Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

V Centru za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) povezujemo znanja, izkušnje in ideje raziskovalcev in praktikov s področja nadarjenosti, izvajamo različne razvojno-raziskovalne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti ter si s svojim delom prizadevamo za promocijo nadarjenosti v smislu spodbujanja kakovosti življenja nadarjenih ter v skladu z vizijo Strategije razvoja Slovenije.

 

Sistematičen dostop do rešitev v času covid-19 krize

Laboratorij za telekomunikacije in Laboratorij za multimedijo sta pripravila sistematičen dostop do rešitev v času covid-19 krize (produktivnost na daljavo, življenje na daljavo, pomoč na dlani). Priporočamo ogled: https://ltfe.org/

 

 

Priporočila za delo z nadarjenimi

Priporočila za delo z nadarjenimi ameriške organizacije NAGC: https://www.nagc.org/sites/default/files/Publication%20PHP/NAGC_TIP-Sheet_COVID-19_With%20Strategies%20by%20Development%20Level_April%202020.pdf

 

 

Ne spreglejte – epidemija in poučevanje nadarjenih na daljavo

Centre for Talented Youth Ireland (CTY) je pripravil številne module za poučevanje osnovnošolskih nadarjenih učencev na daljavo. Zanimive ideje z različnih predmetnih področjih lahko najdete na povezavi https://centrefortalentedyouthireland.wordpress.com/saturday-classes/

...

 

Kako poteka izobraževanje nadarjenih v času pandemije? Institucije, ki so se odzvale na izredne razmere:

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) – več na https://www.zotks.si/

Hiša eksperimentov – več na https://www.he.si/

Istraživačka stanica Petnica – več na http://petnica.rs/petnicki-online-resursi/

Pridružite se!

 

Zrinka Ristić Dedić je s sod. (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) objavila rezultate preliminarne študije o počutju dijakov v času pandemije; poučni izsledki, še posebej za maturante.

 

Dr. Denise Fleith, psihologinja z University of Brasilia (BRA) in članica svetovne zveze za nadarjene (WCGTC) svetuje, kako ravnati z nadarjenimi otroki v času pandemije – videoposnetek dostopen na https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3n97LzH8ctdc4JC3FRo9QqlP7ubZKklc-5qqf1YiBuLfkyWuXfF34vpLs&v=JjJLKpEliEA&feature=youtu.be&app=desktop

 

 

Novice

Člana CRSN med prejemniki pomembnih nagrad za leto 2020:

 

Prof. dr. Mojca Juriševič je prejela državno nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva.

 

Prof. mag. Črtomir Frelih je prejel zlato plaketo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani.

 

Nagrajencema čestitamo!

 

 

Izšlo

WCGTC je izdal novo številko brošure World Gifted, kjer lahko pridobite najnovejše informacije o izobraževanju nadarjenih v različnih državah po svetu ter druge zanimive novice z raziskovalnega in strokovnega področja: https://world-gifted.org/World-Gifted-Newsletter/wg-39(2).pdf

 

Izšla je tematska številka revije Vzgoja in izobraževanje (februar 2020) v podporo izobraževanja nadarjenih: https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/vzgoja-in-izobrazevanje.

Med zanimivimi prispevki najdete tudi prispevke članov CRSN PEF UL:

* Analiza nacionalnega konteksta za popotnico v novo desetletje (M. Juriševič)

* Vloga evalvacije v izobraževanju nadarjenih (U. Žerak, S. Dolšina in M. Juriševič)

* Petnica – »Korak v znanost«: model dobre prakse izobraževanja nadarjenih (M. Juriševič in G. Torkar)

Nova publikacija APA: Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje v zgodnjem otroštvu (v angleščini): https://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-twenty/early-childhood/full-report.pdf

Ameriški Nacionalni center za raziskovanje izobraževanja nadarjenih iz univerze v Connecticutu (National Center for Research on Gifted Education, University of Connecticut, CT, USA) je objavil izjemno zanimivo strokovno poročilo o prepoznavanju in izobraževanju nadarjenih, ki jim angleščina ni materni jezik oz. o vseh, ki predstavljajo marginalizirane skupine (etična in rasna pripadnost, spol, SES, dvojna ali multipla izjemnost).

Vabljeni k branju in diskusiji: PDF zloženka in PDF poročilo.

Več o problematiki na: https://ncrge.uconn.edu/el-tips/

 

 

Pri založni dublinske univerze DCU je izšla monografija Providing for the Special Needs of Students with Gifts & Talents (Ur.: J. R. Cross, C. O'Reilly, and T. L. Cross), v kateri so svoja znanja in predloge o delu z nadarjenimi združili mednarodno uveljavljeni raziskovalci; poglavje o motiviranosti nadarjenih je prispevala dr. Mojca Juriševič

 

Pri založbi Routledge je izšla knjiga Teaching Gifted Learners in STEM Subjects, v kateri sta poglavje z naslovom Learning science through PROFILES: are there any benefits for gifted students in elementary school? prispevala slovenska raziskovalca izr. prof. dr. Mojca Juriševič in izr. prof. dr. Iztok Devetak.

Slovenska raziskovalca Norbert Jaušovec in Anja Pahor sta pri ugledni  založbi Elsevier izdala knjigo o inteligentnosti, v kateri predstavljata najnovejša spoznanja s področja človeških sposobnosti.

 

Povezava do bloga s komentarji o vsebini knjige. / Predavanja o tem, kako je mogoče spodbuditi inteligentnost.

 

 

Publikacije CRSN

 

Nadarjeni v zgodnjem otroštvu: Dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 let (Margaret Sutherland; prevod 2. izdaje; 2015). Naročilnica.

 

Strokovna monografija: Spodbudno učno okolje: Ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli (2014, uredila Mojca Juriševič)

 

Naročite prek spletne prodaje http://www.pef.uni-lj.si/publikacije/

 

 

TOP 20 (APA, 2015). Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole ( eng) ( PDF slo)

 

 

Napovednik dogodkov

 

- Center for Gifted Education at William & Mary College of Education: The National Curriculum Networking Conference - na daljavo, 11. – 12. 3. 2021, več na education.wm.edu/centers/cfge/profdev/conferences/ncnc/index.php

 

- Budimpešta, 23. – 28. 3. 2021: Closing the Achievement Gap in Gifted Education (2nd Thematic ECHA Conference Week).

Konferenca bo potekala na daljavo; je brezplačna, treba se je prijaviti. Prijave in program: : https://echa2021budapest.org/?fbclid=IwAR1sCDdP393BAahf0O-Bf6TvYNCRjnzH0eJSdDbaThZ1z98LlUlyS0sKaCs

 

- 24. WCGTC (World Council for Gifted and Talented Children) konferenca:  Od 1 do 5. avgusta 2021, Dubai, ZAE: https://worldgifted2021.com/

 

- ECHA konferenca z naslovom GIFTS and TALENTS, VALUES for the FUTURE: 31. 8. – 3. 9. 2021, na daljavo. Več: www.echa2021.org

CRSN European Talent Center Certificate

Spletna stran: https://www.world-gifted.org/

Nacionalna predstavnica: dr. Mojca Juriševič

 

»Šolo imam RAD: Raznovrstnost! Ambicioznost! Doslednost! – Vse troje od vrtca naprej…« (prof. dr. Igor Saksida, Uvodnik v Šolske razglede, 13. 10. 2017)

 

»Hodite po neznanih poteh, odkrivajte novo in pustite sled. Vedno gradite samo na znanju,« prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik (11. junij 2016 - ZOTKINI TALENTI)

Kontakt


dr. Mojca Juriševič, predstojnica


Tel.: 00 386 1 5892 331;

Fax.: 00 386 1 5892 233

E-naslov:  crsn@pef.uni-lj.si

 

English

NADARJENOST V UČNEM KONTEKSTU: PRIMERJAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI DRŽAVAMI (izdelki študentov študijskega programa 2. stopnje Specialna in rehabilitacijska pedagogika pri izbirnem predmetu, 2016/17)

PDF Anglija; PDF Avstralija; PDF Hrvaška; PDF Irska; PDF Italija; PDF Madžarska; PDF Španija; PDF Kanada; PDF Poljska; PDF Danska; PDF Slovaška; PDF Nemčija; PDF Nizozemska

Oddaja DOBRA URA Z AKIJEM: Promoviranje nadarjenosti – oddaja o štrlečih (RTV Slovenija, 24. 1. 2014)

VIDEO: Rena F. Subotnik, Paula Olszewski-Kubilius in Frank C. Worrell o pomenu spodbujanja nadarjenosti v izobraževanju.  

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri