Objave raziskovalcev 2014

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

SINTAYEHU K. ALEMU [37366]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ALEMU, Sintayehu Kassaye. An appraisal of the internationalisation of higher education in Sub-Saharan Africa. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2014, vol. 4, no. 2, str. 71-90, tabeli. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_2/CEPSj_4_2_Alemu_pp_71-90.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2483. [COBISS.SI-ID 10105673]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ALEMU, Sintayehu Kassaye. An appraisal of the higher education research landscape in Sub-Saharan Africa. V: [The past, present and future of educational research in Europe] : online programme, 2 str. (PDF). http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/pdf/conference//contribution/33278/. [COBISS.SI-ID 10177097]

3. KOMLJENOVIČ, Janja, ALEMU, Sintayehu Kassaye, BAĆEVIĆ, Jana, IVOSEVIC, Vanja, LIM, Miguel Antonio, ZGAGA, Pavel, DALE, Roger. Responding to theoretical, analytical and methodological challenges in higher education research- alternative approaches. V: [The past, present and future of educational research in Europe] : online programme, 3 str. (PDF). http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/pdf/conference//contribution/31747/, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2490. [COBISS.SI-ID 10177353]

4. ALEMU, Sintayehu Kassaye. The interplay between internationalization, (inter)regionalization and globalization of higher education. V: [The past, present and future of educational research in Europe] : online programme, 4 str. (PDF). http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/pdf/conference/19/contribution/30650/. [COBISS.SI-ID 10176841]

 

STANISLAV AVSEC [25994]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, KOCIJANČIČ, Slavko. Effectiveness of inquiry-based learning : how do middle school students learn to maximise the efficacy of a water turbine?. International journal of engineering education, ISSN 0949-149X, 2014, vol. 30, no. 6(A), str. 1436-1449, ilustr., tabele. http://www.ijee.ie/latestissues/Vol30-6A/10_ijee2982ns.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2623. [COBISS.SI-ID 10325065]

2. AVSEC, Stanislav, RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. A predictive study of learner attitudes toward open learning in a robotics class. Journal of science education and technology, ISSN 1573-1839, 2014, vol. 23, issue 5, str. 692-704, tabele, graf. prikazi. http://link.springer.com/article/10.1007/s10956-014-9496-6, doi: 10.1007/s10956-014-9496-6. [COBISS.SI-ID 10134089]

3. AVSEC, Stanislav, RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Students' satisfaction with an INFIRO robotic direct manipulation learning environment. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2014, vol. 12, no. 1, str. 7-13, graf. prikaza. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.12,%20No.1%20(2014)/01-Avsec-S.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2115. [COBISS.SI-ID 10038857]

4. AVSEC, Stanislav, KOCIJANČIČ, Slavko. The effect of the use of an inquiry-based approach in an open learning middle school hydraulic turbine optimisation course. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2014, vol. 12, no. 3, str. 329-337, ilustr., tabele. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.12,%20No.3%20(2014)/01-Avsec-S.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2637. [COBISS.SI-ID 10336329]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav, RAMŠAK, Maja. Meeting the needs of users through project websites. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). ICERI 2014 : conference abstracts. Valencia: IATED Academy, 2014, str. 921-930. http://library.iated.org/publications/ICERI2014. [COBISS.SI-ID 10337353]

6. STANIĆ, Tanja, AVSEC, Stanislav. Poizvedovalno učenje robotike z reševanjem tehniških in tehnoloških problemov = Inqury based learning of robotics with application of technology problem-solving. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2014, 22. - 24. september 2014, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572, 23). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2014, zv. B, str. 177-180, ilustr., tabele. http://erk.fe.uni-lj.si/2014/index.html, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2510. [COBISS.SI-ID 10229833]

7. ŠINIGOJ, Veronika, AVSEC, Stanislav. Dejavniki zadovoljstva učencev s poizvedovalnim učenjem vsebin naravoslovja in tehnike = Factors affecting students ' satisfaction with inquiry - based learning in science and technology class. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2014, 22. - 24. september 2014, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572, 23). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2014, zv. B, str. 181-184, ilustr., tabele. http://erk.fe.uni-lj.si/2014/index.html, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2509. [COBISS.SI-ID 10230089]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. AVSEC, Stanislav, KAUČIČ, Branko. Competence based guidance for individuals professional development and entrepreneurship opportunities. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). ICERI 2014 : conference abstracts. Valencia: IATED Academy, 2014, 1 str. [COBISS.SI-ID 10337097]

9. KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav, RAMŠAK, Maja. Meeting the needs of users through project websites. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). ICERI 2014 : conference abstracts. Valencia: IATED Academy, 2014, 1 str. [COBISS.SI-ID 10336841]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (urednik 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Recenzent

11. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

JURIJ BAJC [13416]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. VERDEL, Nina, BAJC, Jure. Chain experiment. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 100-101. [COBISS.SI-ID 10192201]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. BAJC, Jure, VERDEL, Nina. Verižni eksperiment - aktivnost za nadarjene. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 229-234, ilustr. [COBISS.SI-ID 10347337]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. BAJC, Jure. 45. mednarodna fizikalna olimpijada : Astana, Kazahstan. Presek, ISSN 0351-6652, 2014/2015, letn. 42, št. 2, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 10294089]

4. BAJC, Jure. 45. mednarodna fizikalna olimpijada, Kopenhagen, Danska. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24. in 25. oktober 2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014, str. 36. [COBISS.SI-ID 10276169]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

5. MIKLAVEC, Mojca (intervjuvanec), KOSOVAC, Pavel (intervjuvanec), BAJC, Jure (intervjuvanec), KOSTIĆ, Uroš (intervjuvanec). Zemljino magnetno polje : oddaja Dobra ura - ugriznimo znanost. Ljubljana: RTV Slovenija 1, 21.2.2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174262338. [COBISS.SI-ID 451713]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. PODGORELEC, Mateja. Tlak in vzgon v nacionalnem preverjanju znanja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Podgorelec], 2014. 51 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2562. [COBISS.SI-ID 10259785]

 

BARBARA BAJD [01963]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. BAJD, Barbara. Kaj so rastline, kaj potrebujejo za življenje?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2014, letn. 18, št. 2, str. 4-5. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2057. [COBISS.SI-ID 10000457]

2. BAJD, Barbara. Kalitev fižola in koruze. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2014, letn. 18, št. 2, str. 12-15, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2059. [COBISS.SI-ID 10000713]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. BAJD, Barbara. Otroške predstave o človeškem okostju. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 86. [COBISS.SI-ID 9962569]

4. BAJD, Barbara, TORKAR, Gregor. Preprosti biološki ključi v vrtcu, da ali ne?. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 87. [COBISS.SI-ID 9962825]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. BAJD, Barbara. Otroške predstave o človeškem skeletu = Children´s perceptions of a human skeleton. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 9-18. [COBISS.SI-ID 10156361]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. BAJD, Barbara. Moji první mořští plži a mlži. V: MATYÁŠEK, Patrik (ur.), KOSTANJEVEC, Stojan, TORKAR, Gregor. Metodická publikace. První vydání. Brno: Nova škola, 2014, str. 3. [COBISS.SI-ID 10338889]

7. BAJD, Barbara. Vyučování přírodovědy v přírodě. V: MATYÁŠEK, Patrik (ur.), KOSTANJEVEC, Stojan, TORKAR, Gregor. Metodická publikace. První vydání. Brno: Nova škola, 2014, str. 4-8. [COBISS.SI-ID 10339145]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

8. BAJD, Barbara. Steven Alton in Nick Sharratt: Hrsk, mljask, klok, plunk! Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2014, letn. 18, št. 3, str. 39, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2196. [COBISS.SI-ID 10089289]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. BAJD, Barbara. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2014, letn. 18, št. 3, str. [2]. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2190. [COBISS.SI-ID 10088009]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

10. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Dalla formica al Sole 1 : scienze naturali e tecnica per la IV classe della scuola elementare novennale. 2a. ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-12-0. [COBISS.SI-ID 273254400]

11. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare, Libro di testo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2014. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-241-825-0. [COBISS.SI-ID 274523392]

12. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-830-4. ISBN 978-961-241-843-4. [COBISS.SI-ID 274544384]

13. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 274542336]

14. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred dvojezične osnovne šole = A hangyától a Napig 1 : természettudomány és technika a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (33, 33; 42, 42 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-818-2. ISBN 978-961-241-819-9. [COBISS.SI-ID 274314496]

15. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred dvojezične osnovne šole = A hangyától a Napig 2 : természettudomány és technika a kétnyelvű általános iskolák 5. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (41, 41; 42, 42 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-823-6. ISBN 978-961-241-824-3. [COBISS.SI-ID 274501632]

16. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-241-639-3. [COBISS.SI-ID 272532992]

17. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOS, Zvonka (urednik, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole, Učbenik = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 2. osztálya számára, Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-851-9. ISBN 978-961-241-852-6. [COBISS.SI-ID 275045888]

18. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole, Učbenik = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 3. osztálya számára, Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-828-1. ISBN 978-961-241-829-8. [COBISS.SI-ID 274543872]

19. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-6357-01-2. [COBISS.SI-ID 268041984]

20. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 9a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 268041728]

21. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 262608384]

22. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), KOS, Zvonka (urednik). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2011. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 256341504]

23. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). A környezet és én : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 4. kiad. Ljubljana: Modrijan, 2010. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-6183-88-8. [COBISS.SI-ID 251402752]

24. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). A környezet és én : környezetismeret a kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 2. kiadás. Ljubljana: Modrijan, [200-?]-<2002>. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-88-5. ISBN 961-6357-00-X. [COBISS.SI-ID 119312896]

25. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola novennale. 2a ed. Lubiana: Modrijan, 2000. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-87-7. ISBN 961-6357-01-8. [COBISS.SI-ID 109064448]

 

2.05 Drugo učno gradivo

26. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Dalla formica al Sole 1 : scienze naturali e tecnica per la classe IV della scuola elementare, Quaderno attivo. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-13-7. [COBISS.SI-ID 273324544]

27. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Dalla formica al Sole 2 : scienze naturali e tecnica per la classe V della scuola elementare, Quaderno attivo. 9a ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-128-2. [COBISS.SI-ID 273324800]

28. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2014. 59 str. [4] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-845-8. [COBISS.SI-ID 274842368]

29. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2014. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-833-5. [COBISS.SI-ID 274581760]

30. BAJD, Barbara. Moje prve alpske rastline : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, Harting, 2014. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-12-5. [COBISS.SI-ID 274449920]

31. BAJD, Barbara. Moje prve morske ribe : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, Harting, 2014. 54 str., Ilustr. ISBN 978-961-6882-11-8. [COBISS.SI-ID 271514880]

32. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A hangyától a Napig 1 : természettudomány-és technika a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára, Munkafüzet. 9. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (63, 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-6465-07-6. ISBN 978-961-241-177-0. [COBISS.SI-ID 273284608]

33. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-241-637-9. [COBISS.SI-ID 272531968]

34. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A hangyától a Napig 2 : természettudomány és technika a kétnyelvű általános iskolák 5. osztálya számára, Munkafüzet. 8. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (56, 56 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-127-5. ISBN 978-961-241-136-7. [COBISS.SI-ID 273285632]

35. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-640-9. [COBISS.SI-ID 272532736]

36. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskolák 3. osztálya számára, Munkafüzet. 11. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6357-71-5. ISBN 978-961-241-104-6. [COBISS.SI-ID 273277952]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

37. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan, 2014. ISBN 978-961-241-804-5. http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Prirocniki-za-ucitelje-e-publikacije2. [COBISS.SI-ID 272941312]

38. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan, 2014. ISBN 978-961-241-805-2. http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Prirocniki-za-ucitelje-e-publikacije2. [COBISS.SI-ID 272941824]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

39. Naravoslovna solnica. Bajd, Barbara (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Fotograf

40. KOSTANJEVEC, Stojan, TORKAR, Gregor, et al., MATYÁŠEK, Patrik (urednik). Metodická publikace. První vydání. Brno: Nova škola, 2014. 96 str., ilustr., tabele. ISBN 978-80-7289-652-3. [COBISS.SI-ID 2297212]

 

Recenzent

41. CAMPBELL, Neil A., REECE, Jane B., URRY, Lisa A., CAIN, Michael Lee, WASSERMAN, Steven A., MINORSKY, Peter V., JACKSON, Robert B., PODOBNIK, Andrej (prevajalec, avtor), BONE, Pavel (prevajalec, avtor), POJE, Marija (prevajalec, avtor). Biologija 4 : matura : učbenik za gimnazije in srednje strokovne šole. 1. natis. Celovec: Mohorjeva založba, 2014. 173 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0810-5. [COBISS.SI-ID 275060480]

42. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf, recenzent), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja. Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-645-4. ISBN 978-961-241-646-1. ISBN 978-961-241-647-8. [COBISS.SI-ID 272474368]

43. KOPASIĆ, Mladen, ALIČ, Sonja, KRAMAR, Jure, PETROVEC, Valerija, REDNAK ROBIČ, Barbara, KRNEL, Dušan (urednik). Naravoslovje in tehnika 4 : e-učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0160-8. http://eucbeniki.sio.si/test/iucbeniki/nit4/3341/index.html. [COBISS.SI-ID 10595401]

44. PETROVEC, Valerija, BIZJAK, Mojca, REDNAK ROBIČ, Barbara, KOPASIĆ, Mladen, KRAMAR, Jure, KRNEL, Dušan (urednik). Naravoslovje in tehnika 5 : e-učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0161-5. http://eucbeniki.sio.si/test/iucbeniki/nit5/3343/index.html. [COBISS.SI-ID 10595657]

 

MARCELA BATISTIČ ZOREC [12550]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. ŠKVARČ, Andreja. Nasilje odraslih nad otroki v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Škvarč], 2014. VII, 77 str., [42] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2076. [COBISS.SI-ID 10008393]

2. MAV HROVAT, Nina. Vloga in položaj moških vzgojiteljev v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Mav Hrovat], 2014. X, 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2037. [COBISS.SI-ID 9992777]

 

Recenzent

3. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 2, Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole, (Vedež poln znanja). 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-02-0324-7. ISBN 978-961-02-0325-4. [COBISS.SI-ID 271888384]

 

GREGOR BAVDEK [23565]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BAVDEK, Gregor, VERDINI, Alberto, COSSARO, Albano, MORGANTE, Alberto, FLOREANO, Luca, CVETKO, Dean. Characterization of early growth stages of Pb/Ge(001). Surface science, ISSN 0039-6028. [Print ed.], 2014, vol. 630, str. 260-264, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039602814002295. [COBISS.SI-ID 2743908]

 

SANJA BERČNIK [30171]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Primarno zdravstvo : preventivna dejavnost otrok in mladine v Sloveniji = Primary health care : prevention programmes for children and youth in Slovenia. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta v zdravstvenem in socialnem varstvu : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient in health and social care : book of abstracts : international scientific conference, 14. november 2014, Novo mesto. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2014, str. 14. [COBISS.SI-ID 10325833]

2. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Stručno usavršavanje nastavnika i obrazovanje : motivacija, ciljevi i ocenjivanje = In-service teacher education and training : motivations, objectives and evaluation. V: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme = [Innovation implementation in education and pedagogical work - challenges and dilemmas] : rezimei : 14. novembar 2014. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, 2014, str. 32-33. [COBISS.SI-ID 10320201]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

3. BERČNIK, Sanja. Sodelovanje s starši kot del vzgojne zasnove javnega vrca in šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Berčnik], 2014. XIV f., 303 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 275563264]

MARJA BEŠTER [06379]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BEŠTER, Marja. ˝Odgovôri v celem stavku.˝. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2014, letn. 59, št. 2/3, str. 223-231, 238. [COBISS.SI-ID 10267465]

2. BEŠTER, Marja. Pouk slovenskega jezika med načrtom in izvedbo. Slovenščina v šoli, ISSN 1318-864X, 2014, letn. 17, [št.] 3/4, str. 36-41, 140, tabele. [COBISS.SI-ID 10357833]

 

1.04 Strokovni članek

3. SMOLE, Anita, BEŠTER, Marja. Vrednotenje opisa živali. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2014, letn. 16, št. 1, str. 23-27, graf. prikaz, tabela. [COBISS.SI-ID 10279753]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. BEŠTER, Marja. Pouk slovenskega jezika med načrtom in izvedbo. V: POZNANOVIČ, Mojca (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 28. [COBISS.SI-ID 10031945]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

5. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1, [Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-271-398-0. [COBISS.SI-ID 271363584]

6. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 3, [Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-271-400-0. [COBISS.SI-ID 271364352]

7. KAPKO, Dragica, CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka (avtor, ilustrator), BEŠTER, Marja, KRIŽAJ, Martina. Gradim slovenski jezik 5 : rad te imam : delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu devetletne osnovne šole in v 4. razredu osemletne osnovne šole. 5. natis. Ljubljana: Rokus, 2005. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-209-333-4. ISBN 961-209-383-0. [COBISS.SI-ID 221573888]

8. KAPKO, Dragica, CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, BEŠTER, Marja, KRIŽAJ, Martina. Gradim slovenski jezik 6 : rad te imam : samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu devetletne osnovne šole in v 5. razredu osemletne osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus, 2005. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-209-416-0. ISBN 961-209-415-2. [COBISS.SI-ID 218655744]

 

2.05 Drugo učno gradivo

9. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 4, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 2 zv. (128; 99 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-379-9. [COBISS.SI-ID 271280640]

10. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5, [Delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 4. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-271-429-1. [COBISS.SI-ID 271729408]

11. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 2 zv. (143; 143 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-014-9. [COBISS.SI-ID 275132160]

12. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 2 zv. (143; 143 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-380-5. [COBISS.SI-ID 271281152]

13. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 6, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 2 zv. (142; 135 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-381-2. [COBISS.SI-ID 271281664]

14. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1, [Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-271-397-3. [COBISS.SI-ID 271363328]

15. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 2, [Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 4. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-271-399-7. [COBISS.SI-ID 271364096]

16. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 3, [Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-271-401-7. [COBISS.SI-ID 271364608]

17. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 4, [Delovni zvezek za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-271-402-4. [COBISS.SI-ID 271364864]

18. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 7, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole]. 4. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 2 zv. (139; 136 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-412-3. [COBISS.SI-ID 271379456]

19. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 8, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole]. 4. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 2 zv. (117; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-413-0. [COBISS.SI-ID 271386112]

20. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole]. 4. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 2 zv. (133; 123 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-414-7. [COBISS.SI-ID 271386368]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih

21. STROJAN, Tanja. Vpliv zunanjih dejavnikov na razumevanje pri branju v I. triletju : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Strojan], 2014. IX f., 110 str., [40] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2093. [COBISS.SI-ID 10023497]

 

Recenzent

22. GOLLI, Danica, GRGINIČ, Marija, KOZINC, Alenka. ABC : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo, Priročnik za učitelje. Trzin: Izolit, 1996. Zv. <1->. ISBN 961-90358-3-6. [COBISS.SI-ID 61181440]

MILENA MILEVA BLAŽIĆ [19319]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena. Književni pouk v osnovni šoli - analiza učnega načrta slovenščina (2011). Philological studies, ISSN 1857-6060. [Online ed.], 2014, zv. 2, str. 631-642. http://philologicalstudies.org/dokumenti/2014/The%20Study%20of%20Speech.%20Linguodidactics/46.%20Blazic.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2671. [COBISS.SI-ID 10390089]

 

1.04 Strokovni članek

2. BLAŽIČ, Milena. Motiv aleksandrink v slovenski mladinski književnosti. Fontana, ISSN 0353-5606, 2014, št. 55/56, str. 145-155. [COBISS.SI-ID 10089801]

3. BLAŽIČ, Milena. Bralna nepismenost in ekonomsko opismenjevanje. Sodobnost, ISSN 0038-0482, jan.-feb. 2014, letn. 78, št. 1/2, str. 6-18. [COBISS.SI-ID 9997129]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. BLAŽIČ, Milena. Slovenske pravljice v evropskem kontekstu. V: TIVADAR, Hotimir (ur.). Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 95-104. http://www.centerslo.net/files/file/ssjlk/50_SSJLK/Blazic.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2683. [COBISS.SI-ID 54744930]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. BLAŽIČ, Milena. Sistemska didaktika slovenske mladinske književnosti. V: Andrićevi dani 2014 : sažeci referata. Travnik: Univerzitet u Travniku, Edukacijski fakultet, 2014, str. 14. http://www.eft.ba/attachments/article/2722/Sa%C5%BEeci%20referata%202014.pdf. [COBISS.SI-ID 10323273]

6. BLAŽIČ, Milena. Sistemska didaktika književnosti za mlade i IKT = Systemic didactics of literature for young people and ICT. V: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme = [Innovation implementation in education and pedagogical work - challenges and dilemmas] : rezimei : 14. novembar 2014. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, 2014, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 10319689]

7. BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza angleškega, finskega in slovenskega učnega načrta za materinščino. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 36. [COBISS.SI-ID 9955401]

8. BLAŽIČ, Milena. Vpliv pravljic Vinka Möderndorferja na model kratke sodobne pravljice. V: HUDALES, Jože (ur.), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.). Vinko Möderndorfer : učitelj, revolucionar, narodopisec in angažirani znanstvenik : simpozij ob 120-letnici rojstva, 9. in 10. december 2014, Antiq Palace Hotel, Gosposka ulica 10, Ljubljana. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2014, str. 19. [COBISS.SI-ID 37861165]

9. BLAŽIČ, Milena. Motiv soli v pravljicah - študij primera Krpan z vrha. V: ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL SAJE, Maja (ur.). Zgodovina je slastna : kulturna zgodovina hrane. 100 let začetka prve svetovne vojne : programska knjižica. Ljubljana: ZZDS, 2014, str. 22. [COBISS.SI-ID 10278985]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza mladinskih besedil Oscarja Wilda in Cirila Kosmača. V: BANDELJ, David (ur.). Iz domače doline v svet : Ciril Kosmač danes. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014, str. 51-59. [COBISS.SI-ID 20270386]

11. BLAŽIČ, Milena. Recepcija slovenske mladinske književnosti doma in v tujini. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 39-45. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp33/Zbornik/Blazic.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2612. [COBISS.SI-ID 10304585]

12. BLAŽIČ, Milena. Rokopisni roman Ivana Hribarja - Gospod Izidor Fučec : srednjeveška povest naših dni. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (ur.), HONZAK-JAHIĆ, Jasna (ur.), ŠURLA, Andrej (ur.). Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze : pedagogové a vědci ve stínu dějin, (Varia, sv. 27). Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, str. 328-339. [COBISS.SI-ID 10454857]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

13. BLAŽIČ, Milena, PREGL KOBE, Tatjana. Barbara Simoniti: Močvirniki: zgodbe iz Zelene Dobrave. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. Sodobnost, ISSN 0038-0482, okt. 2014, letn. 78, št. 10, str. 1442-1446, portret. [COBISS.SI-ID 10269769]

14. BLAŽIČ, Milena. Breda Smolnikar: Pripovedka o Maci. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. Sodobnost, ISSN 0038-0482, dec. 2014, letn. 78, št. 12, str. 1704-1708, portret. [COBISS.SI-ID 10369097]

 

1.22 Intervju

15. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Z Mileno Milevo Blažić o pravljicah. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 3. 7. 2014. http://m.delo.si/clanek/191323. [COBISS.SI-ID 10104393]

16. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Pravljice so eno najboljših ideoloških orodij. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 30. 6. 2014. http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/pravljice-so-eno-najboljsih-ideoloskih-orodij.html. [COBISS.SI-ID 10106697]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

17. BLAŽIČ, Milena. Branja mladinske književnosti : izbor člankov in razprav. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 324 str., ilustr. ISBN 978-961-253-059-4. [COBISS.SI-ID 274767872]

18. BLAŽIČ, Milena. Skriti pomeni pravljic : od svilne do jantarne poti. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2014. 372 str., ilustr. ISBN 978-961-253-112-6. [COBISS.SI-ID 268900352]

 

2.05 Drugo učno gradivo

19. BLAŽIČ, Milena, CIGÜT, Neža, KENDA, Jakob J., MEGLIČ, Drago, SELIŠKAR KENDA, Mateja, SVETINA, Peter. Svet iz besed 6, [Samostojni delovni zvezek za branje v 6. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-271-435-2. [COBISS.SI-ID 271735040]

20. BLAŽIČ, Milena, BOŠNJAK, Blanka, KENDA, Jakob J., SVETINA, Peter, ŽVEGLIČ, Marica, KRIŽNIK, Katja (urednik). Svet iz besed 7 : [samostojni delovni zvezek za branje v 7. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 245 str., ilustr. ISBN 978-961-209-279-5. [COBISS.SI-ID 271386880]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

21. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), GORENC, Boštjan (intervjuvanec). Kdo pojasni krasne basni? : oddaja Odprta knjiga, RTV Slovenija Prvi program, 29. 12. 2014, ob 17.40. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/kdo-pojasni-krasne-basni/ava2.174311869/. [COBISS.SI-ID 10389833]

22. ZIPES, Jack David (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Pravljice : oddaja Kulturnice, Val 202, RTV Slovenija , 24. 12. 2014, ob 14.00. [COBISS.SI-ID 10461513]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

23. BLAŽIČ, Milena. PS Literaturwissenschaftliches Proseminar: Slowenisch (2 uri). VO Ältere slowenische Literatur im Überblick (2 uri). SE Vergleichende Jugendliteratur - Literatur- und kulturwissenschaftliches Seminar (2 uri). KO Literaturdidaktik (2 uri) : predavanje v zimskem semstru 2014/15 (01. 10. 2014 - 31. 01. 2015) na Institut für Slawistik der Universität Wien. [COBISS.SI-ID 10461001]

 

3.25 Druga izvedena dela

24. BLAŽIČ, Milena (diskutant), TROHA, Gašper (diskutant), RENKO, Manca G. (diskutant). Družbeno in družabno - Lojze Kovačič, sodobni mladinski klasik : 16. junij 2014, Mala drama SNG. [COBISS.SI-ID 10260809]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

25. Libri et liberi. Blažić, Milena Mileva (član uredniškega odbora 2012-). [Print ed.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

26. Preverjanje in ocenjevanje. Blažić, Milena (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

27. BLAŽIČ, Milena (urednik). Mamaočka, (Zbirka Bombonjera). Jezero: Morfem, 2014. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6933-16-2. [COBISS.SI-ID 274393344]

 

Zbiratelj

28. BERC-PRAH, Dubravka (urednik). Radovednih pet, Berilo 4. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. ISBN 978-961-271-476-5. [COBISS.SI-ID 274480896]

29. Radovednih pet, Berilo 4 : [interaktivno berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. Elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. ISBN 978-961-271-601-1. [COBISS.SI-ID 275673856]

 

Recenzent

30. ŽBOGAR, Alenka (urednik). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 589 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-707-6. http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&L3_ID=451&LANG=slo. [COBISS.SI-ID 276084736]

 

Diskutant

31. Pogovor o romanu Otroške stvari Lojzeta Kovačiča. [COBISS.SI-ID 3726171]

 

MIRKO BRATUŠA [18961]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. HUZJAN, Zdenko (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), KOŠAN, Marko (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Podobe telesa : ekspresivna figuralika v slovenski in avstrijski umetnosti = Körperbilder : expressive Figuralik in Slowenien und Kärnten : [Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, 10. maj - 12. september 2014, Werner Berg Museum, Bleiburg,10. Mai - 9. November 2014]. Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti; Bleiburg: Werner Berg Museum, 2014. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 78198017]

2. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČERVEK, Sandi (umetnik), KIRBIŠ, Dušan (umetnik). Situacija : Mestna galerija Nova Gorica, 6.-28. 2. 2014. Nova Gorica: Javni zavod Kulturni dom, Mestna galerija, 2014. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17848882]

3. BRATUŠA, Mirko (umetnik). U-KREPA-TA : razstava ob izvolitvi v naziv redni profesor : Galerija Pef, Ljubljana, 14. 5. - 6. 6. 2014. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014. 1 zloženka ([4] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 10144841]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

4. POČIVAVŠEK, Matjaž (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik). Matjaž Počivavšek in Mirko Bratuša : Zapeljevanje pogleda, dokumentarna serija, 2. oddaja, 1. program RTV SLO, 15. mar. 2014. Ljubljana: RTV Slovenija, 2014. [COBISS.SI-ID 10005321]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

5. HUZJAN, Zdenko (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 4. 12. 2014 - 10.1. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2638. [COBISS.SI-ID 10336585]

6. BRATUŠA, Mirko (umetnik). U-KREPA-TA : razstava ob izvolitvi v naziv redni profesor : Galerija Pef, Ljubljana, 14. 5. - 6. 6. 2014. 2014. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2126. [COBISS.SI-ID 10051913]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

7. Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2013/14 : Galerija Pef, Ljubljana, 8. 10.-31. 10. 2014. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2492. [COBISS.SI-ID 10237513]

ANDREJ BRUMEN ČOP [33575]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. BENÉTIK, Rudi (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), ZADNIKAR, Darij (avtor dodatnega besedila), STIBILJ ŠAJN, Anamarija (avtor dodatnega besedila), et al. Slovenija odprta za umetnost = Slovenia open to art : Pogled od zgoraj 2014. [Col]: Farming turizem Vidmar, 2014. https://sinjivrh.files.wordpress.com/2014/11/so2a2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2621. [COBISS.SI-ID 10302537]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. VAHČIČ, Keiko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik). 8. mednarodna likovna kolonija Art da Vinci : Galerija ART, 5. sep. 2014, Jarenina. [COBISS.SI-ID 10282057]

3. BERLOT, Uršula (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), GRAJFONER, Samuel (umetnik), et al. Back to black : barve črne, 1970 - 2014 : razstava umetnikov, Galerija Equrna, Ljubljana, 11.11.2014-9.1.2015. 2014-2015. [COBISS.SI-ID 10302025]

4. BEZJAK, Saša (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), et al. Naključja III : skupinska bienalna razstava : Galerija Murska Sobota, 10. jul. - 17. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 10281801]

5. AVBERŠEK, Kaja (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik). Slast - Erogeno telo med estetiko in manifestacijo : Galerija Loža, Koper, 18. apr. - 31. jul. 2014. [COBISS.SI-ID 10281289]

6. BRUMEN-ČOP, Andrej. Slepe miši = Slijepi miševi : izložba : Galerija Greta, Zagreb, 5.-9. 5. 2014. [COBISS.SI-ID 10281545]

7. BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik). Slovenija odprta za umetnost = Slovenia open to art : Pogled od zgoraj : Mednarodni likovni simpozij, Sinji vrh (Gora nad Ajdovščino), 27. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 10297417]

8. GRAJFONER, Samuel (umetnik), RIMELE, Oto (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), et al. 60! Panorama : razstava zbirke UGM ob 60. obletnici, Prideš? Imam jih 60!, Umetnostna galerija Maribor, 11. 4. 2014-2. 11. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20498184]

9. HUZJAN, Zdenko (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 4. 12. 2014 - 10.1. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2638. [COBISS.SI-ID 10336585]

10. VARL, Petra (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), et al. Umetnost osvobaja : skupinska razstava umetnikov, galerija Equrna, Ljubljana, 6. februar 2014-28. marec 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20444424]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

11. Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike : slikanje, risanje : Galerija Pef, Ljubljana, od 19. 2. do 14. 3. 2014. 2014. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2053. [COBISS.SI-ID 9998409]

ALENKA CEMIČ [11603]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. CEMIČ, Alenka, DOLENC, Natalija, GREGORC, Jera. Longitudinalni pogled na učni proces v vrtcu HC Andersena po uvajanju inovativnega koncepta "Igra-gibanje-razvoj". V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 123. [COBISS.SI-ID 9970505]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. GREGORC, Jera, CEMIČ, Alenka. Longitudinalni pogled na učni proces v vrtcu H. C. Andersena po uvajanju inovativnega koncepta "Igra-gibanje-razvoj" = Longitudinal monitoring of a learning process at the HC Andresen preschool after the implementation of an innovative concept ˝Game - Motion - Development˝. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 73-85. [COBISS.SI-ID 10161737]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. CEMIČ, Alenka, GREGORC, Jera. Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2014/2015. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10324041]

 

MATIJA CENCELJ [03342]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, DYDAK, Jerzy, VAVPETIČ, Aleš. Coarse amenability versus paracompactness. Journal of topology and analysis. [Print ed.], 2014, vol. 6, no. 1, str. 125-152. http://dx.doi.org/10.1142/S1793525314500034. [COBISS.SI-ID 16935513]

2. BANAKH, Taras, CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan, ZARICHNYY, Igor. Coarse classification of abelian groups and amenable shift-homogeneous metric spaces. Quarterly Journal of Mathematics, ISSN 0033-5606, 2014, vol. 65, iss. 4, str. 1127-1144. http://dx.doi.org/10.1093/qmath/hau006. [COBISS.SI-ID 16973657]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. CENCELJ, Matija, DYDAK, Jerzy, VAVPETIČ, Aleš. Large scale versus small scale. V: HART, Klaas Pieter (ur.), MILL, J. van (ur.), SIMON, Petr (ur.). Recent progress in general topology III. Berlin: Springer; Amsterdam: Atlantic Press, cop. 2014, str. 165-203. http://dx.doi.org/10.2991/978-94-6239-024-9_4. [COBISS.SI-ID 16854361]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. CENCELJ, Matija. Stasyuk, I. (UKR-LVV-MM); Tymchatyn, E. D. (3-SK-MS): On continuous linear operators extending metrics. (English summary). - Proc. Amer. Math. Soc. 141 (2013), no. 8, 2913-2921. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2014, mR3056581. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3056581.pdf. [COBISS.SI-ID 16988505]

5. CENCELJ, Matija. Murugesan, S. (6-SRCED): Note on local discrete extensions. (English summary). - J. Adv. Stud. Topol. 4 (2013), no. 4, 25-27. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2014, mR3146683. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3146683.pdf. [COBISS.SI-ID 17484121]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

6. METU Department of Mathematics, Ankara, Mathematics Seminars, Fall 2014, CENCELJ, Matija. Gropes and their fundamental groups. Ankara, 23. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 17149017]

7. University of Tennessee, Geometry/Topology Seminar, CENCELJ, Matija. Gropes and their fundamental groups. Knoxville, 29. 9. 2014. [COBISS.SI-ID 17140569]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

8. 37th Wild algebraic & geometric topology, Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 September 2014, Poznań, CENCELJ, Matija. Gropes and their fundamental groups. Poznań, 19. 9. 2014. [COBISS.SI-ID 17140313]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Član komisije za zagovor

9. MANFREDI, Enrico. Knots and links in lens spaces : Tesi di Dottorato. Bologna: [E. Manfredi], 2014. 120 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16976985]

 

ŠPELA CERAR [36776]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela, DEMŠAR, Irena, DEMŠAR, Janez. Let’s make learning computer science fun. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 171. [COBISS.SI-ID 10469961]

2. STOPAR, Barbara, CERAR, Špela, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Računalniški dan na osnovni šoli. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 130. [COBISS.SI-ID 9971529]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. STOPAR, Barbara, CERAR, Špela, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Računalniški dan. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 141-152, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2494. [COBISS.SI-ID 10142025]

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela, RUGELJ, Jože. Tekmovanje Bober kot izziv za učenje računalništva med osnovnošolci. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 61-72. [COBISS.SI-ID 10341961]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. CERAR, Špela, DEMŠAR, Janez. Bober 2013 : naloge in rešitve osnovnošolskega tekmovanja. [S. l.: s. n.], 2014. http://tekmovanja.acm.si/sites/tekmovanja.acm.si/files/storage/bober_2013_-_osnovne_sole.pdf. [COBISS.SI-ID 10375252]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. DEMŠAR, Janez (urednik, prevajalec), KAVČIČ, Alenka (urednik, prevajalec), BAŠIĆ, Nino (urednik, prevajalec), CERAR, Špela (urednik, prevajalec), HORVAT, Marjan (urednik). Bober 2014/15 : naloge in rešitve šolskega in državnega tekmovanja. [Ljubljana: s. n., 2014?]. http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/2014-knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 1536181443]

 

Prevajalec

7. DEMŠAR, Janez (urednik, prevajalec), KAVČIČ, Alenka (urednik, prevajalec), BAŠIĆ, Nino (urednik, prevajalec), CERAR, Špela (urednik, prevajalec), HORVAT, Marjan (urednik). Bober 2014/15 : naloge in rešitve šolskega in državnega tekmovanja. [Ljubljana: s. n., 2014?]. http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/2014-knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 1536181443]

 

MOJCA ČEPIČ [05974]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ČEPIČ, Mojca. Systems with competing interlayer interactions and modulations in one direction : finding their structures. ChemPhysChem, ISSN 1439-4235. [Print ed.], 2014, vol. 15, no. 7, str. 1297-1309, doi: 10.1002/cphc.201301101. [COBISS.SI-ID 28071207]

2. ČEPIČ, Mojca. Present scientific research results in the classroom : the case of liquid crystals. Giornale di fisica della Societa italiana di fisica, ISSN 0017-0283, Apr.-Giu. 2014, vol. 55, no. 2, str. 89-101, ilustr., doi: 10.1393/gdf/i2014-10193-5. [COBISS.SI-ID 10389065]

3. GORNIK, Kristina, ČEPIČ, Mojca, VAUPOTIČ, Nataša. Effect of a bias electric field on the structure and dielectric response of the ferroelectric smectic-A liquid crystal in thin planar cells. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2014, vol. 89, no. 1, str. 012501-1-012501-9, doi: 10.1103/PhysRevE.89.012501. [COBISS.SI-ID 27378983]

4. VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca, OSIPOV, Mihail A., GÓRECKA, Ewa. Flexoelectricity in chiral nematic liquid crystals as a driving mechanism for the twist-bend and splay-bend modulated phases. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2014, vol. 89, no. 3, 030501-1-030501-5, doi: 10.1103/PhysRevE.89.030501. [COBISS.SI-ID 27591975]

 

1.05 Poljudni članek

5. ČEPIČ, Mojca. Kakšne oblike so zajčki? : odgovor naloge. Presek, ISSN 0351-6652, 2013/2014, letn. 41, št. 4, str. 18-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 9978441]

6. ČEPIČ, Mojca. Polarizatorji. Presek, ISSN 0351-6652, 2014/2015, letn. 42, št. 2, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 10293833]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

7. ČEPIČ, Mojca. Teaching liquid crystals - observation inspired curiosity : [invited article]. V: Special ussues of the 24th International Liquid Crystal Conference, August 19th - 25th 2012, Mainz, (Liquid crystals, ISSN 0267-8292, Vol. 41, no. 3, 2014). London: Taylor & Francis, 2014, vol. 41, no. 3, str. 452-464, doi: 10.1080/02678292.2014.889768. [COBISS.SI-ID 27535399]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. ČEPIČ, Mojca. What is a role of liquid crystals in a liquid crystal display?. V: KOUDELKOVÁ, Věra (ur.), DVOŘÁK, Leoš (ur.). Dílny Heuréky 2014 : sborník konference projektu Heuréka : Náchod, Praha, 3.-5.10.2014. 1.vydání. V Praze: Univerzita Karlova, cop. 2014, str. 24-39, ilustr. http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2925. [COBISS.SI-ID 10632777]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. GORNIK, Kristina, ČEPIČ, Mojca, VAUPOTIČ, Nataša. The phase and the amplitude dielectric modes in a thin cell of SmAP [sub] F phase made of bent-core liquid crystals. V: 25th International Liquid Crystal Conference, ILCC 2014, 29 June-4 July 2014, Trinity College, Dublin, Ireland. Dublin: Trinity College, 2014, str. 1. http://ilcc2014.exordo.com/data/paper_attachments/862/initial_draft/ABSTRACT_Gornik_Kristina.pdf. [COBISS.SI-ID 20956936]

10. ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals in school. Projekt Heuréka, izvleček št. 11. http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/en/uploads/nachod2014_abstracts.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2541. [COBISS.SI-ID 10249033]

11. PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja, POKLINEK ČANČULA, Maja, ČEPIČ, Mojca. Svetloba, polarizacija in barve. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 110. [COBISS.SI-ID 9967945]

12. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Polarization of light and related phenomena : experimental support for construction of understanding. V: Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014, str. 112-113. [COBISS.SI-ID 10431049]

13. ČEPIČ, Mojca. Introduction of current scientific results into education : metastudy and a theoretical framework. V: Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014, str. 141-142. [COBISS.SI-ID 10121801]

14. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Transmission of the light through anisotropic media in not simple. V: Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014, str. 195. [COBISS.SI-ID 10122313]

15. POKLINEK ČANČULA, Maja, PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Using existing inquiry based learning materials : is it really straight-forward?. V: Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014, str. 260-261. [COBISS.SI-ID 10122825]

16. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Education of pre-service primary school teachers for teaching the physics part of science in Slovenia. V: Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014, str. 263. [COBISS.SI-ID 10123081]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

17. TAKEZOE, Hideo, ČEPIČ, Mojca. Antiferroelectric liquid crystals. V: GOODBY, J. W. (ur.). Handbook of liquid crystals. Vol. 4, Smectic and columnar liquid crystals. 2nd, completely revised and greatly enlarged ed. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2014, str. 387-416. [COBISS.SI-ID 27518503]

18. ČEPIČ, Mojca, GLEESON, Helen F. Phase with short periods. V: GOODBY, J. W. (ur.). Handbook of liquid crystals. Vol. 4, Smectic and columnar liquid crystals. 2nd, completely revised and greatly enlarged ed. Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2014, str. 417-443. [COBISS.SI-ID 27518759]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

19. ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals through experiments. San Rafael: Morgan & Claypool Publishers, cop. 2014. XII, 6-6, ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-6270-5299-3. ISBN 978-1-6270-5300-6, doi: 10.1088/978-1-6270-5300-6. [COBISS.SI-ID 10395209]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

20. MORAVEC, Bernarda (urednik, avtor), ŠORGO, Andrej, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina, PEČAR, Maja. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Naravoslovje. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0291-9. http://www.zrss.si/pdf/pos-pouka-os-naravoslovje.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2569. [COBISS.SI-ID 275756288]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

21. GORNIK, Kristina, ČEPIČ, Mojca, VAUPOTIČ, Nataša. The phase and the amplitude modes in thin cells of SmAP [sub] F phase made of bent-core liquid crystals. Maribor: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Institute of Physics, [2014]. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 20984328]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

22. ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals, our everyday friends : predavanje na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, 25. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 10333257]

23. ČEPIČ, Mojca. Polarization of light, liquid crystals and liquid crystal dispalys : predavanje na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, 26. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 10333001]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

24. European journal of physics. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

25. Presek. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

26. TheScientificWorldjournal. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2012-). Boynton Beach (FL): Scientific World, 2001-. ISSN 1537-744X. http://www.hindawi.com/journals/tswj/. [COBISS.SI-ID 2607642]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

27. PAVLIC, Štefanija. Projekt Fibonacci kot podpora uvajanju naravoslovja v vrtcih : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Pavlic], 2014. X, 80 str, [3] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2662. [COBISS.SI-ID 10383689]

 

Recenzent

28. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 274302208]

29. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2014. ISBN 978-961-02-0683-5. [COBISS.SI-ID 274937088]

KARMEN CHAKIR [34168]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PEČEK, Mojca, CHAKIR, Karmen. "Teorija je eno, praksa drugo" - mar res?. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 33-34. [COBISS.SI-ID 9954889]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. CHAKIR, Karmen, PEČEK, Mojca. "Praksa je eno, teorija drugo" - mar res? : stališča študentov o inkluziji = ˝Practice is one thing, theory something else˝ - Is this true? : students´ views on inclusion. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 19-35. [COBISS.SI-ID 10156617]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. PEČEK, Mojca, CHAKIR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za izredne študente 2. letnika Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 26 f. [COBISS.SI-ID 10065993]

4. PEČEK, Mojca, CHAKIR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 28 f. [COBISS.SI-ID 10263625]

MATEJA DAGARIN FOJKAR [20745]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Literacy development in course books for teaching English in the second cycle of Slovenian primary school. V: LAH, Meta (ur.). Skupni evropski jezikovni okvir - navzkrižni pogledi = Cadre européen commun de référence pour les langues - regards croisés, (Linguistica, ISSN 0024-3922, 54). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2014, letn. 54, str. 153-166, ilustr., doi: 10.4312/linguistica.54.1.153-166. [COBISS.SI-ID 56723042]

 

1.04 Strokovni članek

2. KLADNIK, Manca, DAGARIN FOJKAR, Mateja. Poučevanje angleščine na zgodnji stopnji po metodi Helen Doron. Vestnik za tuje jezike, ISSN 1855-8453. [Tiskana izd.], 2014, letn. 6, št. 1, str. 177-193, doi: 10.4312/vestnik.6.177-193. [COBISS.SI-ID 56769378]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. DAGARIN FOJKAR, Mateja, PIŽORN, Karmen. Parents' and teachers' attitudes towards early foreign language learning. V: AKBAROV, Azamat (ur.). Linguistics, culture and identity in foreign language education. [Spletna izd.]. Sarajevo: International Burch University, 2014, str. 1436-1449, tabele. [COBISS.SI-ID 10052425]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. DAGARIN FOJKAR, Mateja, PIŽORN, Karmen. Introducing CLIL into the first years of primary school. V: GAČIĆ, Milica (ur.), ŠAMO, Renata (ur.). Early foreign language learning and teaching : perspectives and experience, (Series Magister, book 10). Zagreb: Faculty of Teacher Education, 2014, str. 85-97, tabele. [COBISS.SI-ID 10414665]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. DAGARIN FOJKAR, Mateja. CILL (Content and language integrated learning) (6 hours) : [predavanje v okviru] ERASMUS Teaching Staff Training Mobility in the academic year 2013/2014, from 24. 2. till 27. 2. 2014, Avans University of applied sciences, Breda, Netherlands. [COBISS.SI-ID 10021705]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

6. HOČEVAR, Marija. Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 5. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2526-6. [COBISS.SI-ID 272874240]

BOJAN DEKLEVA [06565]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEKLEVA, Bojan. Nastanitvena podpora v funkciji povečanja dostopnosti varnih in trajnih nastanitev za brezdomne : pilotska evalvacija projekta = Housing support as a means of increasing access to safe and permanent housing for the homeless : a pilot evaluation of a project. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2014, letn. 18, št. 1/2, str. 1-23, tabeli. [COBISS.SI-ID 10162505]

 

1.04 Strokovni članek

2. DEKLEVA, Bojan (avtor, prevajalec). Streha nad glavo. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, okt. 2014, št. 101, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 10219849]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DEKLEVA, Bojan. Zavodska vzgoja in brezdomstvo - razmislek o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov pred odhodom iz zavodov. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 97. [COBISS.SI-ID 9965385]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. DEKLEVA, Bojan. Brezdomstvo kot posledica neuspešnega prehoda iz izvendružinske vzgoje v samostojno življenje. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 36. [COBISS.SI-ID 10252105]

5. BRGLEZ, Lara, DEKLEVA, Bojan. Slišanje glasov skozi slikovno gledališče. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 41. [COBISS.SI-ID 10252361]

6. BRUMEN ŽARN, Zarja, BRGLEZ, Lara, TADIČ, Darja, DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Psihosocialne stiske - del skupnosti. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 53. [COBISS.SI-ID 10252617]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. DEKLEVA, Bojan. O brezdomstvu v izobraževanju. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 15-20, tabela. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2495. [COBISS.SI-ID 10139465]

8. DEKLEVA, Bojan. V Ljubljani imamo lahko streho nad glavo. V: KLANČAR, Tilka (ur.), HODNIK, Tanja (ur.), ŽAGAR, Alenka (ur.). Socialna Ljubljana. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Ljubljana - zdravo mesto, 2014, str. 26-30. [COBISS.SI-ID 10297929]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. DEKLEVA, Bojan. O brezdomstvu v šolah?. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, mar. 2014, št. 94, str. 2. [COBISS.SI-ID 10000201]

10. DEKLEVA, Bojan. Deinstitucionalizacija. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jun. 2014, št. 97, str. 2. [COBISS.SI-ID 10063177]

11. DEKLEVA, Bojan. Ali obstaja življenje pred smrtjo?. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jul. 2014, št. 98, str. 2. [COBISS.SI-ID 10102857]

 

1.25 Drugi sestavni deli

12. DEKLEVA, Bojan. Sto vprašanj, nič odgovorov : član uredniškega odbora. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, apr. 2014, št. 95, str. 19. [COBISS.SI-ID 10020681]

13. BRGLEZ, Lara, DEKLEVA, Bojan. O slišanju glasov (ki jih drugi ne slišijo). Kralji ulice, ISSN 1854-2654, nov. 2014, št. 102, str. 6. [COBISS.SI-ID 10286409]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Kralji ulice. Dekleva, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

15. Socialno delo. Dekleva, Bojan (član uredniškega sveta 1998-). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 1982-. ISSN 0352-7956. http://www.fsd.uni-lj.si/sd/. [COBISS.SI-ID 8900610]

16. Street s-trip-nik. Dekleva, Bojan (urednik 2006-). Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2006-. [COBISS.SI-ID 254108416]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

17. GROBELŠEK, Andreja. Konstruiranje in reprezentiranje drugačnosti v lokalnem kontekstu : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Grobelšek], 2014. 301 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2182. [COBISS.SI-ID 10078025]

18. GROBELŠEK, Andreja. Konstruiranje in reprezentiranje drugačnosti v lokalnem kontekstu : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Grobelšek], 2014. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 275735040]

 

Oseba, ki intervjuva

19. ALEKSIĆ, Mina (intervjuvanec). Pogovor z Mino Aleksić, predsednico beograjskega društva Prostor. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, dec. 2014, št. 103, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 10333513]

 

IZTOK DEVETAK [18741]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. METLJAK, Mira, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. Three years of PROFILES experience in Slovenia : networking, teacher professional development and student gains. V: BOLTE, Claus (ur.), RAUCH, Franz (ur.). Enhancing inquiry-based science education and teachers’ continuous professional development in Europe : insights and reflections on the PROFILES project and other projects funded by the European commission. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria- Universität Klagenfurt, 2014, str. 179-186, ilustr., tabeli. http://ius.aau.at/misc/profiles/files/PROFILES_book3.pdf. [COBISS.SI-ID 10144329]

2. METLJAK, Mira, DEVETAK, Iztok, DRAGAR, Katja, HOMOVEC, Lilijana, DOMINIĆ RADIVOJEVIĆ, Tatjana. Slovenian teachers’ views about development and implementation of PROFILES modules in their lower secondary school science and biology classrooms. V: BOLTE, Claus (ur.), RAUCH, Franz (ur.). Enhancing inquiry-based science education and teachers’ continuous professional development in Europe : insights and reflections on the PROFILES project and other projects funded by the European commission. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria- Universität Klagenfurt, 2014, str. 237-242, ilustr. http://ius.aau.at/misc/profiles/files/PROFILES_book3.pdf. [COBISS.SI-ID 10144585]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, VOGRINC, Janez. Students' motivation and achievements in lower-secondary school science subjects - Slovenian profiles perspectives. V: CONSTANTINOU, Constantinos P. (ur.), PAPADOURIS, Nicos (ur.), HADJIGEORGIOU, Angela (ur.). Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning : proceedings of the ESERA 2013 Conference, (Strand, 1-16). Nicosia: European Science Education Research Association, 2014, str. 11-18, ilustr., tabele. http://www.esera.org/media/esera2013/Iytok_Devetak_7Feb2014.pdf. [COBISS.SI-ID 9989449]

4. REBOLJ, Neva, DEVETAK, Iztok. 12-year-old students' attitude towards and views about the environmental problems. V: CONSTANTINOU, Constantinos P. (ur.), PAPADOURIS, Nicos (ur.), HADJIGEORGIOU, Angela (ur.). Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning : proceedings of the ESERA 2013 Conference, (Strand, 1-16). Nicosia: European Science Education Research Association, 2014, str. 40-51, tabele. http://www.esera.org/media/esera2013/Neva_Rebolj_6Feb2014.pdf. [COBISS.SI-ID 9989705]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. DEVETAK, Iztok, POZNIČ, Bojan. 13-year-old students guided active learning of chemical reactions with multiple levels of representation following the PROFILES model. V: 12th European Conference on Research in Chemistry Education 2014 (ECRICE 2014), 7.-10. July, 2014, Jyväskylä, Finland. LUNDELL, Jan (ur.), VÄLISAARI, Jouni (ur.). Book of abstracts, (Research report - Department of Chemistry. University of Jyväskylä, ISSN 0357-346X, no. 176). Jyväskylä: University of Jyväskylä, cop. 2014, str. 50. [COBISS.SI-ID 10120777]

6. KOLBL, Jasmina, DEVETAK, Iztok. The influence of guided active learning in chemistry (GALC) with elements of PROFILES approach on 13-year-old students' understanding of the electrolyte chemistry. V: 12th European Conference on Research in Chemistry Education 2014 (ECRICE 2014), 7.-10. July, 2014, Jyväskylä, Finland. LUNDELL, Jan (ur.), VÄLISAARI, Jouni (ur.). Book of abstracts, (Research report - Department of Chemistry. University of Jyväskylä, ISSN 0357-346X, no. 176). Jyväskylä: University of Jyväskylä, cop. 2014, str. 126. [COBISS.SI-ID 10121033]

7. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, VOGRINC, Janez. PROFILES students' motivation and chemistry achievements in lower secondary school. V: 12th European Conference on Research in Chemistry Education 2014 (ECRICE 2014), 7.-10. July, 2014, Jyväskylä, Finland. LUNDELL, Jan (ur.), VÄLISAARI, Jouni (ur.). Book of abstracts, (Research report - Department of Chemistry. University of Jyväskylä, ISSN 0357-346X, no. 176). Jyväskylä: University of Jyväskylä, cop. 2014, str. 127. [COBISS.SI-ID 10121289]

8. GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. PROFILES : innovative teaching and learning approach in science education. V: Excellence in education : the creativity - innovation challenge : programme. [Ulm]: The International centre for innovation in education, cop. 2014, str. 102. http://www.paris.icieconference.net/images/pdf_files/Conference%20Program%20Book.pdf. [COBISS.SI-ID 10124105]

9. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, JURIŠEVIČ, Mojca. PROFILES : a new strategy for motivating (gifted) students in the science classroom. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 69. [COBISS.SI-ID 10189641]

10. DEVETAK, Iztok. Učenje kemije z raziskovanjem v družbeno-naravoslovnem kontekstu izobraževalnega pristopa PROFILES. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 93. [COBISS.SI-ID 9964361]

11. POZNIČ, Bojan, DEVETAK, Iztok. Vodeno aktivno učenje kemije v osnovni šoli. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 94. [COBISS.SI-ID 9964617]

12. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Pogledi različnih deležnikov na pouk naravoslovnih predmetov v Sloveniji. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 133. [COBISS.SI-ID 9971785]

13. PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok. PROFILES approach to teaching and learning physics in Slovenia. V: Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014, str. 268. [COBISS.SI-ID 10121545]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. DEVETAK, Iztok. Pristop PROFILES : inovacija poučevanja pri pouku naravoslovnih predmetov v osnovni in srednji šoli v Sloveniji. V: DEVETAK, Iztok (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 7-14, tabela. [COBISS.SI-ID 10295625]

15. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Model profesionalnega razvoja učiteljev naravoslovja PROFILES. V: DEVETAK, Iztok (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 69-85, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10296649]

16. METLJAK, Mira, PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Učinkovitost učnih modulov PROFILES pri pouku naravoslovnih predmetov v Sloveniji. V: DEVETAK, Iztok (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 97-104, tabela, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 10297161]

17. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Educational models and differences between groups of 16-year-old students in gender, motivation, and achievements in chemistry. V: DEVETAK, Iztok (ur.), GLAŽAR, Saša A. (ur.). Learning with understanding in the chemistry classroom. Dordrecht [etc.]: Springer, 2014, str. 103-126, ilustr. [COBISS.SI-ID 9979465]

18. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, PAVLIN, Jerneja, WISSIAK GRM, Katarina Senta. PROFILES modules in the Slovenian context. 2.5. V: BOLTE, Claus (ur.), et al. Science teachers’ continuous professional development in Europe : case studies from the PROFILES project. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2014, str. 113-119, ilustr. http://www.profiles-project.eu/Dissemination/PROFILES_Book/PROFILES_book2.pdf?1407394633, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2350. [COBISS.SI-ID 10143561]

19. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. A PROFILES model of science teachers’ professional development, a Slovenian perspective of implementation of action research. 3.3. V: BOLTE, Claus (ur.), et al. Science teachers’ continuous professional development in Europe : case studies from the PROFILES project. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2014, str. 182-188, ilustr. http://www.profiles-project.eu/Dissemination/PROFILES_Book/PROFILES_book2.pdf?1407394633, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2349. [COBISS.SI-ID 10143817]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

20. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Spodbujanje učnega razvoja nadarjenih pri naravoslovju. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 175-187. [COBISS.SI-ID 10344777]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

21. HOLBROOK, Jack, DEVETAK, Iztok. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2014, vol. 4, no. 1, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_1/CEPS_Journal_4-1_2014_editorial.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2113. [COBISS.SI-ID 10039369]

22. DEVETAK, Iztok, METLJAK, Mira. Predgovor. V: DEVETAK, Iztok (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 10295369]

23. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. General preface. V: DEVETAK, Iztok (ur.), GLAŽAR, Saša A. (ur.). Learning with understanding in the chemistry classroom. Dordrecht [etc.]: Springer, 2014, str. V-VII. [COBISS.SI-ID 9979209]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

24. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), DEVETAK, Iztok (avtor, fotograf), KOLAR, Metoda, KOVAČ, Teja, ZAGORŠAK, Katarina. Dotik okolja 3, Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1625-7. [COBISS.SI-ID 273505280]

 

2.05 Drugo učno gradivo

25. DEVETAK, Iztok, ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina. Dotik narave 7, Zbirka naravoslovnih dejavnosti. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. ISBN 978-961-271-371-3. [COBISS.SI-ID 271398656]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

26. MORAVEC, Bernarda (urednik, avtor), ŠORGO, Andrej, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina, PEČAR, Maja. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Naravoslovje. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0291-9. http://www.zrss.si/pdf/pos-pouka-os-naravoslovje.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2569. [COBISS.SI-ID 275756288]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

27. CEPS journal. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

28. Cypriot Journal of Educational Sciences. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Nicosia: Academic World Education and Research Center (AWER), 2006-. ISSN 1305-905X. [COBISS.SI-ID 9563209]

29. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

30. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

31. The science education review. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Warwick, Aus.: Science time, 2002. ISSN 1446-6120. [COBISS.SI-ID 500860]

32. DEVETAK, Iztok (urednik), METLJAK, Mira (urednik). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-253-165-2. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2603. [COBISS.SI-ID 276248576]

33. DEVETAK, Iztok (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik). Learning with understanding in the chemistry classroom. Dordrecht [etc.]: Springer, 2014. XVII, 418 str., ilustr. ISBN 978-94-007-4365-6. ISBN 978-94-007-4366-3, doi: 10.1007/978-94-007-4366-3. [COBISS.SI-ID 9978953]

34. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije II. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-253-160-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_II.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2424. [COBISS.SI-ID 275489024]

 

Mentor pri magistrskih delih

35. POZNIČ, Bojan. Vodeno aktivno učenje o kemijskih reakcijah na treh ravneh kemijskih pojmov v 8. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Poznič], 2014. 195 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1565788]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

36. SRPČIČ, Ana. Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Srpčič], 2014. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2075. [COBISS.SI-ID 10008137]

 

Recenzent

37. Acta chimica slovenica. Devetak, Iztok (recenzent 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo: =Slovenian Chemical Society, 1993-. ISSN 1318-0207. http://acta.chem-soc.si/. [COBISS.SI-ID 14086149]

38. CEPS journal. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

39. Chemistry Education. Research and Practice. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. [COBISS.SI-ID 1496412]

40. Environmental Education Research. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Abingdon: Carfax, 1995-. ISSN 1350-4622. http://www.tandfonline.com/toc/ceer20/current. [COBISS.SI-ID 1461833]

41. Eurasia. Devetak, Iztok (recenzent 2013-). Ankara: Gazi Egitim Fakültesi. ISSN 1305-8223. http://www.ejmste.com/index2.html. [COBISS.SI-ID 17061128]

42. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

43. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

44. Journal of chemical education. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Easton, Pa.: Section of Chemical Education, American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. [COBISS.SI-ID 1459717]

45. Journal of research in science teaching. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley. ISSN 0022-4308. [COBISS.SI-ID 25786880]

46. Scientific research and essays. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Nairobi: Academic Journals, 2006-. ISSN 1992-2248. http://www.academicjournals.org/sre. [COBISS.SI-ID 16156950]

47. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije II. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-253-160-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_II.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2424. [COBISS.SI-ID 275489024]

 

TATJANA DEVJAK [17084]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, DEVJAK, Srečko, POLAK, Alenka. Dejavniki vpliva na izbiro pedagoškega poklica : motivi, pričakovanja in profesionalni razvoj. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2014, letn. 29, [št.] 1, str. 3-18, tabele. [COBISS.SI-ID 10118217]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Primarno zdravstvo : preventivna dejavnost otrok in mladine v Sloveniji = Primary health care : prevention programmes for children and youth in Slovenia. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta v zdravstvenem in socialnem varstvu : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient in health and social care : book of abstracts : international scientific conference, 14. november 2014, Novo mesto. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2014, str. 14. [COBISS.SI-ID 10325833]

3. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Stručno usavršavanje nastavnika i obrazovanje : motivacija, ciljevi i ocenjivanje = In-service teacher education and training : motivations, objectives and evaluation. V: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme = [Innovation implementation in education and pedagogical work - challenges and dilemmas] : rezimei : 14. novembar 2014. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, 2014, str. 32-33. [COBISS.SI-ID 10320201]

4. POLAK, Alenka, DEVJAK, Tatjana. Profesionalni razvoj študentov predšolske vzgoje in njihova percepcija poklicne kariere. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 29. [COBISS.SI-ID 9954121]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. POLAK, Alenka, DEVJAK, Tatjana. Profesionalni razvoj študentov predšolske vzgoje in njihova percepcija poklicne kariere = Professional development of preschool education students and their perception of professional career. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 307-324, tabele, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 10166857]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. DEVJAK, Tatjana. Sodelavec, učitelj, znanstvenik, mentor in prijatelj. V: ROSIĆ, Vladimir. Marjan Blažič : pedagog humanizma, ustvarjalnosti in tolerance : 45 let ustvarjalnega dela. Novo mesto: Visokošolsko središče, 2014, str. 113-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 10422601]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. DEVJAK, Tatjana (urednik). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-253-155-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 274443264]

8. DEVJAK, Tatjana (urednik). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 496 str., ilustr. ISBN 978-961-253-156-0. [COBISS.SI-ID 274696448]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. KLEMENŠEK, Tanja. Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetju : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Klemenšek Rakun], 2014. VII, 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2543. [COBISS.SI-ID 10251593]

10. MADRONIČ, Petra. Medijska vzgoja v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Madronič], 2014. 136 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2594. [COBISS.SI-ID 10274889]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

11. BERČNIK, Sanja. Sodelovanje s starši kot del vzgojne zasnove javnega vrca in šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Berčnik], 2014. XIV f., 303 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 275563264]

 

Recenzent

12. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije II. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-253-160-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_II.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2424. [COBISS.SI-ID 275489024]

13. RETUZNIK BOZOVIČAR, Ana, KRAJNC, Metka, ZUPANČIČ, Dalibor (avtor dodatnega besedila, urednik). V krogu življenja : pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju : učbenik za modul Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju v programu Predšolska vzgoja, (Zbirka Učbeniki). 2. izd. Velenje: Modart, 2014. 263 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 524917017]

 

MARTINA ERJAVŠEK [36949]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj na Pedagoški fakulteti Ljubljana - primer študijskega programa Gospodinjstvo z vezavami. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2014, letn. 45, št. 4, str. 31-36, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 10243401]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka. Sodelovalno učenje kot kakovosten način razvijanja socialnih veščin na primeru predmeta gospodinjstvo = Collaborative learning as a quality way of developing student's social skills; based on home economics case. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 457-465, tabele. [COBISS.SI-ID 10350153]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Sodelovalno učenje pri modulih gospodinjstvo. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 112. [COBISS.SI-ID 9968713]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka. Sodelovalno učenje in motivacija nadarjenih učencev pri pouku gospodinjstva. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 215-227, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 10346825]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

5. ERJAVŠEK, Martina. Identifikacija učenčevih težav pri razumevanju pojmov, ki se uporabljajo pri vsebinskih modulih gospodinjstva : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10453321]

VESNA FERK SAVEC [20448]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. WISSIAK GRM, Katarina Senta, FERK SAVEC, Vesna. The self-evaluation of slovenian prospective chemistry teachers’ progress during their practical pedagogical training in primary schools. Acta chimica slovenica, ISSN 1318-0207. [Tiskana izd.], 2014, vol. 61, no. 4, str. 729-739. [COBISS.SI-ID 1569116]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. BOH PODGORNIK, Bojana, DOLNIČAR, Danica, ŠORGO, Andrej, BARTOL, Tomaž, RODIČ, Blaž, VRTAČNIK, Margareta, FERK SAVEC, Vesna, SAJOVIC, Irena, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana, PUCIHAR, Andreja, BAGGIA, Alenka. Ali so slovenski študenti informacijsko pismeni? : prvi rezultati nacionalne raziskave informacijske pismenosti na vzorcu študentov šestih slovenskih fakultet = Are slovene students information literate? : first national survey results on information literacy on a sample of students from six Slovenian faculties. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 105-117. [COBISS.SI-ID 1572188]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. LOGAR, Ana, FERK SAVEC, Vesna. Dejavniki za učinkovito eksperimentalno delo učencev pri pouku kemije = Key factors for effective experimental work in chemistry classroom. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 221-230. [COBISS.SI-ID 1572444]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. FERK SAVEC, Vesna. Aktivni pouk naravoslovja: primeri pristopov PARSELS, PROFILES in VAUK. V: DEVETAK, Iztok (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 45-56. [COBISS.SI-ID 1571164]

5. FERK SAVEC, Vesna, WISSIAK GRM, Katarina Senta. Prospective chemistry teachers’ use of student-centered learning during their teaching practicum. V: DEVETAK, Iztok (ur.), GLAŽAR, Saša A. (ur.). Learning with understanding in the chemistry classroom. Dordrecht [etc.]: Springer, 2014, str. 375-395, ilustr., doi: 10.1007/978-94-007-4366-3_18. [COBISS.SI-ID 1552220]

6. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, PAVLIN, Jerneja, WISSIAK GRM, Katarina Senta. PROFILES modules in the Slovenian context. 2.5. V: BOLTE, Claus (ur.), et al. Science teachers’ continuous professional development in Europe : case studies from the PROFILES project. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2014, str. 113-119, ilustr. http://www.profiles-project.eu/Dissemination/PROFILES_Book/PROFILES_book2.pdf?1407394633, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2350. [COBISS.SI-ID 10143561]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. SMRDU, Andrej, ZMAZEK, Boris, VRTAČNIK, Margareta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, FERK SAVEC, Vesna. Kemija 1 : i-učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0136-3. http://eucbeniki.sio.si/kemija1/. [COBISS.SI-ID 273952000]

8. ZMAZEK, Boris, SMRDU, Andrej, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., VRTAČNIK, Margareta. Kemija 2 : i-učbenik za kemijo v 2. letniku gimnazij. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0137-0. http://eucbeniki.sio.si/kemija2/. [COBISS.SI-ID 273952256]

 

2.05 Drugo učno gradivo

9. FERK SAVEC, Vesna (avtor, urednik), VRTAČNIK, Margareta. Navodila za pripravo portfolia pri Metodologiji kemijskega izobraževanje II inDemonstracijskih eksperimentih II. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2003-. http://www.kii.ntf.uni-lj.si/slo/MKI_2/izhodisceKe-ve.html. [COBISS.SI-ID 1228380]

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

10. FERK SAVEC, Vesna. Uporaba PBL pri izobraževanju bodočih učiteljev kemije : Projektna dokumentacija v raziskavi J5-5535: Razvijanje informacijske pismenosti študentov v podporo reševanja avtentičnih naravoslovnih problemov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, 2014. 5 str. [COBISS.SI-ID 1577564]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

11. Journal of research in science teaching. Ferk Savec, Vesna (recenzent 2012, 2014). New York: Wiley. ISSN 0022-4308. [COBISS.SI-ID 25786880]

12. OREL, Mojca (urednik), JURJEVČIČ, Stanislav (urednik). Nova vizija tehnologij prihodnosti : [zbornik referatov] = The new vision of future technologies : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-93662-0-2. [COBISS.SI-ID 273337856]

13. OREL, Mojca (urednik). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-93662-3-3. [COBISS.SI-ID 276690688]

 

Član komisije za zagovor

14. SLANC, Ana. Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru forenzike pri pouku naravoslovja : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Slanc], 2014. 30 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2362. [COBISS.SI-ID 10173257]

15. LAH, Lucija. Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru toksikologije pri pouku naravoslovja : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Lah], 2014. 23 str., 29 str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2451. [COBISS.SI-ID 10214985]

16. DELIĆ, Alisa. Učenje analize vode s PROFILES učno strategijo : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Delić], 2014. 43 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2378. [COBISS.SI-ID 1568860]

TJAŠA FILIPČIČ [17010]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Tjaša, SATLER, Nataša. Prostorski pogoji za izvajanje gibalno-športnih dejavnosti otrok s posebnimi potrebami. Športnik, ISSN 1854-5254, dec. 2014, letn. 10, št. 35-36, str. 14-17, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10375497]

 

1.04 Strokovni članek

2. ŠTEMBERGER, Vesna, FILIPČIČ, Tjaša. Delo z nadarjenimi učenci pri predmetu šport. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2014, letn. 16, št. 2/3, str. 36-40. [COBISS.SI-ID 10457417]

3. FILIPČIČ, Tjaša, PERNEK, Nina. Zdravje in pomen gibanja za specialne pedagoge. Športnik, ISSN 1854-5254, jun. 2014, letn. 10, št. 33-34, str. 2-5, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10086729]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. FILIPČIČ, Tjaša, TERČON, Jerneja, STELE, Miha. Pomoč učencu z razvojno motnjo koordinacije v šoli. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 54. [COBISS.SI-ID 9957961]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. FILIPČIČ, Tjaša, JURAK, Gregor. Grajene ovire pri vstopu v šolske športne dvorane. V: Analiza šolskih športnih dvoran z uporabniškega vidika. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2014, str. 44-54, ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Monografije/Telovadnice.pdf. [COBISS.SI-ID 4491697]

6. JURAK, Gregor, KOVAČ, Marjeta, STREL, Janko, STARC, Gregor, BUČAR PAJEK, Maja, LESKOŠEK, Bojan, FILIPČIČ, Tjaša, BEDNARIK, Jakob, KOLAR, Edvard. Priporočila in smernice za zboljšanje stanja šolskih športnih dvoran. V: Analiza šolskih športnih dvoran z uporabniškega vidika. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2014, str. 213-228, ilustr. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Monografije/Telovadnice.pdf. [COBISS.SI-ID 4501937]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. FILIPČIČ, Tjaša, TERČON, Jerneja, STELE, Miha. Pomoč učencu z razvojno motnjo koordinacije v šoli. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 21-29. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2496. [COBISS.SI-ID 10139721]

8. ŠTEMBERGER, Vesna, FILIPČIČ, Tjaša. Nadarjeni učenci na področju športa v šolskem sistemu. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 241-249. [COBISS.SI-ID 10347849]

 

1.25 Drugi sestavni deli

9. FILIPČIČ, Tjaša, JAKŠIĆ, Živa. Ljubljanski maraton -promocija zdravega življenjskega sloga. Športnik, ISSN 1854-5254, dec. 2014, letn. 10, št. 35-36, str. 48-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 10375753]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

10. JURAK, Gregor (vodja projekta, urednik, fotograf, tehnični urednik), STREL, Janko (sodelavec pri raziskavi), KOVAČ, Marjeta (sodelavec pri raziskavi), STARC, Gregor (sodelavec pri raziskavi), LESKOŠEK, Bojan (sodelavec pri raziskavi), BUČAR PAJEK, Maja (sodelavec pri raziskavi, fotograf), FILIPČIČ, Tjaša (sodelavec pri raziskavi), KOLAR, Edvard (sodelavec pri raziskavi), BEDNARIK, Jakob (sodelavec pri raziskavi). Analiza šolskih športnih dvoran z uporabniškega vidika. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2014. 229 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-37-9. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Monografije/Telovadnice.pdf. [COBISS.SI-ID 273059328]

 

2.02 Strokovna monografija

11. Načrtovanje dejavnosti v vrtcu. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (urednik, avtor), VIDEMŠEK, Mateja, SAKSIDA, Igor, KRANJC, Simona, ZUPANČIČ, Tomaž, LEŠNIK, Ivan, KRALJ, Bojana, KRNEL, Dušan, TURNŠEK, Nada, JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara, SITAR, Jelena, GERŠAK, Vesna, LENARD, Vid, ZUPANČIČ DANKO, Alenka, FILIPČIČ, Tjaša, BURIAN, Maja, BREZNIK, Inge, SKAMLIČ, Nives, BEDNJIČKI, Andreja. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2013-. ISSN 2335-4496. http://www.e-prirocniki.si/nacrtovanje-dejavnosti-v-vrtcu.html. [COBISS.SI-ID 268966912]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

12. Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci. VOVK ORNIK, Natalija (avtor, urednik), MURN, Tatjana, WERDONIG, Alenka, SKAMLIČ, Nives, BABNIK, Tanja, ANDLOVIC, Sabina, LOGAR, Svetlana, KLINC, Alenka, BEČAN, Tanja, ZUPANČIČ DANKO, Alenka, ŽUNKO-VOGRINC, Suzana, METLJAK, Uroš, BABIČ, Nataša, KISWARDAY, Vanja Riccarda, PADEŽANIN LAVUGER, Suzana, FILIPČIČ, Tjaša, GROLEGER, Katja, MOŽE, Helena, URŠNIK, Saša, GRAH, Jana, KOROŠEC, Barbara, MATAIČ ŠALAMUN, Mihaela, ROGIČ OŽEK, Simona, BURIAN, Maja, BEKRIĆ, Sanja, KOFOL, Alen. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2014-. ISSN 2385-8141. http://www.zfm.si/artikli/prirocniki/delo-z-otroki-s-posebnimi-potrebami-ucnimi-tezavami-in-posebej-nadarjenimi-ucenci.html. [COBISS.SI-ID 275013632]

13. Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci. VOVK ORNIK, Natalija (avtor, urednik), MURN, Tatjana, WERDONIG, Alenka, SKAMLIČ, Nives, BABNIK, Tanja, ANDLOVIC, Sabina, LOGAR, Svetlana, KLINC, Alenka, BEČAN, Tanja, ZUPANČIČ DANKO, Alenka, ŽUNKO-VOGRINC, Suzana, METLJAK, Uroš, BABIČ, Nataša, KISWARDAY, Vanja Riccarda, PADEŽANIN LAVUGER, Suzana, FILIPČIČ, Tjaša, GROLEGER, Katja, MOŽE, Helena, URŠNIK, Saša, GRAH, Jana, KOROŠEC, Barbara. [Spletna izd.]. Maribor: Forum Media, 2014-. ISSN 2385-8850. http://www.zfm.si/artikli/prirocniki/delo-z-otroki-s-posebnimi-potrebami-ucnimi-tezavami-in-posebej-nadarjenimi-ucenci.html. [COBISS.SI-ID 276022016]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

14. FILIPČIČ, Tjaša. Izbrani indikatorji kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10453833]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. Športnik. Filipčič, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

 

Mentor pri magistrskih delih

16. SATLER, Nataša. Materialni in higienski pogoji pri pouku gibalno-špotnih dejavnosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Satler], 2014. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2397. [COBISS.SI-ID 10191177]

17. LOTRIČ, Polona. Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s poškodbo hrbtenjače : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Jevšnik], 2014. XV, 162 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2669. [COBISS.SI-ID 10388553]

 

Recenzent

18. HENDERSON, Sheila E., SUGDEN, David A., BARNETT, Anna Louise, JERMAN, Janez, BOBEN, Dušica (avtor, avtor dodatnega besedila), GROLEGER, Katja. Baterija za oceno otrokovega gibanja : priročnik za izvajalce ABC gibanja 2. 2. izd. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2014. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-6068-87-1. [COBISS.SI-ID 277304832]

19. SUGDEN, David A., HENDERSON, Sheila E.. Obravnava otrok z gibalnimi težavami v njihovem naravnem okolju. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2014. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-6068-88-8. [COBISS.SI-ID 277305600]

ČRTOMIR FRELIH [16174]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. FRELIH, Črtomir. K likovnim perspektivam za slepe. V: AXMAN, Tereza, MAJERHOLD, Katarina, AXMAN, Štěpán. Zbornik za spodbujanje demokratičnega emancipiranega dialoga med ponudniki kulturnih dobrin in obiskovalci. 1. izd. Maribor [i. e.] Ljubljana: Društvo ŠKUC, Galerija Škuc, 2014, str. 96-111, ilustr. [COBISS.SI-ID 10507337]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. FRELIH, Črtomir. Identifying and promoting talented students at the Department of art education. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 104. [COBISS.SI-ID 10192969]

3. FRELIH, Črtomir. Znaki likovne nadarjenosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 96. [COBISS.SI-ID 9965129]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. FRELIH, Črtomir. Kreativnost - moda ali potreba?. V: TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, et al. Koraki --- za jutri : [pregledna razstava umetniških del nekdanjih dijakov in strokovnih sodelavcev ob 10. obletnici umetniške gimnazije likovne smeri na Gimnaziji Celje - Center]. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2014, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 10504777]

5. FRELIH, Črtomir. Likovno nadarjeni. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 95-110, ilustr. [COBISS.SI-ID 10343241]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. FRELIH, Črtomir. Zlepiti novo podobo sveta iz koščkov starega = To stick together the new image of the world out of the pieces of the old one. V: TUTTA, Klavdij (ur.), FRELIH, Črtomir, ŽIBERT, Marjana. Kolaž : 3. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj - ZDSLU 2014 = III. International fine arts festival Kranj - ZDSLU 2014 : razstave bodo na ogled v Galeriji mestne hiše, Stebriščni dvorani, Prešernovi hiši, Mali galeriji likovnega društva Kranj - ZDSLU. Kranj: Likovno društvo Kranj, 2014, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 10241609]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

7. BENÉTIK, Rudi (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), ZADNIKAR, Darij (avtor dodatnega besedila), STIBILJ ŠAJN, Anamarija (avtor dodatnega besedila), et al. Slovenija odprta za umetnost = Slovenia open to art : Pogled od zgoraj 2014. [Col]: Farming turizem Vidmar, 2014. https://sinjivrh.files.wordpress.com/2014/11/so2a2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2621. [COBISS.SI-ID 10302537]

8. BOVCON, Narvika (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), BAHOVEC, Marina (umetnik), POGAČAR, Vojko (umetnik), et al. Voda. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2014. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-93155-9-0. [COBISS.SI-ID 273668864]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

9. FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. 9. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014 = 9th International biennial of drawing Pilsen 2014 : Galerie města Plzně, Galerie Jiřího Trnky, 8. 10.-16. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 10507593]

10. TUŠEK, Marko (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), MAROLT, Peter (umetnik), BONČA, Jaka (umetnik), et al. Kolaž v srednji Evropi 2014 : kolaž in asemblaž : 3. Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj - ZDSLU : razstave na različni lokacijah, Kranj, 7. 10. 2014. Kranj, 2014. [COBISS.SI-ID 10238025]

11. FRELIH, Črtomir (umetnik). Lisice so tu : razstava ob izvolitvi v naziv redni profesor za grafiko : MGLC (Mednarodni grafični likovni center), Grad Tivoli, Ljubljana, 4. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 10262345]

12. ARBANAS, Nevenka (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik). [Razstave grafik] : Valvasorjevi mednarodni grafični dnevi, Grad Bogenšperk, 4. sep. - 30. nov. 2014. http://pefprints.pef.uni-lj.si/2526/. [COBISS.SI-ID 10238281]

13. BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik). Slovenija odprta za umetnost = Slovenia open to art : Pogled od zgoraj : Mednarodni likovni simpozij, Sinji vrh (Gora nad Ajdovščino), 27. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 10297417]

14. HUZJAN, Zdenko (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 4. 12. 2014 - 10.1. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2638. [COBISS.SI-ID 10336585]

15. FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. Najlepší díla Bienále kresby Plzeň 2012 : České Centrum v Budapešti, Budimpešta, 12. dec. 2013 - 28. feb. 2014 = The best works of the Biennial of Drawing Pilsen 2012. [COBISS.SI-ID 9944137]

16. FRELIH, Črtomir (umetnik), GAJSER, Irena (umetnik), MARINČ, Jože (umetnik). Umetnost v drugem domu parlamenta : Državni svet RS, 20. 12. 2013 - 24. 1. 2014. [COBISS.SI-ID 9945673]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

17. Grafika v študijskem letu 2013/ 2014 : izbor grafičnih del študentov iz vseh letnikov dodiplomskega in magistrskega študija Likovne pedagogike, Galerija PeF, 3. 9.- 3. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 10155081]

18. OPALK, Tina (umetnik), ŠARKEZI, Anita (umetnik), RAKOVEC, Eva (umetnik). Osnove oblikotvornosti 4. Grafika VI. Slikanje 8, Risanje 8. Kiparstvo 8 : zaključna razstava del 4. letnika likovne pedagogike : Galerija PeF, Ljubljana, 11. 6. - 4. 7. 2014. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2157. [COBISS.SI-ID 10078793]

19. ZALOKAR, Aleksandra (umetnik), KOŠAR, Alja (umetnik). Razstava likovnih del študentov Likovne pedagogike PeF UL : kiparstvo in grafika : Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 3. jul. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 10117705]

 

Umetnik

20. FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. 9. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014 = 9th International biennial of drawing Pilsen 2014 : Galerie města Plzně, Galerie Jiřího Trnky, 8. 10.-16. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 10507593]

21. FRELIH, Črtomir (avtor, umetnik), HERMGES, Marie-Thérese (avtor dodatnega besedila), TUTTA, Klavdij (urednik). [Katalog razstav] : 3. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj - ZDSLU 2014 : 3. International fine arts festival Kranj - ZDSLU 2014 : [razstave bodo odprte od 1. 10 do 5. 11. 2014]. Kranj: Likovno društvo Kranj, 2014. 44 str., ilustr. http://www.artis.si/Asemblaz/2.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2553. [COBISS.SI-ID 10241865]

22. FRELIH, Črtomir, ŽIBERT, Marjana (avtor dodatnega besedila), et al., TUTTA, Klavdij (urednik). Kolaž : 3. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj - ZDSLU 2014 = III. International fine arts festival Kranj - ZDSLU 2014 : razstave bodo na ogled v Galeriji mestne hiše, Stebriščni dvorani, Prešernovi hiši, Mali galeriji likovnega društva Kranj - ZDSLU. Kranj: Likovno društvo Kranj, 2014. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10240841]

23. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, DOMJAN, Alenka (urednik, avtor), DELEJA, Gregor, FRELIH, Črtomir, KRAJNC, Metka, MUHOVIČ, Jožef, POGLAJEN, Darja, PREVODNIK, Marjan. Koraki --- za jutri : [pregledna razstava umetniških del nekdanjih dijakov in strokovnih sodelavcev ob 10. obletnici umetniške gimnazije likovne smeri na Gimnaziji Celje - Center]. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2014. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-281-408-3. [COBISS.SI-ID 273812224]

24. Kunstausstellung und Auktion : Zum Wohle der Kinder in Kinderheim Centar Duga, 3. Dezember 2014-18. Januar 2015. Bihać: Stifung Centar Duga Art, 2014. 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10504265]

25. BASSIN, Aleksander (avtor, urednik). La magia dell’arte = Magija umetnosti = The magic of art : i protagonisti dell’arte Slovena contemporanea 1968-2013 = protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013 = the protagonists of contemporary Slovenian art : [Villa Manin Passariano di Codroipo Esedra di levante 12 aprile - 22 giugno 2014]. Ljubljana: Društvo likovnih umetnikov, 2014. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-93333-1-0. [COBISS.SI-ID 273019904]

26. MEDVED, Drago (avtor dodatnega besedila). Razstava slikarskih kolonij likovnih pedagogov Pilštanj : [Erbergova paviljona graščine Dol], 24. april. -5. maj 2014. [Dol pri Ljubljani: Občina], 2014. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 8773728]

27. Seventh International Triennial of Graphic Arts 2014 = Segmo Mežgunarogno mruenale na grafukama 2014. Sofia: Union of Bulgarian artists, cop. 2014. 95 str., ilustr. http://www.sbhart.com/data/kfm//7_Triennial_catalog.pdf. [COBISS.SI-ID 10506825]

28. MILOVANOVIĆ, Goran. Valvasorjevi mednarodni grafični dnevi : grafični dnevi, Grad Bogenšperk, 6. 7. -11. 7. 2014, razstava 4. 9. -30. 11. 2014 : sodelujoči umetniki Nevenka Arbanas ... [et al.]. Šmartno pri Litiji: Javni zavod Bogenšperk, 2014. [24] str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 8878688]

 

SLAVKO GABER [11753]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GABER, Slavko, MOJŠKERC, Nataša. E-participation as a possible upgrading of representative democracy. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, nov.-dec. 2014, letn. 51, št. 6, str. 1242-1262, 1408. [COBISS.SI-ID 10359113]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. GABER, Slavko. Prihodnost edukacije med starimi in novimi racionalnostmi. V: GABER, Slavko (ur.). Finska v vrhu znanja 2030 : študija o prihodnosti izobraževanja : poročilo finskega sindikata vzgoje in izobraževanja OAJ. 1. izd. Ljubljana: Center za študij edukacijskih strategij - CEPS, Pedagoška fakulteta, 2014, str. 81-91. [COBISS.SI-ID 10250825]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. ŽAGAR, Igor Ž. (diskutant), CERAR, Miro (diskutant), GABER, Slavko (diskutant). Moč argumenta ali argument moči pri odločanju v DZ : PI pogovori : [pogovor v Trubarjevi hiši literature, Ljubljana, 12.02.2014]. Ljubljana: Trubarjeva hiša literature, 2014. [COBISS.SI-ID 2614359]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. CEPS journal. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2011-2012, glavni urednik 2013-, odgovorni urednik 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

5. Šolsko polje. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

6. Theory and research in education. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

7. POLJANŠEK, Matjaž. Šola in družbena neenakost : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Poljanšek], 2014. 374 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 56775522]

 

VESNA GERŠAK [25996]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GERŠAK, Vesna. Thinking through movement and dance : creative movement as a teaching approach in Slovenian primary schools. Táiwäan wěudăo yánjiäu, ISSN 1815-6487, 2014, no. 9, str. 19-39, tabela, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 10634569]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. GERŠAK, Gregor, GERŠAK, Vesna. Je mogoče učiti in poučevati laboratorijske vaje iz elektrotehnike z gibanjem, s pomočjo kinestetične metode?. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2014, 22. - 24. september 2014, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572, 23). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2014, zv. B, str. 185-188, ilustr. [COBISS.SI-ID 10777684]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

3. GERŠAK, Vesna. Pot mišljenja - vloga gibalno-plesnih dejavnosti pri učenju in pomnjenju = Way of thinking - the role of movement - dance activities and learning and memorazing. V: GERŠAK, Vesna (ur.), MEŠKO, Nina (ur.). 2. mednarodna konferenca plesne pedagogike = 2nd International Dance Pedagogy Conference, 10.-12. 10. 2014 Velenje, Slovenija. Ljubljana: JSKD, 2014, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 10267977]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. GERŠAK, Vesna. Primeri vključevanja ustvarjalnega giba v učenje od vrtca do univerze = Examples of inclusion of creative movement into learning, from kindergarten to university. V: GERŠAK, Vesna (ur.), MEŠKO, Nina (ur.). 2. mednarodna konferenca plesne pedagogike = 2nd International Dance Pedagogy Conference, 10.-12. 10. 2014 Velenje, Slovenija. Ljubljana: JSKD, 2014, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 10268233]

5. GERŠAK, Vesna, GERŠAK, Gregor. Creative movement approach of teaching in engineering = Approaches du mouvement créatif dans l´enseignement de l´ungénierie. V: Contemporising the past : envisaging the future. Angers: CNDC, 2014, str. 49. [COBISS.SI-ID 10169929]

6. TURNŠEK, Nada, GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena. Razumevanje mikro-kulture sodelovanja in tekmovanja v slovenskih vrtcih. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 30. [COBISS.SI-ID 9954377]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. GERŠAK, Vesna. Plesna umetnost. 4.5, Uvod. V: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, et al. Načrtovanje dejavnosti v vrtcu : primeri dejavnosti na različnih področjih Kurikula za vrtce. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2013-, 8 str. [COBISS.SI-ID 10163529]

8. GERŠAK, Vesna. Plesna umetnost. 4.6, Primeri dejavnosti : Barvice oživijo. V: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, et al. Načrtovanje dejavnosti v vrtcu : primeri dejavnosti na različnih področjih Kurikula za vrtce. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2013-, 8 str. [COBISS.SI-ID 10163785]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. GERŠAK, Vesna (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent), MEŠKO, Nina (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent). 2. mednarodna konferenca plesne pedagogike = 2nd International Dance Pedagogy Conference, 10.-12. 10. 2014 Velenje, Slovenija. Ljubljana: JSKD, 2014. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-70-1. [COBISS.SI-ID 275797504]

 

Recenzent

10. GERŠAK, Vesna (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent), MEŠKO, Nina (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent). 2. mednarodna konferenca plesne pedagogike = 2nd International Dance Pedagogy Conference, 10.-12. 10. 2014 Velenje, Slovenija. Ljubljana: JSKD, 2014. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-70-1. [COBISS.SI-ID 275797504]

 

SAŠA ALEKSEJ GLAŽAR [04810]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GLAŽAR, Saša A., ZADNIK, Miha, ŽNIDARŠIČ, Brigita. Opredelitev kislin in baz v učbenikih za kemijo od leta 1856 do leta 1939. Kemija v šoli in družbi, ISSN 1855-3478. [Tiskana izd.], mar. 2014, letn. 26, št. 1, str. 2-5. [COBISS.SI-ID 10005065]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. METLJAK, Mira, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. Three years of PROFILES experience in Slovenia : networking, teacher professional development and student gains. V: BOLTE, Claus (ur.), RAUCH, Franz (ur.). Enhancing inquiry-based science education and teachers’ continuous professional development in Europe : insights and reflections on the PROFILES project and other projects funded by the European commission. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria- Universität Klagenfurt, 2014, str. 179-186, ilustr., tabeli. http://ius.aau.at/misc/profiles/files/PROFILES_book3.pdf. [COBISS.SI-ID 10144329]

3. BOH PODGORNIK, Bojana, DOLNIČAR, Danica, ŠORGO, Andrej, BARTOL, Tomaž, RODIČ, Blaž, VRTAČNIK, Margareta, FERK SAVEC, Vesna, SAJOVIC, Irena, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana, PUCIHAR, Andreja, BAGGIA, Alenka. Ali so slovenski študenti informacijsko pismeni? : prvi rezultati nacionalne raziskave informacijske pismenosti na vzorcu študentov šestih slovenskih fakultet = Are slovene students information literate? : first national survey results on information literacy on a sample of students from six Slovenian faculties. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 105-117. [COBISS.SI-ID 1572188]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, VOGRINC, Janez. Students' motivation and achievements in lower-secondary school science subjects - Slovenian profiles perspectives. V: CONSTANTINOU, Constantinos P. (ur.), PAPADOURIS, Nicos (ur.), HADJIGEORGIOU, Angela (ur.). Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning : proceedings of the ESERA 2013 Conference, (Strand, 1-16). Nicosia: European Science Education Research Association, 2014, str. 11-18, ilustr., tabele. http://www.esera.org/media/esera2013/Iytok_Devetak_7Feb2014.pdf. [COBISS.SI-ID 9989449]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, VOGRINC, Janez. PROFILES students' motivation and chemistry achievements in lower secondary school. V: 12th European Conference on Research in Chemistry Education 2014 (ECRICE 2014), 7.-10. July, 2014, Jyväskylä, Finland. LUNDELL, Jan (ur.), VÄLISAARI, Jouni (ur.). Book of abstracts, (Research report - Department of Chemistry. University of Jyväskylä, ISSN 0357-346X, no. 176). Jyväskylä: University of Jyväskylä, cop. 2014, str. 127. [COBISS.SI-ID 10121289]

6. GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. PROFILES : innovative teaching and learning approach in science education. V: Excellence in education : the creativity - innovation challenge : programme. [Ulm]: The International centre for innovation in education, cop. 2014, str. 102. http://www.paris.icieconference.net/images/pdf_files/Conference%20Program%20Book.pdf. [COBISS.SI-ID 10124105]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. GLAŽAR, Saša A. Naravoslovna pismenost in psevdoznanost v kontekstu projekta PROFILES. V: DEVETAK, Iztok (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 15-21, tabela. [COBISS.SI-ID 10295881]

8. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Educational models and differences between groups of 16-year-old students in gender, motivation, and achievements in chemistry. V: DEVETAK, Iztok (ur.), GLAŽAR, Saša A. (ur.). Learning with understanding in the chemistry classroom. Dordrecht [etc.]: Springer, 2014, str. 103-126, ilustr. [COBISS.SI-ID 9979465]

9. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, PAVLIN, Jerneja, WISSIAK GRM, Katarina Senta. PROFILES modules in the Slovenian context. 2.5. V: BOLTE, Claus (ur.), et al. Science teachers’ continuous professional development in Europe : case studies from the PROFILES project. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2014, str. 113-119, ilustr. http://www.profiles-project.eu/Dissemination/PROFILES_Book/PROFILES_book2.pdf?1407394633, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2350. [COBISS.SI-ID 10143561]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Spodbujanje učnega razvoja nadarjenih pri naravoslovju. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 175-187. [COBISS.SI-ID 10344777]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

11. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. General preface. V: DEVETAK, Iztok (ur.), GLAŽAR, Saša A. (ur.). Learning with understanding in the chemistry classroom. Dordrecht [etc.]: Springer, 2014, str. V-VII. [COBISS.SI-ID 9979209]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

12. ŠORGO, Andrej, GLAŽAR, Saša A., SLAVINEC, Mitja. Aktivno v naravoslovje 1, Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0115-1. [COBISS.SI-ID 272264192]

13. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Dalla formica al Sole 1 : scienze naturali e tecnica per la IV classe della scuola elementare novennale. 2a. ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-12-0. [COBISS.SI-ID 273254400]

14. SMRDU, Andrej, ZMAZEK, Boris, VRTAČNIK, Margareta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, FERK SAVEC, Vesna. Kemija 1 : i-učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0136-3. http://eucbeniki.sio.si/kemija1/. [COBISS.SI-ID 273952000]

15. ZMAZEK, Boris, SMRDU, Andrej, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., VRTAČNIK, Margareta. Kemija 2 : i-učbenik za kemijo v 2. letniku gimnazij. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0137-0. http://eucbeniki.sio.si/kemija2/. [COBISS.SI-ID 273952256]

16. SAJOVIC, Irena, WISSIAK GRM, Katarina Senta, GODEC, Andrej, KRALJ, Benjamin, SMRDU, Andrej, VRTAČNIK, Margareta, GLAŽAR, Saša A.. Kemija 8 : i-učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0134-9. http://eucbeniki.sio.si/kemija8/. [COBISS.SI-ID 273953024]

17. JAMŠEK, Samo, SAJOVIC, Irena, GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta, WISSIAK GRM, Katarina Senta, BOH PODGORNIK, Bojana, GLAŽAR, Saša A.. Kemija 9 : i-učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0142-4. http://eucbeniki.sio.si/kemija9/. [COBISS.SI-ID 275601408]

18. GABRIČ, Alenka, GLAŽAR, Saša A., SLATINEK-ŽIGON, Milica. Kemija danes 1, Učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole, (Raziskovalec 8). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 125 str., ilustr. ISBN 978-86-341-2822-2. [COBISS.SI-ID 272265472]

19. GABRIČ, Alenka, GLAŽAR, Saša A., GRAUNAR, Mojca, SLATINEK-ŽIGON, Milica. Kemija danes 2, Učbenik za 9. razred devetletne osnovne šole, (Raziskovalec 9). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 116 str., ilustr. ISBN 978-86-341-2801-7. [COBISS.SI-ID 272255232]

20. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Moja prva kemija 1 : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám 1 : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (110, 110 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-043-8. ISBN 978-961-241-044-5. [COBISS.SI-ID 273275904]

21. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Moja prva kemija 2 : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám 2 : kémia a kétnyelvű általános iskola 9. osztálya számára. 3. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-099-5. [COBISS.SI-ID 273276672]

22. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija, Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-241-719-2. [COBISS.SI-ID 265611776]

23. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred dvojezične osnovne šole = A hangyától a Napig 1 : természettudomány és technika a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (33, 33; 42, 42 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-818-2. ISBN 978-961-241-819-9. [COBISS.SI-ID 274314496]

24. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred dvojezične osnovne šole = A hangyától a Napig 2 : természettudomány és technika a kétnyelvű általános iskolák 5. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (41, 41; 42, 42 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-823-6. ISBN 978-961-241-824-3. [COBISS.SI-ID 274501632]

25. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-241-639-3. [COBISS.SI-ID 272532992]

 

2.05 Drugo učno gradivo

26. ŠORGO, Andrej, GLAŽAR, Saša A., SLAVINEC, Mitja, HERLEC, Uroš. Aktivno v naravoslovje 1, Delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0116-8. [COBISS.SI-ID 272263936]

27. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Dalla formica al Sole 1 : scienze naturali e tecnica per la classe IV della scuola elementare, Quaderno attivo. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-13-7. [COBISS.SI-ID 273324544]

28. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Dalla formica al Sole 2 : scienze naturali e tecnica per la classe V della scuola elementare, Quaderno attivo. 9a ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-128-2. [COBISS.SI-ID 273324800]

29. GLAŽAR, Saša A., GRAUNAR, Mojca, MODEC, Barbara, ŠKET, Barbara, ŠKET, Boris. Kemija danes : učenje z nalogami : zbirka nalog za 8. in 9. razred devetletne osnovne šole, (Raziskovalec 8), (Raziskovalec 9). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 184 str., ilustr. ISBN 978-86-341-3645-6. [COBISS.SI-ID 275618048]

30. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 1 : chimica per la classe VIII della scuola elementare, Quaderno attivo. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-241-193-0. [COBISS.SI-ID 273325312]

31. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 2 : chimica per la classe IX della scuola elementare, Quaderno attivo. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-236-4. [COBISS.SI-ID 273325568]

32. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Moja prva kemija 1 : kemija za 8. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 11. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-82-3. [COBISS.SI-ID 273374208]

33. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Moja prva kemija 2 : kemija za 9. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 8. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-045-2. [COBISS.SI-ID 266673408]

34. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija, Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (92, 61 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-718-5. ISBN 978-961-241-787-1. [COBISS.SI-ID 265611264]

35. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A hangyától a Napig 1 : természettudomány-és technika a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára, Munkafüzet. 9. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (63, 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-6465-07-6. ISBN 978-961-241-177-0. [COBISS.SI-ID 273284608]

36. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-241-637-9. [COBISS.SI-ID 272531968]

37. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A hangyától a Napig 2 : természettudomány és technika a kétnyelvű általános iskolák 5. osztálya számára, Munkafüzet. 8. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (56, 56 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-127-5. ISBN 978-961-241-136-7. [COBISS.SI-ID 273285632]

38. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-640-9. [COBISS.SI-ID 272532736]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

39. MORAVEC, Bernarda (urednik, avtor), ŠORGO, Andrej, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina, PEČAR, Maja. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Naravoslovje. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0291-9. http://www.zrss.si/pdf/pos-pouka-os-naravoslovje.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2569. [COBISS.SI-ID 275756288]

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

40. GLAŽAR, Saša A., BOH PODGORNIK, Bojana. Preizkus naravoslovnega znanja : Students knowledge science test : projektna dokumentacija v raziskavi J5-5535: Razvijanje informacijske pismenosti študentov v podporo reševanja avtentičnih naravoslovnih problemov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, 2014. 11 str. [COBISS.SI-ID 1577820]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

41. Kemija v šoli in družbi. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega sveta 2008-2014). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Biteks, 2008-2014. ISSN 1855-3478. http://www.biteks.si/ks/. [COBISS.SI-ID 15897864]

42. DEVETAK, Iztok (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik). Learning with understanding in the chemistry classroom. Dordrecht [etc.]: Springer, 2014. XVII, 418 str., ilustr. ISBN 978-94-007-4365-6. ISBN 978-94-007-4366-3, doi: 10.1007/978-94-007-4366-3. [COBISS.SI-ID 9978953]

43. DEKLEVA, Nina (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik), ŠMALC, Andrej (urednik). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 1 zgibanka, ilustr. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 272254464]

44. DEKLEVA, Nina (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik), ŠMALC, Andrej (urednik). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 1 zgibanka, ilustr. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 275498752]

 

Mentor pri magistrskih delih

45. VERBUČ ROSENSTEIN, Tinkara. Kakovost in trajnost znanja učencev o kroženju snovi v naravi : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Verbuč Rosenstein], 2014. 118 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1571676]

 

Recenzent

46. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije II. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-253-160-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_II.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2424. [COBISS.SI-ID 275489024]

 

LARA GODEC SORŠAK [25590]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GODEC SORŠAK, Lara, KVAS, Jana. Izpit iz slovenščine na poklicni maturi. Slovenščina v šoli, ISSN 1318-864X, 2014, letn. 17, [št.] 3/4, str. 86-90, 141-142, tabela. [COBISS.SI-ID 10358089]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. GODEC SORŠAK, Lara. Uporaba e-jezikovnih priročnikov in korpusov. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 108. [COBISS.SI-ID 9967177]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. GODEC SORŠAK, Lara, KVAS, Jana. Slovenščina na poklicni maturi. V: POZNANOVIČ, Mojca (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 39. [COBISS.SI-ID 10032713]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Slovenščina v šoli. Godec Soršak, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

BOJAN GOLLI [02579]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. GOLLI, Bojan. The constituent quark as a soliton in chiral quark models. V: GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings of the Mini-Workshop Quark Masses and Hadron Spectra, Bled, Slovenia, July 6-13, 2014, (Blejske delavnice iz fizike, ISSN 1580-4992, letn. 15, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014, vol. 15, no. 1, str. 43-46, 62. [COBISS.SI-ID 28299303]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. DOMINKO, Ciril, GOLLI, Bojan. Rešene naloge iz fizike z državnih tekmovanj : 4. del, (Knjižnica Sigma, 96). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014. 402 str., ilustr. ISBN 978-961-212-259-1. [COBISS.SI-ID 273635840]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Blejske delavnice iz fizike. Golli, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. [COBISS.SI-ID 110264320]

4. Presek. Golli, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

5. GOLLI, Bojan (urednik), ROSINA, Mitja (urednik), ŠIRCA, Simon (urednik). Proceedings of the Mini-Workshop Quark Masses and Hadron Spectra, Bled, Slovenia, July 6-13, 2014, (Blejske delavnice iz fizike, letn. 15, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014. IX, 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2772836]

 

TOMAŽ GORJUP [18582]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. GORJUP, Tomaž (umetnik), GORUPIČ, Boris (urednik). Generacije v novejši umetnosti : [Galerija Velenje, (december 2014 - januar 2015)]. Ljubljana: Slovensko društvo likovnih kritikov; Velenje: Galerija, 2014. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-93238-8-5. [COBISS.SI-ID 277674752]

2. KRMELJ, Vesna (avtor, urednik), GORJUP, Tomaž (umetnik, fotograf). Tomaž Gorjup. Postajanja v slikah : [Galerija Srečišče, 22.9.2015-17.10.2015]. Ljubljana: KUD Sestava, 2015. [12 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 3421550]

3. GORJUP, Tomaž (umetnik). Tomaž Gorjup : Intimni portreti duše : Galerija Krka Ljubljana, 11. 9.- 8. 10. 2014. Ljubljana: Galerija Krka, 2014. 1 zloženka, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2360. [COBISS.SI-ID 10170185]

4. BOVCON, Narvika (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), BAHOVEC, Marina (umetnik), POGAČAR, Vojko (umetnik), et al. Voda. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2014. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-93155-9-0. [COBISS.SI-ID 273668864]

5. BAHOVEC, Marina (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), et al. Voda : majski salon 2014, 26. junij - 31. avgust 2014 Lokarjeva galerija Ajdovščina. Ljubljana; Ajdovščina: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2014. 16 str., ilustr. http://www.dlusp.si/images/stories/dokumenti/Kat_MS_Lokar_e.pdf. [COBISS.SI-ID 3585787]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

6. HUZJAN, Zdenko (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 4. 12. 2014 - 10.1. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2638. [COBISS.SI-ID 10336585]

7. GORJUP, Tomaž (umetnik). Tomaž Gorjup : Pomensko odprte abstraktne podobe : razstava, Galerija Instituta "Jožef Stefan" , Ljubljana, 10. 11. - 4. 12. 2014. http://www.ijs.si/ijsw/Koledar%20prireditev?action=AttachFile&do=get&target=Zgibanka_zadnja.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2602. [COBISS.SI-ID 10295113]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Umetnik

8. 7a Bienal Internacional de gravura do douro 2014 = 7 International Printmaking Biennial Douro Portugal 2014 : 1200 obras, 530 artistas, 71 paíes : 1200 works, 530 artists, 71 countries : [exhibition] from August 10 through October 31, 2014. Vila Nova de Foz Côa: Museu do Côa, 2014. 144 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10410825]

9. XVI. mednarodna likovna kolonija Lijalent 2014, Dijaški dom Lizike Jančar Maribor, 26. junij - 29. junij 2014. [Maribor: Dijaški dom Lizike Jančar, 2014]. [7] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 275951360]

10. 33e Mini Print Internacional de Cadaqués 2013. Barcelona: ADOGI, Taller Galeria Fort, [2014?]. [72] str., ilustr. http://www.miniprint.org/in/in.html. [COBISS.SI-ID 10005577]

 

ANA GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK [12551]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Predstavitev projekta SUSTAIN in vabilo k sodelovanju. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2014, letn. 19, št. 1, str.10-11, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2627. [COBISS.SI-ID 10330441]

 

1.05 Poljudni članek

2. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf). Lavina lučka. Moj planet, ISSN 1854-2883, maj 2014, letn. 9, št. 9, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 275039232]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Izkušenjsko učenje naravoslovja - pregledna predstavitev projektov Pollen, Fibonacci in SUSTAIN. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 109. [COBISS.SI-ID 9967689]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Učenčev zvezek za pouk spoznavanja okolja ter naravoslovja in tehnike. 2.9. V: MRŠNIK, Sandra, et al. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Spoznavanje okolja : naravoslovje in tehnika. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 119-121. http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/#/78/, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2578. [COBISS.SI-ID 10264905]

5. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Aktivni in raziskovalni pouk naravoslovja za razvoj mišljenja. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 189-200, tabela. [COBISS.SI-ID 10346313]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

6. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Miha Zorec: Zabavna naravoslovna delavnica z Ančko Pomarančko in Tončkom Balončkom. Grosuplje: Knjigca, 2013. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2014, letn. 18, št. 2, str. 38, ilustr. [COBISS.SI-ID 10001993]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. UMEK, Maja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf), LIČAN ADAMČIČ, Željka, GALONJA, Tadeja. Raziskujem in razmišljam 3, Učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0509-8. [COBISS.SI-ID 272244224]

8. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 274302208]

9. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2014. ISBN 978-961-02-0683-5. [COBISS.SI-ID 274937088]

 

2.05 Drugo učno gradivo

10. UMEK, Maja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf), LIČAN ADAMČIČ, Željka, GALONJA, Tadeja. Raziskujem in razmišljam 3, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0510-4. [COBISS.SI-ID 273449216]

11. UMEK, Maja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf), LIČAN ADAMČIČ, Željka, GALONJA, Tadeja. Raziskujem in razmišljam 3, Učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2014. ISBN 978-961-02-0681-1. http://trafika.klika.si/sl/ucbeniki-dostop. [COBISS.SI-ID 274937600]

12. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf), ZAJC, Sonja (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 5, Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 119 str. [20] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-02-0316-2. [COBISS.SI-ID 272266496]

13. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo, Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 103 str., 2 f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-02-0614-9. [COBISS.SI-ID 274203904]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Naravoslovna solnica. Gostinčar-Blagotinšek, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Fotograf

15. RAZPET, Nada. Ali se ledena gora prej stali v morju ali v jezeru?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2014, letn. 18, št. 2, str. 36, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2063. [COBISS.SI-ID 10001737]

 

Recenzent

16. MORAVEC, Bernarda (urednik, avtor), ŠORGO, Andrej, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina, PEČAR, Maja. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Naravoslovje. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0291-9. http://www.zrss.si/pdf/pos-pouka-os-naravoslovje.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2569. [COBISS.SI-ID 275756288]

POLONA GRADIŠEK [34958]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GRADIŠEK, Polona. Pedagoški optimizem učiteljev kot pomemben vidik poučevanja. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2014, letn. 45, št. 3, str. 38-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 10069065]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. GRADIŠEK, Polona, PEČJAK, Sonja. How teacher´s character strengths relate to classroom management?. V: ECPP 2014, 7th European conference on positive psychology. Abstract book. Utrecht: Trimbos institute, cop. 2014, str. 166. [COBISS.SI-ID 10160713]

3. JURIŠEVIČ, Mojca, GRADIŠEK, Polona. Portfolio pri pedagoški psihologiji. Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2014, letn. 23, str. 84. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/rostoharjevi_dnevi_2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2624. [COBISS.SI-ID 10324809]

4. GRADIŠEK, Polona, PEČJAK, Sonja. Vrline učiteljev, vodenje razreda in zadovoljstvo učencev. Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2014, letn. 23, str. 84. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/rostoharjevi_dnevi_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 55968866]

5. GRADIŠEK, Polona, BRADIĆ, Sanja, RONČEVIĆ, Barbara. Attitudes toward the gifted, emotional intelligence and implicit theories of intelligence - comparison of Croatian and Slovenian students. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 91. [COBISS.SI-ID 10190153]

6. GRADIŠEK, Polona, METLJAK, Mira, JURIŠEVIČ, Mojca. Sodelovanje med Pedagoško fakulteto UL in šolami za bolj kakovostno izobraževanje nadarjenih učencev : vloga Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 121. [COBISS.SI-ID 9970249]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. GRADIŠEK, Polona, METLJAK, Mira, JURIŠEVIČ, Mojca. Sodelovanje med Pedagoško fakulteto UL in šolami za kakovostnejše izobraževanje nadarjenih učencev : vloga Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 31-37. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2497. [COBISS.SI-ID 10140233]

 

1.25 Drugi sestavni deli

8. GRADIŠEK, Polona. Rotaract in prostovoljstvo. Prostovoljstvo.org, ISSN 2385-9172, 1 str., ilustr. http://www.prostovoljstvo.org/?t=news&id=1531. [COBISS.SI-ID 10329417]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

9. GRADIŠEK, Polona. Vrline učiteljev, vodenje razreda in zadovoljstvo pri pouku : perspektiva učiteljev in učencev : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Gradišek], 2014. VII, 231 str., tabele. [COBISS.SI-ID 55896930]

JERA GREGORC [32756]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VIDEMŠEK, Mateja, ŠTIHEC, Jože, HADŽIĆ, Vedran, KARPLJUK, Damir, MEŠKO, Maja, GREGORC, Jera, VIDEMŠEK, Naja. Analiza življenjskega sloga žensk obolelih za osteoporozo. Šport, ISSN 0353-7455, 2014, letn. 62, št. 1/2, str. 40-46, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 10080841]

2. MURN, Ana, GREGORC, Jera. Varnost predšolskih otrok pri plezanju v naravnih plezališčih. Šport, ISSN 0353-7455, 2014, letn. 62, št. 1/2, str. 71-75, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10087241]

3. VIDEMŠEK, Mateja, ŠTIHEC, Jože, KARPLJUK, Damir, MEŠKO, Maja, GREGORC, Jera, VIDEMŠEK, Naja. Analiza poškodb otrok pri gibalnih dejavnostih v vrtcu = Analysis of injuries among children in kindergartens during physical activities. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], Sept. 2014, letn. 53, št. 3, str. 237-247, ilustr., tabele. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2014.53.issue-3/sjph-2014-0024/sjph-2014-0024.xml, doi: 10.2478/sjph-2014-0024. [COBISS.SI-ID 4510385]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

4. BRESKVAR, Peter, VIDEMŠEK, Mateja, GREGORC, Jera. Igre z žogo v okviru gibalnega/ športnega programa Mali sonček. Šport, ISSN 0353-7455, 2014, letn. 62, št. 3/4, str. 10-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 4602289]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. GREGORC, Jera. The influence of climbing skills program on physical efficiency during preschool period = Vpliv organiziranega tečaja plezanja na gibalno učinkovitost[i!] v predšolskem obdobju. V: PIŠOT, Rado (ur.), et al. Kineziologija - pot zdravja : zbornik prispevkov = Kinesiology - the path of health : the proceedings book. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: = University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2014, str. 108-114, tabeli. http://issuu.com/aplikativnakineziologijaprivat/docs/proceedings_book_a_child_in_motion_. [COBISS.SI-ID 10323529]

6. MEŠKO, Maja, GREGORC, Jera, VIDEMŠEK, Mateja, KARPLJUK, Damir, ŠTIHEC, Jože, PUNGERŠEK, Maja. Povezava med elementi življenjskega sloga in športno dejavnostjo pri slovenskih predšolskih otrocih in njihovih starših = Relationship between lifestyle factors and sport activity of preschool children and their parents in Slovenia. V: MUŠIČ, Katarina (ur.), KOCIPER, Tina (ur.), SIKOŠEK, Marijana (ur.). Turizem in management : na poti k uspešni poslovni prihodnosti : [večavtorska monografija : proceedings]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2014, str. 543-556, tabele. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-79-3.pdf. [COBISS.SI-ID 1536711364]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. CEMIČ, Alenka, DOLENC, Natalija, GREGORC, Jera. Longitudinalni pogled na učni proces v vrtcu HC Andersena po uvajanju inovativnega koncepta "Igra-gibanje-razvoj". V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 123. [COBISS.SI-ID 9970505]

8. GREGORC, Jera, HUMAR, Alenka. Metoda za razvoj vzdržljivosti v predšolskem obdobju. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 124. [COBISS.SI-ID 9970761]

9. GREGORC, Jera, BEVK, Meta, VIDEMŠEK, Mateja, RUPNIK, Anja. Poškodbe otrok v vrtcu in nudenje prve pomoči. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 125. [COBISS.SI-ID 9971017]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. GREGORC, Jera, CEMIČ, Alenka. Longitudinalni pogled na učni proces v vrtcu H. C. Andersena po uvajanju inovativnega koncepta "Igra-gibanje-razvoj" = Longitudinal monitoring of a learning process at the HC Andresen preschool after the implementation of an innovative concept ˝Game - Motion - Development˝. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 73-85. [COBISS.SI-ID 10161737]

11. GREGORC, Jera, HUMAR, Alenka. Metoda za razvoj vzdržljivosti v predšolskem obdobju = A method for developing endurance in a preschool period. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 87-103, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10161993]

12. GREGORC, Jera, VIDEMŠEK, Mateja. Poškodbe otrok v vrtcu in nudenje prve pomoči = Children´s injuries in preschools and the provision of first aid. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 105-121, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 10162249]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

13. CEMIČ, Alenka, GREGORC, Jera. Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2014/2015. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10324041]

 

IRENA HERGAN [18742]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PELC, Stanko, UMEK, Maja, HERGAN, Irena. Coping with marginalization within social science in primary education. V: Changes, challenges, responsibility. Kraków: [s. n.], 2014. http://www.igu2014.org/programme_detailed/pdf/C12_29_CNG1/Pelc_Coping.pdf. [COBISS.SI-ID 1536998596]

2. HERGAN, Irena. Pouk kartografije v prvih dveh triletjih šolanja - elektronski, papirnati ali mobilni zemljevidi?. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 89. [COBISS.SI-ID 9963337]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), DEVETAK, Iztok (avtor, fotograf), KOLAR, Metoda, KOVAČ, Teja, ZAGORŠAK, Katarina. Dotik okolja 3, Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1625-7. [COBISS.SI-ID 273505280]

 

TATJANA HODNIK ČADEŽ [17009]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Reprezentiranje matematičnih pojmov pri pouku matematike na razredni stopnji. V: ŽAKELJ, Amalija (ur.). Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 32-44, ilustr., tabela. http://www.zrss.si/pdf/UTMIS-zbornik-prispevkov-2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2470. [COBISS.SI-ID 10119753]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Poučevanje aritmetike na razredni stopnji - novosti in izzivi. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 35. [COBISS.SI-ID 9955145]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Poučevanje matematike na razredni stopnji v luči sodobnih raziskav. V: 2. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike, Čatež, 21. in 22. avgust 2014. 2. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2014, Čatež, 21. in 22. avgust 2014. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014, str. 11. http://www.zrss.si/kupm2014/default.asp?lnk=gradiva. [COBISS.SI-ID 2269820]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MASTNAK, Adrijana, MANFREDA KOLAR, Vida. Assessing preschool children's understanding of mathematical equivalence through problem solving. V: PYTLAK, Marta (ur.). Communication in the mathematical classroom. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, cop. 2014, str. 229-242, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10115401]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, ŽELJKO, Lucija, MANFREDA KOLAR, Vida. Spodbujanje matematično nadarjenih z reševanjem problemov. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 141-153, ilustr. [COBISS.SI-ID 10344265]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

6. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf, recenzent), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja. Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-645-4. ISBN 978-961-241-646-1. ISBN 978-961-241-647-8. [COBISS.SI-ID 272474368]

7. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

8. COTIČ, Mara, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, FELDA, Darjo. Igraje in zares v svet matematičnih čudes : učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole, (Zakajček 1). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2006-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 86-341-1927-0. ISBN 86-341-2404-5. ISBN 86-341-2494-0. [COBISS.SI-ID 224740864]

9. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 2 : samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu, (Zakajček 2). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2006-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 86-341-2805-9. ISBN 86-341-2806-7. ISBN 86-341-2807-5. [COBISS.SI-ID 224740352]

 

2.05 Drugo učno gradivo

10. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KNEZ, Simona, PRISTOVNIK, Tanja. Mlinček 2, Vadnica za matematiko za 2. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-241-574-7. [COBISS.SI-ID 272473088]

11. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-02-0095-6. ISBN 978-961-02-0287-5. [COBISS.SI-ID 271901952]

12. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 2, Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole, (Vedež poln znanja). 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-02-0324-7. ISBN 978-961-02-0325-4. [COBISS.SI-ID 271888384]

13. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 3, Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 2 zv. (95; 87 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0349-0. ISBN 978-961-02-0350-6. [COBISS.SI-ID 271888896]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

14. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Relating mental schemas to using didactic material in learning and teaching mathematics. Dienas principles for learning and teaching mathematics. Using and applying of mathematical knowledge : [predavanja v okviru] EPTE Programme, ERASMUS staff mobility, from 31. march to 5. April 2014 (14 ur), Pädagogische Hochschule OÖ, University of Education Upper, Austria. [COBISS.SI-ID 10025033]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

15. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Poučevanje matematike na razredni stopnji v luči sodobnih raziskav = Teaching mathematics in primary school in the light of the contemporary research : Konferenca o učenju in poučevanju matematike, KUPM 2014, Čatež, 21. in 22. avgust 2014. [COBISS.SI-ID 10146121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

16. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije II. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-253-160-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_II.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2424. [COBISS.SI-ID 275489024]

17. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 4. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 2 zv. (110; 112 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0634-7. [COBISS.SI-ID 272622336]

18. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 2 zv. (95; 97 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0097-0. [COBISS.SI-ID 271911936]

19. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5, Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 2 zv. (95 str, [8] listov pril.; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0327-8. [COBISS.SI-ID 271890176]

20. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, KOSIČ, Sonja, NIKOLIČ, Nada, REPOVŽ, Boštjan, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 6, Delovni zvezek za matematiko v 6. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 2 zv. (99; 100 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0511-1. [COBISS.SI-ID 274104320]

 

EVA HORVAT [29018]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

1. HORVAT, Eva. Večkratni navzkrižni zlepki disk svežnjev nad ploskvami : doktorska disertacija. Ljubljana: [E. Horvat], 2014. 137 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17052761]

 

ALEKSANDRA HRIBAR-KOŠIR [16092]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

1. ŠTEPIC, Lilijana. Ali je angleščina v 3. letniku srednje šole res tako težka? : priročnik za angleški jezik za dijake 3. letnika srednje šole : razlaga slovničnih pravil in deloma besedišča v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje snovi 3. letnika štiriletnih šolskih programov. 1. izd. Zgornja Draga: Korekt plus, 2014. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-90689-5-3. [COBISS.SI-ID 271500800]

ZDENKO HUZJAN [16088]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. HUZJAN, Zdenko. H. O. Villasenor in njegova svetloba : predverje Cankarjevega doma v Ljubljani. V: REPAR, Primož (ur.). Nova oikonomija odnosov : bližnjik in eksistencialni preobrat, (Zbirka Revija v reviji, 5), (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2014, str. 813-814. [COBISS.SI-ID 10595913]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

2. HUZJAN, Zdenko (umetnik), ŽALIK HUZJAN, Milojka (urednik). Neimenljivo = Megnevezhetetlen = The unnameable : Zdenko Huzjan : slike / festméneyek / paintings : Budapest galéria, 23. 6.- 23. 7. 2014. [S. l.]: [Z. Huzjan], cop. 2014. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10074953]

3. HUZJAN, Zdenko (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), KOŠAN, Marko (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Podobe telesa : ekspresivna figuralika v slovenski in avstrijski umetnosti = Körperbilder : expressive Figuralik in Slowenien und Kärnten : [Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, 10. maj - 12. september 2014, Werner Berg Museum, Bleiburg,10. Mai - 9. November 2014]. Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti; Bleiburg: Werner Berg Museum, 2014. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 78198017]

4. HUZJAN, Zdenko. Slikarska kolonija Primož Trubar, Moravske Toplice 2014 : [razstavišče Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, november - december 2014]. Ljubljana: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, 2014. [11] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 79871489]

5. HUZJAN, Zdenko (umetnik), ŽALIK HUZJAN, Milojka (urednik). Zdenko Huzjan : neimenljivo = megnevezhetetlen = the unnameable : slike = festméneyek = paintings : Budapest galéria, Budapest gallery, 23. 6.-23. 7. 2014. [S. l.]: [Z. Huzjan], cop. 2014. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 702447]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

6. BAUMGARTNER, Dubravko, BIRSA, Dare, ČASAR, Sebastijan, DANČ-ROTH, Marika, GALIČ, Štefan, GÖNTÉR, Endre, HOJNIK, Cvetka, HUZJAN, Zdenko, KIRÁLY, Ferenc, KIRÁLY-MOSS, Suzanne, PAL, Katja, PANDUR, Lajči, PANDUR, Ludvik, ŠINKO, Sabina, ZALA, György, GÁBOR, Zoltán. Mostra di artisti sloveni da Lendava : skupinska razstava, Palazzo Cecchini, Cordovado, Italija, 5. 4. 2014 - 30. 4. 2014. Cordovado: Palazzo Cecchini, 2014. [COBISS.SI-ID 37500421]

7. BAUMGARTNER, Dubravko (umetnik), BIRSA, Dare (umetnik), ČASAR, Sebastijan (umetnik), DANČ-ROTH, Marika (umetnik), GÁBOR, Zoltán (umetnik), GALIČ, Štefan (umetnik), GÖNTÉR, Endre (umetnik), HOJNIK, Cvetka (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), KIRÁLY, Ferenc (umetnik), KIRÁLY-MOSS, Suzanne (umetnik), PAL, Katja (umetnik), PANDUR, Lajči (umetnik), PANDUR, Ludvik (umetnik), ŠINKO, Sabina (umetnik), ZALA, György (umetnik). Muravidéki Magyarság : skupinska razstava, Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács, 13. 6. 2014 -. Mohács: Kanizsai Dorottya Múzeum, 2014. [COBISS.SI-ID 37508869]

8. HUZJAN, Zdenko (umetnik). Neimenljivo : samostojna slikarska razstava : Nova galerija Delavski dom Trbovlje, 21. 2.-6. 3. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 9998665]

9. HUZJAN, Zdenko (umetnik). Pozabljene smrti : Galerija Robin, Murska Sobota, 23. maj 2014. [COBISS.SI-ID 10406473]

10. BANFI, Igor, BAUMGARTNER, Dubravko, BEER, Nikolaj, BENCAK, Franc, BEZJAK, Saša, BIRSA, Dare, BOŠNJAKOVIĆ, Ivo, ČERNELČ, Robert, ČERVEK, Sandi, DENKO, Jože, GÖNTÉR, Endre, GUMILAR, Marjan, HAUKO, Štefan, HUZJAN, Zdenko (umetnik), KIRÁLY-MOSS, Suzanne, MEDEN, Ignac, MESARIČ, Franc, POTOČNIK, Vladimir, PREMOŠA, Ignac, RAJNAR, Mirko, VUKAN, Aleksander. Razstava članov DLUPP 2014 : Galerija Murska Sobota, 30. jan. - 19. mar. 2014. Murska Sobota: Galerija Murska Sobota, 2014. [COBISS.SI-ID 37497349]

11. HUZJAN, Zdenko (umetnik). Razstava Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije : Slovenski dom v Monoštru, 7. 2. 2014. [COBISS.SI-ID 10406729]

12. GRAJFONER, Samuel (umetnik), RIMELE, Oto (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), et al. 60! Panorama : razstava zbirke UGM ob 60. obletnici, Prideš? Imam jih 60!, Umetnostna galerija Maribor, 11. 4. 2014-2. 11. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20498184]

13. HUZJAN, Zdenko (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 4. 12. 2014 - 10.1. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2638. [COBISS.SI-ID 10336585]

 

3.25 Druga izvedena dela

14. HUZJAN, Zdenko. Samostojna predstavitev slik v Galeriji Budapest : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10450761]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

15. OPALK, Tina (umetnik), ŠARKEZI, Anita (umetnik), RAKOVEC, Eva (umetnik). Osnove oblikotvornosti 4. Grafika VI. Slikanje 8, Risanje 8. Kiparstvo 8 : zaključna razstava del 4. letnika likovne pedagogike : Galerija PeF, Ljubljana, 11. 6. - 4. 7. 2014. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2157. [COBISS.SI-ID 10078793]

16. Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike : slikanje, risanje : Galerija Pef, Ljubljana, od 19. 2. do 14. 3. 2014. 2014. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2053. [COBISS.SI-ID 9998409]

 

Umetnik

17. DI GRAZIA, Enzo (urednik). Artisti da Lendava (SLO) : [rassegna d'arte contemporanea, Palazzo Cecchini, Cordovado, 5 - 30 aprile 2014]. Cordovado: Palazzo Cecchini, 2014. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37500933]

18. BASSIN, Aleksander (avtor, urednik). La magia dell’arte = Magija umetnosti = The magic of art : i protagonisti dell’arte Slovena contemporanea 1968-2013 = protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013 = the protagonists of contemporary Slovenian art : [Villa Manin Passariano di Codroipo Esedra di levante 12 aprile - 22 giugno 2014]. Ljubljana: Društvo likovnih umetnikov, 2014. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-93333-1-0. [COBISS.SI-ID 273019904]

 

NIKA JENKO [32973]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. LIPEC-STOPAR, Mojca, JENKO, Nika. Reading literacy of students with intelectual disability. V: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej = Movement activities in disabled children and youth. Warszaw: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłudskiego; Biała Podlaska: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2014, str. 24. [COBISS.SI-ID 10332745]

2. LIPEC-STOPAR, Mojca, JENKO, Nika. Bralna pismenost dijakov z intelektualnimi primanjkljaji. V: STRLE, Marko (ur.). Izzivi za osebe s posebnimi potrebami na njihovem prehodu iz šole na trg dela : zbornik povzetkov : XXII. izobraževalni dnevi, Portorož, 8. in 9. april 2014. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2014, str. 37. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2014/Zbornik_Povzetkov_Izobraževalni_dnevi_2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2484. [COBISS.SI-ID 10053961]

3. JENKO, Nika, BABNIK, Tanja. Podpora in spremljanje vključevanja gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih učencev v programe izobraževanja. V: STRLE, Marko (ur.). Izzivi za osebe s posebnimi potrebami na njihovem prehodu iz šole na trg dela : zbornik povzetkov : XXII. izobraževalni dnevi, Portorož, 8. in 9. april 2014. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2014, str. 38. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2014/Zbornik_Povzetkov_Izobraževalni_dnevi_2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2485. [COBISS.SI-ID 10054217]

4. LIPEC-STOPAR, Mojca, JENKO, Nika. Pismenost otrok z intelektualnimi primanjkljaji. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 83. [COBISS.SI-ID 9962057]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. LIPEC-STOPAR, Mojca, JENKO, Nika. Bralna pismenost učencev z intelektualnimi primanjkljaji = Literacy of students with an intellectual disability. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 187-202, tabele. [COBISS.SI-ID 10165577]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

6. JENKO, Nika. Bralna pismenost otrok s posebnimi potrebami : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10452041]

 

JANEZ JERMAN [12306]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

1. HENDERSON, Sheila E., SUGDEN, David A., BARNETT, Anna Louise, JERMAN, Janez, BOBEN, Dušica (avtor, avtor dodatnega besedila), GROLEGER, Katja. Baterija za oceno otrokovega gibanja : priročnik za izvajalce ABC gibanja 2. 2. izd. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2014. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-6068-87-1. [COBISS.SI-ID 277304832]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

2. EMERŠIČ, Urška. Motivacijska naravnanost zaposlenih v varstveno-delovnih centrih : doktorska disertacija = Motivational attitudes of employees in occupational activity centres : PhD thesis. Ljubljana: [U. Emeršič], 2014. XII, 296 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2239. [COBISS.SI-ID 10109513]

3. EMERŠIČ, Urška. Motivacijska naravnanost zaposlenih v varstveno-delovnih centrih : doktorska disertacija = Motivational attitudes of employees in occupational activity centres : PhD thesis. Ljubljana: [U. Emeršič], 2014. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 275582976]

 

Somentor pri magistrskih delih

4. LOTRIČ, Polona. Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s poškodbo hrbtenjače : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Jevšnik], 2014. XV, 162 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2669. [COBISS.SI-ID 10388553]

 

Recenzent

5. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije II. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-253-160-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_II.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2424. [COBISS.SI-ID 275489024]

 

BRINA JEŽ-BREZAVŠČEK [14620]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (intervjuvanec). Tudi pri resni glasbi se lahko valjaš od smeha. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 28. jun. 2014, letn. 70, [št.] 148, ilustr. [COBISS.SI-ID 10095689]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

2. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Če za flavto, klarinet, trombon, tolkala, violo, violončelo in klavir. Ljubljana: [samozal.], 2014. 37 str., note. [COBISS.SI-ID 10128457]

3. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Samo drobec modrega. Odsev za violino, violončelo in akordeon : Stavki: I, II. Ljubljana: [samozal.], 2014. 8 str., note. [COBISS.SI-ID 10128201]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.10 Umetniška poustvaritev

4. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Če za flavto, klarinet, trombon, tolkala, violo, violončelo in klavir : Noč slovenskih skladateljev, Novo mesto, 6. 7. 2014. [COBISS.SI-ID 10133577]

5. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Noč slovenskih skladateljev : komorni koncert, Kapela Puštalskega gradu, Škofja Loka, 27. 5. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 10133065]

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

6. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (intervjuvanec). Noč slovenskih skladateljic : oddaja Arsov art atelje, 9. 7. 2014, Ljubljana. http://ars.rtvslo.si/noc-slovenskih-skladateljic/. [COBISS.SI-ID 10133833]

MOJCA JURIŠEVIČ [15380]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, RADIČEVIĆ, Alenka, JURIŠEVIČ, Mojca. Motiviranost učiteljev za delo z glasbeno nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Glasba v šoli in vrtcu, ISSN 1854-9721, 2014, letn. 18, št. 3, str. 36-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 2288252]

2. JURIŠEVIČ, Mojca, ENEVER, Janet, PIŽORN, Karmen. Triple tool effect : professional portfolios in teaching foreign languages. Porta linguarum, ISSN 1697-7467, enero 2014, iss. 21, str. 9-26, graf. prikazi. http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero21/1%20%20Mojca.pdf. [COBISS.SI-ID 9948745]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. NAGODE, Gabrijela, PIŽORN, Karmen, JURIŠEVIČ, Mojca. The role of written corrective feedback in developing writing in L2 = Vloga povratne informacije pri razvijanju pisne spretnosti v dodatnem jeziku. ELOPE, ISSN 1581-8918. [Tiskana izd.], Autumn 2014, vol. 11, str. 89-98. [COBISS.SI-ID 10328905]

 

1.04 Strokovni članek

4. JURIŠEVIČ, Mojca. Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani se predstavi : zakaj spodbujati nadarjene otroke in mladostnike za učenje in kako?. Glasba v šoli in vrtcu, ISSN 1854-9721, 2014, letn. 18, št. 3, str. 44-47. [COBISS.SI-ID 2288508]

5. JURIŠEVIČ, Mojca. Kakšne so naše predstave o nadarjenih učencih?. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2014, letn. 16, št. 2/3, str. 26-30. [COBISS.SI-ID 10456905]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

6. METLJAK, Mira, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. Three years of PROFILES experience in Slovenia : networking, teacher professional development and student gains. V: BOLTE, Claus (ur.), RAUCH, Franz (ur.). Enhancing inquiry-based science education and teachers’ continuous professional development in Europe : insights and reflections on the PROFILES project and other projects funded by the European commission. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria- Universität Klagenfurt, 2014, str. 179-186, ilustr., tabeli. http://ius.aau.at/misc/profiles/files/PROFILES_book3.pdf. [COBISS.SI-ID 10144329]

7. BOH PODGORNIK, Bojana, DOLNIČAR, Danica, ŠORGO, Andrej, BARTOL, Tomaž, RODIČ, Blaž, VRTAČNIK, Margareta, FERK SAVEC, Vesna, SAJOVIC, Irena, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana, PUCIHAR, Andreja, BAGGIA, Alenka. Ali so slovenski študenti informacijsko pismeni? : prvi rezultati nacionalne raziskave informacijske pismenosti na vzorcu študentov šestih slovenskih fakultet = Are slovene students information literate? : first national survey results on information literacy on a sample of students from six Slovenian faculties. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 105-117. [COBISS.SI-ID 1572188]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, VOGRINC, Janez. Students' motivation and achievements in lower-secondary school science subjects - Slovenian profiles perspectives. V: CONSTANTINOU, Constantinos P. (ur.), PAPADOURIS, Nicos (ur.), HADJIGEORGIOU, Angela (ur.). Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning : proceedings of the ESERA 2013 Conference, (Strand, 1-16). Nicosia: European Science Education Research Association, 2014, str. 11-18, ilustr., tabele. http://www.esera.org/media/esera2013/Iytok_Devetak_7Feb2014.pdf. [COBISS.SI-ID 9989449]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, VOGRINC, Janez. PROFILES students' motivation and chemistry achievements in lower secondary school. V: 12th European Conference on Research in Chemistry Education 2014 (ECRICE 2014), 7.-10. July, 2014, Jyväskylä, Finland. LUNDELL, Jan (ur.), VÄLISAARI, Jouni (ur.). Book of abstracts, (Research report - Department of Chemistry. University of Jyväskylä, ISSN 0357-346X, no. 176). Jyväskylä: University of Jyväskylä, cop. 2014, str. 127. [COBISS.SI-ID 10121289]

10. JURIŠEVIČ, Mojca. Premislek o kakovosti : glas nadarjenih učencev v izobraževalnem kontekstu = Reflection on quality = a voice of gifted students in the educational context. V: GOJKOV, Grozdanka (ur.), STOJANOVIĆ, Aleksandar (ur.), VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.). Daroviti i kvalitet obrazovanja : zbornik 19, (Zbornik, ISSN 1820-1911, 19). Vršac: Visoka škola strukovnih studia za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov"; Arad: Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu", 2014, str. 67-67. [COBISS.SI-ID 10071625]

11. JURIŠEVIČ, Mojca. Med scilo in karibdo : ocenjevanje ustvarjalnosti pri učencih osnovne šole = Between scylla and charybdis = the assessment of creativity in primary school students. V: GOJKOV, Grozdanka (ur.), PRTLJAGA, Snežana (ur.). Darovitost i kreativnost - razvojna perspektiva kreativne performanse : zbornik rezimea, (Biblioteka Zbornik rezimea, 20). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2014, str. 54-55. [COBISS.SI-ID 10071113]

12. JURIŠEVIČ, Mojca, SKUBIC, Darija. Teachers’ perception of creativity in preschool children. V: Excellence in education : the creativity - innovation challenge : programme. [Ulm]: The International centre for innovation in education, cop. 2014, str. 38. http://www.paris.icieconference.net/images/pdf_files/Conference%20Program%20Book.pdf. [COBISS.SI-ID 10124361]

13. SKUBIC, Darija, JURIŠEVIČ, Mojca. Human creativity is a complex phenomenon : preschool teachers perception of fostering creativity in children. V: Excellence in education : the creativity - innovation challenge : programme. [Ulm]: The International centre for innovation in education, cop. 2014, str. 92. http://www.paris.icieconference.net/images/pdf_files/Conference%20Program%20Book.pdf. [COBISS.SI-ID 10124617]

14. GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. PROFILES : innovative teaching and learning approach in science education. V: Excellence in education : the creativity - innovation challenge : programme. [Ulm]: The International centre for innovation in education, cop. 2014, str. 102. http://www.paris.icieconference.net/images/pdf_files/Conference%20Program%20Book.pdf. [COBISS.SI-ID 10124105]

15. JURIŠEVIČ, Mojca, PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Gifted students in school, yet teachers left "high and dry". V: Sixteenth Annual CiCe Network Conference Innovative practice and research trends in identity, citizenship and education, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland, 12th-14th June 2014. Innovative practice and research trends in identity, citizenship and education : programme and abstract book. London: London Metropolitan University, Institute for Policy Studies in Education (IPSE), 2014, str. 28. [COBISS.SI-ID 10075721]

16. JURIŠEVIČ, Mojca, GRADIŠEK, Polona. Portfolio pri pedagoški psihologiji. Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2014, letn. 23, str. 84. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/rostoharjevi_dnevi_2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2624. [COBISS.SI-ID 10324809]

17. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, JURIŠEVIČ, Mojca. PROFILES : a new strategy for motivating (gifted) students in the science classroom. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 69. [COBISS.SI-ID 10189641]

18. JURIŠEVIČ, Mojca. Talent development in a digital world. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 141-142. [COBISS.SI-ID 10193737]

19. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez, SKUBIC, Darija. Attitudes towards giftedness and gifted education in the Slovenian educational context. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 152-153. [COBISS.SI-ID 10194249]

20. PIŽORN, Karmen, JURIŠEVIČ, Mojca. Language teacher´s cognition in gifted education. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 153. [COBISS.SI-ID 10194505]

21. GRADIŠEK, Polona, METLJAK, Mira, JURIŠEVIČ, Mojca. Sodelovanje med Pedagoško fakulteto UL in šolami za bolj kakovostno izobraževanje nadarjenih učencev : vloga Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 121. [COBISS.SI-ID 9970249]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

22. JURIŠEVIČ, Mojca. Učni izziv PROFILES : motivacija za učenje naravoslovja. V: DEVETAK, Iztok (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 23-36, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 10296137]

23. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Model profesionalnega razvoja učiteljev naravoslovja PROFILES. V: DEVETAK, Iztok (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 69-85, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10296649]

24. VRTAČNIK, Margareta, SODJA, Kristina, JURIŠEVIČ, Mojca. Students' achievement in learning chemistry through the design construction approach to laboratory activity and the relation with their prior achievements and motivation to learn. V: DEVETAK, Iztok (ur.), GLAŽAR, Saša A. (ur.). Learning with understanding in the chemistry classroom. Dordrecht [etc.]: Springer, 2014, str. 209-231, ilustr. [COBISS.SI-ID 9979721]

25. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, PAVLIN, Jerneja, WISSIAK GRM, Katarina Senta. PROFILES modules in the Slovenian context. 2.5. V: BOLTE, Claus (ur.), et al. Science teachers’ continuous professional development in Europe : case studies from the PROFILES project. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2014, str. 113-119, ilustr. http://www.profiles-project.eu/Dissemination/PROFILES_Book/PROFILES_book2.pdf?1407394633, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2350. [COBISS.SI-ID 10143561]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

26. GRADIŠEK, Polona, METLJAK, Mira, JURIŠEVIČ, Mojca. Sodelovanje med Pedagoško fakulteto UL in šolami za kakovostnejše izobraževanje nadarjenih učencev : vloga Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 31-37. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2497. [COBISS.SI-ID 10140233]

27. JURIŠEVIČ, Mojca. Kaj nadarjene učence motivira za šolsko učenje?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 15-28, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 10340169]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

28. JURIŠEVIČ, Mojca. Mislecema ob rob. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2014, letn. 15, št. 2/3, str. 119-120. [COBISS.SI-ID 10025289]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

29. CSERMELY, Péter, JURIŠEVIČ, Mojca. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2014, vol. 4, no. 3, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_3/CEPSj_4_3_editorial_pp_5-8.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2405. [COBISS.SI-ID 10193225]

30. JURIŠEVIČ, Mojca. Posebna tema: Psihološki prispevki k prepoznavanju in delu z nadarjenimi = Special topic: Psychological contributions to identifying and working with the gifted. Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2014, letn. 23, [3] str. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/. [COBISS.SI-ID 10514761]

 

1.22 Intervju

31. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec). Samopodoba je pomemben motivator učnega vedenja. Delo, ISSN 0350-7521, 6. sep. 2014, letn. 56, št. 207, ilustr. [COBISS.SI-ID 10160969]

32. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec). Pogovor z dr. Mojco Juriševič, predstojnico Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti pri Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Educa, ISSN 0353-9369, nov./dec. 2014, letn. 23, št. 5/6, str. 69-74. [COBISS.SI-ID 10387017]

33. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec). Manjka nam vizija dela z nadarjenimi : za resnične premike in dolgoročne izboljšave dela z nadarjenimi je potrebno razumevanje problematike, sodelovanje in sistemska podpora. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 5. sep. 2014, letn. 65, št. 13, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 10157641]

 

1.25 Drugi sestavni deli

34. JURIŠEVIČ, Mojca. A warm welcome to 14th ECHA conference rethinking giftedness : giftedness in the digital age. ECHA news, 2014, vol. 28, no. 1, str. 3-5, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 10038601]

35. JURIŠEVIČ, Mojca. The 14th international ECHA conference : Re: thinking giftedness: giftedness in the digital age. ECHA news, 2014, vol. 28, no. 2, str. 2-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 10324553]

36. JURIŠEVIČ, Mojca. 14. Mednarodna ECHA konferenca : premislek o nadarjenosti : nadarjenost v digitalni dobi. Educa, ISSN 0353-9369, nov./dec. 2014, letn. 23, št. 5/6, str. 78-80. [COBISS.SI-ID 10387273]

37. JURIŠEVIČ, Mojca. Poročilo in sklepi s posveta "Prepoznavanje nadarjenih učencev" = Report from the meeting "Identification of gifted students". Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2014, letn. 23, str. 21-22. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/jurisevic.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2486. [COBISS.SI-ID 10071881]

38. JURIŠEVIČ, Mojca. Report form the 14th International ECHA conference: Re:thinking giftedness - giftedness in the digital age = Poročilo s 14. mednarodne konference ECHA: Ponovni razmislek o nadarjenosti v digitalni dobi. Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2014, letn. 23, str. 171-172. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/jurisevic_report.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2765. [COBISS.SI-ID 10515017]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

39. JURIŠEVIČ, Mojca, VRTAČNIK, Margareta. Vprašalnik o samopodobi, motiviranosti za študij in uporabi metakognitivnih učnih strategij za študente - SPUMM : projektna dokumentacija v raziskavi J5-5535: Razvijanje informacijske pismenosti študentov v podporo reševanja avtentičnih naravoslovnih problemov = Students self-concept, academic motivation and the use of metacognitive learning strategies questionnaire - SPUMM : project documentation in the study J5-5535: Development of information literacy of university students as a support for solving authentical science problems. Ljubljana: [Naravoslovnotehniška fakulteta], 2014. [7] f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10426953]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

40. TRIFUNOVIĆ, Rado (intervjuvanec), JAZBEC, Anka (intervjuvanec), ERIČ, Milan (intervjuvanec), JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec), BUCIK, Valentin (intervjuvanec). Ali je talent dovolj? : oddaja Turbolenca v okviru oddaje Dobra ura z Milico, Televizija Slovenija, Prvi program, 16.4. 2014, med 16.45 in 18.30. [COBISS.SI-ID 10034249]

41. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec), STRITIH, Božena (intervjuvanec), BEZIĆ, Tanja (intervjuvanec), ROSTOHAR, Gordana (intervjuvanec). Slovenija je fenomen - vsak četrti učenec nadarjen : oddaja Kje pa vas čevelj žuli, RTV Slovenija, Val 202, 15. 10. 2014. http://val202.rtvslo.si/2014/10/cetrtina-slovenskih-otrok-je-nadarjenih/. [COBISS.SI-ID 10553929]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

42. JURIŠEVIČ, Mojca. The portfolio use of the teacher education : predavanje na University of Erlangen-Nuremberg, Germany, 17 December 2014. [COBISS.SI-ID 10376265]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

43. JURIŠEVIČ, Mojca. UMMI initiative - experiences with 22 years of summer camps for gifted youth in Slovenia : [predavanje na ] Towards a European talent support network, International Conference and European talent day, 10th May 2014, Budapest, Hungary. 2014. [COBISS.SI-ID 10056009]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

44. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivacija mladih za mlade : vabljeno predavanje na predstavitvi projekta "Da ne bo v družbi znanje mrtvo!", Ankaran, 22. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10376521]

45. JURIŠEVIČ, Mojca. The social perception of the gifted students in the Slovenian primary and secondary school : Vabljeno predavanje na 7th International Conference "Synergy of gift, talent and creativity as a key factor to a successful development of the society, 10th-11th April 2014, Dunajska Streda, Slovakia. [COBISS.SI-ID 10033737]

 

3.25 Druga izvedena dela

46. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivacija za učenje : predavanja v sklopu programa Mreže učečih se šol in vrtcev 2 2013/2014, delavnice za razvojne time in ravnatelje, Predoslje, 16. oktober 2013 - 14. marec 2014. [COBISS.SI-ID 10033225]

47. JURIŠEVIČ, Mojca (diskutant), CSERMELY, Péter (diskutant). Practice and ethics of networking : break-up sessions discussions [na] Towards a European talent support network, International Conference and European talent day, 8th May 2014, Budapest, Hungary. 2014. [COBISS.SI-ID 10055753]

48. JURIŠEVIČ, Mojca (diskutant), BEZIĆ, Tanja (diskutant), ROTAR PANCE, Branka, LUBŠINA NOVAK, Marija (diskutant), MAHNE MALE, Marija (diskutant), BUCIK, Valentin (diskutant). Razvijanje nadarjenosti skozi umetnost in kulturno-umetnostno vzgojo : tematska razprava na Kulturnem bazarju, Cankarjev dom, 26. marec 2014. [COBISS.SI-ID 10017609]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

49. CEPS journal. Juriševič, Mojca (gostujoči urednik 2014). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

50. Psihološka obzorja. Juriševič, Mojca (gostujoči urednik 2014). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-2012. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/. [COBISS.SI-ID 3084808]

51. Psihološka obzorja. Juriševič, Mojca (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/. [COBISS.SI-ID 271603200]

52. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014. 193 str. ISBN 978-961-253-158-4. [COBISS.SI-ID 275208960]

53. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Rethinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014. ISBN 978-961-253-159-1. [COBISS.SI-ID 275209984]

54. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-253-166-9. [COBISS.SI-ID 276725248]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

55. ŽITKO, Petra. Odnos med učno samoregulacijo pri učenju angleščine in dosežki učencev šestega razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Žitko], 2014. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2658. [COBISS.SI-ID 10380617]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

56. ROVERSI, Anna. Jezikovne zmožnosti učencev 5. razreda osnovne šole v Sloveniji in v zamejstvu v Italiji : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Roversi], 2014. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2534. [COBISS.SI-ID 10242121]

 

Oseba, ki intervjuva

57. LUBART, Todd I. (intervjuvanec). Creativity : an interview with prof. Todd Lubart on the multivariate approach to creativity = Ustvarjalnost : intervju s prof. Toddom Lubartom o multivariatnem pristopu k ustvarjalnosti. Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2014, [Letn.] 23, str. 168-170, portret. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/jurisevic_interview.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2764. [COBISS.SI-ID 57185122]

 

MARIJA KAVKLER [11939]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena. Key factors for successful solving of mathematical word problems in fifth-grade learners. Health psychology report, ISSN 2353-5571, 2014, vol. 2, no. 1, str. 27-38, tabele. http://www.termedia.pl/Journal/Health_Psychology_Report-74, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2130. [COBISS.SI-ID 10055241]

2. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. The latent structure of reading comprehension problems in pupils living in poverty. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, ISSN 1331-3010, 2014, vol. 50, br. 1, str. 1-12, tabele. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=184192, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2286. [COBISS.SI-ID 10120265]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Kriteriji za identifikacijo primanjkljajev na posameznih področjih učenja kot izhodišče za učinkovito poučevanje in pomoč. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014, str. 107-108. [COBISS.SI-ID 10235721]

4. KAVKLER, Marija. Uresničevanje modela odziv na obravnavo za otroke s specifičnimi učnimi težavami. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014, str. 108-110. [COBISS.SI-ID 10235977]

5. KAVKLER, Marija. Primanjkljaji na področju matematike - kriteriji za opredelitev. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014, str. 127-137. [COBISS.SI-ID 10239305]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. KAVKLER, Marija. Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami. V: ŽAKELJ, Amalija (ur.). Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 9-11. http://www.zrss.si/pdf/UTMIS-zbornik-prispevkov-2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2472. [COBISS.SI-ID 10118985]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

7. KAVKLER, Marija. Kontinuumi programov pomoči in podpore učencem z učnimi težavami. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 21. [COBISS.SI-ID 9952841]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija. Characteristics of young university graduates in Slovenia. V: International Academy for Research in Learning Disabilities : conference programm and abstracts. Toronto: International Academy for Research in Learning Disabilities, IARLD, 2014, str. 153-155. [COBISS.SI-ID 10125129]

9. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Model implementacije inkluzivne prakse = The model of implementation of inclusive practice. V: GUTVAJN, Nikoleta (ur.), LALIĆ-VUČETIĆ, Nataša (ur.), STOKANIĆ, Dragana (ur.). Savremeni pristupi inkluzivnom obrazovanju : zbornik rezimea. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja; Sremska Mitrovica: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare Sirmijum, 2014, str. 74, 158. [COBISS.SI-ID 10118729]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, ZUPANČIČ DANKO, Alenka, SERŠEN FRAS, Alenka, ROŠER, Andreja. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. VII. V: VOVK ORNIK, Natalija (ur.). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, cop. 2014, str. 23-31. [COBISS.SI-ID 10158153]

11. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. Dvojna izjemnost učencev s specifičnimi učnimi težavami - izziv za šolske delavce. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 251-264. [COBISS.SI-ID 10348105]

 

1.25 Drugi sestavni deli

12. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu Bravo od januarja do junija 2014. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jun. 2014, letn. 10, št. 20, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 10115657]

13. KAVKLER, Marija. Japonski izobraževalni dosežki. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jun. 2014, letn. 10, št. 20, str. 59-63. [COBISS.SI-ID 10116425]

14. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu Bravo v drugem polletju 2014. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, dec. 2014, letn. 10, št. 21, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 10389321]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

15. KAVKLER, Marija. Kontinuumi programov pomoči in podpore učencem z učnimi težavami : predavanje v okviru posveta Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij - Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi Ljubljana, 31. 1. - 1. 2. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=WoSH5JLl-KA. [COBISS.SI-ID 10437449]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. Bilten Bravo. Kavkler, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

17. Preverjanje in ocenjevanje. Kavkler, Marija (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

18. KOŠAK BABUDER, Milena (urednik, prevajalec), CLEMENT, Ann Morrison (urednik), STANČIĆ, Zrinjka (urednik), KAVKLER, Marija (urednik), MAGAJNA, Lidija (urednik), PULEC LAH, Suzana (urednik). Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014. 354 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-4-0. [COBISS.SI-ID 275493888]

 

Mentor pri magistrskih delih

19. LENIČ, Katarina. Obravnava učenke z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami : študija primera : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Lenič], 2014. 251 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2850. [COBISS.SI-ID 10585417]

20. KONKOLIČ, Sabina. Prader-Willijev sindrom : vzgojno-izobraževalni profil : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Konkolič], 2014. 340 str., graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2714. [COBISS.SI-ID 10410057]

 

Mentor pri specialističnih delih

21. JAZBEC, Marija. Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom : specialistično delo. Ljubljana: [M. Jazbec], 2014. XVII, 229 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2715. [COBISS.SI-ID 10411081]

 

Mentor - drugo

22. IVAČIČ, Andrea, JOKAN, Nataša, PODLOGAR, Petra, SIMONČIČ, Ana, TAŠNER, Maja. Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z diskalkulijo : priročnik z osnovnimi podatki, načinom prepoznavanja in nekaterimi strategijami za pomoč : naloga pri predmetu Poglobljena diagnostična ocena in oskrba oseb s PPPU. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014. https://docs.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiSVJ6bkg3aTI5VTQ/edit?pli=1, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2750. [COBISS.SI-ID 10473033]

23. PAVLIN, Anja, PEZDIR, Nadja, SKODLAR, Bine, SLABE, Špela. Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z disleksijo : priročnik : naloga pri predmetu Poglobljena diagnostična ocena in oskrba oseb s PPPU. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014. https://docs.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiRXFfYlZxUERUZ0k/edit?pli=1, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2748. [COBISS.SI-ID 10473289]

24. JURETIČ, Sara, KNEZ, Maja, MRVČIĆ, Barbara, POVŠE, Blaž, TRČEK, Marjeta. Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z dispraksijo : priročnik : naloga pri predmetu Poglobljena diagnostična ocena in oskrba oseb s PPPU. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014. https://docs.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiWXNRMmdIZ1Voc2c/edit?pli=1, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2749. [COBISS.SI-ID 10473545]

 

METODA KEMPERL [16424]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEMPERL, Metoda, BRAČUN SOVA, Rajka. Muzej - pomemben partner v šolskem sistemu. Argo, ISSN 0570-8869, 2014, 57, [št.] 2, str. 10-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 10585673]

 

1.04 Strokovni članek

2. KEMPERL, Metoda. Prva svetovna vojna in umetnik Tone Kralj. SLO, ISSN 2350-4641, sep. 2014, št. 3, str. 46-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 10176329]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KEMPERL, Metoda. Pomen romanja in njegova dinamika skozi stoletja na Slovenskem = The meaning of pilgrimage and its dynamic through centuries in Slovenia. V: Mednarodni znanstveni simpozij o sv. Martinu Tourskem Romanje in iskanje v vzajemni delitvi = Colloque scientifique international sur St. Martin de Tours Pélerinage et la recherche dans le partage : Pokrajinski muzej Maribor, 19. september 2014. Ljubljana: [s. n.], 2014, str. 25. [COBISS.SI-ID 10229577]

4. KEMPERL, Metoda, BRAČUN SOVA, Rajka. Muzej - pomemben partner v šolskem sistemu. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 49. [COBISS.SI-ID 9957193]

5. KEMPERL, Metoda, PODOBNIK, Uršula, ZUPAN, Daniela. Umetniška zbirka Pedagoške fakultete UL kot vir znanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 73. [COBISS.SI-ID 9960777]

6. KEMPERL, Metoda. Contemporary art and citizenship education : the cross-curricular studies. V: [The past, present and future of educational research in Europe] : online programme, 3 str. (PDF). http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/19/contribution/32744/, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2518. [COBISS.SI-ID 10175817]

 

1.22 Intervju

7. KEMPERL, Metoda (intervjuvanec), VIDMAR, Luka (intervjuvanec). Vse je združevalo isto upanje : z dr. Metodo Kemperl in dr. Luko Vidmarjem o tem, zakaj je barok tako izjemna umetnost. Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], božič 2014, letn. 63, št. 51/52, str. 16, fotogr. [COBISS.SI-ID 37927213]

8. KEMPERL, Metoda (intervjuvanec). Samo vključevanje v sodobno umetnost lahko vzgoji aktivnega državljana. Sodelujem, ISSN 2385-8788, str. [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10240329]

 

1.25 Drugi sestavni deli

9. KRKOČ, Sandra, ROVŠNIK, Borut, PREININGER, Kristina, KEMPERL, Metoda. Da umetnost ni za otroke? To je snobovsko!. Dnevnik online, ISSN 1581-3037. [Spletna izd.], 12. avg. 2014, 1 str. http://www.dnevnik.si/kultura/vizualna-umetnost/da-umetnost-ni-za-otroke-to-je-snobovsko. [COBISS.SI-ID 10136137]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

10. KEMPERL, Metoda, VIDMAR, Luka. Barok na Slovenskem, Sakralni prostori. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 271 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-282-021-3. [COBISS.SI-ID 274550272]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

11. BAHČIČ, Robert (intervjuvanec), GOLOB, Berta (intervjuvanec), KEMPERL, Metoda (intervjuvanec), ŠERBELJ, Ferdinand (intervjuvanec). Dvesto let podobe Marije Pomagaj : oddaja Sveto in svet, Televizija Slovenija, Prvi program, 5. 6. 2014, med 23.40 in 00.35. [COBISS.SI-ID 10066505]

 

3.12 Razstava

12. KRALJ, Tone (umetnik), KEMPERL, Metoda (avtor, avtor dodatnega besedila). Tone Kralj: Invalid v Benetkah, 1940 : cikel razstav Dela iz umetniške zbirke Pedagoške fakultete, Galerija PeF, 16. 4.- 10. 5. 2014. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2097. [COBISS.SI-ID 10027081]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. KEMPERL, Metoda. Pomen romanja in njegova dinamika skozi stoletja na Slovenskem : predavanje na Mednarodnem znanstvenem simpoziju o sv. Martinu Tourskem [z naslovom] Romanje in iskanje v vzajemni delitvi, Maribor, 19. september 2014. [COBISS.SI-ID 10176073]

 

3.25 Druga izvedena dela

14. KEMPERL, Metoda, VIDMAR, Luka, KEPIC MOHAR, Alenka. M. Kemperl, L. Vidmar: Barok na Slovenskem: sakralni prostori : predstavitev knjige, knjigarna Konzorcij, Ljubljana, 20. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 10303049]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. Arhivski viri za urbanistično in arhitekturno zgodovino na Slovenskem (16. - 19. stoletje). Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2010-, tehnični urednik 2010-). Ljubljana: Pokrajinski arhivski muzej, 2010-. http://okinformatika.com/arhiv/. [COBISS.SI-ID 8880457]

16. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

17. BRAČUN SOVA, Rajka. Pedagoška vrednost interpretativne sheme umetnostnega muzeja : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Bračun Sova], 2014. VIII, 282 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2208. [COBISS.SI-ID 10098761]

DARJA KEREC [22605]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. KEREC, Darja. Odzivi na vstop Italije v vojno v prekmurskem katoliškem tisku : Mednarodni znanstveni simpozij Vélika vojna - 100 let kasneje, Maribor, 10. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10374473]

2. KEREC, Darja. Stosunki polsko-słoweńskie w czasie I wojny światowej : [predavanje na konferenci] W Galiciji i nad Soczą, Polacy i Słoweńcy na frontach I wojny światowej, Kraków, 29-30 V 2014. [COBISS.SI-ID 10064713]

ALENKA KOBOLT [11940]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. KOBOLT, Alenka. Svetovalne kompetence socialnih pedagogov. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 19. [COBISS.SI-ID 10253385]

2. KOBOLT, Alenka. Tok neke poklicne identitete. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 49. [COBISS.SI-ID 10253897]

3. BRGLEZ, Lara, MIKELJ, Lucija, ŽELEZNIK, Nives, BRUMEN ŽARN, Zarja, KOBOLT, Alenka. Vloga in značilnosti svetovanja na različnih področjih psihosocialnega dela. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 54. [COBISS.SI-ID 10254153]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KOBOLT, Alenka. Research in social work in Slovenia : developmental lines in social pedagogy. V: HÄMÄLÄINEN, Juha (ur.), LITTLECHILD, Brian (ur.), ŠPILÁČKOVÁ, Marie (ur.). Social work research across Europe : methodological positions and research practice. Part 1, (ERIS Monographs, 3). 1st ed. Ostrava: University of Ostrava, European Reseach Institute for Social Work, 2014, str. 117-130, tabeli. [COBISS.SI-ID 10305609]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. KOBOLT, Alenka, RAJNIŠ PINTERIČ, Mojca, ROGELJ, France, ČUZIĆ, Lilijana, ANDRENŠEK-LEP, Biserka. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. VIII. V: VOVK ORNIK, Natalija (ur.). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, cop. 2014, str. 32-35. [COBISS.SI-ID 10158409]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. ŽORGA, Sonja, KOBOLT, Alenka. Uvod v tematsko številko Supervizija in koučing. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, dec. 2014, letn. 18, št. 3/4, str. 149-151. [COBISS.SI-ID 10378569]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

7. RAZPOTNIK, Špela (diskutant), KOBOLT, Alenka (diskutant). Socialna in kulturna problematika priseljencev : problematike druge in vseh naslednjih generacij priseljencev : okrogla miza projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala, Osnovna šola Livada, Ljubljana, 9. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 9973321]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

9. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

10. Kriminologija & socijalna integracija. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

11. Socialna pedagogika. Kobolt, Alenka (odgovorni urednik 1997-2008, urednik 2014). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

12. Sozialpädagogische Impulse. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

13. Školski vjesnik. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

14. ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija. Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Čuček Trifkovič], 2014. XIV, 285 str., 57 str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2277. [COBISS.SI-ID 10113609]

15. ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija. Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Čuček Trifkovič], 2014. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2277. [COBISS.SI-ID 278201600]

16. RUPAR, Brigita. Razvoj refleksivnega mišljenja in supervizija pedagoških delavcev : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Rupar], 2014. 239 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2024. [COBISS.SI-ID 9972809]

17. RUPAR, Brigita. Razvoj refleksivnega mišljenja in supervizija pedagoških delavcev : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Rupar], 2014. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 275664896]

 

Mentor pri magistrskih delih

18. SAKSIDA, Marinka. Domovi za starejše in pomoč na domu v očeh uporabnikov in strokovnih delavcev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Saksida], 2014. 128 str., [23] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2184. [COBISS.SI-ID 10078537]

 

Mentor pri specialističnih delih

19. JEVŠENAK, Vesna. Preventivni učinki skupinske gibalno-plesne terapije na udeleženke tečajev orientalskega plesa : specialistično delo. Ljubljana: [V. Jevšenak], 2014. 128 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10078281]

 

Recenzent

20. BOUWKAMP, Roel, BOUWKAMP, Sonja, BARTELDS, Clara, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija (avtor dodatnega besedila, urednik). Blizu doma : priročnik za delo z družinami : ravnanje z interakcijskimi vzorci v družini, pri procesih podpore in pomoči ter na področjih psihosocialnega dela. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Pedagoška fakulteta: Inštitut za družinsko terapijo, 2014. 386 str., ilustr. ISBN 978-961-237-650-5. [COBISS.SI-ID 274117376]

 

VERENA KOCH [06025]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LOVŠIN, Francka, LORGER, Brina, KOCH, Verena. Importance of clothing brands in the lives of children-challenge for teachers. Pedagogika, ISSN 1392-0340. [Print ed.], 2014, t. 113, nr. 1, str. 229-239, tabele. [COBISS.SI-ID 10181449]

2. KOCH, Verena, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, GREGORIČ, Matej, KOSTANJEVEC, Stojan. Risk factors as a result of unhealthy nutrition in the adult population in Slovenia with regard to sociodemographic variables = Dejavniki tveganja nezdravega načina prehranjevanja odraslih prebivalcev Slovenije glede na sociodemografske spremenljivke. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], jun. 2014, letn. 53, št. 2, str. 144-155, tabele, doi: 10.2478/sjph-2014-0015. [COBISS.SI-ID 10039113]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. MALUS, Katja, KOCH, Verena, KOSTANJEVEC, Stojan. Vpliv uživanja paleolitske hrane na dejavnike tveganja za zdravje = Effects of a short-term consumption of a paleoithic food on health risk factors. V: PETELIN, Ana (ur.). Zbornik prispevkov : druga znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Proceedings : second scientific conference with international participation. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2014, str. 115-122. [COBISS.SI-ID 1536820164]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KOSTANJEVEC, Stojan, KOCH, Verena. Prehransko izobraževanje v medpredmetnem povezovanju. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 47. [COBISS.SI-ID 9956681]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. KOCH, Verena. [Dietetik v neformalnem prehranskem izobraževanju : predavanje na "Mednarodni šoli dietetike", Izola, 17. in 18. oktober 2014]. [2014]. [COBISS.SI-ID 1536913348]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Koch, Verena (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

SLAVKO KOCIJANČIČ [11609]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, KOCIJANČIČ, Slavko. Effectiveness of inquiry-based learning : how do middle school students learn to maximise the efficacy of a water turbine?. International journal of engineering education, ISSN 0949-149X, 2014, vol. 30, no. 6(A), str. 1436-1449, ilustr., tabele. http://www.ijee.ie/latestissues/Vol30-6A/10_ijee2982ns.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2623. [COBISS.SI-ID 10325065]

2. AVSEC, Stanislav, RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. A predictive study of learner attitudes toward open learning in a robotics class. Journal of science education and technology, ISSN 1573-1839, 2014, vol. 23, issue 5, str. 692-704, tabele, graf. prikazi. http://link.springer.com/article/10.1007/s10956-014-9496-6, doi: 10.1007/s10956-014-9496-6. [COBISS.SI-ID 10134089]

3. AVSEC, Stanislav, RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Students' satisfaction with an INFIRO robotic direct manipulation learning environment. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2014, vol. 12, no. 1, str. 7-13, graf. prikaza. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.12,%20No.1%20(2014)/01-Avsec-S.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2115. [COBISS.SI-ID 10038857]

4. AVSEC, Stanislav, KOCIJANČIČ, Slavko. The effect of the use of an inquiry-based approach in an open learning middle school hydraulic turbine optimisation course. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2014, vol. 12, no. 3, str. 329-337, ilustr., tabele. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.12,%20No.3%20(2014)/01-Avsec-S.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2637. [COBISS.SI-ID 10336329]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. DEBELJAK, Krištof. Krmiljenje in programiranje z uporabo programskega okolja GraphFruit v tehniškem izobraževanju : magistrsko delo. Maribor: [K. Debeljak], 2014. 66 f., [8] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=43442. [COBISS.SI-ID 20356104]

 

DAMJANA KOGOVŠEK [20399]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul. Analiza fonološkega razvoja otrok : mere ujemanja. Komunikacija, ISSN 2335-2779, jun. 2014, leto 3, št. 6, str. 28-39, tabele. [COBISS.SI-ID 10087753]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. KOGOVŠEK, Damjana. Projekt NetQues in standard kakovosti izobraževanja logopedov = Project Netques and quality of SLT education. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 48-51. [COBISS.SI-ID 10326089]

3. KOGOVŠEK, Damjana, ŠUMAK, Barbara, ŠKOFIC, Mojca. IP light SLT program za študente logopedije in surdopedagogike = IP light SLT program for student of speech and language therapy. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 186-188, tabela. [COBISS.SI-ID 10327625]

4. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Al’ prav se piše: Kaša, /kasa/ ali [’kha:sa] (F. Prešeren) Delavnica analize transkripcije govora predšolskih otrok : fonetski, fonološki repertoar ter analiza fonoloških procesov = What is corerect transcript Al’ prav se piše: Kaša, /kasa/ ali [’kha:sa] (F. Prešeren) Workshop about transcription of speech in preschool children : phonetic, phonological repertoire and phonological processes. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 214-218. [COBISS.SI-ID 10328649]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. KOGOVŠEK, Damjana. Collaboration between researchers, speech and language therapists and SLT students in Slovenia. V: HIGGINS, Kyle (ur.), BOONE, Randall (ur.). Building bridges conference : proceedings : Sydney, Australia, September 15-16, 2014. Sydney: UNSW, 2014, str. 123-128. https://education.arts.unsw.edu.au/media/EDUCFile/Building_Bridges_Conference_Refeered_Proceedings.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2592. [COBISS.SI-ID 10274377]

6. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, MUZNIK, Mojca. Variabilnost izgovora kot ovira pri avtomatskem prepoznavanju govora : primer epenteze, epiteze in proteze v govoru slovenskih predšolskih otrok. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik 17. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2014, 9. - 10. oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek G = Language technologies : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society - IS 2014, October 9th - 10th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume G. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014, str. 169-174, tabele. http://is.ijs.si/zborniki/2014_IS_CP_Volume-G_%28LT%29.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2811. [COBISS.SI-ID 10549833]

7. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Vprašalnik za oblikovanje profila predšolskega otroka pred vstopom v šolo : predstavitev preliminarne raziskave. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014, str. 171-175. [COBISS.SI-ID 10240073]

8. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja. Fonološki procesi slovenskih predšolskih otrok = Phonological processes of Slovenian preschool children. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 268-274, tabele. [COBISS.SI-ID 10348873]

9. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul. Transkripcija govora kot osnovna veščina za natančen zapis in analizo govora : primer poučevanja študentov logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani = Transcription of speech as a fundamental skill for a detailed description and analysis of the speech : a case study of teaching speech and language therapist and teachers for the deaf at Faculty of Education Ljubljana. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 488-494. [COBISS.SI-ID 10349129]

10. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽELJAN, Irena, BRECELJ, Irena, LESAR, Barbara, DORNIK, Irena, ŠKVOR, Jana. Sociopragmatične spretnosti ter razumljivost govora otrok s polževim vsadkom. V: WERDONIG, Alenka (ur.). Zbornik referatov 5. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom, Maribor, 10., 11. oktober 2014 = Congress proceedings of the 5th Slovene Conference on Rehabilitation of Persons with Cochlear Implants, Maribor, 10th, 11th October 2014. Maribor: Center za sluh in govor, 2014, str. 80-83, tabeli. [COBISS.SI-ID 10273865]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

11. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok : epenteza. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 74-78, tabele. [COBISS.SI-ID 10327113]

12. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja. Ko za natančno fonološko analizo primanjkuje časa... ujemanje celotne besede = When for a deep phonological analysis there is not enough time... whole word matching. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 106-110. [COBISS.SI-ID 10326601]

13. KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, SKUBIC, Darija. Slovenski LARSP : prevod in priredba instrumenta LARSP (Language assessment, remidiation and screening procedure) avtorja Davida Crystala za profiliranje jezikovnih zmožnosti govorca = Slovenian LARSP : translation and adaptation of the instrument LARSP (Language assessment, remidiation and screening procedure) by David Crystal[a!] for profiling t[h!]e speaker´s language competence. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 143-146. [COBISS.SI-ID 10326857]

14. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOKOT, Katja, ŠULIN, Maja, KENDA, Nataša, PENKO, Barbara, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Asertivnost in responzivnost od 12 do 48 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok [z!] zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 176-180. [COBISS.SI-ID 10327369]

15. KOGOVŠEK, Damjana, ŠUMAK, Barbara, KRIZMANCIC, Nikol, PLAZNIK, Patricija. Študentske ERASMUS izmenjave na področju logopedije = ERASMUS student exchange in the field of speech and language therapy. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 189-191. [COBISS.SI-ID 10328137]

16. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Izobraževanje logopedov - predstavitev generičnih in predmetno-specifičnih kompetenc pomembnih za izobraževanje logopedov = Initial education of speech and language therapists - presentations of generic and subject-specific competences relevant to the education of speech and language therapists. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 192-196. [COBISS.SI-ID 10328393]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

17. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Twice exceptional children before entering school : questionnaire for detecting children at risk for SLI and SLD. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 98-99. [COBISS.SI-ID 10190921]

18. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Ocenjevanje otrokovih veščin pred vstopom v šolo : pilotska študija. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 53. [COBISS.SI-ID 9957705]

19. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Fonološki razvoj predšolskih otrok, vpliv na opismenjevanje ter učne težave. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 60. [COBISS.SI-ID 9958729]

20. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok : epenteza. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 119. [COBISS.SI-ID 9969737]

21. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOKOT, Katja, ŠULIN, Maja, KENDA, Nataša, PENKO, Barbara. Asertivnost in responzivnost od 12 do 60 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 120. [COBISS.SI-ID 9969993]

22. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Standard kakovosti izobraževanja logopedov. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 126. [COBISS.SI-ID 9971273]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

23. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Standard kakovosti izobraževanja logopedov = Quality standard of speech and language therapists´ education. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 157-170, tabele. [COBISS.SI-ID 10165321]

24. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Ocenjevanje otrokovih veščin pred vstopom v šolo = Assesing children´s skills before entering school. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 235-248, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 10166089]

25. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOKOT, Katja, ŠULIN, Maja, KENDA, Nataša, PENKO, Barbara, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Asertivnost in responzivnost od 12 do 48 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju = Assertiveness and responsiveness of Slovenian children of 12 to 48 months of age with typical development, delayed speech and language development, autistic spectrum disorder, cerebral palsy and mental disabilities. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 249-275, tabele. [COBISS.SI-ID 10166345]

26. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja. Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok : epenteza = Phonological processes in speech of Slovenian preschool children : epenthesis. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 277-305, tabele. [COBISS.SI-ID 10166601]

27. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Methodology in the study of inclusion of the deaf and hard of hearing in the Slovenian school system. V: JOHNSEN, Berit H. (ur.). Theory and methodology in international comparative classroom studies, (Anthology: Comparative classroom studies towards inclusion, no. 2). 1. ed. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014, str. 283-290. [COBISS.SI-ID 10477129]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

28. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOŠAK BABUDER, Milena, ROT GABROVEC, Veronika (urednik). Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. 2. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0202-5. http://www.zrss.si/pdf/Tudi-mi-beremo-ZbornikBDS.pdf. [COBISS.SI-ID 271796736]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

29. KOGOVŠEK, Damjana. Prevod in priredba merskega instrumentarija za ugotavljanje komunikacijskih spretnosti z naslovom Komunikacijska matrika (Communication matrix) avtorice dr. Charity Rowland : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10451529]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

30. GEUS, Eelco de. Včasih samo jecljam : knjiga za otroke od 7. do 12. leta starosti. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-253-157-7. [COBISS.SI-ID 274699008]

URBAN KORDEŠ [18389]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara, HOLCAR BRUNAUER, Ada. A model of formative assessment in music education. Athens journal of education, ISSN 2241-7958, nov. 2014, vol. 1, issue 4, str. 295-307, ilustr. http://www.atiner.gr/journals/education/2014-1-4-2-Kordes.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2829. [COBISS.SI-ID 10563657]

2. SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban, HOLCAR BRUNAUER, Ada. Formativno spremljanje znanja za izboljšanje učenja vseh učencev pri glasbeni vzgoji. Glasba v šoli in vrtcu, ISSN 1854-9721, 2014, letn. 18, št. 3, str. 20-26. [COBISS.SI-ID 2287740]

3. POPA, Ioana Laura, KORDEŠ, Urban. Looking into self-exploration attitudes and ways of constructing experience. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4684, 2014, vol. 12, issue 4, str. 314-322, ilustr. http://indecs.eu/2014/indecs2014-pp314-322.pdf, doi: 10.7906/indecs.12.4.5. [COBISS.SI-ID 10372937]

 

1.04 Strokovni članek

4. SICHERL-KAFOL, Barbara, HOLCAR BRUNAUER, Ada, KORDEŠ, Urban. Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2014, letn. 16, št. 1, str. 34-40. [COBISS.SI-ID 2284668]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara, HOLCAR BRUNAUER, Ada. A model of formative assessment in music education. Atiner's Conference Paper Series, ISSN 2241-2891, str. [1-13]. http://www.atiner.gr/papers.htm. [COBISS.SI-ID 2221692]

6. HOLCAR BRUNAUER, Ada, KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara. A model of learning, teaching and assessment in music education. V: Education : abstracts : 16th annual international conference on education, 19-22 May 2014 : abstracts. Athens: Athens institute for education and research, 2014, str. 50. http://www.atiner.gr/education.htm. [COBISS.SI-ID 2221180]

7. LAH, Alja, KORDEŠ, Urban. One cannot "just ask" about experience. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 17. mednarodne multikonference - IS 2014, 9-10 oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek C = Cognitive sciences : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society - IS 2014, October 9th-10th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume C. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014, str. 36-39. http://is.ijs.si/zborniki/2014_IS_CP_Volume-C_%28CS%29.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2538. [COBISS.SI-ID 10244425]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. ZALAR, Konstanca, KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara. "Orff-Schulwerk" kot spodbuda dialoškega delovanja v razredu. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 64. [COBISS.SI-ID 9959241]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. KORDEŠ, Urban, MARKIČ, Olga, STRLE, Toma. Note. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4684, 2014, vol. 12, issue 4, str. IV. [COBISS.SI-ID 10372681]

10. STRLE, Toma, MARKIČ, Olga, KURINČIČ, Zala, KORDEŠ, Urban, GAMS, Matjaž. [Foreword]. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 17. mednarodne multikonference - IS 2014, 9-10 oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek C = Cognitive sciences : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society - IS 2014, October 9th-10th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume C. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014, str. 2. http://is.ijs.si/zborniki/2014_IS_CP_Volume-C_%28CS%29.pdf. [COBISS.SI-ID 28037671]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.32 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci

11. KORDEŠ, Urban (avtor dodatnega besedila), STRLE, Toma (avtor dodatnega besedila), MARKIČ, Olga (urednik), STRLE, Toma (urednik), KORDEŠ, Urban (urednik), GAMS, Matjaž (urednik). Kognitivna znanost : zbornik 17. mednarodne multikonference - IS 2014, 9-10 oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek C = Cognitive sciences : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society - IS 2014, October 9th-10th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume C. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014. ISBN 978-961-264-073-6. http://is.ijs.si/zborniki/2014_IS_CP_Volume-C_(CS).pdf. [COBISS.SI-ID 27997735]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

12. KORDEŠ, Urban. The self-observatory : a short introduction to first-person inquiry & discussion : [ciklus predavanj v okviru programa Kognitivna znanost na] Universität Wien, StudienServicesCenter Philosophy and Education, June 2014. [COBISS.SI-ID 10469449]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. KORDEŠ, Urban. Gradimo most med nevroni in razumevanjem : [predavanje v okviru] Simpozija Nevroedukacija - od nevronov do razumevanja na EDUvision mednarodni konferenci, Ljubljana, 28. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 10350665]

14. KORDEŠ, Urban. Uvod v simpozij : [predavanje v okviru] Simpozija Nevroedukacija - od nevronov do razumevanja na EDUvision mednarodni konferenci, Ljubljana, 28. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 10350409]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. Constructivist Foundations. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel, 2005-. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/index.html. [COBISS.SI-ID 515792665]

16. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Zagreb: Society znanost.org, 2003-. ISSN 1334-4684. http://indecs.eu/. [COBISS.SI-ID 18278630]

17. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2012-). [Online ed.]. Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html. [COBISS.SI-ID 6480201]

18. Kairos. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2010-). Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. http://www.skzp.org/kairos/kairos. [COBISS.SI-ID 232506112]

19. KORDEŠ, Urban (avtor dodatnega besedila), STRLE, Toma (avtor dodatnega besedila), MARKIČ, Olga (urednik), STRLE, Toma (urednik), KORDEŠ, Urban (urednik), GAMS, Matjaž (urednik). Kognitivna znanost : zbornik 17. mednarodne multikonference - IS 2014, 9-10 oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek C = Cognitive sciences : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society - IS 2014, October 9th-10th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume C. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014. ISBN 978-961-264-073-6. http://is.ijs.si/zborniki/2014_IS_CP_Volume-C_(CS).pdf. [COBISS.SI-ID 27997735]

 

Mentor pri magistrskih delih

20. HOK-ENG TAN, Fransisca. Delicate thoughts : towards a phenomenology of food cravings : Masterarbeit. Wien: [F. Hok-Eng Tan], 2014. 136 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10060361]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

21. ZALAR, Konstanca. Narativne in dialoške razsežnosti "Orff-Schulwerka" : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Zalar], 2014. XIX, 229 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2077. [COBISS.SI-ID 10009161]

22. ZALAR, Konstanca. Narativne in dialoške razsežnosti "Orff-Schulwerka" : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Zalar], 2014. 1 optični disk (DVD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 278046720]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

23. TOJNKO, Nuša. Moč tišine v psihoanalizi : magistrsko delo. Maribor: [N. Tojnko], 2014. III, 85 f., 2 f. pril., tabele, graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=44163. [COBISS.SI-ID 20551176]

HELENA KOROŠEC [21611]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOROŠEC, Helena. Creative drama in early years. V: Znanstvena konferencija s međunarodnim sudjelovanjem, 9. -11. listopada 2014, Hvar. IVON, Hicela (ur.). Dijete - baština - odgoj i obrazovanje : sažetci radova = Child - heritage - education : abstracts. [Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu], 2014, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 10270537]

2. TURNŠEK, Nada, GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena. Razumevanje mikro-kulture sodelovanja in tekmovanja v slovenskih vrtcih. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 30. [COBISS.SI-ID 9954377]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. KOROŠEC, Helena. Didactics of puppet, theatre and film education (14 hours) : [predavanje v okviru] ERASMUS Teaching Staff Mobility in the academic year 2013/2014, from 18. 5. till 23. 5. 2014, Pädagogische Hochschule, Linz, Austria. [COBISS.SI-ID 10385225]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

4. KOROŠEC, Helena. Vloga lutke v gledališki pedagogiki : [vabljeno predavanje na] 4. Konferenci gledališke pedagogike, Ljubljana, 20. 3. 2014. [COBISS.SI-ID 10037577]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

5. Lutkovni maraton : predstave v izvedbi študentov Oddelka za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljanski grad, 6. 6. 2014. [COBISS.SI-ID 10385737]

MARJANCA KOS [14009]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOS, Marjanca. Pomen igre in učenja v naravnem okolju za predšolske otroke. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 88. [COBISS.SI-ID 9963081]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KOS, Marjanca. Vrt v vrtcu - prostor rasti : začetno naravoslovje ob vrtnarjenju = Garden in the kindergarten - a place for growth = early [n!]atural science through gardening. V: DUH, Matjaž (ur.), AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana. Sodobni ekološki izzivi v procesu izobraževanja : znanstvena monografija. Maribor: Pedagoška fakulteta; Rakičan: RIS Dvorec, 2014, str. 49-62, ilustr., tabela, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 10048841]

ŽIVA KOS KECOJEVIĆ [37402]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. KOS KECOJEVIĆ, Živa. Alvesson, M. (2013). The Triumph of Empatiness. Oxford: Oxford Univedrsity Press. 243 p. ISBN: 978-0-19-966094-0. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2014, vol. 4, no. 2, str. 121-126. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_2/CEPSj_4_2_review_pp_121-126.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2229. [COBISS.SI-ID 10106441]

 

STOJAN KOSTANJEVEC [18584]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj na Pedagoški fakulteti Ljubljana - primer študijskega programa Gospodinjstvo z vezavami. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2014, letn. 45, št. 4, str. 31-36, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 10243401]

2. KOCH, Verena, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, GREGORIČ, Matej, KOSTANJEVEC, Stojan. Risk factors as a result of unhealthy nutrition in the adult population in Slovenia with regard to sociodemographic variables = Dejavniki tveganja nezdravega načina prehranjevanja odraslih prebivalcev Slovenije glede na sociodemografske spremenljivke. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], jun. 2014, letn. 53, št. 2, str. 144-155, tabele, doi: 10.2478/sjph-2014-0015. [COBISS.SI-ID 10039113]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. MALUS, Katja, KOCH, Verena, KOSTANJEVEC, Stojan. Vpliv uživanja paleolitske hrane na dejavnike tveganja za zdravje = Effects of a short-term consumption of a paleoithic food on health risk factors. V: PETELIN, Ana (ur.). Zbornik prispevkov : druga znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Proceedings : second scientific conference with international participation. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2014, str. 115-122. [COBISS.SI-ID 1536820164]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KOSTANJEVEC, Stojan, KOCH, Verena. Prehransko izobraževanje v medpredmetnem povezovanju. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 47. [COBISS.SI-ID 9956681]

5. LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Sodelovalno učenje pri modulih gospodinjstvo. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 112. [COBISS.SI-ID 9968713]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka. Sodelovalno učenje in motivacija nadarjenih učencev pri pouku gospodinjstva. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 215-227, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 10346825]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. KOSTANJEVEC, Stojan. Gospodinjstvo 6, [Delovni zvezek za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-271-115-3. [COBISS.SI-ID 271280384]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

8. KOSTANJEVEC, Stojan, TORKAR, Gregor, et al., MATYÁŠEK, Patrik (urednik). Metodická publikace. První vydání. Brno: Nova škola, 2014. 96 str., ilustr., tabele. ISBN 978-80-7289-652-3. [COBISS.SI-ID 2297212]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Kostanjevec, Stojan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

 

MILENA KOŠAK BABUDER [26199]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena. Key factors for successful solving of mathematical word problems in fifth-grade learners. Health psychology report, ISSN 2353-5571, 2014, vol. 2, no. 1, str. 27-38, tabele. http://www.termedia.pl/Journal/Health_Psychology_Report-74, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2130. [COBISS.SI-ID 10055241]

2. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. The latent structure of reading comprehension problems in pupils living in poverty. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, ISSN 1331-3010, 2014, vol. 50, br. 1, str. 1-12, tabele. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=184192, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2286. [COBISS.SI-ID 10120265]

3. KOŠAK BABUDER, Milena. Razlike med učenci iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine s težavami in brez težav bralnega razumevanja = The differences between pupils with reading comprehension difficulties living in poverty and those without them from the same environment. Specialna in rehabilitacijska pedagogika, ISSN 2386-0235, jun. 2014, vol. 22, no. 1, str. 40-54, tabele. [COBISS.SI-ID 10557769]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

4. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Kriteriji za identifikacijo primanjkljajev na posameznih področjih učenja kot izhodišče za učinkovito poučevanje in pomoč. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014, str. 107-108. [COBISS.SI-ID 10235721]

5. KOŠAK BABUDER, Milena. Primanjkljaji na področju branja in pisanja - kriteriji za opredelitev. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014, str. 120-127. [COBISS.SI-ID 10239049]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. KOŠAK BABUDER, Milena. Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri slovenščini. V: ŽAKELJ, Amalija (ur.). Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 138-140. http://www.zrss.si/pdf/UTMIS-zbornik-prispevkov-2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2473. [COBISS.SI-ID 10120009]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija. Characteristics of young university graduates in Slovenia. V: International Academy for Research in Learning Disabilities : conference programm and abstracts. Toronto: International Academy for Research in Learning Disabilities, IARLD, 2014, str. 153-155. [COBISS.SI-ID 10125129]

8. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Model implementacije inkluzivne prakse = The model of implementation of inclusive practice. V: GUTVAJN, Nikoleta (ur.), LALIĆ-VUČETIĆ, Nataša (ur.), STOKANIĆ, Dragana (ur.). Savremeni pristupi inkluzivnom obrazovanju : zbornik rezimea. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja; Sremska Mitrovica: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare Sirmijum, 2014, str. 74, 158. [COBISS.SI-ID 10118729]

9. KOŠAK BABUDER, Milena. Kontinuum pomoči in podpore učencem z okoljsko pogojenimi ter učencem z notranje pogojenimi učnimi težavami. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 84. [COBISS.SI-ID 9962313]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, ZUPANČIČ DANKO, Alenka, SERŠEN FRAS, Alenka, ROŠER, Andreja. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. VII. V: VOVK ORNIK, Natalija (ur.). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, cop. 2014, str. 23-31. [COBISS.SI-ID 10158153]

11. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. Dvojna izjemnost učencev s specifičnimi učnimi težavami - izziv za šolske delavce. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 251-264. [COBISS.SI-ID 10348105]

 

1.22 Intervju

12. KOŠAK BABUDER, Milena (intervjuvanec). Kakšen je svet otrok in mladostnikov z disleksijo?. Planet Siol.net, 22. sep. 2014. http://www.siol.net/trendi/lepota_in_zdravje/aktualno/2014/09/disleksija.aspx. [COBISS.SI-ID 10192713]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

13. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOŠAK BABUDER, Milena, ROT GABROVEC, Veronika (urednik). Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. 2. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0202-5. http://www.zrss.si/pdf/Tudi-mi-beremo-ZbornikBDS.pdf. [COBISS.SI-ID 271796736]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Bilten Bravo. Košak Babuder, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

15. KOŠAK BABUDER, Milena (urednik, prevajalec), CLEMENT, Ann Morrison (urednik), STANČIĆ, Zrinjka (urednik), KAVKLER, Marija (urednik), MAGAJNA, Lidija (urednik), PULEC LAH, Suzana (urednik). Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014. 354 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-4-0. [COBISS.SI-ID 275493888]

 

Prevajalec

16. KOŠAK BABUDER, Milena (urednik, prevajalec), CLEMENT, Ann Morrison (urednik), STANČIĆ, Zrinjka (urednik), KAVKLER, Marija (urednik), MAGAJNA, Lidija (urednik), PULEC LAH, Suzana (urednik). Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014. 354 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-4-0. [COBISS.SI-ID 275493888]

17. GERBER, Paul J. Uspešen prehod oseb s specifičnimi učnimi težavami iz šolskega v zaposlitveno okolje. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jun. 2014, letn. 10, št. 20, str. 16-22. [COBISS.SI-ID 10115913]

 

Somentor - drugo

18. IVAČIČ, Andrea, JOKAN, Nataša, PODLOGAR, Petra, SIMONČIČ, Ana, TAŠNER, Maja. Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z diskalkulijo : priročnik z osnovnimi podatki, načinom prepoznavanja in nekaterimi strategijami za pomoč : naloga pri predmetu Poglobljena diagnostična ocena in oskrba oseb s PPPU. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014. https://docs.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiSVJ6bkg3aTI5VTQ/edit?pli=1, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2750. [COBISS.SI-ID 10473033]

19. PAVLIN, Anja, PEZDIR, Nadja, SKODLAR, Bine, SLABE, Špela. Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z disleksijo : priročnik : naloga pri predmetu Poglobljena diagnostična ocena in oskrba oseb s PPPU. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014. https://docs.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiRXFfYlZxUERUZ0k/edit?pli=1, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2748. [COBISS.SI-ID 10473289]

20. JURETIČ, Sara, KNEZ, Maja, MRVČIĆ, Barbara, POVŠE, Blaž, TRČEK, Marjeta. Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z dispraksijo : priročnik : naloga pri predmetu Poglobljena diagnostična ocena in oskrba oseb s PPPU. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014. https://docs.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiWXNRMmdIZ1Voc2c/edit?pli=1, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2749. [COBISS.SI-ID 10473545]

JANJA KOŠIR [31052]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KOŠIR, Janja, PULEC LAH, Suzana. Model ocenjevanja, ki temelji na kurikulu (SBM) - teoretični in izvedbeni elementi formativnega ocenjevanja usvajanja začetnega branja, pisanja in računanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 82. [COBISS.SI-ID 9961801]

 

TOMAŽ KRANJC [01488]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Exergy in school?. V: The International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Active learning - in a changing world of new technologies : conference proceedings. Prague: Charles University, 2013, str. 474-481, ilustr. http://www.icpe2013.org/uploads/ICPE-EPEC_2013_ConferenceProceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 10542153]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. KRANJC, Tomaž. O načelu ekvivalence. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24. in 25. oktober 2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014, str. 60. [COBISS.SI-ID 10277193]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KRANJC, Tomaž. Exergy in physics instruction. V: TATKOVIĆ, Nevenka (ur.), et al. Education for development. Pula: Juraj Dobrila University of Pula, Department of Educational Sciences, 2014, str. 436-452. [COBISS.SI-ID 1537366724]

4. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Kaj je pri izobraževanju pomembno študentom in kaj nam. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju, (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014, str. 11-24, 536-537, ilustr. [COBISS.SI-ID 1536403908]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

5. PETERNELJ, Jože (avtor, avtor dodatnega besedila), KRANJC, Tomaž (avtor, avtor dodatnega besedila). Osnove fizike : mehanika, termodinamika in molekularna fizika. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2014. V, 487 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-18-1. [COBISS.SI-ID 271819008]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

6. KUŠČER, Ivan, MOLJK, Anton, KRANJC, Tomaž, PETERNELJ, Jože. Fizika za srednje šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-86-341-1938-1. [COBISS.SI-ID 260003584]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Fizika v šoli. Kranjc, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

 

Prevajalec

8. MARSILY, Ghislain de. Voda - skupno dobro, ki ga je treba na našem planetu zaščititi. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2014, letn. 18, št. 3, str. 4-9, ilustr., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2217. [COBISS.SI-ID 10103113]

 

Recenzent

9. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-241-637-9. [COBISS.SI-ID 272531968]

10. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-241-639-3. [COBISS.SI-ID 272532992]

11. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-640-9. [COBISS.SI-ID 272532736]

12. PETERNELJ, Jože, JAGLIČIĆ, Zvonko. Osnove gradbene fizike : [univerzitetni učbenik]. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2014. II, 166 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-15-0. [COBISS.SI-ID 271577856]

 

JANEZ KREK [16082]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. KREK, Janez. Avtoriteta in šola. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 20. [COBISS.SI-ID 9952585]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KREK, Janez, VOGRINC, Janez. Stručna avtonomija nastavnika ili zakon = Professional autonomy of the teacher or the law. V: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme = [Innovation implementation in education and pedagogical work - challenges and dilemmas] : rezimei : 14. novembar 2014. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, 2014, str. 34-35. [COBISS.SI-ID 10321481]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. KREK, Janez. Uvodnik. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 9952329]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. KREK, Janez. Kaj preverja nacionalno preverjanje znanja. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 10. maj 2014, letn. 70, [št.] 21143, portret. [COBISS.SI-ID 10047561]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. KREK, Janez. The role of discourse in formation of the personality structure : reflection and values of civilisation : [predavanje na] Universitá degli Studi Roma Tre, Roma, 4-6. 6. 2014 (5 ur). [COBISS.SI-ID 10068297]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. KREK, Janez. Avtoriteta in šola : [predavanje na] znanstvenem posvetu Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij na temo Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 31. 1. 2014 in 1. 2. 2014. [COBISS.SI-ID 10170953]

7. KREK, Janez. Vzgojni načrt, vzgojna ravnanja v šoli in pravo : [predavanje na] Prvi letni konferenci za ravnatelje vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Pedagoško vodenje - realnost ali iluzija, Terme Čatež, 20. avgusta 2014. [COBISS.SI-ID 10142793]

 

3.25 Druga izvedena dela

8. KREK, Janez. Avtoriteta in vzgojna zasnova v javni šoli : predavanje v okviru posveta Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij - Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi Ljubljana, 31. 1. - 1. 2. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=ummD4u7UUyY. [COBISS.SI-ID 10437705]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. CEPS journal. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

10. Informativni bilten za poučevanje državljanske vzgoje. Krek, Janez (urednik 2002-). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2003-. ISSN 1581-5358. [COBISS.SI-ID 121499136]

11. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

12. Teorija in praksa. Krek, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.teorijainpraksa.si/. [COBISS.SI-ID 763652]

13. REPAC, Igor (urednik), KREK, Janez (urednik). University of Ljubljana, Faculty of Education. Ljubljana: Faculty of Education, 2014. [16] str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/predstavitev_PeU_tisk.pdf. [COBISS.SI-ID 10066761]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

14. JOVANOVIĆ, Ana. Zvijačna pedagogika : filozofska utemeljitev možnosti poučevanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Jovanović], 2014. 199 str. [COBISS.SI-ID 56144226]

 

DUŠAN KRNEL [12552]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan. Zgodovina kemije in metoda F. Pregla : učenje z razsikovanjem. Kemija v šoli in družbi, ISSN 1855-3478. [Tiskana izd.], jun. 2014, letn. 26, št. 2, str. 2-6. [COBISS.SI-ID 10072905]

2. KRNEL, Dušan. Kako nastaja znanost?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2014, letn. 18, št. 2, str. 34-35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2062. [COBISS.SI-ID 10001481]

3. KRNEL, Dušan. Ko pes maha z repom, je vesel. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2014, letn. 18, št. 3, str. 34, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2193. [COBISS.SI-ID 10088521]

4. KRNEL, Dušan. Velikost molekul. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2014, letn. 18, št. 3, str. 35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2194. [COBISS.SI-ID 10088777]

5. KRNEL, Dušan. Miti o učenju z raziskovanjem. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2014, letn. 19, št. 1, str. 34-35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2630. [COBISS.SI-ID 10331209]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

6. KRNEL, Dušan. Otroci - praktiki ali teoretiki?. V: VRBOVŠEK, Betka (ur.). Spodbujanje matematičnega mišljenja v vrtcu. Ljubljana: Supra, 2014, str. 31-35, ilusttr. [COBISS.SI-ID 9946441]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. KRNEL, Dušan. ˝Intelligent˝ materials and ˝intelligent˝ phenomena in early science teaching. V: OBADOVIĆ, Dušanka (ur.), BRANKOVIĆ, Nataša (ur.). [Book of abstracts]. Sombor: Pedagoški fakultet, 2014, str. 10. [COBISS.SI-ID 10302793]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. KRNEL, Dušan. Narava. 5. V: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, et al. Načrtovanje dejavnosti v vrtcu : primeri dejavnosti na različnih področjih Kurikula za vrtce. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2013-, [43] str. [COBISS.SI-ID 10164041]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

9. KRNEL, Dušan. Miloš Bavec: Zgodbe iz podzemlja: geologija za vse otroke. Ljubljana: Študentska založba in Geološki zavod Slovenije, 2013. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2014, letn. 18, št. 2, str. 39, ilustr. [COBISS.SI-ID 10002249]

10. KRNEL, Dušan. Christina Braun, Ute Diehel, Monika Diemer: Knjiga za male raziskovalce. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2014, letn. 19, št. 1, str. 39, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2633. [COBISS.SI-ID 10331977]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

11. KRNEL, Dušan. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2014, letn. 19, št. 1, str. [2]. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2626. [COBISS.SI-ID 10329929]

 

1.25 Drugi sestavni deli

12. KRNEL, Dušan, ZAKRAJŠEK, Srečo. In memoriam dr. Branko Družina. Kemija v šoli in družbi, ISSN 1855-3478. [Tiskana izd.], okt. 2014, letn. 26, št. 3, str. 2. [COBISS.SI-ID 512345667]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

13. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Dalla formica al Sole 1 : scienze naturali e tecnica per la IV classe della scuola elementare novennale. 2a. ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-12-0. [COBISS.SI-ID 273254400]

14. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare, Libro di testo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2014. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-241-825-0. [COBISS.SI-ID 274523392]

15. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-830-4. ISBN 978-961-241-843-4. [COBISS.SI-ID 274544384]

16. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 274542336]

17. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf, recenzent), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja. Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-645-4. ISBN 978-961-241-646-1. ISBN 978-961-241-647-8. [COBISS.SI-ID 272474368]

18. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred dvojezične osnovne šole = A hangyától a Napig 1 : természettudomány és technika a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (33, 33; 42, 42 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-818-2. ISBN 978-961-241-819-9. [COBISS.SI-ID 274314496]

19. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred dvojezične osnovne šole = A hangyától a Napig 2 : természettudomány és technika a kétnyelvű általános iskolák 5. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (41, 41; 42, 42 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-823-6. ISBN 978-961-241-824-3. [COBISS.SI-ID 274501632]

20. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-241-639-3. [COBISS.SI-ID 272532992]

21. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOS, Zvonka (urednik, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole, Učbenik = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 2. osztálya számára, Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-851-9. ISBN 978-961-241-852-6. [COBISS.SI-ID 275045888]

22. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole, Učbenik = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 3. osztálya számára, Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-828-1. ISBN 978-961-241-829-8. [COBISS.SI-ID 274543872]

23. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-6357-01-2. [COBISS.SI-ID 268041984]

24. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 9a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 268041728]

25. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 262608384]

26. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), KOS, Zvonka (urednik). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2011. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 256341504]

27. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). A környezet és én : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 4. kiad. Ljubljana: Modrijan, 2010. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-6183-88-8. [COBISS.SI-ID 251402752]

28. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

29. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). A környezet és én : környezetismeret a kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 2. kiadás. Ljubljana: Modrijan, [200-?]-<2002>. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-88-5. ISBN 961-6357-00-X. [COBISS.SI-ID 119312896]

30. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola novennale. 2a ed. Lubiana: Modrijan, 2000. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-87-7. ISBN 961-6357-01-8. [COBISS.SI-ID 109064448]

 

2.05 Drugo učno gradivo

31. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Dalla formica al Sole 1 : scienze naturali e tecnica per la classe IV della scuola elementare, Quaderno attivo. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-13-7. [COBISS.SI-ID 273324544]

32. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Dalla formica al Sole 2 : scienze naturali e tecnica per la classe V della scuola elementare, Quaderno attivo. 9a ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-128-2. [COBISS.SI-ID 273324800]

33. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2014. 59 str. [4] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-845-8. [COBISS.SI-ID 274842368]

34. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2014. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-833-5. [COBISS.SI-ID 274581760]

35. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A hangyától a Napig 1 : természettudomány-és technika a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára, Munkafüzet. 9. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (63, 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-6465-07-6. ISBN 978-961-241-177-0. [COBISS.SI-ID 273284608]

36. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-241-637-9. [COBISS.SI-ID 272531968]

37. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A hangyától a Napig 2 : természettudomány és technika a kétnyelvű általános iskolák 5. osztálya számára, Munkafüzet. 8. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (56, 56 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-127-5. ISBN 978-961-241-136-7. [COBISS.SI-ID 273285632]

38. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-640-9. [COBISS.SI-ID 272532736]

39. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskolák 3. osztálya számára, Munkafüzet. 11. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6357-71-5. ISBN 978-961-241-104-6. [COBISS.SI-ID 273277952]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

40. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan, 2014. ISBN 978-961-241-804-5. http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Prirocniki-za-ucitelje-e-publikacije2. [COBISS.SI-ID 272941312]

41. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan, 2014. ISBN 978-961-241-805-2. http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Prirocniki-za-ucitelje-e-publikacije2. [COBISS.SI-ID 272941824]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

42. Gospodarjenje z okoljem. Krnel, Dušan (tehnični urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: BITEKS, 2008-2011. ISSN 1855-3427. http://www.biteks.si/go. [COBISS.SI-ID 9397020]

43. Kemija v šoli in družbi. Krnel, Dušan (član uredniškega odbora 2008-2014). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Biteks, 2008-2014. ISSN 1855-3478. http://www.biteks.si/ks/. [COBISS.SI-ID 15897864]

44. Naravoslovna solnica. Krnel, Dušan (odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

45. KOPASIĆ, Mladen, ALIČ, Sonja, KRAMAR, Jure, PETROVEC, Valerija, REDNAK ROBIČ, Barbara, KRNEL, Dušan (urednik). Naravoslovje in tehnika 4 : e-učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0160-8. http://eucbeniki.sio.si/test/iucbeniki/nit4/3341/index.html. [COBISS.SI-ID 10595401]

46. PETROVEC, Valerija, BIZJAK, Mojca, REDNAK ROBIČ, Barbara, KOPASIĆ, Mladen, KRAMAR, Jure, KRNEL, Dušan (urednik). Naravoslovje in tehnika 5 : e-učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0161-5. http://eucbeniki.sio.si/test/iucbeniki/nit5/3343/index.html. [COBISS.SI-ID 10595657]

 

Prevajalec

47. REISSMANNOVÁ, Jitka. Ustvarjalnost pri poučevanju prve pomoči. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2014, letn. 18, št. 3, str. 12-13, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2218. [COBISS.SI-ID 10103369]

48. ČABRIĆ, Branislav. Globalno segrevanje. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2014, letn. 19, št. 1, str. 4-8, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2625. [COBISS.SI-ID 10330185]

 

Recenzent

49. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole, [Učbenik]. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-241-631-7. [COBISS.SI-ID 271645184]

 

BOŠTJAN KUZMAN [23501]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. KUZMAN, Boštjan. Dr. Jernej Barbič med letošnjimi Sloanovimi nagrajenci. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2014, letn. 61, št. 3, str. 119-120, XI (ov.), ilustr. [COBISS.SI-ID 17079641]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KUZMAN, Boštjan. On the mathematically gifted in the 21st Century - Slovenian viewpoint. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 148. [COBISS.SI-ID 10193993]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. KUZMAN, Boštjan. Spodbujanje matematično nadarjenih dijakov na poletnem taboru MARS. V: 2. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike, Čatež, 21. in 22. avgust 2014. 2. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2014, Čatež, 21. in 22. avgust 2014. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014, str. 13. http://www.zrss.si/kupm2014/default.asp?lnk=gradiva. [COBISS.SI-ID 2271100]

4. KUZMAN, Boštjan, SLAPAR, Marko, ŠPARL, Primož. Vizualizacija in interaktivnost v pouku matematike - primer razdalje v ravnini. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 92. [COBISS.SI-ID 9964105]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2014 : Srečanje mladih matematikov, fizikov in astronomov. Presek, ISSN 0351-6652, 2013/2014, letn. 41, št. 6, str. 7-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 10073417]

6. KUZMAN, Boštjan. Bistroumi 2014 - Srečanje najuspešnejših mladih matematikov, fizikov in astronomov. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24. in 25. oktober 2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014, str. 35. [COBISS.SI-ID 10275913]

7. KUZMAN, Boštjan. Izobraževalni seminar DMFA Slovenije 2014 "Matematika in umetnost". V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24. in 25. oktober 2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014, str. 48-49. [COBISS.SI-ID 10276681]

8. KUZMAN, Boštjan. Od zlatega maturanta do ... : obisk dr. Jerneja Barbiča Sloanovega nagrajenca 2014. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 20. jun 2014, letn. 65, št. 12, str. 6. [COBISS.SI-ID 10079561]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

9. KUZMAN, Boštjan. Simetrija, grafi in baročna glasba : [vabljeno predavanje] na izobraževalnem seminarju Matematika in umetnost, 14. in 15. marec 2014. [COBISS.SI-ID 10460745]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. ANTONČIČ, Iva (urednik), KUZMAN, Boštjan (urednik). Symmetries of graphs and networks IV and 2014 PhD Summer School in Discrete mathematics : Rogla, Slovenia, June 29 - July 5, 2014. [Koper]: UP FAMNIT: UP IAM, 2014. 24 str., ilustr. https://conferences1.matheo.si/getFile.py/access?resId=0&materialId=0&confId=2. [COBISS.SI-ID 1536907204]

 

Fotograf

11. MAJARON, Tinka. Matematika in umetnost = Mathematics and art. Matematika v šoli, ISSN 1318-010X, 2014, letn. 20, št. 1/2, str. 84-88. [COBISS.SI-ID 2260604]

 

IRENA LESAR [19638]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, LESAR, Irena. Deaf and hard-of-hearing students in Slovenia : academic achievement, experiences with schooling and professional aspirations. Cypriot journal of educational sciences, ISSN 1305-905X, 2014, vol. 9, no. 1, str. 29-39, tabele. http://www.world-education-center.org/index.php/cjes/article/view/4-4/pdf_250, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2489. [COBISS.SI-ID 10022473]

2. LESAR, Irena, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Self-esteem of deaf and hard of hearing students in regular and special schools. European journal of special needs education, ISSN 0885-6257, Feb. 2014, vol. 29, no. 1, str. 59-73, tabele. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2013.849842, doi: 10.1080/08856257.2013.849842. [COBISS.SI-ID 9840969]

3. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, LESAR, Irena. Prepričanja učencev, staršev in učiteljev o notranjih dejavnikih učne uspešnosti. Revija za elementarno izobraževanje, ISSN 1855-4431. [Tiskana izd.], apr. 2014, letn. 7, št. 1, str. 19-32, tabeli. http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2014_letnik7%20_stev_1/REI_7_1.pdf. [COBISS.SI-ID 10008649]

4. LESAR, Irena, ČUK, Ivan, PEČEK, Mojca. Teachers on perceived traits and academic achievements of regular pupils and pupils with special needs in mainstream primary schools. Teachers and Teaching, ISSN 1354-0602, June 2014, vol. 20, no. 3, str. 358-374, tabele, doi: 1080/13540602.2013.848520. [COBISS.SI-ID 9841737]

 

1.04 Strokovni članek

5. LESAR, Irena. Kaj lahko naredi vzgojitelj/-ica in učitelj/-ica za otroke in mladostnike, ki se soočajo z revščino. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2014, letn. 45, št. 3, str. 32-37. [COBISS.SI-ID 10068809]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. LESAR, Irena. How do students of the Ljubljana academy of music view the music education of pupils with special needs in music schools?. V: ŠKOJO, Tihana (ur.). Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja : [zbornik sažetaka]. Osijek: Umjetnička akademija, 2014, str. 100. [COBISS.SI-ID 10271049]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. LESAR, Irena. Pedagogika in andragogika II : izbrane naloge : študijska smer: Glasbena pedagogika : Študijsko leto: 2013/2014. Ljubljana: Akademija za glasbo, 2014. 25 f. [COBISS.SI-ID 2420871]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

8. LESAR, Irena (komentator), BUCIK, Valentin (komentator), KROFLIČ, Robi (komentator). Okrogla miza po predpremieri dokumentarnega filma Abeceda v Kinodvoru, Ljubljana, 2. apr. 2014. Ljubljana: Kinodvor, 2. 4. 2014. [COBISS.SI-ID 54690914]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. MEKE, Mojca. Odnos strokovnih delavcev v vrtcu do otrok in staršev priseljencev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Meke], 2014. 172 str., graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2032. [COBISS.SI-ID 9977929]

MOJCA LIPEC-STOPAR [13908]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. LIPEC-STOPAR, Mojca, JENKO, Nika. Reading literacy of students with intelectual disability. V: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej = Movement activities in disabled children and youth. Warszaw: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłudskiego; Biała Podlaska: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2014, str. 24. [COBISS.SI-ID 10332745]

2. LIPEC-STOPAR, Mojca, JENKO, Nika. Bralna pismenost dijakov z intelektualnimi primanjkljaji. V: STRLE, Marko (ur.). Izzivi za osebe s posebnimi potrebami na njihovem prehodu iz šole na trg dela : zbornik povzetkov : XXII. izobraževalni dnevi, Portorož, 8. in 9. april 2014. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2014, str. 37. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2014/Zbornik_Povzetkov_Izobraževalni_dnevi_2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2484. [COBISS.SI-ID 10053961]

3. LIPEC-STOPAR, Mojca, JENKO, Nika. Pismenost otrok z intelektualnimi primanjkljaji. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 83. [COBISS.SI-ID 9962057]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. LIPEC-STOPAR, Mojca, JENKO, Nika. Bralna pismenost učencev z intelektualnimi primanjkljaji = Literacy of students with an intellectual disability. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 187-202, tabele. [COBISS.SI-ID 10165577]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. LIPEC-STOPAR, Mojca. Uvodnik. Specialna in rehabilitacijska pedagogika, ISSN 2386-0235, dec. 2014, vol. 22, no. 1, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 10787913]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

6. BEZIĆ, Tanja (diskutant), MRVAR, Petra (diskutant), PEČJAK, Sonja (diskutant), RIHTER, Liljana (diskutant), ŠUGMAN BOHINC, Lea (diskutant), LIPEC-STOPAR, Mojca (diskutant), KOVAČ, Jernej (diskutant), KISWARDAY, Vanja Riccarda (diskutant), NOVAKOVIĆ, Tanja. Vizija delovanja svetovalne službe in kompetence za svetovalno delo v aktualnih družbenih razmerah in v prihodnosti : [panelna diskusija na 15. posvetu za svetovalne delavce Prispevki strok za svetovalno delo v praksi, Celje, 11. 4. 2014]. Celje, 2014. [COBISS.SI-ID 54414690]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Lipec Stopar, Mojca (glavni urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

 

Somentor pri magistrskih delih

8. ROMIH, Urška. Bralna motivacija mlajših osnovnošolcev z bralno-napisovalnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Romih], 2014. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2826. [COBISS.SI-ID 10561609]

9. PEKOLJ, Darja. Lutke pri izvajanju dodatne strokovne pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Pekolj], 2014. 221 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2656. [COBISS.SI-ID 10379593]

FRANCKA LOVŠIN-KOZINA [17085]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LOVŠIN, Francka, LORGER, Brina, KOCH, Verena. Importance of clothing brands in the lives of children-challenge for teachers. Pedagogika, ISSN 1392-0340. [Print ed.], 2014, t. 113, nr. 1, str. 229-239, tabele. [COBISS.SI-ID 10181449]

2. LOVŠIN, Francka, PONIKVAR, Nina. Students’ confidence in their financial management abilities : the role of socio-demographic characteristics and education. Problems of education in the 21st century, ISSN 1822-7864, 2014, vol. 58, str. 108-117. [COBISS.SI-ID 10018377]

3. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj na Pedagoški fakulteti Ljubljana - primer študijskega programa Gospodinjstvo z vezavami. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2014, letn. 45, št. 4, str. 31-36, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 10243401]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka. Sodelovalno učenje kot kakovosten način razvijanja socialnih veščin na primeru predmeta gospodinjstvo = Collaborative learning as a quality way of developing student's social skills; based on home economics case. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 457-465, tabele. [COBISS.SI-ID 10350153]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. LOVŠIN, Francka. Nadzor nastave prakse = Teaching practice supervision. V: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme = [Innovation implementation in education and pedagogical work - challenges and dilemmas] : rezimei : 14. novembar 2014. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, 2014, str. 152-153. [COBISS.SI-ID 10322761]

6. LOVŠIN, Francka. Zgodnje finančno opismenjevanje. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 111. [COBISS.SI-ID 9968457]

7. LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Sodelovalno učenje pri modulih gospodinjstvo. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 112. [COBISS.SI-ID 9968713]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka. Sodelovalno učenje in motivacija nadarjenih učencev pri pouku gospodinjstva. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 215-227, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 10346825]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

9. SUWA-STANOJEVIĆ, Milena, LOVŠIN, Francka, DEBELJAK, Bernarda. Bivanje in okolje, hrana in prehrana, Delovni zvezek za gospodinjstvo : 6. razred devetletne osnovne šole, (Vedež 6). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 56 str., ilustr. ISBN 978-86-341-3701-9. [COBISS.SI-ID 272254976]

LIDIJA MAGAJNA [11137]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena. Key factors for successful solving of mathematical word problems in fifth-grade learners. Health psychology report, ISSN 2353-5571, 2014, vol. 2, no. 1, str. 27-38, tabele. http://www.termedia.pl/Journal/Health_Psychology_Report-74, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2130. [COBISS.SI-ID 10055241]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Kriteriji za identifikacijo primanjkljajev na posameznih področjih učenja kot izhodišče za učinkovito poučevanje in pomoč. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014, str. 107-108. [COBISS.SI-ID 10235721]

3. MAGAJNA, Lidija. Kriteriji za identifikacijo primanjkljajev na posameznih področjih učenja kot izhodišče za učinkovito poučevanje in pomoč. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014, str. 111-112. [COBISS.SI-ID 10238537]

4. MAGAJNA, Lidija. Analiza šibkih in močnih področij v okviru kompleksne evalvacije primanjkljajev na posameznih področjih učenja. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014, str. 112-120. [COBISS.SI-ID 10238793]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. MAGAJNA, Lidija. Prepoznavanje in odkrivanje učnih težav pri slovenščini in matematiki : problemi, dileme in novi izzivi. V: ŽAKELJ, Amalija (ur.). Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 12-14. http://www.zrss.si/pdf/UTMIS-zbornik-prispevkov-2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2474. [COBISS.SI-ID 10119241]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija. Characteristics of young university graduates in Slovenia. V: International Academy for Research in Learning Disabilities : conference programm and abstracts. Toronto: International Academy for Research in Learning Disabilities, IARLD, 2014, str. 153-155. [COBISS.SI-ID 10125129]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, ZUPANČIČ DANKO, Alenka, SERŠEN FRAS, Alenka, ROŠER, Andreja. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. VII. V: VOVK ORNIK, Natalija (ur.). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, cop. 2014, str. 23-31. [COBISS.SI-ID 10158153]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Psihološka obzorja. Magajna, Lidija (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/. [COBISS.SI-ID 271603200]

9. KOŠAK BABUDER, Milena (urednik, prevajalec), CLEMENT, Ann Morrison (urednik), STANČIĆ, Zrinjka (urednik), KAVKLER, Marija (urednik), MAGAJNA, Lidija (urednik), PULEC LAH, Suzana (urednik). Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014. 354 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-4-0. [COBISS.SI-ID 275493888]

ZLATAN MAGAJNA [01920]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan. Zunanja diferenciacija in dosežki učencev pri notranjem in zunanjem preverjanju znanja. V: ŽAKELJ, Amalija (ur.). Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik prispevkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 25-31. http://www.zrss.si/pdf/UTMIS-zbornik-prispevkov-2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2475. [COBISS.SI-ID 10119497]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. MAGAJNA, Zlatan. Dinamična geometrija : od opazovanja do utemeljevanja in dokazovanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 91. [COBISS.SI-ID 9963849]

3. ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan. Zunanja diferenciacija in dosežki učencev pri notranjem in zunanjem preverjanju znanja. V: ŽAKELJ, Amalija (ur.). Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik povzetkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2013, str. 14. [COBISS.SI-ID 2144892]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. MAGAJNA, Zlatan. Pouk matematike in tehnologija. V: 2. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike, Čatež, 21. in 22. avgust 2014. 2. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2014, Čatež, 21. in 22. avgust 2014. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014, str. 11. http://www.zrss.si/kupm2014/default.asp?lnk=gradiva. [COBISS.SI-ID 2270332]

5. MAGAJNA, Zlatan. Franc Močnik v današnji šoli. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24. in 25. oktober 2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014, str. 58. [COBISS.SI-ID 10276937]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. MAGAJNA, Zlatan. Vsakdan matematično nadarjenega učenca. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 129-139, ilustr. [COBISS.SI-ID 10344009]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. IMO - Istraživanje matematičkog obrazovanja. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

8. Matematika v šoli. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

 

Mentor pri magistrskih delih

9. MASTNAK, Adrijana. Predstave bodočih učiteljev predmeta matematika v OŠ o neformalnem formativnem preverjanju znanja : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Mastnak], 2014. 228 str., [19] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2574. [COBISS.SI-ID 10264393]

 

Recenzent

10. KRAMARIČ, Mira, KERN, Milka (avtor, fotograf), PIPAN, Majda (avtor, fotograf), GROŠELJ, Nataša, RIBIČ, Marija (avtor, fotograf), RAJŠP, Martina, ŽIC, Jasna, JUVAN, Nuša (avtor, fotograf). Lili in Bine 3 : [medpredmetni delovni zvezek v tretjem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 6 zv. (88; 96; 84; 86; 42; 90 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-280-8. [COBISS.SI-ID 275203840]

11. KOPASIĆ, Mladen, JURKOVIČ, Majda. Radovednih pet, Matematika 4, [Samostojni delovni zvezek]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 4 zv. (92; 104; 96; 96 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-329-4. [COBISS.SI-ID 273962752]

12. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 2, Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole, (Vedež poln znanja). 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-02-0324-7. ISBN 978-961-02-0325-4. [COBISS.SI-ID 271888384]

13. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 4. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 2 zv. (110; 112 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0634-7. [COBISS.SI-ID 272622336]

14. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 2 zv. (95; 97 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0097-0. [COBISS.SI-ID 271911936]

15. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5, Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 2 zv. (95 str, [8] listov pril.; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0327-8. [COBISS.SI-ID 271890176]

16. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5, Učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole, (Vedež). 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0326-1. [COBISS.SI-ID 271911424]

17. KOULLEN, Reinhold, WENNEKERS, Udo, KOŽUH, Vasja (urednik). Tangram 8 : učbenik za matematiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0513-5. [COBISS.SI-ID 274230784]

18. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Skrivnosti števil in oblik 8, Zbirka nalog za 8. razred devetletne osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus, 2004-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-209-407-1. ISBN 961-209-381-4. [COBISS.SI-ID 128655104]

19. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Skrivnosti števil in oblik 7, Zbirka nalog za 7. razred devetletne osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Rokus, 2003-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 961-209-366-0. [COBISS.SI-ID 123405824]

ROMAN MAKŠE [22643]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

1. MAKŠE, Roman (umetnik), et al. Skupinska razstava članov Društva likovnih umetnikov Dolenjske : Galerija DLUD, 5. 12. 2014 - 31. 1. 2015. [COBISS.SI-ID 10400841]

2. HUZJAN, Zdenko (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 4. 12. 2014 - 10.1. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2638. [COBISS.SI-ID 10336585]

3. VARL, Petra (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), et al. Zasebno, osebno, posebno : razstava del iz likovne zbirke Riko in IEDC, Galerija Miklova hiša, Ribnica, 13. december 2013-5. januar 2014. 2013-2014. [COBISS.SI-ID 20297480]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

4. OPALK, Tina (umetnik), ŠARKEZI, Anita (umetnik), RAKOVEC, Eva (umetnik). Osnove oblikotvornosti 4. Grafika VI. Slikanje 8, Risanje 8. Kiparstvo 8 : zaključna razstava del 4. letnika likovne pedagogike : Galerija PeF, Ljubljana, 11. 6. - 4. 7. 2014. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2157. [COBISS.SI-ID 10078793]

5. ZALOKAR, Aleksandra (umetnik), KOŠAR, Alja (umetnik). Razstava likovnih del študentov Likovne pedagogike PeF UL : kiparstvo in grafika : Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 3. jul. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 10117705]

ALEKSANDER MALNIČ [02507]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. MALNIČ, Aleksander, POŽAR, Rok. Algorithmic aspects related to the structure of lifted groups along covering projections. V: KONSTANTINOVA, Elena (ur.). Graphs and groups, cycles and coverings : abstracts of the Russian-Slovenian workshop : Akademgorodok, Novosibirsk, Russia, September 23-26, 2014. Novosibirsk: Sobolev Institute of Mathematics, 2014, str. 18. http://math.nsc.ru/conference/g2c2/G2C2-program-2014.pdf. [COBISS.SI-ID 1536836804]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. MALNIČ, Aleksander. Potočnik, Primož (SV-LJUBMP-NDM): Locally arc-transitive graphs of valence {3, 4} with trivial edge kernel. (English summary). - J. Algebraic Combin. 38 (2013), no. 3, 637-651. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2014, mR3104732. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3104732.pdf. [COBISS.SI-ID 17531225]

3. MALNIČ, Aleksander. Potočnik, Primož (SV-LJUBMP-NDM): Tetravalent arc-transitive locally-Klein graphs with long consistent cycles. (English summary). - European J. Combin. 36 (2014), 270-281. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2014, mR3131894. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3131894.pdf. [COBISS.SI-ID 17531481]

4. MALNIČ, Aleksander. Du, Shaofei (PRC-CAP-SM); Zhang, Jun-Yang (PRC-CAP-SM): A classification of orientably-regular embeddings of complete multipartite graphs. (English summary). - European J. Combin. 36 (2014), 437-452. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2014, mR3131908. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3131908.pdf. [COBISS.SI-ID 17531737]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

VIDA MANFREDA KOLAR [16081]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MASTNAK, Adrijana, MANFREDA KOLAR, Vida. Assessing preschool children's understanding of mathematical equivalence through problem solving. V: PYTLAK, Marta (ur.). Communication in the mathematical classroom. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, cop. 2014, str. 229-242, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10115401]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, ŽELJKO, Lucija, MANFREDA KOLAR, Vida. Spodbujanje matematično nadarjenih z reševanjem problemov. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 141-153, ilustr. [COBISS.SI-ID 10344265]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Prva matematika, Samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 2 zv. (120; 124 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3014-7. ISBN 978-961-01-3015-4. [COBISS.SI-ID 272259072]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

4. KOPASIĆ, Mladen. Matematika, Besedilne naloge z rešitvami za 4. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). [1. izd.]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014]. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3367-4. [COBISS.SI-ID 272650240]

ADRIJANA MASTNAK [36994]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. MASTNAK, Adrijana. Predstave bodočih učiteljev predmeta matematika v OŠ o neformalnem formativnem preverjanju znanja. V: 2. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike, Čatež, 21. in 22. avgust 2014. 2. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2014, Čatež, 21. in 22. avgust 2014. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014, str. 9-10. http://www.zrss.si/kupm2014/default.asp?lnk=gradiva. [COBISS.SI-ID 2267260]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MASTNAK, Adrijana, MANFREDA KOLAR, Vida. Assessing preschool children's understanding of mathematical equivalence through problem solving. V: PYTLAK, Marta (ur.). Communication in the mathematical classroom. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, cop. 2014, str. 229-242, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10115401]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

3. MASTNAK, Adrijana. Predstave bodočih učiteljev predmeta matematika v OŠ o neformalnem formativnem preverjanju znanja : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Mastnak], 2014. 228 str., [19] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2574. [COBISS.SI-ID 10264393]

 

IRENA NANČOVSKA ŠERBEC [12665]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela, DEMŠAR, Irena, DEMŠAR, Janez. Let’s make learning computer science fun. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 171. [COBISS.SI-ID 10469961]

2. ZAVIRŠEK, Manca, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Vključitev aktivnosti za učenje računalništva brez računalnika v učni proces. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 42. [COBISS.SI-ID 9956169]

3. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka. Digitalno pripovedovanje zgodb v Scratchu. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 70. [COBISS.SI-ID 9960265]

4. STOPAR, Barbara, CERAR, Špela, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Računalniški dan na osnovni šoli. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 130. [COBISS.SI-ID 9971529]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ZAVIRŠEK, Manca, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Vključitev aktivnosti za učenje računalništva brez računalnika v učni proces = Implementing activities for learning computing without computers into the learning process. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 435-452, ilustr. [COBISS.SI-ID 10168649]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka. Digitalno pripovedovanje zgodb v pedagoškem procesu. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 93-104, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2500. [COBISS.SI-ID 10141257]

7. STOPAR, Barbara, CERAR, Špela, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Računalniški dan. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 141-152, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2494. [COBISS.SI-ID 10142025]

8. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela, RUGELJ, Jože. Tekmovanje Bober kot izziv za učenje računalništva med osnovnošolci. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 61-72. [COBISS.SI-ID 10341961]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

9. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Preverjanje znanja iz računalništva za osnovnošolce : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10451273]

 

JERNEJA NOVŠAK BRCE [32740]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul. Analiza fonološkega razvoja otrok : mere ujemanja. Komunikacija, ISSN 2335-2779, jun. 2014, leto 3, št. 6, str. 28-39, tabele. [COBISS.SI-ID 10087753]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Al’ prav se piše: Kaša, /kasa/ ali [’kha:sa] (F. Prešeren) Delavnica analize transkripcije govora predšolskih otrok : fonetski, fonološki repertoar ter analiza fonoloških procesov = What is corerect transcript Al’ prav se piše: Kaša, /kasa/ ali [’kha:sa] (F. Prešeren) Workshop about transcription of speech in preschool children : phonetic, phonological repertoire and phonological processes. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 214-218. [COBISS.SI-ID 10328649]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, MUZNIK, Mojca. Variabilnost izgovora kot ovira pri avtomatskem prepoznavanju govora : primer epenteze, epiteze in proteze v govoru slovenskih predšolskih otrok. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik 17. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2014, 9. - 10. oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek G = Language technologies : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society - IS 2014, October 9th - 10th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume G. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014, str. 169-174, tabele. http://is.ijs.si/zborniki/2014_IS_CP_Volume-G_%28LT%29.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2811. [COBISS.SI-ID 10549833]

4. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Vprašalnik za oblikovanje profila predšolskega otroka pred vstopom v šolo : predstavitev preliminarne raziskave. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014, str. 171-175. [COBISS.SI-ID 10240073]

5. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja. Fonološki procesi slovenskih predšolskih otrok = Phonological processes of Slovenian preschool children. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 268-274, tabele. [COBISS.SI-ID 10348873]

6. NOVŠAK BRCE, Jerneja. Jecljanje - odnos do lastnega govora = Stuttering - communication attitude. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 303-311. [COBISS.SI-ID 10349641]

7. OZBIČ, Martina, SKUBIC, Darija, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Opazovanje potencialno nadarjenih otrok pred vstopom v šolo = Observation of potentially gifted children before entering school. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 366-374. [COBISS.SI-ID 10349385]

8. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul. Transkripcija govora kot osnovna veščina za natančen zapis in analizo govora : primer poučevanja študentov logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani = Transcription of speech as a fundamental skill for a detailed description and analysis of the speech : a case study of teaching speech and language therapist and teachers for the deaf at Faculty of Education Ljubljana. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 488-494. [COBISS.SI-ID 10349129]

9. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽELJAN, Irena, BRECELJ, Irena, LESAR, Barbara, DORNIK, Irena, ŠKVOR, Jana. Sociopragmatične spretnosti ter razumljivost govora otrok s polževim vsadkom. V: WERDONIG, Alenka (ur.). Zbornik referatov 5. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom, Maribor, 10., 11. oktober 2014 = Congress proceedings of the 5th Slovene Conference on Rehabilitation of Persons with Cochlear Implants, Maribor, 10th, 11th October 2014. Maribor: Center za sluh in govor, 2014, str. 80-83, tabeli. [COBISS.SI-ID 10273865]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

10. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok : epenteza. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 74-78, tabele. [COBISS.SI-ID 10327113]

11. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja. Ko za natančno fonološko analizo primanjkuje časa... ujemanje celotne besede = When for a deep phonological analysis there is not enough time... whole word matching. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 106-110. [COBISS.SI-ID 10326601]

12. KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, SKUBIC, Darija. Slovenski LARSP : prevod in priredba instrumenta LARSP (Language assessment, remidiation and screening procedure) avtorja Davida Crystala za profiliranje jezikovnih zmožnosti govorca = Slovenian LARSP : translation and adaptation of the instrument LARSP (Language assessment, remidiation and screening procedure) by David Crystal[a!] for profiling t[h!]e speaker´s language competence. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 143-146. [COBISS.SI-ID 10326857]

13. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOKOT, Katja, ŠULIN, Maja, KENDA, Nataša, PENKO, Barbara, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Asertivnost in responzivnost od 12 do 48 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok [z!] zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 176-180. [COBISS.SI-ID 10327369]

14. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Izobraževanje logopedov - predstavitev generičnih in predmetno-specifičnih kompetenc pomembnih za izobraževanje logopedov = Initial education of speech and language therapists - presentations of generic and subject-specific competences relevant to the education of speech and language therapists. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 192-196. [COBISS.SI-ID 10328393]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

15. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Twice exceptional children before entering school : questionnaire for detecting children at risk for SLI and SLD. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 98-99. [COBISS.SI-ID 10190921]

16. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Ocenjevanje otrokovih veščin pred vstopom v šolo : pilotska študija. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 53. [COBISS.SI-ID 9957705]

17. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Fonološki razvoj predšolskih otrok, vpliv na opismenjevanje ter učne težave. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 60. [COBISS.SI-ID 9958729]

18. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok : epenteza. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 119. [COBISS.SI-ID 9969737]

19. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Standard kakovosti izobraževanja logopedov. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 126. [COBISS.SI-ID 9971273]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

20. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Standard kakovosti izobraževanja logopedov = Quality standard of speech and language therapists´ education. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 157-170, tabele. [COBISS.SI-ID 10165321]

21. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Ocenjevanje otrokovih veščin pred vstopom v šolo = Assesing children´s skills before entering school. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 235-248, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 10166089]

22. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOKOT, Katja, ŠULIN, Maja, KENDA, Nataša, PENKO, Barbara, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Asertivnost in responzivnost od 12 do 48 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju = Assertiveness and responsiveness of Slovenian children of 12 to 48 months of age with typical development, delayed speech and language development, autistic spectrum disorder, cerebral palsy and mental disabilities. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 249-275, tabele. [COBISS.SI-ID 10166345]

23. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja. Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok : epenteza = Phonological processes in speech of Slovenian preschool children : epenthesis. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 277-305, tabele. [COBISS.SI-ID 10166601]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

24. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOŠAK BABUDER, Milena, ROT GABROVEC, Veronika (urednik). Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. 2. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0202-5. http://www.zrss.si/pdf/Tudi-mi-beremo-ZbornikBDS.pdf. [COBISS.SI-ID 271796736]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

25. GEUS, Eelco de. Včasih samo jecljam : knjiga za otroke od 7. do 12. leta starosti. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-253-157-7. [COBISS.SI-ID 274699008]

MARTINA OZBIČ [19321]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. OZBIČ, Martina. Večjezičnost v logopediji in ocenjevanje večjezičnega govorca. Komunikacija, ISSN 2335-2779, mar. 2014, leto 3, št. 5, str. 13-26. [COBISS.SI-ID 10006345]

2. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul. Analiza fonološkega razvoja otrok : mere ujemanja. Komunikacija, ISSN 2335-2779, jun. 2014, leto 3, št. 6, str. 28-39, tabele. [COBISS.SI-ID 10087753]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Al’ prav se piše: Kaša, /kasa/ ali [’kha:sa] (F. Prešeren) Delavnica analize transkripcije govora predšolskih otrok : fonetski, fonološki repertoar ter analiza fonoloških procesov = What is corerect transcript Al’ prav se piše: Kaša, /kasa/ ali [’kha:sa] (F. Prešeren) Workshop about transcription of speech in preschool children : phonetic, phonological repertoire and phonological processes. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 214-218. [COBISS.SI-ID 10328649]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, MUZNIK, Mojca. Variabilnost izgovora kot ovira pri avtomatskem prepoznavanju govora : primer epenteze, epiteze in proteze v govoru slovenskih predšolskih otrok. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik 17. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2014, 9. - 10. oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek G = Language technologies : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society - IS 2014, October 9th - 10th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume G. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014, str. 169-174, tabele. http://is.ijs.si/zborniki/2014_IS_CP_Volume-G_%28LT%29.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2811. [COBISS.SI-ID 10549833]

5. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Vprašalnik za oblikovanje profila predšolskega otroka pred vstopom v šolo : predstavitev preliminarne raziskave. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014, str. 171-175. [COBISS.SI-ID 10240073]

6. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja. Fonološki procesi slovenskih predšolskih otrok = Phonological processes of Slovenian preschool children. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 268-274, tabele. [COBISS.SI-ID 10348873]

7. OZBIČ, Martina, SKUBIC, Darija, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Opazovanje potencialno nadarjenih otrok pred vstopom v šolo = Observation of potentially gifted children before entering school. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 366-374. [COBISS.SI-ID 10349385]

8. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul. Transkripcija govora kot osnovna veščina za natančen zapis in analizo govora : primer poučevanja študentov logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani = Transcription of speech as a fundamental skill for a detailed description and analysis of the speech : a case study of teaching speech and language therapist and teachers for the deaf at Faculty of Education Ljubljana. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 488-494. [COBISS.SI-ID 10349129]

9. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽELJAN, Irena, BRECELJ, Irena, LESAR, Barbara, DORNIK, Irena, ŠKVOR, Jana. Sociopragmatične spretnosti ter razumljivost govora otrok s polževim vsadkom. V: WERDONIG, Alenka (ur.). Zbornik referatov 5. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom, Maribor, 10., 11. oktober 2014 = Congress proceedings of the 5th Slovene Conference on Rehabilitation of Persons with Cochlear Implants, Maribor, 10th, 11th October 2014. Maribor: Center za sluh in govor, 2014, str. 80-83, tabeli. [COBISS.SI-ID 10273865]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

10. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok : epenteza. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 74-78, tabele. [COBISS.SI-ID 10327113]

11. DOLINAR, Meta, OZBIČ, Martina. Razumljivost govora predšolskih otrok = Intelligibility of speech in preschool children. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 74-78. [COBISS.SI-ID 10326345]

12. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja. Ko za natančno fonološko analizo primanjkuje časa... ujemanje celotne besede = When for a deep phonological analysis there is not enough time... whole word matching. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 106-110. [COBISS.SI-ID 10326601]

13. KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, SKUBIC, Darija. Slovenski LARSP : prevod in priredba instrumenta LARSP (Language assessment, remidiation and screening procedure) avtorja Davida Crystala za profiliranje jezikovnih zmožnosti govorca = Slovenian LARSP : translation and adaptation of the instrument LARSP (Language assessment, remidiation and screening procedure) by David Crystal[a!] for profiling t[h!]e speaker´s language competence. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 143-146. [COBISS.SI-ID 10326857]

14. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOKOT, Katja, ŠULIN, Maja, KENDA, Nataša, PENKO, Barbara, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Asertivnost in responzivnost od 12 do 48 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok [z!] zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 176-180. [COBISS.SI-ID 10327369]

15. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Izobraževanje logopedov - predstavitev generičnih in predmetno-specifičnih kompetenc pomembnih za izobraževanje logopedov = Initial education of speech and language therapists - presentations of generic and subject-specific competences relevant to the education of speech and language therapists. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 192-196. [COBISS.SI-ID 10328393]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

16. BERNHARDT, May Barbara, BÉRUBÉ, D., LLEÓ, Conxita, MÁSDÓTTIR, T., OZBIČ, Martina, RAMALHO, Margarida, STEMBERGER, Joseph Paul, VIVAR, Pilar. Word-- initial rhotic cluster acquisition in European Portuguese, Icelandic, Slovene, Spanish and Zapotec. V: Abstract book. [S. n.]: International Clinical Phonetics and Linguistics Association, 2014, str. 32. [COBISS.SI-ID 10146633]

17. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Twice exceptional children before entering school : questionnaire for detecting children at risk for SLI and SLD. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 98-99. [COBISS.SI-ID 10190921]

18. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Ocenjevanje otrokovih veščin pred vstopom v šolo : pilotska študija. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 53. [COBISS.SI-ID 9957705]

19. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Fonološki razvoj predšolskih otrok, vpliv na opismenjevanje ter učne težave. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 60. [COBISS.SI-ID 9958729]

20. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok : epenteza. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 119. [COBISS.SI-ID 9969737]

21. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOKOT, Katja, ŠULIN, Maja, KENDA, Nataša, PENKO, Barbara. Asertivnost in responzivnost od 12 do 60 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 120. [COBISS.SI-ID 9969993]

22. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Standard kakovosti izobraževanja logopedov. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 126. [COBISS.SI-ID 9971273]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

23. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Standard kakovosti izobraževanja logopedov = Quality standard of speech and language therapists´ education. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 157-170, tabele. [COBISS.SI-ID 10165321]

24. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Ocenjevanje otrokovih veščin pred vstopom v šolo = Assesing children´s skills before entering school. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 235-248, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 10166089]

25. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOKOT, Katja, ŠULIN, Maja, KENDA, Nataša, PENKO, Barbara, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Asertivnost in responzivnost od 12 do 48 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju = Assertiveness and responsiveness of Slovenian children of 12 to 48 months of age with typical development, delayed speech and language development, autistic spectrum disorder, cerebral palsy and mental disabilities. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 249-275, tabele. [COBISS.SI-ID 10166345]

26. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja. Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok : epenteza = Phonological processes in speech of Slovenian preschool children : epenthesis. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 277-305, tabele. [COBISS.SI-ID 10166601]

27. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Methodology in the study of inclusion of the deaf and hard of hearing in the Slovenian school system. V: JOHNSEN, Berit H. (ur.). Theory and methodology in international comparative classroom studies, (Anthology: Comparative classroom studies towards inclusion, no. 2). 1. ed. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014, str. 283-290. [COBISS.SI-ID 10477129]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

28. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOŠAK BABUDER, Milena, ROT GABROVEC, Veronika (urednik). Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. 2. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0202-5. http://www.zrss.si/pdf/Tudi-mi-beremo-ZbornikBDS.pdf. [COBISS.SI-ID 271796736]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

29. OZBIČ, Martina. Logopedsko ocenjevanje v večjezični situaciji : vabljeno predavanje v okviru strokovnega srečanja ob Evropskem dnevu logopedije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 6. marec 2014. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Novice/dan_logopedije_2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2644. [COBISS.SI-ID 10025545]

 

3.25 Druga izvedena dela

30. OZBIČ, Martina. Analiza artikulacijskih gibov slovenskih fonemov ter odstopanj v izgovoru z uporabo ultrazvoka : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10453577]

31. OZBIČ, Martina. Ocenjevanje komunikacije, jezika in govora za slovenske govorce : priprava instrumentov ter vzpostavitev spletne strani znotraj Katedre za logopedijo in surdopedagogiko PeF : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10452297]

32. OZBIČ, Martina. Prevod in priredba instrumenta za profiliranje jezikovnih slovničnih zmožnosti govorca LARSP (Language Assessment, Remediation And Screening Procedure) avtorja Davida Crystala : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10453065]

33. BERNHARDT, May Barbara, BÉRUBÉ, D., LLEÓ, Conxita, MÁSDÓTTIR, T., OZBIČ, Martina, RAMALHO, Margarida, STEMBERGER, Joseph Paul, VIVAR, Pilar. Word-initial rhotic cluster acquisition in European Portuguese, Icelandic, Slovene, Spanish and Zapotec : 15th ICPLA Conference 2014 June 11-13 Stockholm, Sweden. 2014. [COBISS.SI-ID 10090057]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

34. Komunikacija. Ozbič, Martina (član uredniškega odbora 2012-2014, glavni urednik 2015-, odgovorni urednik). Maribor: Društvo logopedov Slovenije, 2012-. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 264732928]

 

Mentor pri magistrskih delih

35. VIŠATICKI, Kristina. Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Višaticki], 2014. VI, 279 str., ilustr., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2521. [COBISS.SI-ID 10234185]

 

Prevajalec

36. LI, Ping, ZHANG, Fan, TSAI, Erlfang, PULS, Brendan. Vprašalnik o zgodovini jezikovne uporabe (slovenščina) = Language history questionnaire (Slovenian). Pennsylvania: Penn State University, 2014. http://blclab.org/lhq/LHQ_v2_Slovenian.pdf. [COBISS.SI-ID 10325321]

 

Prireditelj

37. LI, Ping, ZHANG, Fan, TSAI, Erlfang, PULS, Brendan. Vprašalnik o zgodovini jezikovne uporabe (slovenščina) = Language history questionnaire (Slovenian). Pennsylvania: Penn State University, 2014. http://blclab.org/lhq/LHQ_v2_Slovenian.pdf. [COBISS.SI-ID 10325321]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

38. STANČIČ, Boris. Osnove govorne delavnice : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Stančič], 2014. 111 f. [COBISS.SI-ID 3747675]

 

Recenzent

39. GEUS, Eelco de. Včasih samo jecljam : knjiga za otroke od 7. do 12. leta starosti. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-253-157-7. [COBISS.SI-ID 274699008]

JERNEJA PAVLIN [29708]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. METLJAK, Mira, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. Three years of PROFILES experience in Slovenia : networking, teacher professional development and student gains. V: BOLTE, Claus (ur.), RAUCH, Franz (ur.). Enhancing inquiry-based science education and teachers’ continuous professional development in Europe : insights and reflections on the PROFILES project and other projects funded by the European commission. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria- Universität Klagenfurt, 2014, str. 179-186, ilustr., tabeli. http://ius.aau.at/misc/profiles/files/PROFILES_book3.pdf. [COBISS.SI-ID 10144329]

2. PAVLIN, Jerneja. Liquid crystals in the classroom. V: VOCHOZKA, Vladimír (ur.). [Veletrh nápadů učitelů fyziky 19 : sborník z konference : 29. 8. - 31. 8. 2014, Cheb, Czech Republic. 1 vydání. V Plzni: Západočeská univerzita, cop. 2014, str. 129-135, ilustr. [COBISS.SI-ID 10628169]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. PAVLIN, Jerneja. Experiments with hydrogel pearls. V: KOUDELKOVÁ, Věra (ur.), DVOŘÁK, Leoš (ur.). Dílny Heuréky 2014 : sborník konference projektu Heuréka : Náchod, Praha, 3.-5.10.2014. 1.vydání. V Praze: Univerzita Karlova, cop. 2014, str. 139-146, ilustr. http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2924. [COBISS.SI-ID 10632521]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. PAVLIN, Jerneja. Experiments with aqua pearls. Projekt Heuréka, izvleček št. 7. http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/en/uploads/nachod2014_abstracts.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2542. [COBISS.SI-ID 10249289]

5. PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja, POKLINEK ČANČULA, Maja, ČEPIČ, Mojca. Svetloba, polarizacija in barve. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 110. [COBISS.SI-ID 9967945]

6. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Education of pre-service primary school teachers for teaching the physics part of science in Slovenia. V: Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014, str. 263. [COBISS.SI-ID 10123081]

7. PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok. PROFILES approach to teaching and learning physics in Slovenia. V: Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014, str. 268. [COBISS.SI-ID 10121545]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. METLJAK, Mira, PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Učinkovitost učnih modulov PROFILES pri pouku naravoslovnih predmetov v Sloveniji. V: DEVETAK, Iztok (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 97-104, tabela, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 10297161]

9. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, PAVLIN, Jerneja, WISSIAK GRM, Katarina Senta. PROFILES modules in the Slovenian context. 2.5. V: BOLTE, Claus (ur.), et al. Science teachers’ continuous professional development in Europe : case studies from the PROFILES project. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2014, str. 113-119, ilustr. http://www.profiles-project.eu/Dissemination/PROFILES_Book/PROFILES_book2.pdf?1407394633, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2350. [COBISS.SI-ID 10143561]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. PAVLIN, Jerneja. Liquid crystals and birefringence : [predavanje na] Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Praga, Češka, 30. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 10294857]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

11. PAVLIN, Jerneja. Liquid crystals in the classroom : Physics Teachers' Inventions Fair 19, Cheb, Aug. 29th - Aug. 31st 2014. [COBISS.SI-ID 10153801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

12. KOPASIĆ, Mladen, ALIČ, Sonja, KRAMAR, Jure, PETROVEC, Valerija, REDNAK ROBIČ, Barbara, KRNEL, Dušan (urednik). Naravoslovje in tehnika 4 : e-učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0160-8. http://eucbeniki.sio.si/test/iucbeniki/nit4/3341/index.html. [COBISS.SI-ID 10595401]

13. PETROVEC, Valerija, BIZJAK, Mojca, REDNAK ROBIČ, Barbara, KOPASIĆ, Mladen, KRAMAR, Jure, KRNEL, Dušan (urednik). Naravoslovje in tehnika 5 : e-učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0161-5. http://eucbeniki.sio.si/test/iucbeniki/nit5/3343/index.html. [COBISS.SI-ID 10595657]

14. MEŽNAR, Polona, SLEVEC, Mateja, ŠTUCIN, Asja. Radovednih pet, Naravoslovje in tehnika 4, [Samostojni delovni zvezek]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-271-321-8. [COBISS.SI-ID 274008576]

15. MEŽNAR, Polona, SLEVEC, Mateja, ŠTUCIN, Asja. Radovednih pet, Naravoslovje in tehnika 4, [Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-271-320-1. [COBISS.SI-ID 274129408]

 

MAJA PEČAR [33126]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja, POKLINEK ČANČULA, Maja, ČEPIČ, Mojca. Svetloba, polarizacija in barve. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 110. [COBISS.SI-ID 9967945]

2. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Polarization of light and related phenomena : experimental support for construction of understanding. V: Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014, str. 112-113. [COBISS.SI-ID 10431049]

3. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Transmission of the light through anisotropic media in not simple. V: Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014, str. 195. [COBISS.SI-ID 10122313]

4. POKLINEK ČANČULA, Maja, PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Using existing inquiry based learning materials : is it really straight-forward?. V: Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014, str. 260-261. [COBISS.SI-ID 10122825]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

5. MORAVEC, Bernarda (urednik, avtor), ŠORGO, Andrej, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina, PEČAR, Maja. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Naravoslovje. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0291-9. http://www.zrss.si/pdf/pos-pouka-os-naravoslovje.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2569. [COBISS.SI-ID 275756288]

MOJCA PEČAR [18748]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PEČAR, Mojca. Prilagajanje pouka učencem glede na njihove zmožnosti in interese : zakaj, kdaj, kako ---. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 66. [COBISS.SI-ID 9959497]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare, Libro di testo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2014. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-241-825-0. [COBISS.SI-ID 274523392]

3. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-830-4. ISBN 978-961-241-843-4. [COBISS.SI-ID 274544384]

4. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 274542336]

5. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOS, Zvonka (urednik, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole, Učbenik = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 2. osztálya számára, Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-851-9. ISBN 978-961-241-852-6. [COBISS.SI-ID 275045888]

6. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole, Učbenik = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 3. osztálya számára, Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-828-1. ISBN 978-961-241-829-8. [COBISS.SI-ID 274543872]

7. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-6357-01-2. [COBISS.SI-ID 268041984]

8. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 9a ed. Ljubljana: Modrijan, 2013. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 268041728]

9. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 262608384]

10. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), KOS, Zvonka (urednik). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2011. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 256341504]

11. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). A környezet és én : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 4. kiad. Ljubljana: Modrijan, 2010. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-6183-88-8. [COBISS.SI-ID 251402752]

12. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). A környezet és én : környezetismeret a kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 2. kiadás. Ljubljana: Modrijan, [200-?]-<2002>. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-88-5. ISBN 961-6357-00-X. [COBISS.SI-ID 119312896]

13. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (urednik). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola novennale. 2a ed. Lubiana: Modrijan, 2000. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-87-7. ISBN 961-6357-01-8. [COBISS.SI-ID 109064448]

 

2.05 Drugo učno gradivo

14. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2014. 59 str. [4] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-845-8. [COBISS.SI-ID 274842368]

15. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2014. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-833-5. [COBISS.SI-ID 274581760]

16. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskolák 3. osztálya számára, Munkafüzet. 11. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6357-71-5. ISBN 978-961-241-104-6. [COBISS.SI-ID 273277952]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

17. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan, 2014. ISBN 978-961-241-804-5. http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Prirocniki-za-ucitelje-e-publikacije2. [COBISS.SI-ID 272941312]

18. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan, 2014. ISBN 978-961-241-805-2. http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Prirocniki-za-ucitelje-e-publikacije2. [COBISS.SI-ID 272941824]

 

MOJCA PEČEK ČUK [11611]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEČEK, Mojca, MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, VUJISIĆ ŽIVKOVIĆ, Nataša. The cultural responsiveness of teacher candidates towards Roma pupils in Serbia and Slovenia - case studies. JET. Journal of education for teaching, ISSN 0260-7476, 2014, vol. 40, no. 4, str. 359-376, tabele, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02607476.2014.929383, doi: 10.1080/02607476.2014.929383. [COBISS.SI-ID 10134857]

2. MCMINN, David, ROWE, David A., MURTAGH, Shemane, NELSON, Norah M., ČUK, Ivan, ATIKOVIĆ, Almir, PEČEK, Mojca, BRESLIN, Gavin, MURTAGH, Elaine M., MURPHY, Marie H. Psychosocial factors related to children's active school travel : a comparison of two European regions. The Journal of sports medicine and physical fitness, ISSN 1827-1928, 2014, vol. 7, iss. 1, str. 75-86. http://digitalcommons.wku.edu/ijes/vol7/iss1/9/, http://digitalcommons.wku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1520&context=ijes. [COBISS.SI-ID 4466609]

3. LESAR, Irena, ČUK, Ivan, PEČEK, Mojca. Teachers on perceived traits and academic achievements of regular pupils and pupils with special needs in mainstream primary schools. Teachers and Teaching, ISSN 1354-0602, June 2014, vol. 20, no. 3, str. 358-374, tabele, doi: 1080/13540602.2013.848520. [COBISS.SI-ID 9841737]

4. MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, VUJISIĆ ŽIVKOVIĆ, Nataša, PEČEK, Mojca. Potreba za pripremom budućih učitelja za obrazovnu inkluziju romskih učenika. Zbornik radova, ISSN 1450-6718, 2014, god. 17, br. 16, str. 123-136. [COBISS.SI-ID 211934476]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. PEČEK, Mojca, MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, ČUK, Ivan. Regular teacher education vs. special teacher education. V: Overcoming fragmentation in teacher education policy and practice. Zagreb: Institute for social research: University of Zagreb, Faculty of teacher education, 2014, str. 19-20. http://www.idi.hr/tepe2014/TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2488. [COBISS.SI-ID 10052937]

6. PEČEK, Mojca, CHAKIR, Karmen. "Teorija je eno, praksa drugo" - mar res?. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 33-34. [COBISS.SI-ID 9954889]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. PEČEK, Mojca. Diversity in the classroom as a challenge for teachers and teacher education. V: SCHRATZ, Michael (ur.), PEČEK, Mojca (ur.), IUCU, Romita (ur.). The changing role of teachers. Bucareşti: Ars Docendi, Universitatea din Bucareşti, cop. 2014, str. 69-88. [COBISS.SI-ID 10414153]

8. CHAKIR, Karmen, PEČEK, Mojca. "Praksa je eno, teorija drugo" - mar res? : stališča študentov o inkluziji = ˝Practice is one thing, theory something else˝ - Is this true? : students´ views on inclusion. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 19-35. [COBISS.SI-ID 10156617]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. DOMOVIĆ, Vlatka, PEČEK, Mojca. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2014, vol. 4, no. 4, str. 5-10. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_4/CEPSj_4_4_editorial_pp_5-10.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2675. [COBISS.SI-ID 10401097]

10. SCHRATZ, Michael, PEČEK, Mojca, IUCU, Romita. Introduction. V: SCHRATZ, Michael (ur.), PEČEK, Mojca (ur.), IUCU, Romita (ur.). The changing role of teachers. Bucareşti: Ars Docendi, Universitatea din Bucareşti, cop. 2014, str. 7-16. [COBISS.SI-ID 10501961]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

11. PEČEK, Mojca, CHAKIR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za izredne študente 2. letnika Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 26 f. [COBISS.SI-ID 10065993]

12. PEČEK, Mojca, CHAKIR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 28 f. [COBISS.SI-ID 10263625]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

13. PEČEK, Mojca. Izobraževanje učiteljev za delo z ranljivimi učenci : vabljeno predavanje, 25. republiško srečanje Osnovna šola na Slovenskem, Tradicionalno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol, 11. april, 2014, Bled. [COBISS.SI-ID 10027337]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. CEPS journal. Peček Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

15. Šolska kronika. Peček-Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php. [COBISS.SI-ID 51623936]

16. SCHRATZ, Michael (urednik), PEČEK, Mojca (urednik), IUCU, Romita (urednik). The changing role of teachers. Bucareşti: Ars Docendi, Universitatea din Bucareşti, cop. 2014. 234 str., ilustr., tabele. ISBN 978-973-558-807-6. [COBISS.SI-ID 10413897]

 

Recenzent

17. PROTNER, Edvard. Herbartianism and its educational consequences in the period of the Austro-Hungarian Monarchy : the case of Slovenia, (Erziehung in Wissenschaft und Praxis, Bd 10). Frankfurt am Main: P. Lang, 2014. 134 str. ISBN 978-3-631-64881-0. ISBN 978-3-653-03911-5, doi: 10.3726/978-3-653-03911-5. [COBISS.SI-ID 20763144]

 

MARJANCA PERGAR-KUŠČER [15382]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JURIŠEVIČ, Mojca, PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Gifted students in school, yet teachers left "high and dry". V: Sixteenth Annual CiCe Network Conference Innovative practice and research trends in identity, citizenship and education, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland, 12th-14th June 2014. Innovative practice and research trends in identity, citizenship and education : programme and abstract book. London: London Metropolitan University, Institute for Policy Studies in Education (IPSE), 2014, str. 28. [COBISS.SI-ID 10075721]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

2. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Education in the context of identity, talent development and responsible citizenship = La educación en el contexto de la identidad, el desarrollo del talento y la responsabilidad ciudadana : [predavanje na ] Conferencia Internacional el talento en la educación y en las organizaciones modernas, 14 y 15 de julio, 2014 / CCPUCP - ingreso libre, Pontifical Catholic University of Peru, Lima. http://aeg.pucp.edu.pe/conferencia/internacional.htm. [COBISS.SI-ID 10173001]

 

TOMAŽ PETEK [32433]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETEK, Tomaž. Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. VIO osnovne šole. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2014, letn. 16, št. 2/3, str. 56-61, tabela. [COBISS.SI-ID 10457929]

2. PETEK, Tomaž. The teacher as a public speaker in the classroom. Studies in literature and language, ISSN 1923-1563, 2014, vol. 9, no. 1, str. 136-145. http://www.cscanada.net/index.php/sll/issue/current, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2347, doi: 10.3968/5214. [COBISS.SI-ID 10151497]

 

1.04 Strokovni članek

3. PETEK, Tomaž. Didaktični model razvijanja zmožnosti javnega govornega nastopanja. Jezikoslovni zapiski, ISSN 0354-0448, 2014, 20, št. 2, str. 143-161. [COBISS.SI-ID 10544969]

4. PETEK, Tomaž. Mesto in vloga javnega govornega nastopanja v izbranih evropskih študijskih programih za izobraževanje učiteljev razrednega pouka. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2014, letn. 16, št. 2/3, str. 42-46. [COBISS.SI-ID 10457673]

5. PETEK, Tomaž. Ocenjevalna lestvica za učiteljev govorni nastop - na kaj mora biti pedagoški delavec pozoren pri svojem govornem nastopanju. Slovenščina v šoli, ISSN 1318-864X, 2014, letn. 17, [št.] 2, str. 22-35, 72. [COBISS.SI-ID 10173769]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. PETEK, Tomaž. Javno govorno nastopanje vzgojiteljev in učiteljev. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 107. [COBISS.SI-ID 9966921]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. PETEK, Tomaž. H kakovostnem poučevanju sodi tudi učinkovito govorno nastopanje = Quality teaching encompasses also efficient rhetorical appearance. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca 100 priložnosti za spoznanje novih poti poučevanja = International Conference STO Science Teaching Opportunities : Ljubljana, 21. marec 2014. [Ljubljana: Gimnazija Moste], 2014, str. 27-28. [COBISS.SI-ID 10010441]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

9. PETEK, Tomaž. Neposredno razvijanje javnega govornega nastopanja pri študentih PeF UL kot temeljna priprava na uresničevanje učiteljevega pedagoškega govora v razredu : doktorska disertacija. Zagorje ob Savi [i. e. Ljubljana]: [T. Petek], 2014. 247 f., tabele. [COBISS.SI-ID 55290978]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Lektor

10. DEVETAK, Iztok (urednik), METLJAK, Mira (urednik). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-253-165-2. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2603. [COBISS.SI-ID 276248576]

11. DEVJAK, Tatjana (urednik). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-253-155-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 274443264]

12. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije II. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-253-160-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_II.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2424. [COBISS.SI-ID 275489024]

13. DEVJAK, Tatjana (urednik). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 496 str., ilustr. ISBN 978-961-253-156-0. [COBISS.SI-ID 274696448]

 

KARMEN PIŽORN [21612]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JURIŠEVIČ, Mojca, ENEVER, Janet, PIŽORN, Karmen. Triple tool effect : professional portfolios in teaching foreign languages. Porta linguarum, ISSN 1697-7467, enero 2014, iss. 21, str. 9-26, graf. prikazi. http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero21/1%20%20Mojca.pdf. [COBISS.SI-ID 9948745]

2. PIŽORN, Karmen. The development of a CEFR-based scale for assessing young foreign language learners' writing skills. V: LAH, Meta (ur.). Skupni evropski jezikovni okvir - navzkrižni pogledi = Cadre européen commun de référence pour les langues - regards croisés, (Linguistica, ISSN 0024-3922, 54). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2014, letn. 54, str. 241-259, ilustr., doi: 10.4312/linguistica.54.1.241-259. [COBISS.SI-ID 56720482]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. NAGODE, Gabrijela, PIŽORN, Karmen, JURIŠEVIČ, Mojca. The role of written corrective feedback in developing writing in L2 = Vloga povratne informacije pri razvijanju pisne spretnosti v dodatnem jeziku. ELOPE, ISSN 1581-8918. [Tiskana izd.], Autumn 2014, vol. 11, str. 89-98. [COBISS.SI-ID 10328905]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. DAGARIN FOJKAR, Mateja, PIŽORN, Karmen. Parents' and teachers' attitudes towards early foreign language learning. V: AKBAROV, Azamat (ur.). Linguistics, culture and identity in foreign language education. [Spletna izd.]. Sarajevo: International Burch University, 2014, str. 1436-1449, tabele. [COBISS.SI-ID 10052425]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. PIŽORN, Karmen. Učinki drugega/tujega jezika na kreativnost = The effects of second/forgein language learning on creativity. V: GOJKOV, Grozdanka (ur.), PRTLJAGA, Snežana (ur.). Darovitost i kreativnost - razvojna perspektiva kreativne performanse : zbornik rezimea, (Biblioteka Zbornik rezimea, 20). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2014, str. 77. [COBISS.SI-ID 10071369]

6. PIŽORN, Karmen. The need for ´reculturing´ parents in lowering the starting age of foreign language learning. V: One world, many languages : abstract book. Sydney: ICMS Australasia, 2014, str. 68. [COBISS.SI-ID 10154825]

7. PIŽORN, Karmen, JURIŠEVIČ, Mojca. Language teacher´s cognition in gifted education. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 153. [COBISS.SI-ID 10194505]

8. ERBELI, Florina, PIŽORN, Karmen. Kaj vpliva na bralno razumevanje v angleščini kot tujem jeziku pri uspešnih in šibkih bralcih. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 74-75. [COBISS.SI-ID 10161481]

9. MLEKUŽ, Ana, RUTAR LEBAN, Tina, PIŽORN, Karmen. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na dosežke učencev na najnižji ravni branja v raziskavi ESLC. V: BREJC, Mateja (ur.), PRELOG, Tomaž (ur.). Znanje in spretnosti za 21. stoletje - izzivi vodenja, učenja in poučevanja : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2014, str. 41. [COBISS.SI-ID 10021193]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

10. PIŽORN, Karmen. Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah - izvenšolski dejavniki. V: POZNANOVIČ, Mojca (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 32. [COBISS.SI-ID 10032201]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. DAGARIN FOJKAR, Mateja, PIŽORN, Karmen. Introducing CLIL into the first years of primary school. V: GAČIĆ, Milica (ur.), ŠAMO, Renata (ur.). Early foreign language learning and teaching : perspectives and experience, (Series Magister, book 10). Zagreb: Faculty of Teacher Education, 2014, str. 85-97, tabele. [COBISS.SI-ID 10414665]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. PIŽORN, Karmen. Učenci nadarjeni za učenje tujih jezikov - kako jih vključiti in ne odključiti?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 49-60. [COBISS.SI-ID 10341705]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

13. ERŽEN, Vineta (avtor, urednik), ILC, Gašper, PIŽORN, Karmen. Razvijanje in vrednotenje znanja v gimnazijski praksi, Angleščina. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0216-2. http://www.zrss. si/digitalnaknjiznica/Izzivi%20razvijanja%20in%20vrednotenja%20znanja%20v%20gimnazijski%20praksi%20ANGLE%C5%A0%C4%8CINA/. [COBISS.SI-ID 273238272]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

14. SKUBIC, Darija (intervjuvanec), PIŽORN, Karmen (intervjuvanec), DULAR, Janez (intervjuvanec). Lokalni jeziki za globalno državljanstvo : oddaja Jezikovni pogovori, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 25. 02. 2014, od 18.00 do 18.20. [COBISS.SI-ID 9997385]

15. PEVEC SEMEC, Katica (intervjuvanec), PIŽORN, Karmen (intervjuvanec). Obvezni tuji jezik v drugem razredu osnovne šole : oddaja Jezikovni pogovori, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 16. 9. 2014, od 18.00 do 18.20. [COBISS.SI-ID 10184777]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

16. PIŽORN, Karmen. Doing clasroom research. Assessing young language learners : [predavanje v okviru] ERASMUS Teaching Staff Training Mobility in the academic year 2013/2014, 26th January till 4th February 2014, Lancester University, United United Kingdom. [COBISS.SI-ID 10006089]

17. PIŽORN, Karmen. Plurilingual and multicultural education : [predavanje v okviru] EPTE Programme, ERASMUS staff mobility, from 31. march to 5. April 2014 (6 ur), Pädagogische Hochschule OÖ, University of Education Upper Austria. [COBISS.SI-ID 10023753]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

18. PIŽORN, Karmen. Kaj vpliva na bralno razumevanje v angleščini kot tujem jeziku pri uspešnih in šibkih bralcih : [predavanje na] znanstvenem posvetu Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij na temo Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 31. 1. 2014 in 1. 2. 2014. [COBISS.SI-ID 10171209]

19. PIŽORN, Karmen. What contributes to young learners' reading comprehension in the EFL knowledge dimension? : [predavanje v okviru] AAAL 2014 Conference on March 23, 2014, Marriott Portland Downtown Waterfront. [COBISS.SI-ID 10024009]

 

3.25 Druga izvedena dela

20. PIŽORN, Karmen. Ocenjevanje jezikovnih nadarjenosti pri učencih drugega triletja OŠ : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10452809]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

21. ROVERSI, Anna. Jezikovne zmožnosti učencev 5. razreda osnovne šole v Sloveniji in v zamejstvu v Italiji : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Roversi], 2014. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2534. [COBISS.SI-ID 10242121]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

22. ŽITKO, Petra. Odnos med učno samoregulacijo pri učenju angleščine in dosežki učencev šestega razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Žitko], 2014. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2658. [COBISS.SI-ID 10380617]

 

ROMINA PLEŠEC GASPARIČ [34569]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. VALENČIČ ZULJAN, Milena, KRAJNC, Sabina, PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Priprava mini učne ure : navodilo za pripravo mini učne ure in pisanje poročila o laboratorijskih vajah : Didaktika z osnovami IKT : Dvopredmetni učitelj, 2. letnik. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 13 f., tabele. [COBISS.SI-ID 10059849]

 

URŠULA PODOBNIK [21677]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PODOBNIK, Uršula. Preschool child’s researching interests and role of visual art’s expressing media. Sociology study, jun. 2014, vol. 4, no. 6, str. 563-572, ilustr. http://www.davidpublishing.com/show.html?17750, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2622. [COBISS.SI-ID 10323785]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KEMPERL, Metoda, PODOBNIK, Uršula, ZUPAN, Daniela. Umetniška zbirka Pedagoške fakultete UL kot vir znanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 73. [COBISS.SI-ID 9960777]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. PODOBNIK, Uršula. Likovna nadarjenost v predšolskem in zgodnje-šolskem obdobju. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 111-123, ilustr. [COBISS.SI-ID 10343497]

 

MAJA POKLINEK [36390]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja, POKLINEK ČANČULA, Maja, ČEPIČ, Mojca. Svetloba, polarizacija in barve. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 110. [COBISS.SI-ID 9967945]

2. POKLINEK ČANČULA, Maja, PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Using existing inquiry based learning materials : is it really straight-forward?. V: Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014, str. 260-261. [COBISS.SI-ID 10122825]

 

ALENKA POLAK [13907]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, DEVJAK, Srečko, POLAK, Alenka. Dejavniki vpliva na izbiro pedagoškega poklica : motivi, pričakovanja in profesionalni razvoj. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2014, letn. 29, [št.] 1, str. 3-18, tabele. [COBISS.SI-ID 10118217]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. POLAK, Alenka. Timske radne veštine nastavnika kao dimenzija doživotnog učenja = Team work skills of teachers as a dimension of lifelong learning. V: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme = [Innovation implementation in education and pedagogical work - challenges and dilemmas] : rezimei : 14. novembar 2014. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, 2014, str. 84-85. [COBISS.SI-ID 10321993]

3. POLAK, Alenka, VRBIČ, Barbara. The role of social pedagogues in the process of dealing with gifted pupils. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 92. [COBISS.SI-ID 10190409]

4. POLAK, Alenka, DEVJAK, Tatjana. Profesionalni razvoj študentov predšolske vzgoje in njihova percepcija poklicne kariere. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 29. [COBISS.SI-ID 9954121]

5. JELEN, Silvija, POLAK, Alenka. Razvoj timskega vodenja vrtca - študija primera. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 57. [COBISS.SI-ID 9958473]

6. POLAK, Alenka. Timsko delo v dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov kot spodbujevalec refleksije in profesionalnega razvoja. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 102. [COBISS.SI-ID 9966409]

7. HAVAJ, Petra, POLAK, Alenka. Timsko delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in osnovnošolskih učiteljev. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 114. [COBISS.SI-ID 9969225]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. HAVAJ, Petra, POLAK, Alenka. Timsko delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in osnovnošolskih učiteljev = Teamwork between special education teachers and classroom teachers. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 123-138, tabele. [COBISS.SI-ID 10164297]

9. JELEN, Silvija, POLAK, Alenka. Razvoj timskega vodenja vrtca - študija primera = Development of team management in preschool - a case study. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 139-155, tabele. [COBISS.SI-ID 10164553]

10. POLAK, Alenka, DEVJAK, Tatjana. Profesionalni razvoj študentov predšolske vzgoje in njihova percepcija poklicne kariere = Professional development of preschool education students and their perception of professional career. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 307-324, tabele, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 10166857]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. POLAK, Alenka. Timsko delo v dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov kot spodbujevalec refleksije in profesionalnega razvoja. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 105-115, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2498. [COBISS.SI-ID 10141513]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

12. POLAK, Alenka. Urška Štremfel (ur.) (2014). Učna (ne)uspešnost: pogledi, pristopi, izzivi, Ljubljana, Pedagoški inštitut. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2014, letn. 25, št. 1/2, str. 221-223. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/SP/2014/SP_XXV_2014_1-2/%C5%A0olsko%20polje,%20XXV,%20vol%201-2, %202014.pdf. [COBISS.SI-ID 2713687]

 

1.22 Intervju

13. POLAK, Alenka (intervjuvanec). Vzgojno-izobraževalni zavod je živ organizem v nenehnem spreminjanju. Vzgojiteljica, ISSN 1580-6065, nov.-dec. 2014, letn. 16, št. 6, str. 10-13, portret. [COBISS.SI-ID 10374985]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Vzgoja in izobraževanje. Polak, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Mentor pri magistrskih delih

15. HAVAJ, Petra. Timsko delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in osnovnošolskih učiteljev : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Havaj], 2014. 348 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2121. [COBISS.SI-ID 10046537]

 

Somentor pri magistrskih delih

16. GERČAR, Ana. Zaznavanje komunikacije pedagoških delavcev pri timskem delu v oddelku vrtca : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Gerčar], 2014. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2164. [COBISS.SI-ID 10070857]

 

Recenzent

17. ŠTREMFEL, Urška (urednik). Učna (ne)uspešnost : pogledi, pristopi, izzivi : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2014. 257 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-270-207-6. [COBISS.SI-ID 273600000]

OLGA POLJŠAK-ŠKRABAN [13906]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Teachers' emotional expression in the classroom. Hacettepe Egitim Dergisi, ISSN 1300-5340, 2014, vol. 29, issue 1, str. 226-237, tabele. [COBISS.SI-ID 10025801]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Učiteljevo besedno in nebesedno izražanje čustev. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 28. [COBISS.SI-ID 10254409]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAPUŠ-PAVEL, Jana, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, KOŠAN, Hana, KRAJNIK, Nina, PIRC, Jerneja, GIMPELJ, Andreja, RAZPOTNIK, Špela. Ranljive družine ali plavanje proti toku. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 55. [COBISS.SI-ID 10253129]

 

1.22 Intervju

4. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga (intervjuvanec). Otroku najbolj pomagamo, če ga navajamo na samostojnost. Eko dežela, ISSN 2335-3066, Avg. 2014, str. 6-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 10151241]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Poljšak Škraban, Olga (član uredniškega sveta 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

6. Socialna pedagogika. Poljšak-Škraban, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih

7. PRGIĆ, Ivan. Evalvacija programa vrstniške mediacije v osnovni šoli : magistrska naloga. Ljubljana: [I. Prgić], 2014. IX, 133 str., [19] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2240. [COBISS.SI-ID 10109257]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. PEZELJ, Alja. Sodelovanje očetov z vrtci in osnovnimi šolami : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Pezelj Lusavec], 2014. 95 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2584. [COBISS.SI-ID 10266953]

SIMONA PROSEN [25002]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Teachers' emotional expression in the classroom. Hacettepe Egitim Dergisi, ISSN 1300-5340, 2014, vol. 29, issue 1, str. 226-237, tabele. [COBISS.SI-ID 10025801]

2. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Strategies of emotion regulation in students - future human relations professionals. The new educational review, ISSN 1732-6729, 2014, vol. 37, no. 3, str. 292-302, tabeli. http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_3_2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2590. [COBISS.SI-ID 10273353]

3. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Executive function in different groups of university students. Review of Psychology, ISSN 1330-6812, 2014, vol. 21, no. 2, str. 137-143, tabele. http://mjesec.ffzg.hr/revija.psi/vol%2022%20no%202%202014/Prosen%204.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3216. [COBISS.SI-ID 10791241]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Different perspectives on emotion regulation and its efficiency. Psihologijske teme, ISSN 1332-0742, 2014, vol. 23, no. 3, str. 389-405. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=10593, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2655. [COBISS.SI-ID 10372425]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. JENDRIČKO, Tihana, PROSEN, Simona. Experiences of psychodrama treatment with psychiatric patients. Empowering practice, [1] str. http://britishpsychodramaconferences.org.uk/the-conference/conference-2014/day-4/. [COBISS.SI-ID 10211913]

6. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Učiteljevo besedno in nebesedno izražanje čustev. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 28. [COBISS.SI-ID 10254409]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Interpersona : an International Journal on Personal Relationships. Prosen, Simona (član uredniškega odbora 2011-). Trier: PsychOpen, Leibniz Institute for Psychology Information, University of Trier, 2007-. ISSN 1981-6472. http://www.interpersona.org, http://interpersona.psychopen.eu. [COBISS.SI-ID 9949001]

 

SUZANA PULEC LAH [15383]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. PULEC LAH, Suzana. Učinkoviti elementi poučevanja učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD). V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014, str. 98-106, tabela. [COBISS.SI-ID 10235465]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. TANCIG, Simona, PULEC LAH, Suzana, ŽOLGAR, Ingrid, VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. The neuroscience literacy of pre-service special needs educators and predictors of neuromyths and knowledge. V: Educational Neuroscience : [Neuroscience and Education]. Göttingen: Georg-Avgust-Universität, 2014, str. 84. [COBISS.SI-ID 10126409]

3. KOŠIR, Janja, PULEC LAH, Suzana. Model ocenjevanja, ki temelji na kurikulu (SBM) - teoretični in izvedbeni elementi formativnega ocenjevanja usvajanja začetnega branja, pisanja in računanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 82. [COBISS.SI-ID 9961801]

4. PULEC LAH, Suzana. Soustvarjanje individualiziranih programov za osebe s posebnimi potrebami - izzivi in priložnosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 115. [COBISS.SI-ID 9969481]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. KOŠAK BABUDER, Milena (urednik, prevajalec), CLEMENT, Ann Morrison (urednik), STANČIĆ, Zrinjka (urednik), KAVKLER, Marija (urednik), MAGAJNA, Lidija (urednik), PULEC LAH, Suzana (urednik). Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014. 354 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-4-0. [COBISS.SI-ID 275493888]

 

JANA RAPUŠ PAVEL [15907]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAPUŠ-PAVEL, Jana, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, KOŠAN, Hana, KRAJNIK, Nina, PIRC, Jerneja, GIMPELJ, Andreja, RAZPOTNIK, Špela. Ranljive družine ali plavanje proti toku. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 55. [COBISS.SI-ID 10253129]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specalnej. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2013-). Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2013-. ISSN 2300-391X. [COBISS.SI-ID 1536191940]

3. Socialna pedagogika. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor - drugo

4. PREGELJ, Vesna. Socialno-interaktivne igre : interni priročnik za vzgojitelje na letovanju. Ljubljana: [V. Pregelj, 2014]. 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10037321]

MARKO RAZPET [03231]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Franc Vitez Močnik : ob 200-letnici njegovega rojstva. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, nov. 2014, letn. 61, št. 6, str. 220-229. [COBISS.SI-ID 10382409]

2. RAZPET, Marko. Krožna konstanta in skrivnostni rokopis. Presek, ISSN 0351-6652, 2013/2014, letn. 41, št. 5, str. 4-9, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 10027849]

3. RAZPET, Marko. Naloga. Presek, ISSN 0351-6652, 2013/2014, letn. 41, št. 6, str. 7. [COBISS.SI-ID 10073161]

4. RAZPET, Marko. Rešitev naloge iz 6. številke 41. letnika. Presek, ISSN 0351-6652, 2014/2015, letn. 42, št. 3, str. 9. [COBISS.SI-ID 10378057]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. RAZPET, Marko. Hipopeda na rogatem torusu = Hippopede on a horn torus. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti : [zbornik referatov] = The new vision of future technologies : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 248-257, ilustr. [COBISS.SI-ID 10035785]

6. RAZPET, Marko. Berechnung von [pi] auf 140 Dezimalstellen von Georg von Vega. V: XII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik : Mathematik - verschollen und gefunden. Wien: Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, 2014, str. 59-73. [COBISS.SI-ID 17370201]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. RAZPET, Marko. Trije znameniti antični geometrijski problemi in GeoGebra. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 43. [COBISS.SI-ID 9956425]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. RAZPET, Marko. Matematika v Močnikovem času. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24. in 25. oktober 2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014, str. 63. [COBISS.SI-ID 10277449]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. RAZPET, Marko. Trije znameniti antični geometrijski problemi in geogebra. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 117-130, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2499. [COBISS.SI-ID 10141769]

10. RAZPET, Marko. Osebno o cerkljanskem vitezu. V: MAGAJNE, Milojka. Z vrlino in delom : dr. Franc Močnik (1814-1892) : katalog občasne razstave ob 200-letnici rojstva matematika dr. Franca Močnika. Idrija: Mestni muzej, 2014, str. 83-88. [COBISS.SI-ID 17133401]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

11. RAZPET, Marko. Mednykh, I. A. (RS-AOSSI): On the Farkas and Accola theorems for graphs. (Russian). - Dokl. Akad. Nauk 448 (2013), no. 4, 387--391; translation in Dokl. Math. 87 (2013), no. 1, 65-68. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2014, mR3088584. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3088584.pdf. [COBISS.SI-ID 17028697]

12. RAZPET, Marko. Kim, Dae San (KR-SGNG); Kim, Taekyun (KR-KWU-M); Lee, Sang-Hun (KR-KWU-GED); Dolgy, Dmitry V. (KR-KWU-GED): Some special polynomials and Sheffer sequences. (English summary). - J. Comput. Anal. Appl. 16 (2014), no. 4, 702-712. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2014, mR3184950. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3184950.pdf. [COBISS.SI-ID 17545049]

13. RAZPET, Marko. Foata, Dominique (F-STRAS-FM); Han, Guo-Niu (F-STRAS-I): Secant tree calculus. (English summary). - Cent. Eur. J. Math. 12 (2014), no. 12, 1852-1870. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2014, mR3232644. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3232644.pdf. [COBISS.SI-ID 17545305]

14. RAZPET, Marko. Vito Lampret: Matematika I, prvi del - preslikave, števila in vektorski prostori, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - Komisija za informatiko, knjižničarstvo in založništvo, Ljubljana 2013, XIV + 442 strani. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, nov. 2014, letn. 61, št. 6, str. 230-231, ilustr. [COBISS.SI-ID 10382665]

15. RAZPET, Marko. David Reimer, Count like an Egyptian, A hands-on introduction to ancient mathematics, Princeton University Press, 2014, 250 strani. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2014, letn. 61, št. 6, str. 234-236, ilustr. [COBISS.SI-ID 10383177]

 

1.25 Drugi sestavni deli

16. RAZPET, Marko. Anagram. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2014, letn. 61, št. 6, str. XXIII. [COBISS.SI-ID 10383433]

17. RAZPET, Marko. Seminar za zgodovino matematičnih znanosti. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24. in 25. oktober 2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014, str. 45-46. [COBISS.SI-ID 10276425]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

18. RAZPET, Marko. Iz matematikove ropotarnice : študijsko gradivo : matematične teme z didaktiko. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2014. 97 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Stozernice.pdf. [COBISS.SI-ID 10370633]

19. RAZPET, Marko. Madamina : matematične teme z didaktiko. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2014. 40 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Madamina_2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2614. [COBISS.SI-ID 10305865]

20. RAZPET, Marko. Šeststo šestinšestdeset : zgodovina matematike. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Number_666.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2019. [COBISS.SI-ID 9932617]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

21. Strokovno srečanje in 66 občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24-25. 10. 2014, RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. Virtute et opera. Ljubljana: DMFA Slovenije, 2014. 1 optični disk. [COBISS.SI-ID 17133913]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

22. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

23. Presek. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

24. ČREP, Polona. Svet petkotniških števil : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Črep], 2014. VI, 68 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2635. [COBISS.SI-ID 10334537]

 

Fotograf

25. ROVŠEK, Barbara (avtor dodatnega besedila, zbiratelj, urednik). Bilten 34. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja : šolsko leto 2013/2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014. 47 str., ilustr. http://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/DrzavnoFiOS_Bilten2014.pdf. [COBISS.SI-ID 10072393]

NADA RAZPET [13224]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Nada. Postavimo predmet v lečo. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2014, letn. 19, št. 1, str. 36, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2631. [COBISS.SI-ID 10331465]

2. RAZPET, Nada. Senca slamice. Presek, ISSN 0351-6652, 2013/2014, letn. 41, št. 5, str. 18-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 10028105]

3. LIKAR, Andrej, RAZPET, Nada. Ledena sveča in žled. Presek, ISSN 0351-6652, 2013/2014, letn. 41, št. 6, str. 10-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10073673]

4. RAZPET, Nada, KOVIČ, Jurij. Igre s kartami - trojke. Presek, ISSN 0351-6652, 2014/2015, letn. 42, št. 1, str. 4-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 10155593]

 

1.05 Poljudni članek

5. RAZPET, Nada. Ali se ledena gora prej stali v morju ali v jezeru?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2014, letn. 18, št. 2, str. 36, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2063. [COBISS.SI-ID 10001737]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Exergy in school?. V: The International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013, August 5-9, 2013, Prague, Czech Republic. DVOŘÁK, Leoš (ur.), KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Active learning - in a changing world of new technologies : conference proceedings. Prague: Charles University, 2013, str. 474-481, ilustr. http://www.icpe2013.org/uploads/ICPE-EPEC_2013_ConferenceProceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 10542153]

7. RAZPET, Nada. Geogebra connects mathematics and physics. V: TATKOVIĆ, Nevenka (ur.). [Education for development] : zbornik radova. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2014, str. 123-132, ilustr., tabele. http://www.unipu.hr/danimd/Zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 10557513]

8. RAZPET, Nada. Stara tema za nove generacije = An old theme adapted to new generations. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti : [zbornik referatov] = The new vision of future technologies : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 180-190, ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10036041]

9. RAZPET, Nada. Giuseppe Tartini and Mathematics. V: XII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik : Mathematik - verschollen und gefunden. Wien: Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, 2014, str. 211-212. [COBISS.SI-ID 17370457]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

10. RAZPET, Nada. Od Močnika do origamija. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24. in 25. oktober 2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014, str. 63. [COBISS.SI-ID 10277705]

11. RAZPET, Nada. Svetlobni pojavi v hiši in zunaj nje. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24. in 25. oktober 2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014, str. 63. [COBISS.SI-ID 10277961]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Kaj je pri izobraževanju pomembno študentom in kaj nam. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju, (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014, str. 11-24, 536-537, ilustr. [COBISS.SI-ID 1536403908]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. RAZPET, Nada. Dr. Franc Močnik: geometrijsko oblikoslovje. V: MAGAJNE, Milojka. Z vrlino in delom : dr. Franc Močnik (1814-1892) : katalog občasne razstave ob 200-letnici rojstva matematika dr. Franca Močnika. Idrija: Mestni muzej, 2014, str. 27-32. [COBISS.SI-ID 17133145]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

14. RAZPET, Nada. Thomas Hull, Project Origamu, activities for exploring mathematics, Second edition CRS Press, Taylor & Francis Group, 2013, 363 str. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2014, letn. 61, št. 6, str. 232-233, ilustr. [COBISS.SI-ID 10382921]

 

1.25 Drugi sestavni deli

15. RAZPET, Nada, KRUŠIČ, Janez. Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA, Cerkno, 24. in 25. 10. 2014. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2014, letn. 61, št. 5, str. 186-190. [COBISS.SI-ID 10377545]

16. RAZPET, Nada. Dr. Izidor Hafner novi častni član, Boris Kham, Dr. Barbara Rovšek in Darinka Žižek prejemniki priznanj DMFA Slovenije. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2014, let. 61, št. 5, str. 191-194. [COBISS.SI-ID 10377801]

17. RAZPET, Nada. Poročilo podpredsednice. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 65. občni zbor DMFA Slovenije, Bled, 15. in 16. november 2013. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2013, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 10275145]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

18. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 4. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 2 zv. (110; 112 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0634-7. [COBISS.SI-ID 272622336]

19. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 1. del. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2014. ISBN 978-961-02-0682-8. [COBISS.SI-ID 274944512]

20. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 2 zv. (95; 97 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0097-0. [COBISS.SI-ID 271911936]

 

2.08 Doktorska disertacija

21. RAZPET, Nada. Obravnava valovanja s hamiltonsko metodo : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Razpet], 2014. 140 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2705764]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

22. Strokovno srečanje in 66 občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24-25. 10. 2014, RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. Virtute et opera. Ljubljana: DMFA Slovenije, 2014. 1 optični disk. [COBISS.SI-ID 17133913]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

23. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

24. RAZPET, Nada (urednik). Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24. in 25. oktober 2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-212-262-1. [COBISS.SI-ID 275896064]

 

ŠPELA RAZPOTNIK [21371]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPOTNIK, Špela. Socialno v socialni pedagogiki. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, okt. 2014, letn. 65 = 131, št. 3, str. 54-70. [COBISS.SI-ID 10291017]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. RAZPOTNIK, Špela. Sodelovanje z uporabniki iz drugih kulturnih okolij - občutljivost, znanje, veščine. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 79. [COBISS.SI-ID 9961289]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. BRUMEN ŽARN, Zarja, BRGLEZ, Lara, TADIČ, Darja, DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Psihosocialne stiske - del skupnosti. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 53. [COBISS.SI-ID 10252617]

4. TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAPUŠ-PAVEL, Jana, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, KOŠAN, Hana, KRAJNIK, Nina, PIRC, Jerneja, GIMPELJ, Andreja, RAZPOTNIK, Špela. Ranljive družine ali plavanje proti toku. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 55. [COBISS.SI-ID 10253129]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. RAZPOTNIK, Špela. Izobraževanje skozi prizmo evropskega rasizma = Education in the perspective of the European racism. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 325-335. [COBISS.SI-ID 10167113]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. RAZPOTNIK, Špela. Sto vprašanj, nič odgovorov : članica uredniškega odbora. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, apr. 2014, št. 95, str. 19. [COBISS.SI-ID 10020937]

7. RAZPOTNIK, Špela. Kralji ulice kot kolektiv. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, sep. 2014, št. 100, str. 3. [COBISS.SI-ID 10154057]

8. RAZPOTNIK, Špela. Nekaterim od pomembnih pokojnih sodelavcev časopisa in prijateljem v spomin : Toni Meško. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, sep. 2014, št. 100, str. 14. [COBISS.SI-ID 10154313]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

9. RAZPOTNIK, Špela. Analiza stanja in ocene potreb med ranljivimi družinami : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10452553]

10. RAZPOTNIK, Špela (diskutant), KOBOLT, Alenka (diskutant). Socialna in kulturna problematika priseljencev : problematike druge in vseh naslednjih generacij priseljencev : okrogla miza projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala, Osnovna šola Livada, Ljubljana, 9. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 9973321]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Kralji ulice. Razpotnik, Špela (urednik 2005-2012, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

12. Socialna pedagogika. Razpotnik, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

13. STRELEC, Irena. Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve ranljivih skupin : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Strelec], 2014. V, 297 str., [1] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2139. [COBISS.SI-ID 10059337]

 

Mentor pri magistrskih delih

14. ČASAR, Renata. Vloga staršev in šole pri ohranjanju narodne identitete : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Časar], 2014. 94 str., 3, 1, 19, 52 str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2303. [COBISS.SI-ID 10133321]

IGOR REPAC [25475]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. REPAC, Igor (urednik), KREK, Janez (urednik). University of Ljubljana, Faculty of Education. Ljubljana: Faculty of Education, 2014. [16] str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/predstavitev_PeU_tisk.pdf. [COBISS.SI-ID 10066761]

 

DUŠAN REPOVŠ [07083]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. Graded identities of some simple Lie superalgebras. Algebras and representation theory, ISSN 1386-923X, 2014, vol. 17, iss. 5, str. 1401-1412. http://dx.doi.org/10.1007/s10468-013-9453-8. [COBISS.SI-ID 16977753]

2. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Multiple solutions for elliptic equations involving a general operator in divergence form. Annales Academiae scientiarum Fennicae, Mathematica, ISSN 1239-629X, 2014, vol. 39, str. 259-273. http://www.acadsci.fi/mathematica/Vol39/vol39pp259-273.pdf. [COBISS.SI-ID 16892505]

3. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Existence of solutions for p-Laplacian discrete equations. Applied mathematics and computation, ISSN 0096-3003. [Print ed.], 2014, vol. 242, str. 454-461. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2014.05.118. [COBISS.SI-ID 17053017]

4. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Existence and localization of solutions for nonlocal fractional equations. Asymptotic analysis, ISSN 0921-7134, 2014, vol. 90, no. 3-4, str. 367-378. http://dx.doi.org/10.3233/ASY-141252. [COBISS.SI-ID 17194073]

5. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear Neumann problems driven by a nonhomogeneous differential operator. Bulletin mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de Roumanie, ISSN 1220-3874, 2014, vol. 57 (105), no. 1, str. 13-25. http://ssmr.ro/bulletin/pdf/57-1/articol_2.pdf. [COBISS.SI-ID 16931929]

6. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Multiple solutions of p-biharmonic equations with Navier boundary conditions. Complex variables and elliptic equations, ISSN 1747-6933, 2014, vol. 59, iss. 2, str. 271-284. http://dx.doi.org/10.1080/17476933.2012.734301. [COBISS.SI-ID 16911961]

7. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. On sequences of solutions for discrete anisotropic equations. Expositiones mathematicae, ISSN 0723-0869, 2014, vol. 32, iss. 3, str. 284-295. http://dx.doi.org/10.1016/j.exmath.2013.12.001. [COBISS.SI-ID 16978009]

8. REPOVŠ, Dušan, ZDOMSKYY, Lyubomyr, ZHANG, Shuguo. Countable dense homogeneous filters and the Menger covering property. Fundamenta mathematicae, ISSN 0016-2736, 2014, vol. 224, no. 3, str. 233-240. http://dx.doi.org/10.4064/fm224-3-3. [COBISS.SI-ID 16962905]

9. NIKIFORČIN, Oleg Rostislavovič, REPOVŠ, Dušan. L-convexity and lattice-valued capacities. Journal of convex analysis, ISSN 0944-6532, 2014, vol. 21, no. 1, str. 29-52. http://www.heldermann.de/JCA/JCA21/JCA211/jca21002.htm. [COBISS.SI-ID 16923225]

10. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Higher nonlocal problems with bounded potential. Journal of mathematical analysis and applications, ISSN 0022-247X. [Print ed.], 2014, vol. 420, iss. 1, str. 167-176. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2014.05.073. [COBISS.SI-ID 17042009]

11. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. Četyrehmernaja prostaja algebra s drobnoj PI-eksponentoj. Matematičeskie zametki, ISSN 0025-567X, 2014, t. 95, vyp. 4, str. 538-553. http://mi.mathnet.ru/mz9387. [COBISS.SI-ID 16954201]

12. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. A four-dimensional simple algebra with fractional PI-exponent. Mathematical notes, ISSN 1067-9073, 2014, vol. 95, no. 4, str. 487-499. http://dx.doi.org/10.1134/S0001434614030213. [COBISS.SI-ID 16992857]

13. GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan. Homogeneity groups of ends of open 3-manifolds. Pacific journal of mathematics, ISSN 0030-8730, 2014, vol. 269, no. 1, str. 99-112. http://dx.doi.org/10.2140/pjm.2014.269.99, doi: 10.2140/pjm.2014.269.99. [COBISS.SI-ID 17071961]

14. HEGENBARTH, Friedrich, REPOVŠ, Dušan. Controlled homotopy equivalences and structure sets of manifolds. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, 2014, vol. 142, no. 11, str. 3987-3999. http://dx.doi.org/10.1090/S0002-9939-2014-12131-9. [COBISS.SI-ID 17080665]

15. BANAKH, Taras, CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan, ZARICHNYY, Igor. Coarse classification of abelian groups and amenable shift-homogeneous metric spaces. Quarterly Journal of Mathematics, ISSN 0033-5606, 2014, vol. 65, iss. 4, str. 1127-1144. http://dx.doi.org/10.1093/qmath/hau006. [COBISS.SI-ID 16973657]

16. GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan, WRIGHT, David. Simply connected open 3-manifolds with rigid genus one ends. Revista matemática complutense, ISSN 1139-1138, 2014, vol. 27, iss. 1, str. 291-304. http://dx.doi.org/10.1007/s13163-013-0117-3. [COBISS.SI-ID 16861529]

17. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan. Universal nowhere dense and meager sets in Menger manifolds. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2014, vol. 161, iss. 1, str. 127-140. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2013.09.012. [COBISS.SI-ID 16790361]

18. REPOVŠ, Dušan, ZDOMSKYY, Lyubomyr. Productively Lindelöf spaces and the covering property of Hurewicz. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2014, vol. 169, str. 16-20. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2014.02.028. [COBISS.SI-ID 16975961]

19. CAVICCHIOLI, Alberto, HEGENBARTH, Friedrich, REPOVŠ, Dušan. On minimal Poincaré 4-complexes. Turkish journal of mathematics, ISSN 1300-0098, 2014, vol. 38, iss. 3, str. 535-557. http://journals.tubitak.gov.tr/math/issues/mat-14-38-3/mat-38-3-14-1211-54.pdf. [COBISS.SI-ID 16924249]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

20. HALVERSON, Denise M., REPOVŠ, Dušan. A survey on the generalized R. L. Moore problem. V: Computational and Geometric Topology - A conference in honour of Massimo Ferri and Carlo Gagliardi on their 60-th birthday, June 17-19, 2010, Bertinoro (Italy). Computational and geometric topology : proceedings of the conference in honour of Massimo Ferri and Carlo Gagliardi on their 60-th birthday, 17-19 June 2010, Bertinoro (Italy), (Atti del Seminario Matematico e Fisico del'Universita di Modena e Reggio Emilia, ISSN 1825-1269, spec. iss. (2014)). Modena: Dipartimento di matematica pura ed applicata "G. Vitali", 2014, str. 193-208. [COBISS.SI-ID 17050201]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

21. ZDOMSKYY, Lyubomyr, CHODOUNSKÝ, David, REPOVŠ, Dušan. Mathias forcing and combinatorial covering properties of filters. V: Set Theory, Oberwolfach, January 12 - 18, 2014. Set Theory : 12 January - 18 January 2014, (Report, No. 02/2014). Oberwolfach: Mathematisches Forschungsinstitut, 2014, str. 137-138. http://www.mfo.de/document/1403/OWR_2014_02.pdf. [COBISS.SI-ID 16980825]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

22. REPOVŠ, Dušan, SEMENOV, Pavel Vladimirovič. Continuous selections of multivalued mappings. V: HART, Klaas Pieter (ur.), MILL, J. van (ur.), SIMON, Petr (ur.). Recent progress in general topology III. Berlin: Springer; Amsterdam: Atlantic Press, cop. 2014, str. 711-749. http://dx.doi.org/10.2991/978-94-6239-024-9_17. [COBISS.SI-ID 16854873]

 

1.22 Intervju

23. REPOVŠ, Dušan (intervjuvanec). Ambasadorul pentru ştiinţă al Sloveniei, sărbătorit la Craiova. Gazeta de Sud, ISSN 1841-1762, 25. 9. 2014, nr. 5945, str. 6. [COBISS.SI-ID 17130329]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

24. AMS Southeastern Spring Sectional Meeting, Special Session on Geometric Topology, University of Tennessee, Knoxville, TN, March 21-23, 2014, WRIGHT, David, GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan. Contractible 3-manifolds that are the union of two Euclidean spaces. University of Tennessee, Knoxville, 24. 3. 2014. [COBISS.SI-ID 16931417]

25. AMS Southeastern Spring Sectional Meeting, Special Session on Geometric Topology, University of Tennessee, Knoxville, TN, March 21-23, 2014, GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan. Homogeneity groups of ends of open 3-manifolds. University of Tennessee, Knoxville, 24. 3. 2014. [COBISS.SI-ID 16931673]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

26. Recent Trends on Nonlinear Phenomena, Universita "Mediterranea" di Reggio Calabria, November 5-7, 2014, REPOVŠ, Dušan. Elliptic problems on fractals. Universita "Mediterranea" di Reggio Calabria, 7. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 17157721]

27. International Workshop on Nonlinear Analysis and Applications to Economics, Dedicated to Professor Dušan Repovš on his 60th birthday, 25 September 2014, University of Craiova, REPOVŠ, Dušan. Variational analysis on the Sierpinski gasket. University of Craiova, 25. 9. 2014. [COBISS.SI-ID 17129049]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

28. Advances in nonlinear analysis. Repovš, Dušan (član uredniškega sveta 2012-). [Print ed.]. Berlin: De Gruyter, 2012-. ISSN 2191-9496. http://www.degruyter.com/view/j/anona. [COBISS.SI-ID 16253785]

29. Analele Universitaaţii din Craiova. Seria matematicaa, informaticaa. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2009-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. [COBISS.SI-ID 15211865]

30. Analele Universităţii "Ovidius" Constanţa. Seria Matematică. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Constanţa: Ovidius University Press, 1993-. ISSN 1224-1784. [COBISS.SI-ID 15056729]

31. Atti del Seminario Matematico e Fisico del'Universita di Modena e Reggio Emilia. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 1995-). Modena: Seminario Matematico e Fisico, Unniversita di Modena. ISSN 1825-1269. [COBISS.SI-ID 13671513]

32. Karpats´ki matematični publikacii. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ivano-Frankivs´k: Prikarpats´kij nacional´nij universitet imeni Vasilâ Stefanika, 2009-. ISSN 2075-9827. [COBISS.SI-ID 15776089]

33. Matematični studii. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). L´viv: L´vivs´kie matemativcníe tovaristvo, 1991-. ISSN 1027-4634. [COBISS.SI-ID 15183449]

34. Mediterranean journal of mathematics. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2004-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. [COBISS.SI-ID 13561433]

35. Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2014-). Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 1994-. ISSN 1232-9274. [COBISS.SI-ID 16179545]

 

Član komisije za zagovor

36. UDREA, Cristian. Qualitative problems on nonlinear analysis = Probleme calitative de analiză neliniară : Ph. D. Thesis. Craiova: [C. Udrea], 2014. 140 str. [COBISS.SI-ID 17190233]

 

DAVID RIHTARŠIČ [31016]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. A predictive study of learner attitudes toward open learning in a robotics class. Journal of science education and technology, ISSN 1573-1839, 2014, vol. 23, issue 5, str. 692-704, tabele, graf. prikazi. http://link.springer.com/article/10.1007/s10956-014-9496-6, doi: 10.1007/s10956-014-9496-6. [COBISS.SI-ID 10134089]

2. AVSEC, Stanislav, RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. Students' satisfaction with an INFIRO robotic direct manipulation learning environment. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2014, vol. 12, no. 1, str. 7-13, graf. prikaza. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.12,%20No.1%20(2014)/01-Avsec-S.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2115. [COBISS.SI-ID 10038857]

 

ALENKA ROT VRHOVEC [34816]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ROT VRHOVEC, Alenka. Pomoč učitelju pri pripravi meril za vrednotenje znanja pri slovenščini. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2014, letn. 16, št. 1, str. 17-22, tabeli. [COBISS.SI-ID 10279497]

2. ROT VRHOVEC, Alenka. Kako se slovenski jezik kot drugi jezik uči nadarjen tretješolec. Slovenščina v šoli, ISSN 1318-864X, 2014, letn. 17, [št.] 3/4, str. 104-107, 143. [COBISS.SI-ID 10358345]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ROT VRHOVEC, Alenka. Sodelovalne učne oblike pri jezikovnem pouku. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 39. [COBISS.SI-ID 9955657]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. ROT VRHOVEC, Alenka. Kako se slovenski jezik kot drugi jezik uči nadarjen osnovnošolec. V: POZNANOVIČ, Mojca (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 22. [COBISS.SI-ID 10031689]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

8. ROT VRHOVEC, Alenka, POTOČAR, Vanja. I-stavnica (Interaktivna stavnica). Ljubljana: Mladinska knjiga, cop. 2014. Ilustr. http://www.ucimte.com/ibooks/iUcbeniki_index/index_I-STAVNICA.html#/2. [COBISS.SI-ID 10329161]

12. ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina, Zbirka nalog za 1. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3369-8. [COBISS.SI-ID 273931776]

13. ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina, Zbirka nalog za 2. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3370-4. [COBISS.SI-ID 274393088]

BARBARA ROVŠEK [13366]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SOKOLOWSKA, Dagmara, DE MEYERE, Job, FOLMER, Elvira, ROVŠEK, Barbara, PEETERS, Wim. Balancing the needs between training for future scientists and broader societal needs - SECURE project research on mathematics, science and technology curricula and their implementation. Science education international, ISSN 2077-2327, March 2014, vol. 25, issue 1, str. 40-51, ilustr., graf. prikazi. http://www.icaseonline.net/sei/march2014/p5.pdf. [COBISS.SI-ID 10019657]

 

1.04 Strokovni članek

2. ROVŠEK, Barbara. Analiza rezultatov šolskega tekmovanja za Stefanova priznanja v letu 2013/2014. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, dec. 2014, letn. 20, št. 2, str. 107-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 10393673]

3. ROVŠEK, Barbara. Tekmovanje iz znanja naravoslovja : Kresnička. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2014, letn. 19, št. 1, str.22-29, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2629. [COBISS.SI-ID 10330953]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. SOKOLOWSKA, Dagmara, PEETERS, Wim, DE MEYERE, Job, MATHELITSCH, Leopold, CONSTANTINOU, Costas, POSPIECH, Gesche, MICHELINI, Marisa, FOLMER, Elvira, OTTEVANGER, Wout, VAN GRAFT, Marja, KUIPER, Wilmad, ROVŠEK, Barbara, NORDSTRÖM, Göran, IRESON, Gren. The SECURE project research on science curricula and teachers' and learners' opinions on science education. V: World Conference on Physics Education, Istanbul, July 1-6, 2012. TAŞAR, Mehmet Fatih (ur.). Proceedings of the world conference on physics education 2012. Ankara: Pegem Akademi, cop. 2014, str. 201-207, ilustr. http://www.wcpe2012.org/WCPE_2012_proceeding_book/WPCE_2012_pp-129-234.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/2036/. [COBISS.SI-ID 9983561]

5. SOKOLOWSKA, Dagmara, DE MEYERE, Job, VAN GRAF, Marja, ROVŠEK, Barbara, PEETERS, Wim. Intended, implemented and attained mst curricula across Europe : what can research tell us?. V: CONSTANTINOU, Constantinos P. (ur.), PAPADOURIS, Nicos (ur.), HADJIGEORGIOU, Angela (ur.). Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning : proceedings of the ESERA 2013 Conference, (Strand, 1-16). Nicosia: European Science Education Research Association, 2014, str. 150-161, ilustr., tabele. http://www.esera.org/media/eBook_2013/strand%2010/ESERA_eBook_Part_10.pdf. [COBISS.SI-ID 10051657]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ROVŠEK, Barbara. Physics competitions - a balance between challenging the gifted and popularization. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 170-171. [COBISS.SI-ID 10194761]

7. ROVŠEK, Barbara. Projekt SECURE : nekaj rezultatov. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 41. [COBISS.SI-ID 9955913]

8. ROVŠEK, Barbara, REPNIK, Robert. Physics competitions for learners of primary schools in Slovenia. V: Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014, str. 151. [COBISS.SI-ID 10122057]

9. ROVŠEK, Barbara, SOKOLOWSKA, Dagmara, PEETERS, Wim, DE MEYERE, Job. SECURE results on differentiation. V: Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014, str. 217-218. [COBISS.SI-ID 10122569]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

10. ROVŠEK, Barbara. Analiza rezultatov tekmovanja za Stefanova priznanja v letu 2013/14. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24. in 25. oktober 2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014, str. 65. [COBISS.SI-ID 10278217]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. ROVŠEK, Barbara. Projekt SECURE : nekaj rezultatov = European research project SECURE : some results. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 337-353, tabele. [COBISS.SI-ID 10167369]

 

1.25 Drugi sestavni deli

12. ROVŠEK, Barbara. 34. tekmovanje osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24. in 25. oktober 2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014, str. 28-30. [COBISS.SI-ID 10275401]

13. ROVŠEK, Barbara. Novo naravoslovno tekmovanje: Kresnička. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 66. občni zbor DMFA Slovenije, Cerkno, 24. in 25. oktober 2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014, str. 30. [COBISS.SI-ID 10275657]

14. ŽIGON, Sašo, ROVŠEK, Barbara. Kresnička. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 3. okt. 2014, letn. 65, št. 15, str. 2. [COBISS.SI-ID 10225225]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. ROVŠEK, Barbara (avtor dodatnega besedila, zbiratelj, urednik). Bilten 34. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja : šolsko leto 2013/2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014. 47 str., ilustr. http://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/DrzavnoFiOS_Bilten2014.pdf. [COBISS.SI-ID 10072393]

 

Zbiratelj

16. ROVŠEK, Barbara (avtor dodatnega besedila, zbiratelj, urednik). Bilten 34. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja : šolsko leto 2013/2014. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014. 47 str., ilustr. http://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/DrzavnoFiOS_Bilten2014.pdf. [COBISS.SI-ID 10072393]

 

JOŽE RUGELJ [05808]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUNČIČ, Špela, RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, RUGELJ, Jože. The didactic value of a Web log in the first educational period of primary school. Inovacije u nastavi, ISSN 0352-2334, 2014, vol. 27, br. 1, str. 7-20. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-2334/2014/0352-23341401007K.pdf, doi: 10.5937/inovacije1401007K. [COBISS.SI-ID 10059593]

2. RUGELJ, Jože. Los videojuegos serios en la educación en Informática. Novática, ISSN 0211-2124, oct.-dic. 2014, ano 40, nu. 230, str. 32-38. [COBISS.SI-ID 10432329]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. RUGELJ, Jože. Izobraževalne računalniške igre za otroke s specifičnimi učnimi težavami. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014, str. 88-97, ilustr. [COBISS.SI-ID 10235209]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. ZAPUŠEK, Matej, MOŽINA, Martin, BRATKO, Ivan, RUGELJ, Jože, GUID, Matej. Designing an interactive teaching tool with ABML knowledge refinement loop. V: TRAUSAN-MATU, Stefan (ur.). Intelligent tutoring systems : 12th International Conference, ITS 2014, Honolulu, HI, USA, June 5-9, 2014 : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 8474). Cham [etc.]: Springer, cop. 2014, str. 575-582. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-07221-0_73. [COBISS.SI-ID 10703956]

5. ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Achieving teachers' competences in the serious game design process. V: BUSCH, Carsten (ur.). Proceedings of the 8th European Conference on Games Based Learning : Berlin, Germany 9-10 October 2014. Vol.2, (Proceedings of the ... European conference on games-based learning (Online), ISSN 2049-100X, Vol. 2). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2014, str. 662-665. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2540. [COBISS.SI-ID 10248777]

6. RUGELJ, Jože. Serious games design as collaborative learning activity in teacher education. V: BUSCH, Carsten (ur.). Proceedings of the 9th European Conference on Games Based Learning : Steinkjer, Norway 8-19 October 2015, (Proceedings of the ... European conference on games-based learning (Online), ISSN 2049-100X). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2015, str. 456-460. https://www.dropbox.com/sh/avovji7rc8jequc/AAClpmX7ODSuM9DNaXVP-bs9a?dl=0. [COBISS.SI-ID 10775881]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

7. RUGELJ, Jože. Didaktične igre v izobraževanju. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 24. [COBISS.SI-ID 9953609]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. ŠTRUKELJ, Tajda, ŠUŠTERŠIČ, Maja, VASILJEVIĆ, Gorazd, ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Otov indeks - izobraževalna računalniška igra = Oto´s index - an educational computer game. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, Kranjska Gora, 28.-30. maj 2014. KREUH, Nives (ur.), ŠTRUKELJ, Alenka (ur.), LESJAK REICHENBERG, Marija (ur.). Zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 103-104. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-SIRIKT2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2512. [COBISS.SI-ID 10230345]

9. ŠTRUKELJ, Tajda, ŠUŠTERŠIČ, Maja, VASILJEVIĆ, Gorazd, ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Otov indeks - izobraževalna računalniška igra = Oto´s index - an educational computer game. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, Kranjska Gora, 28.-30. maj 2014. KREUH, Nives (ur.), ŠTRUKELJ, Alenka (ur.), LESJAK REICHENBERG, Marija (ur.). Zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 103-104. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-SIRIKT2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2512. [COBISS.SI-ID 10232393]

10. FEMC, Ida, FERLIN, Sara, HUMAR, Klaudija, PERENIČ, Sabina, ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Sezuti maček - Izobraževalna računalniška igra za učenje dveh algoritmov : urejanje z izbiranjem in urejanje z mehurčki = Sezuti maček - an educational computer game for learning sorting algorithms = selection sort and bubble sort. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, Kranjska Gora, 28.-30. maj 2014. KREUH, Nives (ur.), ŠTRUKELJ, Alenka (ur.), LESJAK REICHENBERG, Marija (ur.). Zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 105. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-SIRIKT2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2513. [COBISS.SI-ID 10230857]

11. ŽNIDARIČ, Lucija, ŽANDAR, Aleša, BOGATAJ, Tadej, ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Skrivnostni Surini = Mysterious Surin. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, Kranjska Gora, 28.-30. maj 2014. KREUH, Nives (ur.), ŠTRUKELJ, Alenka (ur.), LESJAK REICHENBERG, Marija (ur.). Zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 113-114. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-SIRIKT2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2514. [COBISS.SI-ID 10231113]

12. SKUBIC, Katja, ZUPAN, Davor, DROŽĐEK, Sara, ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Z računalniško-izobraževalno igro po sledeh Atlantide ter po osnovnih poteh programiranja funkcij in procedur = with a computer-didactical game on the track of Atlantis and on the basic path of programing functions and procedures. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, Kranjska Gora, 28.-30. maj 2014. KREUH, Nives (ur.), ŠTRUKELJ, Alenka (ur.), LESJAK REICHENBERG, Marija (ur.). Zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 121-122. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-SIRIKT2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2511. [COBISS.SI-ID 10232649]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. RUGELJ, Jože. Didaktične igre v izobraževanju = Didactic games in education. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 355-370. [COBISS.SI-ID 10167625]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela, RUGELJ, Jože. Tekmovanje Bober kot izziv za učenje računalništva med osnovnošolci. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 61-72. [COBISS.SI-ID 10341961]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

15. RUGELJ, Jože. Primjena hipermedije u obrazovanju (diplomski studij informatike, nastavnički smjer). Multimedijski i hipermedijski sustavi (diplomski studij informatike, moduli IKS i PI) : predavanja na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci v akademskem letu 2013/2014. [COBISS.SI-ID 10249801]

16. RUGELJ, Jože. Serious games in teacher education : [predavanje v okviru] Erasmus Teaching Mobility Programme, Faculty of psychology and educational sciences, Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca, Romania, 5. 5. 2014-10. 5. 2014. [COBISS.SI-ID 10250057]

 

3.25 Druga izvedena dela

17. RUGELJ, Jože. Didatkične igre v izobraževanju : predavanje v okviru posveta Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij - Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi Ljubljana, 31. 1. - 1. 2. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=_CPwef-dYbM. [COBISS.SI-ID 10436937]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

18. Game-Based Learning. Rugelj, Jože (član uredniškega odbora 2013-). Gent: ICST, 2013-. ISSN 2034-8800. [COBISS.SI-ID 9664073]

 

IGOR SAKSIDA [12453]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAKSIDA, Igor. Eleganca resnosti branja mladinske književnosti. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2014, letn. 59, št. 2/3, str. 83-89, 234. [COBISS.SI-ID 10267209]

 

1.04 Strokovni članek

2. SAKSIDA, Igor. Tabuji v mladinski književnosti, kritično branje in Cankarjevo tekmovanje. Otrok in knjiga, ISSN 0351-5141, 2014, letn.41, št. 91, str. 25-35, tabela. [COBISS.SI-ID 10387529]

3. SAKSIDA, Igor. PISA - sferično zrcalo slovenske bralne pismenosti. Slovenščina v šoli, ISSN 1318-864X, 2014, letn. 17, [št.] 3/4, str. 2-14, 139, ilustr. [COBISS.SI-ID 10357577]

 

1.05 Poljudni članek

4. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : Srečko Kosovel: Otrok s sončnico. Kekec, ISSN 1318-1408, jan. 2014, letn. 23, št. 5, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 9942345]

5. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : Bina Štampe Žmavc: Bajka o svetlobi. Kekec, ISSN 1318-1408, mar. 2014, letn. 23, št. 7, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 10018121]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

6. SAKSIDA, Igor. Kako do boljše bralne pismenosti?. V: MIKLAVČIČ, Mojca (ur.), BARLE LAKOTA, Andreja (ur.). Za dvig bralne pismenosti : zbornik prispevkov strokovnega tematskega razgovora na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, 7. februarja 2014. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2015, str. 54-58. [COBISS.SI-ID 10564425]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. SAKSIDA, Igor. PISA - sferično zrcalo slovenske pismenosti. V: POZNANOVIČ, Mojca (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 44. [COBISS.SI-ID 10032969]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. SAKSIDA, Igor. Nadarjeni (kritični) bralci in njihovi (ambiciozni) mentorji pri bralnem dogodku. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 35-48, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 10341449]

9. SAKSIDA, Igor. Jezik. 3. A., Umetnostna besedila. V: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, et al. Načrtovanje dejavnosti v vrtcu : primeri dejavnosti na različnih področjih Kurikula za vrtce. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2013-, [28] str. [COBISS.SI-ID 10163017]

 

1.25 Drugi sestavni deli

10. SAKSIDA, Igor. Tabuji v mladinski književnosti, Cankarjevo tekmovanje in strategije cenzoričnosti. V: JUST, Franci (ur.). Oko besede. Murska Sobota: Franc-Franc, 2014, str.25. [COBISS.SI-ID 10261321]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. SAKSIDA, Igor. Interpretativno branje in govorni nastop : [predavanje na] seminarju Slovenščina v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, Radenci, 19. 3.-21. 3. 2014. [COBISS.SI-ID 10510409]

 

3.25 Druga izvedena dela

12. SAKSIDA, Igor. Interpretativno branje pri pouku književnosti v 3. triletju : predavanje na strokovnem srečanju Interpretativno branje pri pouku književnosti ter raznovrstna gradiva pri delu z neumetnostnimi besedili, Osnovna šola Vič, 10. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 9980745]

13. SAKSIDA, Igor. [Smernice za letošnje tekmovanje za Cankarjevo priznanje] : predavanje v okviru seminarja Slavističnega društva Koroške, Osnovna šola Dravograd, 18. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 10374729]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. CEPS journal. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

15. Slovenščina v šoli. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

16. PAVLIČ, Breda (urednik), PREGL, Slavko (urednik), PUC, Mira (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik). Forum 21 : zbornik : 2004-2014. Ljubljana: Društvo Forum 21, 2014. 215 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-281-605-6. [COBISS.SI-ID 276274944]

17. SAKSIDA, Igor (urednik, avtor dodatnega besedila), HONZAK, Mojca (urednik, avtor dodatnega besedila). Kdo pojasni krasne basni? : izbor slovenskih in tujih basni, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2641-6. [COBISS.SI-ID 274002944]

 

Mentor pri magistrskih delih

18. ROMIH, Urška. Bralna motivacija mlajših osnovnošolcev z bralno-napisovalnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Romih], 2014. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2826. [COBISS.SI-ID 10561609]

 

Zbiratelj

19. Kdo se skriva v ogledalu? : berilo 6 : za šesti razred osnovne šole. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0659-3. [COBISS.SI-ID 273534976]

 

Recenzent

21. HOZJAN, Dejan (urednik). Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. 606 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-74-5. [COBISS.SI-ID 273044992]

 

MATEJ SANDE [19289]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. DREV, Andreja, SANDE, Matej, ŠABIĆ, Simona. Zastrupitve z GHB in GBL ter odziv Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi. Nacionalno poročilo ... o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji, ISSN 2232-5751. [Slovenska izd.], 2014, str. 83-84. http://www.ivz.si/nacionalna_porocila?pi=5&_5_Filename=attName.png&_5_MediaId=9148&_5_AutoResize=false&pl=168-5.3. [COBISS.SI-ID 3295973]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Socialna pedagogika. Sande, Matej (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

GORDANA SCHMIDT [23034]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. SCHMIDT, Gordana. Plesno gledališče = Dance theatre. V: GERŠAK, Vesna (ur.), MEŠKO, Nina (ur.). 2. mednarodna konferenca plesne pedagogike = 2nd International Dance Pedagogy Conference, 10.-12. 10. 2014 Velenje, Slovenija. Ljubljana: JSKD, 2014, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 10269513]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

2. GERŠAK, Vesna (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent), MEŠKO, Nina (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent). 2. mednarodna konferenca plesne pedagogike = 2nd International Dance Pedagogy Conference, 10.-12. 10. 2014 Velenje, Slovenija. Ljubljana: JSKD, 2014. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-70-1. [COBISS.SI-ID 275797504]

 

JURIJ SELAN [28386]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SELAN, Jurij. K razumevanju pogojev sodobne umetnosti : diskurzivna analiza. Phainomena, ISSN 1318-3362, nov. 2014, letn. 23, št. 90/91, str. 137-163. [COBISS.SI-ID 513329794]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. SELAN, Jurij. Temelj in namen likovnega izražanja : likovni jezik in likovna kompetenca. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 95. [COBISS.SI-ID 9964873]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. SELAN, Jurij. Temelj in namen likovnega izobraževanja : likovni jezik in likovna kompetenca = Basis and purpose of art education = artistic language and artistic competence. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 371-388, ilustr. [COBISS.SI-ID 10167881]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

4. SELAN, Jurij (umetnik). RaznoBarvno : Galerija Pef, Ljubljana, 19. 3. - 11. 4. 2014. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2072. [COBISS.SI-ID 10007113]

5. HUZJAN, Zdenko (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 4. 12. 2014 - 10.1. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2638. [COBISS.SI-ID 10336585]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

6. OPALK, Tina (umetnik), ŠARKEZI, Anita (umetnik), RAKOVEC, Eva (umetnik). Osnove oblikotvornosti 4. Grafika VI. Slikanje 8, Risanje 8. Kiparstvo 8 : zaključna razstava del 4. letnika likovne pedagogike : Galerija PeF, Ljubljana, 11. 6. - 4. 7. 2014. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2157. [COBISS.SI-ID 10078793]

 

Ilustrator

7. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-253-166-9. [COBISS.SI-ID 276725248]

 

Grafični oblikovalec

8. METLJAK, Mira (urednik). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 136 str. ISBN 978-961-253-154-6. [COBISS.SI-ID 271643904]

BARBARA SICHERL-KAFOL [13869]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara, HOLCAR BRUNAUER, Ada. A model of formative assessment in music education. Athens journal of education, ISSN 2241-7958, nov. 2014, vol. 1, issue 4, str. 295-307, ilustr. http://www.atiner.gr/journals/education/2014-1-4-2-Kordes.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2829. [COBISS.SI-ID 10563657]

2. SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban, HOLCAR BRUNAUER, Ada. Formativno spremljanje znanja za izboljšanje učenja vseh učencev pri glasbeni vzgoji. Glasba v šoli in vrtcu, ISSN 1854-9721, 2014, letn. 18, št. 3, str. 20-26. [COBISS.SI-ID 2287740]

3. SICHERL-KAFOL, Barbara, RADIČEVIĆ, Alenka, JURIŠEVIČ, Mojca. Motiviranost učiteljev za delo z glasbeno nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Glasba v šoli in vrtcu, ISSN 1854-9721, 2014, letn. 18, št. 3, str. 36-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 2288252]

4. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, ŽNIDARŠIČ, Jerneja, ZALAR, Konstanca. Music objectives planning in prevailing psychomotor domain. The new educational review, ISSN 1732-6729, 2014, vol. 35, no. 1, str. 101-111, tabeli. http://www.educationalrev.us.edu.pl/volume35.htm, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2084. [COBISS.SI-ID 10014793]

 

1.04 Strokovni članek

5. SICHERL-KAFOL, Barbara, HOLCAR BRUNAUER, Ada, KORDEŠ, Urban. Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2014, letn. 16, št. 1, str. 34-40. [COBISS.SI-ID 2284668]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara, HOLCAR BRUNAUER, Ada. A model of formative assessment in music education. Atiner's Conference Paper Series, ISSN 2241-2891, str. [1-13]. http://www.atiner.gr/papers.htm. [COBISS.SI-ID 2221692]

7. HOLCAR BRUNAUER, Ada, KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara. A model of learning, teaching and assessment in music education. V: Education : abstracts : 16th annual international conference on education, 19-22 May 2014 : abstracts. Athens: Athens institute for education and research, 2014, str. 50. http://www.atiner.gr/education.htm. [COBISS.SI-ID 2221180]

8. LANGO, Jože, SICHERL-KAFOL, Barbara. Pupils' views on introducing ICT into music lessons. V: The 3rd Internatioanl Virtual Conference ICTIC 2014, 24.-28. March 2014, [Zilina], Slovak Republic. MOKRYŠ, Michal (ur.), BADURA, Štefan (ur.), LIESKOVSKÝ, Anton (ur.). ICTIC 2014 : proceedings in conference of Informatics and management science, (ICTIC - Proceedings in conference of informatics and management sciences, ISSN 1339-231X, 3). Zilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014, str. 343-352, tabele, graf. prikazi. http://www.ictic.sk/archive/?vid=1&aid=3&kid=50301-55&q=f6. [COBISS.SI-ID 10170697]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. LANGO, Jože, SICHERL-KAFOL, Barbara. Stavovi učenika prema uvoćenju informacionih tehnologija u nastavi muzike = Pupils' views on introducing ICT into music lessons. V: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme = [Innovation implementation in education and pedagogical work - challenges and dilemmas] : rezimei : 14. novembar 2014. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, 2014, str. 134-135. [COBISS.SI-ID 10322249]

10. SICHERL-KAFOL, Barbara, ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Glasbeni izzivi v teoriji in praksi predšolske glasbene vzgoje. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 63. [COBISS.SI-ID 9958985]

11. ZALAR, Konstanca, KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara. "Orff-Schulwerk" kot spodbuda dialoškega delovanja v razredu. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 64. [COBISS.SI-ID 9959241]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. SICHERL-KAFOL, Barbara, ZALAR, Konstanca. Partnerstva na področju izobraževanja in kulture - avtentične spodbude za razvoj glasbene nadarjenosti. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 85-94. [COBISS.SI-ID 10342729]

 

1.22 Intervju

13. SICHERL-KAFOL, Barbara (intervjuvanec), KOVAČIČ, Slavko (intervjuvanec), ROTAR PANCE, Branka (intervjuvanec). Pogovor o pouku glasbe v osnovnem šolstvu : okrogla miza. Glasna, ISSN 1855-8917, apr.-maj 2014, letn. 45, št. 2, str. 18-21. [COBISS.SI-ID 20915464]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

14. SICHERL-KAFOL, Barbara. Slovenian concept of music education. Music education in the framework of modern curriculum planning. Holistic music education. Music education in interdisciplinary connections. Partnerships between Slovenian schools and the arts. Assessment in music education. Model of Slovenian music education based on national heritage. Slovenian folk music : [predavanja v okviru] LLP/ERASMUS Program, Samsun Ondokuz Mayis University, Turkey, 27. 3. 2014 - 28. 4. 2014 (24 ur). [COBISS.SI-ID 10298953]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. Glasba v šoli in vrtcu. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

16. Glasbeno-pedagoški zbornik. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 1995-. ISSN 1318-6876. [COBISS.SI-ID 53810176]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

17. ZALAR, Konstanca. Narativne in dialoške razsežnosti "Orff-Schulwerka" : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Zalar], 2014. XIX, 229 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2077. [COBISS.SI-ID 10009161]

18. ZALAR, Konstanca. Narativne in dialoške razsežnosti "Orff-Schulwerka" : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Zalar], 2014. 1 optični disk (DVD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 278046720]

 

Recenzent

19. HRIBAR, Neža, MOVRIN, David (urednik). Note brez pomote : glasbeno opismenjevanje v otroškem pevskem zboru. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2014. 117 str., ilustr., note. ISBN 978-961-261-306-8. [COBISS.SI-ID 269971712]

DARJA SKRIBE-DIMEC [11613]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKRIBE-DIMEC, Darja. Prihodnji učitelji razrednega pouka o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2014, letn. 45, št. 4, str. 26-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 10243145]

 

1.04 Strokovni članek

2. SKRIBE-DIMEC, Darja. Vprašaj ptiče. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2014, letn. 18, št. 2, str. 20, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2060. [COBISS.SI-ID 10001225]

3. SKRIBE-DIMEC, Darja. Ocenjevanje in preverjanje znanja pri naravoslovju. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2014, letn. 16, št. 1, str. 28-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 10280009]

4. SKRIBE-DIMEC, Darja, KAVČIČ, Ida. Učenje v resničnem svetu : pouk na prostem in okoljska vzgoja sta si podobna, vendar se tudi razlikujeta. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 21. mar. 2014, letn. 65, št. 6, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10008905]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. SKRIBE-DIMEC, Darja. Narava in otroci. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 67. [COBISS.SI-ID 9959753]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. SKRIBE-DIMEC, Darja. Výuka přírodovědy a výzkumné krabice. V: MATYÁŠEK, Patrik (ur.), KOSTANJEVEC, Stojan, TORKAR, Gregor. Metodická publikace. První vydání. Brno: Nova škola, 2014, str. 48-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 10339401]

7. SKRIBE-DIMEC, Darja. Pouk na prostem. 2.6. V: MRŠNIK, Sandra, et al. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Spoznavanje okolja : naravoslovje in tehnika. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 79-83. http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-spozn-okolja/#/78/, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2577. [COBISS.SI-ID 10264649]

8. SKRIBE-DIMEC, Darja. Razvijanje procesnega znanja pri pouku naravoslovja s pomočjo raziskovalnih škatel : priložnost za nadarjene. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 201-213, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 10346569]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. SKRIBE-DIMEC, Darja. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2014, letn. 18, št. 2, str. [2]. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2058. [COBISS.SI-ID 9999945]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

10. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-830-4. ISBN 978-961-241-843-4. [COBISS.SI-ID 274544384]

11. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 274302208]

12. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2014. ISBN 978-961-02-0683-5. [COBISS.SI-ID 274937088]

 

2.05 Drugo učno gradivo

13. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2014. 59 str. [4] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-845-8. [COBISS.SI-ID 274842368]

14. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf), ZAJC, Sonja (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 5, Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 119 str. [20] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-02-0316-2. [COBISS.SI-ID 272266496]

15. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo, Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 103 str., 2 f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-02-0614-9. [COBISS.SI-ID 274203904]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. Naravoslovna solnica. Skribe-Dimec, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

17. DOLENC-ORBANIĆ, Nataša. Učinki konstruktivističnega pouka fotosinteze v osnovni šoli : doktorska disertacija. Koper: [N. Dolenc Orbanić], 2014. [17] f., 225 str., 89 str. pril., ilustr. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DOKTORSKE_DISERTACIJE/Dolenc_Orbanic_Natasa_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 1536234436]

 

Oseba, ki intervjuva

18. ROŽNIK, Natalija (intervjuvanec). Natalija Rožnik, učiteljica z velikim srcem. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2014, letn. 19, št. 1, str.12-13, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2628. [COBISS.SI-ID 10330697]

 

Fotograf

19. KOSTANJEVEC, Stojan, TORKAR, Gregor, et al., MATYÁŠEK, Patrik (urednik). Metodická publikace. První vydání. Brno: Nova škola, 2014. 96 str., ilustr., tabele. ISBN 978-80-7289-652-3. [COBISS.SI-ID 2297212]

DARIJA SKUBIC [17088]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKUBIC, Darija. Children’s knowledge of the concept of print (books) as an element of early literacy. US-China education review. A., ISSN 2161-623X, apr. 2014, vol. 4, no. 4, str. 268-278, tabele. [COBISS.SI-ID 10048585]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. OZBIČ, Martina, SKUBIC, Darija, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Opazovanje potencialno nadarjenih otrok pred vstopom v šolo = Observation of potentially gifted children before entering school. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014, str. 366-374. [COBISS.SI-ID 10349385]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, SKUBIC, Darija. Slovenski LARSP : prevod in priredba instrumenta LARSP (Language assessment, remidiation and screening procedure) avtorja Davida Crystala za profiliranje jezikovnih zmožnosti govorca = Slovenian LARSP : translation and adaptation of the instrument LARSP (Language assessment, remidiation and screening procedure) by David Crystal[a!] for profiling t[h!]e speaker´s language competence. V: KOROŠEC, Barbara (ur.), MAROT, Valerija (ur.). Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014, str. 143-146. [COBISS.SI-ID 10326857]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. JURIŠEVIČ, Mojca, SKUBIC, Darija. Teachers’ perception of creativity in preschool children. V: Excellence in education : the creativity - innovation challenge : programme. [Ulm]: The International centre for innovation in education, cop. 2014, str. 38. http://www.paris.icieconference.net/images/pdf_files/Conference%20Program%20Book.pdf. [COBISS.SI-ID 10124361]

5. SKUBIC, Darija, JURIŠEVIČ, Mojca. Human creativity is a complex phenomenon : preschool teachers perception of fostering creativity in children. V: Excellence in education : the creativity - innovation challenge : programme. [Ulm]: The International centre for innovation in education, cop. 2014, str. 92. http://www.paris.icieconference.net/images/pdf_files/Conference%20Program%20Book.pdf. [COBISS.SI-ID 10124617]

6. VIDRIH, Alenka, SKUBIC, Darija. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje : studentski odnos prema inkluziji AV metoda u obrazovnom kontekstu = Preschool education students’ attitude towards inclusion and implementation of AV method in educational context. V: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme = [Innovation implementation in education and pedagogical work - challenges and dilemmas] : rezimei : 14. novembar 2014. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, 2014, str. 144-145. [COBISS.SI-ID 10322505]

7. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez, SKUBIC, Darija. Attitudes towards giftedness and gifted education in the Slovenian educational context. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 152-153. [COBISS.SI-ID 10194249]

8. SKUBIC, Darija, NOVAK, Jasmina. Vloga vzgojiteljice oz. vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 32. [COBISS.SI-ID 9954633]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. SKUBIC, Darija, NOVAK, Jasmina. Vloga vzgojiteljice oz. vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok = The role of a pre-school teacher in the acquisition of Slovene by non-Slovene speaking children. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 389-402. [COBISS.SI-ID 10156105]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

10. SKUBIC, Darija (intervjuvanec), PIŽORN, Karmen (intervjuvanec), DULAR, Janez (intervjuvanec). Lokalni jeziki za globalno državljanstvo : oddaja Jezikovni pogovori, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 25. 02. 2014, od 18.00 do 18.20. [COBISS.SI-ID 9997385]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

11. GERČAR, Ana. Zaznavanje komunikacije pedagoških delavcev pri timskem delu v oddelku vrtca : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Gerčar], 2014. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2164. [COBISS.SI-ID 10070857]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. ŠKULJ, Andreja. Vloga diskriminacije v jezikovnem izražanju otrok v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Škulj], 2014. 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2023. [COBISS.SI-ID 9972041]

 

Recenzent

13. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

Lektor

14. Naravoslovna solnica. Skubic, Darija (lektor 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

MARKO SLAPAR [18171]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. KUZMAN, Boštjan, SLAPAR, Marko, ŠPARL, Primož. Vizualizacija in interaktivnost v pouku matematike - primer razdalje v ravnini. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 92. [COBISS.SI-ID 9964105]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

2. SLAPAR, Marko. Complex points of codimension 2 submanifolds : [Vabljeno predavanje na] TSIMF Symposium on Complex Analysis and Complex Dynamics, Tsinghua Sanya International Mathematics Forum, Sanya, May 12-16, 2014. [COBISS.SI-ID 10153545]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

3. PREZELJ-PERMAN, Jasna. Teoretične osnove tiskarskih procesov : matematični modul. 1. izd. Ljubljana: NTF, 2014. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6045-98-8. [COBISS.SI-ID 261758720]

MIHA SLAPNIČAR [36796]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. METLJAK, Mira, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. Three years of PROFILES experience in Slovenia : networking, teacher professional development and student gains. V: BOLTE, Claus (ur.), RAUCH, Franz (ur.). Enhancing inquiry-based science education and teachers’ continuous professional development in Europe : insights and reflections on the PROFILES project and other projects funded by the European commission. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria- Universität Klagenfurt, 2014, str. 179-186, ilustr., tabeli. http://ius.aau.at/misc/profiles/files/PROFILES_book3.pdf. [COBISS.SI-ID 10144329]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, JURIŠEVIČ, Mojca. PROFILES : a new strategy for motivating (gifted) students in the science classroom. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 69. [COBISS.SI-ID 10189641]

3. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Pogledi različnih deležnikov na pouk naravoslovnih predmetov v Sloveniji. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 133. [COBISS.SI-ID 9971785]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. METLJAK, Mira, PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Učinkovitost učnih modulov PROFILES pri pouku naravoslovnih predmetov v Sloveniji. V: DEVETAK, Iztok (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 97-104, tabela, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 10297161]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

5. SLAPNIČAR, Miha. Khine Swe, M. (Ed.)(2013) Critical Analzsis of Science Textbooks: Evaluating instructional effectiveness [Kritična analiza naravoslovnih učbenikov: ocenjevanje učinkovitosti poučevanja]. Dordrecht [etc.]: Springer. ISBN 978-94-007-4167-6. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2014, vol. 4, no. 1, str. 137-141. http://www.cepsj.si/doku.php?id=sl:issues, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2114. [COBISS.SI-ID 10040137]

 

HELENA SMRTNIK VITULIĆ [21600]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, LESAR, Irena. Deaf and hard-of-hearing students in Slovenia : academic achievement, experiences with schooling and professional aspirations. Cypriot journal of educational sciences, ISSN 1305-905X, 2014, vol. 9, no. 1, str. 29-39, tabele. http://www.world-education-center.org/index.php/cjes/article/view/4-4/pdf_250, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2489. [COBISS.SI-ID 10022473]

2. LESAR, Irena, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Self-esteem of deaf and hard of hearing students in regular and special schools. European journal of special needs education, ISSN 0885-6257, Feb. 2014, vol. 29, no. 1, str. 59-73, tabele. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2013.849842, doi: 10.1080/08856257.2013.849842. [COBISS.SI-ID 9840969]

3. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Teachers' emotional expression in the classroom. Hacettepe Egitim Dergisi, ISSN 1300-5340, 2014, vol. 29, issue 1, str. 226-237, tabele. [COBISS.SI-ID 10025801]

4. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Strategies of emotion regulation in students - future human relations professionals. The new educational review, ISSN 1732-6729, 2014, vol. 37, no. 3, str. 292-302, tabeli. http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_3_2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2590. [COBISS.SI-ID 10273353]

5. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Executive function in different groups of university students. Review of Psychology, ISSN 1330-6812, 2014, vol. 21, no. 2, str. 137-143, tabele. http://mjesec.ffzg.hr/revija.psi/vol%2022%20no%202%202014/Prosen%204.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3216. [COBISS.SI-ID 10791241]

6. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, LESAR, Irena. Prepričanja učencev, staršev in učiteljev o notranjih dejavnikih učne uspešnosti. Revija za elementarno izobraževanje, ISSN 1855-4431. [Tiskana izd.], apr. 2014, letn. 7, št. 1, str. 19-32, tabeli. http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2014_letnik7%20_stev_1/REI_7_1.pdf. [COBISS.SI-ID 10008649]

7. SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Razvoj mladostnikove osebnosti tekom dveh let : samoocene in ocene mam = Personality development of adolescents over a period of two years : self-evaluation and mothers' evaluation. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2014, letn. 18, št. 1/2, str. 25-46, tabeli. [COBISS.SI-ID 10162761]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

8. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Different perspectives on emotion regulation and its efficiency. Psihologijske teme, ISSN 1332-0742, 2014, vol. 23, no. 3, str. 389-405. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=10593, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2655. [COBISS.SI-ID 10372425]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Učiteljevo besedno in nebesedno izražanje čustev. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 28. [COBISS.SI-ID 10254409]

 

TOMA STRLE [32198]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. STRLE, Toma. Does consciousness cause behavior? Implications for moral responsibility. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 17. mednarodne multikonference - IS 2014, 9-10 oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek C = Cognitive sciences : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society - IS 2014, October 9th-10th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume C. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014, str. 84-89. http://is.ijs.si/zborniki/2014_IS_CP_Volume-C_%28CS%29.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2539. [COBISS.SI-ID 10244681]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. KORDEŠ, Urban, MARKIČ, Olga, STRLE, Toma. Note. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4684, 2014, vol. 12, issue 4, str. IV. [COBISS.SI-ID 10372681]

3. STRLE, Toma, MARKIČ, Olga, KURINČIČ, Zala, KORDEŠ, Urban, GAMS, Matjaž. [Foreword]. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 17. mednarodne multikonference - IS 2014, 9-10 oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek C = Cognitive sciences : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society - IS 2014, October 9th-10th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume C. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014, str. 2. http://is.ijs.si/zborniki/2014_IS_CP_Volume-C_%28CS%29.pdf. [COBISS.SI-ID 28037671]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.32 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci

4. KORDEŠ, Urban (avtor dodatnega besedila), STRLE, Toma (avtor dodatnega besedila), MARKIČ, Olga (urednik), STRLE, Toma (urednik), KORDEŠ, Urban (urednik), GAMS, Matjaž (urednik). Kognitivna znanost : zbornik 17. mednarodne multikonference - IS 2014, 9-10 oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek C = Cognitive sciences : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society - IS 2014, October 9th-10th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume C. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014. ISBN 978-961-264-073-6. http://is.ijs.si/zborniki/2014_IS_CP_Volume-C_(CS).pdf. [COBISS.SI-ID 27997735]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. KORDEŠ, Urban (avtor dodatnega besedila), STRLE, Toma (avtor dodatnega besedila), MARKIČ, Olga (urednik), STRLE, Toma (urednik), KORDEŠ, Urban (urednik), GAMS, Matjaž (urednik). Kognitivna znanost : zbornik 17. mednarodne multikonference - IS 2014, 9-10 oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek C = Cognitive sciences : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society - IS 2014, October 9th-10th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume C. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014. ISBN 978-961-264-073-6. http://is.ijs.si/zborniki/2014_IS_CP_Volume-C_(CS).pdf. [COBISS.SI-ID 27997735]

KATARINA SUSMAN [28552]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. SUSMAN, Katarina, TORKAR, Gregor. Zakaj lastovke jeseni odletijo in se spomladi vrnejo?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2014, letn. 18, št. 2, str. 16-19, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2061. [COBISS.SI-ID 10000969]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. DEVETAK, Iztok, ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina. Dotik narave 7, Zbirka naravoslovnih dejavnosti. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. ISBN 978-961-271-371-3. [COBISS.SI-ID 271398656]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

3. MORAVEC, Bernarda (urednik, avtor), ŠORGO, Andrej, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina, PEČAR, Maja. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Naravoslovje. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0291-9. http://www.zrss.si/pdf/pos-pouka-os-naravoslovje.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2569. [COBISS.SI-ID 275756288]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. SUSMAN, Katarina. Verižni eksperiment : predstavitev projekta, ki je bil v letih 2012/2013 in 2013/2014 financiran na internem razpisu PeF UL v okviru Raziskovalnega dneva Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10451785]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

5. KRAMARIČ, Mira, KERN, Milka (avtor, fotograf), PIPAN, Majda (avtor, fotograf), GROŠELJ, Nataša, RIBIČ, Marija (avtor, fotograf), RAJŠP, Martina, ŽIC, Jasna, JUVAN, Nuša (avtor, fotograf). Lili in Bine 3 : [medpredmetni delovni zvezek v tretjem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 6 zv. (88; 96; 84; 86; 42; 90 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-280-8. [COBISS.SI-ID 275203840]

6. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf, recenzent), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja. Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-645-4. ISBN 978-961-241-646-1. ISBN 978-961-241-647-8. [COBISS.SI-ID 272474368]

MARJAN ŠIMENC [12196]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠIMENC, Marjan. Philosophy for children and philosophy as therapy. Metodički ogledi, ISSN 0353-765X, 2014, vol. 21, no. 2, str. 13-33. [COBISS.SI-ID 2797399]

2. ŠIMENC, Marjan, SARDOČ, Mitja, MLEKUŽ, Ana. Rezultati mednarodnih primerjalnih raziskav državljanske vzgoje. Zgodovina v šoli, ISSN 1318-1416, 2014, letn. 23, št. 1/2, str. 12-22, 95, tabele. [COBISS.SI-ID 10077257]

 

1.04 Strokovni članek

3. MLEKUŽ, Ana, ŠIMENC, Marjan. Kaj je pokazala Mednarodna raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2009?. Novičnik PI, ISSN 2350-3718, 2014, letn. 2, št. 1. http://novice.pei.si/?page_id=1018. [COBISS.SI-ID 2634071]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. ŠIMENC, Marjan. Philosophy and the therapy of education = Filozofija i terapija obrazovanja. V: KRSTIĆ, Predrag (ur.), PUDAR, Gazela (ur.), ALBAHARI, Biljana (ur.). Međunarodna konferencija Čemu obrazovanje? = International Conference Why Still Education? : Kovačica, 6-8 Jun/e 2014. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014, str. 52. [COBISS.SI-ID 2676055]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. ŠIMENC, Marjan. Man-made world, examined life and world-made man = Svijet koji je stvorio čovjek, istraženi život i čovjek kojeg je stvorio svijet. V: ZAGORAC, Ivana (ur.). 23. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 21.-27. rujna 2014 = 23rd days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 21-27, 2014 = 23. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 21.-27. September 2014 = 23. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 21-27 settembre 2014, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2236, Libellus, 21), (Dani Frane Petrića, ISSN 1848-2228, 23). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, [2014], str. 133-134. [COBISS.SI-ID 2728023]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. KODELJA, Zdenko, ŠIMENC, Marjan. Uresničevanje pravice do izobraževanja : [predavanje na posvetu Otrokove pravice v Sloveniji, 25 let po sprejemu Konvencije OZN o otrokovih pravicah, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 25. 11. 2014]. Ljubljana, 2014: SAZU. [COBISS.SI-ID 2758743]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Anthropos. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije: Slovensko filozofsko društvo, 1969-. ISSN 0587-5161. http://www.anthropos.si/2007_3_4.html. [COBISS.SI-ID 736516]

8. FNM. Filozofija na maturi. Šimenc, Marjan (odgovorni urednik 1994-, član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1998-. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 79291136]

9. Metodički ogledi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2010-). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1990-. ISSN 0353-765X. [COBISS.SI-ID 17195010]

10. Problemi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1962-. ISSN 0555-2419. http://www.dlib.si/results/?query=%27title%3dproblemi%27&fformattypeserial=journal&sortDir=ASC&sort=date&page=1&pageSize=100. [COBISS.SI-ID 13608448]

11. Šolsko polje. Šimenc, Marjan (urednik 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

12. Vzgoja in izobraževanje. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

13. HOPE, Ronald Anthony, ŠIMENC, Marjan (urednik). Medicinska etika : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 21). V Ljubljani: Krtina, 2014. 163 str., ilustr., črnobele fotogr. ISBN 978-961-260-075-4. [COBISS.SI-ID 274475008]

14. DURKHEIM, Émile, ŠIMENC, Marjan (urednik). Moralna vzgoja : kurz iz sociologije na Sorboni v letu 1902/03, (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2014. 237 str. ISBN 978-961-260-081-5. [COBISS.SI-ID 276869120]

 

Diskutant

15. NARAT, Boštjan. Kje je izobraževanje danes in kaj je njegova izguba? : sodelovanje v pogovorni oddaji Panoptikum, TVSLO 1, 19. 9. 2014. Ljubljana: RTV Slovenija, 2014. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/panoptikum/ava2.174295553/. [COBISS.SI-ID 2710871]

16. Strokovna razprava o otrocih in umetnosti : [razprava v Studiu Lutkovnega gledališča Maribor, Maribor, 24. 4. 2014]. Maribor: LGM, 2014. [COBISS.SI-ID 2640471]

 

PRIMOŽ ŠPARL [23341]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MIKLAVIČ, Štefko, ŠPARL, Primož. On distance-regular Cayley graphs on abelian groups. Journal of combinatorial theory. Series B, ISSN 0095-8956, 2014, vol. 108, str. 102-122. http://dx.doi.org/10.1016/j.jctb.2014.03.002. [COBISS.SI-ID 1536382660]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. KUZMAN, Boštjan, SLAPAR, Marko, ŠPARL, Primož. Vizualizacija in interaktivnost v pouku matematike - primer razdalje v ravnini. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 92. [COBISS.SI-ID 9964105]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. ŠPARL, Primož. Koike, Hiroki (SV-UPR); Kovács, István (SV-UPR): Isomorphic tetravalent cyclic Haar graphs. (English summary). - Ars Math. Contemp. 7 (2014), no. 1, 215-235. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2014, mR3047621. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3047621.pdf. [COBISS.SI-ID 17032793]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. KUTNAR, Klavdija, ŠPARL, Primož. Bled'11 - Part 2. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3974. [Spletna izd.], 2014, vol. 7, no. 1, str. III. http://amc-journal.eu/index.php/amc/issue/view/19. [COBISS.SI-ID 1536241348]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. ŠPARL, Primož. On half-arc-transitive graphs : [predavanje na] El Seminario "Víctor Neumann-Lara" de combinatoria, geometría y convexos del Instituto de Matemáticas de la UNAM, 13 de Agosto de 2014. [COBISS.SI-ID 10298185]

6. ŠPARL, Primož. On quartic half-arc-transitive metacirculants : [predavanje na] Vanderbilt Graph theory and combinatorics seminar, Vanderbilt University, Nashville, USA, 4th April 2014. [COBISS.SI-ID 10051401]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Ars mathematica contemporanea. Šparl, Primož (gostujoči urednik 2013-2014). [Spletna izd.]. Koper: Univerza na Primorskem, 2008-. ISSN 1855-3974. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239051776]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. SAKSIDA, Maruša. Simetrije cirkulantnih grafov : magistrsko delo. Koper: [M. Saksida], 2014. XI, 66 f., ilustr. http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/view/266. [COBISS.SI-ID 1537167044]

VESNA ŠTEMBERGER [13904]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠTEMBERGER, Vesna. Excuses on physical education made by primary school pupils of fourth and fifth class. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, ISSN 1212-1428, 2014, vol. 50, no. 1, str. 15-27, tabele. [COBISS.SI-ID 10496073]

2. ŠTEMBERGER, Vesna. Opravičevanje šest do deset let starih otrok pri predmetu šport. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2014, letn. 29, [št.] 2, str. 74-88, tabele. [COBISS.SI-ID 10337865]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. PIŠOT, Rado, PLEVNIK, Matej, ŠTEMBERGER, Vesna. Effective teaching in physical education : Slovenian perspective. Research quarterly for exercise and sport, ISSN 0270-1367, 2014, vol. 85, iss. 2, str. 153-156. http://dx.doi.org/10.1080/02701367.2014.904715, doi: 10.1080/02701367.2014.904715. [COBISS.SI-ID 1536499140]

 

1.04 Strokovni članek

4. ŠTEMBERGER, Vesna, FILIPČIČ, Tjaša. Delo z nadarjenimi učenci pri predmetu šport. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2014, letn. 16, št. 2/3, str. 36-40. [COBISS.SI-ID 10457417]

5. ŠTEMBERGER, Vesna. Ocenjevanje znanja pri predmetu šport. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2014, letn. 16, št. 2/3, str. 48-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 10458185]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. ŠTEMBERGER, Vesna, FILIPČIČ, Tjaša. Nadarjeni učenci na področju športa v šolskem sistemu. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 241-249. [COBISS.SI-ID 10347849]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

7. ŠTEMBERGER, Vesna. Kaj počnemo na Šmarni gori : k razmišljanju Nika Slane v rubriki Športni pogled (ŠR št. 17, 7. 11. 2014). Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 21. nov. 2014, letn. 65, št. 18, str. 4. [COBISS.SI-ID 10314569]

 

1.22 Intervju

8. ŠTEMBERGER, Vesna (intervjuvanec). Pogovor z dr. Vesno Štemberger. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2014, letn. 16, št. 2/3, str. 63-66, ilustr. [COBISS.SI-ID 10458441]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Štemberger, Vesna (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

 

Mentor pri magistrskih delih

10. VODOVNIK, Jasmina. Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Vodovnik], 2014. 280 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2237. [COBISS.SI-ID 10107209]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. ŠENICA, Vanja. Minuta za zdravje v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Šenica], 2014. 105 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2503. [COBISS.SI-ID 10234697]

SIMONA TANCIG [04007]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. TANCIG, Simona. Nevroedukacija - o možganih in specifičnih učnih težavah. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, dec. 2014, letn. 10, št. 21, str. 22-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 10389577]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. TANCIG, Simona. Novejša spoznanja nevroedukacijske znanosti o specifičnih učnih težavah. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), et al. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2014, str. 72-82, ilustr. [COBISS.SI-ID 10234953]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

3. TANCIG, Simona. Nevroedukacija - nova znanost o učenju in poučevanju : kakšne spremembe prinaša v izobraževalno prakso, raziskave in edukacijske politike. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 23. [COBISS.SI-ID 9953353]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. TANCIG, Simona. Nevroedukacija in utelešena kognicija - pogledi na gibalno in plesno dejavnost = Neuroeducation and embodied cognition - views of movement and dance activities. V: GERŠAK, Vesna (ur.), MEŠKO, Nina (ur.). 2. mednarodna konferenca plesne pedagogike = 2nd International Dance Pedagogy Conference, 10.-12. 10. 2014 Velenje, Slovenija. Ljubljana: JSKD, 2014, str. 11. [COBISS.SI-ID 10267721]

5. TANCIG, Simona, PULEC LAH, Suzana, ŽOLGAR, Ingrid, VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. The neuroscience literacy of pre-service special needs educators and predictors of neuromyths and knowledge. V: Educational Neuroscience : [Neuroscience and Education]. Göttingen: Georg-Avgust-Universität, 2014, str. 84. [COBISS.SI-ID 10126409]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. TANCIG, Simona. Nevroedukacija - nova znanost o učenju in poučevanju : kakšne spremembe prinaša v izobraževalno prakso, raziskave in edukacijske politike? = Neuroeducation - a new science of teaching and learning : What changes are being transferred to education practice, research and education policy?. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 419-434, ilustr. [COBISS.SI-ID 10168393]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

7. TANCIG, Simona. Nevroedukacija - nova znanost o učenju in poučevanju : predavanje v okviru posveta Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij - Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi Ljubljana, 31. 1. - 1. 2. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=xLZU5Cp6_-k. [COBISS.SI-ID 10436681]

 

VERONIKA TAŠNER [31048]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

1. TAŠNER, Veronika. Dometi in meje meritokracije : o trudu, pameti, pravičnosti in neenakosti : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Tašner], 2014. 236 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 278346752]

JERNEJA TERČON [40106]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. TERČON, Jerneja. Soustvarjanje s starši. Didakta, ISSN 0354-0421, okt. 2014, letn. 24, št. 175, str. 3-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 10293577]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. FILIPČIČ, Tjaša, TERČON, Jerneja, STELE, Miha. Pomoč učencu z razvojno motnjo koordinacije v šoli. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 54. [COBISS.SI-ID 9957961]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. FILIPČIČ, Tjaša, TERČON, Jerneja, STELE, Miha. Pomoč učencu z razvojno motnjo koordinacije v šoli. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 21-29. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2496. [COBISS.SI-ID 10139721]

 

BEATRIZ G. TOMŠIČ ČERKEZ [19727]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Perceptual literacy and the construction of significant meanings within art education. The International Journal of Art & Design Education, ISSN 1476-8062, 2014, vol. 33, iss. 2, str. 272-285. [COBISS.SI-ID 10136905]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Developing stimulation of gifted students through interdisciplinarity. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 131-132. [COBISS.SI-ID 10193481]

3. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, HORVAT, Uršolina, PUGELJ, Ana, SLAPAR, Sara. Raziskovanje pri likovni vzgoji. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 48. [COBISS.SI-ID 9956937]

4. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Likovna vzgoja in trajnostni razvoj. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 113. [COBISS.SI-ID 9968969]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Ustvarjalnost biva v presežku. V: TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, et al. Koraki --- za jutri : [pregledna razstava umetniških del nekdanjih dijakov in strokovnih sodelavcev ob 10. obletnici umetniške gimnazije likovne smeri na Gimnaziji Celje - Center]. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2014, str. 16. [COBISS.SI-ID 10504521]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

6. HUZJAN, Zdenko (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 4. 12. 2014 - 10.1. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2638. [COBISS.SI-ID 10336585]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. CEPS journal. Tomšič-Čerkez, Beatriz (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

GREGOR TORKAR [23553]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor. Learning experiences that produce environmentally active and informed minds. NJAS Wageningen journal of life sciences, ISSN 1573-5214. [Tiskana izd.], 2014, vol 69, no. 6, str. 49-55, tabele. http://www.sciencedirect.com/science/journal/15735214, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.njas.2014.03.002. [COBISS.SI-ID 10059081]

2. TORKAR, Gregor, VERLIČ, Andrej, VILHAR, Urša. Importance of forest ecosystem services to secondary school students : a case from the North-West Slovenia. South-east European forestry, ISSN 1847-6481, 2014, vol. 5, no. 1, str. e1-e9, ilustr. http://www.seefor.eu/images/arhiva/vol5_no1/torkar/torkar.pdf. [COBISS.SI-ID 3864230]

 

1.04 Strokovni članek

3. SUSMAN, Katarina, TORKAR, Gregor. Zakaj lastovke jeseni odletijo in se spomladi vrnejo?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2014, letn. 18, št. 2, str. 16-19, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2061. [COBISS.SI-ID 10000969]

4. ROBLEK, Tadeja, TORKAR, Gregor. Kunci v zajčniku : kvaliteta bioloških sporočil v otroških slikanicah. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2014, letn. 18, št. 3, str. 10-11, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2192. [COBISS.SI-ID 10088265]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. TORKAR, Gregor, MCGREGOR, Sue L. T. Emerging transdisciplinary thinking in science : lessons to be learned as we strive for societal transformation. V: ĐUROVIĆ, Momir (ur.). Proceedings, (Scientific Meetings, vol. 124). Podgorica: Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 2014, str. 421-429, ilustr. https://docs.google.com/file/d/0B97wFfekfDv1MThja3FWSG5uS0U/edit/pli=1. [COBISS.SI-ID 10135625]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. TORKAR, Gregor. Preparation of natural history collection as an enrichment activity to promote gifted elementary school students : a case study. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 100. [COBISS.SI-ID 10192457]

7. TORKAR, Gregor. Aktivne metode učenja in poučevanja vzgojno-izobraževalnih vsebin s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 72. [COBISS.SI-ID 9960521]

8. BAJD, Barbara, TORKAR, Gregor. Preprosti biološki ključi v vrtcu, da ali ne?. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 87. [COBISS.SI-ID 9962825]

9. TORKAR, Gregor, MCGREGOR, Sue L. T. Emerging transdisciplinary thinking in science : lessons to be learned as we strive for societal transformation. V: Transition to a new society : book of abstracts : international conference, Podgorica, Montenegro, 20-22 March 2014. Podgorica: Montenegrin academy of sciences and arts, 2014, str. 40. [COBISS.SI-ID 3279611]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. PRESETNIK, Primož, POGORELEC, Monika, TORKAR, Gregor, GOVEDIČ, Marijan. Popis vidre (Lutra lutra) v dolini reke Voglajne. V: GOVEDIČ, Marijan (ur.), LEŠNIK, Aleksandra (ur.). Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne : končno poročilo. Miklavž na Dravskem polju: Center za kartografijo favne in flore, 2014, str. 294-308, ilustr. [COBISS.SI-ID 79855873]

11. TORKAR, Gregor. O ekološki pismenosti, trajnosti in pomenu aktivnih (transformativnih) metod učenja in poučevanja. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 153-161, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2501. [COBISS.SI-ID 10142281]

12. TORKAR, Gregor. Priprava naravoslovne zbirke kot obogatitvena dejavnost za spodbujanje nadarjenosti osnovnošolca : študija primera. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 235-240, tabela. [COBISS.SI-ID 10347593]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

13. TORKAR, Gregor. Barbara Bajd: Moji prvi morski raki. Moje prve morske ribe: preprosta določevalna ključa. Ljubljana: Založba Hart, 2013 in 2014. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2014, letn. 18, št. 3, str. 38, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2195. [COBISS.SI-ID 10089033]

14. TORKAR, Gregor. Barbara Bajd: Moje prve alpske rastline: preprost določevalni ključ. Ljubljana: Založba Hart, 2014. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2014, letn. 19, št. 1, str. 38, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2632. [COBISS.SI-ID 10331721]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

15. TORKAR, Gregor, BRATOŽ OPAŠKAR, Polonca (avtor, ilustrator). Gospodinjstvo 5, [Delovni zvezek za 5. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 68 str., [2] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-209-334-1. [COBISS.SI-ID 268072960]

16. O'DONOGHUE, Miriam, TORKAR, Gregor, MAGUIRE, Helen, THORESEN, Victoria, MELO, Nuno, MUZICKOVA, Lenka. What’s the story? : responsible and sustainable living : images and objects : active methodology toolkit 5. Hamar: PERL - Partnership for Education and Research about Responsible Living, cop. 2014. ISBN 978-82-7671-922-2. http://www.perlprojects.org/. [COBISS.SI-ID 10138185]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

17. KOSTANJEVEC, Stojan, TORKAR, Gregor, et al., MATYÁŠEK, Patrik (urednik). Metodická publikace. První vydání. Brno: Nova škola, 2014. 96 str., ilustr., tabele. ISBN 978-80-7289-652-3. [COBISS.SI-ID 2297212]

18. KRŽAN, Andrej, TREBŠE, Polonca, RODELA, Romina, TORKAR, Gregor, ŠPRAJCAR, Maša, ŠPRAJCAR, Maša (urednik). Priročnik o ravnanju z odpadki. Trst: Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica, 2014. 93 str., ilustr. http://www.tessischool.eu/wp-content/uploads/Prirocnik_o_ravnanju_z_odpadki.pdf. [COBISS.SI-ID 5602074]

 

2.11 Diplomsko delo

19. TORKAR, Gregor. Analiza možnih strategij pomnjenja podatkov elektronskega zdravstvenega zapisa : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Torkar], 2014. X, 54 str., ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/2567/. [COBISS.SI-ID 10632532]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

20. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

21. Dedi. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2009-). [S. l.: s. n.], 2009-. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si. [COBISS.SI-ID 250341632]

22. Varstvo narave. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1962-. ISSN 0506-4252. [COBISS.SI-ID 6433794]

 

Recenzent

23. DEVETAK, Iztok (urednik), METLJAK, Mira (urednik). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-253-165-2. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2603. [COBISS.SI-ID 276248576]

 

NADICA TURNŠEK [18696]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. TURNŠEK, Nada, GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena. Razumevanje mikro-kulture sodelovanja in tekmovanja v slovenskih vrtcih. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 30. [COBISS.SI-ID 9954377]

2. TURNŠEK, Nada. Children from ethnic minorities also need a ''ramp'' to climb up the ladder of success : the need for positive action in the pursuit of justice. V: Us, them & me : universal, targeted or individuated early childhood programmes : abstract book. Crete: University of Crete: European Early Childhood Education Research Association, 2014, str. 200. http://www.eecera.org/documents/pdf/conferences/abstract-books/crete-2014.pdf. [COBISS.SI-ID 10210377]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAPUŠ-PAVEL, Jana, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, KOŠAN, Hana, KRAJNIK, Nina, PIRC, Jerneja, GIMPELJ, Andreja, RAZPOTNIK, Špela. Ranljive družine ali plavanje proti toku. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 55. [COBISS.SI-ID 10253129]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. CEPS journal. Turnšek, Nadica (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

MAJA UMEK [06622]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PELC, Stanko, UMEK, Maja, HERGAN, Irena. Coping with marginalization within social science in primary education. V: Changes, challenges, responsibility. Kraków: [s. n.], 2014. http://www.igu2014.org/programme_detailed/pdf/C12_29_CNG1/Pelc_Coping.pdf. [COBISS.SI-ID 1536998596]

2. UMEK, Maja, NOVAK, Diana. Občutljive teme pri pouku družboslovja na razredni stopnji. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 90. [COBISS.SI-ID 9963593]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. NOVAK, Diana, UMEK, Maja. Občutljive teme ločitev, smrt, istospolno partnerstvo pri pouku = Sensitive issues of divorce, death, homosexual partnership at lessons. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 219-233. [COBISS.SI-ID 10165833]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. UMEK, Maja. Kartografické vzdělávání mladších dětí. V: MATYÁŠEK, Patrik (ur.), KOSTANJEVEC, Stojan, TORKAR, Gregor. Metodická publikace. První vydání. Brno: Nova škola, 2014, str. 74-82, ilustr. [COBISS.SI-ID 10339657]

5. UMEK, Maja, ZABUKOVEC, Marjeta. Izziv za nadarjene pri družboslovju - jaz in drugi. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 155-174, tabele. [COBISS.SI-ID 10344521]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. UMEK, Maja. Priložnost vsem, ne le nekaterim : ob obisku letne konference Škotske mreže za nadarjene učence na Univerzi v Glasgowu. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 9. maj 2014, letn. 65, št. 9, str. 4. [COBISS.SI-ID 10047305]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 1 : družba za 4. razred dvojezične osnovne šole = A társadalom és én 1 : társadalomismeret a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-838-0. ISBN 978-961-241-839-7. [COBISS.SI-ID 274730496]

8. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 1 : družba za 4. razred osnovne šole, [Učbenik]. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-241-629-4. [COBISS.SI-ID 272541952]

9. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga. Družba in jaz 2 : družba za 5. razred dvojezične osnovne šole = A társadalom és én 2 : társadalomismeret a kétnyelvű általános iskolák 5. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014-2015. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-836-6. ISBN 978-961-241-874-8. [COBISS.SI-ID 274623232]

10. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole, [Učbenik]. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-241-631-7. [COBISS.SI-ID 271645184]

11. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga. Io e la societa 1 : conoscenza della societa per la classe IV della scuola elementare. 3a ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-18-2. [COBISS.SI-ID 273253632]

12. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Io e la societa 2 : conoscenza della societa per la classe V della scuola elementare. 5a ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-73-1. [COBISS.SI-ID 273254912]

13. UMEK, Maja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf), LIČAN ADAMČIČ, Željka, GALONJA, Tadeja. Raziskujem in razmišljam 3, Učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0509-8. [COBISS.SI-ID 272244224]

 

2.05 Drugo učno gradivo

14. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 1 : družba za 4. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A társadalom és én 1 : társadalom a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára, Munkafüzet. 8. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (92, 92 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-262-3. ISBN 978-961-241-263-0. [COBISS.SI-ID 273286656]

15. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 1 : družba za 4. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-241-630-0. [COBISS.SI-ID 272542464]

16. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga. Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-241-632-4. [COBISS.SI-ID 272542208]

17. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Io e la societa 1 : conoscenza della societa per la classe IV della scuola elementare, Quaderno attivo. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-23-6. [COBISS.SI-ID 273324032]

18. UMEK, Maja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf), LIČAN ADAMČIČ, Željka, GALONJA, Tadeja. Raziskujem in razmišljam 3, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0510-4. [COBISS.SI-ID 273449216]

19. UMEK, Maja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf), LIČAN ADAMČIČ, Željka, GALONJA, Tadeja. Raziskujem in razmišljam 3, Učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2014. ISBN 978-961-02-0681-1. http://trafika.klika.si/sl/ucbeniki-dostop. [COBISS.SI-ID 274937600]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

20. Preverjanje in ocenjevanje. Umek, Maja (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

 

Fotograf

21. KOSTANJEVEC, Stojan, TORKAR, Gregor, et al., MATYÁŠEK, Patrik (urednik). Metodická publikace. První vydání. Brno: Nova škola, 2014. 96 str., ilustr., tabele. ISBN 978-80-7289-652-3. [COBISS.SI-ID 2297212]

 

MILENA VALENČIČ ZULJAN [11436]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VALENČIČ ZULJAN, Milena, BLANUŠA TROŠELJ, Danijela. Profesionalni razvoj vzgojiteljev z vidika vzgojiteljevih pojmovanj. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2014, letn. 20, [št.] 1, str. 43-60, graf. prikaz, tabele. [COBISS.SI-ID 10034505]

2. VALENČIČ ZULJAN, Milena, MARENTIČ-POŽARNIK, Barica. Induction and early-career support of teachers in Europe. European journal of education, ISSN 0141-8211. [Print ed.], 2014, vol. 49, issue 2, str. 192-205. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12080/abstract, doi: 10.1111/ejed.12080. [COBISS.SI-ID 10046793]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

3. ŽAKELJ, Amalija, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Poteškoće učenika u učenju i oblici pomoći, (Biblioteka Monografije). 1. izd. Vršac: Visoka škola strukovnih studija Mihajlo Pavlov, 2014. ISBN 978-86-7372-200-9. http://www.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2012/09/ZakeljZuljan.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2491. [COBISS.SI-ID 10150985]

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. VALENČIČ ZULJAN, Milena, KRAJNC, Sabina, PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Priprava mini učne ure : navodilo za pripravo mini učne ure in pisanje poročila o laboratorijskih vajah : Didaktika z osnovami IKT : Dvopredmetni učitelj, 2. letnik. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 13 f., tabele. [COBISS.SI-ID 10059849]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Fazni modeli profesionalnog razvoja odgajatelja - od početnika do eksperta. Odgajatelj - poziv ili profesija. Istraživanje kao čimbenik profesionalnog razvoja odgajatelja. Unutranji i vanjski čimbenici profesionalnog razvoja odgajatelja. Resilientnost i profesionalni razvoj : [predavanja na] Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeca, 5. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 10613065]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. CEPS journal. Valenčič Zuljan, Milena (glavni urednik odgovorni urednik 2011-2012, član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

7. Istraživanja u pedagogiji. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega sveta 2011-). Beograd: Srpska akademija obrazovanja; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2011-. ISSN 2217-7337. http://research.rs/. [COBISS.SI-ID 268028167]

8. Pedagoška obzorja. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2001-2014). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

9. Školski vjesnik. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

10. GOJKOV, Grozdanka (urednik), STOJANOVIĆ, Aleksandar (urednik), VALENČIČ ZULJAN, Milena (urednik). Daroviti i kvalitet obrazovanja : zbornik 19, (Zbornik, 19). Vršac: Visoka škola strukovnih studia za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov"; Arad: Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu", 2014. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-86-7372-191-0. [COBISS.SI-ID 10117961]

 

Mentor pri magistrskih delih

11. KRAJNC, Sabina. Kolegialno sodelovanje vzgojiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja posameznika in celotne organizacije : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Krajnc], 2014. 105 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2209. [COBISS.SI-ID 10099017]

12. SVETIČ, Nina. Učna diferenciacija in individualizacija z vidika učiteljevih izkušenj in presoje lastne kompetentnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Svetič], 2014. 125 str., [23] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2573. [COBISS.SI-ID 10264137]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PeF za študijsko leto 2013/2014

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. ROJC, Špela. Vloga izobraževanja pri vzgojiteljevem vpeljevanju sprememb v pedagoško prakso : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Rojc], 2014. X, 83 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2220. [COBISS.SI-ID 10101065]

 

Recenzent

14. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Valenčič Zuljan, Milena (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

15. MIŠURAC, Irena. Suvremeni standardi matematičkih kompetencija u početnoj nastavi matematike, (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu). Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2014. 425 str. ISBN 978-953-7395-67-4. [COBISS.SI-ID 10526025]

TOMAŽ VEC [25477]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. VEC, Tomaž. Miti o agresiji in nasilju. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 22. [COBISS.SI-ID 9953097]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. VEC, Tomaž. Značaj supervizije u profesionalnom razvoju direktora, nastavnika i vaspitača = Significance of supervision in the professional development director, teachers and educators. V: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme = [Innovation implementation in education and pedagogical work - challenges and dilemmas] : rezimei : 14. novembar 2014. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, 2014, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 10319945]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. VEC, Tomaž. Supervizija na pedagoškem področju. Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2014, letn. 23, str. 77. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/dnevi_psihologov_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 55888482]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. VEC, Tomaž, RUPNIK VEC, Tanja, ŽORGA, Sonja. Understanding how supervision works and what it can achieve. V: WATKINS, C. Edward (ur.), MILNE, Derek (ur.). The Wiley international handbook of clinical supervision. Chichester: Wiley Blackwell, 2014, str. 103-127, ilustr. [COBISS.SI-ID 10504009]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

5. KOMPARE, Alenka (avtor, fotograf), STRAŽIŠAR, Mihaela, DOGŠA, Irena (avtor, fotograf), VEC, Tomaž (avtor, fotograf), CURK, Janina (avtor, fotograf). Introduzione alla psicologia : manuale di psicologia per il secondo anno del ginnasio e delle scuole medie tecnica e professionale. 1. ed. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo = Lubiana: Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia, 2014. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0006-9. [COBISS.SI-ID 274422784]

6. KOMPARE, Alenka (avtor, fotograf), STRAŽIŠAR, Mihaela, DOGŠA, Irena (avtor, fotograf), VEC, Tomaž (avtor, fotograf), CURK, Janina (avtor, fotograf). Uvod v psihologijo, Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja. 1. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2014. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0108-3. [COBISS.SI-ID 271934976]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

7. VEC, Tomaž. Miti o nasilju in agresiji : predavanje v okviru posveta Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij - Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi Ljubljana, 31. 1. - 1. 2. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=-DJWnLAP0x4. [COBISS.SI-ID 10437193]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Šolsko svetovalno delo. Vec, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 58450432]

 

JANEZ VOGRINC [23750]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. METLJAK, Mira, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. Three years of PROFILES experience in Slovenia : networking, teacher professional development and student gains. V: BOLTE, Claus (ur.), RAUCH, Franz (ur.). Enhancing inquiry-based science education and teachers’ continuous professional development in Europe : insights and reflections on the PROFILES project and other projects funded by the European commission. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria- Universität Klagenfurt, 2014, str. 179-186, ilustr., tabeli. http://ius.aau.at/misc/profiles/files/PROFILES_book3.pdf. [COBISS.SI-ID 10144329]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, VOGRINC, Janez. Students' motivation and achievements in lower-secondary school science subjects - Slovenian profiles perspectives. V: CONSTANTINOU, Constantinos P. (ur.), PAPADOURIS, Nicos (ur.), HADJIGEORGIOU, Angela (ur.). Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning : proceedings of the ESERA 2013 Conference, (Strand, 1-16). Nicosia: European Science Education Research Association, 2014, str. 11-18, ilustr., tabele. http://www.esera.org/media/esera2013/Iytok_Devetak_7Feb2014.pdf. [COBISS.SI-ID 9989449]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, VOGRINC, Janez. PROFILES students' motivation and chemistry achievements in lower secondary school. V: 12th European Conference on Research in Chemistry Education 2014 (ECRICE 2014), 7.-10. July, 2014, Jyväskylä, Finland. LUNDELL, Jan (ur.), VÄLISAARI, Jouni (ur.). Book of abstracts, (Research report - Department of Chemistry. University of Jyväskylä, ISSN 0357-346X, no. 176). Jyväskylä: University of Jyväskylä, cop. 2014, str. 127. [COBISS.SI-ID 10121289]

4. GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. PROFILES : innovative teaching and learning approach in science education. V: Excellence in education : the creativity - innovation challenge : programme. [Ulm]: The International centre for innovation in education, cop. 2014, str. 102. http://www.paris.icieconference.net/images/pdf_files/Conference%20Program%20Book.pdf. [COBISS.SI-ID 10124105]

5. KREK, Janez, VOGRINC, Janez. Stručna avtonomija nastavnika ili zakon = Professional autonomy of the teacher or the law. V: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju - izazovi i dileme = [Innovation implementation in education and pedagogical work - challenges and dilemmas] : rezimei : 14. novembar 2014. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, 2014, str. 34-35. [COBISS.SI-ID 10321481]

6. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez, SKUBIC, Darija. Attitudes towards giftedness and gifted education in the Slovenian educational context. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 152-153. [COBISS.SI-ID 10194249]

7. VUK, Sonja, TACOL, Tonka, VOGRINC, Janez. Imerzivna metoda u poučavanju vizualne umjetnosti. V: ŠKOJO, Tihana (ur.). Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja : [zbornik sažetaka]. Osijek: Umjetnička akademija, 2014, str. 166-168. [COBISS.SI-ID 10271305]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Model profesionalnega razvoja učiteljev naravoslovja PROFILES. V: DEVETAK, Iztok (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 69-85, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10296649]

9. VOGRINC, Janez. Akcijsko raziskovanje kot temeljni raziskovalni pristop v okviru projekta PROFILES. V: DEVETAK, Iztok (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 87-95. [COBISS.SI-ID 10296905]

10. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. A PROFILES model of science teachers’ professional development, a Slovenian perspective of implementation of action research. 3.3. V: BOLTE, Claus (ur.), et al. Science teachers’ continuous professional development in Europe : case studies from the PROFILES project. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2014, str. 182-188, ilustr. http://www.profiles-project.eu/Dissemination/PROFILES_Book/PROFILES_book2.pdf?1407394633, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2349. [COBISS.SI-ID 10143817]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. VOGRINC, Janez. Sodelavec, s katerim se lahko sproščeno in odkrito pogovarjaš. V: ROSIĆ, Vladimir. Marjan Blažič : pedagog humanizma, ustvarjalnosti in tolerance : 45 let ustvarjalnega dela. Novo mesto: Visokošolsko središče, 2014, str. 145-146, ilustr. [COBISS.SI-ID 10422345]

12. VOGRINC, Janez. Pomen didaktične usposobljenosti učiteljev za načrtovanje dela z nadarjenimi učenci. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 29-34. [COBISS.SI-ID 10341193]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

13. VOGRINC, Janez. Practioner research work : a factor of teacher professional development : [predavanje na] Universitá degli Studi Roma Tre, Roma, 4-6. 6. 2014 (5 ur). [COBISS.SI-ID 10068553]

 

3.25 Druga izvedena dela

14. VOGRINC, Janez. University financing from a university member perspective : TEMPUS Project FINHED (Financing Higher Education), [predavanje na] Univerzi v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 21.- 22. oktobra 2014. [COBISS.SI-ID 10272841]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. CEPS journal. Vogrinc, Janez (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

16. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije II. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-253-160-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_II.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2424. [COBISS.SI-ID 275489024]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

17. TOMLJENOVIĆ, Zlata. Interaktivni pristop poučevanja in učenja pri pouku likovne vzgoje : doktorska disertacija = Interactive approach to teaching and learning in art education : doctoral disertation. Ljubljana: [Z. Tomljenović], 2014. XVI, 301 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2128. [COBISS.SI-ID 10048329]

18. TOMLJENOVIĆ, Zlata. Interaktivni pristop poučevanja in učenja pri pouku likovne vzgoje : doktorska disertacija = Interactive approach to teaching and learning in art education : doctoral disertation. Ljubljana: [Z. Tomljenović], 2014. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 275582720]

 

Somentor pri magistrskih delih

19. VIŠATICKI, Kristina. Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Višaticki], 2014. VI, 279 str., ilustr., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2521. [COBISS.SI-ID 10234185]

20. KRAJNC, Sabina. Kolegialno sodelovanje vzgojiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja posameznika in celotne organizacije : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Krajnc], 2014. 105 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2209. [COBISS.SI-ID 10099017]

21. LENIČ, Katarina. Obravnava učenke z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami : študija primera : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Lenič], 2014. 251 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2850. [COBISS.SI-ID 10585417]

22. KONKOLIČ, Sabina. Prader-Willijev sindrom : vzgojno-izobraževalni profil : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Konkolič], 2014. 340 str., graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2714. [COBISS.SI-ID 10410057]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

23. PAVLIC, Štefanija. Projekt Fibonacci kot podpora uvajanju naravoslovja v vrtcih : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Pavlic], 2014. X, 80 str, [3] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2662. [COBISS.SI-ID 10383689]

24. SRPČIČ, Ana. Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Srpčič], 2014. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2075. [COBISS.SI-ID 10008137]

25. ROJC, Špela. Vloga izobraževanja pri vzgojiteljevem vpeljevanju sprememb v pedagoško prakso : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Rojc], 2014. X, 83 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2220. [COBISS.SI-ID 10101065]

 

Recenzent

26. ROSIĆ, Vladimir (avtor, avtor dodatnega besedila, oseba, ki intervjuva). Marjan Blažič : pedagog humanizma, ustvarjalnosti in tolerance : 45 let ustvarjalnega dela. Novo mesto: Visokošolsko središče, 2014. 224 str., č-b fotogr. in sl. ISBN 978-961-6770-28-6. [COBISS.SI-ID 275878144]

27. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije II. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-253-160-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_II.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2424. [COBISS.SI-ID 275489024]

 

LEA VREČKO ASHTALKOSKI [34831]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. VREČKO, Lea (urednik), KOGOVŠEK, Tina (urednik). Ekonomija in družba : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2014. 36 str. ISBN 978-961-90202-5-8. [COBISS.SI-ID 275715584]

2. VREČKO, Lea (urednik), KOGOVŠEK, Tina (urednik). Ekonomija in družba : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2014. ISBN 978-961-90202-5-8. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/05/SSD-ZBORNIK-CELOTA-14.pdf. [COBISS.SI-ID 33017437]

 

MOJCA VRHOVSKI-MOHORIČ [19512]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca, HRIBLJAN, Špela. Kombinirani oddelki in osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2014, letn. 45, št. 1/2, str. 80-87, tabela. [COBISS.SI-ID 9998921]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. TANCIG, Simona, PULEC LAH, Suzana, ŽOLGAR, Ingrid, VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. The neuroscience literacy of pre-service special needs educators and predictors of neuromyths and knowledge. V: Educational Neuroscience : [Neuroscience and Education]. Göttingen: Georg-Avgust-Universität, 2014, str. 84. [COBISS.SI-ID 10126409]

3. VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. Pojmovanje poklicne vloge, poučevanje učencev s posebnimi potrebami in področja inkluzije pri študentih SRP - metaforična analiza. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 101. [COBISS.SI-ID 9966153]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Vrhovski Mohorič, Mojca (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

RAJKO VUTE [04027]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. VUTE, Rajko. Zmaga prijateljev in dobre volje : memorial Jožeta Banfija, Kamnik, maj 2014. Športnik, ISSN 1854-5254, jun. 2014, letn. 10, št. 33-34, str. 28, ilustr. [COBISS.SI-ID 10086985]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. VUTE, Rajko, NOVAK, Tatjana. The why and what of sport activities for seniors. V: IHAN, Alojz (ur.). Zdrav življenjski slog med mitom in resničnostjo = Healthy life style between myth and reality : 2. mednarodni znanstveni simpozij = 2. international scientific symposium : zbornik prispevkov z recenzijo = proceedings. Žalec: RC IKTS, 2014, 9 str., tabeli. http://www.24alife.com/documents/10180/258754/Proceedings_2014/a1352fb8-fc1a-40f5-afb6-d12a65db44ce. [COBISS.SI-ID 10373961]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. VUTE, Rajko. Connecting people with special needs and the aging with sports activities. V: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej = Movement activities in disabled children and youth. Warszaw: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłudskiego; Biała Podlaska: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2014, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 10332489]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Exercitatio corpolis-motus-salus. Vute, Rajko (član uredniškega odbora 2009-). Banska Bistrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009-. ISSN 1337-7310. [COBISS.SI-ID 3646641]

SINA WESTA [37365]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. WESTA, Sina. Teacher education between ´Lehr- und Lernfreiheit´. V: Overcoming fragmentation in teacher education policy and practice. Zagreb: Institute for social research: University of Zagreb, Faculty of teacher education, 2014, str. 28. http://www.idi.hr/tepe2014/TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf. [COBISS.SI-ID 10178633]

2. WESTA, Sina. Academic freedom in contemporary European universities : an analysis of ˝Lehr- und Lernfreiheit˝ after the Bologna process. V: [The past, present and future of educational research in Europe] : online programme, 3 str. (PDF). http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/19/contribution/31045/. [COBISS.SI-ID 10176585]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. WESTA, Sina. Academic Freedom. UNIKE Project PhD Course 4 (Universities in the Knowledge Economy; FP7 Marie Curie Initial Training Networks) : predavanje na University of Roehampton, Business School, London, 9. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 10195785]

KATARINA SENTA WISSIAK GRM [16012]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. WISSIAK GRM, Katarina Senta, FERK SAVEC, Vesna. The self-evaluation of slovenian prospective chemistry teachers’ progress during their practical pedagogical training in primary schools. Acta chimica slovenica, ISSN 1318-0207. [Tiskana izd.], 2014, vol. 61, no. 4, str. 729-739. [COBISS.SI-ID 1569116]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. WISSIAK GRM, Katarina Senta. Pomen učenja z raziskovanjem pri pouku naravoslovja v okviru projekta PROFILES v Sloveniji. V: DEVETAK, Iztok (ur.), METLJAK, Mira (ur.). Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 37-44. [COBISS.SI-ID 1571420]

3. FERK SAVEC, Vesna, WISSIAK GRM, Katarina Senta. Prospective chemistry teachers’ use of student-centered learning during their teaching practicum. V: DEVETAK, Iztok (ur.), GLAŽAR, Saša A. (ur.). Learning with understanding in the chemistry classroom. Dordrecht [etc.]: Springer, 2014, str. 375-395, ilustr., doi: 10.1007/978-94-007-4366-3_18. [COBISS.SI-ID 1552220]

4. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, PAVLIN, Jerneja, WISSIAK GRM, Katarina Senta. PROFILES modules in the Slovenian context. 2.5. V: BOLTE, Claus (ur.), et al. Science teachers’ continuous professional development in Europe : case studies from the PROFILES project. Berlin: Freie Universität Berlin; Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2014, str. 113-119, ilustr. http://www.profiles-project.eu/Dissemination/PROFILES_Book/PROFILES_book2.pdf?1407394633, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2350. [COBISS.SI-ID 10143561]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

5. WISSIAK GRM, Katarina Senta. Poskusi pri pouku kemije, Teoretične osnove Eksperimentalnega dela I k navodilom za vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-253-163-8. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/upload12_13/TEH_GOS/vaje_ED_I.pdf. [COBISS.SI-ID 275766272]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

6. SAJOVIC, Irena, WISSIAK GRM, Katarina Senta, GODEC, Andrej, KRALJ, Benjamin, SMRDU, Andrej, VRTAČNIK, Margareta, GLAŽAR, Saša A.. Kemija 8 : i-učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0134-9. http://eucbeniki.sio.si/kemija8/. [COBISS.SI-ID 273953024]

7. JAMŠEK, Samo, SAJOVIC, Irena, GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta, WISSIAK GRM, Katarina Senta, BOH PODGORNIK, Bojana, GLAŽAR, Saša A.. Kemija 9 : i-učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0142-4. http://eucbeniki.sio.si/kemija9/. [COBISS.SI-ID 275601408]

9. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Moja prva kemija 1 : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám 1 : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (110, 110 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-043-8. ISBN 978-961-241-044-5. [COBISS.SI-ID 273275904]

10. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Moja prva kemija 2 : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám 2 : kémia a kétnyelvű általános iskola 9. osztálya számára. 3. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-099-5. [COBISS.SI-ID 273276672]

11. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija, Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-241-719-2. [COBISS.SI-ID 265611776]

 

2.05 Drugo učno gradivo

12. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 1 : chimica per la classe VIII della scuola elementare, Quaderno attivo. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-241-193-0. [COBISS.SI-ID 273325312]

13. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 2 : chimica per la classe IX della scuola elementare, Quaderno attivo. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-236-4. [COBISS.SI-ID 273325568]

14. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Moja prva kemija 1 : kemija za 8. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 11. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-82-3. [COBISS.SI-ID 273374208]

15. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Moja prva kemija 2 : kemija za 9. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 8. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-045-2. [COBISS.SI-ID 266673408]

16. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija, Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (92, 61 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-718-5. ISBN 978-961-241-787-1. [COBISS.SI-ID 265611264]

 

DARIJ ZADNIKAR [06841]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ZADNIKAR, Darij. Transformacije dela in pedagogika. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Tokovi stroke : zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2014, str. 18. [COBISS.SI-ID 10256201]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. ZADNIKAR, Darij. Mesto umetniškega v globalnem uporu = Art and global resistance. V: BENÉTIK, Rudi, et al. Slovenija odprta za umetnost = Slovenia open to art : Pogled od zgoraj 2014. [Col]: Farming turizem Vidmar, 2014, str. 8-9. https://sinjivrh.files.wordpress.com/2014/11/so2a2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2620. [COBISS.SI-ID 10321225]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. ZADNIKAR, Darij. V (ne)pričakovanju vstaje. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, feb. 2014, št. 93, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 9951561]

4. ZADNIKAR, Darij. Brez morale. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, maj 2014, št. 96, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 10045513]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

5. ZADNIKAR, Darij (intervjuvanec). Anarhija : Oddaja Kulturni fokus, 1. program Radio Slovenija, 22. 8. 2014 ob 20.00. http://radioprvi.rtvslo.si/prispevek/16432. [COBISS.SI-ID 10320969]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. ZADNIKAR, Darij. (Ne) moč filozofije v globaliziranem svetu : [predavanje na simpoziju Slovenskega filozofskega društva "Kako si pomagati s filozofijo", Univerza v Ljubljani, Zbornična dvorana, 11. junij 2014]. [COBISS.SI-ID 10320457]

7. ZADNIKAR, Darij. Umetniška izkušnja v globalnem uporu : [predavanje na] Mednarodnem likovnem simpoziju Slovenija odprta za umetnost: Pogled od zgoraj, Sinji vrh (Gora nad Ajdovščino), 24. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 10297673]

KONSTANCA ZALAR [35644]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, ŽNIDARŠIČ, Jerneja, ZALAR, Konstanca. Music objectives planning in prevailing psychomotor domain. The new educational review, ISSN 1732-6729, 2014, vol. 35, no. 1, str. 101-111, tabeli. http://www.educationalrev.us.edu.pl/volume35.htm, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2084. [COBISS.SI-ID 10014793]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ZALAR, Konstanca, KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara. "Orff-Schulwerk" kot spodbuda dialoškega delovanja v razredu. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 64. [COBISS.SI-ID 9959241]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. SICHERL-KAFOL, Barbara, ZALAR, Konstanca. Partnerstva na področju izobraževanja in kulture - avtentične spodbude za razvoj glasbene nadarjenosti. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 85-94. [COBISS.SI-ID 10342729]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

4. ZALAR, Konstanca. Narativne in dialoške razsežnosti "Orff-Schulwerka" : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Zalar], 2014. XIX, 229 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2077. [COBISS.SI-ID 10009161]

 

MATEJ ZAPUŠEK [37770]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ZAPUŠEK, Matej, MOŽINA, Martin, BRATKO, Ivan, RUGELJ, Jože, GUID, Matej. Designing an interactive teaching tool with ABML knowledge refinement loop. V: TRAUSAN-MATU, Stefan (ur.). Intelligent tutoring systems : 12th International Conference, ITS 2014, Honolulu, HI, USA, June 5-9, 2014 : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 8474). Cham [etc.]: Springer, cop. 2014, str. 575-582. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-07221-0_73. [COBISS.SI-ID 10703956]

2. ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Achieving teachers' competences in the serious game design process. V: BUSCH, Carsten (ur.). Proceedings of the 8th European Conference on Games Based Learning : Berlin, Germany 9-10 October 2014. Vol.2, (Proceedings of the ... European conference on games-based learning (Online), ISSN 2049-100X, Vol. 2). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2014, str. 662-665. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2540. [COBISS.SI-ID 10248777]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. ŠTRUKELJ, Tajda, ŠUŠTERŠIČ, Maja, VASILJEVIĆ, Gorazd, ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Otov indeks - izobraževalna računalniška igra = Oto´s index - an educational computer game. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, Kranjska Gora, 28.-30. maj 2014. KREUH, Nives (ur.), ŠTRUKELJ, Alenka (ur.), LESJAK REICHENBERG, Marija (ur.). Zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 103-104. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-SIRIKT2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2512. [COBISS.SI-ID 10230345]

4. ŠTRUKELJ, Tajda, ŠUŠTERŠIČ, Maja, VASILJEVIĆ, Gorazd, ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Otov indeks - izobraževalna računalniška igra = Oto´s index - an educational computer game. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, Kranjska Gora, 28.-30. maj 2014. KREUH, Nives (ur.), ŠTRUKELJ, Alenka (ur.), LESJAK REICHENBERG, Marija (ur.). Zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 103-104. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-SIRIKT2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2512. [COBISS.SI-ID 10232393]

5. FEMC, Ida, FERLIN, Sara, HUMAR, Klaudija, PERENIČ, Sabina, ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Sezuti maček - Izobraževalna računalniška igra za učenje dveh algoritmov : urejanje z izbiranjem in urejanje z mehurčki = Sezuti maček - an educational computer game for learning sorting algorithms = selection sort and bubble sort. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, Kranjska Gora, 28.-30. maj 2014. KREUH, Nives (ur.), ŠTRUKELJ, Alenka (ur.), LESJAK REICHENBERG, Marija (ur.). Zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 105. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-SIRIKT2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2513. [COBISS.SI-ID 10230857]

6. ŽNIDARIČ, Lucija, ŽANDAR, Aleša, BOGATAJ, Tadej, ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Skrivnostni Surini = Mysterious Surin. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, Kranjska Gora, 28.-30. maj 2014. KREUH, Nives (ur.), ŠTRUKELJ, Alenka (ur.), LESJAK REICHENBERG, Marija (ur.). Zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 113-114. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-SIRIKT2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2514. [COBISS.SI-ID 10231113]

7. SKUBIC, Katja, ZUPAN, Davor, DROŽĐEK, Sara, ZAPUŠEK, Matej, RUGELJ, Jože. Z računalniško-izobraževalno igro po sledeh Atlantide ter po osnovnih poteh programiranja funkcij in procedur = with a computer-didactical game on the track of Atlantis and on the basic path of programing functions and procedures. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2014, Kranjska Gora, 28.-30. maj 2014. KREUH, Nives (ur.), ŠTRUKELJ, Alenka (ur.), LESJAK REICHENBERG, Marija (ur.). Zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014, str. 121-122. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-SIRIKT2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2511. [COBISS.SI-ID 10232649]

 

PAVEL ZGAGA [05263]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZGAGA, Pavel. Visokošolske reforme : med centri in periferijami = Higher education reforms = between centers and peripheries. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2014, letn. 42, št. 256, str. 24-41. [COBISS.SI-ID 10118473]

2. KLEMENČIČ, Manja, ZGAGA, Pavel. Public-private dynamics in higher education in the Western Balkans : are goverments leveling the playing field?. European education, ISSN 1056-4934, Fall 2014, vol. 46, no. 3, str. 31-54, tabela, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10409545]

3. ZGAGA, Pavel. The role of higher education centres in research and policy : a case from a European periphery. Studies in higher education, ISSN 0307-5079, 2014, vol. 39, no. 8, str. 1393-1404. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2014.949547#.VB_H9Rveh9A, doi: 10.1080/03075079.2014.949547. [COBISS.SI-ID 10189129]

 

1.04 Strokovni članek

4. ZGAGA, Pavel. On higher education reforms in the Western Balkans : a short presentation of the main findings of a study of current trends and issues in higher education from eight countries of the Western Balkans. OeADnews, 2014, jg. 24, nr. 1/94, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 10272073]

 

1.05 Poljudni članek

5. ZGAGA, Pavel. Did all barriers fall with the fall of the wall? : reflections on academic international mobility in the Former Yugoslavia and today. ACA Newsletter, nov. 2014, [Vol.]. 163, [no]. 11. http://www.aca-secretariat.be/index. php?id=29&tx_smfacanewsletter_pi1%5Bnl_uid%5D=118&tx_smfacanewsletter_pi1%5Buid%5D=4088&tx_smfacanewsletter_pi1%5BbackPid%5D=50&cHash=1a67e0 c86eb9b4c8e783e3c0f9f37964. [COBISS.SI-ID 10375241]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ZGAGA, Pavel. Perspektive začetnega univerzitetnega izobraževanja učiteljev v mednarodnem kontekstu. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 27. [COBISS.SI-ID 9953865]

7. ZGAGA, Pavel, HOLM, Poul, KERAUDREN, Philippe. EERA´s role in Europe - now and in the near future. V: [The past, present and future of educational research in Europe] : online programme, 2 str. (PDF). http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/19/contribution/32849/, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2519. [COBISS.SI-ID 10178121]

8. KOMLJENOVIČ, Janja, ALEMU, Sintayehu Kassaye, BAĆEVIĆ, Jana, IVOSEVIC, Vanja, LIM, Miguel Antonio, ZGAGA, Pavel, DALE, Roger. Responding to theoretical, analytical and methodological challenges in higher education research- alternative approaches. V: [The past, present and future of educational research in Europe] : online programme, 3 str. (PDF). http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/pdf/conference//contribution/31747/, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2490. [COBISS.SI-ID 10177353]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. ZGAGA, Pavel, BRANKOVIĆ, Jelena, KLEMENČIČ, Manja, LAŽETIĆ, Predrag. Global challenges, local responses in higher education : an introduction. V: BRANKOVIĆ, Jelena (ur.), et al. Global challenges, local responses in higher education : the contemporary issues in national and comparative perspective, (Higher education research in the 21st century series, vol. 6). Rotterdam; Boston; Taipei: Sense Publishers, 2014, str. 3-11. [COBISS.SI-ID 10050121]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. ZGAGA, Pavel. History of policy debates in Europe : up to the Salzburg principles and beyond. V: BALABAN, Corina, WRIGHT, Susan. History of policy debates about doctoral education : UNIKE notes on doctoral education no. 1. [S. l.]: UNIKE - Universities in the knowledge economy, cop. 2014, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 10185801]

11. ZGAGA, Pavel. The Lisbon recognition convention as a paradigmatic shift and a change of the philosophy of recognition : between reflection and sentiments. V: BERGAN, Sjur (ur.), BLOMQVIST, Carita (ur.). The Lisbon Recognition Convention at 15 : making fair recognition a reality, (Council of Europe higher education series, no. 19). Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2014, str. 19-30. [COBISS.SI-ID 10042697]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

12. ZGAGA, Pavel. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2014, vol. 4, no. 2, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_2/CEPSj_4_2_editorial_pp_5-8.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2228. [COBISS.SI-ID 10104649]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

13. ZGAGA, Pavel. Governance and ranking. UNIKE Project PhD Course 2 (Universities in the Knowledge Economy; FP7 Marie Curie Initial Training Networks) : predavanje na University of Bristol, Graduate School of Education, Bristol, 24. - 26. feb. 2014. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 9999433]

14. ZGAGA, Pavel. Management technologies in higher education. UNIKE Project PhD Course 4 (Universities in the Knowledge Economy; FP7 Marie Curie Initial Training Networks) : predavanje na University of Roehampton, Business School, London, 8. - 12. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 10187081]

15. ZGAGA, Pavel. Teacher education : developments in Europe and aspects of its future : predavanje v okviru The Postgraduate School within the Field of Educational Sciences, Umea University, Umea, 28.-29. apr. 2014.. 2014. [COBISS.SI-ID 10050889]

16. ZGAGA, Pavel. Teacher education in the grip of academic tribes and territories : responding diversities of a special kind : predavanje na Teacher education for the changing demographics of schooling: policy, practice and research, University of Edinburgh, School of Education, 21st March 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 10010697]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

17. ZGAGA, Pavel. Kje smo po desetih letih uresničevanja bolonjskega procesa v slovenskem visokošolskem prostoru? : [predavanje na] Mednarodna konferenca "Študij danes, kakšen naj bo jutri?", Ljubljana, 17. 4. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 10051145]

18. ZGAGA, Pavel. Public-private dynamics in higher education : panel discussion on Final Project Conference European Integration in Higher Education and Research in the Western Balkans, 27 February 2014, Faculty of Educational Sciences, University of Oslo, Norway. 2014. [COBISS.SI-ID 9999689]

19. SPIEL, Christiane, SPIELMANN, Viktoria, ZGAGA, Pavel. Transformation messages for universities : Alpbach Higher Education Symposium At the crossroads: universities equipping us for a changing world, 20. 8. 2014,. [COBISS.SI-ID 10186313]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

20. ZGAGA, Pavel. The future of the European higher education area : between national priorities and global developments : Bologna Process Researchers´ Conference, Bucharest, 24-26 November 2014, Romania. [COBISS.SI-ID 10373193]

21. ZGAGA, Pavel. Differentiation in higher education in transitional and post-transitional contexts : the case of South-Eastern Europe : [vabljeno predavanje] 5th International Conference of the Russian Association of Higher Education Researchers ˝Managing differentiation in rapidly changing higher education systems: challenges and opportunities˝, National Research University - Higher School of Economics, Moscow, Russia 16.-18. oktober 2014. [COBISS.SI-ID 10271817]

22. ZGAGA, Pavel. European higher education reforms and the role of students : [vabljeno predavanje] 11th International Workshop on Higher education reform: higher education and its principal mission: preparing students for life, work and civic engagement, Memorial University of Newfoundland, Canada, 25-27 August 2014. [COBISS.SI-ID 10186825]

23. ZGAGA, Pavel. Fragmentation in teacher education vs. fragmentation in higher education : [vabljeno predavanje] na TEPE 2014, Conference Teacher education policy in Europe, 15-17 May 2014, Zagreb, Croatia. [COBISS.SI-ID 10064457]

 

3.25 Druga izvedena dela

24. ZGAGA, Pavel. 5 October - World Teachers' Day. Teaching today : an international overview of professional development and conditions of work : Paris, UNESCO, 6-7 October 2014. [COBISS.SI-ID 10272329]

25. ZGAGA, Pavel. Higher education in Slovenia : TEMPUS Project FINHED (Financing Higher Education), [predavanje na] Univerzi v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 21.- 22. oktobra 2014. [COBISS.SI-ID 10272585]

26. KOMEL, Mirt (diskutant), SVETLIK, Ivan (diskutant), ZGAGA, Pavel (diskutant), JALUŠIČ, Vlasta (diskutant), KUKULJAN, Ivan (diskutant). O akademski (ne)enakosti : okrogla miza v okviru Svobodne univerze, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, 2. 12. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=DsZck5SPqEI. [COBISS.SI-ID 10373705]

27. ZGAGA, Pavel. Policy travel: "Bologna going global". UNIKE Project PhD Course 3 - Policy Travel (Universities in the Knowledge Economy; FP7 Marie Curie Initial Training Networks) : [predavanje na] Univerzi v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 7.- 11.julij 2014. [COBISS.SI-ID 10134345]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

28. Albanian journal of educational studies. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Tiranë: Graduate School of Education & Centre for Democratic Education, 2013-. [COBISS.SI-ID 9827145]

29. CEPS journal. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

30. Education enquiry. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Umea: Umea School of Education, Umea University, 2010-. ISSN 2000-4508. http://www.use.umu.se/english/research/EducationInquiry/. [COBISS.SI-ID 8206921]

31. Europa lernen. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Münster: Lit Verlag, 2011-. http://www.lit-verlag.de. [COBISS.SI-ID 9537097]

32. European journal of higher education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Abingdon: Routledge, 2011-. ISSN 2156-8235. [COBISS.SI-ID 9112905]

33. Higher education research and policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Pieterlen: Peter Lang, 2012-. ISSN 2193-7613. http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=41771&concordeid=HERP. [COBISS.SI-ID 9157961]

34. Journal of education policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Washington (DC): Taylor & Francis, 1986-. ISSN 0268-0939. http://search.epnet.com/direct.asp?db=aph&jid=%22B9M%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 40376576]

35. Mediterranean journal of educational studies. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Msida: Faculty of Education, University of Malta. ISSN 1024-5375. [COBISS.SI-ID 182871]

36. Nastava i vaspitanje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Savez pedagoških društava Srbije, 1952-. ISSN 0547-3330. [COBISS.SI-ID 6026754]

37. Revista de pedagogie. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Bucureşti: Institutul de Ştiinţe Pedagogice, 1951-. ISSN 0034-8678. [COBISS.SI-ID 53122049]

38. SEEU Review. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Tetovo: South East European University., 2005-. ISSN 1409-7001. [COBISS.SI-ID 9726537]

39. Šolsko polje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

40. Theory and research in education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

41. Tuning journal for higher education. Zgaga, Pavel (član uredniškega sveta 2013-). Bilbao: University of Deusto, 2013-. ISSN 2340-8170. http://www.tuningjournal.org/index.php/tuning/index. [COBISS.SI-ID 32402269]

42. Voprosy obrazovaniâ. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Moskva: Gosudarstvennyj universitet Vysšaâ škola ekonomiki, 2004-. ISSN 1814-9545. http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=362. [COBISS.SI-ID 8234057]

43. BRANKOVIĆ, Jelena (urednik), KLEMENČIČ, Manja (urednik), LAŽETIĆ, Predrag (urednik), ZGAGA, Pavel (urednik). Global challenges, local responses in higher education : the contemporary issues in national and comparative perspective, (Higher education research in the 21st century series, vol. 6). Rotterdam; Boston; Taipei: Sense Publishers, 2014. VI, 243 str., ilustr. ISBN 978-94-6209-580-9. ISBN 978-94-6209-579-3. ISBN 978-94-6209-581-6. [COBISS.SI-ID 10049609]

44. MAREK, Tadeusz (urednik), KARWOWSKI, Waldemar (urednik), FRANKOWICZ, Marek (urednik), KANTOLA, Jussi (urednik), ZGAGA, Pavel (urednik). Human factors of a global society : a system of systems perspective, (Ergonomics design and management). Boca Raton; London; New York: CRC Press, 2014. XXVII, 1149 str., ilustr. ISBN 978-1-4665-7286-7. [COBISS.SI-ID 10137929]

 

Mentor pri magistrskih delih

45. TRAVELLER, Andrew G.. University integration in Slovenia : tracing the policy trajectory : an exploration of integration and how universities do it : master's thesis for the completion of the Erasmus Mundus programme, Master in Research and Innovation in Higher Education (MaRIHE). Krems: [A. G. Traveller], 2014. IX, 89 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10114889]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

46. TAŠNER, Veronika. Dometi in meje meritokracije : o trudu, pameti, pravičnosti in neenakosti : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Tašner], 2014. 236 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 278346752]

 

Recenzent

47. SAQIPI, Blerim, KORPINEN, Eira (urednik), HUSSO, Marja-Leena (urednik), ASUNTA, Tuula (urednik). Developing teacher professionalism and identity in the midst of large scale education reform : the case of Kosovo, (Journal of teacher researcher, no. 2). Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2014. 170 str., ilustr., tabele. ISBN 978-952-5066-73-9. [COBISS.SI-ID 10049353]

NATAŠA ZRIM MARTINJAK [36797]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Nadarjenost skozi perspektivo izstopajočega vedenja. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2014, letn. 16, št. 2/3, str. 32-34. [COBISS.SI-ID 10457161]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Influence of a habitus and practical education on the pedagogic praxis of a teacher. V: Overcoming fragmentation in teacher education policy and practice. Zagreb: Institute for social research: University of Zagreb, Faculty of teacher education, 2014, str. 30. http://www.idi.hr/tepe2014/TEPE_2014_abstracts-Zg.pdf. [COBISS.SI-ID 10053193]

3. ZRIM MARTINJAK, Nataša. The applicable value of the talent of social capital. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 173. [COBISS.SI-ID 10195017]

4. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Razumevanje vedenja in negativni socialni kapital. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 52. [COBISS.SI-ID 9957449]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Razumevanje vedenja in negativni socialni kapital = Understanding of the behaviour and the negative social capital. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 453-465. [COBISS.SI-ID 10168905]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Socialni kapital in (prezrta) nadarjenost. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 265-274. [COBISS.SI-ID 10348361]

DARJA ZORC MAVER [13902]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ZORC-MAVER, Darja, ŠETOR, Janja. Razumevanje in odzivanje vzgojiteljev na moteče vedenje otrok v vrtcu. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 81. [COBISS.SI-ID 9961545]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. ŠETOR, Janja, ZORC-MAVER, Darja. Razumevanje in odzivanje vzgojiteljev na moteče vedenje otrok v vrtcu = Understanding and responses of preschool teachers to disturbing behaviour of children. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 403-417, tabele. [COBISS.SI-ID 10168137]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. AS. Andragoška spoznanja. Zorc Maver, Darja (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 1995-. ISSN 1318-5160. http://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-D8TWJWPW. [COBISS.SI-ID 45586176]

4. Doživljajska pedagogika. Zorc-Maver, Darja (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

5. Socialna pedagogika. Zorc Maver, Darja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Recenzent

6. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije II. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-253-160-7. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_II.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2424. [COBISS.SI-ID 275489024]

 

ALENKA ŽEROVNIK [25589]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ŽEROVNIK, Alenka. Družabna omrežja v izobraževanju. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 68-69. [COBISS.SI-ID 9960009]

2. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka. Digitalno pripovedovanje zgodb v Scratchu. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 70. [COBISS.SI-ID 9960265]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka. Digitalno pripovedovanje zgodb v pedagoškem procesu. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 93-104, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2500. [COBISS.SI-ID 10141257]

4. ŽEROVNIK, Alenka. Družabna omrežja v izobraževanju. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 171-184, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Posvet-PeF_strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2502. [COBISS.SI-ID 10142537]

MIRJAM ŽGAVEC [18695]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. ŽGAVEC, Mirjam. Kličem te, kličem, baba Lucija!. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 10. jan. 2014, letn. 65, št. 1, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 9929033]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Glasna. Žgavec, Mirjam (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Zveza Glasbene mladine Slovenije, 2010-. ISSN 1855-8917. [COBISS.SI-ID 1096259166]

 

JERNEJA ŽNIDARŠIČ [91592]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, ŽNIDARŠIČ, Jerneja, ZALAR, Konstanca. Music objectives planning in prevailing psychomotor domain. The new educational review, ISSN 1732-6729, 2014, vol. 35, no. 1, str. 101-111, tabeli. http://www.educationalrev.us.edu.pl/volume35.htm, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2084. [COBISS.SI-ID 10014793]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. SICHERL-KAFOL, Barbara, ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Glasbeni izzivi v teoriji in praksi predšolske glasbene vzgoje. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 63. [COBISS.SI-ID 9958985]

 

INGRID ŽOLGAR JERKOVIĆ [14649]

Osebna bibliografija za leto 2014

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. TANCIG, Simona, PULEC LAH, Suzana, ŽOLGAR, Ingrid, VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. The neuroscience literacy of pre-service special needs educators and predictors of neuromyths and knowledge. V: Educational Neuroscience : [Neuroscience and Education]. Göttingen: Georg-Avgust-Universität, 2014, str. 84. [COBISS.SI-ID 10126409]

2. ŽOLGAR, Ingrid, ŠKRLEC, Eva, ČEŠAREK, Sara. Tranzicija pri osebah s slepoto in slabovidnostjo : kaj, kdo, kdaj, kako in zakaj. V: STRLE, Marko (ur.). Izzivi za osebe s posebnimi potrebami na njihovem prehodu iz šole na trg dela : zbornik povzetkov : XXII. izobraževalni dnevi, Portorož, 8. in 9. april 2014. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2014, str. 46. http://www.drustvo-srp.si/images/pdf/2014/Zbornik_Povzetkov_Izobraževalni_dnevi_2014.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2520. [COBISS.SI-ID 10054729]

3. ŽOLGAR, Ingrid, ČEŠAREK, Sara, LAKOTA, Sara, ŠKRLEC, Eva. Inkluzivno šolanje učencev s slepoto in slabovidnostjo - strahovi, dileme in vprašanja bodočih vzgojiteljev in učiteljev. V: METLJAK, Mira (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 100. [COBISS.SI-ID 9965897]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. ŽOLGAR, Ingrid, ČEŠAREK, Sara, LAKOTA, Sara, ŠKRLEC, Eva. Inkluzivno šolanje učencev s slepoto in slabovidnostjo - strahovi, dileme in vprašanja bodočih vzgojiteljev in učiteljev = Inclusive schooling of students with visual impairments - fears, dilemmas and questions of future preschool and school teachers. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 479-492, tabele. [COBISS.SI-ID 10169417]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ŽOLGAR, Ingrid. Izobraževanje strokovnjakov za delo s slepimi in slabovidnimi osebami. V: PINTERIČ, Andreja (ur.), DEUTSCH, Tomi (ur.), CANKAR, Franc (ur.). Inkluzivno izobraževanje slepih in slabovidnih otrok ter mladostnikov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014, str. 46-62. [COBISS.SI-ID 2300284]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Žolgar Jerkovič, Ingrid (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

7. Specijalna edukacija i rehabilitacija. Žolgar Jerković, Ingrid (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Centar za izdavačku delatnost, 2006-. ISSN 1452-7367. http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs/. [COBISS.SI-ID 9114185]

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri