Edukacijske politike

PDF Predstavitveni zbornik 2019/20

PDF Predstavitveni zbornik 2018/19

PDF Predstavitveni zbornik 2017/18

 

Magistrski študijski program (druga stopnja) Edukacijske politike je namenjen poglobljenemu poznavanju edukacijskih politik in strategij na institucionalni, lokalni, nacionalni oziroma mednarodni ravni, usposablja pa za načrtovanje, izvajanje, spremljanje in raziskovanje na tem področju. Program traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk ECTS. Kandidatkam in kandidatom z ustreznimi dodiplomskimi kvalifikacijami v obsegu 240 kreditnih točk (štiri leta študija) se lahko prizna do 60 točk. Diplomantke in diplomanti pridobijo strokovni naslov magistrice oz. magistra edukacijskih politik.

 

Študij usposablja za samostojno, strokovno ter etično reflektirano delovanje v različnih institucionalnih in civilno-družbenih okoljih, v katerih bodo diplomantke in diplomanti tega programa poklicno delovali. Spodbuja raziskovalni pristop k vprašanjem in problemom sodobnih edukacijskih politik in strategij na različnih ravneh izobraževalnega sistema, od predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva do izobraževanje odraslih ter višjega in visokega šolstva.

 

Diplomantke in diplomanti študijskega programa so zaposljivi na področjih načrtovanja, vodenja, izvajanja, spremljanja in raziskovanja politik in strategij na širšem področju vzgoje in izobraževanja. V programu pridobijo znanje, kompetence in veščine, ki jih zahteva opravljanje nalog na vodstvenih in vodilnih mestih v vrtcih, šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih (v primeru, da jim opravljanje poklica na teh področjih omogoča tudi predhodno pridobljena izobrazba, kot to določa zakonodaja), poleg tega pa tudi na drugih delovnih mestih, ki se ukvarjajo s preučevanjem in/ali upravljanjem teh področjih, npr. na višješolskih in visokošolskih zavodih ter v raziskovalnih organizacijah, v organih lokalne uprave (občine, drugi organi lokalne uprave) in državne uprave (ministrstva, drugi državni organi), v zasebnih zavodih in v nevladnih organizacijah.

 

Šolnina za izredni študij: 2066,67€

 

 

 

Podatki o študijskem programu

 

ImeEdukacijske politike
VrstaDrugostopenjski magistrski študijski program
Trajanje2 leti
Število ECTS120 KT
SmerNi smeri
Strokovni naslov diplomanta

Magister edukacijskih politik /

magistrica edukacijskih politik

Okrajšava: mag. edu. polit.

 

Pogoji za napredovanje po programu

 

Študent/ka mora za prehod v drugi letnik opraviti izpitne obveznosti v obsegu 48 KT.

 

Pogoji za dokončanje študija

 

Opravljeni predpisani moduli in pridobljeni krediti (120 KT).

 

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri