Muzejska pedagogika

PDF Predstavitveni zbornik 2019/20

PDF Predstavitveni zbornik 2018/19

PDF Predstavitveni zbornik 2017/18

 

Muzejska pedagogika je v slovenskem prostoru nov in inovativen študijski program, ki se izvaja v dveh oblikah: kot magistrski drugostopenjski program in kot program za izpopolnjevanje. Namenjen je vsem, ki jih zanima vzgojno-izobraževalno delo v muzejih, galerijah, in ustanovah z značilnostmi muzeja, kot so botanični in živalski vrtovi, arhivi, razstavne galerije knjižnic, zavodi za varstvo kulturne dediščine idr. Zanimiv je tudi za tiste, ki delajo oziroma si želijo delati na področju kulturne vzgoje, saj ta postaja vedno bolj pomembna sestavina šolskih učnih načrtih, prav tako pa je namenjen vsem, ki jih zanima delo v kulturnem turizmu, katerega pomemben del so muzeji in galerije.

 

Vabljeni so tako študentje, ki študirajo po novem, bolonjskem sistemu, kot študentje, ki so zaključili stari študijski program. Vabljeni so tudi že zaposleni, ki skrbijo za svoj poklicni razvoj in bi želeli izpopolniti svojo izobrazbo in izboljšati pedagoško prakso.

 

Muzejska pedagogika: drugostopenjski magistrski študijski program (izredni študij)

 

Program traja dve leti in je sestavljen iz (splošnih in strokovnih) obveznih in (splošnih in strokovnih) izbirnih modulov ter magistrskega dela. Obsega splošne pedagoške vsebine (didaktika, psihologija, teorija vzgoje, sociologija vzgoje, filozofija edukacije, inkluzivna vzgoja in izobraževanje idr.) in specifične, muzeološke vsebine (muzeologija, muzejska pedagogika s praktičnim usposabljanjem, strateški menedžment za muzeje). Med obveznimi vsebinami je tudi metodologija znanstvenega raziskovanja, skupne izbirne vsebine pa posegajo na področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij v izobraževanju, semiologije, pravljičarstva, interpretacije dediščine in drugih relevantnih tem. Program vključuje tudi pridobivanje praktičnih izkušenj.

 

Šolnina za študij za posamezen letnik: 2.213,96€

 

Študijski program za muzejsko-pedagoško izpopolnjevanje

Študijski programi za izpopolnjevanje izobrazbe (IZP) so na področju vzgoje in izobraževanja priljubljena oblika izpopolnjevanja med vzgojitelji in učitelji. Ta program je namenjen muzejskim delavcem pa tudi vzgojiteljem in učiteljem, saj so muzeji pomemben del vzgoje in izobraževanja pri različnih predmetih. Med programom IZP in magistrskim programom so podobnosti pa tudi razlike. Vsebinsko sta si zelo podobna, pri čemer program IZP ne vsebuje metodologije znanstvenega raziskovanja in magistrskega dela, saj udeležencem ne nudi strokovnega naziva. Kar se tiče strukture, ta program daje več poudarka na prakso, saj je namenjen že zaposlenim. Kar se tiče trajanja študija, je program krajši, saj traja eno leto.  

 

Več si lahko preberete v PDF predstavitvenem zborniku.

Šolnina za celoten program: 1.225,41€

 

Koordinatorica obeh programov: izr. prof. dr. Metoda Kemperl 
(
metoda.kemperl@pef.uni-lj.si).


 

Podatki o študijskem programu

 

ImeMuzejska pedagogika
VrstaDrugostopenjski magistrski študijski program
Trajanje2 leti
Število ECTS120 KT
SmerNi smeri
Strokovni naslov diplomanta

Magister muzejske pedagogike / magistrica muzejske pedagogike

Okrajšava: mag. muz. ped.

 

Pogoji za napredovanje po programu

 

Kandidatom, ki opravljajo  program v obsegu 120 ECTS, se pogoje za napredovanje določi tako, da se upošteva celotni obseg obveznosti (vse predvidene kreditne točke), opredeljen za posamezno leto študija. Obseg, potreben za napredovanje iz 1. v 2. letnik, je najmanj 54 ECTS.

Za kandidate, ki opravljajo program v obsegu 60 ECTS, pogojev za napredovanje ni (študij traja eno leto).

 

Pogoji za dokončanje študija

 

 

Za dokončanje študija mora kandidat zbrati vse predvidene kreditne točke iz vseh ustreznih delov študijskega programa. Pri tem se lahko upoštevajo tudi kreditne točke, pridobljene na drugih visokošolskih zavodih doma in v tujini (mobilnost) oz. dosežene na podlagi priznanega znanja in spretnosti, če so bile dosežene v skladu z zakonom, statutom Univerze v Ljubljani in pravili PEF ter bile potrjene na organih fakultete.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri