Posvet 2015: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij

Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje

Ljubljana, 23. 1. 2015

Plakati

 

PDF Navodila za pripravo >>

 

1. Arhitektura, kaj je že to? (Kristina Dešman)
2. Razvoj integrativnega modela e-gradiva za doseganje kakovostnejše ravni znanja naravoslovja (Maja Jug Hartman in Iztok Devetak)
3. Prostor za sobivanje in poslušanje jezikov (Jelka Golob in Edvarda Čadež)
4. Odnos do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo (Jerneja Novšak Brce, Martine Vanryckeghem in Janez Jerman)
5. Fonološki razvoj predšolskih otrok: sičniki, šumniki, zlitniki (Martina Ozbič, Alja Marin, Mojca Muznik, Damjana Kogovšek, Jerneja Novšak Brce, Joseph Paul Stemberger in May Barbara Berndhart)
6. Poučevanje okoljske vzgoje ter analiza učnih ciljev povezanih z okoljskimi vsebinami v starih in novih učnih načrtih za predmet naravoslovje v 6. In 7. Razredu devetletne osnovne šole (Neva Rebolj in Iztok Devetak)
7. Procesiranja informacij pri učenju kemijskih pojmov (Miha Slapničar in Iztok Devetak)
8. Aktivno vključevanje staršev v vzgojni proces v vrtcu (Sanja Berčnik in Tatjana Devjak)
9. Dejavniki oblikovanja učiteljeve avtoritete v razredu – primerjalna analiza pogledov učencev in učiteljev (Ingrid Hovnik in Alenka Polak)
10. Posebne pravice študentov kot primer pozitivne diskriminacije za zagotavljanje enakosti, Šolski center Kranj, Višja strokovna šola (Lidija Grmek Zupanc)
11. Vključevanje senzorike in različnih didaktičnih pripomočkov v prehransko izobraževanje ter vzgojo za zdrav način prehranjevanja (Stojan Kostanjevec in Martina Erjavšek)
12. Plemenitenje blaga –neizkoriščene možnosti spodbujanja ustvarjalnosti otrok (Francka Lovšin Kozina)
13. Protektivno otroštvo - »prepovedi« v vrtcu (Tamara Medja, Erika Kastelic in Dragana Jevtič)
14. Medpredmetno povezovanje likovne umetnosti in slovenščine v procesu začetnega opismenjevanja (Maja Novak)
15. Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje (Mojca Pavelšek)
16. Kakovostno vključevanje vsebin ohranjanja in varovanja kulturne dediščine v učne vsebine likovne vzgoje na predmetni stopnji osnovne šole (Robert Potočnik)
17. Socialni, kulturni in politični dejavniki pripoznanja v najpomembnejšem prostoru učenca – razredu (Marjeta Šmid in Martina Ozbič)
18. Eksperiment ko del naravoslovja v vrtcu (Mirjam Štupar)
19. Ali pomeni občasna zaposljivost oseb z motnjami v duševnem razvoju tudi socialno vključenost? (Erna Žgur)
20. Prilagajanje športnih aktivnosti za osebe s slepoto in slabovidnostjo (Ingrid Žolgar Jerković, Eva Škrlec in Sara Češarek)