prof. dr. Pavel Zgaga

Dr. Pavel Zgaga

Redni profesor za področje filozofije edukacije

Oddelek za temeljni pedagoški študij

 

Kabinet /118

Telefon / 01 5892254

e naslov / pavel.zgaga (at) pef.uni-lj.si

 

 

 Osebna bibliografija

Izvajanje predmetov na 1. stopnji:

- Filozofija edukacije (študijski program Socialna pedagogika)

- Filozofija edukacije (študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika) 

- Filozofija edukacije (študijski program Logopedija in surdopedagogika)

- Filozofija edukacije (študijski program Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav)

Izvajanje predmetov na 2. stopnji:

- Edukacijske politike (drugostopenjski magistrski študijski program Predšolska vzgoja)

Izvajanje predmetov na 3. stopnji:

- Teoretski koncepti na področjih izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved

- Edukacijske politike I. in II.

- Konceptualizacije univerzitetnega in raziskovalnega prostora

Raziskovalno delo:

Glej http://ceps.pef.uni-lj.si