Katedra za tuje jezike

S temeljnimi splošnoizobraževalnimi predmeti (angleški in nemški jezik) se srečujejo študentje v prvem oziroma v drugem letniku svojega študija (razen oddelka za predšolsko vzgojo). S strokovnimi predmeti pa se srečujejo študentje študijskega programa za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine.

Člani:

 

IME IN PRIIMEK NAZIV
dr. Mateja Dagarin Fojkar docentka
mag. Aleksandra Hribar Košir učiteljica veščin
dr. Karmen Pižorn izredna profesorica