Oddelek za razredni pouk

Oddelek za razredni pouk izvaja študijski program Razredni pouk in je po številu študentov največji oddelek Pedagoške fakultete (trenutno je vpisanih nekaj prek 500 študentov).

 

Učitelj/profesor/magister razrednega pouka je med najbolj množičnimi in najzahtevnejšimi pedagoškimi poklici. Poučuje učence od 1. do 5. razreda (oziroma v 1. in 2. triletju) osnovne šole, tj. v obdobju, ko se otroci razvijajo v mlade osebnosti. Učenci in učenke v 1. in 2. triadi namreč ob pomoči profesorja/profesorice razrednega pouka pridobivajo in oblikujejo delovne navade, pridobivajo tehnike učenja, oblikujejo temeljna spoznanja in vrednote o naravi, človeku in družbi ter pridobivajo znanja z različnih predmetnih področij. Z umetniško, tehnično in športno naravnanimi predmeti si bogatijo življenje in se navajajo na koristno rabo prostega časa. Magister in magistra, ki naj uresničujeta vse te in druge cilje, morata biti vsestransko izobražena, obvladati morata vsebine in metode poučevanja sedmih različnih disciplin oz. področij (slovenski jezik, matematika, družboslovje, naravoslovje, športna, likovna in glasbena vzgoja). Po zaključeni prvi stopnji ima diplomant možnost zaposlitve kot pomočnik v vzgojno-izobraževalnem procesu, po končani drugi stopnji pa se lahko zaposli kot razredni učitelj.

 

Program nudi študentom novejše vsebine, usmerjen je v razvijanje kompetenc in v študijske dosežke, zato študij vključuje še več aktivnih in raznolikih študijskih metod, pedagoška praksa je bolj povezana s študijskimi predmeti, sodelovanje s šolami je tesnejše. Študenti imajo na izbiro več izbirnih predmetov, s katerimi bodo lahko poglobili posamezno področje poučevanja ali pa razširili svoje znanje. Zbrani krediti posameznega področja, npr. angleškega jezika, bodo omogočili študentom tudi hitrejše pridobivanje dodatnih kvalifikacij v izobraževanju po zaključenem magistrskem študiju. Druga stopnja bo potekala na višjem nivoju zahtevnosti; še večji poudarek bo na razvoju avtonomnosti, (samo)kritičnosti, interdisciplinarnosti, sposobnosti raziskovanja v vzgoji in izobraževanju, študenti bodo bolj vključeni v raziskovalno delo na oddelku.

 

Na oddelku je trenutno zaposlenih 19 učiteljev in sodelavcev, pri delu na oddelku pa sodelujejo še učitelji in sodelavci drugih oddelkov Pedagoške fakultete.

 

Člani/ice oddelka so:

 

IME IN  PRIIMEK NAZIV
dr. Marija Bešter Turk izredna profesorica
dr. Milena Mileva Blažić redna profesorica
mag. Lara Godec Soršak asistentka
dr. Irena Hergan docentka
Brina Jež Brezavšček izredna profesorica
dr. Darja Kerec docentka
dr. Mojca Pečar strokovna sodelavka
Tanja Petrušič asistentka
Branka Potočnik Krajnik učiteljica veščin
dr. Alenka Rot Vrhovec asistentka
dr. Igor Saksida redni profesor
dr. Barbara  Sicherl Kafol redna profesorica
dr. Darja Skribe Dimec docentka
dr. Vesna Štemeberger izredna profesorica
dr. Maja Umek docentka
dr. Konstanca Zalar docentka
Mirjam Žgavec učiteljica veščin

 

V programu Oddelka za razredni pouk sodelujejo tudi člani drugih oddelkov Pedagoške fakultete. 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri