Katedra za sociologijo in filozofijo vzgoje

Katedra za sociologijo in filozofijo vzgoje združuje visokošolske učiteljice in učitelje ter sodelavke in sodelavce, ki sodelujejo pri izvedbi predmetov Izbrana poglavja iz filozofije, Sociologija vzgoje in Interdisciplinarni seminar.

Člani:

IME IN PRIIMEK NAZIV
dr. Slavko Gaber izredni profesor
dr. Janez Krek izredni profesor

dr. Mateja Peršak

asistentka
dr. Marjan Šimenc redni profesor
dr. Veronika Tašner asistentka
dr. Darij Zadnikar docent
dr. Pavel Zgaga redni profesor