Katedra za logopedijo in surdopedagogiko

Člani katedre

IME IN PRIIMEK NAZIV
dr. Damjana Kogovšek docentka
dr. Jerneja Novšak Brce asistentka

Projekt

V obdobju med letoma 2012 - 2015 na Katedri za logopedijo in surdopedagogiko poteka projekt:

Ocenjevanje komunikacije, jezika in govora za slovenske govorce:
priprava instrumentov ter vzpostavitev spletne strani znotraj Katedre za logopedijo in surdopedagogiko PeF

 

Vodja projekta: doc. dr. Martina Ozbič

Člani projektne skupine: dr. Damjana Kogovšek, dr. Ingrid Žolgar, dr. Jerneja Novšak Brce, dr. Tjaša Filipčič

 

PDF Več o projektu >>

PDF Poročilo: september 2013

 

Prispevki na posvetih, konferencah, seminarjih, simpozijih, delavnicah

Evropski dan logopedije, Društvo logopedov Slovenije in Delovna skupina logopedov osrednje Slovenije, četrtek, 6. marca 2014 v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti – SAZU v Ljubljani, Novi trg 5, 1000 Ljubljana

PDF Logopedsko ocenjevanje v večjezični situaciji, doc. Martina Ozbič

 

 

Izšla je brošura o spodbujanju govora in jezika

Pred kratkim je v Trstu izšla knjižica avtoric  Serene Bonifacio, logopedinje iz Trsta, Italija, in Ingrid Rudoi, družinske pediatrinje, iz Združenja »Associazione Do Re Mi… Imparo« Musica per l'infanzia, Trst, Italija,  z naslovom Slišati, poslušati, sporazumevati se in … govoriti: rojstvo odnosa (Kako spodbujati jezikovni razvoj  z glasom, petjem in glasbo), ki jo je likovno opremila Serena Bellini, za prevod in priredbo v slovenščino pa so poskrbele dr. Martina Ozbič, Jerneja Novšak Brce in dr. Damjana Kogovšek, logopedinje in surdopedagoginje, s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Knjižica je nastala pod pokroviteljstvom Federazione logopedisti Italiani FLI- Združenja italijanskih logopedov,  Societa' scientifica logopedisti italiani SLLI – Znanstvenega društva italijanskih logopedov, Societa' di foniatria e logopedia SIFEL -  Društva za foniatrijo in logopedijo, Associazione culturale pediatri ACP –Kulturnega združenja pediatrov, združenja Nati per la musica – Rojeni za glasbo in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Spremno besedo je napisala Majla Paci, razvojna nevropsihiatrinja iz Trsta.

Knjižica vodi starše v spodbujanju poslušanja, pogovorov, uporabe glasbe od obdobja pred rojstvom do vstopa v šolo, po obdobjih, ko se dogajajo pomembne spremembe v komunikaciji novorojenčka, dojenčka, malčka, predšolskega otroka; od manj usmerjene pozornosti in poslušanja do usmerjene pozornosti za namensko komunikacijo; od predsimbolnega vedenja z mimiko, gibi, preko gest, do prve besede in povedi; od neoblikovanih do oblikovanih slovnično ustreznih stavkov.

Poudarja pomen zvočnih stimulacij, vzajemne komunikacije in ljubečega interaktivnega odnosa med otrokom in staršema.

S kakovostno likovno opremljenostjo in nazornostjo besedila (ob razlagi dogajanja so v okencih jasno zapisane in opisane možne dejavnosti ter v okvirčkih pomembna sporočila) je knjižica lepa popotnica staršem otrok, tako slovenskih kot tudi italijanskih družin.

Knjižica bo v obeh različicah, slovenski in italijanski, dostopna slovenskim in italijanskim družinam ob meji in širše, v nadaljnjih korakih pa si želimo knjižico prevesti in prirediti še v jezike, ki so prisotni tako na Tržaškem kot tudi v Sloveniji.

 

PDF Slišati, poslušati, sporazumevati se in … govoriti: rojstvo odnosa

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri