Oddelek za matematiko in računalništvo

Oddelek za matematiko in računalništvo sodeluje pri izvajanju strokovnih predmetov s področja matematike, računalništva in specialnih didaktik v različnih študijskih programih PEF (prvostopenjska programa Dvopredmetni učitelj in Razredni pouk, drugostopenjski program Predmetno poučevanje, doktorski študij Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede). Člani oddelka so tudi močno vpeti v znanstveno in raziskovalno dejavnost ter v strokovne in razvojne dejavnosti na področju izobraževanja (vključenost v raziskovalne programe in projekte).

 

Seznam članov Oddelka za matematiko in računalništvo 

 

Predstojnik: izr. prof. dr. Marko Slapar
Namestnica predstojnika: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec
Predstavnik v Senatu PEF: prof. dr. Aleksander Malnič

 

Člani oddelka:

IME IN PRIIMEK NAZIV
dr. Luka Boc Thaler asistent
dr. Matija Cencelj redni profesor
Špela Cerar asistentka
Dejan Govc asistent
dr. Tatjana Hodnik
redna profesorica
dr. Eva Horvat docentka
dr. Boštjan Kuzman docent
dr. Zlatan Magajna docent
dr. Aleksander Malnič redni profesor
dr. Vida Manfreda Kolar izredna profesorica
dr. Dragan Marušič redni profesor
dr. Adrijana Mastnak asistentka
dr. Iena Nančovska Šerbec  docentka
dr. Dušan Repovš redni profesor
dr. Jože Rugelj redni profesor
dr. Marko Slapar izredni profesor
dr. Tadej Starčič asistent
dr. Primož Šparl izredni profesor
Matej Zapušek asistent
mag. Alenka Žerovnik asistentka

Zunanji sodelavci oddelka:

 

dr. Marko Razpetizredni profesor

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri