izr. prof. dr. Janez Vogrinc

Dr. Janez Vogrinc

Izredni profesor za področje pedagoške metodologije in statistike

Oddelek za temeljni pedagoški študij

 

Kabinet / 313

Telefon / 01 5892 325

e naslov / janez.vogrinc (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

Izvajanje predmetov na 1. stopnji:

- Pedagoška metodologija (študijski program Razredni pouk)

- Pedagoška metodologija I (študijski program Socialna pedagogika)

- Pedagoška metodologija II (študijski program Socialna pedagogika)

- Pedagoška metodologija (študijski program Likovna pedagogika)

- Pedagoška metodologija (študijski program Predšolska vzgoja)

- Pedagoška metodologija (študijski progrma Dvopredmetni učitelj)

Izvajanje predmetov na 2. stopnji:

- Raziskovanje pedagoške prakse (drugostopenjski magistrski študijski program Predšolska vzgoja)

- Metodologija znanstvenega raziskovanja (drugostopenjski magistrski študijski program Predšolska vzgoja)

- Magistrski seminar (drugostopenjski magistrski študijski program Predšolska vzgoja)

- Metodološka in raziskovalna obravnava tem s področja vzgoje in psihosocialnega dela (drugostopenjski magistrski študijski program Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje)

- Oblikovanje vzgojne zasnove šole in vrtca (drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika)

- Metodologija pedagoškega raziskovanja (drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Likovna pedagogika)

- Učitelj raziskovalec (drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Likovna pedagogika)

- Metodologija znanstvenega raziskovanja (drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji)

- Metodologija znanstvenega raziskovanja (drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje)

Projekti:

- Ciljno raziskovalni projekti, naslov: Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov 

- Razvoj patriotizma med mladimi 

- Vzgoja v javni šoli - oblikovanje vzgojnega koncepta

- Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja

- Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno - izobraževalnem sistemu

- Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju

- Teacher Education - Innovation of Studies in Mathematics and IT

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri