Izmenjave zaposlenih

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja in za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ Univerza v Ljubljani objavi praviloma junija. Prijave je potrebno oddati do danega roka v pisarno za mednarodno sodelovanje PEF. Vse nadaljnje korake (podpis pogodbe, poročanje) opravite neposredno z mednarodno službo UL.

Mobilnost osebja za namen usposabljanja (STT)

Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja (STT) (»Staff mobility for training«) se nanaša na mobilnost (predvsem neakademskega) osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja.

PDF >> Besedilo naknadnega razpisa STT ERASMUS+ 2018-19 mobilnost osebja za usposabljanje

 >> Prijava (Rok za prijavo 21. 11. 2019)

Rok za oddajo na PEF (Pisarna za mednarodno sodelovanje) je 21. 11. 2019. Za uspešno prijavo na razpis je potrebno izpolniti spletni prijavni obrazec.

 

 

Mobilnost osebja za namen poučevanja (STA)/ in usposabljanja

Mobilnost osebja za namen poučevanja (Erasmus+ STA)/ in usposabljanja (»Staff mobility for teaching / and training«) v okviru programa Erasmus+ med programskimi državami (KA103) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti / in usposabljanja na instituciji gostiteljici v tujini.

>> Besedilo naknadnega razpisa Erasmus + STA 2018/2019

 >> Prijava (rok za prijavo 21. 11. 2019)

Rok za oddajo prijave na PEF (Pisarna za mednarodno sodelovanje) je 21. 11. 2019. Za uspešno prijavo na razpis je potrebno izpolniti spletni prijavni obrazec.

 

 

Uporabne povezave

Pri iskanju primernih institucij in dogodkov za izvedbo mobilnosti zaposlenih si lahko pomagate z naslednjima portaloma: