19. 9. 2023

Language and subject learning – hand in hand!

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi!

Vse več učencev in dijakov prihaja iz okolij, kjer se jezik družine razlikuje od učnega jezika šole ali pa gre za družinsko okolje, ki ne ponuja dovolj bogatega jezikovnega vnosa za jezikovni razvoj otroka. Jezikovni primanjkljaji učencev/dijakov, še posebej tistih, ki so se v slovensko okolje priselili kasneje, na primer, po predšolskem obdobju, lahko imajo negativni vpliv na razumevanje vsebin pri prav vseh predmetnih področjih. Kako izvajati pedagoški proces, da bi vključili tudi te učence in dijake, je tema izobraževanja z naslovom Language and subject learning – hand in hand!, ki bo potekalo v angleščini na Univerzi v Ljubljani, Pedagoški fakulteti, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, in sicer 21. in 22. septembra 2023. Izobraževanje bosta vodila izkušena strokovnjaka Evropskega centra za moderne jezike (ECML) iz Gradca, izr. prof. dr. Eli Moe in prof. dr. Artashes Barkhanajyan. Program je priloga tega vabila.

Prosim, če se prijavite na izobraževanje do 11. 9. 2023, in sicer na naslednji povezavi https://forms.office.com/e/bXy9kwKWCZ

Na izobraževanju boste prejeli odgovore na vprašanja, zakaj je pomembno, da se osredotočimo na jezik v šoli, kako povečati ozaveščenost o jezikovnih razsežnostih pri predmetih, kako usposobiti učitelje za prepoznavanje jezikovnih težav učencev, kako uporabljati preprosta orodja za povezovanje jezikovnih in predmetnih ciljev in še in še. Več o učnem jeziku in projektih ter pripravljenih gradivih si lahko preberete na povezavi na https://www.ecml.at/Thematicareas/Languagesofschooling/tabid/2968/language/en-GB/Default.aspx

Vsa vprašanja v zvezi z delavnico pošljite na karmen.pizorn@pef.uni-lj.si

Z veseljem vas pričakujemo.

Sorodne novice

8. 12. 2023

19. december 2023: 180 let od izida Dickensove Božične pesmi

8. 12. 2023

Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave v študijskem letu 2024/2025

8. 12. 2023

Razpis: Usposabljanje učiteljev Jean Monnet

PF-86

Izobražujemo najboljši pedagoški kader

Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema.

Bodi na tekočem