Oddelek za fiziko in tehniko

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo našega oddelka je kot osnovno poslanstvo vse Pedagoške fakultete izobraževanje in usposabljanje prihodnjih učiteljev na osnovnih šolah. Študente, ki jih izobražujemo in usposabljamo na oddelku, lahko razvrstimo v tri skupine. V prvi so bodoči profesorji fizike in tehnike na osnovnih šolah, za katere sta fizika in/ali tehnika glavna strokovna predmeta. Z njimi se vsa leta najpogosteje videvamo pri vseh strokovnih in specialno-didaktičnih predmetih, ki jih vodijo člani oddelka in še nekateri zunanji sodelavci s Fakultete za matematiko in fiziko ter Fakultete za strojništvo. Študentje iz prve skupine so doslej študirali na vezavah fizike s tehniko, matematiko ali kemijo, tehnike pa še z matematiko, po prenovljenih študijskih programih bodo mogoče še druge vezave. V drugi skupini so bodoči profesorji ostalih naravoslovnih predmetov ter matematike in računalništva – zanje fizika in tehnika nista glavna strokovna predmeta in je zato fizika manj obsežna, tehnike pa nimajo, a osnove fizike (in po našem mnenju tudi tehnike) sodijo k splošni izobrazbi bodočega profesorja vsakega naravoslovnega predmeta. V tretji skupini so študentje, ki študirajo najbolj na široko – to so bodoči profesorji na razredni stopnji ter vzgojitelji/ce predšolskih otrok. Z njimi se srečujemo pri predmetih, povezanih z naravoslovjem, na predavanjih, pri laboratorijskih in na terenskih vajah. Kot se sami zavedamo že od vselej, je prav naravoslovno ozaveščanje in izobraževanje učiteljev za razredno stopnjo izredno pomembno in ima posredno daljnosežen vpliv na prihodnje generacije otrok, ki jih bodo sedanji študentje v prihodnosti, ne tako daljnji, poučevali in vzgajali …

 

Pedagoški delavci na Oddelku za fiziko in tehniko se zavedamo pomena, ki ga ima razvoj naravoslovnega mišljenja za vsakega posameznika, zato se posvečamo tudi razvoju novih metod poučevanja, ki učencem približujejo raziskovalno, izkustveno učenje. Vpeljavo in učinkovitost novih načinov dela spremljamo tudi v praksi. Z uporabo novih metod dela pri pouku bodo učenci uspešneje ozavestili povezavo med 'šolskimi' temami, naravo in vsakdanjim življenjem. Z lastno praktično in umsko aktivnostjo učenci gradijo sistematično, usklajeno in logično sliko fizičnega sveta, pri čemer z rastjo razumevanja raste tudi njihovo zanimanje za fiziko, tehnologijo in naravoslovje nasploh.

 

 

Člani/ice oddelka

IME IN PRIIMEK NAZIV
dr. Stanislav  Avsec izredni profesor
dr. Jurij Bajc docent
dr. Gregor Bavdek docent
dr. Mojca Čepič redna profesorica
dr. Ana Gostinčar Blagotinšek višja predavateljica
dr. Janez Jamšek docent
dr. Sonja Jejčič asistentka
Otokar Kerševan tehniški sodelavec
dr. Slavko Kocijančič redni profesor
dr. Ambrož Kregar asistent
Urška Lamovec tehniška sodelavka
dr. Jerneja Pavlin docentka
dr. Maja Pečar raziskovalka
Primož Pirnovar tehniški sodelavec
Maja Poklinek Čančula mlada raziskovalka
dr. David Rihtaršič asistent
dr. Barbara Rovšek docentka
dr. Katarina Susman docentka
Veronika Šuligoj asistentka
Gregor Tarman tehniški sodelavec
mag. Bernarda Urankar asistentka
dr. Saša Ziherl asistentka
UPOKOJENI SODELAVCI ODDELKA
dr. Marjan Hribar redni profesor
Goran Iskrić tehniški sodelavec
Matjaž Jaklin

predavatelj

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri