Objave raziskovalcev 2012

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

STANISLAV AVSEC [25994]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

1. AVSEC, Stanislav. Metoda merjenja tehnološke pismenosti učencev 9. razreda osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Avsec], 2012. XII, 222, CCXXXIX str., ilustr., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/663/. [COBISS.SI-ID 9141833]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (urednik 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Pisec recenzij

3. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

 

JURIJ BAJC [13416]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. BAJC, Jure, ZAPLOTNIK, Žiga, ŽIVČIĆ, Mladen, ČARMAN, Martina. Izračun lokalnih magnitud potresov iz podatkov Državne mreže potresnih opazovalnic. V: KUHAR, Miran (ur.). 17. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2012. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2011 : zbornik predavanj. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2012, str. 127-134. [COBISS.SI-ID 9134153]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. ROVŠEK, Barbara, BAJC, Jure. Projekt SECURE v Sloveniji. V: VIDMAR, Maša (ur.), AVSEC, Anastazija. Nacionalna konferenca Poti do kakovostnega znanja naravoslovja in matematike, Brdo pri Kranju, 11. in 12. decembra 2012. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2012, str. 189-191, ilustr. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-prispevkov-NAMA2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9538633]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. BAJC, Jure, ROVŠEK, Barbara. Formation of a rainbow - an experiment in optics. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 7. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9372745]

4. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Illustrating birefringence and direction dependence of extraordinary refractive index. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 44. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9376073]

5. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Illustrating direction dependence of extraordinary refractive index with a wood model. V: 24th International Liquid Crystal Conference, Mainz, August 19th - 24th 2012. Scientific program. Mainz: German Chemical Society, 2012, 1 str. [COBISS.SI-ID 9352265]

6. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Anisotropy is everywhere. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 123. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9291593]

7. PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, VAUPOTIČ, Nataša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. Demonstration of the angular dependence of the extraordinary refraction index. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 246. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9292617]

8. BAJC, Jure, ROVŠEK, Barbara. Understanding rainbow at the pre-university level. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 264. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9292873]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. BAJC, Jure, DOLINAR, Gregor, GOMBOC, Andreja, JAGLIČIĆ, Zvonko, KLAVŽAR, Sandi, ŠEMRL, Peter. Raziskovalne teme projekta Znanje za prihodnost. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 76. [COBISS.SI-ID 16465241]

 

1.25 Drugi sestavni deli

10. BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Verižni eksperiment. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 49. [COBISS.SI-ID 16451929]

 

 

BARBARA BAJD [01963]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BAJD, Barbara. Human evolution and education in Slovene schools. Evolution (N. Y., Print), 2012, vol. 5, no. 3, str. 405-411. http://www.springerlink.com/content/e8781l647u4u1441/, doi: 10.1007/s12052-012-0445-7. [COBISS.SI-ID 9376585]

2. TORKAR, Gregor, KUBIATKO, Milan, BAJD, Barbara. Assessing pre-service teachers (dis) liking of some animal species. J. Balt. sci. educ., 2012, vol 11, no. 4, str. 393-402. http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=1023451. [COBISS.SI-ID 9500233]

 

1.04 Strokovni članek

3. BAJD, Barbara, DRAGIĆ, Tina. Zakaj imamo okostje?. Naravosl. solnica, zima 2012, letn. 16, št. 2, str. 30-31, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/752. [COBISS.SI-ID 9161545]

4. BAJD, Barbara, KVEDER, Simon. Kaj je goba - rastlina ali žival?. Naravosl. solnica, pomlad 2012, letn. 16, št. 3, str. 19-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 9270345]

5. BAJD, Barbara, ČUDEN, Natalija. Povezovanje naravoslovja z drugimi vsebinami kurikuluma osnovne šole - buče v prvem triletju. Naravosl. solnica, jesen 2012, letn. 17, št. 1, str. 28-31, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1339. [COBISS.SI-ID 9576265]

 

1.05 Poljudni članek

6. BAJD, Barbara. Sokotra - izolirani življenjski prostor. Naravosl. solnica, pomlad 2012, letn. 16, št. 3, str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 9270089]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

7. BAJD, Barbara. Bill Bryson, Čisto kratka zgodovina skoraj vsega : prevod Samo Kuščer, izdala: Mladinska knjiga Založba, Ljubljana 2010, 176 strani. Naravosl. solnica, zima 2012, letn. 16, št. 2, str. 37, ilustr. [COBISS.SI-ID 9162825]

8. BAJD, Barbara. John Seidensticker in Suzan Lumpkin: Plenilci. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. Naravosl. solnica, jesen 2012, letn. 17, št. 1, str. 38, ilustr. [COBISS.SI-ID 9577289]

9. BAJD, Barbara. Martyn Cox: Moj naravni vrt. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. Naravosl. solnica, jesen 2012, letn. 17, št. 1, str. 39, ilustr. [COBISS.SI-ID 9577545]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

10. BAJD, Barbara. Spoštovane bralke in bralci. Naravosl. solnica, zima 2012, letn. 16, št. 2, str. [2]. [COBISS.SI-ID 9203273]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

11. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 262608384]

12. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-241-638-6. [COBISS.SI-ID 260867840]

13. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor, SKRIBE-DIMEC, Darja. Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-541-9. ISBN 978-961-241-549-5. [COBISS.SI-ID 260562176]

14. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-241-620-1. [COBISS.SI-ID 260793600]

15. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Učbenik. 10. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6357-57-9. [COBISS.SI-ID 260553728]

16. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (ur.). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2011-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 256341504]

17. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 6a ed. Ljubljana: Modrijan, 2010-2012. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. ISBN 978-961-6357-01-2. [COBISS.SI-ID 251343360]

18. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (ur.). A környezet és én : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 4. kiad. Ljubljana: Modrijan, 2010-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-6183-88-8. [COBISS.SI-ID 251402752]

19. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (ur.). A környezet és én : környezetismeret a kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 2. kiadás. Ljubljana: Modrijan, [200-?]-<2002>. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-88-5. ISBN 961-6357-00-X. [COBISS.SI-ID 119312896]

20. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (ur.). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola novennale. 2a ed. Lubiana: Modrijan, 2000-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-87-7. ISBN 961-6357-01-8. [COBISS.SI-ID 109064448]

 

2.05 Drugo učno gradivo

21. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Dalla formica al Sole 1 : scienze naturali e tecnica per la classe IV della scuola elementare, Quaderno attivo. 5a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-13-7. [COBISS.SI-ID 262635008]

22. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Dalla formica al Sole 2 : scienze naturali e tecnica per la classe V della scuola elementare, Quaderno attivo. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-128-2. [COBISS.SI-ID 262634752]

23. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Quaderno attivo. 6a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012. 61 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6357-43-2. [COBISS.SI-ID 262634240]

24. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare, Quaderno attivo. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012. 67 str., [2] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6357-68-5. [COBISS.SI-ID 262634496]

25. BAJD, Barbara. Moji prvi listavci : preprost določevalni ključ. 1. natis. Celovec: Mohorjeva, 2012. 27 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0670-5. [COBISS.SI-ID 260694016]

26. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A hangyától a Napig 1 : természettudomány-és technika a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára, Munkafüzet. 7. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 2 zv. (63, 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-6465-07-6. ISBN 978-961-241-177-0. [COBISS.SI-ID 262596608]

27. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-241-637-9. [COBISS.SI-ID 260348416]

28. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred dvojezične osnovne šole = A hangyától a Napig 2 : természettudomány-és technika a kétnyelvű általános iskolák 5. osztálya számára. 5. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 2 zv. (86, 86 str.), ilustr. ISBN 978-961-6465-47-2. ISBN 978-961-241-109-1. [COBISS.SI-ID 262537984]

29. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A hangyától a Napig 2 : természettudomány és technika a kétnyelvű általános iskolák 5. osztálya számára, Munkafüzet. 6. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 2 zv. (56, 56 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-127-5. ISBN 978-961-241-136-7. [COBISS.SI-ID 262596864]

30. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-640-9. [COBISS.SI-ID 260348672]

31. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 59 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-621-8. [COBISS.SI-ID 260794368]

32. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskolák 3. osztálya számára, Munkafüzet. 10. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6357-71-5. ISBN 978-961-241-104-6. [COBISS.SI-ID 262595840]

33. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 12. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 67 str., [2] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6357-56-2. [COBISS.SI-ID 260553472]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

34. BAJD, Barbara. Moji prvi morski polži in školjke : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, Harting, 2012. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-01-9. [COBISS.SI-ID 261733632]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

35. Naravoslovna solnica. Bajd, Barbara (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Mentor pri magistrskih delih

36. GERŠAK, Suzana. Ozaveščenost osnovnošolskih učencev in učiteljev o klimatskih spremembah : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Geršak], 2012. 164 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1258. [COBISS.SI-ID 9542985]

 

Pisec recenzij

37. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja. Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012-. Zv. <1-3>, ilustr. ISBN 978-961-241-645-4. ISBN 978-961-241-646-1. ISBN 978-961-241-647-8. [COBISS.SI-ID 260985344]

38. KRNEL, Dušan (ur.), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (ur.), KOSTANJEVEC, Stojan (ur.). Naravoslovje v Reggio projektih : priročnik : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-253-083-9. [COBISS.SI-ID 261224704]

 

 

MARCELA BATISTIČ ZOREC [12550]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BATISTIČ-ZOREC, Marcela, HOČEVAR, Andreja. Planning and evaluating educational work in Slovene preschools. CEPS journal, 2012, vol. 2, no. 2, str. 109-128, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1101. [COBISS.SI-ID 9391177]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. A safe and stimulating climate and the participation of children as the conditions for effective learning in preschool. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : conference proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 9-18. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/conference/eaen.pdf. [COBISS.SI-ID 9242697]

3. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. The quality of pr-schools [!] : usefulness, dilemmas and criticism of the quality concept. V: ZUPAN, Mojca (ur.), ANTIČ, Suzana (ur.), PEČAR, Katarina (ur.). The role of quality of kindergartens in building the reputation of municipality/local community and broader : monograph. Ljubljana: Trnovo Kindergarten, 2012, 14 str. [COBISS.SI-ID 9501257]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Participation of children in Slovenian preschools. V: Co-constructing professional learning : pathways towards quality, equity, and respect for diversity in ECEC : detailed conference program : 15 - 17 October 2012, Opatija, Croatia. [Opatija: International Step by Step Association], 2012, str. 43. http://www.issa-decet2012.com.hr/admin/uploads/file/detaljan-program/detailed-conference-program-1.pdf. [COBISS.SI-ID 9435721]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Slovene socialist early childhood education : returning, surpassing and reinterpreting history. V: GRIFFITHS, Tom G. (ur.), MILLEI, Zsuzsa (ur.). Logics of socialist education : engaging with crisis, insecurity and uncertainty, (Explorations of educational purpose, vol. 24). Dordrecht: Springer, 2013, str. 113-132. [COBISS.SI-ID 9512777]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

6. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Vzgojitelji v vrtcih se učijo skupaj z otroki : koncept Reggio Emilia. Šol. razgl., 2. mar. 2012, letn. 63, št. 5, str. 5. [COBISS.SI-ID 9128009]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

7. BATISTIČ-ZOREC, Marcela, KALIN, Mateja, KRŽAN, Sergeja, SEDELJŠAK, Katarina, JONTES, Breda (ur.). Kako je nastala risanka v Vrtcu Globoko : participacija otrok v vrtcu : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 97, [V] str., ilustr. ISBN 978-961-253-086-0. [COBISS.SI-ID 261235456]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Educa. Batistič-Zorec, Marcela (član uredniškega odbora 1991-2012). Kanal: Melior, 1991-. ISSN 0353-9369. [COBISS.SI-ID 23731202]

 

 

GREGOR BAVDEK [23565]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. LANZILOTTO, Valeria, BAVDEK, Gregor, FLOREANO, Luca. Interplay between the valence band defect state of TiO[sub]2(110) and the molecular orbitals of an ordered array of perylene-tetracarboxylic di-imide. V: International conference on solid films and surfaces, July, 1st-July, 6th 2012 : ICSF 16, Genoa, Italy 2012. Genoa: Universitá degli Studi de la, 2012, str. [58]. [COBISS.SI-ID 2484580]

2. BAVDEK, Gregor, KOVAČ, Janez, JAKŠA, Gregor, CVETKO, Dean. Thermal stability of copper phthalocyanine films deposited on polycrystalline Au, Ag and Cu. V: RADIĆ, Nikola (ur.), MILOŠEVIĆ, Slobodan (ur.). JVC-14, 14th Joint Vacuum Conference, EVC-12, 12th European Vacuum Conference, AMDVG-11, 11th Annual Meeting of the German Vacuum Society, CroSloVM-19, 19th Croatian-Slovenian Vacuum Meeting, [4-8 June 2012, Dubrovnik, Croatia]. Programme and book of abstracts. Zagreb: Croatian Vacuum Society, 2012, str. 159. [COBISS.SI-ID 25906215]

 

SANJA BERČNIK [30171]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERČNIK, Sanja. Vloga svetovalnega delavca pri prepoznavanju motenj hranjenja in preventivnem delovanju. Soc. pedagog. (Ljubl.), okt. 2012, letn. 16, št. 3, str. 227-248. [COBISS.SI-ID 9486665]

2. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Planning and implementing the daily routine in Slovene kindergartens and Reggio Emilia concept. US-China education review. A., 2012, vol. 2, no. 10, str. 892-902. http://www.davidpublishing.com/show.html?9097. [COBISS.SI-ID 9503561]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. BERČNIK, Sanja. Teorija vzgoje : seminarji : študijsko gradivo : naravoslovne vezave - dvopredmetni učitelj 2. letnik. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 129 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9425225]

4. BERČNIK, Sanja. Teorija vzgoje : seminarji : študijsko gradivo : predšolska vzgoja 1. letnik. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 132 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9424969]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. JAKOPIČ BRANC, Katarina, KRALJ, Sonja, NOVAK, Slavica, POKLUKAR, Maja, RITUPER, Tatjana, ROŽMAN, Urška, SRPČIČ, Ana, DEVJAK, Tatjana (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Sto jezikov otrok : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-253-085-3. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/devjak_bercnik.pdf. [COBISS.SI-ID 261739520]

 

Fotograf

6. POLAK, Alenka. Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu : priročnik : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-253-084-6. [COBISS.SI-ID 261363200]

 

 

MARJA BEŠTER [06379]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.25 Drugi sestavni deli

1. BEŠTER, Marja, GODEC SORŠAK, Lara. Ob 80-letnici prof. dr. Franceta Žagarja. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2012, letn. 57, št. 3/4, str. 185-188. [COBISS.SI-ID 9616457]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1, [Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-209-786-8. [COBISS.SI-ID 259419648]

3. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 2, [Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-209-905-3. [COBISS.SI-ID 259760128]

4. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 3, [Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-271-019-4. [COBISS.SI-ID 259420928]

5. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 4, [Učbenik za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-271-124-5. [COBISS.SI-ID 259421696]

6. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, BEŠTER, Marja, KRIŽAJ, Martina. Slovenščina za vsak dan 7, Interaktivni učbenik za slovenščino v 7. razredu osnovne šole. Različica 2.0. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. ISBN 978-961-271-263-1. http://www.apple.com/itunes. [COBISS.SI-ID 261458176]

7. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, BEŠTER, Marja, KRIŽAJ, Martina. Slovenščina za vsak dan 7, Interaktivni učbenik za slovenščino v 7. razredu osnovne šole. Različica 2.1. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. ISBN 978-961-271-264-8. http://www.apple.com/itunes. [COBISS.SI-ID 262166016]

8. KAPKO, Dragica, CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, BEŠTER, Marja, KRIŽAJ, Martina. Gradim slovenski jezik 5 : rad te imam : delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu devetletne osnovne šole in v 4. razredu osemletne osnovne šole. 5. natis. Ljubljana: Rokus, 2005-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-209-333-4. ISBN 961-209-383-0. [COBISS.SI-ID 221573888]

9. KAPKO, Dragica, CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, BEŠTER, Marja, KRIŽAJ, Martina. Gradim slovenski jezik 6 : rad te imam : samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu devetletne osnovne šole in v 5. razredu osemletne osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus, 2005-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-209-416-0. ISBN 961-209-415-2. [COBISS.SI-ID 218655744]

 

2.05 Drugo učno gradivo

10. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 4, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 2 zv. (128; 99 str.), ilustr. ISBN 978-961-209-949-7. [COBISS.SI-ID 259418368]

11. KAPKO, Dragica, CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5 : rad te imam, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 2 zv. (104; 125 str.), ilustr. ISBN 978-961-209-333-4. ISBN 978-961-209-360-0. ISBN 978-961-209-383-9. [COBISS.SI-ID 259418624]

12. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 2 zv. (143; 143 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-014-9. [COBISS.SI-ID 259418880]

13. KAPKO, Dragica, CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 6 : rad te imam, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 2 zv. (135; 128 str.), ilustr. ISBN 978-961-209-416-4. ISBN 978-961-209-415-7. ISBN 978-961-209-428-7. [COBISS.SI-ID 259419136]

14. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 6, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 2 zv. (142; 135 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-120-7. [COBISS.SI-ID 259419392]

15. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1, [Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-209-765-3. [COBISS.SI-ID 259420160]

16. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 2, [Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-209-934-3. [COBISS.SI-ID 259420672]

17. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 3, [Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-271-020-0. [COBISS.SI-ID 259421184]

18. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 3, Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-209-227-6. [COBISS.SI-ID 262987008]

19. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 4, [Delovni zvezek za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-271-125-2. [COBISS.SI-ID 259421952]

20. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 7, DVD k učbeniškemu kompletu za slovenščino v 7. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 1 video DVD, zvok, barve. ISBN 978-961-209-972-5. [COBISS.SI-ID 263130880]

21. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 7, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 2 zv. (139; 136 str.), ilustr. ISBN 978-961-209-942-8. [COBISS.SI-ID 259423488]

22. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 7, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 2 zv. (139; 136 str.), ilustr. ISBN 978-961-209-942-8. [COBISS.SI-ID 268063232]

23. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 8, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 2 zv. (117; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-018-7. [COBISS.SI-ID 259423232]

24. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 2 zv. (133; 123 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-123-8. [COBISS.SI-ID 259424512]

25. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8, [Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v osmem razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-209-388-4. [COBISS.SI-ID 259424768]

26. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9, [Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v devetem razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-209-468-3. [COBISS.SI-ID 259425280]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

27. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, BEŠTER, Marja, KRIŽAJ, Martina. Slovenščina za vsak dan 9, Priročnik za učitelje : predstavitev učnih enot za slovenščino v 9. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. ISBN 978-961-271-239-6. http://www.devetletka.net. [COBISS.SI-ID 259884288]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

28. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Slovenščina. Bešter-Turk, Marja (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-2010. ISSN 1581-9353. [COBISS.SI-ID 214353408]

 

Mentor pri magistrskih delih

29. SKRT, Zdenka. Razvijanje zmožnosti poslušanja z razumevanjem v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Skrt], 2012. 284 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/684. [COBISS.SI-ID 9144905]

30. SMOLE, Anita. Vrednotenje opisovalnih besedil pri pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Smole], 2012. 120 str., [60] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/820. [COBISS.SI-ID 9248329]

 

Pisec recenzij

31. GOLLI, Danica, GRGINIČ, Marija, KOZINC, Alenka. ABC : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo, Priročnik za učitelje. Trzin: Izolit, 1996-. Zv. <1->. ISBN 961-90358-3-6. [COBISS.SI-ID 61181440]

 

 

MILENA MILEVA BLAŽIĆ [19319]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena. Fantastične pripovedi Nika Grafenauerja - pravljični triptih o Mahajani. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2012, letn. 57, št. 3/4, str. 147-158, tabela. [COBISS.SI-ID 9616201]

2. BLAŽIČ, Milena. Intertekstualnost v mladinskih besedilih Kristine Brenkove. Otrok knj., 2012, letn. 39, št. 84, str. 17-21. [COBISS.SI-ID 9477961]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. BLAŽIČ, Milena. Odgovornost javne uprave pri določanju učnih načrtov in s tem povezane pravice otrok. V: PEVCIN, Primož (ur.). Razumen in razumljen javni sektor - izzivi med reorganizacijo in racionalizacijo : mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov. V Ljubljani: Fakulteta za upravo, 2012. [COBISS.SI-ID 9388361]

4. BLAŽIČ, Milena. Razvijanje kulturne pismenosti s primeri literarne prakse. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Koper, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 23). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije: Znanstvena založba Filozofske Fakultete, 2012, str. 204-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 9419337]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. BLAŽIČ, Milena. Sistemska književna didaktika (2011) in aktivnostni učencev = Teaching literature as literary sistem[!] and students activities. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu : 9. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 9th international scientific meeting : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2012, str. 95-97. [COBISS.SI-ID 9473353]

6. BLAŽIČ, Milena. Trivialni in popularni žanri v mladinski književnosti in onkraj. Idrij. razgl., 2012, letn. 57, št. 1, str. 117. [COBISS.SI-ID 9290569]

7. BLAŽIČ, Milena. Podoba otrok in otroštva v šolskih zvezkih na Slovenskem (1850-2000). V: Pogledi na šolske zvezke kot zgodovinski vir : knjiga povzetkov : znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 27. in 28. 9. 2012 : book of abstracts : scientific conference with international participation. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2012, str. 10-11. http://www.ssolski-muzej.si/files/datoteke/pogledinaolskezvezkea5.pdf. [COBISS.SI-ID 9415497]

8. BLAŽIČ, Milena. Zven in pomen v mladinski poeziji Borisa A. Novaka = Sound and meaning in children's poetry of Boris A. Novak. V: TIVADAR, Hotimir (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko, 2012, str. 29. [COBISS.SI-ID 9124169]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. BLAŽIČ, Milena. Priredbe mladinskih besedil v Lutkovnem gledališču Ljubljana (1948-2008). V: PEZDIRC-BARTOL, Mateja (ur.). Slovenska dramatika, (Obdobja, 31). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, str. 51-60, ilustr. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp%2031/zbornik/Blazic.pdf. [COBISS.SI-ID 9472329]

10. BLAŽIČ, Milena. Podoba otroka v slovenski mladinski književnosti. V: ŠKORO BABIĆ, Aida (ur.), JERAJ, Mateja (ur.), KOŠIR, Matevž (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Zgodovina otroštva, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 45). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, str. 53-68, ilustr. [COBISS.SI-ID 9442121]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

11. BLAŽIČ, Milena. Svetlana Makarovič, Balada o Sneguročki, ilustrirala Anamarija Babić, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. Sodobnost, okt. 2012, letn. 76, št. 10, str. 1314-1317. [COBISS.SI-ID 9467977]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

12. BLAŽIČ, Milena. Nova senzibilnost - čustveno in socialno opismenjevanje. V: PREGL KOBE, Tatjana. Cunjasta dvojčka : majhen roman za majhne otroke. Ljubljana: Edina, 2012, str. 74-77. [COBISS.SI-ID 9209161]

13. BLAŽIČ, Milena. Odrske pripovedke Eke Vogelnik in posodobitev ljudskega izročila. V: VOGELNIK, Eka. Odrske pripovedke. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012, str. 14-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 9222729]

 

1.22 Intervju

14. BLAŽIČ, Milena. Pravljice izpolnjujejo človeško potrebo po sanjarjenju. Delo (Ljubl.), 5. jan. 2012, leto 54, št. 3, str. 16, portret. [COBISS.SI-ID 9077577]

 

1.25 Drugi sestavni deli

15. BLAŽIČ, Milena. Podoba otroka v slovenski mladinski književnosti : Okrogla miza na temo Zgodovina otroštva, 36. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije. Sistory, 19. okt. 2012. http://sistory.si/SISTORY:ID:15357. [COBISS.SI-ID 9726793]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

16. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Novi svet iz besed 4 : [berilo za 4. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-271-011-8. [COBISS.SI-ID 262573056]

17. Novi svet iz besed 5 : [berilo za 5. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-271-116-0. [COBISS.SI-ID 256976896]

18. Novi svet iz besed 8 : [berilo za 8. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-117-7. [COBISS.SI-ID 259422464]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

19. BLAŽIČ, Milena. Grimmovo leto : TV Slovenija, Prvi dnevnik, 2. jan. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9072969]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

20. BLAŽIČ, Milena. Interkulturalität in den Märchen der Gebrüder Grimm : predavanje na Institut für Slawistik Univerze v Grazu, 14. jun. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9416265]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

21. Libri et liberi. Blažić, Milena Mileva (član uredniškega odbora 2012-). [Print ed.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

22. Preverjanje in ocenjevanje. Blažić, Milena (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

 

Mentor pri magistrskih delih

23. LOKAR GOVEDNIK, Darja. Primerjava slovenskih in španskih mladinskih književnih besedil : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Lokar Govednik], 2012. 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/934. [COBISS.SI-ID 9323849]

 

Mentor pri specialističnih delih

24. PERDIH, Marija. Pripovedovanje in ustvarjanje zgodb v likovni terapiji z odraslimi : specialistično delo. Ljubljana: [M. Perdih], 2012. 175 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/904. [COBISS.SI-ID 9311817]

 

Zbiratelj

25. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Novi svet iz besed 4 : [berilo za 4. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-271-011-8. [COBISS.SI-ID 262573056]

26. Novi svet iz besed 5 : [berilo za 5. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-271-116-0. [COBISS.SI-ID 256976896]

27. Novi svet iz besed 8 : [berilo za 8. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-117-7. [COBISS.SI-ID 259422464]

 

 

MIRKO BRATUŠA [18961]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. ČADEŽ LAPAJNE, Dragica, BEGIĆ, Mirsad, BRATUŠA, Mirko, MAKŠE, Roman, POČIVAVŠEK, Matjaž, RUSJAN, Rene, FRLIC, Metod, GOLIJA, Darko, KRACINA, Damijan, DRINOVEC, Boštjan, JURATOVEC, Marco, SOSIČ, Sarival (ur.). Pot skozi skulpturo = Paths through sculpture : 5. 4.-17. 6. 2012. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2012. 149 str., fotogr. ISBN 978-961-6587-82-2. [COBISS.SI-ID 261790976]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. BRATUŠA, Mirko, BRUMEN-ČOP, Andrej, HUZJAN, Zdenko. Skoraj pomlad. 100 let slovenske umetnosti = Almost spring. 100 years of Slovene Art : Umetnostna galerija Maribor & Slavija No 11, 30.11.12-24.03.13. 2012. [COBISS.SI-ID 9598025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

3. RUTAR, Kristina. Relacije : razstava keramike in grafike : Galerija Pef, Ljubljana, 3. 4.- 20. 4. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9747785]

 

Umetnik

4. Odsevi : steklo keramika : pregledna razstava del študentov smeri steklo & keramika na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, 2006-2012 : Zgodovinski atrij mestne hiše, Ljubljana, 9. februar - 7. marec 2012. Ljubljana: Univerza, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje; Ljubljana: Mestna občina, 2012. zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 2967918]

5. Pot skozi skulpturo = Paths through sculpture : Muzej in galerije mesta Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana, 5. 4.-17. 6. 2012. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2012. 1 zloženka, ilustr. [COBISS.SI-ID 514874239]

 

ANDREJ BRUMEN ČOP [33575]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. BRUMEN-ČOP, Andrej. Andrej Brumen Čop, akademski slikar, mag. umet. V: PINTER, Tihomir. Atelje in umetniki, (Zbirka Ventilator). 1. izd. Ljubljana: Pasadena, 2012, str. 24-25, portret. [COBISS.SI-ID 9154633]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. BRUMEN-ČOP, Andrej. Doma : razstava akvarelov : Galerija Pef, Ljubljana, 24. 4. - 29. 5. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9196873]

3. BRATUŠA, Mirko, BRUMEN-ČOP, Andrej, HUZJAN, Zdenko. Skoraj pomlad. 100 let slovenske umetnosti = Almost spring. 100 years of Slovene Art : Umetnostna galerija Maribor & Slavija No 11, 30.11.12-24.03.13. 2012. [COBISS.SI-ID 9598025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

4. Slike, risbe : razstava likovnih del študentov 3. letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 18. jan. - 20. feb. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9100873]

 

 

ALENKA CEMIČ [11603]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GREGORC, Jera, ŠTIHEC, Jože, VIDEMŠEK, Mateja, CEMIČ, Alenka, MEŠKO, Maja. The quality of kindergarten care as an important element of the subjective theories. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Gymn., 2012, vol. 42, no. 1, str. 17-25, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 4308401]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. CEMIČ, Alenka, GORENC, Alenka. Razlike v hoji predšolskih otrok. V: PIŠOT, Rado (ur.), DOLENC, Petra (ur.), RETAR, Iztok (ur.), PIŠOT, Saša (ur.). Otrok v gibanju za zdravo staranje : prispevki : contributions. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 21-29. http://www.otrokvgibanju.si/Media/ZBORNIK%20_OGV_2012_zv.pdf. [COBISS.SI-ID 9425481]

3. CEMIČ, Alenka, MARC, Urša. Razlike v prilagajanju na vodo med dečki in deklicami. V: PIŠOT, Rado (ur.), DOLENC, Petra (ur.), RETAR, Iztok (ur.), PIŠOT, Saša (ur.). Otrok v gibanju za zdravo staranje : prispevki : contributions. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 30-35. http://www.otrokvgibanju.si/Media/ZBORNIK%20_OGV_2012_zv.pdf. [COBISS.SI-ID 9425737]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. CEMIČ, Alenka, GREGORC, Jera. Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2012/2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9428297]

 

 

MATIJA CENCELJ [03342]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, DYDAK, Jerzy, VAVPETIČ, Aleš. Property A and asymptotic dimension. Glas. mat., 2012, vol. 47, no. 2, str. 441-444. http://dx.doi.org/10.3336/gm.47.2.17. [COBISS.SI-ID 16551001]

2. REPOVŠ, Dušan, SKOPENKOV, Mikhail, CENCELJ, Matija. Klassifikacija vloženij torov v 2-metastabil´noj razmernosti. Mat. sb. (Mosk.), 2012, t. 203, no. 11, str. 129-158. [COBISS.SI-ID 16435545]

3. CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan, SKOPENKOV, Mikhail. Classification of knotted tori in 2-metastable dimension. Sbornik, Mathematics, 2012, vol. 203, no. 11, str. 1654-1681. http://iopscience.iop.org/1064-5616/203/11/A08/pdf/1064-5616_203_11_A08.pdf. [COBISS.SI-ID 16558425]

4. CENCELJ, Matija, DYDAK, Jerzy, VAVPETIČ, Aleš, VIRK, Žiga. A combinatorial approach to coarse geometry. Topol. appl.. [Print ed.], 2012, vol. 159, iss. 3, str. 646-658. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2011.10.012. [COBISS.SI-ID 16094809]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

5. CENCELJ, Matija. Fedorchuk, V. V.(RS-MOSC): Dimensions K-Ind and L-Ind. Some answers. (English summary). - Topology Appl. 158 (2011), no. 12, 1493-1502. MathSciNet, 2012, mR2812499. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2812499.pdf. [COBISS.SI-ID 16484953]

6. CENCELJ, Matija. Niemiec, Piotr(PL-JAGL): Functor of extension of contractions on Urysohn universal spaces. (English summary). - Appl. Categ. Structures 19 (2011), no. 6, 959-967. MathSciNet, 2012, mR2861073. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2861073.pdf. [COBISS.SI-ID 16485209]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. CENCELJ, Matija. Izbrane vsebine iz matematike - zapiski. [Ljubljana]: samozal., 2012. http://ucilnica1112.pef.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=4358. [COBISS.SI-ID 9490249]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

8. CENCELJ, Matija. Gropes and their fundamental groups. Provo: Brigham Young University, Department of Mathematics, 16.10.2012. [COBISS.SI-ID 16431193]

9. CENCELJ, Matija. Some results in extension theory. Provo: Brigham Young University, Department of Mathematics, 18.10.2012. [COBISS.SI-ID 16431449]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

10. 6th European Congress of Mathematics, STS Geometric Topology, Krakow, July 2-7, 2012, CENCELJ, Matija. On gropes and their fundamental groups. Krakow, 4. 7. 2012. [COBISS.SI-ID 16328537]

 

MOJCA ČEPIČ [05974]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ČEPIČ, Mojca, ŽEKŠ, Boštjan. Polar and tilt modes in the ferroelectric SmC* phase in liquid crystals. Phase transit., Oct. 2012, vol. 85, iss. 10, str. 930-937, doi: 10.1080/01411594.2012.718778. [COBISS.SI-ID 30246873]

2. ČEPIČ, Mojca. Knitted patterns as a model for anisotropy. Phys. Educ., jul. 2012, vol. 47, no. 4, str. 456-461, ilustr., doi: 10.1088/0031-9120/47/4/456. [COBISS.SI-ID 9350729]

 

1.04 Strokovni članek

3. ČEPIČ, Mojca. Kako prenesti naravo v učilnico?. Vzgoja izob., 2011/2012, letn. 42/43, št. 6/1, str. 30-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 9069897]

 

1.05 Poljudni članek

4. ČEPIČ, Mojca. Kako nas pogreje?. Presek, 2011/2012, letn. 39, št. 4, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 9113673]

5. ČEPIČ, Mojca. Še o plinih : odgovor naloge. Presek, 2011/2012, letn. 39, št. 4, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 9113929]

6. ČEPIČ, Mojca. Kako nas pogreje? : odgovor naloge. Presek, 2011/2012, letn. 39, št. 5, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 9158473]

7. ČEPIČ, Mojca. Akvarij?. Presek, 2011/2012, letn. 39, št. 5, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 9158729]

8. ČEPIČ, Mojca. Akvarij? : odgovor naloge. Presek, 2011/2012, letn. 39, št. 6, str. 18-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 9240649]

9. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Obrnjena vodna ura. Presek, 2012/2013, letn. 40, št. 1, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 9418569]

10. ČEPIČ, Mojca. V mrazu izginjajoči sneženi mož. Presek, 2012/2013, letn. 40, št. 2, str. 18. [COBISS.SI-ID 9463369]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

11. ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals in education : the basics. European Journal of Physics Education, 2012, vol. 4, no. 3, str. 27-33, ilustr. http://ejpe.erciyes.edu.tr/index.php/EJPE/article/view/87. [COBISS.SI-ID 9454409]

12. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals in teaching. V: JOKIĆ, Stevan (ur.), MILIČIĆ, Dragana (ur.). Inquiry based education (IBSE) in the primary school. Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Science, 2012, str. 27-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 9369673]

13. ČEPIČ, Mojca. Kompleksne faze v plastno urejenih tekočih kristalih = Complex phases in smectic liquid crystals. V: ROBNIK, Marko (ur.), KOROŠAK, Dean (ur.). 11. simpozij fizikov Univerze v Mariboru, 6., 7. in 8. december 2012, Maribor. Zbornik povzetkov. Maribor: CAMTP, 2012, str. [15-16]. http://www.camtp.uni-mb.si/fizmb/2012/abstrakti.pdf. [COBISS.SI-ID 9491273]

14. ČEPIČ, Mojca. Vključevanje novega znanja v pouk naravoslovja in matematike. V: VIDMAR, Maša (ur.), AVSEC, Anastazija. Nacionalna konferenca Poti do kakovostnega znanja naravoslovja in matematike, Brdo pri Kranju, 11. in 12. decembra 2012. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2012, str. 11-17, ilustr. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-prispevkov-NAMA2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9537353]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

15. PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, VEREŠ, Lara, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments for demonstration of liquid crystals properties. V: DIVJAK, Saša (ur.). Proceeding book of the Joint International Conference MPTL '16 - HSCI 2011 : MPTL '16 Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning [and] Hsci 2011 Conference Hands on Science, 15th -17th September 2011, University of Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: organizers, 2012, str. 242-247, ilustr. http://www.mptl-hsci.si/images/stories/booklet_mptl_hsci_web.pdf. [COBISS.SI-ID 9232969]

16. ČEPIČ, Mojca. New materials : liquid crystals - what to learn about them?. V: DIVJAK, Saša (ur.). Proceeding book of the Joint International Conference MPTL '16 - HSCI 2011 : MPTL '16 Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning [and] Hsci 2011 Conference Hands on Science, 15th -17th September 2011, University of Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: organizers, 2012, str. 322-326, ilustr. http://www.mptl-hsci.si/images/stories/booklet_mptl_hsci_web.pdf. [COBISS.SI-ID 9233225]

17. ČEPIČ, Mojca. Flexoelectric polarization, interactions of longer range and multilayer structures. V: Proceedings of the 13th International Conference on Ferroelectric Liquid Crystals, August 28 - September 2, 2011, Ontario, Canada, (Ferroelectrics, vol. 431, no. 1, 2012). New York: Gordon and Breach, 2012, 2012, vol. 431, no. 1, str. 13-20, doi: 10.1080/00150193.2012.684604. [COBISS.SI-ID 26147879]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

18. ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals in the lecture room - what and how to teach?. V: 24th International Liquid Crystal Conference, Mainz, August 19th - 24th 2012. Scientific program. Mainz: German Chemical Society, 2012, 1 str. [COBISS.SI-ID 9351753]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

19. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals in school. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 32. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9374537]

20. LAVRIČ, Marta, CORDOYIANNIS, George, ČEPIČ, Mojca, KUTNJAK, Zdravko. Teaching model of liquid crystal elastomers. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 39. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9374793]

21. PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Birefringence of a unixial nematic liquid crystal - direction-dependent property. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 40. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9375049]

22. PEČAR, Maja, BABIČ, Vito, ČEPIČ, Mojca. Observing optical properties of transparent anisotropic materials under different illuminations. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 41. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9375305]

23. ŠVELC, Tjaša, ČEPIČ, Mojca. Explaining functioning of a fish swim bladder with Cartesian diver. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 43. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9375817]

24. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Illustrating birefringence and direction dependence of extraordinary refractive index. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 44. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9376073]

25. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Conoscopy of liquid crystals in the classroom. V: 24th International Liquid Crystal Conference, Mainz, August 19th - 24th 2012. Scientific program. Mainz: German Chemical Society, 2012, 1 str. [COBISS.SI-ID 9352777]

26. PAVLIN, Jerneja, ŠKARABOT, Miha, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Experiment for illustrating the anisotropy in refractive index of liquid crystals in school. V: 24th International Liquid Crystal Conference, Mainz, August 19th - 24th 2012. Scientific program. Mainz: German Chemical Society, 2012, 1 str. [COBISS.SI-ID 9352009]

27. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Illustrating direction dependence of extraordinary refractive index with a wood model. V: 24th International Liquid Crystal Conference, Mainz, August 19th - 24th 2012. Scientific program. Mainz: German Chemical Society, 2012, 1 str. [COBISS.SI-ID 9352265]

28. SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. In-plane liquid crystalline molecules behaviour presented by the mechanical model. V: 24th International Liquid Crystal Conference, Mainz, August 19th - 24th 2012. Scientific program. Mainz: German Chemical Society, 2012, 1 str. [COBISS.SI-ID 9352521]

29. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Anisotropy is everywhere. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 123. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9291593]

30. PEČAR, Maja, BABIČ, Vito, ČEPIČ, Mojca. Transparent anisotropic materials in monochromatic and white light. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 137. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9291849]

31. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals in school - waht can they offer?. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 220. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9292105]

32. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Conoscopic figure formation through experiments with anisotropic materials. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 245. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9292361]

33. PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, VAUPOTIČ, Nataša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. Demonstration of the angular dependence of the extraordinary refraction index. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 246. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9292617]

34. ČEPIČ, Mojca. Knitting patterns and the concept of anisotropy. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 265. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9293129]

35. SUSMAN, Katarina, RIHTARŠIČ, David, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. Wow, it works! : introducing electricity to children. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 389. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9293385]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

36. ČEPIČ, Mojca. Flexoelectricity in chiral polar smectics. V: BUKA, Ágnes (ur.), ÉBER, Nándor (ur.). Flexoelectricity in liquid crystals : theory, experiments and applications. London: Imperial College Press, 2012, str. 137-176. [COBISS.SI-ID 26148391]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

37. ČEPIČ, Mojca. Dear participants. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 3. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9372489]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

38. ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals in education : predavanje na XX Taller Internacional Nuevas Tendencias en la Ensenanaza de la Física, Puebla, 24. maj 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9351241]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

39. European journal of physics. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

40. Presek. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

41. TheScientificWorldjournal. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2012-). Boynton Beach (FL): Scientific World, 2001-. ISSN 1537-744X. [COBISS.SI-ID 2607642]

 

Pisec recenzij

42. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko, ZAJC, Sonja. Raziskujemo in gradimo 5, Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 119 str. [20] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-02-0316-2. [COBISS.SI-ID 261373440]

 

 

KARMEN CHAKIR [34168]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. CHAKIR, Karmen. Sovražni govor v luči tolerance. Soc. pedagog. (Ljubl.), jul. 2012, letn. 16, št. 2, str. 133-152. [COBISS.SI-ID 9330761]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. PEČEK, Mojca, CHAKIR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 25 f. [COBISS.SI-ID 9419081]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

3. GEROSA, Guido. Napoleon : revolucionar, ki je osvojil imperij, (Zbirka Zgodovinske osebnosti). Ljubljana: Kmečki glas, 2012-2013. 2 zv. (335, 339 str.). ISBN 978-961-203-418-4. ISBN 978-961-203-409-2. [COBISS.SI-ID 262040064]

4. GEROSA, Guido. Sončni kralj : zasebno in javno življenje Ludvika XIV., (Zbirka Zgodovinske osebnosti). Ljubljana: Kmečki glas, 2012-2013. 2 zv. (251; 325 str.). ISBN 978-961-203-412-2. ISBN 978-961-203-406-1. [COBISS.SI-ID 264108288]

 

MATEJA DAGARIN FOJKAR [20745]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BRUMEN, Mihaela, DAGARIN FOJKAR, Mateja. Teacher development in Slovenia for teaching foreign languages at the primary level. CEPS journal, 2012, vol. 2, no. 3, str. 27-53, tabele. [COBISS.SI-ID 9475913]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Hau to lern Ingliš spelling? : predavanje na konferenci IATEFL Slovenia, Terme Topolščica, 1. mar. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9135177]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

3. SKELA, Janez, KING-VIDETIČ, Lori, KRESEVIČ, Alenka. Touchstone 9 : angleški jezik za 9. razred devetletne osnovne šole, Delovni zvezek. 5. dotis. Ljubljana: Tangram, 2012. 223 str., ilustr. ISBN 961-6239-45-7. [COBISS.SI-ID 1310123]

 

BOJAN DEKLEVA [06565]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEKLEVA, Bojan, KOZAR, Maja, RAZPOTNIK, Špela. Evalvacija programa nastanitvene podpore društva Kralji ulice po prvih štirih letih. Soc. pedagog. (Ljubl.), jul. 2012, letn. 16, št. 2, str. 95-132. [COBISS.SI-ID 9330505]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Action research of homelessness in Ljubljana. V: HEIMGARTNER, Arno (ur.), LOCH, Ulrike (ur.), STING, Stephan (ur.). Empirische Forschung in der Sozialen Arbeit : Methoden und methodologische Herausforderungen, (Soziale Arbeit - Social Issues, 15). 1. izd. Münster, Westf: LIT, 2012, str. 25-38. [COBISS.SI-ID 9213001]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. DEKLEVA, Bojan. Nekoč so bila poletja --- : uvodnik. Kralji ulice, avg. 2012, letn. 8, št. 75, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 9350985]

4. DEKLEVA, Bojan. Pogled nazaj in naprej. Kralji ulice, dec. 2011, letn. 8, št. 79, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 9481545]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. DEKLEVA, Bojan. Prikaz raziskave "Brezdomstvo - tihi ubijalec". Kralji ulice, nov. 2011, letn. 8, št. 78, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 9456201]

6. DEKLEVA, Bojan. Spregledan pojav?. Kralji ulice, dec. 2012, letn. 8, št. 79, str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 9481801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Kralji ulice. Dekleva, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

8. Socialno delo. Dekleva, Bojan (član uredniškega sveta 1998-). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 1982-. ISSN 0352-7956. http://www.fsd.uni-lj.si/sd/. [COBISS.SI-ID 8900610]

9. Street s-trip-nik. Dekleva, Bojan (urednik 2006-). Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2006-. [COBISS.SI-ID 254108416]

 

Komentor pri magistrskih delih

10. FORJANIČ, Breda. Medijska pismenost vzgojiteljev predšolskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Forjanič], 2012. 107 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 31344477]

 

 

IZTOK DEVETAK [18741]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MARINČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok. Analiza besedil v slovenskih učbenikih za kemijo v osnovni šoli. 3. del. Kemija v šoli in družbi, mar. 2012, letn. 24, št. 1, str. 2-8. [COBISS.SI-ID 9152585]

 

1.04 Strokovni članek

2. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Aktivna vloga učencev pri pouku kemije. Vzgoja izob., 2011/2012, letn. 42/43, št. 6/1, str. 25-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 9069641]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, KRALJ, Benjamin, URBANČIČ, Matej, VOGRINC, Janez, WISSIAK GRM, Katarina Senta. Slovenian reflection on the first year of the PROFILES project. V: BOLTE, Claus (ur.), HOLDBROOK, Jack (ur.), RAUCH, Franz (ur.). Inquiry-based science education in Europe : reflections from the PROFILES project : book of invited presenters. Berlin: Freie Universität, 2012, str. 145-147. [COBISS.SI-ID 9419849]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. KOLBL, Jasmina, DEVETAK, Iztok. The influence of guided active learning in chemistry (GALC) on 13-year-old students' understanding of the hydrocarbons. V: DIVJAK, Saša (ur.). Proceeding book of the Joint International Conference MPTL '16 - HSCI 2011 : MPTL '16 Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning [and] Hsci 2011 Conference Hands on Science, 15th -17th September 2011, University of Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: organizers, 2012, str. 233-236. [COBISS.SI-ID 19145480]

5. SRPČIČ, Ana, DEVETAK, Iztok. Raziskovanje prsti in kamnin v vrtcu. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. [Polhov Gradec]: Eduvision, 2012, str. 333-348, ilustr. [COBISS.SI-ID 9505097]

6. REBOLJ, Neva, DEVETAK, Iztok. Mnenje učiteljev o razvoju okoljskih kompetenc v osnovni šoli. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. [Polhov Gradec]: Eduvision, 2012, str. 497-506. [COBISS.SI-ID 9505609]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

7. ŠKET, Barbara, FERK SAVEC, Vesna, DEVETAK, Iztok. Pouk kemije z uporabo učnih modulov PROFILES. V: VIDMAR, Maša (ur.), AVSEC, Anastazija. Nacionalna konferenca Poti do kakovostnega znanja naravoslovja in matematike, Brdo pri Kranju, 11. in 12. decembra 2012. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2012, str. 96-97. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-prispevkov-NAMA2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9538377]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. ZEYER, Albert, ÇETIN-DINDAR, Ayla, NURULAZAM MD ZAIN, Ahmad, JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, ODERMATT, Freia. Brain type - a cross cultural constant of motivation to learn science?. V: [Re-imagining research in 21st century science education for diverse global community] : presentation abstract. Indianapolis: NARST, National Association for Research in Science Teaching, 2012, str. 89. http://www.narst.org/annualconference/2012_full_abstracts.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/695. [COBISS.SI-ID 9179721]

9. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. First year pre-service primary school teachers' conceptions about chemical bond. V: 22nd International Conference on Chemistry Education [and] 11th European Conference on Research in Chemical Education, 15 - 20 July 2012, Rome, Italy. Stimulating reflection and catalysing change in chemical education : abstract book. Rome: Societá Chimica Italiana, 2012, str. 143. http://www.iccecrice2012.org/_downloads/416-Inglese-abstract-book.pdf. [COBISS.SI-ID 9326409]

10. DEVETAK, Iztok, BUNCE, Diane M. Evaluating the development of nonscience major students' motivation for learning chemistry and its influence on their achievement. V: 22nd International Conference on Chemistry Education [and] 11th European Conference on Research in Chemical Education, 15 - 20 July 2012, Rome, Italy. Stimulating reflection and catalysing change in chemical education : abstract book. Rome: Societá Chimica Italiana, 2012, str. 415. http://www.iccecrice2012.org/_downloads/416-Inglese-abstract-book.pdf. [COBISS.SI-ID 9326153]

11. KOLBL, Jasmina, DEVETAK, Iztok. Developing guided active learning in chemistry teaching materials to teach hydrocarbons. V: 22nd International Conference on Chemistry Education [and] 11th European Conference on Research in Chemical Education, 15 - 20 July 2012, Rome, Italy. Stimulating reflection and catalysing change in chemical education : abstract book. Rome: Societá Chimica Italiana, 2012, str. 478. http://www.iccecrice2012.org/_downloads/416-Inglese-abstract-book.pdf. [COBISS.SI-ID 9326665]

12. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. Teachers' portfolio in the PROFILES context : some conceptual and methodological issues. V: 22nd International Conference on Chemistry Education [and] 11th European Conference on Research in Chemical Education, 15 - 20 July 2012, Rome, Italy. Stimulating reflection and catalysing change in chemical education : abstract book. Rome: Societá Chimica Italiana, 2012, str. 494. http://www.iccecrice2012.org/_downloads/416-Inglese-abstract-book.pdf. [COBISS.SI-ID 9326921]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

13. VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. Proučevanje sodobnih tem na področju edukacije. V: VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Sodobne teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5-14. [COBISS.SI-ID 9173321]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

14. DEVETAK, Iztok. Zagotavljanje kakovostnega znanja naravoslovja s pomočjo submikroreprezentacij : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-253-076-1. [COBISS.SI-ID 260592896]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

15. DEVETAK, Iztok, KOVIČ, Miloš, TORKAR, Gregor. Dotik narave 6 : [učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-271-218-1. [COBISS.SI-ID 262851584]

16. DEVETAK, Iztok, PERDIH, Franc. Kemija 1 : učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2134-3. [COBISS.SI-ID 262091520]

17. DEVETAK, Iztok, CVIRN PAVLIN, Tanja, JAMŠEK, Samo, PAHOR, Vesna. Peti element 9, [Učbenik za kemijo v devetem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-271-109-2. [COBISS.SI-ID 259405568]

 

2.05 Drugo učno gradivo

18. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda, DEVETAK, Iztok. Dotik okolja 3, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 2 zv. (68, [2] f. pril. z nalepkami; 76 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-0600-5. ISBN 978-961-01-0601-2. [COBISS.SI-ID 260573952]

19. DEVETAK, Iztok, CVIRN PAVLIN, Tanja, JAMŠEK, Samo. Peti element 9, [Delovni zvezek za kemijo v devetem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-271-110-8. [COBISS.SI-ID 259406336]

20. DEVETAK, Iztok, KOVIČ, Miloš, TORKAR, Gregor, RUTAR, Diana. Zvezek za aktivno učenje 6. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-271-219-8. [COBISS.SI-ID 263026432]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

21. DEVETAK, Iztok. PROFILES - WP3: Stakeholders involvement and interaction, PROFILES Curricular Study on Science Education : Interim Report on the first round of the UL, Slovenia working group. V Ljubljani: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012. 35 str., graf. prikazi. http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/profiles/objave/Delphi_study_1_Round_Slovenia_May_2011_final.pdf. [COBISS.SI-ID 9732681]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

22. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., WISSIAK GRM, Katarina Senta. Kako zagotoviti aktivnejše učenje pri pouku naravoslovnih predmetov? : delavnica na nacionalni konferenci Poti do kakovostznega znanja naravoslovja in matematike, Brdo pri Kranju, 11. in 12. decembra 2012. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 1526620]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

23. CEPS journal. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

24. Cypriot Journal of Educational Sciences. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Nicosia: Academic World Education and Research Center (AWER), 2006-. ISSN 1305-905X. [COBISS.SI-ID 9563209]

25. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

26. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

27. The science education review. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Warwick, Aus.: Science time, 2002. ISSN 1446-6120. [COBISS.SI-ID 500860]

28. VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Sodobne teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-253-079-2. [COBISS.SI-ID 261015296]

 

Pisec recenzij

29. CEPS journal. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

30. Chemistry Education. Research and Practice. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. [COBISS.SI-ID 1496412]

31. Environmental Education Research. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Abingdon: Carfax, 1995-. ISSN 1350-4622. http://www.tandfonline.com/toc/ceer20/current. [COBISS.SI-ID 1461833]

32. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

33. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

34. Journal of chemical education. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Easton, Pa.: Section of Chemical Education, American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. [COBISS.SI-ID 1459717]

35. Journal of research in science teaching. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley. ISSN 0022-4308. [COBISS.SI-ID 25786880]

36. Scientific research and essays. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Nairobi: Academic Journals, 2006-. ISSN 1992-2248. http://www.academicjournals.org/sre. [COBISS.SI-ID 16156950]

37. KOLMAN, Andreja, MATI, Danica, PINTAR, Danica, FURLAN, Irena, KLANJŠEK GUNDE, Marta, JERMAN, Riko, OCEPEK, Rudi. Naravoslovje 7, [Delovni zvezek : 7. razred osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-209-579-6. [COBISS.SI-ID 259811072]

38. VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Sodobne teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-253-079-2. [COBISS.SI-ID 261015296]

 

TATJANA DEVJAK [17084]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Planning and implementing the daily routine in Slovene kindergartens and Reggio Emilia concept. US-China education review. A., 2012, vol. 2, no. 10, str. 892-902. http://www.davidpublishing.com/show.html?9097. [COBISS.SI-ID 9503561]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. SINJUR, Andreja, DEVJAK, Tatjana, BLAŽIČ, Marjan, KRAJNČAN, Mitja. Pupils with immigrant backgrounds - policies and practices of mother tongue tuition in Slovenia. Pedagoš. obz., 2012, letn. 27, [št.] 3/4, str. 170-183, tabela. [COBISS.SI-ID 9487689]

3. DEVJAK, Tatjana. Evropski socialni sklad in nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vrtcih : primer projekta "Reggio Emilia". Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 2012, letn. 10, [št.] 1, str. 15-32, 138. [COBISS.SI-ID 9215561]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. DEVJAK, Tatjana. Ravnatelj vrtca v vlogi managerja pri izvajanju predšolske vzgoje. V: STARC, Jasmina (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca : collection of scientific papers : international scientific conference, 29. in 30. marec 2012, Novo mesto. Novo mesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede: = Faculty of Business and Management Sciences: Visoka šola za upravljanje in poslovanje: = School of Business and Management, 2012, str. 140-154. [COBISS.SI-ID 9468745]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. DEVJAK, Tatjana, DEVJAK, Srečko. Primarno zdravstveno varstvo občanov : partnerstvo med lokalno skupnostjo in zdravstvenimi domovi = Primary health care of citizens = a partnership between the local community and health care centres. V: FILEJ, Bojana (ur.). Celostna obravnava pacienta - kako daleč smo še do cilja? : varnost kot strokovni, etični, pravni, družbeni in ekonomski vidik : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca : safety as a professional, ethical, legal, social and economic aspect : book of abstracts : international scientific conference, 25. in 26. oktober 2012. Novo mesto: Visokošolsko središče, Visoka šola za zdravstvo: = Higher Education Centre, School of Health Sciences, 2012, str. 19. [COBISS.SI-ID 9469001]

6. DEVJAK, Tatjana. Ravnatelj vrtca v vlogi managerja pri izvajanju predšolske vzgoje = Kindergarten headmaster as a manager in the implementation of early childhood edcuation. V: STARC, Jasmina (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca : book of abstracts : international scientific conference, 29. in 30. marec 2012, Novo mesto. Novo mesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede: = Faculty of business and management sciences: Visoka šola za upravljanje in poslovanje: = School of business and management, 2012, str. 25. [COBISS.SI-ID 9168457]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: GREGORC, Jera (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera. 100 jezikov na čutni poti : ideje za prakso : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/zajec_skubic.pdf. [COBISS.SI-ID 9273417]

8. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: JONTES, Breda (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela, KALIN, Mateja, KRŽAN, Sergeja, SEDELJŠAK, Katarina. Kako je nastala risanka v Vrtcu Globoko : participacija otrok v vrtcu : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_risanka.pdf. [COBISS.SI-ID 9274441]

9. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: KRNEL, Dušan (ur.), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (ur.), KOSTANJEVEC, Stojan (ur.). Naravoslovje v Reggio projektih : priročnik : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/krnel_gostincar_kostanjevec.pdf. [COBISS.SI-ID 9273929]

10. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: POLAK, Alenka. Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu : priročnik : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_polak.pdf. [COBISS.SI-ID 9274697]

11. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.), JAKOPIČ BRANC, Katarina, KRALJ, Sonja, NOVAK, Slavica, POKLUKAR, Maja, RITUPER, Tatjana, ROŽMAN, Urška, SRPČIČ, Ana. Sto jezikov otrok : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/devjak_bercnik.pdf. [COBISS.SI-ID 9267273]

12. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka. Teorija in praksa sodelovanja s starši : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/lepicnik_vodopivec.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/873. [COBISS.SI-ID 9273673]

13. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: TURNŠEK, Nada, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, FIDERŠEK, Rita, HOZJAN, Tina, NOVAK, Metka, SLAKONJA, Anita. Učenje je pustolovščina : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013 : [priročnik]. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 4. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/871. [COBISS.SI-ID 9266505]

14. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: BRAČUN SOVA, Rajka, STRNAD, Brigita. Z igro v kiparski svet Dragice Čadež. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/kiparski-svet.pdf. [COBISS.SI-ID 9274185]

 

1.25 Drugi sestavni deli

15. DEVJAK, Tatjana. Ostajajo lepi spomini in prijateljstva. Trobla, 18. jan. 2012, letn. 18, št. 1, str. 36, portret. [COBISS.SI-ID 9101385]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

16. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija, POLAK, Alenka, KOLŠEK, Vasja. Predšolska vzgoja : od starega k novemu. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 130 str., tabele. ISBN 978-961-253-095-2. [COBISS.SI-ID 263042560]

 

2.05 Drugo učno gradivo

17. PEČEK, Mojca, DEVJAK, Tatjana, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Državljanska vzgoja in etika, Delovni zvezek za državljansko vzgojo in etiko v 8. razredu devetletne osnovne šole, (Raziskovalec 8). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 69 str., ilustr. ISBN 978-86-341-4036-1. [COBISS.SI-ID 259973888]

18. DEVJAK, Tatjana. Razvoj in kakovost vrtca : študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 19 f., tabele. [COBISS.SI-ID 9573449]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. JAKOPIČ BRANC, Katarina, KRALJ, Sonja, NOVAK, Slavica, POKLUKAR, Maja, RITUPER, Tatjana, ROŽMAN, Urška, SRPČIČ, Ana, DEVJAK, Tatjana (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Sto jezikov otrok : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-253-085-3. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/devjak_bercnik.pdf. [COBISS.SI-ID 261739520]

 

Pisec recenzij

20. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Delovanje svetovalne službe : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 113 str., tabele. ISBN 978-961-253-077-8. [COBISS.SI-ID 261833472]

21. VOGRINC, Janez, PODGORNIK, Vesna. Samoevalvacija na področju predšolske vzgoje : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 116 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-080-8. [COBISS.SI-ID 261100544]

 

TJAŠA FILIPČIČ [17010]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Aleš, LESKOŠEK, Bojan, ŠARABON, Nejc, FILIPČIČ, Tjaša. Secular trends in body dimensions among young tennis players from 1992 to 2008 = Tendencias seculares en las dimensiones corporales entre tenistas jóvenes desde 1992 hasta 2008. Int. J. Morphol. (Print), 2012, vol. 30, no. 4, str. 1558-1568, graf. prikazi. http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v30n4/art47.pdf. [COBISS.SI-ID 2377939]

2. FILIPČIČ, Tjaša. Športna vzgoja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole za učence z različnimi gibalnimi ovirami. Šport (Ljublj.), 2012, letn. 59 [i. e. 60], št. 1/2, str. 192-197, ilustr. [COBISS.SI-ID 9256009]

3. FILIPČIČ, Tjaša, VARDIĆ, Katarina, PODPEČAN, Katja, VERHOVNIK, Maja, REBEK, Helena, STOJKO, Monika, JURAK, Gregor. Dostopnost slovenskih šolskih telovadnic za gibalno ovirane učence. Šport (Ljublj.), 2012, letn. 59 [i. e. 60], št. 1/2, str. 203-208, ilustr. [COBISS.SI-ID 9256265]

 

1.04 Strokovni članek

4. FILIPČIČ, Tjaša, TERČON, Jerneja. Strategije pomoči učencu z razvojno motnjo koordinacije. Didakta, okt. 2012, letn. 22, št. 157, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 9433161]

5. ŠINKOVEC, Vesna, KARPLJUK, Damir, FILIPČIČ, Tjaša, VIDEMŠEK, Mateja, GREGORC, Jera, MEŠKO, Maja, HADŽIĆ, Vedran. Otroci in mladostniki z dispraksijo ter športna dejavnost. Šport (Ljublj.), 2012, letn. 59 [i. e. 60], št. 1/2, str. 198-202, ilustr. [COBISS.SI-ID 9257545]

6. FILIPČIČ, Tjaša, PODPEČAN, Katja, JURAK, Gregor. Predstavitev univerzalno dostopne šole, telovadnice in zunanjega športnega igrišča za gibalno ovirane učence. Športnik, junij 2012, letn. 8, št. 25/26, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 4247473]

7. FILIPČIČ, Tjaša. Športna vzgoja za učence in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju. Športnik, sep. 2012, letn. 8, št. 27, str. 13-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 9417801]

8. FILIPČIČ, Tjaša. Gibalne urice v URI - SOČA za otroke in mladostnike s težavami. Športnik, dec. 2012, letn. 8, št. 28, str. 11-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 9515849]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

9. TERČON, Jerneja, FILIPČIČ, Tjaša, WILSON, Brenda A. Slovenska priredba vprašalnika razvojne motnje koordinacije - pilotska raziskava. V: PIŠOT, Rado (ur.), DOLENC, Petra (ur.), RETAR, Iztok (ur.), PIŠOT, Saša (ur.). Otrok v gibanju za zdravo staranje : prispevki : contributions. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 194-201. http://www.otrokvgibanju.si/Media/ZBORNIK%20_OGV_2012_zv.pdf. [COBISS.SI-ID 9426761]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

10. JURAK, Gregor, KOVAČ, Marjeta, FILIPČIČ, Tjaša. Accessibility of Slovene school sport halls. V: DOPSAJ, Milivoj (ur.), JUHAS, Irina (ur.). Zbornik sažetaka. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja: = Faculty of Sport and Physical Education, 2012, str. 115. [COBISS.SI-ID 4316849]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

11. JURAK, Gregor, FILIPČIČ, Tjaša. Accessibility of Slovene school sports halls for students with physical disabilities. V: 7th European Youth Heart Study Scientific Symposium, 22-26 October 2012, Funchal, Madeira Island, Portugal. Key issues in childhood physical activity science : abstracts book. Funchal: Universidade de Madeira, Colégio dos Jesuítas-Rua dos Ferreiros, 2012, str. 46, ilustr. [COBISS.SI-ID 4294577]

12. FILIPČIČ, Aleš, FILIPČIČ, Tjaša. Differences in body dimensions and physical fitness among young tennis players in a period between 1992 and 2010. V: DOUPONA TOPIČ, Mojca (ur.), KAJTNA, Tanja (ur.). Youth sport : abstract book. Ljubljana: Faculty of Sport, 2012, str. 25. [COBISS.SI-ID 4323761]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

13. Delo z otroki s posebnimi potrebami. VOVK ORNIK, Natalija, MURN, Tatjana, WERDONIG, Alenka, SKAMLIČ, Nives, BABNIK, Tanja, ANDLOVIC, Sabina, LOGAR, Svetlana, KLINC, Alenka, BEČAN, Tanja, ZUPANČIČ DANKO, Alenka, ŽUNKO-VOGRINC, Suzana, METLJAK, Uroš, BABIČ, Nataša, KISWARDAY, Vanja Riccarda, PADEŽANIN LAVUGER, Suzana, FILIPČIČ, Tjaša, GROLEGER, Katja, MOŽE, Helena, URŠNIK, Saša, GRAH, Jana, KOROŠEC, Barbara. Maribor: Forum Media, 2011-. ISSN 2232-3384. [COBISS.SI-ID 256080128]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

14. JURAK, Gregor, STREL, Janko, KOVAČ, Marjeta, STARC, Gregor, LESKOŠEK, Bojan, BUČAR PAJEK, Maja, FILIPČIČ, Tjaša, KOLAR, Edvard, BEDNARIK, Jakob, JURAK, Gregor (ur.). Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za nadaljnje investicije : zaključno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 2012. 273 str. (PDF), ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Monografije/Analiza_skupaj3.pdf. [COBISS.SI-ID 4287665]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. Športnik. Filipčič, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

 

 

ČRTOMIR FRELIH [16174]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. FRELIH, Črtomir. Iz prazgodovinskih votlin k zlatim hruškam : o ilustraciji v knjigah za mlade. Otrok knj., 2012, letn. 39, št. 84, str. 81-83. [COBISS.SI-ID 9478217]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. FRELIH, Črtomir. Druga narava : razdalje med videzom in obliko. V: FRELIH, Črtomir (ur.), MUHOVIČ, Jožef (ur.). Likovno, vizualno : eseji o likovni in vizualni umetnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 11-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 9259849]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. TACOL, Tonka, FRELIH, Črtomir, HENIGSMAN, Vlasta. Introducing information communication technology to visual art lessons and learning achievements. V: ŠUPŠÁKOVÁ, Božena. Umenie&médiá vo vzdelávaní 2012 : nové možnosti a wýzvy : new challenges and opportunities. Bratislava: IRIS, cop. 2012, str. 63-90. http://issuu.com/supsakova/docs/umenie_media_final?mode=window&backgroundColor=%23222222. [COBISS.SI-ID 9194569]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. FRELIH, Črtomir. K istim stvarem še enkrat. Pogledi, 11. jul. 2012, letn. 3, št. 13/14, str. 33. http://www.pogledi.si/knjiga/k-istim-stvarem-se-enkrat. [COBISS.SI-ID 9293897]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef. Predgovor. V: FRELIH, Črtomir (ur.), MUHOVIČ, Jožef (ur.). Likovno, vizualno : eseji o likovni in vizualni umetnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 7-9. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/prodaja_predstavitev/Frelih_lik-viz.pdf. [COBISS.SI-ID 9260105]

 

1.22 Intervju

6. FRELIH, Črtomir. Črtomir Frelih, mag. umetnosti in znanosti. V: PINTER, Tihomir. Atelje in umetniki, (Zbirka Ventilator). 1. izd. Ljubljana: Pasadena, 2012, str. 56-59, portret. [COBISS.SI-ID 9154889]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

7. FRELIH, Črtomir. Natura morta : [Galerija Kresija, Ljubljana, 12. 6.-28. 7. 2012]. Ljubljana: Galerija Kresija, 2012. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 514921343]

8. BEJA, Boris, GORJUP, Tomaž, KOVAČIČ, Bojan, FRELIH, Črtomir, MRŠNIK, Ivo, ZRINSKI, Božidar (ur.). Odtisi in vtisi = Prints and impressions. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2012. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-41-8. [COBISS.SI-ID 261270528]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

9. PUTRIH, Tobias, MAKŠE, Roman, FRELIH, Črtomir. Likovno in vizualno : umetniške prakse 20. in 21. stoletja : Galerija Velenje, 6. dec. 2012 - 27. jan. 2013. 2012. [COBISS.SI-ID 9519433]

10. FRELIH, Črtomir. Die Nähe des Bildes : Galerie Vorspann, Bad Eisenkappel, 6. 7. - 26. 7. 2012 = Galerija Vprega, Železna Kapla, 6. 7. - 26. 7. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9285449]

11. FRELIH, Črtomir. Pari : Galerija Layerjeva hiša, Kranj, 18. jul. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9355081]

12. FRELIH, Črtomir. Razstava ob tednu univerze : Galerija Pef, Ljubljana, 5. dec. 2012 - 11. jan. 2013. 2012. [COBISS.SI-ID 9500745]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. FRELIH, Črtomir. K podobam groze : predavnje na znanstvenem srečanju Resnica in sočutje, Zavod sv. Stanislava, Ljubljana, 5. mar. 2012. 2012. http://www.youtube.com/watch?v=DW9cX0wH5iY. [COBISS.SI-ID 9150537]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Likovna vzgoja. Frelih, Črtomir (član uredniškega odbora 2001-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

15. FRELIH, Črtomir (ur.), MUHOVIČ, Jožef (ur.). Likovno, vizualno : eseji o likovni in vizualni umetnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-253-092-1. [COBISS.SI-ID 261576448]

 

Umetnik

16. GORUPIČ, Boris (ur.). Likovno in vizualno : umetniške prakse 20. in 21. stoletja : [Galerija Velenje, 6. 12. 2012-27. 1. 2013]. Ljubljana: Slovensko društvo likovnih kritikov; Velenje: Galerija, 2012. 87 str., [51] str. pril., ilustr., fotogr. ISBN 978-961-93238-1-6. [COBISS.SI-ID 264512512]

17. 8. mednarodna slikarska akademija Arboretum 2012 = 8th international academy of painting Arboretum 2012. [Trzin]: Kalcer, 2012. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9295177]

18. KOREN-BOŽIČEK, Milena. Slovenija odprta za umetnost = Slovenia open to art : mednarodna likovna delavnica = international art workshop : 1993 - 2012. Col: Farming turizem Vidmar, 2012. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-92265-3-7. [COBISS.SI-ID 262341120]

 

Pisec recenzij

19. Predmetni izpitni katalog za maturo. Frelih, Črtomir (recenzent 2002-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-2010. ISSN 1318-3982. [COBISS.SI-ID 35856384]

 

 

SLAVKO GABER [11753]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS KECOJEVIĆ, Živa, GABER, Slavko. Positions, dispositions and practices in education policy in Central and South East Europe (research in progress). CEPS journal, 2012, vol. 2, no. 2, str. 93-107. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1100. [COBISS.SI-ID 9390921]

2. GABER, Slavko, CANKAR, Gregor, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika. The danger of inadequate conceptualisation in PISA for education policy. Compare (Print), 2012, vol. 42, iss. 4, str. 647-663. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057925.2012.658275, doi: 10.1080/03057925.2012.658275. [COBISS.SI-ID 9314633]

3. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, ZGAGA, Pavel. Osiguranje kvaliteta između birokratizacije i avtonomije. Uzdanica (Jagodina), 2012, god. 9, br. 1, str. 151-165. [COBISS.SI-ID 9357129]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. GABER, Slavko. Belgrade - Ljubljana - Brussels. V: HUDSON, Robert (ur.), BOWMAN, Glenn (ur.), SALECL, Renata. After Yugoslavia : identities and politics within the successor states. Houndmills; New York: Palgrave Macmillan, cop. 2012, str. 192-206. [COBISS.SI-ID 9046345]

5. GABER, Slavko. Homo academicus : o tistem, kar ostaja "tuje, ker je preveč domače". V: GABER, Slavko (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.), BOURDIEU, Pierre. Homo academicus, (Temeljne razprave). 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 257-270. [COBISS.SI-ID 9377865]

6. GABER, Slavko. Dewey z izkušnjo učenca in učitelja. V: DEWEY, John. Šola in družba. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 99-118. [COBISS.SI-ID 9266249]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, ZGAGA, Pavel, KOS KECOJEVIĆ, Živa. Editorial. CEPS journal, 2012, vol. 2, no. 2, str. 5-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1102. [COBISS.SI-ID 9389385]

8. GABER, Slavko. Z mozaikom na varno pot. V: MOŽINA, Tanja, KLEMENČIČ, Sonja. Mozaik kakovosti : priporočila za vzpostavitev in razvoj notranjega sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2012, str. 9-10. http://arhiv.acs.si/ucna_gradiva/Mozaik_kakovosti.pdf. [COBISS.SI-ID 9289033]

 

1.22 Intervju

9. GABER, Slavko, ŠTRUKELJ, Branimir. Dr. Slavko Gaber in Branimir Štrukelj. Didakta, sep. 2012, letn. 22, št. 156, str. 2-4, portret. [COBISS.SI-ID 9363529]

10. GABER, Slavko. Zadeva deluje!. Šol. razgl., 2. mar. 2012, letn. 63, št. 5, str. 10-11, portret. [COBISS.SI-ID 9128521]

11. GABER, Slavko. Ko šolaš samo za trg, si se zaletel z glavo v zid. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 21. jul. 2012, letn. 68, [št.] 167, portret. http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2012072105808508. [COBISS.SI-ID 9327945]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

12. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, GABER, Slavko, KALIN, Jana, KREK, Janez, MEDVEŠ, Zdenko, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Analiza predmetnika osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-253-100-3. [COBISS.SI-ID 264533248]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. GABER, Slavko. Pasti uvedbe večinskega volilnega sistema v Sloveniji : predavanje na Posvetu o volilnih sistemih - ali sedanji slovenski volilni sistem zadovoljuje pričakovanja volilcev?, Ljubljana, 24. jan. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9105737]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

14. GABER, Slavko. Možnosti uporab in zlorab socioloških in drugih raziskav na področju edukacijskih politik : predavanje na letni konferenci Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb, 1. jun. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9276233]

15. GABER, Slavko. Teacher(s) and society with the lack of wage labour : predavanje na mednarodni konferenci Transformation of school and teacher professionalism, Gothenburg, 26. apr. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9225289]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. CEPS journal. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2011-2012, glavni urednik 2013-, odgovorni urednik 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

17. Šolsko polje. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

18. Theory and research in education. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

19. BOURDIEU, Pierre, GABER, Slavko (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.). Homo academicus, (Temeljne razprave). 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 296 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-061-7. [COBISS.SI-ID 263170560]

 

Intervjuvanec

20. ZUPAN, Mojca. V letalu brez pilota : varčevalni ukrepi v številkah. Šol. razgl., 4.5.2012, letn. 63, št. 9, str. 3. [COBISS.SI-ID 2377559]

 

 

VESNA GERŠAK [25996]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GERŠAK, Vesna, LENARD, Vid. Vmesni model za izvajanje plesne umetnosti v vrtcu = Midway model for introducing the art of dance in kindergarten. Revija za elementarno izobraževanje, sep. 2012, letn. 5, št. 2/3, str. 91-106, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9392201]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. GERŠAK, Vesna, GERŠAK, Gregor, DRNOVŠEK, Janko. Psychophysiological measurements in education. V: Proceedings of XX IMEKO World Congress : 9 (Sun) - 14 (Fri) September 2012, Bexco, Busan, Republic of Korea. [S. l.]: IMEKO, cop. 2012, str. 1-4, ilustr. [COBISS.SI-ID 9387604]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. GERŠAK, Vesna. Misliti skozi gib in ples : ustvarjalni gib kot učni pristop = Thinking through movement : kineaesthetic learning approach. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu : 9. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 9th international scientific meeting : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2012, str. 50-52. [COBISS.SI-ID 9472585]

4. GERŠAK, Vesna. Creative movement - an opportunity for affective education. V: YA-PING, Chen (ur.). Dance, young people and change : summit abstracts and biographies,. Taipei: [s.n.], 2012, str. 61-62. http://ausdance.org.au/?ACT=73&file=1666. [COBISS.SI-ID 9488201]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. GERŠAK, Vesna. Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop. V: Konferenca plesne pedagogike, 11.-13. oktober 2012, Velenje, Slovenija. [Ljubljana: JSKD, 2012], str. 16, portret. [COBISS.SI-ID 9434441]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. MEŠKO, Nina, GERŠAK, Vesna. Uvodna beseda. V: Konferenca plesne pedagogike, 11.-13. oktober 2012, Velenje, Slovenija. [Ljubljana: JSKD, 2012], str. 1. [COBISS.SI-ID 9434185]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. GERŠAK, Vesna. For the first time at a daCi conference : finding friends on the other side of the world : memories from Slovenia. Dance and the child international (daCi), str. 15-16, ilustr. http://www.daci.org/en/gsDisplayNewsletter/index/menu_id/150. [COBISS.SI-ID 9575241]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education = Spodbujanje socialno-čustvenih vidikov vzgoje in izobraževanja : a multi-faceted priority = raznotere naloge : conference proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. ISBN 978-961-253-093-8. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/conference/eaen.pdf. [COBISS.SI-ID 261674240]

 

 

LARA GODEC SORŠAK [25590]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.25 Drugi sestavni deli

1. BEŠTER, Marja, GODEC SORŠAK, Lara. Ob 80-letnici prof. dr. Franceta Žagarja. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2012, letn. 57, št. 3/4, str. 185-188. [COBISS.SI-ID 9616457]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

2. GODEC SORŠAK, Lara. Glagoli z oslabljenim pomenom v Slovarju slovenskega knjižnega jezika : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Godec], 2012. 188 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 48550498]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Slovenščina v šoli. Godec Soršak, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

 

BOJAN GOLLI [02579]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. GOLLI, Bojan. Meson electro-production in the region of the Delta(1700) D33 resonance. V: GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings of the Mini-Workshop Hadronic Resonances, Bled, Slovenia, July 1-8, 2012, (Blejske delavnice iz fizike, letn. 13, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, 2012, vol. 13, no. 1, str. 66-73. [COBISS.SI-ID 26281767]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. GOLLI, Bojan. Higgs boson for dummies. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 13. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9373257]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. ROSINA, Mitja, GOLLI, Bojan, ŠIRCA, Simon. Preface = Predgovor. V: GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings of the Mini-Workshop Hadronic Resonances, Bled, Slovenia, July 1-8, 2012, (Blejske delavnice iz fizike, letn. 13, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, 2012, vol. 13, no. 1, str. V. [COBISS.SI-ID 26280999]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Blejske delavnice iz fizike. Golli, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. [COBISS.SI-ID 110264320]

5. Presek. Golli, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

6. GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings of the Mini-Workshop Hadronic Resonances, Bled, Slovenia, July 1-8, 2012, (Blejske delavnice iz fizike, letn. 13, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 26280743]

 

TOMAŽ GORJUP [18582]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. BEJA, Boris, GORJUP, Tomaž, KOVAČIČ, Bojan, FRELIH, Črtomir, MRŠNIK, Ivo, ZRINSKI, Božidar (ur.). Odtisi in vtisi = Prints and impressions. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2012. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-41-8. [COBISS.SI-ID 261270528]

2. GORJUP, Tomaž, ŽAGAR, Marko (ur.). Tomaž Gorjup : 22. november - 31. december 2012, Poslovni center Mercator. Ljubljana: Mercator, 2012. [19] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9467721]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

3. GORJUP, Tomaž. Postajanja v slikah : slike (2011 - 2012) : Knjižnica Prežihov Voranc, Ljubljana, 7. 5 - 2. 6. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9189449]

4. GORJUP, Tomaž, MRŠNIK, Ivo. 27. viški likovni salon, 16. viški likovni salonček : razstava v Osnovni šoli Vič, Ljubljana, 8. - 18. maj 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9215305]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Umetnik

5. KOLEV, Georgi (ur.), KRUSTEV, Christophor (ur.). 11th Lessedra world art print annual : mini print. Sofia: Lessedra Gallery, 2012. 40, 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9578569]

6. Majski salon 2012, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 23. maj - 6. junij 2012. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2012. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-93155-3-8. [COBISS.SI-ID 261884672]

7. 7-mo Megunarodno grafičko trienale Bitola, 2012 = 7th international triennial of graphic art Bitola, 2012. Bitola: Grafo prom, 2012. 384 str., ilustr. ISBN 978-608-4522-16-4. [COBISS.SI-ID 91928330]

 

Komentor pri specialističnih delih

8. PERDIH, Marija. Pripovedovanje in ustvarjanje zgodb v likovni terapiji z odraslimi : specialistično delo. Ljubljana: [M. Perdih], 2012. 175 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/904. [COBISS.SI-ID 9311817]

 

Pisec recenzij

9. FRELIH, Črtomir (ur.), MUHOVIČ, Jožef (ur.). Likovno, vizualno : eseji o likovni in vizualni umetnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-253-092-1. [COBISS.SI-ID 261576448]

10. ŠUPŠÁKOVÁ, Božena. Umenie&médiá vo vzdelávaní 2012 : nové možnosti a výzvy = Art&media in education 2012 : new challenges and opportunities. Bratislava: IRIS, cop. 2012. 201 str., ilustr. ISBN 978-80-89238-62-0. http://issuu.com/supsakova/docs/umenie_media_final?mode=window&backgroundColor=%23222222. [COBISS.SI-ID 9236809]

11. ŠUPŠÁKOVÁ, Božena. Umenie&médiá vo vzdelávaní 2012 : nové možnosti a wýzvy = Art&media in education 2012 : new challenges and opportunities. Bratislava: IRIS, cop. 2012. ISBN 978-80-89238-62-0. http://issuu.com/supsakova/docs/umenie_media_final?mode=window&backgroundColor=%23222222, http://arteducation.sk. [COBISS.SI-ID 9194313]

 

ANA GOSTINČARBLAGOTINŠEK [12551]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Ostanki v embalaži. Naravosl. solnica, pomlad 2012, letn. 16, št. 3, str. [34, ilustr. [COBISS.SI-ID 9271113]

2. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Obrnjena vodna ura. Presek, 2012/2013, letn. 40, št. 1, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 9418569]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Reforming science education - focusing on teachers' role. V: JOKIĆ, Stevan (ur.), MILIČIĆ, Dragana (ur.). Inquiry based education (IBSE) in the primary school. Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Science, 2012, str. 23-26. [COBISS.SI-ID 9369417]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Physics in primary and kindergartens!? : it is already there ---. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 8. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9373001]

5. PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, VAUPOTIČ, Nataša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. Demonstration of the angular dependence of the extraordinary refraction index. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 246. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9292617]

6. SUSMAN, Katarina, RIHTARŠIČ, David, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. Wow, it works! : introducing electricity to children. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 389. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9293385]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. The needs of teachers are central, but evaluation and assessment are equally important. V: BORDA CARULLA, Susana (ur.), HEINZE, Sandra (ur.), SKIEBE-CORRETTE, Petra (ur.). Setting up, developing and expanding a centre for science and/or mathematics education (CSME) : strategies and lessons from practice, (The Fibonacci project, Companion resources). [Montrouge: Foundation La main a la pate], 2012, str.57-61, ilustr. [COBISS.SI-ID 9602377]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Spoštovane bralke in bralci. Naravosl. solnica, pomlad 2012, letn. 16, št. 3, str. [2]. [COBISS.SI-ID 9269577]

 

1.25 Drugi sestavni deli

9. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, SKRIBE-DIMEC, Darja. Kviz o temperaturi. Naravosl. solnica, zima 2012, letn. 16, št. 2, str. 34-35. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/755. [COBISS.SI-ID 9162313]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

10. SKRIBE-DIMEC, Darja, UMEK, Maja, VRŠČAJ, Dušan, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČONČ, Vera. Raziskujem in razmišljam 1, Delovni učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 85 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-02-0120-5. [COBISS.SI-ID 261163264]

11. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko. Raziskujemo, gradimo, Učbenik za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole, (Vedež 4). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 103 str., ilustr. ISBN 978-86-341-2950-2. [COBISS.SI-ID 260088832]

 

2.05 Drugo učno gradivo

12. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko, ZAJC, Sonja. Raziskujemo in gradimo 5, Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 119 str. [20] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-02-0316-2. [COBISS.SI-ID 261373440]

13. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko. Raziskujemo, gradimo, Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole, (Vedež 4). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 103 str., ilustr. ISBN 978-86-341-2949-6. [COBISS.SI-ID 260088320]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Naravoslovna solnica. Gostinčar-Blagotinšek, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

15. KRNEL, Dušan (ur.), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (ur.), KOSTANJEVEC, Stojan (ur.). Naravoslovje v Reggio projektih : priročnik : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-253-083-9. [COBISS.SI-ID 261224704]

 

POLONA GRADIŠEK [34958]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GRADIŠEK, Polona. Character strengths and life satisfaction of Slovenian in-service and pre-service teachers. CEPS journal, 2012, vol. 2, no. 3, str. 167-180, tabele. [COBISS.SI-ID 9477449]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. JAKOL, Niki, GRADIŠEK, Polona. Študenti psihologije v vlogi nadarjenih učencev. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), STRITIH, Božena (ur.). Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih, 27. 1. 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 107-117. [COBISS.SI-ID 9167433]

3. JURIŠEVIČ, Mojca, STRITIH, Božena, FABJANČIČ, Nataša, GRADIŠEK, Polona. Pogled na delo z nadarjenimi v slovenskem šolskem prostoru s perspektive psihologov praktikov. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), STRITIH, Božena (ur.). Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih, 27. 1. 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 119-131. [COBISS.SI-ID 9167689]

4. GRADIŠEK, Polona. Evaluation and additional professional help for students with special educational needs. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : conference proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 69-74. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/conference/eaen.pdf. [COBISS.SI-ID 9242953]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. GRADIŠEK, Polona. Character strengths and life satisfaction of Slovenian teachers and student teachers. V: The Sixth European Conference on Positive Psychology, June 26 - 29, 2012, Moscow. Abstracts. Moscow: The European Network for Positive Psychology, 2012, str. 150. [COBISS.SI-ID 9358921]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. GRADIŠEK, Polona. Značilnosti oglasov za otroke in spodbujanje oglaševalske pismenosti v osnovni šoli. V: VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Sodobne teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 55-77. [COBISS.SI-ID 9174089]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. GRADIŠEK, Polona. Poročilo s 6. evropske konference o pozitivni psihologiji v Moskvi, Rusija = Report from the 6th European Conference on Positive Psychology in Moscow, Russia. Psihol. obz. (Ljubl.), 2012, letn. 21, št. 2, str. 61-62. [COBISS.SI-ID 9557833]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

8. GRADIŠEK, Polona. Prvi koraki : TV SLO 1, Prvi dnevnik, 2. apr. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9203017]

 

 

JERA GREGORC [32756]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GREGORC, Jera, ŠTIHEC, Jože, VIDEMŠEK, Mateja, CEMIČ, Alenka, MEŠKO, Maja. The quality of kindergarten care as an important element of the subjective theories. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Gymn., 2012, vol. 42, no. 1, str. 17-25, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 4308401]

2. GREGORC, Jera, MEŠKO, Maja, VIDEMŠEK, Mateja, ŠTIHEC, Jože. Human resource factors as an element of the quality implementation of motor activities in kindergartens. Kinesiology (Zagreb). [English ed.], 2012, vol. 44, no. 1, str. 73-82, tabele, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 4252337]

3. MEŠKO, Maja, GREGORC, Jera, MEŠKO ŠTOK, Zlatka, MARKIČ, Mirko. Experiencing stress and stress symptoms among slovene managers. Saf. Eng. (Niš), 2012, vol. 2, no. 1, str. 27-31, doi: 10.7562/SE2012.2.01.05. [COBISS.SI-ID 4417495]

4. GREGORC, Jera, VIDEMŠEK, Mateja, MEŠKO, Maja, ŠTIHEC, Jože. The lifestyle and sport activity of secretaries. Sport j., 2012, vol. 15, issue 1, tabele, graf. prikazi. http://www.thesportjournal.org/article/lifestyle-and-sport-activity-secretaries. [COBISS.SI-ID 4177841]

5. GREGORC, Jera, VIDEMŠEK, Mateja, ŠTIHEC, Jože, KARPLJUK, Damir, TUŠAK, Matej, MEŠKO, Maja. Življenjski slog vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev kot element subjektivnih teorij = The lifestyle of pre-school teachers and their assistents as an element of subjective theories. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2012, letn. 51, št. 2, str. 95-104, graf. prikazi, tabele, doi: 10.2478/v10152-012-0011-2. [COBISS.SI-ID 4194225]

 

1.04 Strokovni članek

6. VIDEMŠEK, Mateja, GREGORC, Jera, STANČEVIČ, Barbara, REBERŠAK CIZELJ, Mateja. Gibalni/športni program Mali sonček. Šport (Ljublj.), 2012, letn. 59 [i. e. 60], št. 1/2, str. 19-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 9256521]

7. ČEHIĆ, Tanja, KARPLJUK, Damir, VIDEMŠEK, Mateja, MEŠKO, Maja, GREGORC, Jera, LAVRENČIČ, Jasna, HADŽIĆ, Vedran. Vidiki vključevanja gibalnih/športnih vsebin in medgeneracijsko povezovanje v dnevnih centrih. Šport (Ljublj.), 2012, letn. 59 [i. e. 60], št. 1/2, str. 71-74, ilustr. [COBISS.SI-ID 9256777]

8. CIBER, Teja Mateja, KARPLJUK, Damir, VIDEMŠEK, Mateja, MEŠKO, Maja, ZAGORC, Meta, LAVRENČIČ, Jasna, GREGORC, Jera. Program plesnih dejavnosti v dnevnem centru aktivnosti za starejše osebe. Šport (Ljublj.), 2012, letn. 59 [i. e. 60], št. 1/2, str. 105-109, ilustr. [COBISS.SI-ID 9257033]

9. VIDEMŠEK, Mateja, KARPLJUK, Damir, GREGORC, Jera, MEŠKO, Maja. Gibalna/športna dejavnost predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Šport (Ljublj.), 2012, letn. 59 [i. e. 60], št. 1/2, str. 183-191, ilustr. [COBISS.SI-ID 9257289]

10. ŠINKOVEC, Vesna, KARPLJUK, Damir, FILIPČIČ, Tjaša, VIDEMŠEK, Mateja, GREGORC, Jera, MEŠKO, Maja, HADŽIĆ, Vedran. Otroci in mladostniki z dispraksijo ter športna dejavnost. Šport (Ljublj.), 2012, letn. 59 [i. e. 60], št. 1/2, str. 198-202, ilustr. [COBISS.SI-ID 9257545]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

11. GREGORC, Jera, ŠTRUKELJ, Klavdija. Poškodbe otrok v vrtcu. V: PIŠOT, Rado (ur.), DOLENC, Petra (ur.), RETAR, Iztok (ur.), PIŠOT, Saša (ur.). Otrok v gibanju za zdravo staranje : prispevki : contributions. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 56-65. http://www.otrokvgibanju.si/Media/ZBORNIK%20_OGV_2012_zv.pdf. [COBISS.SI-ID 9425993]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

12. GREGORC, Jera, PIŠEK, Anja. Orientacijske igre v vrtcu. V: PIŠOT, Rado (ur.), DOLENC, Petra (ur.), RETAR, Iztok (ur.), PIŠOT, Saša (ur.). Otrok v gibanju za zdravo staranje : prispevki : contributions. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 232-237. http://www.otrokvgibanju.si/Media/ZBORNIK%20_OGV_2012_zv.pdf. [COBISS.SI-ID 9427017]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

13. CEMIČ, Alenka, GREGORC, Jera. Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2012/2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9428297]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

14. SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, GREGORC, Jera (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). 100 jezikov na čutni poti : ideje za prakso : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-253-081-5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/zajec_skubic.pdf. [COBISS.SI-ID 261048576]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, GREGORC, Jera (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). 100 jezikov na čutni poti : ideje za prakso : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-253-081-5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/zajec_skubic.pdf. [COBISS.SI-ID 261048576]

 

 

MARIJA GRGINIČ [23554]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. GRGINIČ, Marija. Družina, zibelka pismenosti - in kaj lahko stori vrtec. V: VRBOVŠEK, Betka (ur.). Simbolna igra v vrtcu. Ljubljana: Supra, 2012, str. 37-42. [COBISS.SI-ID 9130313]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. GRGINIČ, Marija. Delo v paru in manjših skupinah - učenje in druženje. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. [Polhov Gradec]: Eduvision, 2012, str. 349-360. [COBISS.SI-ID 9505353]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. GRGINIČ, Marija. Začnimo varno in sproščeno : kako opismenjevati otroke z različnim predznanjem. Šol. razgl., 7. sep. 2012, letn. 63, št. 13, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 9362505]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole]. 1. izd. Mengeš: Izolit, 2011-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-17-3. ISBN 978-961-6625-18-0. [COBISS.SI-ID 255680512]

5. GRGINIČ, Marija, KREMPL, Urša. ABC 2 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole]. 1. dopolnjena in prenovljena izd. Mengeš: Izolit, 2010-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-40-1. ISBN 978-961-6625-41-8. [COBISS.SI-ID 249798912]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

6. GOLLI, Danica, GRGINIČ, Marija, KOZINC, Alenka. ABC : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo, Priročnik za učitelje. Trzin: Izolit, 1996-. Zv. <1->. ISBN 961-90358-3-6. [COBISS.SI-ID 61181440]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Zbiratelj

7. Na mavrico po pravljico : berilo za 2. razred devetletne osnovne šole. 1. izd. Mengeš: Izolit, 2012. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-6279-12-3. [COBISS.SI-ID 261276672]

 IRENA HERGAN [18742]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Spodbujanje miselne aktivnosti učencev razredne stopnje z rabo zemljevidov = Improving pupils' thinking skills with map use at class-teaching level. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu : 9. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 9th international scientific meeting : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2012, str. 53-55. [COBISS.SI-ID 9472841]

2. UMEK, Maja, HERGAN, Irena. Načrtovanje aktivnosti učencev za doseganje procesnega znanja pri pouku družboslovja = Planning pupils' activities to achive[!] procedural knowledge at social science lessons. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu : 9. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 9th international scientific meeting : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2012, str. 145-147. [COBISS.SI-ID 9474633]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda. Dotik okolja 1, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 2 zv. (56, [2] f. barvnih pril. z nalepkami; 44 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-0597-8. ISBN 978-961-01-0596-1. [COBISS.SI-ID 260323840]

4. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda, BATTELLI, Claudio. Dotik okolja 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 2 zv. (56, [2] f. pril. z nalepkami; 68 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-0598-5. ISBN 978-961-01-0599-2. [COBISS.SI-ID 260324096]

5. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda, DEVETAK, Iztok. Dotik okolja 3, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 2 zv. (68, [2] f. pril. z nalepkami; 76 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-0600-5. ISBN 978-961-01-0601-2. [COBISS.SI-ID 260573952]

6. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda, BATTELLI, Claudio. Dotik okolja 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 2 zv. (56, [2] f. pril. z nalepkami; 68 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-0598-5. ISBN 978-961-01-0599-2. [COBISS.SI-ID 254321408]

 

TATJANA HODNIK ČADEŽ [17009]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Analysis of factors influencing the understanding the concept of infinity. Educ. stud. math., 2012, vol. 80, no. 3, str. 389-412, doi: 10.1007/s10649-011-9357-7. [COBISS.SI-ID 9244745]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. MANFREDA KOLAR, Vida, MASTNAK, Adrijana, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Primary teacher students' competences in inductive reasoning. V: BERGQVIST, Tomas (ur.). Problem solving in mathematics education : Proceedings from the 13th ProMath conference September 2-4., 2011, in Umea, Sweden : Learning problem solving and learning through problem solving. Umea: Umea Univeristy, Faculty of sciences and technology, cop. 2012, str. 54-68, tabele. [COBISS.SI-ID 9572169]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. MANFREDA KOLAR, Vida, SLAPAR, Marko, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Comparison of competences in inductive reasoning between primary teacher students and mathematics teacher students. V: MAJ-TATSIS, Božena (ur.), TATSIS, Konstantinos (ur.). Generalization in mathematics at all educational levels. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, str. 299-311. [COBISS.SI-ID 9289289]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ, Milica G., PEČAR, Mojca. Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-649-2. ISBN 978-961-241-650-8. ISBN 978-961-241-651-5. [COBISS.SI-ID 260986112]

5. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja. Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012-. Zv. <1-3>, ilustr. ISBN 978-961-241-645-4. ISBN 978-961-241-646-1. ISBN 978-961-241-647-8. [COBISS.SI-ID 260985344]

6. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

7. COTIČ, Mara, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, FELDA, Darjo. Igraje in zares v svet matematičnih čudes : učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole, (Zakajček 1). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2006-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 86-341-1927-0. ISBN 86-341-2404-5. ISBN 86-341-2494-0. [COBISS.SI-ID 224740864]

8. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 2 : samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu, (Zakajček 2). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2006-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 86-341-2805-9. ISBN 86-341-2806-7. ISBN 86-341-2807-5. [COBISS.SI-ID 224740352]

 

2.05 Drugo učno gradivo

9. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KNEZ, Simona. Mlinček 1, Vadnica za matematiko za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-653-9. [COBISS.SI-ID 260552960]

10. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-02-0095-6. ISBN 978-961-02-0287-5. [COBISS.SI-ID 259397120]

11. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 2, Samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu, (Zakajček 2). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 3 zv., ilustr. ISBN 978-86-341-2805-5. ISBN 978-86-341-2806-2. ISBN 978-86-341-2807-9. [COBISS.SI-ID 260093184]

12. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 3, Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu, (Zakajček 3). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 3 zv. (51; 55; 55 str.), ilustr. ISBN 978-86-341-2812-3. ISBN 978-86-341-2813-0. ISBN 978-86-341-2814-7. [COBISS.SI-ID 260093696]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

13. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja. Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-241-671-3. [COBISS.SI-ID 262492672]

14. TURNŠEK, Nada, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, FIDERŠEK, Rita, HOZJAN, Tina, NOVAK, Metka, SLAKONJA, Anita. Učenje je pustolovščina : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013 : [priročnik]. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-253-091-4. [COBISS.SI-ID 261900544]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

15. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Tresholds in mathematics : predavanje na Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, 24. apr. - 29. apr. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9213513]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Komentor pri magistrskih delih

16. VEHOVEC, Majda. Evalvacija dela z nadarjenimi učenci : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vehovec], 2012. 166 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1205. [COBISS.SI-ID 9484617]

 

Pisec recenzij

17. VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Sodobne teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-253-079-2. [COBISS.SI-ID 261015296]

18. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 2 zv. (95; 97 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0097-0. [COBISS.SI-ID 261188608]

 

ZDENKO HUZJAN [16088]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

1. HUZJAN, Zdenko. Tišinasto, (Zbirka Apokalipsa, 55). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2012. 62 str. ISBN 978-961-6644-97-6. [COBISS.SI-ID 260280576]

 

2.17 Katalog razstave

2. HUZJAN, Zdenko. Ich habe kein Atelier : [Mirko Mayer Galerie / M - Projects, 10th of November / 22nd of December 2012]. Köln: Mirko Mayer Galerie / M - Projects, 2012. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9597769]

3. HUZJAN, Zdenko. Tišinaste slike : [slike 1993 - 2012 = Hushed paintings : paintings 1993 - 2012 : Bežigrajska galerija 2, 29. februar - 28. marec 2012 = 29 January[!] - 28 March 2012], (Razstava, 2012, 4). Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2012. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9144649]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

4. HUZJAN, Zdenko. Dela pomurskih likovnih ustvarjalcev iz stalne zbirke Galerije-Muzeja Lendava ob 40-letnici Mednarodne likovne kolonije Lendava : Galerija Lek, Ljubljana, 11.-28.9. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9598793]

5. HUZJAN, Zdenko. Dela pomurskih likovnih ustvarjalcev iz stalne zbirke Galerije-Muzeja Lendava ob 40-letnici Mednarodne likovne kolonije Lendava : Galerija Lendava, Lendava, 18.9.-19.10.2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9599049]

6. BRATUŠA, Mirko, BRUMEN-ČOP, Andrej, HUZJAN, Zdenko. Skoraj pomlad. 100 let slovenske umetnosti = Almost spring. 100 years of Slovene Art : Umetnostna galerija Maribor & Slavija No 11, 30.11.12-24.03.13. 2012. [COBISS.SI-ID 9598025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

7. GORIŠEK, Eva. Arhiviranje svetlobe : samostojna razstava : Galerija PeF, Ljubljana, 7. 11 - 30. 11. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9459529]

8. Slike, risbe : razstava likovnih del študentov 3. letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 18. jan. - 20. feb. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9100873]

 

JANEZ JAMŠEK [18583]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. ŠUŠTERŠIČ, Andrej, ŠKANTAR, Jaroslav, JAMŠEK, Janez. Ocena emisij snovi v zrak in rezultati meritev emisijskih koncentracij : Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. v letu 2011 : referat št. 2152. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2012. 65 str. [COBISS.SI-ID 36362757]

2. ŠUŠTERŠIČ, Andrej, ŠKANTAR, Jaroslav, JAMŠEK, Janez. Ocena emisij snovi v zrak in rezultati meritev emisijskih koncentracij TE - TOL, d.o.o. v letu 2011 : študija št. 2150. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2012. 95 str. [COBISS.SI-ID 36145669]

3. ŠUŠTERŠIČ, Andrej, ŠKANTAR, Jaroslav, JAMŠEK, Janez. Ocena emisij snovi v zrak in rezultati meritev emisijskih koncentracij TE Brestanica, d.o.o. v letu 2011 : referat št. 2151. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2012. 59 str. [COBISS.SI-ID 36363013]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

4. AVSEC, Stanislav. Metoda merjenja tehnološke pismenosti učencev 9. razreda osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Avsec], 2012. XII, 222, CCXXXIX str., ilustr., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/663/. [COBISS.SI-ID 9141833]

 

 

JANEZ JERMAN [12306]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez. Preschool children learning about the origin of food, on local farms and in the preschool garden. Nutr. food sci., 2012, vol. 42, iss. 5, str. 324-331. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0034-6659&volume=42&issue=5&articleid=17052958&show=html, doi: 10.1108/00346651211266836. [COBISS.SI-ID 9378633]

2. KOSTANJEVEC, Stojan, JERMAN, Janez, KOCH, Verena. The influence of nutrition education on the food consumption and nutrition attitude of school children in Slovenia. US-China education review. A., 2012, vol. 2, no. 11, str. 953-964. [COBISS.SI-ID 9523785]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KOSTANJEVEC, Stojan, JERMAN, Janez, KOCH, Verena. Vpliv formalnega izobraževanja na prehranjevalne navade otrok in njihovo znanje o prehrani. V: DEMŠAR, Lea (ur.), ŽLENDER, Božidar (ur.). 27. Bitenčevi živilski dnevi 2012 = 27th Food Technology Days 2012 dedicated to prof. F. Bitenc, 26. september 2012, Ljubljana. Nanotehnologije in nanoživila. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2012, str. 195-202. [COBISS.SI-ID 9414473]

4. KOS, Marjanca, SCHMIDT, Gordana, JERMAN, Janez. "When we go out, we get in" - outdoor learning about nature through creative movement in early childhood. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : conference proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 94-102. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/conference/eaen.pdf. [COBISS.SI-ID 9243465]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez. Izkušnje z živim v zgodnjem otroštvu - pot do znanja in pozitivnega odnosa do narave. V: DUH, Matjaž (ur.), AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, DUH, Matjaž. Ekološka in etična zavest skozi edukacijski odnos do narave in družbe : znanstvena monografija. V Mariboru: Pedagoška fakulteta; Rakičan: RIS Dvorec, 2012, str. 99-109, ilustr. [COBISS.SI-ID 9154377]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

6. PRETNAR, Tatjana. Medkulturna analiza stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Pretnar], 2012. 196 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1027. [COBISS.SI-ID 9366601]

7. PRETNAR, Tatjana. Medkulturna analiza stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Pretnar], 2012. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1027. [COBISS.SI-ID 264641280]

 

Pisec recenzij

8. BOBEN, Dušica. Priročnik za Ravnove progresivne matrice in besedne lestvice, SPM-Plus - Slovenske norme v primerjavi z drugimi normami : dodatek 3. zvezka Priročnika (SPM) z nekaterimi novimi normami SPM. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2012. 62 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6068-73-4. [COBISS.SI-ID 261651712]

 

 

BRINA JEŽ-BREZAVŠČEK [14620]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Brina Jež Brezavšček : pogovor s komponistko in pedagoginjo. Glasna, apr./maj 2012, letn. 43, št. 2, str. 14-15, portret. [COBISS.SI-ID 9199177]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

2. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Breath - Net (1984) : für Klavier = for piano. Klei-Winternheim: Certosa, cop. 2012. 1 partitura (13 str.). [COBISS.SI-ID 9386825]

3. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Silence or they are all so nice and handsome : za flavto in elektroniko. Ljubljana: samozal., 2012. 12 str., note. [COBISS.SI-ID 9400393]

4. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Tvoj sončni žarek : za bariton, klarinet, violončelo in klavir. Ljubljana: samozal., 2012. 10 str., note. [COBISS.SI-ID 9407817]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Skladatelj

5. Tretji koncertni večer : Cankarjev dom, 15. nov. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9485385]

6. ARHAR, Vojan Tihomir, VIRANT IRŠIČ, Katja (ur.). Zima. Cicido, dec. 2012, letn. 14, št. 4, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 9486153]

 

 

BREDA JONTES [18694]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. BATISTIČ-ZOREC, Marcela, KALIN, Mateja, KRŽAN, Sergeja, SEDELJŠAK, Katarina, JONTES, Breda (ur.). Kako je nastala risanka v Vrtcu Globoko : participacija otrok v vrtcu : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 97, [V] str., ilustr. ISBN 978-961-253-086-0. [COBISS.SI-ID 261235456]

 

 

MOJCA JURIŠEVIČ [15380]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JURIŠEVIČ, Mojca, VRTAČNIK, Margareta, KWIATKOWSKI, Marek, GROS, Nataša. The interplay of students' motivational orientations, their chemistry achievements and their perception of learning with the hands-on approach to visible spectrometry. Chem. Educ. Res. Pract. (Athens), 2012, vol. 13, no. 2, str. 237-247. http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2012/RP/C2RP20004J, doi: 10.1039/C2RP20004J. [COBISS.SI-ID 9165897]

2. JURIŠEVIČ, Mojca. Students' motivational patterns to learn. Stud. psychol., 2012, vol. 54, no. 3, str. 221-236. http://www.psychologia.sav.sk/sp/index.php?id=abstract&numid=608. [COBISS.SI-ID 9416521]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, KRALJ, Benjamin, URBANČIČ, Matej, VOGRINC, Janez, WISSIAK GRM, Katarina Senta. Slovenian reflection on the first year of the PROFILES project. V: BOLTE, Claus (ur.), HOLDBROOK, Jack (ur.), RAUCH, Franz (ur.). Inquiry-based science education in Europe : reflections from the PROFILES project : book of invited presenters. Berlin: Freie Universität, 2012, str. 145-147. [COBISS.SI-ID 9419849]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. JURIŠEVIČ, Mojca, STRITIH, Božena, FABJANČIČ, Nataša, GRADIŠEK, Polona. Pogled na delo z nadarjenimi v slovenskem šolskem prostoru s perspektive psihologov praktikov. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), STRITIH, Božena (ur.). Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih, 27. 1. 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 119-131. [COBISS.SI-ID 9167689]

5. JURIŠEVIČ, Mojca. Academic self-concept : does giftedness make a difference?. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : conference proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 82-87. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/conference/eaen.pdf. [COBISS.SI-ID 9243209]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

6. JURIŠEVIČ, Mojca, FABJANČIČ, Nataša, STRITIH, Božena, ROSTOHAR, Gordana. Sklepi posvetovanja. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), STRITIH, Božena (ur.). Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih, 27. 1. 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 133-144. [COBISS.SI-ID 9167945]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Aktualna metodološka vprašanja na področju identifikacije nadarjenih učencev v Sloveniji = Current methodological issues in identification of gifted students in Slovenia. V: Metodološki problemi istraživanja darovitosti : [zbornik rezimea] : [rezumatele comunicărilor] : [book of abstracts]. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2012, str. 35. [COBISS.SI-ID 9282121]

8. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivational structure of elementary school students : does the concept of motivational pattern make sense?. V: MARTENS, Thomas (ur.), VOLLMEYER, Regina (ur.), RAKOCZY, Kathrin (ur.). Motivation in all spheres of life : program & abstracts. Lengerich [etc.]: Pabst Science Publishers, cop. 2012, str. 129-130. http://www.icm2012.de/program/ICM2012_Printprogram.pdf. [COBISS.SI-ID 9356105]

9. ZEYER, Albert, ÇETIN-DINDAR, Ayla, NURULAZAM MD ZAIN, Ahmad, JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, ODERMATT, Freia. Brain type - a cross cultural constant of motivation to learn science?. V: [Re-imagining research in 21st century science education for diverse global community] : presentation abstract. Indianapolis: NARST, National Association for Research in Science Teaching, 2012, str. 89. http://www.narst.org/annualconference/2012_full_abstracts.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/695. [COBISS.SI-ID 9179721]

10. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. Teachers' portfolio in the PROFILES context : some conceptual and methodological issues. V: 22nd International Conference on Chemistry Education [and] 11th European Conference on Research in Chemical Education, 15 - 20 July 2012, Rome, Italy. Stimulating reflection and catalysing change in chemical education : abstract book. Rome: Societá Chimica Italiana, 2012, str. 494. http://www.iccecrice2012.org/_downloads/416-Inglese-abstract-book.pdf. [COBISS.SI-ID 9326921]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. JURIŠEVIČ, Mojca. Inkluzivna edukacija nadarjenih učencev v kontekstu izobraževanja učiteljev. V: HOZJAN, Dejan (ur.), STRLE, Marko (ur.). Inkluzija v sodobni šoli, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 253-268. [COBISS.SI-ID 4627671]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. JURIŠEVIČ, Mojca. Učna motivacija nadarjenih učencev. V: BEZIĆ, Tanja. Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci osnovne šole : priročnik. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2012, str. 38-51. [COBISS.SI-ID 9295689]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

13. JURIŠEVIČ, Mojca. Prispevki psihologije k razumevanju nadarjenosti in obravnavi nadarjenih v Sloveniji : uvod. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), STRITIH, Božena (ur.). Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih, 27. 1. 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 9-17. [COBISS.SI-ID 9166921]

 

1.25 Drugi sestavni deli

14. JURIŠEVIČ, Mojca. Potrebujemo strategijo. Delo (Ljubl.), 6. dec. 2012, leto 54, št. 282, str. 18. [COBISS.SI-ID 9522761]

15. JURIŠEVIČ, Mojca. Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih. Psihol. obz. (Ljubl.), 2012, letn. 21, št. 1, str. 67-70. [COBISS.SI-ID 9467465]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

16. JURIŠEVIČ, Mojca. Nadarjeni učenci v slovenski šoli : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-253-094-5. [COBISS.SI-ID 262075904]

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

17. JURIŠEVIČ, Mojca. Motiviranje učencev v šoli : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-253-075-4. [COBISS.SI-ID 260592640]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

18. JURIŠEVIČ, Mojca. Vision and mission of gifted education : predavnaje na 7th regional meeting Networking in the region, Szeged, 25. okt. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9452361]

 

3.25 Druga izvedena dela

19. JURIŠEVIČ, Mojca. Čustva mentorja pri delu s študenti : predavanje na seminarju za klinične mentorje Delite svoje znanje s študenti, Novo mesto, 29. nov. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9499465]

20. JURIŠEVIČ, Mojca. Motiviranje dijakov za učenje v šoli : predavanje za projektne time v okviru projekta Uvajanje medpredmetne kompetence za učenje učenja v pouk, Zavod RS za šolstvo, Kranj, 28. jan. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9112649]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

21. Psihološka obzorja. Juriševič, Mojca (član uredniškega sveta 2011-2012). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

22. JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), STRITIH, Božena (ur.). Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih, 27. 1. 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-253-078-5. [COBISS.SI-ID 261015552]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

23. STRMŠEK TURK, Suzana. Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Strmšek Turk], 2012. X f., 302 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1194. [COBISS.SI-ID 9480521]

24. STRMŠEK TURK, Suzana. Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Strmšek Turk], 2012. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1194. [COBISS.SI-ID 266158080]

 

Mentor pri magistrskih delih

25. MEDIJA, Katja. Strategije učencev osnovne šole za soočanje z učnim neuspehom : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Medija], 2012. 127 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/884. [COBISS.SI-ID 9290313]

 

Pisec recenzij

26. VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Sodobne teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-253-079-2. [COBISS.SI-ID 261015296]

 

 

LIDIJA KASTELIC [16086]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Defektologica slovenica. Kastelic, Lidija (član uredniškega sveta 1993-2001, 2003-). Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije, 1993-. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 35354880]

 

 

BRANKO KAUČIČ [21047]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TIBAUT, Andrej, KAUČIČ, Branko, REBOLJ, Danijel. A standardised approach for sustainable interoperability between public transport passenger information systems. Comput. ind.. [Print ed.], Oct. 2012, vol. 63, iss. 8, str. 788-798, doi: 10.1016/j.compind.2012.08.002. [COBISS.SI-ID 16212502]

 

1.04 Strokovni članek

2. KAUČIČ, Branko. Mikroformati, tako mikro, pa tako veliki in uporabni. Presek, 2012/2013, letn. 40, št. 3, str. 26-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 9527113]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. MOHAR, Tanja, SRAKA, Dejan, KAUČIČ, Branko. Analyzing blended based learning systems. V: HUNJAK, Tihomir (ur.), LOVRENČIĆ, Sandra (ur.), TOMIČIĆ, Igor (ur.). 23rd Central European Conference on Information and Intelligent Systems, September 19th-21st, 2012, Varaždin, Croatia. Central European Conference on Information and Intelligent Systems CECIIS, 23rd international conference 2012, September 19th-21nd 2012, Varaždin, Croatia. Varaždin: Faculty of Organization and Informatics, 2012, str. 107-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 9395273]

4. KRAŠNA, Marjan, BRATINA, Tomaž, KAUČIČ, Branko. Transition from traditional to electronic testing. V: HUNJAK, Tihomir (ur.), LOVRENČIĆ, Sandra (ur.), TOMIČIĆ, Igor (ur.). 23rd Central European Conference on Information and Intelligent Systems, September 19th-21st, 2012, Varaždin, Croatia. Central European Conference on Information and Intelligent Systems CECIIS, 23rd international conference 2012, September 19th-21nd 2012, Varaždin, Croatia. Varaždin: Faculty of Organization and Informatics, 2012, str. 115-121, ilustr. [COBISS.SI-ID 19467272]

5. KRAŠNA, Marjan, REPNIK, Robert, BRATINA, Tomaž, KAUČIČ, Branko. Advanced types of electronic testing of student's performance. V: BILJANOVIĆ, Petar (ur.). MIPRO 2012, 35th International Convention, May 21-25, 2012, Opatija - Adriatic Coast, Croatia. MIPRO 2012 : 35th International Convention, May 21-25, 2012, Opatija - Adriaric Coast, Croatia : mipro proceedings, (MIPRO ... (CD-ROM)). Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, cop. 2012, str. 1384-1390, ilustr. [COBISS.SI-ID 19191304]

6. MOHAR, Tanja, SRAKA, Dejan, KAUČIČ, Branko. Potrebe in zahteve učečih v izobraževanju prek spleta. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna multikonferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2012, Kranjska Gora, 21.-24. marec 2012, 21st-24th March 2012. Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2012, str. 912-917, ilustr. http://prispevki.sirikt.si/datoteke/zbornik_sirikt2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9164873]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. REPNIK, Robert, KAUČIČ, Branko, KRAŠNA, Marjan. E-Learning in the modern curriculum development. V: GHISLANDI, Patrizia (ur.). Elearning - theories, design, software and applications. Rijeka: InTech, cop. 2012, str. 213-226, ilustr. http://www.intechopen.com/books/elearning-theories-design-software-and-applications/e-learning-in-the-modern-curriculum-development. [COBISS.SI-ID 19185928]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

8. KAUČIČ, Branko. E-textbooks : the next generation of e-learning : predavanje na filozofski fakulteti Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale, 19. maj 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9355593]

 

MARIJA KAVKLER [11939]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena. Presoja težavnosti matematičnih besedilnih nalog in prepričanja o lastnih sposobnostih reševanja pri petošolcih z visokimi in nizkimi dosežki. Bilten Bravo, dec. 2012, letn. 8, št. 17, str. 15-22. [COBISS.SI-ID 9525321]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KAVKLER, Marija, PASSOLUNGHI, Maria Chiara, KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija. Successful solving math word problems : comparison of Slovene and Italian pupils. V: International Academy for Research in Learning Disabilities, 36th Annual IARLD Conference, Padua, Italy, June 7 - 9, 2012. Padua: International Academy for Research in Learning Disabilities, IARLD, 2012, str. 214-216. [COBISS.SI-ID 9250377]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Model of intervention for students with learning difficulties in Slovenia. V: MIKOVIĆ, Marina (ur.). 8. međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, Zagreb, 27. - 29. rujan 2012. Knjiga sažetaka, (Znanstveni niz, 22). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2012, str. 214. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/stories/ERF%20Conference-Book%20of%20Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9417545]

4. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija. Adults with low educational achievements in Slovenia. V: PASSOLUNGHI, Maria Chiara (ur.). European Conference on Psychological Theory and Research on Intellectual and Developmental Disabilities, 9th Biennial International Conference, June 14 - 16, 2012, Trieste. Program. Trieste: University, 2012, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 9271881]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. KAVKLER, Marija. Učne težave dijakov : opredelitev, načela in priporočila. V: WEISSBACHER, Petra (ur.). Gradivo za udeležence. Kranj: Šola za ravnatelje, 2012, str. 43. [COBISS.SI-ID 9528393]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. BOGDANOWICZ, Marta, KAVKLER, Marija. Prawa studentów z dysleksją studiujących na uczelniach wyższych w Europie - wyniki badań kwestionariuszowych pod patronatem EDA. V: BOGDANOWICZ, Marta (ur.). Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk: Harmonia Universalis, cop. 2012, str. 314-334. [COBISS.SI-ID 9489737]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu Bravo od januarja do junija 2012. Bilten Bravo, jun. 2012, letn. 8, št. 16, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 9284169]

8. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v drugem polletju 2012 v društvu BRAVO. Bilten Bravo, dec. 2012, letn. 8, št. 17, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 9525065]

 

1.25 Drugi sestavni deli

9. KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija. Developing a model of comprehensive support for students with disabilities and learning difficulties in Slovenia. IARLD newsletter, 2012, vol. 13, no. 1, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 9205065]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

10. MOŽINA, Ester, MIRČEVA, Jasmina, ZAGMAJSTER, Margerita, ŽALEC, Natalija, KOS KNEZ, Silva, ŽAKELJ, Amalija, POZNANOVIČ, Mojca, VIČAR, Minka, BAČNIK, Andreja, LILEK, Danijel, BOŽIČ, Samo, KOGOJ, Berta, VELIKONJA, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, GOLOB, Alenka, KAVKLER, Marija, KOREN, Gregor, ŠTUKELJ, Mihaela. Evalvacija Osnovne šole za odrasle : zaključno poročilo o rezultatih evalvacije programa, (Projekt Evalvacija Osnovne šole za odrasle 2011-2012). Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2012. http://arhiv.acs.si/porocila/Evalvacija_Osnovne_sole_za_odrasle.pdf. [COBISS.SI-ID 1509222]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Bilten Bravo. Kavkler, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

12. Preverjanje in ocenjevanje. Kavkler, Marija (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

13. KOŠAK BABUDER, Milena. Bralno razumevanje in razvoj branja za učenje pri otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Košak Babuder], 2012. XIII, 300 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/758/. [COBISS.SI-ID 9207625]

 

METODA KEMPERL [16424]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEMPERL, Metoda. Nekaj drobcev o gradbeni zgodovini cerkve sv. Barbare v Idriji. Ann, Ser. hist. sociol., 2012, letn. 22, št. 1, str. 43-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 2249171]

2. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. The curricular reform of art education in primary school in Slovenia in terms of certain components of the European competence of cultural awareness and expression. CEPS journal, 2012, vol. 2, no. 2, str. 71-91. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1098. [COBISS.SI-ID 9390665]

 

1.04 Strokovni članek

3. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. Vprašanje izobraževanja in poklicne rasti (slovenskih) muzejskih pedagogov. Argo, 2012, letn. 55, št. 1, str. 84-86. [COBISS.SI-ID 9488969]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. Art education in Slovenia between policy and practice. V: Arts education at the crossroad of cultures : proceeedings. Lemesos: Cyprus Society for Education throught Arts, CySEA, 2012, str. 624-631. http://www.insea2012.org/files/InSEA%202012%20Prceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 9526345]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

5. KEMPERL, Metoda, BRAČUN SOVA, Rajka. Towards teaching and researching museum pedagogy at Faculty of Education, University of Ljubljana. V: JELAVIĆ, Željka (ur.), BREZINŠČAK, Renata (ur.), ŠKARIĆ, Mila (ur.). Old questions, new answers : quality criteria for museum education : proceedings of the ICOM CECA '11 conference, Zagreb, September 16 - 21, 2011. Zagreb: ICOM, cop. 2012, str. 27-32. [COBISS.SI-ID 9364041]

6. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. Pomen kompetenc za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo v (slovenskih) muzejih in vprašanje poklicne identitete muzejskega pedagoga. V: JENKO, Mojca (ur.). Slovenski muzeji v 21. stoletju : kako naprej?, (Muzejska knjižnica, 7). Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo, 2012, str. 43-46. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/2%20Zborovanje/Zborovanje%202012%20Maribor/Zbornik%20SMD%20MARIBOR%202012.pdf. [COBISS.SI-ID 9428041]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. Art education in Slovenia between policy and practice. V: THEOCHAROUS-GKANTZIDOU, Gianna (ur.). The 11th InSEA European Congress, Lemesos, Cyprus, 25 - 27 June 2012. Arts education at the crossroad of cultures : programme and book of abstracts. Lemesos: Cyprus Society for Education through Arts, 2012, str. 103. http://www.insea2012.org/. [COBISS.SI-ID 9281097]

8. KEMPERL, Metoda. Interpretacija moderne umetnosti po berlinsko : kritična analiza. V: MUROVEC, Barbara (ur.), KOMIĆ MARN, Renata (ur.). Prostori muz : umetnostna zgodovina in muzej ter njun družbeni in interdisciplinarni kontekst : programska knjižica. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, 2012, str. 5. [COBISS.SI-ID 9173065]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. KEMPERL, Metoda. Zidarski mojster Franc Grein st. in sakralna arhitektura na Celjskem v prvi polovici 19. stoletja. V: ŠTER, Katarina (ur.). Historični seminar 10. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 105-126, ilustr. pril. [COBISS.SI-ID 34905901]

 

1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

10. KEMPERL, Metoda. Hoffer, Joseph. V: Allgemeines Künstlerlexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. München; Leipzig: K. G. Saur; Berlin; New York: W. de Gruyter, 1992-<2013>, 2012, bd. 74, str. 77-78. [COBISS.SI-ID 9560393]

11. KEMPERL, Metoda. Hoffer, Leopold. V: Allgemeines Künstlerlexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. München; Leipzig: K. G. Saur; Berlin; New York: W. de Gruyter, 1992-<2013>, 2012, bd. 74, str. 78. [COBISS.SI-ID 9560649]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

12. KEMPERL, Metoda. Rajka Bračun Sova, Brigita Strnad, Z igro v kiparski svet Dragice Čadež, Ljubljana 2012, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 64 str., ilustr. : knjižna ocena. Argo, 2012, letn. 55, št. 2, str. 154-155. [COBISS.SI-ID 9707593]

13. CERKOVNIK, Gašper, KEMPERL, Metoda. Jasna Horvat, Mateja Kos, Zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije = The collection of paintings of the National Museum of Slovenia, Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2011, 284 str., ilustr., ISBN: 978-961-6169-75-2, 30 EUR. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva, apr./jun. 2012, št. 17-18, 1 str. http://www.suzd. si/bilten/bilten-suzd-17-18-2012/126-ocene-in-predstavitve/375-gasper-cerkovnik-metoda-kemperl-jasna-horvat-mateja-kos-zbirka-slik-narodnega -muzeja-slovenije. [COBISS.SI-ID 9427785]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

14. KEMPERL, Metoda. Arhitekturna tipologija romarskih cerkva v 17. in 18. stoletju na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 2012. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-213-232-3. [COBISS.SI-ID 266245632]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

15. KEMPERL, Metoda. Vloga umetnostnozgodovinske dediščine v aktivnem preživljanju prostega časa na slovenskem podeželju : predavanje na Konferenci VIVUS - prenos inovacij, znanja in izkušenj v vsakdanjo rabo, Naklo, 19. apr. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9194057]

 

3.25 Druga izvedena dela

16. KEMPERL, Metoda. Romarske procesije Kamničanov v 18. stoletju : kulturno-zgodovinski oris : predavanje v Galeriji Miha Maleš, Kamnik, 15. feb. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9119049]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

17. Arhivski viri za urbanistično in arhitekturno zgodovino na Slovenskem (16. - 19. stoletje). Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2010-, tehnični urednik 2010-). Ljubljana: Pokrajinski arhivski muzej, 2010-. http://okinformatika.com/arhiv/. [COBISS.SI-ID 8880457]

18. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

Pisec recenzij

19. JELENKO, Irena, KANTE, Franc, KOGELNIK, Mirko, KONČNIK, Borut, KOŽELNIK, Andraž, KRAŠOVEC, Mirko, LASBAHER, Franček, MAVER, Aleš, MLINARIČ, Jože, NAHTIGAL, Nina, ODER, Karla, OGRIZEK, Emica, OMAN, Žiga, RIHTER, Mateja, ROPOŠA, Hermina, SKITEK, Vinko, SOBOČAN, Drago, ŠIPEK, Andreja, ZADRAVEC, Dejan, ZORKO, Zinka, MARHL, Jože, MARHL, Jože (ur.). Brezno in Podvelka : bogata zgodovina dveh majhnih krajev. Podvelka: Občina, 2012. 424 str., ilustr. ISBN 978-961-269-687-0. [COBISS.SI-ID 261740544]

20. SEMLIČ RAJH, Zdenka, OMAN, Žiga, MLINARIČ, Lučka. Maribor : mesto, hiše, ljudje : stavbna zgodovina starega mestnega jedra med sredino 18. stoletja in letom 1941. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2012. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-6507-50-9. [COBISS.SI-ID 71972609]

 

DARJA KEREC [22605]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEREC, Darja. Murska Sobota and Red Army's arrival: its influence on architecture, culture and everyday life. Stud. Hist. Slov., 2012, letn. 12, št. 1, str. 79-99, ilustr. [COBISS.SI-ID 1224581]

 

ALENKA KOBOLT [11940]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GOMEZEL, Anita, KOBOLT, Alenka. Vpliv družine na mladostnikovo identiteto. Soc. pedagog. (Ljubl.), dec. 2012, letn. 16, št. 4, str. 323-354. [COBISS.SI-ID 9516617]

2. RAPUŠ-PAVEL, Jana, KOBOLT, Alenka. The importance of a collaborative relationship and discourse in teaching students with emotional and behavioural difficulties. Stud. Eduk., 2012, nr. 19, str. 269-282, ilustr. [COBISS.SI-ID 9446473]

3. KOBOLT, Alenka. Timsko delo - nuja in izziv. Vzgoja izob., 2012, letn. 43, št. 3/4, str. 5-12. [COBISS.SI-ID 9269065]

 

1.04 Strokovni članek

4. KOBOLT, Alenka. Moteče vedenje v naših šolah in odzivi pedagoških delavcev. Didakta, feb. 2012, letn. 21, št. 151, str. 9-11, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 9125193]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

5. KOBOLT, Alenka. Strokovno in osebno v pedagoškem delu. V: SENEKOVIČ, Marija (ur.), DEČMAN DOBRNJIČ, Olga (ur.), FERK, Jasmina (ur.), MACURA, Dušan (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik prispevkov : miscellany. Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije: = Slovene Society of Educators in Boarding Schools, 2012, str. 11-15. [COBISS.SI-ID 9166409]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

6. KOBOLT, Alenka. Strokovno in osebno v pedagoškem delu = Professional and personal dimension in education. V: SENEKOVIČ, Marija (ur.), DEČMAN DOBRNJIČ, Olga (ur.), MACURA, Dušan (ur.), FERK, Jasmina (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik povzetkov : abstract book. Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije: = Slovene Society of Educators in Boarding Schools, 2012, str. 18. [COBISS.SI-ID 9182537]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

7. KOBOLT, Alenka. Uvod v tematsko številko - družina. Soc. pedagog. (Ljubl.), dec. 2012, letn. 16, št. 4, str. 319-321. [COBISS.SI-ID 9516361]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. KOBOLT, Alenka. Učenje iz lastnih in tujih zgodb. V: MARTINŠEK, Jana. Polomljeni svinčniki, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2012, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 9246281]

9. KOBOLT, Alenka. Strokovno in osebno v pedagoškem delu. Šol. razgl., 13. apr. 2012, letn. 63, št. 8, str. 1. [COBISS.SI-ID 9188425]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. CEPS journal. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

11. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

12. Kriminologija & socijalna integracija. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

13. Sozialpädagogische Impulse. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

 

Mentor pri magistrskih delih

14. MENEGALIJA, Anka. Spoprijemanje osnovnošolskih učiteljev z motečim vedenjem učencev : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Menegalija], 2012. 179 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1150. [COBISS.SI-ID 9448777]

 

Pisec recenzij

15. SENEKOVIČ, Marija (ur.), DEČMAN DOBRNJIČ, Olga (ur.), MACURA, Dušan (ur.), FERK, Jasmina (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik povzetkov = Models of education in global society : abstract book. Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije: = Slovene Society of Educators in Boarding Schools, 2012. 83 str. [COBISS.SI-ID 4312279]

16. SENEKOVIČ, Marija (ur.), DEČMAN DOBRNJIČ, Olga (ur.), FERK, Jasmina (ur.), MACURA, Dušan (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik prispevkov = Models of education in global society : miscellany. Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije: = Slovene Society of Educators in Boarding Schools, 2012. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-269-647-4. [COBISS.SI-ID 69280257]

 

VERENA KOCH [06025]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor, KOCH, Verena. Factors hindering teachers from integrating natural sciences and mathematics into home economics courses. J. Balt. sci. educ., 2012, vol 11, no. 3, str. 216-223. http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=1010406. [COBISS.SI-ID 9389129]

2. KOSTANJEVEC, Stojan, JERMAN, Janez, KOCH, Verena. The influence of nutrition education on the food consumption and nutrition attitude of school children in Slovenia. US-China education review. A., 2012, vol. 2, no. 11, str. 953-964. [COBISS.SI-ID 9523785]

3. LOVŠIN, Francka, BENEDIK, Mateja, KOCH, Verena. Slovenian children's consumer behaviour. US-China education review. B, Education theory, 2012, vol. 2, no. 10, str. 867-874. http://www.davidpublishing.com/show.html?9292. [COBISS.SI-ID 9513545]

 

1.04 Strokovni članek

4. KOSTANJEVEC, Stojan, KOCH, Verena. Šolsko okolje in oblikovanje prehranjevalnih navad otrok. Didakta, jun.- jul. 2012, letn. 21, št. 155, str. 17-20, tabele. [COBISS.SI-ID 9268553]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. KOSTANJEVEC, Stojan, JERMAN, Janez, KOCH, Verena. Vpliv formalnega izobraževanja na prehranjevalne navade otrok in njihovo znanje o prehrani. V: DEMŠAR, Lea (ur.), ŽLENDER, Božidar (ur.). 27. Bitenčevi živilski dnevi 2012 = 27th Food Technology Days 2012 dedicated to prof. F. Bitenc, 26. september 2012, Ljubljana. Nanotehnologije in nanoživila. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2012, str. 195-202. [COBISS.SI-ID 9414473]

6. KOSTANJEVEC, Stojan, KOCH, Verena. Prehransko izobraževanje starejših z vidika spodbujanja zdravega načina prehranjevanja = Nutrition education of the elderly from the perspective of encouraging healthy dietary habits. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Slovenski dan dietetike : prva znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Izola, 25. oktober 2012 = first scientific conference with international participation : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, str. 85-92. [COBISS.SI-ID 512307513]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. KOCH, Verena. Sodobna priprava hrane, Učbenik za izbirni predmet v 7., 8. ali 9. razredu osnovne šole. 7. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6357-25-8. [COBISS.SI-ID 260222720]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

8. MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica, HLASTAN-RIBIČ, Cirila, KOCH, Verena, PAVČIČ, Maruša, HROVATIN, Barbara, ŠERONA, Ana. Manj maščob - več sadja in zelenjave : zdravo prehranjevanje s pomočjo prehranske piramide. 2. izd. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2012. 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2773477]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Koch, Verena (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

 

SLAVKO KOCIJANČIČ [11609]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠORGO, Andrej, KOCIJANČIČ, Slavko. False reality or hidden messages: reading graphs obtained in computerized biological experiments. Eurasia, 2012, vol. 8, no. 2, str. 129-137. http://www.ejmste.com/v8n2/EURASIA_v8n2_Sorgo.pdf. [COBISS.SI-ID 19146248]

2. RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. The role of equipment and accessories in the early teaching of robotics. World transactions on engineering and technology education, 2012, vol. 10, no. 1, str. 29-34, ilustr. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.10,%20No.1%20%282012%29/04-09-Rihtarsic-D.pdf. [COBISS.SI-ID 9205321]

3. ŠANTEJ, Gorazd, KOCIJANČIČ, Slavko. Electronics course for in-service teachers of engineering and technology. World transactions on engineering and technology education, 2012, vol. 10, no. 1, str. 64-69, ilustr. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.10,%20No.1%20%282012%29/10-10-Santej-G.pdf. [COBISS.SI-ID 9205577]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

4. KOCIJANČIČ, Slavko. National assessment of knowledge of engineering and technology topics at the end of middle school - the Slovenian experience. V: PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.). 3rd WIETE Annual Conference on Engineering and Technology Education, Pattaya, Thailand, 6 and 10 February 2012. Networking in engineering and technology education : conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, cop. 2012, str. 9-13. [COBISS.SI-ID 9136201]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. KOCIJANČIČ, Slavko, BOONSONGSRIKUL, Anuparp. Implementation of student-centered methods and approaches in engineering education. V: Global change: opportunity & risk : programme and abstracts. Pattaya: Burapha University, 2012, str. 207-216, ilustr. [COBISS.SI-ID 9361993]

6. KOCIJANČIČ, Slavko. Pomen tehnološke pismenosti v splošnem izobraževanju. V: KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). Posvet o poučevanju tehnike, SAZU, 15. marca 2012, (Zbirka Znanje kot vrednota, 3). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2012, str. 18-31, ilustr. http://vpo.sazu.vpo.si/simages/447-34-3.pdf. [COBISS.SI-ID 9150025]

7. KOCIJANČIČ, Slavko, FIŠER, Gorazd, SLUKAN, Drago, VIČIČ, Tatjana. Nacionalno preverjanje znanja iz predmeta tehnika in tehnologija. V: BORSTNER, Marjeta (ur.), ŽAKELJ, Amalija, ZMAZEK, Blaž, GRIL, Alenka, BARLE LAKOTA, Andreja, ZUPANC, Darko, SAKSIDA, Igor, CANKAR, Gašper, MAGAJNA, Zlatan, ŽEROVNIK, Janez. Razvijanje in vrednotenje znanja : zbornik prispevkov s posveta, 7. in 8. december 2012, Maribor. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2012, str. 51-53. [COBISS.SI-ID 9493065]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. KOCIJANČIČ, Slavko, BOONSONGSRIKUL, Anuparp. Implementation of student-centered methods and approaches in engineering education. V: Global change: opportunity & risk : programme and abstracts. Pattaya: Burapha University, 2012, str. 48. [COBISS.SI-ID 9361737]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. KOCIJANČIČ, Slavko. Beseda urednika. V: KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). Posvet o poučevanju tehnike, SAZU, 15. marca 2012, (Zbirka Znanje kot vrednota, 3). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2012, str. 5-10. http://vpo.sazu.vpo.si/simages/447-34-3.pdf. [COBISS.SI-ID 9149769]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). Posvet o poučevanju tehnike, SAZU, 15. marca 2012, (Zbirka Znanje kot vrednota, 3). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2012. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-268-014-5. [COBISS.SI-ID 260548608]

 

Pisec recenzij

11. 3rd WIETE Annual Conference on Engineering and Technology Education, Pattaya, Thailand, 6 and 10 February 2012, PUDLOWSKI, Zenon J. (ur.). Networking in engineering and technology education : conference proceedings. Melburne: World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, cop. 2012. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-0-9807664-4-8. [COBISS.SI-ID 9135945]

12. Mednarodna multikonferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2012, Kranjska Gora, 21.-24. marec 2012, 21st-24th March 2012, BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2012. ISBN 978-961-92837-2-1. http://prispevki.sirikt.si/datoteke/zbornik_sirikt2012.pdf. [COBISS.SI-ID 69335809]

 

DAMJANA KOGOVŠEK [20399]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ZVER, Petra, NOVŠAK BRCE, Jerneja, VALIŠER, Aleksander. Zgodnje prepoznavanje morebitnih učnih težav pred vstopom v šolo z vprašalnikom za vzgojitelje in učitelje. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 2012, letn. 10, [št.] 2, str. 23-37, 139, tabele. [COBISS.SI-ID 9388873]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. OZBIČ, Martina, BERNHARDT, Barbara Handford, KOGOVŠEK, Damjana, ZIMIC, Mojca, STEMBERGER, Joseph Paul. Cluster reduction in Slovenian children from 3 to 7 years old. V: European CPLOL Congress, 25 & 26 May 2012, The Hague, Holland_. Abstracts. [Pariz: CPLOL], 2012, 1 str. http://www.logopedie.nl/bestanden/cplol/posters/12_cluster_reduction_in_slovenian_children_from_3_to_7_years_old.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/826. [COBISS.SI-ID 9258825]

3. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, PENKO, Barbara. First gestures, first words, first sentences and the parents' degree of education. V: European CPLOL Congress, 25 & 26 May 2012, The Hague, Holland_. Abstracts. [Pariz: CPLOL], 2012, 1 str. http://www.logopedie.nl/bestanden/cplol/posters/18_first_gestures_first_words_first_sentences_and_the_parents_degree_of_education.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/828. [COBISS.SI-ID 9259081]

4. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, PENKO, Barbara. First gestures, first words, first sentences : a pilot study for Slovenian children. V: European CPLOL Congress, 25 & 26 May 2012, The Hague, Holland_. Abstracts. [Pariz: CPLOL], 2012, 1 str. http://www.logopedie.nl/bestanden/cplol/posters/19_first_gestures_first_words_first_sentences_a_pilot_study_for_slovenian_children.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/829. [COBISS.SI-ID 9259337]

5. KOGOVŠEK, Damjana, UMANSKI, Daniil. Innovation for speech language pathology - a new educational seminar. V: European CPLOL Congress, 25 & 26 May 2012, The Hague, Holland_. Abstracts. [Pariz: CPLOL], 2012, 1 str. http://www.logopedie.nl/bestanden/cplol/abstracts/14/14.4_innovation_for_speech_language_pathology_a_new_educational_seminar.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/827. [COBISS.SI-ID 9258313]

6. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, FERLUGA, Valentina, ZVER, Petra. Teacher administered questionnaire for detecting precursos of learning disabilities. V: European CPLOL Congress, 25 & 26 May 2012, The Hague, Holland_. Abstracts. [Pariz: CPLOL], 2012, 1 str. http://www.logopedie.nl/bestanden/cplol/posters/26_teacher-administered_questionnare_for_detecting_precursorsof_learning_disabilities. pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/830/. [COBISS.SI-ID 9259593]

7. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, Barbara Handford, STEMBERGER, Joseph Paul, ZIMIC, Mojca. Whole word matching in Slovenian children from 3 to 7 years old. V: 14th ICPLA Conference, Cork, Ireland, June 27th - 30th 2012. ICPLA 2012 : programme. Cork: [s. n.], 2012, str. 67-68. [COBISS.SI-ID 9281353]

8. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, JEVŠNIKAR, Maja, KLANČAR, Tjaša. Bilingual aphasia test : a pilot study for 50 - 60 and 665- 75 monolingual Slovenian non-aphasic speakers. V: 14th ICPLA Conference, Cork, Ireland, June 27th - 30th 2012. ICPLA 2012 : programme. Cork: [s. n.], 2012, str. 68. [COBISS.SI-ID 9281609]

9. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, PENKO, Barbara. MLU, lexical development, assertiveness and responsiveness of Slovenian-speaking children aged from 10 to 36 months. V: 14th ICPLA Conference, Cork, Ireland, June 27th - 30th 2012. ICPLA 2012 : programme. Cork: [s. n.], 2012, str. 68-69. [COBISS.SI-ID 9281865]

10. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ZVER, Petra, VALIŠER, Aleksander. Zgodnje prepoznavanje morebitnih učnih težav pred vstopom v šolo z vprašalnikom za vzgojitelje in učitelje. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Uporaba podatkov v šolah in vrtcih : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2012, str. 48. http://solazaravnatelje.si/datoteke/File/posveti%202012/VVI/Znanstveni_posvet_VVI_2012_Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 9168713]

11. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ŠVIGELJ, Marjeta, BIDER, Ivanka, AŽMAN, Simona. Preventiva specifičnih učnih težav ob vstopu v šolo : nabor preskusov. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Uporaba podatkov v šolah in vrtcih : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2012, str. 59. http://solazaravnatelje.si/datoteke/File/posveti%202012/VVI/Znanstveni_posvet_VVI_2012_Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 9168969]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Nadarjeni z učnimi težavami: ali jih prepoznamo?. V: HOZJAN, Dejan (ur.), STRLE, Marko (ur.). Inkluzija v sodobni šoli, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 213-233. [COBISS.SI-ID 4627415]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

13. MCLEOD, Sharynne, HARRISON, Linda J., MCCORMACK, Jane. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju : slovenščina. Bathurst: Charles Sturt University, 2012. http://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/400005/ICS-Slovenian.pdf. [COBISS.SI-ID 9475145]

 

JANJA KOMLJENOVIČ [32760]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOMLJENOVIČ, Janja. The complexity of policy mirroring : the connection between international and Slovenian higher education policy discourse. CEPS journal, 2012, vol. 2, no. 4, str. 9-28, tabela. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1251. [COBISS.SI-ID 9514057]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOMLJENOVIČ, Janja. Higher education reforms in Western Balkans - exploring roles of universities and their autonomy. V: 25th CHER Conference, Belgrade, 10 - 12 September 2012. Abstracts. Ljubljana: Center for Education Policy, CEPS: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2012, 1 str. http://www.cher2012.rs/uploads/programme/Parallel%20session%204%20-%20ABSTRACTS.pdf. [COBISS.SI-ID 9393737]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. KOMLJENOVIČ, Janja. Higher education research and higher education policy - future look. V: The past, present and future of higher education research : between scholarship and policy making. Ljubljana: CEPS: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2012, str. 10-11. http://ceps.pef.uni-lj.si/knjiznica/doc/120915%20LJU%20POST-CHER%20SYMPOSIUM_BOOKLET.pdf. [COBISS.SI-ID 9377097]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KOMLJENOVIČ, Janja, ZGAGA, Pavel. Quality assurance in Slovenian teacher education : between national regulation and internationalization. V: HARFORD, Judith (ur.), HUDSON, Brian (ur.), NIEMI, Hannele (ur.). Quality assurance and teacher education : international challenges and expectations, (Rethinking education, Vol. 6). Oxford [etc.]: Peter Lang, 2012, str. 187-202. [COBISS.SI-ID 9357641]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

5. SVETLIK, Ivan, KRISTL, Julijana, ŠIROK, Majda, KOMLJENOVIČ, Janja, PEJOVNIK, Stane (ur.). Bolonjska prenova po ljubljansko : [proces prenove študijskih programov na Univerzi v Ljubljani]. V Ljubljani: Univerza, 2012. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-38-0. [COBISS.SI-ID 264233472]

 

URBAN KORDEŠ [18389]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRDU, Maja, KORDEŠ, Urban. Pregled nekaterih fenomenov v športni psihologiji z doživljajskega vidika. Ars & humanitas. [Tiskana izd.], 2012, letn. 6, št. 1, str. 33-49. [COBISS.SI-ID 9353545]

2. KORDEŠ, Urban. Thinking of experience, experiencing thinking. Interdiscip. descr. complex syst. (Online). [Online ed.], 2012, letn. 10, št. 3, str. 223-234. http://www.indecs.eu/2012/indecs_10_3.pdf, doi: 10.7906/indecs.10.3.2. [COBISS.SI-ID 9544009]

3. KORDEŠ, Urban, GASPARI, Maja, LAH, Alja, MALJEVAC, Tanja, POTOČNIK, Jana, ŽNIDAR, Eva. Doživljajski svet partnerskega sporazumevanja. Kairos, 2012, letn. 6, št. 1/2, str. 21-39. [COBISS.SI-ID 9268297]

4. LAH, Alja, KORDEŠ, Urban. Dialog s sanjami - fenomenološka raziskava. Psihol. obz. (Ljubl.), 2012, letn. 21, št. 3/4, str. 15-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 9681993]

5. KORDEŠ, Urban, GIMPELJ, Andreja, BOJC, Karin. V iskanju objektivnosti v socialnopedagoškem raziskovanju. Soc. pedagog. (Ljubl.), apr. 2012, letn. 16, št. 1, str. 21-45. [COBISS.SI-ID 9216073]

6. KORDEŠ, Urban. Negovanje netrivialnega = Tending to the non-trivial. V: ŠKULJ, Jola (ur.), HABJAN, Jernej (ur.). Živo branje : literatura, znanost in humanistika : literature, science and the humanities, (Primerjalna književnost, letn. 35, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2012, avg. 2012, letn. 35, št. 2, str. 41-52, 179-191. [COBISS.SI-ID 49707362]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

7. KORDEŠ, Urban. Visual thinking?. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), SMRDU, Maja (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), PIRTOŠEK, Zvezdan (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, 8.-12. oktober 2012, Ljubljana, Slovenia : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012, str. 325-327. [COBISS.SI-ID 9430345]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

8. KORDEŠ, Urban. Phenomenology of thoughts. V: Middle European interdisciplinary master programme in cognitive science : conference 2012, Bratislava, Slovakia, [June 22-23] : [proceedings]. Bratislava: [s. n.], 2012, str. 18. [COBISS.SI-ID 9468233]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. KORDEŠ, Urban. Drawing a map of one's experience : an introduction to experience sampling and other approaches of phenomenological inquiry. V: Middle European interdisciplinary master programme in cognitive science : conference 2012, Bratislava, Slovakia, [June 22-23] : [proceedings]. Bratislava: [s. n.], 2012, str. 14. [COBISS.SI-ID 9422665]

10. KORDEŠ, Urban. Stress phenomenology. V: A safe and healthy work environment. [Portorož: Univerza na Primorskem], 2012, str. 10. [COBISS.SI-ID 9248585]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

11. MARKIČ, Olga, KORDEŠ, Urban. Editorial. Interdiscip. descr. complex syst. (Online). [Online ed.], 2012, letn. 10, št. 3, str. IV-V. http://www.indecs.eu/2012/indecs_10_3.pdf. [COBISS.SI-ID 9543753]

12. KORDEŠ, Urban, PIRTOŠEK, Zvezdan, GAMS, Matjaž, MARKIČ, Olga, SMRDU, Maja. Cognitive sciences - from watching to seeing : preface. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), SMRDU, Maja (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), PIRTOŠEK, Zvezdan (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, 8.-12. oktober 2012, Ljubljana, Slovenia : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012, str. 265-266. [COBISS.SI-ID 9430089]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Constructivist Foundations. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel. ISSN 1782-348X. [COBISS.SI-ID 515792665]

14. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2012-). [Online ed.]. Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html. [COBISS.SI-ID 6480201]

15. Kairos. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2010-). Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 232506112]

16. BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), SMRDU, Maja (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), PIRTOŠEK, Zvezdan (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, 8.-12. oktober 2012, Ljubljana, Slovenia : zvezek A = Proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, October 8th-12th, 2012, [Ljubljana, Slovenia] : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012. X, 472 str., ilustr. ISBN 978-961-264-046-0. [COBISS.SI-ID 263510528]

 

HELENA KOROŠEC [21611]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KOROŠEC, Helena. Playing with puppets in class - teaching and learning with pleasure. V: KROFLIN, Livija (ur.). The power of the puppet. Zagreb: The UNIMA Puppets in Education, Developement and Therapy Commission; Crotian Centre of UNIMA, 2012, str. 29-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 9254729]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. KOROŠEC, Helena. Kulturno-umjetnički odgoj i baština - slovenska iskustva : predavanje na 9. dani otočnih dječjih vrtića Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije Baština za Baštinu, Hvar, 29. sep. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9524297]

3. KOROŠEC, Helena, SVERŠINA DOBRAVEC, Maja. Kulturno-umjetnički odgoj i baština : okrogla miza na mednarodnem znanstvenem posvetu Baština i javne politike odgoja i obrazovanja, Hvar, 1. okt. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9524041]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education = Spodbujanje socialno-čustvenih vidikov vzgoje in izobraževanja : a multi-faceted priority = raznotere naloge : conference proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. ISBN 978-961-253-093-8. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/conference/eaen.pdf. [COBISS.SI-ID 261674240]

 

Pisec recenzij

5. OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij = Modern approaches to teaching coming generation. [Polhov Gradec]: Eduvision, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-93189-6-6. [COBISS.SI-ID 264463872]

 

MARJANCA KOS [14009]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez. Preschool children learning about the origin of food, on local farms and in the preschool garden. Nutr. food sci., 2012, vol. 42, iss. 5, str. 324-331. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0034-6659&volume=42&issue=5&articleid=17052958&show=html, doi: 10.1108/00346651211266836. [COBISS.SI-ID 9378633]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOS, Marjanca, SCHMIDT, Gordana, JERMAN, Janez. "When we go out, we get in" - outdoor learning about nature through creative movement in early childhood. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : conference proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 94-102. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/conference/eaen.pdf. [COBISS.SI-ID 9243465]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez. Izkušnje z živim v zgodnjem otroštvu - pot do znanja in pozitivnega odnosa do narave. V: DUH, Matjaž (ur.), AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, DUH, Matjaž. Ekološka in etična zavest skozi edukacijski odnos do narave in družbe : znanstvena monografija. V Mariboru: Pedagoška fakulteta; Rakičan: RIS Dvorec, 2012, str. 99-109, ilustr. [COBISS.SI-ID 9154377]

 

STOJAN KOSTANJEVEC [18584]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOSTANJEVEC, Stojan, JERMAN, Janez, KOCH, Verena. The influence of nutrition education on the food consumption and nutrition attitude of school children in Slovenia. US-China education review. A., 2012, vol. 2, no. 11, str. 953-964. [COBISS.SI-ID 9523785]

 

1.04 Strokovni članek

2. KOSTANJEVEC, Stojan, KOCH, Verena. Šolsko okolje in oblikovanje prehranjevalnih navad otrok. Didakta, jun.- jul. 2012, letn. 21, št. 155, str. 17-20, tabele. [COBISS.SI-ID 9268553]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KOSTANJEVEC, Stojan, JERMAN, Janez, KOCH, Verena. Vpliv formalnega izobraževanja na prehranjevalne navade otrok in njihovo znanje o prehrani. V: DEMŠAR, Lea (ur.), ŽLENDER, Božidar (ur.). 27. Bitenčevi živilski dnevi 2012 = 27th Food Technology Days 2012 dedicated to prof. F. Bitenc, 26. september 2012, Ljubljana. Nanotehnologije in nanoživila. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2012, str. 195-202. [COBISS.SI-ID 9414473]

4. KOSTANJEVEC, Stojan, KOCH, Verena. Prehransko izobraževanje starejših z vidika spodbujanja zdravega načina prehranjevanja = Nutrition education of the elderly from the perspective of encouraging healthy dietary habits. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Slovenski dan dietetike : prva znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Izola, 25. oktober 2012 = first scientific conference with international participation : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, str. 85-92. [COBISS.SI-ID 512307513]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. KOSTANJEVEC, Stojan. Science for consumers = Znanost za potrošnike : projekt. V: BAJŽELJ, Urša (ur.). Grundtvig : zbornik projektov učna partnerstva : 2008-2009. Ljubljana: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2012, str. 44-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 9542217]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

6. KOSTANJEVEC, Stojan. Gospodinjstvo 6, [Učbenik za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-271-114-6. [COBISS.SI-ID 259460352]

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. KOSTANJEVEC, Stojan. Gospodinjstvo 6, [Delovni zvezek za 6. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-209-395-2. [COBISS.SI-ID 259461376]

8. KOSTANJEVEC, Stojan. Gospodinjstvo 6, [Delovni zvezek za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-271-115-3. [COBISS.SI-ID 259460864]

9. KOSTANJEVEC, Stojan. Sodobna priprava hrane, Delovni zvezek za izbirni predmet v 7., 8. ali 9. razredu osnovne šole. 10. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-6357-26-5. [COBISS.SI-ID 260222464]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Kostanjevec, Stojan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

11. KRNEL, Dušan (ur.), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (ur.), KOSTANJEVEC, Stojan (ur.). Naravoslovje v Reggio projektih : priročnik : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-253-083-9. [COBISS.SI-ID 261224704]

 

Pisec recenzij

12. Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, "Vrt - vpogled v lonec gospodinje" : zbornik povzetkov raziskovalnih nalog. [Ljubljana]: Zveza za tehnično kulturo Slovenije; [Novo mesto]: Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, 2012. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4084600]

13. BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Slovenski dan dietetike = Slovenian day of dietetics : prva znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Izola, 25. oktober 2012 = first scientific conference with international participation : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6832-29-8. ISBN 978-961-6832-30-4. ISBN 978-961-6832-31-1. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-30-4.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-31-1/index.html. [COBISS.SI-ID 263689472]

 

MILENA KOŠAK BABUDER [26199]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena. Presoja težavnosti matematičnih besedilnih nalog in prepričanja o lastnih sposobnostih reševanja pri petošolcih z visokimi in nizkimi dosežki. Bilten Bravo, dec. 2012, letn. 8, št. 17, str. 15-22. [COBISS.SI-ID 9525321]

 

1.04 Strokovni članek

2. KOŠAK BABUDER, Milena. Razvijanje bralnega razumevanja. Bilten Bravo, dec. 2012, letn. 8, št. 17, str. 41-49. [COBISS.SI-ID 9525833]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KAVKLER, Marija, PASSOLUNGHI, Maria Chiara, KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija. Successful solving math word problems : comparison of Slovene and Italian pupils. V: International Academy for Research in Learning Disabilities, 36th Annual IARLD Conference, Padua, Italy, June 7 - 9, 2012. Padua: International Academy for Research in Learning Disabilities, IARLD, 2012, str. 214-216. [COBISS.SI-ID 9250377]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KOŠAK BABUDER, Milena. Branje in bralno razumevanje otrok iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. V: Branje otrok v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, branje otrok z različnimi posebnimi potrebami : simpozij Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS in Otrok in knjiga, Ljubljana, 12. oktober 2012. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2012, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 9441353]

5. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Model of intervention for students with learning difficulties in Slovenia. V: MIKOVIĆ, Marina (ur.). 8. međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, Zagreb, 27. - 29. rujan 2012. Knjiga sažetaka, (Znanstveni niz, 22). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2012, str. 214. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/stories/ERF%20Conference-Book%20of%20Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9417545]

6. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija. Adults with low educational achievements in Slovenia. V: PASSOLUNGHI, Maria Chiara (ur.). European Conference on Psychological Theory and Research on Intellectual and Developmental Disabilities, 9th Biennial International Conference, June 14 - 16, 2012, Trieste. Program. Trieste: University, 2012, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 9271881]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. KOŠAK BABUDER, Milena. Kriteriji za določitev bralnega gradiva za oklevajoče bralce in bralce z disleksijo. V: Branje otrok v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, branje otrok z različnimi posebnimi potrebami : simpozij Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS in Otrok in knjiga, Ljubljana, 12. oktober 2012. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2012, str. 29-31. [COBISS.SI-ID 9441609]

8. KOŠAK BABUDER, Milena. Metode in strategije učenja pri dijakih z učnimi težavami. V: WEISSBACHER, Petra (ur.). Gradivo za udeležence. Kranj: Šola za ravnatelje, 2012, str. 44. [COBISS.SI-ID 9528905]

 

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

9. KOŠAK BABUDER, Milena. Strokovna literatura : oklevajoči bralci, otroci z disleksijo in drugimi specifičnimi učnimi težavami. V: Branje otrok v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, branje otrok z različnimi posebnimi potrebami : simpozij Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS in Otrok in knjiga, Ljubljana, 12. oktober 2012. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2012, str. 32-35. [COBISS.SI-ID 9441865]

 

1.25 Drugi sestavni deli

10. KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija. Developing a model of comprehensive support for students with disabilities and learning difficulties in Slovenia. IARLD newsletter, 2012, vol. 13, no. 1, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 9205065]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

11. KOŠAK BABUDER, Milena. Bralno razumevanje in razvoj branja za učenje pri otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Košak Babuder], 2012. XIII, 300 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/758/. [COBISS.SI-ID 9207625]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

12. MOŽINA, Ester, MIRČEVA, Jasmina, ZAGMAJSTER, Margerita, ŽALEC, Natalija, KOS KNEZ, Silva, ŽAKELJ, Amalija, POZNANOVIČ, Mojca, VIČAR, Minka, BAČNIK, Andreja, LILEK, Danijel, BOŽIČ, Samo, KOGOJ, Berta, VELIKONJA, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, GOLOB, Alenka, KAVKLER, Marija, KOREN, Gregor, ŠTUKELJ, Mihaela. Evalvacija Osnovne šole za odrasle : zaključno poročilo o rezultatih evalvacije programa, (Projekt Evalvacija Osnovne šole za odrasle 2011-2012). Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2012. http://arhiv.acs.si/porocila/Evalvacija_Osnovne_sole_za_odrasle.pdf. [COBISS.SI-ID 1509222]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Bilten Bravo. Košak Babuder, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Pisec recenzij

14. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja. Bralni test. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 27 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-495-2. [COBISS.SI-ID 50794594]

15. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, PEČJAK, Sonja. Govor in branje otrok : ocenjevanje in spodbujanje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-237-496-9. [COBISS.SI-ID 50789474]

16. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja. Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1.-3. razreda : OSBZ. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 50 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-494-5. [COBISS.SI-ID 50794850]

17. GLOBAČNIK, Bojana. Zgodnja obravnava. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. 99 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-03-0067-0. [COBISS.SI-ID 264720896]

 

BENJAMIN KRALJ [31999]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, KRALJ, Benjamin, URBANČIČ, Matej, VOGRINC, Janez, WISSIAK GRM, Katarina Senta. Slovenian reflection on the first year of the PROFILES project. V: BOLTE, Claus (ur.), HOLDBROOK, Jack (ur.), RAUCH, Franz (ur.). Inquiry-based science education in Europe : reflections from the PROFILES project : book of invited presenters. Berlin: Freie Universität, 2012, str. 145-147. [COBISS.SI-ID 9419849]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KRALJ, Benjamin. National study prepares ways for regular cross-country formative assessment. V: 18th Annual Sloan Consortium International Conference on Online Learning, Lake Buena Vista, October 10 - 12, 2012. Proceedings. [S. l.]: Sloan-C, cop. 2012, str. 30-31. http://sloanconsortium.org/conference/2012/aln/national-study-prepares-ways-regular-cross-country-formative-assessment. [COBISS.SI-ID 9499977]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Fotograf

3. KNIFIC, Bojan. Prebujeni zapisi : iskanje novih poti poustvarjanja slovenskega plesnega izročila. Glas. Slov. etnol. druš., 2012, 52, št. 1/4, str. 172-174, ilustr. [COBISS.SI-ID 35326509]

 

TOMAŽ KRANJC [01488]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Otročje lahko?. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2012, Ljubljana, 25. oktober 2012 = International Conference InfoKomTeh 2012, 25th October 2012. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Polhov Gradec: Eduvision, 2012, str. 208-215, ilustr. [COBISS.SI-ID 9447241]

2. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. IT in konceptualno učenje. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2012, Ljubljana, 25. oktober 2012 = International Conference InfoKomTeh 2012, 25th October 2012. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Polhov Gradec: Eduvision, 2012, str. 300-309. [COBISS.SI-ID 9447753]

3. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Using school measurements to rate the quality of the environment. V: LINDELL, Anssi (ur.), KÄHKÖNEN, Anna-Leena (ur.), VIIRI, Jouni (ur.). Physics alive : proceedings, (Research report, 10/2012). Jyväskylä: University, 2012, str. 230-235. https://www.jyu.fi/en/congress/girep2011/main-page/electronic-proceedings-of-the-girep-epec-2011-conference. [COBISS.SI-ID 9370953]

4. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. A physics students is getting ready for vacations. V: LINDELL, Anssi (ur.), KÄHKÖNEN, Anna-Leena (ur.), VIIRI, Jouni (ur.). Physics alive : proceedings, (Research report, 10/2012). Jyväskylä: University, 2012, str. 278-283. https://www.jyu.fi/en/congress/girep2011/main-page/electronic-proceedings-of-the-girep-epec-2011-conference. [COBISS.SI-ID 9370697]

5. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Projekt parabola. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. [Polhov Gradec]: Eduvision, 2012, str. 925-935, ilustr. [COBISS.SI-ID 9504585]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

6. KRANJC, Tomaž. Mathematics and physics - a (hi)story of rivalry or alliance?. V: BINDER, Christa (ur.). Der Blick aufs Ganze : Gibt es große Linien in der Entwicklung der Mathematik? : Kurzfassungen der Vorträge. Wien: Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, 2012, str. 128-129. [COBISS.SI-ID 9617737]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. KRANJC, Tomaž. "Aktivno učenje" - višja raven znanja? = "Active learning" - a higher level of knowledge?. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu : 9. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 9th international scientific meeting : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2012, str. 77-79. [COBISS.SI-ID 9473097]

8. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Estimating the quality of the environment by school experiments. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 20. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9373513]

9. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. We love experiments, we do not like theory. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 25. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9374025]

10. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Why are experiments and theory both necessary?. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 92. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9291081]

11. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. How to make content easier for the student. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 93. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9291337]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

12. KRANJC, Tomaž. Pot h kvalitativnemu razumevanju fizike s preprostimi poskusi. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 64. [COBISS.SI-ID 16458073]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. KRANJC, Tomaž. O jeziku v naravoslovju in uvajanju novosti v fizikalni jezik. V: STARC, Sonja (ur.). Akademski jeziki v času globalizacije, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 111-119, 301-303. [COBISS.SI-ID 9543241]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

14. KUŠČER, Ivan, MOLJK, Anton, KRANJC, Tomaž, PETERNELJ, Jože. Fizika za srednje šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-86-341-1938-1. [COBISS.SI-ID 260003584]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. Fizika v šoli. Kranjc, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

 

Pisec recenzij

16. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-241-638-6. [COBISS.SI-ID 260867840]

17. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-640-9. [COBISS.SI-ID 260348672]

 

JANEZ KREK [16082]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. ŠELIH, Alenka, KREK, Janez. Predgovor. V: WILKEN, Etta. Jezikovno spodbujanje otrok z Downovim sindromom : z izčrpnim prikazom KPK sistema - s kretnjami podprte komunikacije. Ljubljana: Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 9172553]

2. KREK, Janez. Uvodni nagovor dekana Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), STRITIH, Božena (ur.). Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih, 27. 1. 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5. [COBISS.SI-ID 9166665]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

3. KREK, Janez. Spremembe, ki v zakon ne sodijo : posegi v šolski sistem. Delo (Ljubl.), 14. maj 2012, letn. 54, št. 109, str. 5, portret. [COBISS.SI-ID 9220937]

4. KREK, Janez. Spremembe, ki v zakon ne sodijo. Delo (Ljubl.), 19. maj 2012, letn. 54, št. 114, str. 5. [COBISS.SI-ID 9231689]

5. KREK, Janez, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, HOČEVAR, Andreja, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka. Vrtci "po meri" otroka?. Dnevnik, 28. nov. 2012, letn. 62, št. 275, str. 15. [COBISS.SI-ID 9482057]

6. KREK, Janez. Naš poklic je način življenja : zagotavljanje (ne)kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela z interventnim zakonom. Šol. razgl., 18. maj 2012, letn. 63, št. 10, str. 3. [COBISS.SI-ID 9227337]

 

1.22 Intervju

7. KREK, Janez. Si bomo z vladnimi ukrepi "privarčevali" slabše učitelje?. Delo (Ljubl.), 7. jul. 2012, letn. 54, št. 155, portret. [COBISS.SI-ID 9288265]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

8. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, GABER, Slavko, KALIN, Jana, KREK, Janez, MEDVEŠ, Zdenko, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Analiza predmetnika osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-253-100-3. [COBISS.SI-ID 264533248]

9. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Delovanje svetovalne službe : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 113 str., tabele. ISBN 978-961-253-077-8. [COBISS.SI-ID 261833472]

10. KOVAČ ŠEBART, Mojca, KREK, Janez. Osnove vaspitanja u školi : konceptualizacija pojma i primena u praksi, (Didacta). Beograd: Clio, 2012. 181 str. ISBN 978-86-7102-446-4. [COBISS.SI-ID 194311948]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Informativni bilten za poučevanje državljanske vzgoje. Krek, Janez (urednik 2002-). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2003-. ISSN 1581-5358. [COBISS.SI-ID 121499136]

12. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

13. Teorija in praksa. Krek, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.teorijainpraksa.si/. [COBISS.SI-ID 763652]

 

Pisec recenzij

14. VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Sodobne teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-253-079-2. [COBISS.SI-ID 261015296]

 

 

DUŠAN KRNEL [12552]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan. Grafit, diamant in buckminster fuleren: enako a zelo različno. Naravosl. solnica, jesen 2012, letn. 17, št. 1, str. 35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1341. [COBISS.SI-ID 9576777]

2. KRNEL, Dušan. Ali se svet res tako hitro vrti, da ga šola komaj dohaja?. Vzgoja izob., 2011/2012, letn. 42/43, št. 6/1, str. 4-11. [COBISS.SI-ID 9069385]

 

1.05 Poljudni članek

3. KRNEL, Dušan. Raztopina, suspenzija, usedlina. Naravosl. solnica, zima 2012, letn. 16, št. 2, str. 27, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/750. [COBISS.SI-ID 9161033]

4. KRNEL, Dušan. Podatki in teorija. Naravosl. solnica, pomlad 2012, letn. 16, št. 3, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 9270601]

5. KRNEL, Dušan. Zakaj so kristali pravilnih oblik. Naravosl. solnica, pomlad 2012, letn. 16, št. 3, str. 33, ilustr. [COBISS.SI-ID 9270857]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

6. KRNEL, Dušan. Trivial question - interesting research. V: JOKIĆ, Stevan (ur.), MILIČIĆ, Dragana (ur.). Inquiry based education (IBSE) in the primary school. Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Science, 2012, str. 40-44. [COBISS.SI-ID 9369929]

7. KRNEL, Dušan. Fritz Pregl and inquiry based learning. V: JOKIĆ, Stevan (ur.), MILIČIĆ, Dragana (ur.). Inquiry based education (IBSE) in the primary school. Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Science, 2012, str. 97-106, ilustr. [COBISS.SI-ID 9370185]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

8. KRNEL, Dušan. Majhno dejanje za velik učinek - pojavi in snovu za spodbujanje mišljenja. V: SIVEC, Marija (ur.), FRAS-BERRO, Fanika (ur.). Kako otrok raziskuje, se uči in izraža : področje narave in jezika ter učenje učenja : zbornik prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012, str. 52-57, ilustr. [COBISS.SI-ID 9730377]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. KRNEL, Dušan. Uvod. V: KRNEL, Dušan (ur.), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (ur.), KOSTANJEVEC, Stojan (ur.). Naravoslovje v Reggio projektih : priročnik : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 7-10. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/krnel_gostincar_kostanjevec.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/869. [COBISS.SI-ID 9280073]

10. KRNEL, Dušan. [Uvodnik]. Naravosl. solnica, jesen 2012, letn. 17, št. 1, str. [2]. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1337. [COBISS.SI-ID 9575753]

 

1.22 Intervju

11. KRNEL, Dušan. Motivirana vzgojiteljica ali vzgojitelj svoje zavzeto navdušenje zlahka preneseta na otroke. Vzgojiteljica (Celje), jul.- avg. 2012, letn. 14, št. 4, str. 16-18, portret. [COBISS.SI-ID 9353801]

 

1.25 Drugi sestavni deli

12. KRNEL, Dušan. Temperatura. Naravosl. solnica, zima 2012, letn. 16, št. 2, str. 33, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/754. [COBISS.SI-ID 9162057]

13. KRNEL, Dušan. Pet popravkov osnovne šole. Šol. razgl., 2. mar. 2012, letn. 63, št. 5, str. 5. [COBISS.SI-ID 9128265]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

14. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 262608384]

15. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ, Milica G., PEČAR, Mojca. Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-649-2. ISBN 978-961-241-650-8. ISBN 978-961-241-651-5. [COBISS.SI-ID 260986112]

16. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja. Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012-. Zv. <1-3>, ilustr. ISBN 978-961-241-645-4. ISBN 978-961-241-646-1. ISBN 978-961-241-647-8. [COBISS.SI-ID 260985344]

17. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-241-638-6. [COBISS.SI-ID 260867840]

18. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor, SKRIBE-DIMEC, Darja. Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-541-9. ISBN 978-961-241-549-5. [COBISS.SI-ID 260562176]

19. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-241-620-1. [COBISS.SI-ID 260793600]

20. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Učbenik. 10. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6357-57-9. [COBISS.SI-ID 260553728]

21. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (ur.). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2011-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 256341504]

22. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 6a ed. Ljubljana: Modrijan, 2010-2012. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. ISBN 978-961-6357-01-2. [COBISS.SI-ID 251343360]

23. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (ur.). A környezet és én : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 4. kiad. Ljubljana: Modrijan, 2010-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-6183-88-8. [COBISS.SI-ID 251402752]

24. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

25. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (ur.). A környezet és én : környezetismeret a kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 2. kiadás. Ljubljana: Modrijan, [200-?]-<2002>. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-88-5. ISBN 961-6357-00-X. [COBISS.SI-ID 119312896]

26. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (ur.). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola novennale. 2a ed. Lubiana: Modrijan, 2000-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-87-7. ISBN 961-6357-01-8. [COBISS.SI-ID 109064448]

 

2.05 Drugo učno gradivo

27. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Dalla formica al Sole 1 : scienze naturali e tecnica per la classe IV della scuola elementare, Quaderno attivo. 5a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-13-7. [COBISS.SI-ID 262635008]

28. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Dalla formica al Sole 2 : scienze naturali e tecnica per la classe V della scuola elementare, Quaderno attivo. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-128-2. [COBISS.SI-ID 262634752]

29. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Quaderno attivo. 6a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012. 61 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6357-43-2. [COBISS.SI-ID 262634240]

30. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare, Quaderno attivo. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012. 67 str., [2] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6357-68-5. [COBISS.SI-ID 262634496]

31. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A hangyától a Napig 1 : természettudomány-és technika a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára, Munkafüzet. 7. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 2 zv. (63, 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-6465-07-6. ISBN 978-961-241-177-0. [COBISS.SI-ID 262596608]

32. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-241-637-9. [COBISS.SI-ID 260348416]

33. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred dvojezične osnovne šole = A hangyától a Napig 2 : természettudomány-és technika a kétnyelvű általános iskolák 5. osztálya számára. 5. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 2 zv. (86, 86 str.), ilustr. ISBN 978-961-6465-47-2. ISBN 978-961-241-109-1. [COBISS.SI-ID 262537984]

34. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A hangyától a Napig 2 : természettudomány és technika a kétnyelvű általános iskolák 5. osztálya számára, Munkafüzet. 6. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 2 zv. (56, 56 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-127-5. ISBN 978-961-241-136-7. [COBISS.SI-ID 262596864]

35. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-640-9. [COBISS.SI-ID 260348672]

36. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 59 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-621-8. [COBISS.SI-ID 260794368]

37. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskolák 3. osztálya számára, Munkafüzet. 10. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6357-71-5. ISBN 978-961-241-104-6. [COBISS.SI-ID 262595840]

38. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 12. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 67 str., [2] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6357-56-2. [COBISS.SI-ID 260553472]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

39. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja. Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-241-671-3. [COBISS.SI-ID 262492672]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

40. LEBAN, Ivan, JANEŽIČ, Tine, NEMEC, Silvo, HANSEN, Hans Robert, PALMADA, Blanca, KRNEL, Dušan, SOKOVIĆ, Mirko. Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda - Univerza na Primorskem. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2012. 25 f. [COBISS.SI-ID 12608027]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

41. Kemija v šoli in družbi. Krnel, Dušan (član uredniškega odbora 2008-). Ljubljana: Biteks, 2008-. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 15897864]

42. Naravoslovna solnica. Krnel, Dušan (odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

43. KRNEL, Dušan (ur.), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (ur.), KOSTANJEVEC, Stojan (ur.). Naravoslovje v Reggio projektih : priročnik : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-253-083-9. [COBISS.SI-ID 261224704]

 

FRANC KRPAČ [04956]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRPAČ, Franc, VUTE, Rajko. Planinarjenje oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji. Športnik, dec. 2012, letn. 8, št. 28, str. 42-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 9516105]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. BOBOVNIK, Jožef, ROTOVNIK, Bojan (ur.), BURNIK, Stojan (ur.), GOLNAR, Tone (ur.), PEHANI, Peter (ur.), KADIŠ, Franc (ur.), KRPAČ, Franc (ur.), PERŠOLJA, Borut (ur.). Vodniški učbenik. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2012. 469 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-06-1. [COBISS.SI-ID 262301184]

 

BOŠTJAN KUZMAN [23501]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOVÁCS, István, KUZMAN, Boštjan, MALNIČ, Aleksander, WILSON, Stephen. Characterization of edge-transitive 4-valent bicirculants. J. graph theory, 2012, vol. 69, no. 4, str. 441-463. http://dx.doi.org/10.1002/jgt.20594. [COBISS.SI-ID 1024316244]

 

1.05 Poljudni članek

2. KUZMAN, Boštjan. Norvežani so nagradili "nepravilni um" : Abelova nagrada 2012 : Endre Szemerédi ima izjemno sposobnost, da v problemu odkrije skrito strukturo, ki je drugim nevidna. Delo (Ljubl.), 5. apr. 2012, leto 54, št. 80, str. 16. [COBISS.SI-ID 16308569]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. KUZMAN, Boštjan. GeoGebrina preglednica in osnove statistike. V: Uporaba GeoGebre pri pouku matematike : posodobitveni program. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012, str. 14-19, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Nadaljnje_izobra%C5%BEevanje/2012_2013/PSD/SeminarGgb-2012-12-08.pdf. [COBISS.SI-ID 9532233]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KUZMAN, Boštjan, MALNIČ, Aleksander, POTOČNIK, Primož. On symmetric tetravalent graphs. V: POTOČNIK, Primož (ur.), MALNIČ, Aleksander (ur.), BERČIČ, Katja (ur.). 26th Ljubljana-Leoben seminar, Bovec, Slovenia, September 20th-22nd. Ljubljana: University of Ljubljana, 2012, str. 9. [COBISS.SI-ID 1024464468]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. KUZMAN, Boštjan. Uvajanje nadarjenih dijakov v raziskovalno delo. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 73. [COBISS.SI-ID 16463449]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. KUZMAN, Boštjan. Poročilo o strokovnem srečanju in 64. občnem zboru DMFA Slovenije. Obz. mat. fiz., 2012, letn. 59, št. 5, str. 195-200. [COBISS.SI-ID 16548441]

7. KUZMAN, Boštjan. Seminar Zgledi uporabe statistike na različnih strokovnih področjih. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 41. [COBISS.SI-ID 16449881]

8. KUZMAN, Boštjan. Matematično raziskovalno srečanje MaRS. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 44-45. [COBISS.SI-ID 16449625]

9. KUZMAN, Boštjan. Mednarodna pobuda "Matematika planeta Zemlja 2013". V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 71. [COBISS.SI-ID 16462937]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

10. KUZMAN, Boštjan. Mejniki : oris razvoja teorije grafov v Sloveniji : Galerija Pef, Ljubljana, 6. dec. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9500489]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

11. KUZMAN, Boštjan. On elementary-abelian covers of doubled cycles. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Matematikai Intézet, 23. 3. 2012. [COBISS.SI-ID 16308313]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. 3rd International Workshop on Symmetries of Graphs and Networks, June 24 - June 30, 2012, Rogla, Slovenia, KUZMAN, Boštjan (ur.), KUTNAR, Klavdija (ur.), ŠPARL, Primož (ur.). The 3rd International Workshop on Symmetries of Graphs and Networks and PhD Summer School in Discrete Mathematics : Rogla, Slovenia, June 24 - June 30, 2012. [Koper]: UP FAMNIT & UP PINT, 2012. 20 str. [COBISS.SI-ID 1024437076]

13. KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-212-250-8. [COBISS.SI-ID 263651840]

 

IRENA LESAR [19638]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LESAR, Irena, ČANČAR, Ivana, JUG DOŠLER, Anita. Učitelji iz Slovenije in Švedske o poučevanju (novo)priseljenih učencev. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2012, [Št.] 36, str. 59-72, tabele. [COBISS.SI-ID 34827309]

2. LESAR, Irena, ČUK, Ivan, PEČEK, Mojca. Učitelji o vedenjskih značilnostih marginaliziranih skupin učencev. Pedagoš. obz., 2012, letn. 27, [št.] 5, str. 3-18, tabele. [COBISS.SI-ID 9518153]

3. LESAR, Irena, DEŽMAN, Eva. Problematika šolanja romskih učencev - strokovna priporočila in izkušnje učiteljic. Soc. pedagog. (Ljubl.), okt. 2012, letn. 16, št. 3, str. 203-226. [COBISS.SI-ID 9486409]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. LESAR, Irena. Kako pripomoči k učinkovitejšemu učenju in spreminjanju življenjskega sloga oseb s kronično boleznijo. AS. Andrag. spoznan. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2012, letn. 18, [št.] 4, str. 45-56, tabele. [COBISS.SI-ID 9497673]

5. HVALA, Nataša, KOTAR, Viki, ZORONJIČ, Erna, PETEREC KOTAR, Darija, LESAR, Irena. Mladostnik in samopoškodba : možnosti in priložnosti za izvajanje preventivnega zdravstvenovzgojnega dela = Adolescent and self-injury : possibilities and opportunities for preventive health education. Obzor. zdrav. neg., 2012, letn. 46, št. 4, str. 289-296. [COBISS.SI-ID 518982681]

6. LESAR, Irena, RUGELJ, Darja. Zakaj vključevati vrstniško mediacijo v (osnovne) šole?. Sodob. pedagog., apr. 2012, letn. 63 = 129, št. 2, str. 52-68, tabele. [COBISS.SI-ID 9206601]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

7. LESAR, Irena. Vloga zdravstvenega osebja pri soočanju človeka s kronično boleznijo. V: KLAVS, Jana (ur.), TOMAŽIN-ŠPORAR, Mateja (ur.), ŽARGAJ, Barbara (ur.), STEPANOVIČ, Elizabeta (ur.). Naložba v preventivo se splača : zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, 2012, str. 52-66. [COBISS.SI-ID 9430601]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

8. LESAR, Irena. Pedagogika in andragogika II : izbrane naloge : študijska smer: Glasbena pedagogika : Študijsko leto: 2011/2012. Ljubljana: Akademija za glasbo, 2012. 25 f. [COBISS.SI-ID 2262407]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. LESAR, Irena. How to educate teachers to RA4AL? : key issues in Slovenia : predavanje na Raising acievement for all learners - quality in inclusive education (RA4AL) conference, Odense, Danska, 13. jun. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9294921]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

10. SOKLIČ, Špela Elizabeta. Položaj učencev po prehodu v novo kulturno-jezikovno okolje v slovenski osnovni v šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. E. Soklič], 2012. 174 str., graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/817. [COBISS.SI-ID 9248073]

 

FRANCKA LOVŠIN-KOZINA [17085]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LOVŠIN, Francka, BENEDIK, Mateja, KOCH, Verena. Slovenian children's consumer behaviour. US-China education review. B, Education theory, 2012, vol. 2, no. 10, str. 867-874. http://www.davidpublishing.com/show.html?9292. [COBISS.SI-ID 9513545]

 

 

LIDIJA MAGAJNA [11137]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena. Presoja težavnosti matematičnih besedilnih nalog in prepričanja o lastnih sposobnostih reševanja pri petošolcih z visokimi in nizkimi dosežki. Bilten Bravo, dec. 2012, letn. 8, št. 17, str. 15-22. [COBISS.SI-ID 9525321]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KAVKLER, Marija, PASSOLUNGHI, Maria Chiara, KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija. Successful solving math word problems : comparison of Slovene and Italian pupils. V: International Academy for Research in Learning Disabilities, 36th Annual IARLD Conference, Padua, Italy, June 7 - 9, 2012. Padua: International Academy for Research in Learning Disabilities, IARLD, 2012, str. 214-216. [COBISS.SI-ID 9250377]

3. MAGAJNA, Lidija, BOŽIČ, Jasna. Vloga šolskega psihologa pri prepoznavanju in obravnavi rizičnih skupin nadarjenih učencev. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), STRITIH, Božena (ur.). Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih, 27. 1. 2012, Ljubljana, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 27-43. [COBISS.SI-ID 9167177]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Model of intervention for students with learning difficulties in Slovenia. V: MIKOVIĆ, Marina (ur.). 8. međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, Zagreb, 27. - 29. rujan 2012. Knjiga sažetaka, (Znanstveni niz, 22). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2012, str. 214. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/stories/ERF%20Conference-Book%20of%20Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9417545]

5. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija. Adults with low educational achievements in Slovenia. V: PASSOLUNGHI, Maria Chiara (ur.). European Conference on Psychological Theory and Research on Intellectual and Developmental Disabilities, 9th Biennial International Conference, June 14 - 16, 2012, Trieste. Program. Trieste: University, 2012, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 9271881]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

6. MAGAJNA, Lidija. Dijaki z učnimi težavami : problemi prepoznavanja in odkrivanja. V: WEISSBACHER, Petra (ur.). Gradivo za udeležence. Kranj: Šola za ravnatelje, 2012, str. 43. [COBISS.SI-ID 9528649]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija. Developing a model of comprehensive support for students with disabilities and learning difficulties in Slovenia. IARLD newsletter, 2012, vol. 13, no. 1, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 9205065]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

8. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja. Bralni test. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 27 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-495-2. [COBISS.SI-ID 50794594]

9. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja. Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1.-3. razreda : OSBZ. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 50 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-494-5. [COBISS.SI-ID 50794850]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Psihološka obzorja. Magajna, Lidija (član uredniškega sveta 2009-2012). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

 

Komentor pri doktorskih disertacijah

11. KOŠAK BABUDER, Milena. Bralno razumevanje in razvoj branja za učenje pri otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Košak Babuder], 2012. XIII, 300 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/758/. [COBISS.SI-ID 9207625]

 

Pisec recenzij

12. PEKLAJ, Cirila. Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 123 str., tabele. ISBN 978-961-237-489-1. [COBISS.SI-ID 260923648]

 

ZLATAN MAGAJNA [01920]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. MAGAJNA, Zlatan, ŽAKELJ, Amalija. NPZ kot instrument za longitudinalno sledenje matematičnega znanja. V: BORSTNER, Marjeta (ur.), ŽAKELJ, Amalija, ZMAZEK, Blaž, GRIL, Alenka, BARLE LAKOTA, Andreja, ZUPANC, Darko, SAKSIDA, Igor, CANKAR, Gašper, MAGAJNA, Zlatan, ŽEROVNIK, Janez. Razvijanje in vrednotenje znanja : zbornik prispevkov s posveta, 7. in 8. december 2012, Maribor. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2012, str. 33-36. [COBISS.SI-ID 9492553]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. MAGAJNA, Zlatan. Kontekstualizacija pri pouku matematike. V: VIDMAR, Maša (ur.), AVSEC, Anastazija. Nacionalna konferenca Poti do kakovostnega znanja naravoslovja in matematike, Brdo pri Kranju, 11. in 12. decembra 2012. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2012, str. 85-88. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-prispevkov-NAMA2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9537609]

3. MAGAJNA, Zlatan, KMETEC, Katja. Uporaba IKT za izdelavo mersko kvalitetnih preizkusov iz matematike. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna multikonferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2012, Kranjska Gora, 21.-24. marec 2012, 21st-24th March 2012. Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2012, str. 992-999, ilustr. http://prispevki.sirikt.si/datoteke/zbornik_sirikt2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9165129]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. MAGAJNA, Zlatan. Automated observation of properties of dynamic constructions. Computer algebra and dynamic geometry systems in mathematics education, 1 str. http://sites.dmi.rs/events/2012/CADGME2012/files/submissions/cadgme2012_submission_26.pdf. [COBISS.SI-ID 9330249]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. MAGAJNA, Zlatan. Z računalnikom do dokazov v geometriji. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna multikonferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2012, Kranjska Gora, 21.-24. marec 2012, 21st-24th March 2012. Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2012, str. 1372, ilustr. http://prispevki.sirikt.si/datoteke/zbornik_sirikt2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9165641]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

6. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČJAK, Sonja, KRANJC, Simona, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor, ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, DUH, Matjaž, VIDEMŠEK, Mateja, ROTAR PANCE, Branka, RIBIČ, Marija, KERN, Milka, URANKAR POČKAJ, Mojca (ur.). Lili in Bine, [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 156 str., [7] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-271-105-4. [COBISS.SI-ID 263892736]

 

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

7. ŽAKELJ, Amalija, ZMAZEK, Blaž, GRIL, Alenka, BARLE LAKOTA, Andreja, ZUPANC, Darko, SAKSIDA, Igor, CANKAR, Gašper, MAGAJNA, Zlatan, ŽEROVNIK, Janez, BORSTNER, Marjeta (ur.). Razvijanje in vrednotenje znanja : zbornik prispevkov s posveta, 7. in 8. december 2012, Maribor. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2012. 128 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-03-0064-9. ISBN 978-961-03-0071-7. http://www.zrss.si/pdf/Razvijanjeinvrednotenjeznanja2012zbornikprispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 264513536]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. IMO - Istraživanje matematičkog obrazovanja. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

9. Matematika v šoli. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

10. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Matematika. Magajna, Zlatan (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-2010. ISSN 1581-937X. [COBISS.SI-ID 214353920]

 

Pisec recenzij

11. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 2 zv. (95; 97 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0097-0. [COBISS.SI-ID 261188608]

12. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Skrivnosti števil in oblik 8, Zbirka nalog za 8. razred devetletne osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus, 2004-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-209-407-1. ISBN 961-209-381-4. [COBISS.SI-ID 128655104]

13. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Skrivnosti števil in oblik 7, Zbirka nalog za 7. razred devetletne osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Rokus, 2003-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 961-209-366-0. [COBISS.SI-ID 123405824]

 

ROMAN MAKŠE [22643]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. MAKŠE, Roman. Razstava keramičnih del študentov umetniških šol = An exhibition of ceramics by art school students. V: VERNIK, Peter (ur.), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (ur.), BEHRIĆ, Jasmina (ur.), ŠIRCA, Ina (ur.). Unicum 2012. [Elementarna raziskovanja v sodobnem kontekstu. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2012, str. 78-79. [COBISS.SI-ID 9246793]

 

1.22 Intervju

2. MAKŠE, Roman. Roman Makše, akademski kipar, mag. umet. V: PINTER, Tihomir. Atelje in umetniki, (Zbirka Ventilator). 1. izd. Ljubljana: Pasadena, 2012, str. 112-113, portret. [COBISS.SI-ID 9155145]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

3. MAKŠE, Roman. LAB, podoba-znanost-kip : Galerija Instituta "Jožef Stefan", Ljubljana, 15. okt. - 15. nov. 2012. 2012; Ljubljana: IJS. [4] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3067758]

4. ČADEŽ LAPAJNE, Dragica, BEGIĆ, Mirsad, BRATUŠA, Mirko, MAKŠE, Roman, POČIVAVŠEK, Matjaž, RUSJAN, Rene, FRLIC, Metod, GOLIJA, Darko, KRACINA, Damijan, DRINOVEC, Boštjan, JURATOVEC, Marco, SOSIČ, Sarival (ur.). Pot skozi skulpturo = Paths through sculpture : 5. 4.-17. 6. 2012. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2012. 149 str., fotogr. ISBN 978-961-6587-82-2. [COBISS.SI-ID 261790976]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

5. MAKŠE, Roman. LAB, podoba-znanost-kip : Galerija Instituta "Jožef Stefan", Ljubljana, 15. okt. - 15. nov. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9428809]

6. PUTRIH, Tobias, MAKŠE, Roman, FRELIH, Črtomir. Likovno in vizualno : umetniške prakse 20. in 21. stoletja : Galerija Velenje, 6. dec. 2012 - 27. jan. 2013. 2012. [COBISS.SI-ID 9519433]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

7. PODREKA, Anja. Razstava študentov PEF : Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 28. avg. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9355337]

 

Umetnik

8. Keramika v konceptu [4/2] = Ceramics in concept 4/2. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2012. 45 str., ilustr., fotogr. [COBISS.SI-ID 262661888]

9. GORUPIČ, Boris (ur.). Likovno in vizualno : umetniške prakse 20. in 21. stoletja : [Galerija Velenje, 6. 12. 2012-27. 1. 2013]. Ljubljana: Slovensko društvo likovnih kritikov; Velenje: Galerija, 2012. 87 str., [51] str. pril., ilustr., fotogr. ISBN 978-961-93238-1-6. [COBISS.SI-ID 264512512]

10. Pot skozi skulpturo = Paths through sculpture : Muzej in galerije mesta Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana, 5. 4.-17. 6. 2012. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2012. 1 zloženka, ilustr. [COBISS.SI-ID 514874239]

 

ALEKSANDER MALNIČ [02507]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MALNIČ, Aleksander, NEDELA, Roman, ŠKOVIERA, Martin. Regular maps with nilpotent automorphism groups. Eur. j. comb., 2012, vol. 33, iss. 8, str. 1974-1986. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejc.2012.06.001. [COBISS.SI-ID 16581721]

2. KOVÁCS, István, KUZMAN, Boštjan, MALNIČ, Aleksander, WILSON, Stephen. Characterization of edge-transitive 4-valent bicirculants. J. graph theory, 2012, vol. 69, no. 4, str. 441-463. http://dx.doi.org/10.1002/jgt.20594. [COBISS.SI-ID 1024316244]

3. GLOVER, Henry, KUTNAR, Klavdija, MALNIČ, Aleksander, MARUŠIČ, Dragan. Hamilton cycles in (2, odd, 3)-Cayley graphs. Proc. Lond. Math. Soc., 2012, vol. 104, no. 6, str. 1171-1197. http://dx.doi.org/10.1112/plms/pdr042. [COBISS.SI-ID 1024390740]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

4. MARUŠIČ, Dragan, GLOVER, Henry, KUTNAR, Klavdija, MALNIČ, Aleksander. Hamiltonicity of cubic Cayley graphs. V: International Conference on Cycles in Graphs in conjunction with the 27th Annual Shanks Lectures : Department of Mathematics, Vanderbilt University, May 30-June 2, 2012. [S. l.: s. n., 2012]. http://atlas-conferences.com/cgi-bin/abstract/cbeo-45. [COBISS.SI-ID 1024426324]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KUZMAN, Boštjan, MALNIČ, Aleksander, POTOČNIK, Primož. On symmetric tetravalent graphs. V: POTOČNIK, Primož (ur.), MALNIČ, Aleksander (ur.), BERČIČ, Katja (ur.). 26th Ljubljana-Leoben seminar, Bovec, Slovenia, September 20th-22nd. Ljubljana: University of Ljubljana, 2012, str. 9. [COBISS.SI-ID 1024464468]

6. MALNIČ, Aleksander. On the split structure of lifted groups, I. V: DEZA, Michel (ur.), BOBEN, Marko (ur.), PETITJEAN, Michel (ur.), MARKOV, Krassimir (ur.). Abstracts of the International Conference Mathematics of Distances and Applications, July 02-05, 2012, Varna, Bulgaria. 1st ed. Sofia: ITHEA, 2012, str. 34. [COBISS.SI-ID 1024436564]

7. KUTNAR, Klavdija, FERNANDEZ, Luis Martinez, MALNIČ, Aleksander, MARUŠIČ, Dragan. Quasi m-Cayley strongly regular graphs. V: Symmetries of discrete objects : abstracts. [S. l.: s. n., 2012], str. 9. http://www.math.auckland.ac.nz/~conder/SODO-2012/Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 1024410964]

8. MALNIČ, Aleksander, POŽAR, Rok. On the split structure of lifted groups, I. V: Symmetries of discrete objects : abstracts. [S. l.: s. n., 2012], str. 10. http://www.math.auckland.ac.nz/~conder/SODO-2012/Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 1024411476]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

9. MALNIČ, Aleksander. Kovács, István; Marušič, Dragan; Muzychuk, Mikhail E.: On dihedrants admitting arc-regular group actions. (English summary). - J. Algebraic Combin. 33 (2011), no. 3, 409-426. MathSciNet, 2012, mR2772540. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2772540.pdf. [COBISS.SI-ID 16504665]

10. MALNIČ, Aleksander. Spiga, Pablo(5-WA-SMS): On G-locally primitive graphs of locally twisted wreath type and a conjecture of Weiss. (English summary). - J. Combin. Theory Ser. A 118 (2011), no. 8, 2257-2260. MathSciNet, 2012, mR2834176. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2834176.pdf. [COBISS.SI-ID 16504921]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

12. POTOČNIK, Primož (ur.), MALNIČ, Aleksander (ur.), BERČIČ, Katja (ur.). 26th Ljubljana-Leoben seminar, Bovec, Slovenia, September 20th-22nd. Ljubljana: University of Ljubljana, 2012. 12 str. [COBISS.SI-ID 1024463956]

 

VIDA MANFREDA KOLAR [16081]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Analysis of factors influencing the understanding the concept of infinity. Educ. stud. math., 2012, vol. 80, no. 3, str. 389-412, doi: 10.1007/s10649-011-9357-7. [COBISS.SI-ID 9244745]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. MANFREDA KOLAR, Vida, MASTNAK, Adrijana, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Primary teacher students' competences in inductive reasoning. V: BERGQVIST, Tomas (ur.). Problem solving in mathematics education : Proceedings from the 13th ProMath conference September 2-4., 2011, in Umea, Sweden : Learning problem solving and learning through problem solving. Umea: Umea Univeristy, Faculty of sciences and technology, cop. 2012, str. 54-68, tabele. [COBISS.SI-ID 9572169]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. MANFREDA KOLAR, Vida, SLAPAR, Marko, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Comparison of competences in inductive reasoning between primary teacher students and mathematics teacher students. V: MAJ-TATSIS, Božena (ur.), TATSIS, Konstantinos (ur.). Generalization in mathematics at all educational levels. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, str. 299-311. [COBISS.SI-ID 9289289]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Druga matematika, Samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 2 zv. (102; 103 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-2135-0. ISBN 978-961-01-2136-7. [COBISS.SI-ID 259311360]

 

 

IRENA NANČOVSKA ŠERBEC [12665]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ZAPUŠEK, Matej, FRIŠKOVEC, Anja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Svet spremenljivk - izobraževalna računalniška igra. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna multikonferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2012, Kranjska Gora, 21.-24. marec 2012, 21st-24th March 2012. Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2012, str. 309-316, ilustr. http://prispevki.sirikt.si/datoteke/zbornik_sirikt2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9163849]

2. FRICE, Lea, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ZGRABLIĆ, Boris. ADEA za hitro in objektivno preverjanje znanja. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna multikonferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2012, Kranjska Gora, 21.-24. marec 2012, 21st-24th March 2012. Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2012, str. 1110-1116, ilustr. http://prispevki.sirikt.si/datoteke/zbornik_sirikt2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9164361]

3. OCEPEK, Uroš, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Računalniški sistem ALECA za podporo konstruktivističnemu učenju. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna multikonferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2012, Kranjska Gora, 21.-24. marec 2012, 21st-24th March 2012. Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2012, str. 1313-1318, ilustr. http://prispevki.sirikt.si/datoteke/zbornik_sirikt2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9164617]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Visual programming environment - Scratch. Web 2.0 in education and pair programming : predavanji na South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, 17. - 21. apr. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9198409]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. RUGELJ, Jože, ZAPUŠEK, Matej, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Serious games as didactic tool for teaching programming : predavanje na 8th International "Bebras" workshop with open conference on informatics at school: fundamentals, innovation, and rersearch, Druskininkai, 29. maj 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9272649]

 

JERNEJA NOVŠAK BRCE [32740]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ZVER, Petra, NOVŠAK BRCE, Jerneja, VALIŠER, Aleksander. Zgodnje prepoznavanje morebitnih učnih težav pred vstopom v šolo z vprašalnikom za vzgojitelje in učitelje. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 2012, letn. 10, [št.] 2, str. 23-37, 139, tabele. [COBISS.SI-ID 9388873]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja. Digitopalmarni odtis v diferencialni diagnostiki. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. [Polhov Gradec]: Eduvision, 2012, str. 161-170, ilustr. [COBISS.SI-ID 9505865]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ZVER, Petra, VALIŠER, Aleksander. Zgodnje prepoznavanje morebitnih učnih težav pred vstopom v šolo z vprašalnikom za vzgojitelje in učitelje. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Uporaba podatkov v šolah in vrtcih : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2012, str. 48. http://solazaravnatelje.si/datoteke/File/posveti%202012/VVI/Znanstveni_posvet_VVI_2012_Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 9168713]

 

JUTA OŠLAK KRANJC [20944]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

1. OŠLAK KRANJC, Juta. O starših - trenerjih. Šport mlad. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2012, letn. 20, št. 2, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 9132361]

 

MARTINA OZBIČ [19321]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ZVER, Petra, NOVŠAK BRCE, Jerneja, VALIŠER, Aleksander. Zgodnje prepoznavanje morebitnih učnih težav pred vstopom v šolo z vprašalnikom za vzgojitelje in učitelje. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 2012, letn. 10, [št.] 2, str. 23-37, 139, tabele. [COBISS.SI-ID 9388873]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. OZBIČ, Martina, BERNHARDT, Barbara Handford, KOGOVŠEK, Damjana, ZIMIC, Mojca, STEMBERGER, Joseph Paul. Cluster reduction in Slovenian children from 3 to 7 years old. V: European CPLOL Congress, 25 & 26 May 2012, The Hague, Holland_. Abstracts. [Pariz: CPLOL], 2012, 1 str. http://www.logopedie.nl/bestanden/cplol/posters/12_cluster_reduction_in_slovenian_children_from_3_to_7_years_old.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/826. [COBISS.SI-ID 9258825]

3. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, PENKO, Barbara. First gestures, first words, first sentences and the parents' degree of education. V: European CPLOL Congress, 25 & 26 May 2012, The Hague, Holland_. Abstracts. [Pariz: CPLOL], 2012, 1 str. http://www.logopedie.nl/bestanden/cplol/posters/18_first_gestures_first_words_first_sentences_and_the_parents_degree_of_education.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/828. [COBISS.SI-ID 9259081]

4. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, PENKO, Barbara. First gestures, first words, first sentences : a pilot study for Slovenian children. V: European CPLOL Congress, 25 & 26 May 2012, The Hague, Holland_. Abstracts. [Pariz: CPLOL], 2012, 1 str. http://www.logopedie.nl/bestanden/cplol/posters/19_first_gestures_first_words_first_sentences_a_pilot_study_for_slovenian_children.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/829. [COBISS.SI-ID 9259337]

5. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, FERLUGA, Valentina, ZVER, Petra. Teacher administered questionnaire for detecting precursos of learning disabilities. V: European CPLOL Congress, 25 & 26 May 2012, The Hague, Holland_. Abstracts. [Pariz: CPLOL], 2012, 1 str. http://www.logopedie.nl/bestanden/cplol/posters/26_teacher-administered_questionnare_for_detecting_precursorsof_learning_disabilities. pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/830/. [COBISS.SI-ID 9259593]

6. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, Barbara Handford, STEMBERGER, Joseph Paul, ZIMIC, Mojca. Whole word matching in Slovenian children from 3 to 7 years old. V: 14th ICPLA Conference, Cork, Ireland, June 27th - 30th 2012. ICPLA 2012 : programme. Cork: [s. n.], 2012, str. 67-68. [COBISS.SI-ID 9281353]

7. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, JEVŠNIKAR, Maja, KLANČAR, Tjaša. Bilingual aphasia test : a pilot study for 50 - 60 and 665- 75 monolingual Slovenian non-aphasic speakers. V: 14th ICPLA Conference, Cork, Ireland, June 27th - 30th 2012. ICPLA 2012 : programme. Cork: [s. n.], 2012, str. 68. [COBISS.SI-ID 9281609]

8. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, PENKO, Barbara. MLU, lexical development, assertiveness and responsiveness of Slovenian-speaking children aged from 10 to 36 months. V: 14th ICPLA Conference, Cork, Ireland, June 27th - 30th 2012. ICPLA 2012 : programme. Cork: [s. n.], 2012, str. 68-69. [COBISS.SI-ID 9281865]

9. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ZVER, Petra, VALIŠER, Aleksander. Zgodnje prepoznavanje morebitnih učnih težav pred vstopom v šolo z vprašalnikom za vzgojitelje in učitelje. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Uporaba podatkov v šolah in vrtcih : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2012, str. 48. http://solazaravnatelje.si/datoteke/File/posveti%202012/VVI/Znanstveni_posvet_VVI_2012_Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 9168713]

10. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, ŠVIGELJ, Marjeta, BIDER, Ivanka, AŽMAN, Simona. Preventiva specifičnih učnih težav ob vstopu v šolo : nabor preskusov. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Uporaba podatkov v šolah in vrtcih : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2012, str. 59. http://solazaravnatelje.si/datoteke/File/posveti%202012/VVI/Znanstveni_posvet_VVI_2012_Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 9168969]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Nadarjeni z učnimi težavami: ali jih prepoznamo?. V: HOZJAN, Dejan (ur.), STRLE, Marko (ur.). Inkluzija v sodobni šoli, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 213-233. [COBISS.SI-ID 4627415]

 

1.25 Drugi sestavni deli

12. OZBIČ, Martina. Diplomska dela diplomantov na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Program logopedija in surdopedagogika v letih 2011 in 2012. Komunikacija, dec. 2012, let. 1, št. 1, str. 40-41. [COBISS.SI-ID 9588553]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. OZBIČ, Martina. Zgodnje prepoznavanje otrok, ki izkazujejo rizičnost za učne težave pred vstopom v šolo - z vprašalnikom za vzgojitelje in učitelje : predavanje na 13. posvetu šolskih svetovalnih delavcev Prispevki strok za svetovalno delo v praksi, Terme Olimia, 13. apr. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9195081]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Komunikacija. Ozbič, Martina (član uredniškega odbora 2012-). Maribor: Društvo logopedov Slovenije, 2012-. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 264732928]

 

Prevajalec

15. MCLEOD, Sharynne, HARRISON, Linda J., MCCORMACK, Jane. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju : slovenščina. Bathurst: Charles Sturt University, 2012. http://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/400005/ICS-Slovenian.pdf. [COBISS.SI-ID 9475145]

 

Pisec recenzij

16. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Delovanje svetovalne službe : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 113 str., tabele. ISBN 978-961-253-077-8. [COBISS.SI-ID 261833472]

17. VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Sodobne teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-253-079-2. [COBISS.SI-ID 261015296]

 

JERNEJA PAVLIN [29708]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GOSAK, Marko, PAVLIN, Jerneja. New communication technologies of Powerpoint presentation in learning physics. Informatologia (Zagreb), 2012, vol. 45, no. 1, str. 68-73. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=118859. [COBISS.SI-ID 9234249]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals in teaching. V: JOKIĆ, Stevan (ur.), MILIČIĆ, Dragana (ur.). Inquiry based education (IBSE) in the primary school. Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Science, 2012, str. 27-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 9369673]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, VEREŠ, Lara, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments for demonstration of liquid crystals properties. V: DIVJAK, Saša (ur.). Proceeding book of the Joint International Conference MPTL '16 - HSCI 2011 : MPTL '16 Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning [and] Hsci 2011 Conference Hands on Science, 15th -17th September 2011, University of Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: organizers, 2012, str. 242-247, ilustr. http://www.mptl-hsci.si/images/stories/booklet_mptl_hsci_web.pdf. [COBISS.SI-ID 9232969]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. PAVLIN, Jerneja, ROVŠEK, Barbara. Presentation of the European research project SECURE. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 23. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9373769]

5. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals in school. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 32. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9374537]

6. PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Birefringence of a unixial nematic liquid crystal - direction-dependent property. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 40. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9375049]

7. PAVLIN, Jerneja, ŠKARABOT, Miha, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Experiment for illustrating the anisotropy in refractive index of liquid crystals in school. V: 24th International Liquid Crystal Conference, Mainz, August 19th - 24th 2012. Scientific program. Mainz: German Chemical Society, 2012, 1 str. [COBISS.SI-ID 9352009]

8. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Anisotropy is everywhere. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 123. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9291593]

9. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals in school - waht can they offer?. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 220. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9292105]

10. PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, VAUPOTIČ, Nataša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. Demonstration of the angular dependence of the extraordinary refraction index. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 246. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9292617]

 

MAJA PEČAR [33126]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals in teaching. V: JOKIĆ, Stevan (ur.), MILIČIĆ, Dragana (ur.). Inquiry based education (IBSE) in the primary school. Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Science, 2012, str. 27-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 9369673]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, VEREŠ, Lara, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments for demonstration of liquid crystals properties. V: DIVJAK, Saša (ur.). Proceeding book of the Joint International Conference MPTL '16 - HSCI 2011 : MPTL '16 Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning [and] Hsci 2011 Conference Hands on Science, 15th -17th September 2011, University of Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: organizers, 2012, str. 242-247, ilustr. http://www.mptl-hsci.si/images/stories/booklet_mptl_hsci_web.pdf. [COBISS.SI-ID 9232969]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja. Polarizacija okrog nas. V: VIDMAR, Maša (ur.), AVSEC, Anastazija. Nacionalna konferenca Poti do kakovostnega znanja naravoslovja in matematike, Brdo pri Kranju, 11. in 12. decembra 2012. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2012, str. 92-93. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-prispevkov-NAMA2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9537865]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals in school. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 32. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9374537]

5. PEČAR, Maja, BABIČ, Vito, ČEPIČ, Mojca. Observing optical properties of transparent anisotropic materials under different illuminations. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 41. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9375305]

6. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Conoscopy of liquid crystals in the classroom. V: 24th International Liquid Crystal Conference, Mainz, August 19th - 24th 2012. Scientific program. Mainz: German Chemical Society, 2012, 1 str. [COBISS.SI-ID 9352777]

7. PEČAR, Maja, BABIČ, Vito, ČEPIČ, Mojca. Transparent anisotropic materials in monochromatic and white light. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 137. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9291849]

8. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals in school - waht can they offer?. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 220. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9292105]

9. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Conoscopic figure formation through experiments with anisotropic materials. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 245. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9292361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. PEČAR, Ivan, PEČAR, Maja (ur.). Prešnica : zgodba časa in ljudi. Prešnica: Krajevna skupnost, 2012. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-269-754-9. [COBISS.SI-ID 262525184]

 

MOJCA PEČAR [18748]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. UMEK, Maja, SKRIBE-DIMEC, Darja, PEČAR, Mojca. Bologna study programme and practical pedagogical training of future elementary teachers in Slovenia : new possibilities, open issues, the impact of the economics crisis. V: DYTRTOVÁ, Radmila (ur.), JORDÁNOVÁ, Barbora (ur.), SANDANUSOVÁ, Anna (ur.). Dynamic of institutional education in the context of training of teachers specialized in science, agricultural and related fields : Conference Proceedings = sbornik z VII. ročníku mezinárodní vědecké konference, Tatranská Štrba, 3 and 4 February 2012. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Institut vzdělávání a poradenství, 2012, str. 179-184, tabeli. [COBISS.SI-ID 9659465]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. PEČAR, Mojca. Refleskija pedagoške prakse kot pomemben dejavnik spodbujanja profesionalnega razvoja prihodnjih učiteljev. V: VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Sodobne teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 15-32. [COBISS.SI-ID 9173577]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 262608384]

4. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ, Milica G., PEČAR, Mojca. Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-649-2. ISBN 978-961-241-650-8. ISBN 978-961-241-651-5. [COBISS.SI-ID 260986112]

5. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor, SKRIBE-DIMEC, Darja. Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-541-9. ISBN 978-961-241-549-5. [COBISS.SI-ID 260562176]

6. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-241-620-1. [COBISS.SI-ID 260793600]

7. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Učbenik. 10. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6357-57-9. [COBISS.SI-ID 260553728]

8. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (ur.). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 7a ed. Ljubljana: Modrijan, 2011-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. [COBISS.SI-ID 256341504]

9. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 6a ed. Ljubljana: Modrijan, 2010-2012. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6183-87-1. ISBN 978-961-6357-01-2. [COBISS.SI-ID 251343360]

10. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (ur.). A környezet és én : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 4. kiad. Ljubljana: Modrijan, 2010-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-6183-88-8. [COBISS.SI-ID 251402752]

11. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (ur.). A környezet és én : környezetismeret a kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 2. kiadás. Ljubljana: Modrijan, [200-?]-<2002>. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-88-5. ISBN 961-6357-00-X. [COBISS.SI-ID 119312896]

12. BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, KOS, Zvonka (ur.). Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola novennale. 2a ed. Lubiana: Modrijan, 2000-. Zv. <2>, ilustr. ISBN 961-6183-87-7. ISBN 961-6357-01-8. [COBISS.SI-ID 109064448]

 

2.05 Drugo učno gradivo

13. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Quaderno attivo. 6a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012. 61 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6357-43-2. [COBISS.SI-ID 262634240]

14. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare, Quaderno attivo. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2012. 67 str., [2] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6357-68-5. [COBISS.SI-ID 262634496]

15. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 59 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-621-8. [COBISS.SI-ID 260794368]

16. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A környezet és én 3 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskolák 3. osztálya számára, Munkafüzet. 10. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6357-71-5. ISBN 978-961-241-104-6. [COBISS.SI-ID 262595840]

17. ANTIĆ, Milica G., BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor, KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 12. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 67 str., [2] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6357-56-2. [COBISS.SI-ID 260553472]

 

MOJCA PEČEK ČUK [11611]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEČEK, Mojca, MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica. Who is responsible for vulnerable pupils? : the attitudes of teacher candidates in Serbia and Slovenia. Eur. j. teach. educ., 2012, vol. 35, no. 3, str. 327-346. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02619768.2012.686105, doi: 10.1080/02619768.2012.686105. [COBISS.SI-ID 9232201]

2. ČUK, Ivan, BUČAR PAJEK, Maja, JAKŠE, Barbara, PAJEK, Jernej, PEČEK, Mojca. Morphologic bilateral differences of top level gymnasts. Int. J. Morphol. (Online), 2012, vol. 30, no. 1, str. 110-114, tabeli. http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v30n1/art19.pdf. [COBISS.SI-ID 4258481]

3. MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, PEČEK, Mojca. Uverenja budućih učitelja iz Slovenije i Srbije o inkluzivnom obrazovanju. Nastava vasp., 2012, letn. 61, št. 2, str. 247-265. http://www.pedagog.rs/Nastava%20tekstovi/niv%2002-12.pdf. [COBISS.SI-ID 9325641]

4. LESAR, Irena, ČUK, Ivan, PEČEK, Mojca. Učitelji o vedenjskih značilnostih marginaliziranih skupin učencev. Pedagoš. obz., 2012, letn. 27, [št.] 5, str. 3-18, tabele. [COBISS.SI-ID 9518153]

5. BUČAR PAJEK, Maja, PEČEK, Mojca, PAJEK, Jernej. Low back pain in physically active young adults = Bolečina v križu pri telesno aktivnih mladih odraslih. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], mar. 2012, letn. 81, št. 3, str. 205-217, ilustr. [COBISS.SI-ID 4200369]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. KALIN, Jana, PEČEK, Mojca. Editorial. CEPS journal, 2012, vol. 2, no. 1, str. 5-12. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/739. [COBISS.SI-ID 9199945]

 

1.22 Intervju

7. PEČEK, Mojca. Kakšno podobo posreduje šola?. Šol. razgl., 2. mar. 2012, letn. 63, št. 5, str. 11, portret. [COBISS.SI-ID 9129033]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

8. PEČEK, Mojca, DEVJAK, Tatjana, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Državljanska vzgoja in etika, Delovni zvezek za državljansko vzgojo in etiko v 8. razredu devetletne osnovne šole, (Raziskovalec 8). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 69 str., ilustr. ISBN 978-86-341-4036-1. [COBISS.SI-ID 259973888]

9. PEČEK, Mojca, CHAKIR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 25 f. [COBISS.SI-ID 9419081]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. CEPS journal. Peček Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

11. Šolska kronika. Peček-Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

Mentor pri magistrskih delih

12. MUNDA, Milanka. Počutje romskih učencev v osnovni šoli v Mariboru : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Munda], 2012. 195 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/996. [COBISS.SI-ID 9305673]

 

MARJANCA PERGAR-KUŠČER [15382]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCIČ, Majda, PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Dejavniki učenja in sporočilnost šolskega prostora = Learning factors and the massage conveyed by the school environment. Sodob. pedagog., feb. 2012, letn. 63 =129, št. 1, str. 112-138, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 9116745]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. PERGAR-KUŠČER, Marjanca, CAVAION, Irina Moira. Empathy as a meaningful dimension for community building. V: CUNNINGHAM, Peter (ur.), FRETWELL, Nathan (ur.). The thirteenth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Erasmus Academic Network. Creating communities : local, national and global : proceedings of the fourteenth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Erasmus Academic Network, York 2012 : [incorporating the Eight CitizED Conference and the First Creating Citizenship Communities Conference], (Selected papers from the fourteenth CiCe Conference). London: Children's Identity and Citizenship in Europe, CiCe: Institute for Policy Studies in Education, cop. 2012, str. 395-404. [COBISS.SI-ID 9529673]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PERGAR-KUŠČER, Marjanca, CAVAION, Irina Moira. Empathy as a meaningful dimension for community building. V: Fourteenth Annual CiCe Network Conference, 24th - 26th May 2012, University of York, United Kingdom. Creating communities : local, national and global : programme and abstract book. York: University, 2012, str. 31. http://cice.londonmet.ac.uk/londonmet/fms/MRSite/Research/cice/2012%20Conference/LMU_001_CICE_Conference_Programme_r2.pdf. [COBISS.SI-ID 9283145]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. MORITOKI, Nagisa, PERGAR-KUŠČER, Marjanca. On the overuse of foreign words in Japanese : the role of the language and culture in the case of amae. V: STARC, Sonja (ur.). Akademski jeziki v času globalizacije, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 267-281, 326-328, ilustr. [COBISS.SI-ID 9543497]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Komentor pri doktorskih disertacijah

5. URBANČIČ, Matej. Medpredmetna povezava vsebin in razumevanje pri predmetu Naravoslovje : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Urbančič], 2012. VIII, 186 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/726. [COBISS.SI-ID 9184841]

 

TOMAŽ PETEK [32433]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETEK, Tomaž. Ozaveščenost o javnem govornem nastopanju - priložnost za profesionalni razvoj učitelja. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2012, letn. 57, št. 3/4, str. 115-129. [COBISS.SI-ID 9615945]

2. PETEK, Tomaž. Criteria for public speech planning : characteristics of language learning. Linguistica (Ljublj., Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2012, letn. 52, str. 381-392. [COBISS.SI-ID 50802018]

3. PETEK, Tomaž. Strategije raziskovanja in poučevanja pismenosti. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2012, letn. 23, št. 3/4, str. 199-220, 288-289, tabele. [COBISS.SI-ID 2514775]

 

1.04 Strokovni članek

4. PETEK, Tomaž. Mesto in vloga javnega govornega nastopanja v študijskih programih za izobraževanje učiteljev razrednega pouka. Razred. pouk, dec. 2012, letn. 14, št. 3, str. 4-10. [COBISS.SI-ID 9529929]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

5. PETEK, Tomaž. Vloga javnega govornega nastopanja pri poklicu učitelja/vzgojitelja. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. [Polhov Gradec]: Eduvision, 2012, str. 683-693. [COBISS.SI-ID 9504841]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. OSTERMAN, Sonja, PETEK, Tomaž. Slovenščina 5, Samostojni delovni zvezek za slovenščino v petem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 2 zv. (92; 92 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-2137-4. ISBN 978-961-01-2138-1. [COBISS.SI-ID 260853504]

7. OSTERMAN, Sonja, PETEK, Tomaž. Slovenščina 5, Samostojni delovni zvezek za slovenščino v petem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 2 zv. (92; 92 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-2137-4. ISBN 978-961-01-2138-1. [COBISS.SI-ID 262564608]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Lektor

8. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, GABER, Slavko, KALIN, Jana, KREK, Janez, MEDVEŠ, Zdenko, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Analiza predmetnika osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-253-100-3. [COBISS.SI-ID 264533248]

9. BAJD, Barbara. Moji prvi morski polži in školjke : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, Harting, 2012. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-01-9. [COBISS.SI-ID 261733632]

10. KRNEL, Dušan (ur.), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (ur.), KOSTANJEVEC, Stojan (ur.). Naravoslovje v Reggio projektih : priročnik : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-253-083-9. [COBISS.SI-ID 261224704]

11. POLAK, Alenka. Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu : priročnik : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-253-084-6. [COBISS.SI-ID 261363200]

12. JAKOPIČ BRANC, Katarina, KRALJ, Sonja, NOVAK, Slavica, POKLUKAR, Maja, RITUPER, Tatjana, ROŽMAN, Urška, SRPČIČ, Ana, DEVJAK, Tatjana (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Sto jezikov otrok : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-253-085-3. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/devjak_bercnik.pdf. [COBISS.SI-ID 261739520]

13. LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka. Teorija in praksa sodelovanja s starši : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-253-082-2. [COBISS.SI-ID 261080832]

14. TURNŠEK, Nada, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, FIDERŠEK, Rita, HOZJAN, Tina, NOVAK, Metka, SLAKONJA, Anita. Učenje je pustolovščina : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013 : [priročnik]. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-253-091-4. [COBISS.SI-ID 261900544]

 

KARMEN PIŽORN [21612]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PIŽORN, Karmen, MOE, Eli. A validation study of the national assessment instruments for young English language learners in Norway and Slovenia. CEPS journal, 2012, vol. 2, no. 3, str. 75-96, tabele. [COBISS.SI-ID 9476425]

2. ERBELI, Florina, PIŽORN, Karmen. Reading ability, reading fluency and ortographic skills : the case of L1 Slovene English as a foreign language students. CEPS journal, 2012, vol. 2, no. 3, str. 119-139, tabele. [COBISS.SI-ID 9476937]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PIŽORN, Karmen. Is the English language test for 11-year-olds in Slovenia a diagnostic test?. V: American Association for Applied Linguistics, Boston, March 24 - 27, 2012. Interdisciplinarity : [programme and abstracts]. Boston: American Association for Applied Linguistics, AAAL, 2012, str. 79. [COBISS.SI-ID 9175113]

4. RUTAR LEBAN, Tina, PIŽORN, Karmen, MLEKUŽ, Ana, VRŠNIK PERŠE, Tina. Foreign language competences in Europe. V: Regional and global cooperation in educational research : the joint Australian association for research in education and Asia-Pacific education research association conference : world education research association focal meeting. Sidney: University of Sidney, 2012, 1 str. http://eventmobi.com/aare-apera2012/session?id=102619. [COBISS.SI-ID 2508631]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. PIŽORN, Karmen. Tujezikovni standardi - prijatelji ali sovražniki?. V: ŽAKELJ, Amalija (ur.), BORSTNER, Marjeta (ur.). Razvijanje in vrednotenje znanja. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012, str. 106-115. [COBISS.SI-ID 9503817]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. PIŽORN, Karmen. Editorial. CEPS journal, 2012, vol. 2, no. 3, str. 5-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1189. [COBISS.SI-ID 9475401]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

7. RUTAR LEBAN, Tina, PIŽORN, Karmen, VRŠNIK PERŠE, Tina, MLEKUŽ, Ana. Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah [ESLC 2011] : povzetki rezultatov. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2411863]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Predmetni izpitni katalog za maturo. Angleški jezik. Pižorn, Karmen (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-2010. ISSN 1318-4040. [COBISS.SI-ID 35856128]

 

Mentor pri magistrskih delih

9. SELIČ, Mija. Sodelovalno učenje pri tujem in maternem jeziku v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Selič], 2012. 165 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1185. [COBISS.SI-ID 9478729]

 

URŠULA PODOBNIK [21677]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. PODOBNIK, Uršula. Otrokova likovna raziskovanja. V: FRELIH, Črtomir (ur.), MUHOVIČ, Jožef (ur.). Likovno, vizualno : eseji o likovni in vizualni umetnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 137-150, ilustr. [COBISS.SI-ID 9260873]

2. PODOBNIK, Uršula. Preschool children's researching interests and role of visual arts' expressing media. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : conference proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 119-127. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/conference/eaen.pdf. [COBISS.SI-ID 9243977]

 

ALENKA POLAK [13907]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POLAK, Alenka. Timsko delo v slovenski pedagoški praksi : realnost ali utvara?. Vzgoja izob., 2012, letn. 43, št. 3/4, str. 61-70, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 9269321]

 

1.05 Poljudni članek

2. POLAK, Alenka. Timsko delo je učenje o drugih in o sebi. Vzgoja izob., 2012, letn. 43, št. 3/4, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 9268809]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

3. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija, POLAK, Alenka, KOLŠEK, Vasja. Predšolska vzgoja : od starega k novemu. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 130 str., tabele. ISBN 978-961-253-095-2. [COBISS.SI-ID 263042560]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

4. POLAK, Alenka. Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu : priročnik : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-253-084-6. [COBISS.SI-ID 261363200]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Vzgoja in izobraževanje. Polak, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. JELEN, Silvija. Analiza in razvoj timskega vodenja vrtca (študija primera) : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Jelen], 2012. 203 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1249. [COBISS.SI-ID 9520713]

 

OLGA POLJŠAK-ŠKRABAN [13906]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Poljšak Škraban, Olga (član uredniškega sveta 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

2. Socialna pedagogika. Poljšak-Škraban, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

BRANKA POTOČNIK KRAJNIK [20748]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Glasba v šoli in vrtcu. Potočnik Krajnik, Branka (član uredniškega odbora 2010-2012). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

 

Dirigent, zborovodja

2. Mozaiki svetlobe : župnijska cerkev sv. Siksta, Predoslje pri Kranju, 5. maj 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9524553]

 

SIMONA PROSEN [25002]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Personality and cognitive abilities as predictors of university students' academic achievement. Druš. istraž. (Zagreb), 2012, god. 21, br. 3, str. 715-732. http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pilar.hr%2Fdrustvena-istrazivanja%2Findex. php%3Fjournal%3Ddrustvena-istrazivanja%26page%3Darticle%26op%3Ddownload%26path%255B%255D%3D10.5559%252Fdi.21.3. 06%26path%255B%255D%3D82&ei=w4KOUN6oA4axtAb8soDwCQ&usg=AFQjCNHFdaQZPpInNe0F3Bfg3pOBhHEmGw&sig2=EwyHy0TXvYuVgVNO7eN4Ng, doi: 10.5559/di.21.3.06. [COBISS.SI-ID 9450569]

2. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Attachment style in university students and its importance for their professional work. Journal of education and future, 2012, issue 2, str. 1-14. http://www.jef.nesibeaydin.k12.tr/images/DOKUMANLAR/2_sayi/1.pdf. [COBISS.SI-ID 9420361]

 

SUZANA PULEC LAH [15383]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PULEC LAH, Suzana. Teachers' knowledge and beliefs about attention deficit hyperactivity disorder. V: MIKOVIĆ, Marina (ur.). 8. međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, Zagreb, 27. - 29. rujan 2012. Knjiga sažetaka, (Znanstveni niz, 22). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2012, str. 209. http://www.conference.erf.unizg.hr/images/stories/ERF%20Conference-Book%20of%20Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9417289]

 

JANA RAPUŠ PAVEL [15907]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, KOBOLT, Alenka. The importance of a collaborative relationship and discourse in teaching students with emotional and behavioural difficulties. Stud. Eduk., 2012, nr. 19, str. 269-282, ilustr. [COBISS.SI-ID 9446473]

2. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Psychosocial aspects of internet use amongst youth in Slovenia. Stud. Eduk., 2012, nr. 23, str. 19-32. https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/5889/1/studia_eduk_23_s_19-32.pdf. [COBISS.SI-ID 9739593]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Socialna pedagogika. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

MARKO RAZPET [03231]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Sredine sredin. Obz. mat. fiz., 2012, letn. 59, št. 2, str. 41-49. [COBISS.SI-ID 9236041]

2. RAZPET, Marko. Neka verižnica. Obz. mat. fiz., 2012, letn. 59, št. 5, str. 161-169, ilustr. [COBISS.SI-ID 16547417]

3. RAZPET, Marko. Konstrukcija pravilnega petnajstkotnika. Presek, 2011/2012, letn. 39, št. 5, str. 4-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 9158217]

4. RAZPET, Marko. Šestilo v nekaterih jezikih. Presek, 2012/2013, letn. 40, št. 3, str. 7-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 9526857]

 

1.05 Poljudni članek

5. RAZPET, Marko. Pitagorov izrek v nekaterih jezikih. Presek, 2012/2013, letn. 40, št. 2, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 9463113]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. RAZPET, Marko. Der Kreisbogen und die wahre Kettenlinie. V: BINDER, Christa (ur.). Der Blick aufs Ganze : Gibt es große Linien in der Entwicklung der Mathematik? : Kurzfassungen der Vorträge. Wien: Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, 2012, str. 130-138, ilustr. [COBISS.SI-ID 9617225]

7. RAZPET, Marko. Hookove elipse in Luneburgova leča. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2012, Ljubljana, 25. oktober 2012 = International Conference InfoKomTeh 2012, 25th October 2012. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Polhov Gradec: Eduvision, 2012, str. 275-285, ilustr. [COBISS.SI-ID 9447497]

8. RAZPET, Marko. Elipsa skozi zgodovino. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. [Polhov Gradec]: Eduvision, 2012, str. 914-924, ilustr. [COBISS.SI-ID 9504329]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

9. RAZPET, Marko. Gibanja in krivulje v GeoGebri. V: Uporaba GeoGebre pri pouku matematike : posodobitveni program. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012, str. 4-7, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Nadaljnje_izobra%C5%BEevanje/2012_2013/PSD/SeminarGgb-2012-12-08.pdf. [COBISS.SI-ID 9531721]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

10. RAZPET, Marko. Izvor besede algoritem. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 58. [COBISS.SI-ID 16453977]

11. RAZPET, Marko. Pravilni petkotnik. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 61. [COBISS.SI-ID 16456281]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

12. RAZPET, Marko. Di Nardo, Elvira(I-BASI-MIF); Niederhausen, Heinrich(1-FLAT); Senato, Domenico(I-BASI-MIF): The classical umbral calculus: Sheffer sequences. (English summary). - Lecture Notes of Seminario Interdisciplinare di Matematica. Volume VIII, 101-130, Lect. Notes Semin. Interdiscip. Mat., 8, Semin. Interdiscip. Mat. (S.I.M.), Potenza, 2009. MathSciNet, mR2762399. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2762399.pdf. [COBISS.SI-ID 16192601]

13. RAZPET, Marko. Di Nardo, E.(I-BASI-MIF); Senato, D.(I-BASI-MIF): Symbolic solutions of some linear recurrences. (English summary). - J. Statist. Plann. Inference 142 (2012), no. 2, 423-429. MathSciNet, 2012, mR2843046. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2843046.pdf. [COBISS.SI-ID 16510809]

14. RAZPET, Marko. Uta C. Merzbach in Carl B. Boyer, A history of mathematics, third edition, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2011, 688 str. Obz. mat. fiz., 2012, letn. 59, št. 4, str. 150-152, ilustr. [COBISS.SI-ID 9460809]

15. RAZPET, Marko. Alexander Ostermann in Gerhard Wanner, Geometry by its history, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2012, 449 str. Obz. mat. fiz., 2012, letn. 59, št. 4, str. 152-154, ilustr. [COBISS.SI-ID 9461065]

16. RAZPET, Marko. Walter Thirring, Lust am Forschen - Lebensweg und Begegnungen, Seifert Verlag, Dunaj, 2008, 288 strani + zgoščenka. Obz. mat. fiz., 2012, letn. 59, št. 4, str. 155-156, ilustr. [COBISS.SI-ID 9461321]

17. RAZPET, Marko. Joseph O'Rourke, How to fold it - the mathematics of linkages, origami, and polyhedra, Cambridge University Press, Cambridge in drugje, 189 strani. Obz. mat. fiz., 2012, letn. 59, št. 4, str. 157-158, ilustr. [COBISS.SI-ID 9461577]

 

1.25 Drugi sestavni deli

18. RAZPET, Marko. Seminar za zgodovino matematičnih znanosti. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 39-40. [COBISS.SI-ID 16450137]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

19. RAZPET, Marko. LATEX, matematika in klasična grščina : študijsko gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Pedagoška fakulteta, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, 2012. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9078345]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

20. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

21. Presek. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Ilustrator

22. CEDILNIK, Anton. Matematični priročnik. 4. izd. Radovljica: Didakta, 2012. ISBN 978-961-261-300-6. [COBISS.SI-ID 264245504]

 

Pisec recenzij

23. LAMPRET, Vito. Matematika 1. Del 1, Preslikave, števila in vektorski prostori : [univerzitetni učbenik]. 1. izdaja. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2012. XIV, 292 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-02-0. [COBISS.SI-ID 260841728]

 

NADA RAZPET [13224]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Nada. Palica, svetilo in sence. Fiz. šoli, dec. 2012, letn. 18, št. 3, str. 158-165, ilustr. [COBISS.SI-ID 9536585]

2. RAZPET, Nada. Zvitki papirja. Naravosl. solnica, jesen 2012, letn. 17, št. 1, str. 36, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1342. [COBISS.SI-ID 9577033]

3. RAZPET, Nada. Prostornina prizmatoida. Presek, 2012/2013, letn. 40, št. 1, str. 4-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 9418313]

4. RAZPET, Nada. Trikotniki v trikotniku. Presek, 2012/2013, letn. 40, št. 3, str. 4-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 9526601]

 

1.05 Poljudni članek

5. RAZPET, Nada. Koliko igrač?. Naravosl. solnica, zima 2012, letn. 16, št. 2, str. 32, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/753. [COBISS.SI-ID 9161801]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Otročje lahko?. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2012, Ljubljana, 25. oktober 2012 = International Conference InfoKomTeh 2012, 25th October 2012. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Polhov Gradec: Eduvision, 2012, str. 208-215, ilustr. [COBISS.SI-ID 9447241]

7. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. IT in konceptualno učenje. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2012, Ljubljana, 25. oktober 2012 = International Conference InfoKomTeh 2012, 25th October 2012. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Polhov Gradec: Eduvision, 2012, str. 300-309. [COBISS.SI-ID 9447753]

8. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Using school measurements to rate the quality of the environment. V: LINDELL, Anssi (ur.), KÄHKÖNEN, Anna-Leena (ur.), VIIRI, Jouni (ur.). Physics alive : proceedings, (Research report, 10/2012). Jyväskylä: University, 2012, str. 230-235. https://www.jyu.fi/en/congress/girep2011/main-page/electronic-proceedings-of-the-girep-epec-2011-conference. [COBISS.SI-ID 9370953]

9. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. A physics students is getting ready for vacations. V: LINDELL, Anssi (ur.), KÄHKÖNEN, Anna-Leena (ur.), VIIRI, Jouni (ur.). Physics alive : proceedings, (Research report, 10/2012). Jyväskylä: University, 2012, str. 278-283. https://www.jyu.fi/en/congress/girep2011/main-page/electronic-proceedings-of-the-girep-epec-2011-conference. [COBISS.SI-ID 9370697]

10. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Projekt parabola. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. [Polhov Gradec]: Eduvision, 2012, str. 925-935, ilustr. [COBISS.SI-ID 9504585]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

11. RAZPET, Nada. Can a mathematician teach physics?. V: BINDER, Christa (ur.). Der Blick aufs Ganze : Gibt es große Linien in der Entwicklung der Mathematik? : Kurzfassungen der Vorträge. Wien: Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, 2012, str. 117-127, ilustr. [COBISS.SI-ID 9617481]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

12. RAZPET, Nada. Aktivni učenec potrebuje aktivnega učitelja = An active learner needs an active teacher. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu : 9. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 9th international scientific meeting : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2012, str. 113-114. [COBISS.SI-ID 9473609]

13. RAZPET, Nada, FURLAN, Petra, COTIČ, Nastja. Pa poskusimo! = Let's try!. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu : 9. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 9th international scientific meeting : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2012, str. 115-117. [COBISS.SI-ID 9473865]

14. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Estimating the quality of the environment by school experiments. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 20. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9373513]

15. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. We love experiments, we do not like theory. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 25. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9374025]

16. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Why are experiments and theory both necessary?. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 92. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9291081]

17. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. How to make content easier for the student. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 93. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9291337]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

18. RAZPET, Nada. Geometrijski magični kvadrati. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 61. [COBISS.SI-ID 16456537]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

19. RAZPET, Nada. Kako se temu reče?. V: STARC, Sonja (ur.). Akademski jeziki v času globalizacije, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 100-110, 299-301. [COBISS.SI-ID 9542729]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

20. RAZPET, Nada. Svet nihanj in valovanj : Janez Strnad, Knjižnica Sigma - 90, 2010. Fiz. šoli, jun. 2012, letn. 18, št. 1, str. 62-64. [COBISS.SI-ID 9255497]

 

1.25 Drugi sestavni deli

21. RAZPET, Nada. Poročilo podpredsednice. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 13. [COBISS.SI-ID 16441689]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

22. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 2 zv. (94; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0098-7. [COBISS.SI-ID 260027648]

23. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 2 zv. (95; 97 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0097-0. [COBISS.SI-ID 261188608]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

24. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

 

Ilustrator

25. CEDILNIK, Anton. Matematični priročnik. 4. izd. Radovljica: Didakta, 2012. ISBN 978-961-261-300-6. [COBISS.SI-ID 264245504]

26. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, STRGULC-KRAJŠEK, Simona, PUTRLE, Dejan, URBANIČ, Gorazd, PONIKVAR PETRICA, Polonca. Naravoslovje 7, Delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovnošolskega izobraževanja. 5. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 87 str., ilustr. ISBN 978-86-365-0555-7. [COBISS.SI-ID 262378240]

 

ŠPELA RAZPOTNIK [21371]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEKLEVA, Bojan, KOZAR, Maja, RAZPOTNIK, Špela. Evalvacija programa nastanitvene podpore društva Kralji ulice po prvih štirih letih. Soc. pedagog. (Ljubl.), jul. 2012, letn. 16, št. 2, str. 95-132. [COBISS.SI-ID 9330505]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Action research of homelessness in Ljubljana. V: HEIMGARTNER, Arno (ur.), LOCH, Ulrike (ur.), STING, Stephan (ur.). Empirische Forschung in der Sozialen Arbeit : Methoden und methodologische Herausforderungen, (Soziale Arbeit - Social Issues, 15). 1. izd. Münster, Westf: LIT, 2012, str. 25-38. [COBISS.SI-ID 9213001]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. RAZPOTNIK, Špela. Fabrika liberalnega kapitalizma ukinja čistilne naprave : uvodnik. Kralji ulice, maj 2012, letn. 8, št. 72, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 9213257]

4. RAZPOTNIK, Špela. Mogoče je samo to pomembno : mogoče moraš samo najti nekoga, da ga udomačiš. V: VIGAN, Delphine de. No in jaz, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012, str. 293-303. [COBISS.SI-ID 9479241]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. RAZPOTNIK, Špela. Brezdomstvo in spol. Kralji ulice, jan. 2012, letn. 8, št. 68, str. 27. [COBISS.SI-ID 9090633]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek

6. RAZPOTNIK, Špela. Najprej stanovanje : [dokumentarni film] : Televizija Slovenija, 1. program. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2012. 1 video DVD (25 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 9758793]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Kralji ulice. Razpotnik, Špela (urednik 2005-2012). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

8. Socialna pedagogika. Razpotnik, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

9. KUNAVER, Jurij (ur.), JURANČIČ ŠRIBAR, Luna (ur.), GOSTINČAR, Mirjam (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Tlakovanke : [reciklirka pesmi, aforizmov in šal kraljev & kraljic ulice]. V Ljubljani: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2012. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-92747-3-6. [COBISS.SI-ID 264607232]

 

Mentor - drugo

10. SIMONČIČ, Adrijana, ROŠER, Cveta (ur.). Zbornik zaključnih nalog pri predmetu Odzivi na drugačnost in oblikovanje identitet : podiplomski študij predšolske vzgoje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 175 str. [COBISS.SI-ID 9223753]

 

Komentor pri magistrskih delih

11. NOVAK, Diana. Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Novak], 2012. VIII, 165 str., [11] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1206. [COBISS.SI-ID 9485641]

 

DUŠAN REPOVŠ [07083]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CÁRDENAS, Manuel, LASHERAS, Francisco F., QUINTERO, Antonio, REPOVŠ, Dušan. On manifolds with nonhomogeneous factors. Cent. Eur. J. Math. (Print), 2012, vol. 10, no. 3, str. 857-862. http://dx.doi.org/10.2478/s11533-012-0026-6. [COBISS.SI-ID 16241753]

2. KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On the homology of the Harmonic Archipelago. Cent. Eur. J. Math. (Print), 2012, vol. 10, no. 3, str. 863-872. http://dx.doi.org/10.2478/s11533-012-0038-2. [COBISS.SI-ID 16242009]

3. NIKIFORČIN, Oleg Rostislavovič, REPOVŠ, Dušan. L-fuzzy strongest postcondition predicate transformers as L-idempotent linear or affine operators between semimodules of monotonic predicates. Fuzzy sets syst.. [Print ed.], 2012, vol. 208, str. 67-78. http://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2012.06.007. [COBISS.SI-ID 16389721]

4. GUTIK, Oleg, REPOVŠ, Dušan. On monoids of monotone injective partial selfmaps of integers with cofinite domains and images. Georgian math. j., 2012, vol. 19, no. 3, str. 511-532. http://dx.doi.org/10.1515/gmj-2012-0022. [COBISS.SI-ID 16376665]

5. BALASHOV, Maxim V., REPOVŠ, Dušan. On Pliś metric on the space of strictly convex compacta. J. convex anal., 2012, vol. 19, no. 1, str. 171-183. http://www.heldermann.de/JCA/JCA19/JCA191/jca19010.htm. [COBISS.SI-ID 16117081]

6. PAGON, Dušan, REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. On the codimension growth of simple color Lie superalgebras. J. Lie theory, 2012, vol. 22, no. 2, str. 465-479. http://www.heldermann.de/JLT/JLT22/JLT222/jlt22017.htm. [COBISS.SI-ID 16070233]

7. BAZYLEVYCH, Lidia, REPOVŠ, Dušan, ZARICHNYI, Michael. Hyperspaces of max-plus convex subsets of powers of the real line. J. math. anal. appl., 2012, vol. 394, no. 2, str. 481-487. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2012.05.002. [COBISS.SI-ID 16310361]

8. REPOVŠ, Dušan. Asymptotics for singular solutions of quasilinear elliptic equations with an absorption term. J. math. anal. appl., 2012, vol. 395, iss. 1, str. 78-85. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2012.05.017. [COBISS.SI-ID 16320089]

9. AGEEV, Sergej Mihajlovič, REPOVŠ, Dušan. Zadača o rasprostranenii nakryvajuščej gomotopii dlja kompaktnyh grupp preobrazovanij. Mat. zametki, 2012, t. 92, vyp. 6, str. 803-818. http://mi.mathnet.ru/rus/mz/v92/i6/p803. [COBISS.SI-ID 16514905]

10. REPOVŠ, Dušan, SKOPENKOV, Mikhail, CENCELJ, Matija. Klassifikacija vloženij torov v 2-metastabil´noj razmernosti. Mat. sb. (Mosk.), 2012, t. 203, no. 11, str. 129-158. [COBISS.SI-ID 16435545]

11. AGEEV, Sergej Mihajlovič, REPOVŠ, Dušan. The covering homotopy extension problem for compact transformation groups. Math. notes - Ross. akad., 2012, vol. 92, no. 6, str. 737-750. http://dx.doi.org/10.1134/S0001434612110181. [COBISS.SI-ID 16515161]

12. MIHĂILESCU, Mihai, REPOVŠ, Dušan. On a PDE involving the Ap(.)-Laplace operator. Nonlinear anal.. [Print ed.], 2012, vol. 75, iss. 2, str. 975-981. http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2011.09.034. [COBISS.SI-ID 16056153]

13. RĂDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Combined effects in nonlinear problems arising in the study of anisotropic continuous media. Nonlinear anal.. [Print ed.], 2012, vol. 75, no. 3, str. 1524-1530. http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2011.01.037. [COBISS.SI-ID 16090201]

14. KRISTÁLY, Alexandru, REPOVŠ, Dušan. On the Schrödinger-Maxwell system involving sublinear terms. Nonlinear anal.: real world appl., 2012, vol. 13, iss. 1, str. 213-223. http://dx.doi.org/10.1016/j.nonrwa.2011.07.027. [COBISS.SI-ID 16024665]

15. REPOVŠ, Dušan, ZDOMSKYY, Lyubomyr. On the Menger covering property and D-spaces. Proc. Am. Math. Soc., 2012, vol. 140, no. 3, str. 1069-1074. http://dx.doi.org/10.1090/S0002-9939-2011-10945-6. [COBISS.SI-ID 16079961]

16. REPOVŠ, Dušan, ZARICHNYI, Michael. Nonexistence of linear operators extending Lipschitz (pseudo)metric. Publ. math. (Debr.), 2012, vol. 81, fasc. 1-2, str. 31-39. http://www.math.klte.hu/publi/contents.php?szam=81. [COBISS.SI-ID 16336217]

17. FUNAR, Louis, LASHERAS, Francisco F., REPOVŠ, Dušan. Groups which are not properly 3-realizable. Rev. mat. iberoam., 2012, vol. 28, no. 2, str. 401-414. http://www.ems-ph.org/journals/show_abstract.php?issn=0213-2230&vol=28&iss=2&rank=4. [COBISS.SI-ID 16297817]

18. CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan, SKOPENKOV, Mikhail. Classification of knotted tori in 2-metastable dimension. Sbornik, Mathematics, 2012, vol. 203, no. 11, str. 1654-1681. http://iopscience.iop.org/1064-5616/203/11/A08/pdf/1064-5616_203_11_A08.pdf. [COBISS.SI-ID 16558425]

19. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan. Direct limit topologies in the categories of topological groups and of uniform spaces. Tohoku Math. J., 2012, vol. 64, no. 1, str. 1-24. [COBISS.SI-ID 16215897]

20. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan. A topological characterization of LF-spaces. Topol. appl.. [Print ed.], 2012, vol. 159, iss. 5, str. 1475-1488. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2012.01.011. [COBISS.SI-ID 16197465]

21. REPOVŠ, Dušan, ROSICKI, Witold, VIRK, Žiga, ZASTROW, Andreas. On Minc's sheltered middle path. Topol. appl.. [Print ed.], 2012, vol. 159, iss. 10-11, str. 2609-2620. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2012.04.008. [COBISS.SI-ID 16297305]

22. REPOVŠ, Dušan, ŠARKO, Vladimir Vasil´evič. S [sub] 1-Bott functions on manifolds. Ukr. mat. ž., 2012, t. 64, no. 12, str. 1685-1698. [COBISS.SI-ID 16560985]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

23. REPOVŠ, Dušan, AGEEV, Sergej Mihajlovič. On Murayama's theorem on extensor properties of G-spaces of given orbit types. V: 2010 International Conference on Topology and its Applications, June 26-30, 2010, Nafpaktos, Greece. 2010 International Conference on Topology and its Applications, (Topology and its applications, Vol. 159, iss. 7). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2012, str. 1743-1749. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2011.07.030. [COBISS.SI-ID 16225625]

24. REPOVŠ, Dušan. A two-parameter control for contractive-like multivalued mappings. V: 2010 International Conference on Topology and its Applications, June 26-30, 2010, Nafpaktos, Greece. 2010 International Conference on Topology and its Applications, (Topology and its applications, Vol. 159, iss. 7). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2012, str. 1899-1905. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2011.04.027. [COBISS.SI-ID 16224857]

25. GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan. Chaotic examples in low-dimensional topology : Dennis J. Garity, Dušan Repovš. V: ROBNIK, Marko (ur.), ROMANOVSKI, Valery (ur.). 8th International Summer School/Conference "Let's Face Chaos through Nonlinear Dynamics", University of Maribor, 26 June - 10 July 2011, Slovenia. Let’s face chaos through nonlinear dynamics : 8th international summer school/conference, Maribor, Slovenia 26 June - 10 July 2011, (AIP conference proceedings, 1468). New York: American Institute of Physics, 2012, str. 158-165. doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.4745578. [COBISS.SI-ID 16401497]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

26. REPOVŠ, Dušan. Topological properties of Busemann G-spaces. V: The Fourth Geometry Meeting dedicated to the centenary of A. D. Alexandrov : August 20-24, 2012, Saint-Petersburg, Russia : abstracts. St. Petersburg: V. A. Steklov Institute of Mathematics, 2012, str. 25. http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2012/A100/alex_plenary/repovs.pdf. [COBISS.SI-ID 16367705]

27. REPOVŠ, Dušan. Wild Cantor sets: New results, conjectures and questions. V: Geometrija v Odesi - 2012 : tezi dopovidej mižnarodnoi konferencii : tezisy dokladov meždunarodnoj konferencii : abstracts of the International Conference. Odesa: Blagodijnij fond "Nauka", cop. 2012, str. 97. [COBISS.SI-ID 16311641]

28. REPOVŠ, Dušan. How to improve fundamental research in developing countries: UNESCO diploma program in mathematics and physics at ICTP. V: ROBNIK, Marko (ur.), SAMEC, Marko (ur.). 1st Out of the Box Conference, 15-17 May 2012, University of Maribor. Innovative ways to improve the culture of living : [programme book]. Maribor: RAZ:UM, 2012, str. 43. http://www.youtube.com/watch?v=d3_nHlWcHOM, http://www.slideshare. net/OutBoxSI/obc-how-to-improve-fundamental-research-in-developing-countries-unesco-diploma-program-in-mathematics-and-physics-at-ictp. [COBISS.SI-ID 16295769]

29. REPOVŠ, Dušan. Teorija vozlov in fizika = Knot theory and physics. V: ROBNIK, Marko (ur.), KOROŠAK, Dean (ur.). 11. simpozij fizikov Univerze v Mariboru, 6., 7. in 8. december 2012, Maribor. Zbornik povzetkov. Maribor: CAMTP, 2012, 2 str. http://www.camtp.uni-mb.si/fizmb/2012/zbornik_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 16528729]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

30. REPOVŠ, Dušan. A two-parameter control for contractive-like multivalued mappings : [key note talk]. V: 10th International Conference on Fixed Point Theory and its Applications, July 9 - 15, 2012, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania. ICFPTA-2012 : abstracts. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 16337497]

31. REPOVŠ, Dušan, HALVERSON, Denise M. On the generalized R. L. Moore problem. V: International Conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach : abstracts of reports. Lviv: Shevchenko Scientific Society, 2012, str. 108. [COBISS.SI-ID 16425561]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

32. REPOVŠ, Dušan. Hipoteze Busemann-a i Bing-Borsuk-a = The Busemann and the Bing-Borsuk Conjectures. Podgorica: Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, 11. 9. 2012. [COBISS.SI-ID 16394073]

33. REPOVŠ, Dušan. The Moore conjecture and related problems. Craiova: Universitatea din Craiova, Departamentul de Matematica, 5. 4. 2012. [COBISS.SI-ID 16250969]

34. REPOVŠ, Dušan. On the Busemann conjecture and related problems. Provo: Brigham Young University, Department of Mathematics, 23. 10. 2012. [COBISS.SI-ID 16431961]

35. REPOVŠ, Dušan. On the generalized R. L. Moore problem. Provo: Brigham Young University, Department of Mathematics, 24. 1. 2012. [COBISS.SI-ID 16192857]

36. REPOVŠ, Dušan. Recognition problem for topological manifolds. Ankara: Geometry and Topology Seminar, Department of Mathematics, Middle East Technical University, 5. 11. 2012. [COBISS.SI-ID 16437593]

37. REPOVŠ, Dušan. Topology of rigid embeddings of compacta into Euclidean spaces. Udine: Universita degli studi di Udine, Dipartimento di Matematica e Informatica, 15. 2. 2012. [COBISS.SI-ID 16214105]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

38. 6th European Congress of Mathematics, STS Geometric Topology, Krakow, July 2-7, 2012, REPOVŠ, Dušan. New results on codimension one manifold factors. Krakow, 4. 7. 2012. [COBISS.SI-ID 16328025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

39. Advances in nonlinear analysis. Repovš, Dušan (član uredniškega sveta 2012-). [Print ed.]. Berlin: De Gruyter, 2012-. ISSN 2191-9496. http://www.degruyter.com/view/j/anona. [COBISS.SI-ID 16253785]

40. Analele Universitaaţii din Craiova. Seria matematicaa, informaticaa. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2009-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. [COBISS.SI-ID 15211865]

41. Analele Universităţii "Ovidius" Constanţa. Seria Matematică. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Constanţa: Ovidius University Press, 1993-. ISSN 1224-1784. [COBISS.SI-ID 15056729]

42. Atti del Seminario Matematico e Fisico del'Universita di Modena e Reggio Emilia. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 1995-). Modena: Seminario Matematico e Fisico, Unniversita di Modena. ISSN 1825-1269. [COBISS.SI-ID 13671513]

43. Matematični studii. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). L´viv: L´vivs´kie matemativcníe tovaristvo, 1991-. ISSN 1027-4634. [COBISS.SI-ID 15183449]

44. Mediterranean journal of mathematics. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2004-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. [COBISS.SI-ID 13561433]

 

Komentor pri doktorskih disertacijah

45. FRANC, Aleksandra. Ocene topološke kompleksnosti : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Franc], 2012. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 263847936]

 

Član komisije za zagovor

46. FELICIAN-DUMITRU, Preda. Topological and monotonicity methods in the study of nonlinear partial differential equations : Ph.D. Thesis. [Bucharest: F.-D. Preda], 2012. 105 str. [COBISS.SI-ID 16414297]

 

DAVID RIHTARŠIČ [31016]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. The role of equipment and accessories in the early teaching of robotics. World transactions on engineering and technology education, 2012, vol. 10, no. 1, str. 29-34, ilustr. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.10,%20No.1%20%282012%29/04-09-Rihtarsic-D.pdf. [COBISS.SI-ID 9205321]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KUŠAR, Tomaž, RIHTARŠIČ, David. Doseganje učnih ciljev pri predmetu robotika v tehniki. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna multikonferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2012, Kranjska Gora, 21.-24. marec 2012, 21st-24th March 2012. Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2012, str. 1187-1193, ilustr. http://prispevki.sirikt.si/datoteke/zbornik_sirikt2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9165385]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. SUSMAN, Katarina, RIHTARŠIČ, David, KUŠAR, Tomaž. Stik z električno upornostjo. V: VIDMAR, Maša (ur.), AVSEC, Anastazija. Nacionalna konferenca Poti do kakovostnega znanja naravoslovja in matematike, Brdo pri Kranju, 11. in 12. decembra 2012. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2012, str. 94-95, ilustr. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-prispevkov-NAMA2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9538121]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. SUSMAN, Katarina, RIHTARŠIČ, David, KUŠAR, Tomaž. Supplementary way of introducing electrical resistance. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 42. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9375561]

5. SUSMAN, Katarina, RIHTARŠIČ, David, KUŠAR, Tomaž. Personal touch with electric resistance. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 70. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9290825]

6. SUSMAN, Katarina, RIHTARŠIČ, David, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. Wow, it works! : introducing electricity to children. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 389. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9293385]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

7. KERNC, Andreja. Roboti kot mravlje : raziskovalna naloga s področja robotike. Mokronog: Osnovna šola, 2012. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5628640]

 

ALENKA ROT VRHOVEC [34816]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. ROT VRHOVEC, Alenka, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, GOMBOC, Simona. Brihtna glavca za cicibane, Naloge za zgodnje opismenjevanje : [5-7 let]. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2119-0. [COBISS.SI-ID 260376832]

2. JAMNIK, Tilka, GRUDEN-CIBER, Jožica, MEDVED-UDOVIČ, Vida, GOMBOC, Simona, ROT VRHOVEC, Alenka, LUTAR IVANC, Aleksandra (ur.). Slovenščina 1 : s slikanico na rami, Delovni zvezek za jezik in književnost. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0594-7. [COBISS.SI-ID 260795904]

3. JAMNIK, Tilka, GRUDEN-CIBER, Jožica, MEDVED-UDOVIČ, Vida, GOMBOC, Simona, ROT VRHOVEC, Alenka, LUTAR IVANC, Aleksandra (ur.). Slovenščina 1 : s slikanico na rami, Delovni zvezek za jezik in književnost. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0594-7. [COBISS.SI-ID 262789632]

4. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-01-0595-4. ISBN 978-961-01-0605-0. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 262740224]

5. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0605-0. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 260574208]

6. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-01-0595-4. ISBN 978-961-01-0605-0. [COBISS.SI-ID 254320896]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

7. ROT VRHOVEC, Alenka. Letna priprava za slovenščino v 1. razredu po posodobljenem UN : jezikovni del. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. http://www.mladinska.com/_files/17320/Letna_priprava_s_slikanico_na_rami_1_po%20posodobljenem_UN.doc. [COBISS.SI-ID 9482313]

8. GOMBOC, Simona, ROT VRHOVEC, Alenka. Slovenščina 1, S slikanico na rami : delovni zvezek : prenovljene dnevne učne priprave za slovenščino - jezikovni pouk. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. http://www.mladinska.com/_files/17176/Dnevna_priprava_s_slikanico_na_rami_1_dz_po_posodobljenem_UN.doc. [COBISS.SI-ID 9481033]

9. GOMBOC, Simona, ROT VRHOVEC, Alenka. Slovenščina 1, S slikanico na rami : delovni zvezek z DVD-jem : učna priprava za slovenščino - jezikovni pouk. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. http://www.mladinska.com/_files/2944/dnevna_%20priprava_s_slikanico_na_rami_1.doc. [COBISS.SI-ID 9479497]

10. OSTERMAN, Sonja, GOMBOC, Simona, ROT VRHOVEC, Alenka. Slovenščina 2, S slikanico na rami : letna priprava za pouk slovenščine - jezika v 2. razredu osnovne šole po posodobljenem učnem načrtu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. http://www.mladinska.com/_files/15832/Letna_priprava_Slovenscina_2_s_slikanico_na_rami_po_posodobljenem_UN.doc. [COBISS.SI-ID 9482569]

11. GOMBOC, Simona, ROT VRHOVEC, Alenka. Slovenščina, S slikanico na rami : zvezek za opismenjevanje 1. del : priročnik za slovenščino - jezikovni pouk. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. http://www.mladinska.com/_files/2946/prirocnik_SLO_ZO_1_del.doc. [COBISS.SI-ID 9480777]

12. GOMBOC, Simona, ROT VRHOVEC, Alenka. Slovenščina, S slikanico na rami : zvezek za opismenjevanje 1. del : učna priprava za slovenščino - jezikovni pouk. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. http://www.mladinska.com/_files/16102/Dnevna_priprava_s_slikanico_na_rami_1_del_po_posodobljenem_UN_delno.doc. [COBISS.SI-ID 9482825]

13. GOMBOC, Simona, ROT VRHOVEC, Alenka. Slovenščina, S slikanico na rami : zvezek za opismenjevanje 1. del : učna priprava za slovenščino - jezikovni pouk. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. http://www.mladinska.com/_files/2945/Dnevna_%20priprava_SLO_1.del.doc. [COBISS.SI-ID 9479753]

 

BARBARA ROVŠEK [13366]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. ROVŠEK, Barbara, BAJC, Jure. Projekt SECURE v Sloveniji. V: VIDMAR, Maša (ur.), AVSEC, Anastazija. Nacionalna konferenca Poti do kakovostnega znanja naravoslovja in matematike, Brdo pri Kranju, 11. in 12. decembra 2012. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2012, str. 189-191, ilustr. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-prispevkov-NAMA2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9538633]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. BAJC, Jure, ROVŠEK, Barbara. Formation of a rainbow - an experiment in optics. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 7. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9372745]

3. PAVLIN, Jerneja, ROVŠEK, Barbara. Presentation of the European research project SECURE. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 23. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9373769]

4. BAJC, Jure, ROVŠEK, Barbara. Understanding rainbow at the pre-university level. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 264. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9292873]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. ROVŠEK, Barbara. 32. tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 29-30. [COBISS.SI-ID 16445273]

6. ROVŠEK, Barbara. Srečanje najuspešnejših mladih matematikov, fizikov in astronomov 2012. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 34. [COBISS.SI-ID 16446041]

 

JOŽE RUGELJ [05808]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. RUGELJ, Jože, CIGLARIČ, Mojca, KREVL, Andrej, PANČUR, Matjaž, BRODNIK, Andrej. Constructivist learning environment in a cloud. V: UDEN, Lorna (ur.). Workshop on learning technology for education in cloud (LTCE'12), (Advances in intelligent systems and computing, Vol. 173). New York: Springer, 2012, str. 193-204, ilustr. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-30859-8_18. [COBISS.SI-ID 9358409]

2. ZAPUŠEK, Matej, FRIŠKOVEC, Anja, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Svet spremenljivk - izobraževalna računalniška igra. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna multikonferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2012, Kranjska Gora, 21.-24. marec 2012, 21st-24th March 2012. Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2012, str. 309-316, ilustr. http://prispevki.sirikt.si/datoteke/zbornik_sirikt2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9163849]

3. CERAR, Špela, RUGELJ, Jože. Bober - mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna multikonferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2012, Kranjska Gora, 21.-24. marec 2012, 21st-24th March 2012. Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2012, str. 1078-1085, ilustr. http://prispevki.sirikt.si/datoteke/zbornik_sirikt2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9164105]

4. OCEPEK, Uroš, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Računalniški sistem ALECA za podporo konstruktivističnemu učenju. V: BAČNIK, Andreja (ur.), TRSTENJAK, Bernarda (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.), KOSTA, Maja (ur.). Mednarodna multikonferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2012, Kranjska Gora, 21.-24. marec 2012, 21st-24th March 2012. Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2012, str. 1313-1318, ilustr. http://prispevki.sirikt.si/datoteke/zbornik_sirikt2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9164617]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. RUGELJ, Jože. Serious computer games as instructional technology : predavanje na Personal & Shared Strategies for Teachers in Web 2.0 Intensive Programme, University of Education, Linz, 29. jul. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9356361]

6. RUGELJ, Jože. Serious games as didactic tool for teaching programming : predavanja na Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius, 28. maj - 3. jun. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9272905]

7. RUGELJ, Jože. Serious games projects : predavanje na Instituto Superior de Engenharia do Porto, Porto, 27. jan. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9192521]

8. RUGELJ, Jože. Strategies for efficient use of ICT. Multimedia for learning. Serious games in education : predavanja na University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Riga, 25. - 31. mar. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9192265]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. RUGELJ, Jože. Beaver 2011 in Slovenia : predavanje na 8th International "Bebras" workshop with open conference on informatics at school: fundamentals, innovation, and rersearch, Druskininkai, 30. maj 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9273161]

10. RUGELJ, Jože, ZAPUŠEK, Matej, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Serious games as didactic tool for teaching programming : predavanje na 8th International "Bebras" workshop with open conference on informatics at school: fundamentals, innovation, and rersearch, Druskininkai, 29. maj 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9272649]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Komentor pri magistrskih delih

11. STRGAR, Marjana. Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri obravnavi pravljic v 3. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Strgar], 2012. 144 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1207. [COBISS.SI-ID 9485129]

 

IGOR SAKSIDA [12453]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAKSIDA, Igor. Z odprtimi očmi zagotovo pridemo na zeleno vejo kritičnega branja : navodila za pisanje in merila za vrednotenje razlagalnega spisa ter rezultati na državnem tekmovanju v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2011/2012. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2012, letn. 57, št. 1/2, str. 19-34, 127-128, ilustr. [COBISS.SI-ID 51510370]

 

1.04 Strokovni članek

2. SAKSIDA, Igor. Dialoška kulturna intervencija otroške in mladinske govorice. Življenje na dotik, maj 2012, letn. 1, št. 5, str. 32-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 9250889]

 

1.05 Poljudni članek

3. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : kdor vesele pesmi poje .... Kekec (Ljubl.), jan. - jun. 2012, letn. 21, št. 5 - 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 9105225]

4. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : kdor vesele pesmi poje .... Kekec (Ljubl.), sep. 2012, letn. 22, št. 1, str. 20-21, ilustr., okt. 2012, letn. 22, št. 2, str. 20-22, ilustr., dec. 2012, letn. 22, št. 4, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 9354313]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

5. SAKSIDA, Igor. Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje - pisno preverjanje kritičnega branja po jasnih kriterijih. V: BORSTNER, Marjeta (ur.), ŽAKELJ, Amalija, ZMAZEK, Blaž, GRIL, Alenka, BARLE LAKOTA, Andreja, ZUPANC, Darko, SAKSIDA, Igor, CANKAR, Gašper, MAGAJNA, Zlatan, ŽEROVNIK, Janez. Razvijanje in vrednotenje znanja : zbornik prispevkov s posveta, 7. in 8. december 2012, Maribor. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2012, str. 24-28. [COBISS.SI-ID 9491785]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

6. SAKSIDA, Igor. Nagrajene pisave - nagrada za bralca. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2012, letn. 57, št. 1/2, str. 125. [COBISS.SI-ID 9582665]

7. SAKSIDA, Igor. Svet desetke : niti zgodb sedanjega in puzzle prihodnjega časa : Cvetka Bevc, Desetka, založba Arsem, 2011. Otrok knj., 2012, letn. 39, št. 84, str. 89-91. [COBISS.SI-ID 9478473]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. SAKSIDA, Igor. Branje, pogovor in molk. Šol. razgl., 3. feb. 2012, letn. 63, št. 3, str. 1. [COBISS.SI-ID 9108553]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

9. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČJAK, Sonja, KRANJC, Simona, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor, ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, DUH, Matjaž, VIDEMŠEK, Mateja, ROTAR PANCE, Branka, RIBIČ, Marija, KERN, Milka, URANKAR POČKAJ, Mojca (ur.). Lili in Bine, [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 156 str., [7] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-271-105-4. [COBISS.SI-ID 263892736]

 

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

10. ŽAKELJ, Amalija, ZMAZEK, Blaž, GRIL, Alenka, BARLE LAKOTA, Andreja, ZUPANC, Darko, SAKSIDA, Igor, CANKAR, Gašper, MAGAJNA, Zlatan, ŽEROVNIK, Janez, BORSTNER, Marjeta (ur.). Razvijanje in vrednotenje znanja : zbornik prispevkov s posveta, 7. in 8. december 2012, Maribor. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2012. 128 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-03-0064-9. ISBN 978-961-03-0071-7. http://www.zrss.si/pdf/Razvijanjeinvrednotenjeznanja2012zbornikprispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 264513536]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. SAKSIDA, Igor. Pogovor za razvijanje družinske pismenosti : predavanje na srečanju Peti čudežni mlinček, Zreče, 16. feb. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9109321]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. CEPS journal. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

13. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Slovenščina. Saksida, Igor (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-2010. ISSN 1581-9353. [COBISS.SI-ID 214353408]

14. Slovenščina v šoli. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

15. GRGINIČ, Marija, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja, SAKSIDA, Igor (ur.). ABC 3 : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo, Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole. 9. natis. Mengeš: Izolit, 2012. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-6625-23-4. ISBN 978-961-6625-24-1. ISBN 978-961-6625-25-8. ISBN 978-961-6625-26-5. [COBISS.SI-ID 261276160]

16. Babica, ti loviš! : berilo 4 : za četrti razred osnovne šole. 5. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 191 str., ilustr. ISBN 978-86-11-16444-1. [COBISS.SI-ID 262567168]

17. Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 263121152]

 

Mentor pri magistrskih delih

18. STRGAR, Marjana. Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri obravnavi pravljic v 3. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Strgar], 2012. 144 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1207. [COBISS.SI-ID 9485129]

 

Zbiratelj

19. Babica, ti loviš! : berilo 4 : za četrti razred osnovne šole. 5. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 191 str., ilustr. ISBN 978-86-11-16444-1. [COBISS.SI-ID 262567168]

20. Kdo se skriva v ogledalu? : berilo 6 : za šesti razred osnovne šole. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0659-3. [COBISS.SI-ID 261083136]

21. Na mavrico po pravljico : berilo za 2. razred devetletne osnovne šole. 1. izd. Mengeš: Izolit, 2012. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-6279-12-3. [COBISS.SI-ID 261276672]

22. Razširi roke : berilo 4 : za četrti razred osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0832-0. [COBISS.SI-ID 261811200]

23. Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 263121152]

 

Pisec recenzij

24. STARC, Sonja (ur.). Akademski jeziki v času globalizacije = Academic languages in the era of globalisation, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-28-8. [COBISS.SI-ID 264727552]

25. HONZAK, Mojca. Dober dan, književnost : zbirka nalog za učence od šestega do devetega razreda osnovne šole. 9. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 128 str., ilustr. ISBN 978-86-11-16122-8. [COBISS.SI-ID 260279808]

26. HARAMIJA, Dragica. Nagrajene pisave : opusi po letu 1991 nagrajenih slovenskih mladinskih pripovednikov, (Knjižna zbirka Misel o slovenski besedi). Murska Sobota: Franc-Franc, 2012. 390 str. ISBN 978-961-255-051-6. [COBISS.SI-ID 70938113]

 

MATEJ SANDE [19289]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. SANDE, Matej. Poročanje o uporabi kokaina v medijih. V: ZORMAN, Maja (ur.), PAŠ, Mina (ur.). Kako poročati o drogah? : smernice za odgovorno poročanje o drogah v medijih. Ljubljana: Združenje DrogArt: Društvo novinarjev Slovenije, 2012, str. 12-16. http://www.zmanjsevanje-skode.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/Kako_porocati_o_drogah.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1152. [COBISS.SI-ID 9457737]

2. SANDE, Matej. Informiranje, znanje in povezovanje v NVO. V: SANDE, Matej (ur.). Opolnomočenje NVO : informiranje, znanje in povezovanje. Ljubljana: Združenje Drogart, 2012, str. 1-5. http://www.zmanjsevanje-skode.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/OpolnomocenjeNVO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1299. [COBISS.SI-ID 9558089]

3. SANDE, Matej. Priprava akcijskega načrta za prenos dobre prakse v NVO. V: SANDE, Matej (ur.). Opolnomočenje NVO : informiranje, znanje in povezovanje. Ljubljana: Združenje Drogart, 2012, str. 55-70. http://www.zmanjsevanje-skode.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/OpolnomocenjeNVO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1300. [COBISS.SI-ID 9558345]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

4. SANDE, Matej. Uporaba kokaina v nočnem življenju v Sloveniji. Ljubljana: Združenje DrogArt, 2012. ISBN 978-961-91028-5-5. http://pefprints.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 260377344]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Socialna pedagogika. Sande, Matej (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

6. SANDE, Matej (ur.). Opolnomočenje NVO : informiranje, znanje in povezovanje. Ljubljana: Združenje Drogart, 2012. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-91028-8-6. [COBISS.SI-ID 263677696]

 

Pisec recenzij

7. KVATERNIK, Ines (ur.). Zmanjševanje škode na področju prepovedanih drog. Koper: Zavod za zdravstveno varstvo, 2012. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-92984-6-6. [COBISS.SI-ID 264883200]

 

GORDANA SCHMIDT [23034]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOS, Marjanca, SCHMIDT, Gordana, JERMAN, Janez. "When we go out, we get in" - outdoor learning about nature through creative movement in early childhood. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : conference proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 94-102. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/conference/eaen.pdf. [COBISS.SI-ID 9243465]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. SCHMIDT, Gordana. Plesne spodbude za otroke. V: Konferenca plesne pedagogike, 11.-13. oktober 2012, Velenje, Slovenija. [Ljubljana: JSKD, 2012], str. 19, portret. [COBISS.SI-ID 9434697]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Ilustrator

3. UMEK, Evelina. Deklica in metulj. Trst: Mladika, 2012. [26] str., ilustr. ISBN 978-88-7342-172-6. [COBISS.SI-ID 4695532]

 

JURIJ SELAN [28386]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SELAN, Jurij. Biti vmes - umetnost kot praxis. Phainomena (Ljubl.), jun. 2012, letn. 21, št. 80/81, str. 51-65. [COBISS.SI-ID 513094018]

2. SELAN, Jurij. Likovna umetnost in slovenščina. Slov. šoli, 2012, letn. 15, št. 1, str. 55-66, 69, ilustr. [COBISS.SI-ID 9237833]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. SELAN, Jurij. Anesthesia : sodobna umetnost in mehanizmi diskurza. V: FRELIH, Črtomir (ur.), MUHOVIČ, Jožef (ur.). Likovno, vizualno : eseji o likovni in vizualni umetnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 83-97, ilustr. [COBISS.SI-ID 9260361]

 

BARBARA SICHERL-KAFOL [13869]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, DENAC, Jerneja, ZALAR, Konstanca. Načrtovanje ciljev glasbene vzgoje na psihomotoričnem, afektivnem in spoznavnem področju = Planning music education objectives in psychomotor, affective and cognitive domain. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu : 9. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 9th international scientific meeting : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2012, str. 132-135. [COBISS.SI-ID 9474121]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. SICHERL-KAFOL, Barbara. Ringaraja, gib nas razvaja. V: Konferenca plesne pedagogike, 11.-13. oktober 2012, Velenje, Slovenija. [Ljubljana: JSKD, 2012], str. 24, portret. [COBISS.SI-ID 9434953]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. SICHERL-KAFOL, Barbara. Music in the context of interdisciplinary connections in Slovene schools. V: DENAC, Olga (ur.). New perspectives in music education in Slovenia, (Fine arts, music and literature). New York: Nova Science Publishers, cop. 2012, str. 29-40. [COBISS.SI-ID 9431113]

4. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, DENAC, Jerneja, ZALAR, Konstanca. Music curriculum planning in primary school. V: DENAC, Olga (ur.). New perspectives in music education in Slovenia, (Fine arts, music and literature). New York: Nova Science Publishers, cop. 2012, str. 85-96. [COBISS.SI-ID 9431369]

5. DENAC, Olga, SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Jerneja, ČAGRAN, Branka. Arts and cultural education in Slovenian education system. V: DENAC, Olga (ur.). New perspectives in music education in Slovenia, (Fine arts, music and literature). New York: Nova Science Publishers, cop. 2012, str. 173-193. [COBISS.SI-ID 9432393]

6. SICHERL-KAFOL, Barbara. Music partnership model in context. V: DENAC, Olga (ur.). New perspectives in music education in Slovenia, (Fine arts, music and literature). New York: Nova Science Publishers, cop. 2012, str. 195-206. [COBISS.SI-ID 9432649]

7. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga. Creative expression through contemporary musical language. V: LÓPEZ-VARELA, Asunción (ur.). Social sciences and cultural studies - issues of language, public opinion, education and welfare. Rijeka: InTech, 2012, str. 347-354. http://www.intechopen. com/books/social-sciences-and-cultural-studies-issues-of-language-public-opinion-education-and-welfare/creative-expression-through-contempor ary-musical-language. [COBISS.SI-ID 9429065]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. SICHERL-KAFOL, Barbara. Z Ringarajo odkrivamo glasbeni jezik : predavanje na srečanju Peti čudežni mlinček, Zreče, 16. feb. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9109833]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Glasba v šoli in vrtcu. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

10. Glasbeno-pedagoški zbornik. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 1995-. ISSN 1318-6876. [COBISS.SI-ID 53810176]

 

Komentor pri specialističnih delih

11. JARC, Katja. Združevanje metod gibalno-plesne in glasbene terapije pri otrocih s posebnimi potrebami v povojnem okolju : specialistično delo. Ljubljana: [K. Jarc], 2012. 150 str., [2] str. pril. http://pefprints.pef.uni-lj.si/1014/. [COBISS.SI-ID 9328969]

 

Pisec recenzij

12. DENAC, Olga. Načrtovanje glasbenih dejavnosti v zgodnjem obdobju otroštva : visokošolski učbenik. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2012. ISBN 978-961-6647-34-2. http://www.pef.um.si/content/Studij/1stopnja/E_studijska_gradiva/Denac/6834_Visokošolski_učbenik_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 69348609]

 

Član komisije za zagovor

13. BAČLIJA SUŠIĆ, Blaženka. Functional music pedagogy in piano learning : doctoral dissertation. Ljubljana: [B. Bačlija Sušić], 2012. 342 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2303111]

 

DARJA SKRIBE-DIMEC [11613]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKRIBE-DIMEC, Darja. S preverjanjem znanja do kakovostnega pouka naravoslovja. Vzgoja izob., 2011/2012, letn. 42/43, št. 6/1, str. 44-50, tabele. [COBISS.SI-ID 9070153]

 

1.04 Strokovni članek

2. RODE, Sara, SKRIBE-DIMEC, Darja. Pojmovanje fotosinteze. Naravosl. solnica, pomlad 2012, letn. 16, št. 3, str. 4-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 9269833]

3. SKRIBE-DIMEC, Darja. Pouk na prostem v ledeni deželi - na Islandiji. Naravosl. solnica, jesen 2012, letn. 17, št. 1, str. 12-17, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1338. [COBISS.SI-ID 9576009]

4. SKRIBE-DIMEC, Darja. Odnos do okolja. Šol. razgl., 3. feb. 2012, letn. 63, št. 3, str. 13. [COBISS.SI-ID 9283913]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. UMEK, Maja, SKRIBE-DIMEC, Darja, PEČAR, Mojca. Bologna study programme and practical pedagogical training of future elementary teachers in Slovenia : new possibilities, open issues, the impact of the economics crisis. V: DYTRTOVÁ, Radmila (ur.), JORDÁNOVÁ, Barbora (ur.), SANDANUSOVÁ, Anna (ur.). Dynamic of institutional education in the context of training of teachers specialized in science, agricultural and related fields : Conference Proceedings = sbornik z VII. ročníku mezinárodní vědecké konference, Tatranská Štrba, 3 and 4 February 2012. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Institut vzdělávání a poradenství, 2012, str. 179-184, tabeli. [COBISS.SI-ID 9659465]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

6. SKRIBE-DIMEC, Darja. Comenius Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja. V: BELCIJAN, Aljoša (ur.). Zbornik Comenius in Grundtvig Individualnih mobilnosti : primeri dobrih praks : 2010-2011. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2012, str. 12-15, ilustr. http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/publikacije/2012/ZBORNIK%20COMENIUS%20IN%20GRUNDTVIG_K.pdf. [COBISS.SI-ID 9583433]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

7. SKRIBE-DIMEC, Darja. Skrivnosti našega telesa : smešni in zaresni odgovori na večne otroške "zakaje" : prevod Jelka Pogačnik, izdala Mladinska knjiga Založba, Ljubljana 2011, 24 strani. Naravosl. solnica, zima 2012, letn. 16, št. 2, str. 36-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 9162569]

8. SKRIBE-DIMEC, Darja. Baraba Bajd, Moji prvi listavci, preprost določevalni ključ, Mohorjeva družba, Celovec, 2012, 28 str. Naravosl. solnica, pomlad 2012, letn. 16, št. 3, str. 38. [COBISS.SI-ID 9271369]

9. SKRIBE-DIMEC, Darja. Predstavitev priročnika Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Vzgoja izob., 2011/2012, letn. 42/43, št. 6/1, str. 74-75, ilustr. [COBISS.SI-ID 9070409]

 

1.25 Drugi sestavni deli

10. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, SKRIBE-DIMEC, Darja. Kviz o temperaturi. Naravosl. solnica, zima 2012, letn. 16, št. 2, str. 34-35. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/755. [COBISS.SI-ID 9162313]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

11. CIZEJ, Vesna, KALAN, Martina, SKRIBE-DIMEC, Darja. Naravoslovje 5 : učbenik za 5. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-234-994-3. [COBISS.SI-ID 262363392]

12. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor, SKRIBE-DIMEC, Darja. Okolje in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-541-9. ISBN 978-961-241-549-5. [COBISS.SI-ID 260562176]

13. SKRIBE-DIMEC, Darja, UMEK, Maja, VRŠČAJ, Dušan, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČONČ, Vera. Raziskujem in razmišljam 1, Delovni učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 85 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-02-0120-5. [COBISS.SI-ID 261163264]

14. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko. Raziskujemo, gradimo, Učbenik za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole, (Vedež 4). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 103 str., ilustr. ISBN 978-86-341-2950-2. [COBISS.SI-ID 260088832]

 

2.05 Drugo učno gradivo

15. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko, ZAJC, Sonja. Raziskujemo in gradimo 5, Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 119 str. [20] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-02-0316-2. [COBISS.SI-ID 261373440]

16. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko. Raziskujemo, gradimo, Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole, (Vedež 4). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 103 str., ilustr. ISBN 978-86-341-2949-6. [COBISS.SI-ID 260088320]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

17. Naravoslovna solnica. Skribe-Dimec, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Pisec recenzij

18. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-241-620-1. [COBISS.SI-ID 260793600]

 

 

DARIJA SKUBIC [17088]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. SKUBIC, Darija. Stališča vzgojiteljev do zgodnje pismenosti v Sloveniji = Pre-school teachers´ viewpoints on early literacy in Slovenia. Revija za elementarno izobraževanje, sep. 2012, letn. 5, št. 2/3, str. 153-166, tabele. [COBISS.SI-ID 9391945]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: JONTES, Breda (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela, KALIN, Mateja, KRŽAN, Sergeja, SEDELJŠAK, Katarina. Kako je nastala risanka v Vrtcu Globoko : participacija otrok v vrtcu : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_risanka.pdf. [COBISS.SI-ID 9274441]

3. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: KRNEL, Dušan (ur.), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (ur.), KOSTANJEVEC, Stojan (ur.). Naravoslovje v Reggio projektih : priročnik : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/krnel_gostincar_kostanjevec.pdf. [COBISS.SI-ID 9273929]

4. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: POLAK, Alenka. Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu : priročnik : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_polak.pdf. [COBISS.SI-ID 9274697]

5. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.), JAKOPIČ BRANC, Katarina, KRALJ, Sonja, NOVAK, Slavica, POKLUKAR, Maja, RITUPER, Tatjana, ROŽMAN, Urška, SRPČIČ, Ana. Sto jezikov otrok : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/devjak_bercnik.pdf. [COBISS.SI-ID 9267273]

6. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka. Teorija in praksa sodelovanja s starši : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/lepicnik_vodopivec.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/873. [COBISS.SI-ID 9273673]

7. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: TURNŠEK, Nada, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, FIDERŠEK, Rita, HOZJAN, Tina, NOVAK, Metka, SLAKONJA, Anita. Učenje je pustolovščina : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013 : [priročnik]. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 4. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/871. [COBISS.SI-ID 9266505]

8. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija. Predgovor. V: BRAČUN SOVA, Rajka, STRNAD, Brigita. Z igro v kiparski svet Dragice Čadež. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/kiparski-svet.pdf. [COBISS.SI-ID 9274185]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

9. DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija, POLAK, Alenka, KOLŠEK, Vasja. Predšolska vzgoja : od starega k novemu. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 130 str., tabele. ISBN 978-961-253-095-2. [COBISS.SI-ID 263042560]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

10. SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, GREGORC, Jera (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). 100 jezikov na čutni poti : ideje za prakso : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-253-081-5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/zajec_skubic.pdf. [COBISS.SI-ID 261048576]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

11. MEDVED-UDOVIČ, Vida, SKUBIC, Darija, ZORMAN, Anja, FURLAN, Irena, JURKOVIČ, Majda. Cici zvezek 1 : [od 3. leta naprej]. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1325-6. [COBISS.SI-ID 262486016]

12. MEDVED-UDOVIČ, Vida, ZORMAN, Anja, SKUBIC, Darija, FURLAN, Irena, JURKOVIČ, Majda. Cici zvezek 2 : [od 4. leta naprej]. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1326-3. [COBISS.SI-ID 262486272]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, GREGORC, Jera (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). 100 jezikov na čutni poti : ideje za prakso : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-253-081-5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/zajec_skubic.pdf. [COBISS.SI-ID 261048576]

 

Komentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. JEREB, Vanda. Vzgojiteljeva kompetentnost za razvijanje zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Jereb], 2012. 88 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/1013/. [COBISS.SI-ID 9328713]

 

Pisec recenzij

15. PIRIH SVETINA, Nataša, PONIKVAR, Andreja. A, B, C --- 1, 2, 3, gremo, Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. 3. natis 3., prenovljene izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 151 str., ilustr. 1 CD. ISBN 978-961-237-229-3. [COBISS.SI-ID 259876864]

16. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

Lektor

17. Naravoslovna solnica. Skubic, Darija (lektor 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

18. BATISTIČ-ZOREC, Marcela, KALIN, Mateja, KRŽAN, Sergeja, SEDELJŠAK, Katarina, JONTES, Breda (ur.). Kako je nastala risanka v Vrtcu Globoko : participacija otrok v vrtcu : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 97, [V] str., ilustr. ISBN 978-961-253-086-0. [COBISS.SI-ID 261235456]

19. SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, GREGORC, Jera (ur.), SKUBIC, Darija (ur.). 100 jezikov na čutni poti : ideje za prakso : priročnik. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-253-081-5. http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/zajec_skubic.pdf. [COBISS.SI-ID 261048576]

20. DEVETAK, Iztok. Zagotavljanje kakovostnega znanja naravoslovja s pomočjo submikroreprezentacij : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-253-076-1. [COBISS.SI-ID 260592896]

 

MARKO SLAPAR [18171]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. SLAPAR, Marko. GeoGebra in matematična analiza. V: Uporaba GeoGebre pri pouku matematike : posodobitveni program. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012, str. 8-13, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Nadaljnje_izobra%C5%BEevanje/2012_2013/PSD/SeminarGgb-2012-12-08.pdf. [COBISS.SI-ID 9531977]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. MANFREDA KOLAR, Vida, SLAPAR, Marko, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Comparison of competences in inductive reasoning between primary teacher students and mathematics teacher students. V: MAJ-TATSIS, Božena (ur.), TATSIS, Konstantinos (ur.). Generalization in mathematics at all educational levels. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, str. 299-311. [COBISS.SI-ID 9289289]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

3. SLAPAR, Marko. Osnove kompleksne analize. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. ISBN 978-961-253-097-6. http://hrast.pef.uni-lj.si/~slaparma/KompleksnaAnaliza.pdf. [COBISS.SI-ID 263239936]

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. SLAPAR, Marko. Zapiski predavanj iz matematične analize. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2012. ISBN 978-961-276-478-4. http://hrast.pef.uni-lj.si/~slaparma/MA.pdf. [COBISS.SI-ID 262520576]

5. SLAPAR, Marko. Zapiski predavanj iz osnov matematične analize. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2012. ISBN 978-961-276-479-1. http://hrast.pef.uni-lj.si/~slaparma/OMA.pdf. [COBISS.SI-ID 262520832]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

6. Workshop Geometric and Complex Analysis, Departamento de Geometría y Topología, Universidad de Granada, November 22-23, 2012, SLAPAR, Marko. CR singular points of real manifolds in complex manifolds. Granada, 22. 11. 2012. [COBISS.SI-ID 16516697]

 

HELENA SMRTNIK VITULIĆ [21600]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Personality and cognitive abilities as predictors of university students' academic achievement. Druš. istraž. (Zagreb), 2012, god. 21, br. 3, str. 715-732. http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pilar.hr%2Fdrustvena-istrazivanja%2Findex. php%3Fjournal%3Ddrustvena-istrazivanja%26page%3Darticle%26op%3Ddownload%26path%255B%255D%3D10.5559%252Fdi.21.3. 06%26path%255B%255D%3D82&ei=w4KOUN6oA4axtAb8soDwCQ&usg=AFQjCNHFdaQZPpInNe0F3Bfg3pOBhHEmGw&sig2=EwyHy0TXvYuVgVNO7eN4Ng, doi: 10.5559/di.21.3.06. [COBISS.SI-ID 9450569]

2. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, ZUPANČIČ, Maja. Robust and specific personality traits as predictors of adolescents' final grades and GPA at the end of compulsory schooling. Eur. j. psychol. educ., 25. okt. 2012, str. 1-19. http://www.springerlink.com/content/fk27m4t23p2l2108/, doi: 10.1007/s10212-012-0161-2. [COBISS.SI-ID 9451081]

3. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Attachment style in university students and its importance for their professional work. Journal of education and future, 2012, issue 2, str. 1-14. http://www.jef.nesibeaydin.k12.tr/images/DOKUMANLAR/2_sayi/1.pdf. [COBISS.SI-ID 9420361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

4. POLAK, Alenka. Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu : priročnik : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-253-084-6. [COBISS.SI-ID 261363200]

 

TOMA STRLE [32198]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. STRLE, Toma. Metacognition and decision making : between first and third person perspective. Interdiscip. descr. complex syst. (Online). [Online ed.], 2012, letn. 10, št. 3, str. 284-297. http://www.indecs.eu/2012/indecs_10_3.pdf, doi: 10.7906/indecs.10.3.6. [COBISS.SI-ID 9544521]

 

KATARINA SUSMAN [28552]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals in teaching. V: JOKIĆ, Stevan (ur.), MILIČIĆ, Dragana (ur.). Inquiry based education (IBSE) in the primary school. Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Science, 2012, str. 27-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 9369673]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, VEREŠ, Lara, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments for demonstration of liquid crystals properties. V: DIVJAK, Saša (ur.). Proceeding book of the Joint International Conference MPTL '16 - HSCI 2011 : MPTL '16 Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning [and] Hsci 2011 Conference Hands on Science, 15th -17th September 2011, University of Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: organizers, 2012, str. 242-247, ilustr. http://www.mptl-hsci.si/images/stories/booklet_mptl_hsci_web.pdf. [COBISS.SI-ID 9232969]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. SUSMAN, Katarina, RIHTARŠIČ, David, KUŠAR, Tomaž. Stik z električno upornostjo. V: VIDMAR, Maša (ur.), AVSEC, Anastazija. Nacionalna konferenca Poti do kakovostnega znanja naravoslovja in matematike, Brdo pri Kranju, 11. in 12. decembra 2012. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2012, str. 94-95, ilustr. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-prispevkov-NAMA2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9538121]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals in school. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 32. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9374537]

5. SUSMAN, Katarina, RIHTARŠIČ, David, KUŠAR, Tomaž. Supplementary way of introducing electrical resistance. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 42. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9375561]

6. SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. In-plane liquid crystalline molecules behaviour presented by the mechanical model. V: 24th International Liquid Crystal Conference, Mainz, August 19th - 24th 2012. Scientific program. Mainz: German Chemical Society, 2012, 1 str. [COBISS.SI-ID 9352521]

7. SUSMAN, Katarina, RIHTARŠIČ, David, KUŠAR, Tomaž. Personal touch with electric resistance. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 70. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9290825]

8. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals in school - waht can they offer?. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 220. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9292105]

9. SUSMAN, Katarina, RIHTARŠIČ, David, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. Wow, it works! : introducing electricity to children. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 389. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9293385]

 

1.25 Drugi sestavni deli

10. SUSMAN, Katarina. Verižni eksperiment. Naravosl. solnica, zima 2012, letn. 16, št. 2, str. 28-29, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/751. [COBISS.SI-ID 9161289]

11. DZIOB, Daniel, GÓRSKA, Urszula, SUSMAN, Katarina. Physics educators gather at 1st SEEMPE. Phys. Educ., nov. 2012, vol. 47, no. 6, str. 652-653, ilustr. [COBISS.SI-ID 9478985]

12. BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Verižni eksperiment. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 49. [COBISS.SI-ID 16451929]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana, SUSMAN, Katarina (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012. 44 str. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9372233]

14. 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012 - SEEMPE 2012, 11th-12th September, 2012, Ljubljana, SUSMAN, Katarina (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012. ISBN 978-961-253-098-3. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 263400704]

 

Pisec recenzij

15. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, PRISTOVNIK, Tanja. Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012-. Zv. <1-3>, ilustr. ISBN 978-961-241-645-4. ISBN 978-961-241-646-1. ISBN 978-961-241-647-8. [COBISS.SI-ID 260985344]

 

MARJAN ŠIMENC [12196]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠIMENC, Marjan. Moralna vzgoja : reprodukcija, transmisija in razjasnjevanje vrednot. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2012, letn. 23, št. 5/6, str. 79-92, 138-139. [COBISS.SI-ID 2532439]

 

1.04 Strokovni članek

2. ŠIMENC, Marjan. Deset zapovedi za začetnike. FNM, Filoz. matur., 2012, letn. 19, št. 1/2, str. 46-49. [COBISS.SI-ID 2435671]

3. ŠIMENC, Marjan. Ali se izkušeni učitelj lahko o poučevanju česa nauči od didaktike?. FNM, Filoz. matur., 2012, letn. 19, št. 1/2, str. 50-57. [COBISS.SI-ID 2435927]

4. ŠIMENC, Marjan. Odvečnost pouka etike. FNM, Filoz. matur., 2012, letn. 19, št. 1/2, str. 58-67. [COBISS.SI-ID 2436183]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. KODELJA, Zdenko, ŠIMENC, Marjan. Slovenia. V: GLENN, Charles Leslie (ur.), DE GROOF, Jan (ur.). Balancing freedom, autonomy and accountability in education. Nijmegen: Wolf Legal, WLP, cop. 2012, str. 465-477. [COBISS.SI-ID 2438743]

6. ŠIMENC, Marjan. The European dimension in International civic and citizenship studies. V: RABENSTEINER, Pia-Maria (ur.), ROPO, Eero (ur.). Life and responsibility in European education, (European dimension in education and teaching, Vol. 5). Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren, cop. 2012, str. 200-212. [COBISS.SI-ID 2435415]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

7. ČEPIČ, Mitja, JUSTIN, Janez, KLEMENČIČ, Eva, KODELJA, Zdenko, SARDOČ, Mitja, ŠIMENC, Marjan, ŠTRAJN, Darko. Razvoj državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji : konceptualni okvir in razvoj kurikulumov (državljanska vzgoja in etika, družba), (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 22). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), tabele. ISBN 978-961-270-145-1. ISBN 978-961-270-146-8. ISBN 978-961-270-147-5. ISBN 978-961-270-148-2. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=126. [COBISS.SI-ID 264888320]

8. KOS KECOJEVIĆ, Živa, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, ŠUŠTERIČ, Nika, ŠIMENC, Marjan, TAŠNER, Veronika. Za kakovost javnih vrtcev in šol : primerjalne analize, (Žepnica), (Študije edukacijksih strategij). 1. izd. Ljubljana: Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta: SVIZ Slovenija, 2012. 52 str., tabele. ISBN 978-961-253-088-4. ISBN 978-961-253-089-1. http://www.sviz.si/Brosure/media/E-Zepnica_SPLET.pdf. [COBISS.SI-ID 261364224]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

9. KODELJA, Zdenko, ŠIMENC, Marjan. Pravica do izobraževanja : [vabljeno predavanje na izobraževanju Ekvilib Inštituta na področju človekovih pravic, Ljubljana, 27. 11. 2012]. Ljubljana: Ekvilib Inštitut, 2012. [COBISS.SI-ID 2461015]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. FNM. Filozofija na maturi. Šimenc, Marjan (odgovorni urednik 1994-, član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1998-. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 79291136]

11. Maturitetno letno poročilo. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1996-. ISSN 1318-7783. [COBISS.SI-ID 57556224]

12. Metodički ogledi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2010-). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1990-. ISSN 0353-765X. [COBISS.SI-ID 17195010]

13. Predmetni izpitni katalog za maturo. Filozofija. Šimenc, Marjan (član uredniškega sveta 1993-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-413X. [COBISS.SI-ID 35829760]

14. Problemi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1962-. ISSN 0555-2419. http://www.dlib.si/results/?query=%27title%3dproblemi%27&fformattypeserial=journal&sortDir=ASC&sort=date&page=1&pageSize=100. [COBISS.SI-ID 13608448]

15. Šolsko polje. Šimenc, Marjan (urednik 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

16. Vzgoja in izobraževanje. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

17. BALLANTYNE, Andrew, ŠIMENC, Marjan (ur.). Arhitektura : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 17). V Ljubljani: Krtina, 2012. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-260-054-9. [COBISS.SI-ID 260849664]

18. LACOSTE, Jean, ŠIMENC, Marjan (ur.). Filozofija umetnosti, (Knjižna zbirka Kratka, 18). V Ljubljani: Krtina, 2012. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-260-061-7. [COBISS.SI-ID 263118336]

 

Intervjuvanec

19. MEŽAN, Anamarija. Tudi o recenzentih učbenikov : strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Šol. razgl., 4.5.2012, letn. 63, št. 9, str. 2. [COBISS.SI-ID 2378071]

 

PRIMOŽ ŠPARL [23341]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan, MORRIS, D. W., MORRIS, Joy, ŠPARL, Primož. Hamiltonian cycles in Cayley graphs whose order has few prime factors. Ars mathematica contemporanea. [Tiskana izd.], 2012, vol. 5, no. 1, str. 27-71. http://amc.imfm.si/index.php/amc/article/view/177. [COBISS.SI-ID 1024371028]

2. MIKLAVIČ, Štefko, ŠPARL, Primož. On the connectivity of bipartite distance-balanced graphs. Eur. j. comb., 2012, vol. 33, no. 2, str. 237-247. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejc.2011.10.002. [COBISS.SI-ID 1024369748]

3. MIKLAVIČ, Štefko, ŠPARL, Primož. Hamilton cycle and Hamilton path extendability of Cayley graphs on abelian groups. J. graph theory, 2012, vol. 70, no. 4, str. 384-403. http://dx.doi.org/10.1002/jgt.20621, doi: 10.1002/jgt.20621. [COBISS.SI-ID 1024359764]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. ŠPARL, Primož. GeoGebrina orodja za simbolno računanje. V: Uporaba GeoGebre pri pouku matematike : posodobitveni program. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012, str. 20-23. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Nadaljnje_izobra%C5%BEevanje/2012_2013/PSD/SeminarGgb-2012-12-08.pdf. [COBISS.SI-ID 9532489]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

5. KUTNAR, Klavdija, ŠPARL, Primož. Distance-transitive graphs admit semiregular automorphisms. V: DEZA, Michel (ur.), BOBEN, Marko (ur.), PETITJEAN, Michel (ur.), MARKOV, Krassimir (ur.). Abstracts of the International Conference Mathematics of Distances and Applications, July 02-05, 2012, Varna, Bulgaria. 1st ed. Sofia: ITHEA, 2012, str. 33. [COBISS.SI-ID 1024436820]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

6. ŠPARL, Primož. Amato, Daniela(4-EANG); Truss, John K.(4-LEED-PM). Descendant-homogeneous digraphs. (English summary). - J. Combin. Theory Ser. A 118 (2011), no. 2, 403-424. MathSciNet, 2012, mR2739493. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2739493.pdf. [COBISS.SI-ID 16513625]

7. ŠPARL, Primož. Abdollahi, A.(IR-ISFA); Vatandoost, E.(IR-ISFA): Integral quartic Cayley graphs on abelian groups. (English summary). - Electron. J. Combin. 18 (2011), no. 1, Paper 89, 14 pp. MathSciNet, 2012, mR2795770. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2795770.pdf. [COBISS.SI-ID 16517465]

8. ŠPARL, Primož. Amato, Daniela(BR-BRSL); Truss, John K.(4-LEED-PM): Some constructions of highly arc-transitive digraphs. (English summary). - Combinatorica 31 (2011), no. 3, 247-283. MathSciNet, 2012, mR2835293. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/2835293.pdf. [COBISS.SI-ID 16517721]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

9. KUTNAR, Klavdija, ŠPARL, Primož. Graphs and their automorphism groups bpredavanje eUnidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas, UNAM, Cuernavaca, Morelos, Mehika, 23. - 27. 7. 2012. 2012. http://matmor.unam.mx/eventos/evsec/expositores. [COBISS.SI-ID 1024472148]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. 3rd International Workshop on Symmetries of Graphs and Networks, June 24 - June 30, 2012, Rogla, Slovenia, KUZMAN, Boštjan (ur.), KUTNAR, Klavdija (ur.), ŠPARL, Primož (ur.). The 3rd International Workshop on Symmetries of Graphs and Networks and PhD Summer School in Discrete Mathematics : Rogla, Slovenia, June 24 - June 30, 2012. [Koper]: UP FAMNIT & UP PINT, 2012. 20 str. [COBISS.SI-ID 1024437076]

 

VESNA ŠTEMBERGER [13904]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ŠTEMBERGER, Vesna. Šolsko okolje kot učno okolje ali pouk zunaj. Razred. pouk, jul. 2012, letn. 14, št. 1/2, str. 84-90. [COBISS.SI-ID 9353033]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ŠTEMBERGER, Vesna, KRAJNČAN, Mitja, ODAR, Mojca, KNJAZ, Damir. Ravnanje učiteljev v primeru opravičevanja otrok pri športni vzgoji. V: PIŠOT, Rado (ur.), DOLENC, Petra (ur.), RETAR, Iztok (ur.), PIŠOT, Saša (ur.). Otrok v gibanju za zdravo staranje : prispevki : contributions. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 185-193. http://www.otrokvgibanju.si/Media/ZBORNIK%20_OGV_2012_zv.pdf. [COBISS.SI-ID 9426505]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ŠTEMBERGER, Vesna. Aktivnost otrok pri urah športne vzgoje = Pupils' activity by hours of physical education. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu : 9. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 9th international scientific meeting : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2012, str. 142-144. [COBISS.SI-ID 9474377]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Štemberger, Vesna (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

 

TONKA TACOL [13905]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. TACOL, Tonka. Vizualizacija - orodje učinkovitosti poučevanja in učenja pri likovni vzgoji. V: FRELIH, Črtomir (ur.), MUHOVIČ, Jožef (ur.). Likovno, vizualno : eseji o likovni in vizualni umetnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 125-135, ilustr. [COBISS.SI-ID 9260617]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. TACOL, Tonka, FRELIH, Črtomir, HENIGSMAN, Vlasta. Introducing information communication technology to visual art lessons and learning achievements. V: ŠUPŠÁKOVÁ, Božena. Umenie&médiá vo vzdelávaní 2012 : nové možnosti a wýzvy : new challenges and opportunities. Bratislava: IRIS, cop. 2012, str. 63-90. http://issuu.com/supsakova/docs/umenie_media_final?mode=window&backgroundColor=%23222222. [COBISS.SI-ID 9194569]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. TACOL, Tonka. Veličina individualnosti izraza in likovna ustvarjalnost. V: VENIŠNIK, Alenka (ur.). Osnovna šola Šoštanj prireja 44. razstavo Likovni svet otrok 2012. Šoštanj: Osnovna šola, 2012, str. 4-7. [COBISS.SI-ID 9456969]

4. TACOL, Tonka. Ustvarjajmo svet nasmehov : strokovna ocena komisije. V: ŽIŽEK FUIS, Sonja (ur.). Otroci odraslim 2012 : ustvarjajmo svet nasmehov. Ljubljana: Petrol, 2012, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 9457225]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Likovna vzgoja. Tacol, Antonija (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

 

VERONIKA TAŠNER [31048]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GABER, Slavko, CANKAR, Gregor, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika. The danger of inadequate conceptualisation in PISA for education policy. Compare (Print), 2012, vol. 42, iss. 4, str. 647-663. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057925.2012.658275, doi: 10.1080/03057925.2012.658275. [COBISS.SI-ID 9314633]

2. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, ZGAGA, Pavel. Osiguranje kvaliteta između birokratizacije i avtonomije. Uzdanica (Jagodina), 2012, god. 9, br. 1, str. 151-165. [COBISS.SI-ID 9357129]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, SOČAN, Gregor, KRANJC, Simona, TAŠNER, Veronika. A socio-cultural perspective on child's early language : a familiy study. V: Pre-birth to three : identities, learning, diversities. Oporto: European Early Childhood Education Research Association, 2012, str. 235. [COBISS.SI-ID 49738850]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

4. KOS KECOJEVIĆ, Živa, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, ŠUŠTERIČ, Nika, ŠIMENC, Marjan, TAŠNER, Veronika. Za kakovost javnih vrtcev in šol : primerjalne analize, (Žepnica), (Študije edukacijksih strategij). 1. izd. Ljubljana: Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta: SVIZ Slovenija, 2012. 52 str., tabele. ISBN 978-961-253-088-4. ISBN 978-961-253-089-1. http://www.sviz.si/Brosure/media/E-Zepnica_SPLET.pdf. [COBISS.SI-ID 261364224]

 

BEATRIZ G. TOMŠIČ ČERKEZ [19727]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Potenciar una educación artistica viable a través de la arquitectura. Arte individ. soc., 2012, vol. 24, no. 2, str. 251-268, ilustr. http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/39030. [COBISS.SI-ID 9451337]

 

1.04 Strokovni članek

2. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Celovitost, kompleksnost in interdisciplinarnost : individualiziran pristopa[!] vzgoje in izobraževanja. Didakta, okt. 2012, letn. 22, št. 157, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 9431881]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Posredovane podobe likovne vzgoje : od vizualno-likovnega k likovno-vizualnemu?. V: FRELIH, Črtomir (ur.), MUHOVIČ, Jožef (ur.). Likovno, vizualno : eseji o likovni in vizualni umetnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 151-162, ilustr. [COBISS.SI-ID 9261129]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Percepcija vrednosti ocene pri likovni vzgoji. V: BORSTNER, Marjeta (ur.), ŽAKELJ, Amalija, ZMAZEK, Blaž, GRIL, Alenka, BARLE LAKOTA, Andreja, ZUPANC, Darko, SAKSIDA, Igor, CANKAR, Gašper, MAGAJNA, Zlatan, ŽEROVNIK, Janez. Razvijanje in vrednotenje znanja : zbornik prispevkov s posveta, 7. in 8. december 2012, Maribor. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2012, str. 82. [COBISS.SI-ID 9493577]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Pomen procesa učenja in poučevanja likovne vzgoje pri vrednotenju znanja. V: ŽAKELJ, Amalija (ur.), BORSTNER, Marjeta (ur.). Razvijanje in vrednotenje znanja. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012, str. 125-133. [COBISS.SI-ID 9504073]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

6. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Arhitekturni marsovček v Ljubljani : ob razstavi idejnih predlogov za gradnjo islamskega verskega in kulturnega centra. Dnevnik, 11. feb. 2012, letn. 62, št. 34, ilustr. [COBISS.SI-ID 9145161]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Desetletna pot odkrivanja prostora z Maksom Fabianijem = A ten year's travel of discovering space with Max Fabiani. V: Po Fabianijevih poteh. Dutovlje: OŠ; Komen: OŠ Antona Šibelja-Stjenka, 2012, str. 3-8. http://www.zrss.si/pdf/271012045830_fabiani_likovni.pdf. [COBISS.SI-ID 9456457]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

8. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, TACAR, Barbara. Likovne kuharije 2 : eksperimenti z likovnimi tehnikami. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2131-2. [COBISS.SI-ID 262718976]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

9. CENCIČ, Majda, BAHOVEC, Eva D., BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, BIDA, Gregor, BUGARIČ, Boštjan, GOLIČNIK, Barbara, HOZJAN, Dejan, MLINAR, Anton, OMLADIČ, Luka, ŠUKLJE ERJAVEC, Ina, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula, Zaključno poročilo ciljno raziskovalnega projekta, V5-1029. Koper: Pedagoška fakulteta Koper, okt. 2012. 230 str., tabele. [COBISS.SI-ID 4521431]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

10. JEZERNIK, Božidar, ŠTERBENC, Primož, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Prepad med islamom in zahodnim svetom : [oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija, 11. apr. 2012]. Ljubjana: RTV Slovenija, 2012. [COBISS.SI-ID 48579170]

 

3.12 Razstava

11. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, ZUPANČIČ, Domen. Akvareli : razstava likovnih del članov Društva likovnih pedagogov Primorja ob otvoritvi 5. bienala otroškega prostorskega oblikovanja Po Fabianijevih poteh, Grajžarjeva hiša, Štanjel, okt. 2012. Štanjel, 2012. [COBISS.SI-ID 9452617]

12. SEDEJ, Anamarija, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Festivalska paleta : mala likovna kolonija : Križanke, Ljubljana, 9. - 12. jul. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9453129]

13. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Razstava umetniških del članic in članov Društva likovnih umetnikov Ljubljana : Galerija Instituta "Jožef Stefan", Ljubljana, 16. jul. - 27. sep. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9452873]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

14. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. El espacio del juego - el espacio arquitectonico : [predavanje v okviru] ERASMUS Teaching Staff Mobility Programme, Universidad Complutense de Madrid, 25. maj 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9240905]

 

3.25 Druga izvedena dela

15. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Moderna arhitektura kot kulturna dediščina : predavanje na odprtju razstave Po Fabianijevih poteh in Prospekt mojega kraja, Štanjel, 20. okt. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9456713]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. CEPS journal. Tomšič-Čerkez, Beatriz (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

17. Likovna vzgoja. Tomšič-Čerkez, Beatriz G. (glavni urednik 2001-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

 

GREGOR TORKAR [23553]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor, KOCH, Verena. Factors hindering teachers from integrating natural sciences and mathematics into home economics courses. J. Balt. sci. educ., 2012, vol 11, no. 3, str. 216-223. http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=1010406. [COBISS.SI-ID 9389129]

2. TORKAR, Gregor, KUBIATKO, Milan, BAJD, Barbara. Assessing pre-service teachers (dis) liking of some animal species. J. Balt. sci. educ., 2012, vol 11, no. 4, str. 393-402. http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=1023451. [COBISS.SI-ID 9500233]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. TORKAR, Gregor, MCGREGOR, Sue L. T. Reframing the conception of nature conservation management by transdisciplinary methodology : from stakeholders to stakesharers. J. Nat. Conserv., 2012, vol. 20, no. 2, str. 65-71. [COBISS.SI-ID 2180091]

 

1.04 Strokovni članek

4. TORKAR, Gregor. Ali je bela omela zajedavska rastlina?. Naravosl. solnica, jesen 2012, letn. 17, št. 1, str. 34, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1340. [COBISS.SI-ID 9576521]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. TORKAR, Gregor, ČARNI, Andraž, DEŠNIK, Stanka, BURNET, Julia Ellis, RIBEIRO, Daniela. Kulturna krajina in ohranjanje narave Prekmurja. V: ŽAJDELA, Boštjana (ur.). Kulturna krajina ob reki Muri : zbornik. Murska Sobota: Regionalna razvojna agencija Mura, 2012, str. 33-48. [COBISS.SI-ID 2319867]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

6. DEVETAK, Iztok, KOVIČ, Miloš, TORKAR, Gregor. Dotik narave 6 : [učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-271-218-1. [COBISS.SI-ID 262851584]

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. BUTLER, Finola, TORKAR, Gregor. Resource usage : time as a resource : images and objects : active methodology toolkit 4. Hamar: PERL, cop. 2012. 38 str., ilustr. ISBN 978-82-7671-859-1. [COBISS.SI-ID 2577659]

8. DEVETAK, Iztok, KOVIČ, Miloš, TORKAR, Gregor, RUTAR, Diana. Zvezek za aktivno učenje 6. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-271-219-8. [COBISS.SI-ID 263026432]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

9. BURNET, Julia Ellis, TORKAR, Gregor, RIBEIRO, Daniela. Evolution of place : perceptions from Pomurje. V Novi Gorici: Univerza, 2012. 48 f., CX str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2266619]

10. BURNET, Julia Ellis, WEI LIU, Allen, RIBEIRO, Daniela, TORKAR, Gregor. Natural dynamics and cultural identities in the Goričko border region of Pomurje, north-eastern Slovenia. V Novi Gorici: Univerza, 2012. 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2416123]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

12. Dedi. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2009-). [S. l.: s. n.], 2009-. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si. [COBISS.SI-ID 250341632]

13. Varstvo narave. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1962-. ISSN 0506-4252. [COBISS.SI-ID 6433794]

 

Pisec recenzij

14. RODELA, Romina (ur.). Soupravljanje naravnih virov : vaške skupnosti in sorodne oblike skupne lastnine in skupnega upravljanja. Wageningen: Wageningen University and Research Centre, 2012. 91 str., ilustr. ISBN 978-94-6173-251-4. [COBISS.SI-ID 7079801]

 

 

NADICA TURNŠEK [18696]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. TURNŠEK, Nada. Curiosity and openness to the otherness : an important professional characteristic?. V: Co-constructing professional learning : pathways towards quality, equity, and respect for diversity in ECEC : detailed conference program : 15 - 17 October 2012, Opatija, Croatia. [Opatija: International Step by Step Association], 2012, str. 42. http://www.issa-decet2012.com.hr/admin/uploads/file/detaljan-program/detailed-conference-program-1.pdf. [COBISS.SI-ID 9435465]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. TURNŠEK, Nada. Socialization values across Europe. V: DOYRAN, Feyza (ur.). Research on teacher education and training. Athens: Athens institute for education and research, ATINER, 2012, str. 249-263. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/Research2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9209417]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

3. TURNŠEK, Nada. Za otroka je tudi en meter dovolj dober : spremembe zakona o vrtcih. Dnevnik, 8. dec. 2012, letn. 62, št. 284. [COBISS.SI-ID 9490761]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

4. TURNŠEK, Nada, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, FIDERŠEK, Rita, HOZJAN, Tina, NOVAK, Metka, SLAKONJA, Anita. Učenje je pustolovščina : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008-2013 : [priročnik]. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2012. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-253-091-4. [COBISS.SI-ID 261900544]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education = Spodbujanje socialno-čustvenih vidikov vzgoje in izobraževanja : a multi-faceted priority = raznotere naloge : conference proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. ISBN 978-961-253-093-8. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/conference/eaen.pdf. [COBISS.SI-ID 261674240]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. JERŠE, Lidija. Vloga institucionalne predšolske vzgoje v zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za otroke romskega porekla na območju Kočevja : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Jerše], 2012. 136 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1151. [COBISS.SI-ID 9460553]

 

MAJA UMEK [06622]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. UMEK, Maja, SKRIBE-DIMEC, Darja, PEČAR, Mojca. Bologna study programme and practical pedagogical training of future elementary teachers in Slovenia : new possibilities, open issues, the impact of the economics crisis. V: DYTRTOVÁ, Radmila (ur.), JORDÁNOVÁ, Barbora (ur.), SANDANUSOVÁ, Anna (ur.). Dynamic of institutional education in the context of training of teachers specialized in science, agricultural and related fields : Conference Proceedings = sbornik z VII. ročníku mezinárodní vědecké konference, Tatranská Štrba, 3 and 4 February 2012. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Institut vzdělávání a poradenství, 2012, str. 179-184, tabeli. [COBISS.SI-ID 9659465]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Spodbujanje miselne aktivnosti učencev razredne stopnje z rabo zemljevidov = Improving pupils' thinking skills with map use at class-teaching level. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu : 9. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 9th international scientific meeting : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2012, str. 53-55. [COBISS.SI-ID 9472841]

3. UMEK, Maja, HERGAN, Irena. Načrtovanje aktivnosti učencev za doseganje procesnega znanja pri pouku družboslovja = Planning pupils' activities to achive[!] procedural knowledge at social science lessons. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu : 9. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 9th international scientific meeting : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2012, str. 145-147. [COBISS.SI-ID 9474633]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. SKRIBE-DIMEC, Darja, UMEK, Maja, VRŠČAJ, Dušan, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČONČ, Vera. Raziskujem in razmišljam 1, Delovni učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 85 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-02-0120-5. [COBISS.SI-ID 261163264]

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga. Družba in jaz 1 : družba za 4. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-241-630-0. [COBISS.SI-ID 260839424]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Preverjanje in ocenjevanje. Umek, Maja (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

 

Mentor pri magistrskih delih

7. NOVAK, Diana. Obravnava izbranih življenjskih tem pri pouku : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Novak], 2012. VIII, 165 str., [11] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1206. [COBISS.SI-ID 9485641]

 

Pisec recenzij

8. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ, Milica G., GRGIČEVIĆ, Davor. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-241-620-1. [COBISS.SI-ID 260793600]

 MILENA VALENČIČ ZULJAN [11436]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VALENČIČ ZULJAN, Milena, PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, KALIN, Jana. Didactic competencies of teachers from the learner's viewpoint. Educ. stud., 2012, vol. 38, iss. 1, str. 51-62, tabele, doi: 10.1080/03055698.2011.567028. [COBISS.SI-ID 45725538]

2. PEKLAJ, Cirila, KALIN, Jana, PEČJAK, Sonja, VALENČIČ ZULJAN, Milena, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita. Perceptions of teachers' goals in classroom, students' motivation and their maladaptive behaviour as predictors of high school math achievement. Stud. psychol., 2012, vol. 54, no. 4, str. 329-344, ilustr. [COBISS.SI-ID 9541961]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenata budućih učitelja razredne nastave Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), GOJKOV, Grozdanka (ur.), RONČEVIĆ, Anita (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenta budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, (Biblioteka Istraživačke studije, 47). Vršac: Vaspitačka škola Mihailo Palov, 2012, str. 109-137. [COBISS.SI-ID 9185353]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. VALENČIČ ZULJAN, Milena, GOJKOV, Grozdanka, RONČEVIĆ, Anita, VOGRINC, Janez. Uvod. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), GOJKOV, Grozdanka (ur.), RONČEVIĆ, Anita (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenta budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, (Biblioteka Istraživačke studije, 47). Vršac: Vaspitačka škola Mihailo Palov, 2012, str. 7-12. [COBISS.SI-ID 9193801]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

5. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, GABER, Slavko, KALIN, Jana, KREK, Janez, MEDVEŠ, Zdenko, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Analiza predmetnika osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-253-100-3. [COBISS.SI-ID 264533248]

 

2.02 Strokovna monografija

6. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Profesionalne poti pedagoških delavcev, (Biblioteka Istraživačke studije, 49). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2012. 101 str., graf. prikazi. ISBN 978-86-7327-150-7. [COBISS.SI-ID 270897159]

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Profesionalni razvoj skozi kurikul. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 21 f. [COBISS.SI-ID 9207369]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal. Valenčič Zuljan, Milena (glavni urednik odgovorni urednik 2011-2012, član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

9. Istraživanja u pedagogiji. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega sveta 2011-). Beograd: Srpska akademija obrazovanja; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2011-. ISSN 2217-7337. http://www.uskolavrsac.in.rs/?p=1071). [COBISS.SI-ID 268028167]

10. Pedagoška obzorja. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2001-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

11. GOJKOV, Grozdanka, STOJANOVIĆ, Aleksandar. Funkcija znanja i moralnost, (Biblioteka Istraživačke studije, 57). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2012. 208 str., tabele. ISBN 978-86-7372-166-8. [COBISS.SI-ID 9563465]

12. VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), GOJKOV, Grozdanka (ur.), RONČEVIĆ, Anita (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenta budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, (Biblioteka Istraživačke studije, 47). Vršac: Vaspitačka škola Mihailo Palov, 2012. 149 str., tabele. ISBN 978-86-7372-143-9. [COBISS.SI-ID 9184585]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

13. KISWARDAY, Vanja Riccarda. Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Riccarda Kiswarday], 2012. 282 str., [27] str. pril., ilustr., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/772. [COBISS.SI-ID 9217097]

 

Mentor pri magistrskih delih

14. ŠTIH, Fabijana. Izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [F. Štih], 2012. 154 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1149. [COBISS.SI-ID 9449033]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. JERINA GUBANC, Mateja. Vloga vzgojitelja v bolnišnici : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jerina Gubanc], 2012. 109 str., [14] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1414. [COBISS.SI-ID 9600841]

 

Pisec recenzij

16. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Valenčič Zuljan, Milena (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

17. GOJKOV, Grozdanka, STOJANOVIĆ, Aleksandar. Funkcija znanja i moralnost, (Biblioteka Istraživačke studije, 57). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2012. 208 str., tabele. ISBN 978-86-7372-166-8. [COBISS.SI-ID 9563465]

 

TOMAŽ VEC [25477]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VEC, Tomaž. Supervisor: minority and minority facilitator. Innovative issues and approaches in social sciences, May 2012, vol. 5, no. 2, str. 49-68, ilustr. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-Volume5-Number2-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9638473]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

2. VEC, Tomaž. How to increase disruptive behaviour in the classroom?. Children Webmag, 1st Feb. 2012. http://www.childrenwebmag.com/articles/education/how-to-increase-disruptive-behaviour-in-the-classroom. [COBISS.SI-ID 9673545]

 

1.05 Poljudni članek

3. VEC, Tomaž. Pot k skladnemu in uglašenemu : strokovnost dela ter supervizija in koučing. Šol. razgl., 21. sep. 2012, letn. 63, št. 14, str. 5. [COBISS.SI-ID 9385801]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. VEC, Tomaž. Supervision as a systematic process of stress prevention and burnout. V: A safe and healthy work environment. [Portorož: Univerza na Primorskem], 2012, str. 8. [COBISS.SI-ID 9248841]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. VEC, Tomaž. V zadnjem času --- : uvodnik. Šols. svetov. delo, 2012, letn. 16, št. 1/2, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 9250633]

6. ŠKRLJ, Jože, VEC, Tomaž. Janezu v spomin. Šols. svetov. delo, 2012, letn. 16, št. 3/4, str. 4. [COBISS.SI-ID 9540169]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. KOMPARE, Alenka, STRAŽIŠAR, Mihaela, DOGŠA, Irena, VEC, Tomaž, CURK, Janina. Psihologija : spoznanja in dileme : učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja. 1. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2012. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0109-0. [COBISS.SI-ID 260088064]

8. KOMPARE, Alenka, STRAŽIŠAR, Mihaela, DOGŠA, Irena, VEC, Tomaž, CURK, Janina. Psihologija, Spoznanja in dileme : učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, (Tako lahko). El. izd. Ljubljana: DZS, 2012. ISBN 978-961-02-0463-3. http://trafika.klika.si. [COBISS.SI-ID 264096512]

9. KOMPARE, Alenka, STRAŽIŠAR, Mihaela, DOGŠA, Irena, VEC, Tomaž, CURK, Janina. Uvod v psihologijo : učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, (Tako lahko). El. izd. Ljubljana: DZS, 2012. ISBN 978-961-02-0467-1. http://trafika.klika.si. [COBISS.SI-ID 264048640]

10. KOMPARE, Alenka, STRAŽIŠAR, Mihaela, DOGŠA, Irena, VEC, Tomaž, CURK, Janina. Uvod v psihologijo, Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja. 1. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2012. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0108-3. [COBISS.SI-ID 260098048]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Šolsko svetovalno delo. Vec, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 58450432]

 

JANEZ VOGRINC [23750]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. VOGRINC, Janez, PODGORNIK, Vesna. Izkušnje vzgojiteljev in svetovalnih delavcev v vrtcih z izvajanjem samoevalvacije. Sodob. pedagog., jun. 2012, letn. 63 = 129, št. 3, str. 100-117, tabele. [COBISS.SI-ID 9267529]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, METLJAK, Mira, KRALJ, Benjamin, URBANČIČ, Matej, VOGRINC, Janez, WISSIAK GRM, Katarina Senta. Slovenian reflection on the first year of the PROFILES project. V: BOLTE, Claus (ur.), HOLDBROOK, Jack (ur.), RAUCH, Franz (ur.). Inquiry-based science education in Europe : reflections from the PROFILES project : book of invited presenters. Berlin: Freie Universität, 2012, str. 145-147. [COBISS.SI-ID 9419849]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. PAŠ, Maja, VOGRINC, Janez, RASPOR, Peter. Distribution of biotechnology topics in curricula for secondary schools in Slovenia : Maja Pas, Janez Vogrinc, Peter Raspor. V: International Symposium IOSTE XV, Yasmine Hammamet, Tunisia 2012, 28 October - 3 November. Science & technology education for development, citizenship and social justice : IOSTE XV, Tunisia 2012. [Mutuelleville]: Université Virtuelle de Tunis (UVT); [S. l.]: International Network Education Didactics Psycho-Pedagogy; [Le Bardo]: Institut Supérieur de l`Education et de la Formation Continue (ISEFC), 2012, str. [1-5, S8-362], ID:362. [COBISS.SI-ID 4159608]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. VOGRINC, Janez. Qualitative research in physics education. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 30. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9374281]

5. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Aktualna metodološka vprašanja na področju identifikacije nadarjenih učencev v Sloveniji = Current methodological issues in identification of gifted students in Slovenia. V: Metodološki problemi istraživanja darovitosti : [zbornik rezimea] : [rezumatele comunicărilor] : [book of abstracts]. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2012, str. 35. [COBISS.SI-ID 9282121]

6. PAŠ, Maja, VOGRINC, Janez, RASPOR, Peter. Distribution of biotechnology topics in curricula for secondary schools in Slovenia : Maja Pas, Janez Vogrinc, Peter Raspor. V: International Symposium IOSTE XV, Yasmine Hammamet, Tunisia 2012, 28 October - 3 November. Science & technology education for development, citizenship and social justice : IOSTE XV, Tunisia 2012. [Mutuelleville]: Université Virtuelle de Tunis (UVT); [S. l.]: International Network Education Didactics Psycho-Pedagogy; [Le Bardo]: Institut Supérieur de l`Education et de la Formation Continue (ISEFC), 2012, str. 199, ID:362. [COBISS.SI-ID 4159096]

7. GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez, ŠKET, Barbara. Concept maps as a tool in teaching organic chemical reactions. V: 22nd International Conference on Chemistry Education [and] 11th European Conference on Research in Chemical Education, 15 - 20 July 2012, Rome, Italy. Stimulating reflection and catalysing change in chemical education : abstract book. Rome: Societá Chimica Italiana, 2012, str. 472. http://www.iccecrice2012.org/_downloads/416-Inglese-abstract-book.pdf. [COBISS.SI-ID 9327177]

8. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. Teachers' portfolio in the PROFILES context : some conceptual and methodological issues. V: 22nd International Conference on Chemistry Education [and] 11th European Conference on Research in Chemical Education, 15 - 20 July 2012, Rome, Italy. Stimulating reflection and catalysing change in chemical education : abstract book. Rome: Societá Chimica Italiana, 2012, str. 494. http://www.iccecrice2012.org/_downloads/416-Inglese-abstract-book.pdf. [COBISS.SI-ID 9326921]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenata budućih učitelja razredne nastave Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), GOJKOV, Grozdanka (ur.), RONČEVIĆ, Anita (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenta budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, (Biblioteka Istraživačke studije, 47). Vršac: Vaspitačka škola Mihailo Palov, 2012, str. 109-137. [COBISS.SI-ID 9185353]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

10. VALENČIČ ZULJAN, Milena, GOJKOV, Grozdanka, RONČEVIĆ, Anita, VOGRINC, Janez. Uvod. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), GOJKOV, Grozdanka (ur.), RONČEVIĆ, Anita (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenta budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, (Biblioteka Istraživačke studije, 47). Vršac: Vaspitačka škola Mihailo Palov, 2012, str. 7-12. [COBISS.SI-ID 9193801]

11. VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. Proučevanje sodobnih tem na področju edukacije. V: VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Sodobne teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 5-14. [COBISS.SI-ID 9173321]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

12. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, GABER, Slavko, KALIN, Jana, KREK, Janez, MEDVEŠ, Zdenko, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Analiza predmetnika osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-253-100-3. [COBISS.SI-ID 264533248]

13. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Delovanje svetovalne službe : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 113 str., tabele. ISBN 978-961-253-077-8. [COBISS.SI-ID 261833472]

14. VOGRINC, Janez, PODGORNIK, Vesna. Samoevalvacija na področju predšolske vzgoje : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 116 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-080-8. [COBISS.SI-ID 261100544]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. CEPS journal. Vogrinc, Janez (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

16. VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), GOJKOV, Grozdanka (ur.), RONČEVIĆ, Anita (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenta budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, (Biblioteka Istraživačke studije, 47). Vršac: Vaspitačka škola Mihailo Palov, 2012. 149 str., tabele. ISBN 978-86-7372-143-9. [COBISS.SI-ID 9184585]

17. VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Sodobne teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-253-079-2. [COBISS.SI-ID 261015296]

 

Mentor pri magistrskih delih

18. VEHOVEC, Majda. Evalvacija dela z nadarjenimi učenci : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vehovec], 2012. 166 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1205. [COBISS.SI-ID 9484617]

 

Komentor pri doktorskih disertacijah

19. JUG DOŠLER, Anita. Dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu z raziskovanjem in usmerjanjem prikritega kurikuluma : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Jug Došler], 2012. XIX, 259 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 51342946]

 

Komentor pri magistrskih delih

20. ŠTIH, Fabijana. Izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [F. Štih], 2012. 154 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1149. [COBISS.SI-ID 9449033]

21. SELIČ, Mija. Sodelovalno učenje pri tujem in maternem jeziku v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Selič], 2012. 165 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1185. [COBISS.SI-ID 9478729]

22. SMOLE, Anita. Vrednotenje opisovalnih besedil pri pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Smole], 2012. 120 str., [60] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/820. [COBISS.SI-ID 9248329]

 

Komentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

23. JERINA GUBANC, Mateja. Vloga vzgojitelja v bolnišnici : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jerina Gubanc], 2012. 109 str., [14] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1414. [COBISS.SI-ID 9600841]

 

Pisec recenzij

24. VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Sodobne teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-253-079-2. [COBISS.SI-ID 261015296]

 

 

ASTA VREČKO [33097]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. VREČKO, Asta. Understanding local context II - City as a museum. The Workers’ and Punks’ University. V: CIMAM Annual Conference Museums and the city : 14-17 November, 2011 - Moderna galerija Ljubljana, Muzej suvremene umjetnosti MSU Zagreb and Ars Aevi Sarajevo. Barcelona: CIMAM, cop. 2012, str. 41-48, ilustr. http://cimambeta.org/wp-content/uploads/CIMAM-2011-Annual-Conference-Publication-WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 9612873]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. VREČKO, Asta. 'No one thinks of winter when the grass in green'. V: Multiculturalism and representation : a Conference on comics. Chichester: University of Chichester, 2012, str. 21. [COBISS.SI-ID 9573193]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. VREČKO, Asta. Arteast 2000+ Collection, Museum of contemporary art, Ljubljana. V: Europe and the Balkans. Konstanz: Universität, 2012, str. 20. http://www.litwiss.uni-konstanz.de/fachgruppen/slavistik/forschung/media-and-memoria/workshop-suptar-2012/?print=1. [COBISS.SI-ID 9613385]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. VREČKO, Asta. Kuratorji kot sodobni politiki. Pogledi, 22. feb. 2012, letn. 3, št. 4, str. 17, ilustr. http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/zalozbainknjigarna/knjigarna/Dokumenti/Kuratorji.pdf. [COBISS.SI-ID 9121097]

5. VREČKO, Asta. Daleč od oči, daleč od srca. Pogledi, 25. apr. 2012, letn. 3, št. 8, str. 21. http://www.pogledi.si/kritike/dalec-od-oci-dalec-od-srca. [COBISS.SI-ID 9198921]

6. VREČKO, Asta. 3-D Degas. Pogledi, 9. maj 2012, letn. 3, št. 9, str. 9. http://www.pogledi.si/kritike/3-d-degas. [COBISS.SI-ID 9212489]

7. VREČKO, Asta. Odkrivanje velikega mojstra. Pogledi, 11. jul. 2012, letn. 3, št. 13/14, str. 37. http://www.pogledi.si/kritike/odkrivanje-velikega-mojstra. [COBISS.SI-ID 9294153]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. VREČKO, Asta. Arteast 2000+ Collection, Museum of contemporary art, Ljubljana : predavanje na: Europe and the Balkans, The 3rd Workshop of the network media and memoria in South-Eastern Europe, 8th-13th May, 2012, Supetar/Island Brač (Croatia). 2012. [COBISS.SI-ID 9572681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. Vrečko, Asta (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

LEA VREČKO ASHTALKOSKI [34831]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. VREČKO, Lea. Majda Hrženjak, Vlasta Jalušič, Vrata niso baš odprta (treba da jih gurneš, pa da se otvaraju): perspektive v reševanju kompleksnih neenakosti, Mirovni inštitut, Ljubljana 2011, str. 134, 0.00 EUR (ISBN 978-961-6455-69-5). Teor. praksa, mar.-apr. 2012, letn. 49, št. 2, str. 430-432. [COBISS.SI-ID 9191753]

 

RAJKO VUTE [04027]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. VUTE, Rajko. Športna vadba starejših. Šport (Ljublj.), 2012, letn. 59 [i. e. 60], št. 1/2, str. 67-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 9255753]

2. VUTE, Rajko. Aktualnost nadaljevanja športne vadbe za starejše športnike invalide. Športnik, jun. 2012, letn. 8, št. 25/26, str. 13-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 9268041]

3. KRPAČ, Franc, VUTE, Rajko. Planinarjenje oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji. Športnik, dec. 2012, letn. 8, št. 28, str. 42-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 9516105]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. VUTE, Rajko, NOVAK, Tatjana. Vadba stabilnosti in ravnotežja v vodi za otroke in starejše. V: PIŠOT, Rado (ur.), DOLENC, Petra (ur.), RETAR, Iztok (ur.), PIŠOT, Saša (ur.). Otrok v gibanju za zdravo staranje : prispevki : contributions. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 266-271. http://www.otrokvgibanju.si/Media/ZBORNIK%20_OGV_2012_zv.pdf. [COBISS.SI-ID 9427273]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

5. VUTE, Rajko. Essential and additional sports for children and youth with disabilities. V: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Biała Podlaska: Akademia Wychowania Fizyszbego Józefa Piłsudskiego, 2012, str. [12], portret. [COBISS.SI-ID 9416009]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. VUTE, Rajko. Pogledi na londonska paraolimpijska dogajanja. Didakta, okt. 2012, letn. 22, št. 157, str. 50-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 9433673]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. VUTE, Rajko. Gibalne igre za otroke s posebnimi potrebami : študijsko gradivo : izročki - teze. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2012. 26 str. [COBISS.SI-ID 9099849]

8. VUTE, Rajko. Plavalno opismenjevanje oseb s posebnimi potrebami : študijsko gradivo - izbirni predmet : izročki/teze. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2012. 16 f. [COBISS.SI-ID 9091913]

9. VUTE, Rajko. Teorija športa z didaktiko športne vzgoje I. : študijsko gradivo : izročki/teze. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012. 23 str. [COBISS.SI-ID 9099593]

10. VUTE, Rajko. Terapevtska rekreacija za starejše : študijsko gradivo : izročki/teze. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2012. 22 str. [COBISS.SI-ID 9101129]

11. VUTE, Rajko. Učenje in poučevanje oseb s posebnimi potrebami - Športna vzgoja : študijsko gradivo : izročki/teze. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2012. 36 f. [COBISS.SI-ID 9100361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. Exercitatio corpolis-motus-salus. Vute, Rajko (član uredniškega odbora 2009-). Banska Bistrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009-. ISSN 1337-7310. [COBISS.SI-ID 3646641]

 

Pisec recenzij

13. PIŠOT, Rado (ur.), DOLENC, Petra (ur.), RETAR, Iztok (ur.), PIŠOT, Saša (ur.). Otrok v gibanju za zdravo staranje : prispevki = Child in motion for healthy aging : contributions. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. ISBN 978-961-6862-27-1. http://www.otrokvgibanju.si/Media/ZBORNIK%20_OGV_2012_zv.pdf. [COBISS.SI-ID 263501056]

 

DARIJ ZADNIKAR [06841]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. ZADNIKAR, Darij. Ljudje nimajo več niti svoje lastne realnosti. Mladina, 20. jan. 2012, [Št.] 3, str. 42-44, ilustr. http://www.mladina.si/108497/dr-darij-zadnikar-ljudje-nimajo-vec-niti-svoje-lastne-realnosti/. [COBISS.SI-ID 9101897]

2. ZADNIKAR, Darij. Proti neoliberalizmu s samoorganiziranostjo in mimo političnih elit. Svobodna misel, 23. nov. 2012, letn. 21, št. 22, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 9664585]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. ZADNIKAR, Darij. Gospodarstveniki. Kralji ulice, jan. 2012, letn. 8, št. 68, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 9090377]

4. ZADNIKAR, Darij. Dolg ne obstaja. Kralji ulice, jun. 2012, letn. 8, št. 73, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 9244489]

5. ZADNIKAR, Darij. Dolžni so nam. Kralji ulice, okt. 2012, letn. 8, št. 77, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 9424201]

 

KONSTANCA ZALAR [35644]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, DENAC, Jerneja, ZALAR, Konstanca. Načrtovanje ciljev glasbene vzgoje na psihomotoričnem, afektivnem in spoznavnem področju = Planning music education objectives in psychomotor, affective and cognitive domain. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu : 9. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki : 9th international scientific meeting : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2012, str. 132-135. [COBISS.SI-ID 9474121]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, DENAC, Jerneja, ZALAR, Konstanca. Music curriculum planning in primary school. V: DENAC, Olga (ur.). New perspectives in music education in Slovenia, (Fine arts, music and literature). New York: Nova Science Publishers, cop. 2012, str. 85-96. [COBISS.SI-ID 9431369]

3. ZALAR, Konstanca. "Orff-Schulwerk" in Slovene music education curriculum. V: DENAC, Olga (ur.). New perspectives in music education in Slovenia, (Fine arts, music and literature). New York: Nova Science Publishers, cop. 2012, str. 97-112. [COBISS.SI-ID 9431625]

 

PAVEL ZGAGA [05263]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZGAGA, Pavel. Obrazovanje nastavnika u Evropi : između nacionalne regulacije i internacionalizacije. Uzdanica (Jagodina), 2012, god. 9, br. 1, str. 133-149. [COBISS.SI-ID 9356873]

2. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, ZGAGA, Pavel. Osiguranje kvaliteta između birokratizacije i avtonomije. Uzdanica (Jagodina), 2012, god. 9, br. 1, str. 151-165. [COBISS.SI-ID 9357129]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. ZGAGA, Pavel. Internationalisation as a challenge to teacher education. V: Education for the knowledge society. Tirana: Universiteti, 2012, 4 str. [COBISS.SI-ID 9513289]

4. ZGAGA, Pavel. Times are changing : do we need to reconsider our approaches how to achieve equity in higher education?. V: Equity in European higher education : state of the research, problems, ideas and perspectives. Brussels, 2012, 4 str. http://www.equnet.info/wp-content/uploads/2012/11/EquNet-event-Zgaga.pdf. [COBISS.SI-ID 9470025]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. ZGAGA, Pavel. Exploring higher education reforms in Western Balkans. V: 25th CHER Conference, Belgrade, 10 - 12 September 2012. Abstracts. Ljubljana: Center for Education Policy, CEPS: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2012, 1 str. http://www.cher2012.rs/uploads/programme/Parallel%20session%204%20-%20ABSTRACTS.pdf. [COBISS.SI-ID 9393225]

6. ZGAGA, Pavel. The Bologna process in a global setting : reconsidering "Europe's standing in the world" today. V: International Higher Education Conference, Kuala Lumpur, 16 and 17 March 2012. Transnational education - opportunities and challenges in the 21st century : Malaysian and European perspectives : programme book. Kuala Lumpur: Kementerian Pengajian Tinggi: Universuty of Nottingham, 2012, str. [15], portret. http://www.nottingham.edu.my/Myeulink/Newsandevents/Malaysia-Europe-Conference.aspx. [COBISS.SI-ID 9157705]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. ZGAGA, Pavel. Higher education research and higher education policy in the South-east Europe. V: The past, present and future of higher education research : between scholarship and policy making. Ljubljana: CEPS: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2012, [3] str. http://ceps.pef.uni-lj.si/knjiznica/doc/120915%20LJU%20POST-CHER%20SYMPOSIUM_BOOKLET.pdf. [COBISS.SI-ID 9376841]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. ZGAGA, Pavel. Reconsidering the EHEA principles : is there a "Bologna philosophy"?. V: CURAJ, Adrian (ur.). European higher education at the crossroads : between the Bologna process and national reforms. Dordrecht: Springer, 2012, str. 17-38. [COBISS.SI-ID 9239881]

9. ZGAGA, Pavel. Knjiga, ki ne sme biti sežgana. V: GABER, Slavko (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.), BOURDIEU, Pierre. Homo academicus, (Temeljne razprave). 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 271-281. [COBISS.SI-ID 9378121]

10. ZGAGA, Pavel. The "Global Strategy" 2007 - 2011 : the external attractiveness of the EHEA and its internal uneasiness. V: KWIEK, Marek (ur.), KURKIEWICZ, Andrzej (ur.). The modernisation of European universities : cross-national academic perspectives, (Higher education research and policy (HERP), 1). Frankfurt am Main (etc.): Peter Lang, cop. 2012, str. 215-234. [COBISS.SI-ID 9392713]

11. KOMLJENOVIČ, Janja, ZGAGA, Pavel. Quality assurance in Slovenian teacher education : between national regulation and internationalization. V: HARFORD, Judith (ur.), HUDSON, Brian (ur.), NIEMI, Hannele (ur.). Quality assurance and teacher education : international challenges and expectations, (Rethinking education, Vol. 6). Oxford [etc.]: Peter Lang, 2012, str. 187-202. [COBISS.SI-ID 9357641]

12. ZGAGA, Pavel. Reconsidering university autonomy and governance : from academic freedom to institutional autonomy. V: SCHÜTZE, Hans Georg (ur.), BRUNEAU, William A. (ur.), GROSJEAN, Garnet (ur.). University governance and reform : policy, fads, and experience in international perspective, (International and development education). 1st ed. New York: Palgrave Macmillan, 2012, str. 11-22. [COBISS.SI-ID 9354569]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

13. ZGAGA, Pavel. Review of Ronald Barnett, Being a University, Routledge, 2011. Stud. philos. educ., 2012, vol. 31, no. 4, str. 419-426. http://www.springerlink.com/content/7h3168p54532g668/, doi: 10.1007/s11217-012-9292-9. [COBISS.SI-ID 9156681]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

14. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, ZGAGA, Pavel, KOS KECOJEVIĆ, Živa. Editorial. CEPS journal, 2012, vol. 2, no. 2, str. 5-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1102. [COBISS.SI-ID 9389385]

15. ZGAGA, Pavel. Editorial. CEPS journal, 2012, vol. 2, no. 4, str. 5-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1250. [COBISS.SI-ID 9513801]

 

1.22 Intervju

16. ZGAGA, Pavel. Prof. dr. Pavel Zgaga : Balkan prebrzo ušao u Bolonju. Pobjeda (Online), 17. mar. 2012, 1 str., portret. http://www.pobjeda.me/2012/03/17/prof-dr-pavel-zgaga-balkan-prebrzo-usao-u-bolonju/. [COBISS.SI-ID 9277257]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

17. ZGAGA, Pavel. Governance of institutions of higher education in the European Higher Education Area : reconsidering university autonomy in new circumstances : a background report to the Committee on Culture, Science and Education of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Strasbourg: Council of Europe, Committee on Culture, Science, Education and Media, 2012. 19 str. [COBISS.SI-ID 9156937]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

18. ZGAGA, Pavel. Peer review of the national education strategy in Serbia : teacher education chapter and education financing chapter. Ljubljana: Centre for Educational Policy Studies, CEPS: Faculty of Education, 2012. 17 str. [COBISS.SI-ID 9157193]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

19. ZGAGA, Pavel. Europske perspektive obrazovnih politika u obrazovanju odgajatelja, učitelja i nastavnika : predavanje na Sveučilištu u Rijeci, Učiteljski fakultet, Rijeka, 26. okt. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9462089]

20. ZGAGA, Pavel. The issue of academic autonomy in today's Europe : predavanja na Samhällsvetenskapliga fakulteten och Forskarskolan inom det utbildungsvetenskapliga omradet, Umea University, Umea, 23. - 24. okt. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9461833]

21. ZGAGA, Pavel. Novi izazovi u obrazovanju nastavnika : predavanje za magistrski študijski program Obrazovne politike, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić, Podgorica, 12. mar. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9156169]

22. ZGAGA, Pavel. Reconsidering university autonomy today : dissolution of academic freedom in the institutional autonomy? : predavanja na Samhällsvetenskapliga fakulteten och Forskarskolan inom det utbildingsvetenskapliga omradet, Umea University, Umea, 2. - 5. maj 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9207881]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

23. ZGAGA, Pavel. Building a research agenda for teacher education futures : diskusija na konferenci ECER 2012, Cádiz, 21. sep. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9395017]

24. ZGAGA, Pavel. Higher education reforms and development of new nation states : the case of South-eastern Europe : predavanje na International Workshop on Higher Education Reform, Pittsburgh, 11. okt. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9429321]

25. ZGAGA, Pavel. Next year's workshop announcement : predavanje na International Workshop on Higher Education Reform, Pittsburgh, 12. okt. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9429577]

26. ZGAGA, Pavel. The role of TEPE as a policy advice organization : predavanje na The 6th annual conference of teacher education policy in Europe (TEPE) network 2012: research, policy, and practice in teacher education in Europe, Varšava, 17. maj 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9276489]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

27. ZGAGA, Pavel. Grands Témoins : LRC as a paradigmatic shift : predavanje na 15th anniversary of the Lisbon recognition convention conference, Council of Europe and UNESCO, Universidad de Castilla-La Mancha, Faculdad de ciencias juridicas y sociales, Toledo, 19. jun. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9276745]

28. ZGAGA, Pavel. Quality enhancement in higher education : from systematic to institutional level : predavanje na The national higher education conference: quality of learning and teaching, Tetovo, 12. jun. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9257801]

29. ZGAGA, Pavel. Reconsidering the EHEA principles : perspectives for the second decade : predavanje na 1st meeting of the EHEA working group on structural reform, Brussels, 13. dec. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9512521]

 

3.25 Druga izvedena dela

30. ZGAGA, Pavel. Evropska dimenzija visokoškolskog obrazovanja i Bolonjski proces - dostignuća u posljednjem desetljeću, novi izazovi i perspektive evropske saradnje u visokoškolskom obrazovanju : predavanje na znanstveni tribuni Črnogorske akademije znanosti in umetnosti, Podgorica, 13. mar. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9156425]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

31. CEPS journal. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

32. Education enquiry. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Umea: Umea School of Education, Umea University, 2010-. ISSN 2000-4508. http://www.use.umu.se/english/research/EducationInquiry/. [COBISS.SI-ID 8206921]

33. Europa lernen. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Münster: Lit Verlag, 2011-. http://www.lit-verlag.de. [COBISS.SI-ID 9537097]

34. Higher education research and policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Pieterlen: Peter Lang, 2012-. ISSN 2193-7613. http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=41771&concordeid=HERP. [COBISS.SI-ID 9157961]

35. Journal of education policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Washington (DC): Taylor & Francis, 1986-. ISSN 0268-0939. http://search.epnet.com/direct.asp?db=aph&jid=%22B9M%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 40376576]

36. Mediterranean journal of educational studies. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Msida: Faculty of Education, University of Malta. ISSN 1024-5375. [COBISS.SI-ID 182871]

37. Nastava i vaspitanje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Savez pedagoških društava Srbije, 1952-. ISSN 0547-3330. [COBISS.SI-ID 6026754]

38. Revista de pedagogie. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Bucureşti: Institutul de Ştiinţe Pedagogice, 1951-. ISSN 0034-8678. [COBISS.SI-ID 53122049]

39. Šolsko polje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

40. Theory and research in education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

41. Voprosy obrazovaniâ. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Moskva: Gosudarstvennyj universitet Vysšaâ škola ekonomiki, 2004-. ISSN 1814-9545. http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=362. [COBISS.SI-ID 8234057]

42. BOURDIEU, Pierre, GABER, Slavko (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.). Homo academicus, (Temeljne razprave). 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 296 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-061-7. [COBISS.SI-ID 263170560]

 

Mentor pri magistrskih delih

43. ŽVOKELJ, Mojca. Izvajanje projekta Izobraževanje za demokratično državljanstvo v osnovni šoli ter možnosti izvajanja v osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Žvokelj], 2012. 182 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/669/. [COBISS.SI-ID 9144393]

 

Intervjuvanec

44. ZUPAN, Mojca. V letalu brez pilota : varčevalni ukrepi v številkah. Šol. razgl., 4.5.2012, letn. 63, št. 9, str. 3. [COBISS.SI-ID 2377559]

 

SAŠA ZIHERL [30982]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals in teaching. V: JOKIĆ, Stevan (ur.), MILIČIĆ, Dragana (ur.). Inquiry based education (IBSE) in the primary school. Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Science, 2012, str. 27-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 9369673]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, VEREŠ, Lara, ČEPIČ, Mojca. Hands-on experiments for demonstration of liquid crystals properties. V: DIVJAK, Saša (ur.). Proceeding book of the Joint International Conference MPTL '16 - HSCI 2011 : MPTL '16 Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning [and] Hsci 2011 Conference Hands on Science, 15th -17th September 2011, University of Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: organizers, 2012, str. 242-247, ilustr. http://www.mptl-hsci.si/images/stories/booklet_mptl_hsci_web.pdf. [COBISS.SI-ID 9232969]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. ZIHERL, Saša, PEČAR, Maja. Polarizacija okrog nas. V: VIDMAR, Maša (ur.), AVSEC, Anastazija. Nacionalna konferenca Poti do kakovostnega znanja naravoslovja in matematike, Brdo pri Kranju, 11. in 12. decembra 2012. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2012, str. 92-93. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-prispevkov-NAMA2012.pdf. [COBISS.SI-ID 9537865]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals in school. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 32. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9374537]

5. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Illustrating birefringence and direction dependence of extraordinary refractive index. V: SUSMAN, Katarina (ur.). SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2012, str. 44. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9376073]

6. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Illustrating direction dependence of extraordinary refractive index with a wood model. V: 24th International Liquid Crystal Conference, Mainz, August 19th - 24th 2012. Scientific program. Mainz: German Chemical Society, 2012, 1 str. [COBISS.SI-ID 9352265]

7. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Anisotropy is everywhere. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 123. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9291593]

8. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, PEČAR, Maja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Liquid crystals in school - waht can they offer?. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 220. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9292105]

9. PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, VAUPOTIČ, Nataša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. Demonstration of the angular dependence of the extraordinary refraction index. V: TAŞAR, Fatih (ur.). The World Conference on Physics Education, WCPE, July 1-6, 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkey. WCPE 2012 : book of abstracts. Istambul: Bahçeşehir Űniversitesi, 2012, str. 246. http://www.wcpe2012.org/WCPE_Book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 9292617]

 

1.25 Drugi sestavni deli

10. BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Verižni eksperiment. V: KUZMAN, Boštjan (ur.). Strokovno srečanje in 64. občni zbor DMFA Slovenije, Rimske Toplice, 19. in 20. oktober 2012. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2012, str. 49. [COBISS.SI-ID 16451929]

 

DARJA ZORC MAVER [13902]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MAVER, Igor, ZORC-MAVER, Darja. The South Pacific in mind : a 1920s Slovenian literary view of Australia and New Zealand. A.U.M.L.A., Nov. 2012, no. 118, str. 17-31. http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=305415587908032;res=IELHSS. [COBISS.SI-ID 9647945]

2. ZORC-MAVER, Darja. Social integration of youth into the work society in the late modernity. The International journal of the humanities, 2012, vol. 9, iss. 11, str. 219-228. http://ijh.cgpublisher.com/product/pub.26/prod.2260. [COBISS.SI-ID 9387081]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. AS. Andragoška spoznanja. Zorc Maver, Darja (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 1995-. ISSN 1318-5160. http://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/. [COBISS.SI-ID 45586176]

4. Doživljajska pedagogika. Zorc-Maver, Darja (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

5. The International journal of the humanities. Zorc-Maver, Darja (gostujoči urednik 2012). Altona: Common Ground, 2003-. ISSN 1447-9508. http://www.Humanities-Journal.com. [COBISS.SI-ID 28540765]

6. Socialna pedagogika. Zorc Maver, Darja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

MIRJAM ŽGAVEC [18695]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. ŽGAVEC, Mirjam. Marij Kogoj. Glasna, feb.-mar. 2012, letn. 43, št. 1, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 9123657]

2. ŽGAVEC, Mirjam. Lastavica. Glasna, feb.-mar. 2012, letn. 43, št. 1, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 9123913]

3. ŽGAVEC, Mirjam. Slike --- po Slikah --- : Modest Petrovič Musorgski (1839 - 1881). Glasna, avg./sep. 2012, letn. 43, št. 4, str. 14-16, ilustr. http://www.glasbenamladina.si/wp-content/uploads/Glasna-Musorgski1.pdf. [COBISS.SI-ID 9354057]

4. ŽGAVEC, Mirjam. Björk : "Na levi strani nosim radost, na desni pa boločino". Glasna, okt./nov. 2012, letn. 43, št. 5, str. 7. [COBISS.SI-ID 9451593]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

5. ŽGAVEC, Mirjam. Jesus Christ Superstar. Glasna, okt./nov. 2012, letn. 43, št. 5, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 9451849]

 

INGRID ŽOLGAR JERKOVIĆ [14649]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. BILIĆ PRCIĆ, Ante, RUNJIĆ, Tina, ŽOLGAR, Ingrid. Metrijska svojstva skale za procjenu akademskih postignuća učenika oštećena vida. V: GLUMBIĆ, Nenad (ur.), VUČINIĆ, Vesna (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju = Belgrade: = Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2012, str. 41-53, tabele. [COBISS.SI-ID 9668169]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. BILIĆ PRCIĆ, Ante, RUNJIĆ, Tina, ŽOLGAR, Ingrid. Metrijska svojstva skale za procjenu akademskih postignuća učenika oštećena vida = Psychometric properties of the scale for the assessment of academic achievement of students with visual impairment. V: GLUMBIĆ, Nenad (ur.), VUČINIĆ, Vesna (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju = Belgrade: Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2012, str. 44-45. [COBISS.SI-ID 9435977]

3. RUNJIĆ, Tina, BILIĆ PRCIĆ, Ante, ŽOLGAR, Ingrid. Razlike u akademskim postignućima učenika oštećena vida = Differences in academic achievements of students with visual impairment. V: GLUMBIĆ, Nenad (ur.), VUČINIĆ, Vesna (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju = Belgrade: Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2012, str. 166-167. [COBISS.SI-ID 9436233]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Specijalna edukacija i rehabilitacija. Žolgar Jerković, Ingrid (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Centar za izdavačku delatnost, 2006-. ISSN 1452-7367. http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs/. [COBISS.SI-ID 9114185]

 

MOJCA ŽVEGLIČ [34626]

Osebna bibliografija za leto 2012

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. ŽVEGLIČ, Mojca. Dejavniki objektivnosti ocenjevanja znanja ter pravičnost ocenjevanja znanja. V: VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Sodobne teme na področju edukacije : [analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 33-54. [COBISS.SI-ID 9173833]

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri