Komisija za etiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani

Komisija za etiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: KEPeF) je neodvisno posvetovalno telo. Njena naloga je podajanje etičnih presoj predlogov raziskovalnih projektov (v nadaljnjem besedilu: raziskav), kadar zanje zaprosijo izvajalci oz. avtorji raziskave. KEPeF sama ne predpisuje, katere raziskave je potrebno podvreči etični presoji in samostojno ne opravlja nadzora ustreznosti izvedbe raziskave. Etične presoje so praviloma potrebne vse raziskave, ki vključujejo interakcijo z ljudmi ali temeljijo na zbiranju osebnih podatkov.

 

Namen etične presoje je na podlagi celostnega pregleda ključnih elementov raziskave ugotoviti, ali predlagana raziskava sledi obstoječim etičnim pravilom in standardom in je zato možno odobriti njeno izvedbo. Naloga vlagatelja, ki zaprosi za etično presojo, je jasno opisati in predstaviti vse tiste elemente načrtovane raziskave, ki so relevantni za etično presojo.

 

Več o delovanju komisije in postopkih lahko preberete v PDF Pravilniku o delovanju Komisije za etiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (priloga pravilnika: Soglasje udeleženca k sodelovanju v raziskavi).

 

Elektronski naslov komisije: eticna.komisija@pef.uni-lj.si.


Obrazci:
- Izjava vlagatelja vloge za etično presojo raziskave
- Elementi etične presoje raziskave

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri