Pomoč z umetnostjo

PDF Predstavitveni zbornik 2019/20

PDF Predstavitveni zbornik 2018/19

PDF Predstavitveni zbornik 2017/18

 

Podatki o študijskem programu

 

ImePomoč z umetnostjo
VrstaDrugostopenjski magistrski študijski program
Trajanje2 leti
Število ECTS120 KT
SmerNi smeri
Strokovni naslov diplomantaMagister pomoči z umetnostjo / magistrica pomoči z umetnostjo

Pomoč z umetnostjo (v mednarodni terminologiji „arts therapies“)  je mlada, uporabna in znanstvena disciplina, ki se je v svetu sistematično začela razvijati v drugi polovici 20. stoletja. Je vrsta pomoči, kjer poteka pomoč skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi. Njen cilj ni dovršena umetniška stvaritev, pomemben je proces, ki je usmerjen k osebnostni rasti in samouresničevanju posameznika. Pomoč z umetnostjo je namenjena posameznikom z najrazličnejšimi težavami v osebnem in poklicnem življenju. Glede na umetnostni medij, s pomočjo katerega poteka proces pomoči, so danes najbolj uveljavljene pomoč na področjih likovnih, dramskih, glasbenih in gibno-plesnih dejavnosti.

 

Pri magistrskem študijskem programu Pomoč z umetnostjo je poudarek na razvijanju specifičnih sposobnosti in veščin, zato študij poteka tudi v obliki interaktivnih izkustvenih delavnic s teoretskimi utemeljitvami obravnavanih študijskih vsebin, samostojnim študijem ter študijsko prakso v ustanovah.

 Predstavitvena spletna stran programa.

 

Šolnina za izredni študij: 2.505,00 €.

 

 

 

Pogoji za napredovanje po programu

 

Študent lahko napreduje v drugi letnik, če opravi 45 KT obveznosti prvega letnika.

 

Pogoji za dokončanje študija

 

 

Za dokončanje študija mora študent/ka zbrati vse predvidene kreditne točke iz vseh ustreznih delov programa in uspešno zagovarjati magistrsko delo. Pri tem se lahko upoštevajo tudi kreditne točke, pridobljene na drugih visokošolskih zavodih doma in v tujini (mobilnost) oziroma dosežene na podlagi priznanega znanja in spretnosti, če so bile dosežene v skladu z zakonom, statutom UL in pravili PeF ter bile potrjene na organih fakultete.

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri