Pedagoško računalništvo in informatika

PDF Predstavitveni zbornik 2021/2022

PDF Predstavitveni zbornik 2020/2021

PDF Predstavitveni zbornik 2019/2020

PDF Predstavitveni zbornik 2018/2019


Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Pedagoško računalništvo in informatika je skupen program Pedagoške fakultete in  Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.
Cilji programa zajemajo usposobljenost za razvoj in delo z novimi informacijskimi tehnologijami, za raziskovalno delo na področju pedagoškega računalništva in informatike, sposobnost hitrega osvajanja novih znanj s področja računalništva in informatike ter s sorodnimi pedagoškimi področji.
Potrebe po uporabi računalniške tehnologije povsod naraščajo. S tem povezano narašča tudi potreba po vseživljenjskem učenju.  Zato diplomanti interdisciplinarnega študija pedagoškega računalništva in informatike lahko najdejo zaposlitev  predvsem v izobraževalnih organizacijah in izobraževalnih centrih. Prav tako lahko najdejo zaposlitev v podjetjih in ustanovah, ki se ukvarjajo z razvojem, z objavljanjem in ponujanjem didaktičnih gradiv in orodij na različnih strokovnih področjih. Poleg šol in didaktično usmerjenih podjetij sodijo sem tudi založbe in knjižnice.
Študenti bodo lahko nadaljevali študija na sorodnih programih na tretji stopnji.

 

Koordinator programa: dr. Jože Rugelj ( joze.rugelj@pef.uni-lj.si)

 

Šolnina za izredni študij:

 

 

 

Podatki o študijskem programu

 

ImePedagoško računalništvo in informatika
VrstaDrugostopenjski magistrski študijski program
Trajanje2 leti
Število ECTS120 KT
SmerNi smeri
Strokovni naslov diplomanta

Magister profesor računalništva in informatike /

magistrica profesorica računalništva in informatike 

Okrajšava: mag. prof. rač. inf.

 

Pogoji za napredovanje po programu

Za vpis v drugi letnik je potrebno opraviti vse obveznosti prvega letnika.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija morajo biti opravljene vse obveznosti pri vpisanih predmetih, skladno s pravili pripravljeno in oddano magistrsko delo ter uspešno opravljen javni zagovor magistrskega dela.

 

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri