Navodila za prijavo in vodenje evropskih projektov

Navodila so nastala na podlagi izraženih potreb in ugotovljenih nejasnostih ali pomanjkljivostih pri prijavljanju in vodenju evropskih projektov. Služila naj bi kot pomoč za uspešno prijavljanje na in učinkovito vodenje evropskih projektov.  Vsak prijavitelj kateregakoli mednarodnega projekta (bodisi da nastopa kot posamezen raziskovalec, ali pa PEF sodeluje kot partner ali nemara celo kot nosilna institucija) je dolžan vso dokumentacijo predložiti v pregled pisarni za mednarodno sodelovanje PEF. Opozarjamo, da je za zagotovitev podpisa rektorice (pisma o nameri, pogodbe itd.) potrebno do tri dni, zato potencialne prijavitelje naprošamo, da to upoštevajo in dokumentacije ne predložijo v zadnjem trenutku.

 

Nekaj podatkov, ki jih morate pogosto vpisovati v prijavne obrazce:

 

PIC koda: 999923240

Erasmus koda Univerze v Ljubljani: SI LJUBLJA01

Erasmus University Charter (EUC): 65996-IC-1-2007-1-SI-ERASMUS-EUCX-1

UNIVERZITETNA SLUŽBA ZA EVROPSKE PROJEKTE
Pomoč in svetovanje pri pisanju prijav projektov na 7.OP

Univerzitetna služba za evropske projekte nudi vsem zaposlenim na univerzi, ki imajo projektno idejo in želijo prijaviti svoj projekt na 7. okvirni program EU za raziskave in tehnološki razvoj, pomoč pri pisanju prijave projekta.  Pomoč nudijo predvsem pri:

  • Identifikaciji ustreznega razpisa;
  • Strukturiranju in oblikovanju prijave;
  • Iskanju partnerjev;
  • Pripravi finančne strukture projekta, opredeljevanju stroškovnih modelov in utemeljevanju predvidenih stroškov;
  • Preverjanju pokritosti stroškov;
  • Definiranju strategije vodenja projekta (poglavje Management);
  • Iskanju evropskih strateških in pravnih  dokumentov, ki so povezani s temo projekta;
  • Opredeljevanju etičnih in drugih vplivov projekta na znanost in družbo;
  • Pripravi in posredovanju elektronske prijave.

Interes  lahko zaposleni na UL sporočijo  na elektronski naslov Univerzitetne službe za evropske projekte: EUprojekti@uni-lj.si. Po dogovoru se lahko dogovorite tudi za sestanek.

Bolj natančna navodila s prilogami (izpolnjeni obrazci, predloge časovnic itd.) so na voljo na intranetnih straneh univerzitetne službe za evropske projekte (do intranetnih strani lahko dostopate zgolj s fakultetnega računalnika):
 http://intranet.uni-lj.si/univerzitetne_sluzbe/univerzitetna_sluzba_za_evropske_projekte.aspx

 

Razpisi so objavljeni tudi na intranetu UL  tukaj.

Seznam vseh tekočih EU projektov na UL si lahko ogledate  na tej povezavi

 

 

Pregled EU programov

 

Za dodatne informacije o EU programih si preberite:  http://intranet.uni-lj.si/evropski_projekti.aspx


Evropska unija preko različnih programov, iniciativ in mrež sofinancira projekte, ki prispevajo k uresničevanju politik Evropske unije. Univerza v Ljubljani se lahko vključuje v evropske programe, iniciative in mreže, in sicer:

HORIZON 2020 / OBZORJE 2020

Kontakt za program Obzorje 2020: Nacionalne kontaktne točke (NCP)

DRUGI EU PROGRAMI