Znanstveno - raziskovalno delo - projekti

PROGA (ESS, MIZŠ; 2017–2020)

 

Projekt »Prožni model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti celostne obravnave nadarjenih dijakov in spodbujanja njihovega kariernega razvoja v slovenskem kontekstu« naslavlja dva temeljna cilja: pripravo strokovnih podlag za delo z nadarjenimi dijaki in spodbujanje njihove karierne orientacije. Pripravili bomo tudi metodologijo in orodja za spremljanje in evalvacijo načinov in oblik dela z nadarjenimi dijaki v okviru dveh srednješolskih središč (vzhodna in zahodna regija). V okviru projekta bodo na osnovi dosedanje analize slovenskega konteksta ter referenčnih mednarodnih študij opredeljene in kvantitativno ter kvalitativno analizirane osnovne in nadgradne strukture, procesi, pristopi, načini, oblike in postopki, ki zagotavljajo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki v srednjem šolstvu.

 

EPoC (P5-0367: Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi 2013–2016, CRSN interni projekt)

V razvojno-raziskovalnem projektu »Uporaba testa EPoC za merjenje ustvarjalnega potenciala pri otrocih« sodeluje osem osnovnih šol in en vrtec, skupaj 75 učiteljic in vzgojiteljic ter 9 šolskih psihologinj, študentke UL PEF in članice CRSN. V sklopu projekta je bilo izvedeno izobraževanje o merjenju in spodbujanju ustvarjalnega potenciala pri otrocih ter usposabljanje za ocenjevanje testnih nalog oz. uporabo testa EPoC (predavanja in delavnice avtorja EPoC testa, prof. dr. Todda Lubarta, usposabljanja in evalvacije za raziskovalne time sodelujočih). Trenutno poteka vrednotenje testnega materiala, v letu 2019 pa načrtujemo izdajo slovenske verzije priročnika EPoC.

  • V šolskem letu 2018/19 poteka prvo strokovno usposabljanje pedagoških delavcev za uporabo EPoC - več v KATIS katalogu 2018 (str. 137-138).

 

TEKMOVALNI PROFILI SREDNJEŠOLCEV (P5-0367: Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi 2013–2016, CRSN interni projekt)

 

Cilj raziskovalnega projekta (2015–2018) je prepoznati različne tekmovalne profile srednješolcev ter jih oceniti z vidika izbranih psiholoških značilnosti oziroma fenomenov (pozitivnost, motivacijski cilji, perfekcionizem, vztrajnost in stili spoprijemanja z (ne)uspehi). Raziskava poteka v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) in madžarsko akademijo znanosti (Research Centre of Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest).

 

E-GIFT (Erasmus+ 2016–2019)

 

Temeljni cilj projekta z naslovom »Development of an Online Programme for Teachers of Gifted Students in Regular Classrooms« je izdelava strokovnih podlag za prosto dostopno e-izobraževanje učiteljev za delo z nadarjenimi učenci. Projekt koordinira Centre for Talented Youth (CTY) z Dublin City University. V projektu sodelujejo organizacije iz Nemčije (Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen Nuernberg in Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster), Grčije (Anatolia Association Of Post-Secondary Education And Vocational Training), Madžarske (MATEHETSZ - Association of Hungarian Talent Support Organisations), Italije (AISTAP - Italian association for gifted and talented students), Litve (National Student Academy), Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (University of Glasgow) ter aktivni člani našega centra (CRSN, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani). Spletna stran projekta

http://highability.eu/

 

NADmlad (interni raziskovalni projekt UL PEF 2016–2017)

 

Cilj raziskovalnega projekta »Osebnostne naravnanosti nadarjenih mladostnikov v odnosu do časa, okolja in družbe ter lastnega učnega razvoja« je prečno oceniti osebnostne naravnanosti nadarjenih učencev ter razumeti, kakšna je njihova perspektiva časa, okolja, družbe in lastnega učnega razvoja. V raziskavi je sodelovalo preko 800 učencev osmih osnovnih in dijakov osmih srednjih šol. Na osnovi raziskovalnih rezultatov bodo oblikovane smernice za prilagojene pedagoške intervencije za delo z nadarjenimi mladostniki v okviru vzgojno-izobraževalnega konteksta.

 

Študentski projekt (interni raziskovalni projekt UL PEF 2017–2018)

 

Cilj raziskovalnega projekta »Stališča študentov pedagoških smeri do nadarjenih učencev in izobraževanja nadarjenih« je pridobiti pomembne podatke o tem, kako študentje pedagoških smeri še pred vstopom v pedagoško prakso razmišljajo o nadarjenih učencih in njihovem izobraževanju. Natančneje, zanimala nas bodo njihova stališča do izobraževanja nadarjenih ter njihove mentalne reprezentacije o dveh temeljih pojmih: »nadarjen učenec« in »izobraževanje nadarjenih«, glede na izbrane individualne in skupinske značilnosti. Več kmalu!

 

 

Nadarjeni učenci v osnovni šoli je del obsežne raziskave, ki smo jo v letih 2011 – 2012 izvedli v okviru projekta Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu

( http://pefprints.pef.uni-lj.si/1182/)

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri