Oddelek za socialno pedagogiko

 

Člani/ice oddelka:

IME IN PRIIMEK NAZIV
Nina Amon Podobnikar asistentka
Jaša Černe asistent
Anja Gruden asistentka
dr. Mija Marija Klemenčič Rozman docentka
dr. Urban Kordeš izredni profesor
Tatjana Pleško Zalar asistentka
dr. Jana Rapuš Pavel docentka
dr. Špela Razpotnik docentka
dr. Matej Sande docent
dr. Toma Strle docent
dr. Darja Tadič asistentka
dr. Tomaž Vec docent
dr. Darja Zorc Maver redna profesorica
dr. Nataša Zrim Martinjak docentka

 

Upokojeni sodelavci oddelka:

dr. Alenka Kobolt izredna profesorica

Socialna pedagogika

Socialna pedagogika je mlada veda (termin je v strokovni literaturi prvič uporabljen leta 1844). Je v rabi v evropskih deželah, v Ameriki pa področje označuje izraz “Child and youth care work”. Kljub relativni mladosti je v mnogih deželah in tudi pri nas že dokaj uveljavljena in si bolj in bolj utira prostor tudi v praksi.

 

Socialna pedagogika se hkrati umešča na področje vzgojnega in socialnega, pri čemer je vpeta v vsakokratni družbeni in socialni razvoj. Razvila je doktrino preventivnih, podpornih, korekcijskih, kompenzatornih in vzpodbujevalnih konceptov dela s posamezniki in s skupinami, ki so v svojem razvoju ali družbeni poziciji kakorkoli odrinjeni, depriviligirani, razvojno ali socialno-integrativno ogroženi. Hitre družbene spremembe pri nas in v evropskem prostoru zahtevajo od vseh strokovnih profilov, ki delajo z ljudmi, torej tudi od socialnih pedagogov, prenos teoretičnega znanja v praktično delovanje. Socialni pedagog kot praktik posega v prostor vzgoje v širšem pomenu besede, v šolski prostor, socialno-zdravstveni družbeni segment, področje penologije in v različne vmesne oblike dela z omenjenimi posamezniki in skupinami.

 

Oddelek za socialno pedagogiko je od svojega pričetka univerzitetnega študija leta 1987 do danes sproti evalviral in izboljševali svoj študijski progam, kar rezultira dobre diplomirane socialne pedagoginje in socialne pedagoge. Natančne podatke o študijskemu programu lahko najdete na posebni strani.

 

Klasična delovna mesta socialnega pedagoga so vzgojni zavodi, stanovanjske skupine, centri za socialno delo, vrtci, šole, dijaški domovi, mladinski centri, kaznovalne ustanove, ter različne, večinoma nevladne organizacije. Študenti se vključujejo v različna projektna dela, kjer si nabirajo dragocene izkušnje.

 

Projektna dela so vezana največkrat na strokovne nevladne organizacije, ki so bile večinoma osnovane na Oddelku za socialno pedagogiko. Naj omenimo samo nekatera: Združenje za socialno pedagogiko, Društvo za doživljajsko pedagogiko, Društvo DrogArt, Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela itn. Prav tako smo z letom 2006 pričeli z izdajanjem tematskih socialno pedagoških knjig, v okviru stanovskega društva Združenja za socialno pedagogiko izdajamo revijo Socialna pedagogika.

Pedagoško delo

Na Oddelku za socialno pedagogiko poteka redni univerzitetni študij socialne pedagogike, kakor tudi izredni študij za študente višješolskih smeri po starejših sorodnih programih in visokošolskih programih predvsem pedagoških in socialnih usmeritev.

Področja raziskovalne dejavnosti

Področja raziskovalne dejavnosti se na Oddelku za socialno pedagogiko razprostirajo v vse pore človekovega in družbenega iskanja pravičnosti, vključevanja posameznikov in skupin, ki so na kakršenkoli način izključeni in depriviligirani. Prav tako je predmet raziskav tudi institucionalna ter neinstitucionalna obravnava v pedagoških, socialnih, penoloških in drugih oblikah pomoči.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri