Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

V Centru za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) povezujemo znanja, izkušnje in ideje raziskovalcev in praktikov s področja nadarjenosti, izvajamo različne razvojno-raziskovalne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti ter si s svojim delom prizadevamo za promocijo nadarjenosti v smislu spodbujanja kakovosti življenja nadarjenih ter v skladu z vizijo Strategije razvoja Slovenije.

 

Ne spreglejte – epidemija in poučevanje nadarjenih na daljavo

Centre for Talented Youth Ireland (CTY) je pripravil številne module za poučevanje osnovnošolskih nadarjenih učencev na daljavo. Zanimive ideje z različnih predmetnih področjih lahko najdete na povezavi https://centrefortalentedyouthireland.wordpress.com/saturday-classes/

...

 

Kako poteka izobraževanje nadarjenih v času pandemije? Institucije, ki so se odzvale na izredne razmere:

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) – več na https://www.zotks.si/

Hiša eksperimentov – več na https://www.he.si/

Istraživačka stanica Petnica – več na http://petnica.rs/petnicki-online-resursi/

Pridružite se!

 

Zrinka Ristić Dedić je s sod. (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) objavila rezultate preliminarne študije o počutju dijakov v času pandemije; poučni izsledki, še posebej za maturante.

 

Dr. Denise Fleith, psihologinja z University of Brasilia (BRA) in članica svetovne zveze za nadarjene (WCGTC) svetuje, kako ravnati z nadarjenimi otroki v času pandemije – videoposnetek dostopen na https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3n97LzH8ctdc4JC3FRo9QqlP7ubZKklc-5qqf1YiBuLfkyWuXfF34vpLs&v=JjJLKpEliEA&feature=youtu.be&app=desktop

 

 

Novice

 

Trije profesorji Pedagoške fakultete UL, aktivni člani CRSN, letošnji nagrajenci na državni ravni:

 

izr. prof. dr. Gregor Torkar: Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja;

prof. dr. Igor Saksida: državna nagrada za izjemne dosežke na področju visokega šolstva;

prof. mag. Črtomir Frelih: nagrada za življenjsko delo Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov.

 

Čestitamo!

Dr. Boštjan Kuzman, Nik Škrlec in Pi: ustvarjalno matematično popoldne na UL PEF (14. 3. 2019)

 

 

Prešernova nagrada 2018 za CRSN študentski raziskovalni projekt


Študentki Nika Bedek in Maruša Loboda sta za raziskovalni projekt, z naslovom Stališča študentov pedagoških smeri do nadarjenih učencev in izobraževanja nadarjenih prejeli Prešernovo nagrado Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalni projekt sta študentki izvajali v okviru CRSN pod mentorstvom prof. dr. Mojce Juriševič. Iskrene čestitke!

 

 

5. študijsko popoldne CRSN

 

V torek, 18. decembra, med 14.00 in 17.00 uro je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani potekalo strokovno srečanje "Osebnostni razvoj nadarjenih otrok in mladostnikov". PDF Predavanje prof. Worrella.

 

5. oktober – Svetovni dan učiteljev

Ob svetovnem dnevu učiteljev, ki ga obeležujemo 5. oktobra, se vam v Centru za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) želimo zahvaliti za čas, energijo in trud, ki ga vsakodnevno vnašate v izobraževanje in vzgojo mlajših generacij. V ta namen smo prevedli publikacijo ameriške zveze za psihologijo z naslovom Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole. Publikacijo si lahko brezplačno prenesete na spodnji povezavi: https://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/creative-talented/default.aspx.

Mednarodno uveljavljena profesorica, dr. Joan Freeman, 

je bila v septembru gostja CRSN na UL PEF.  V okviru obiska je v petek, 21. 9. 2018 predstavila rezultate svoje 35-let trajajoče raziskave o razvoju in življenju nadarjenih, ki jo je objavila tudi v knjigi Gifted Lives: What happens when gifted children grow up. PDF Predavanje.

 

 

NOVO!!! Raziskovalni vodič po področju NADARJENI – za bolj uspešno in učinkovito iskanje literature s področja nadarjenosti in izobraževanja nadarjenih: http://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=nadarjeni

Vodič je pripravila knjižnica Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s CRSN – želimo koristno in prijetno branje.    

 

 

Poletni utrinki

Izšlo

Nova številka biltena svetovne organizacije za nadarjene (WCGTC) World Gifted. https://world-gifted.org/World-Gifted-Newsletter/wg-39(1).pdf

 

 

Izšla je tematska številka revije Vzgoja in izobraževanje (februar 2020) v podporo izobraževanja nadarjenih: https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/vzgoja-in-izobrazevanje.

Med zanimivimi prispevki najdete tudi prispevke članov CRSN PEF UL:

* Analiza nacionalnega konteksta za popotnico v novo desetletje (M. Juriševič)

* Vloga evalvacije v izobraževanju nadarjenih (U. Žerak, S. Dolšina in M. Juriševič)

* Petnica – »Korak v znanost«: model dobre prakse izobraževanja nadarjenih (M. Juriševič in G. Torkar)

 

Nova publikacija APA: Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje v zgodnjem otroštvu (v angleščini): https://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-twenty/early-childhood/full-report.pdf

 

Nova številka biltena WCGTC (World Council for Gifted and Talented Children): https://world-gifted.org/World-Gifted-Newsletter/wg-38(1).pdf

 

V zadnjem WCGTC biltenu World Gifted (2/2018) je med predstavitvami različnih nacionalnih kontekstov v letu 2018 na strani 12 tudi predstavitev najodmevnejših dogajanj na področju dela z nadarjenimi v Sloveniji: www.world-gifted.org/World-Gifted-Newsletter/wg-37%282%29.pdf

 

 

Ameriški Nacionalni center za raziskovanje izobraževanja nadarjenih iz univerze v Connecticutu (National Center for Research on Gifted Education, University of Connecticut, CT, USA) je objavil izjemno zanimivo strokovno poročilo o prepoznavanju in izobraževanju nadarjenih, ki jim angleščina ni materni jezik oz. o vseh, ki predstavljajo marginalizirane skupine (etična in rasna pripadnost, spol, SES, dvojna ali multipla izjemnost).

Vabljeni k branju in diskusiji: PDF zloženka in PDF poročilo.

Več o problematiki na: https://ncrge.uconn.edu/el-tips/

 

 

Dostop do ETSN biltena – sveže novice z evropske mreže za podporo nadarjenim: https://etsn.eu/talentweb-newsletter/

 

 

Pri založni dublinske univerze DCU je izšla monografija Providing for the Special Needs of Students with Gifts & Talents (Ur.: J. R. Cross, C. O'Reilly, and T. L. Cross), v kateri so svoja znanja in predloge o delu z nadarjenimi združili mednarodno uveljavljeni raziskovalci; poglavje o motiviranosti nadarjenih je prispevala dr. Mojca Juriševič

 

Pri založbi Routledge je izšla knjiga Teaching Gifted Learners in STEM Subjects, v kateri sta poglavje z naslovom Learning science through PROFILES: are there any benefits for gifted students in elementary school? prispevala slovenska raziskovalca izr. prof. dr. Mojca Juriševič in izr. prof. dr. Iztok Devetak.

Slovenska raziskovalca Norbert Jaušovec in Anja Pahor sta pri ugledni  založbi Elsevier izdala knjigo o inteligentnosti, v kateri predstavljata najnovejša spoznanja s področja človeških sposobnosti.

 

Povezava do bloga s komentarji o vsebini knjige. / Predavanja o tem, kako je mogoče spodbuditi inteligentnost.

 

 

Publikacije CRSN

 

Nadarjeni v zgodnjem otroštvu: Dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 let (Margaret Sutherland; prevod 2. izdaje; 2015). Naročilnica.

 

Strokovna monografija: Spodbudno učno okolje: Ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli (2014, uredila Mojca Juriševič)

 

Naročite prek spletne prodaje http://www.pef.uni-lj.si/publikacije/

 

 

TOP 20 (APA, 2015). Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole ( eng) ( PDF slo)

 

 

Napovednik dogodkov

 

- 17. ECHA (European Council for High Ability) konferenca 2020: 0d 9. do 12. septembra 2020, Porto, Portugalska: http://echa2020.org/

 

 

- 24. WCGTC (World Council for Gifted and Talented Children) konferenca:  Od 1 do 5. avgusta 2021, Dubai, ZAE: https://worldgifted2021.com/

 

 

CRSN European Talent Center Certificate

Spletna stran: https://www.world-gifted.org/

Nacionalna predstavnica: dr. Mojca Juriševič

 

»Šolo imam RAD: Raznovrstnost! Ambicioznost! Doslednost! – Vse troje od vrtca naprej…« (prof. dr. Igor Saksida, Uvodnik v Šolske razglede, 13. 10. 2017)

 

»Hodite po neznanih poteh, odkrivajte novo in pustite sled. Vedno gradite samo na znanju,« prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik (11. junij 2016 - ZOTKINI TALENTI)

Kontakt


dr. Mojca Juriševič, predstojnica


Tel.: 00 386 1 5892 331;

Fax.: 00 386 1 5892 233

E-naslov:  crsn@pef.uni-lj.si

 

English

NADARJENOST V UČNEM KONTEKSTU: PRIMERJAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI DRŽAVAMI (izdelki študentov študijskega programa 2. stopnje Specialna in rehabilitacijska pedagogika pri izbirnem predmetu, 2016/17)

PDF Anglija; PDF Avstralija; PDF Hrvaška; PDF Irska; PDF Italija; PDF Madžarska; PDF Španija; PDF Kanada; PDF Poljska; PDF Danska; PDF Slovaška; PDF Nemčija; PDF Nizozemska

Oddaja DOBRA URA Z AKIJEM: Promoviranje nadarjenosti – oddaja o štrlečih (RTV Slovenija, 24. 1. 2014)

VIDEO: Rena F. Subotnik, Paula Olszewski-Kubilius in Frank C. Worrell o pomenu spodbujanja nadarjenosti v izobraževanju.  

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri