Strokovno delo

 • 21. in 22. 9. 2017 - konferenca CRSN

Za nami je uspešno izvedena 2. mednarodna strokovno-raziskovalna konferenca Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi na področju vzgoje in izobraževanja, ki je potekala 21. in 22. septembra 2017 na Pedagoški fakulteti UL. / We have successfully completed the 2nd International Conference Identifying the gifted andwWork with them in education, which was held on September 21 and 22, 2017 at the Faculty of Education, University of Ljubljana.

 

Povezava do strani konference / Link to the conference page.

 • 5. in 6. februarja 2016, Delo z matematično nadarjenimi učenci

Tradicionalni izobraževalni seminar DMFA Slovenije je potekal na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, v sodelovanju s CRSN UL PeF. Vsebinski poudarek seminarja je bil na delu z matematično nadarjenimi učenci v 3. triadi OŠ, predavanja in delavnice pa so bila zanimiva za vse pedagoge in širši krog ljubiteljev matematike. PDF Vabilo in program.

 • 2. decembra 2015 je na Pedagoški fakulteti UL potekalo Študijsko popoldne Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) na temo SODELOVANJE IN PODPORA IZOBRAŽEVANJU NADARJENIH. PDF Vabilo s progamom
 • CRSN V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 NUDIL KOLEGIALNE KONZULTACIJE

Člani CRSN, zaposleni na Pedagoški fakulteti UL, smo v šolskem letu 2013/2014 nudili vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem, zaposlenim v vzgojno - izobraževalnih ustanovah, vsebinsko in metodološko podporo pri raziskovanju lastne prakse na področju dela z nadarjenimi (npr. pri opredelitvi raziskovalnega problema oz. raziskovalnih vprašanj, postavljanju in preverjanju hipotez, pripravi instrumentov za zbiranje podatkov, kvantitativni in kvalitativni obdelavi podatkov, razlagi rezultatov  itd.). 

Poročila:

- PDF Motivacija nadarjenih dijakov na Gimnaziji Bežigrad

 • V Vršcu (Srbija) je bila v petek, 28.6.2013, okrogla miza na temo » Nadarjeni in kakovost izobraževanja«, devetnajsta po vrsti, v organizaciji Visoke škole strukovnih studija za vaspitaće »Mihajlo Palov« iz Vršca. Akademik prof. dr. Grozdanka Gojkov, predsedujoča temu pomembnemu znanstvenemu srečanju na območju bivše Jugoslavije je v uvodnem nagovoru poudarila, da je okrogla miza posvečena delu akademikov Bosiljke in Jovana Djordjevića, ki sta v dolgih letih svojega raziskovalnega in pedagoškega dela pomembno prispevala h kakovosti izobraževanja nadarjenih v Srbiji. Srečanja se je udeležilo preko petdeset raziskovalcev in visokošolskih učiteljev iz Srbije, Hrvaške, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Romunije in Rusije.   Med soorganizatorji je bila letos tudi Pedagoška fakulteta UL.
 • 26.4.2013: Predavanje škotske strokovnjakinje Margaret Sutherland za vzgojitelje, učitelje in svetovalne delavce v vrtcih na temo »Gifted and talented learners in early years«.

  PDF Vabilo.

   Galerija slik.

 • NTC program učenja

  Avtor programa je  Ranko Rajović.
  PDF Program smo poskusno uvajali v vrtce in šole v šolskem letu 2009/2010.
  V šolskem letu 2010/2011 pripravili in izvedli seminar »NTC učenje – spodbujanje razvoja učnih potencialov v predšolskem obdobju« v sklopu posodobitvenih programov Ministrstva RS za šolstvo in šport.

  PDF Seminarsko gradivo.
  Program najdete na strani 194 v katalogu  KATIS.

   Galerija slik


 • 6. 10. 2010: OKROGLA MIZA na temo Koliko nadarjenih zmore Slovenija?

  Okroglo mizo smo organizirali v okviru šestega slovenskega psihološkega kongresa; okrogla miza je prispevala kritično analizo obstoječega stanja na področju dela z nadarjenimi učenci v Sloveniji in z dobrimi idejami spodbudila razvoj področja v prihodnje.

  PDF Poročilo.

   Galerija slik

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri