Oddelek za temeljni pedagoški študij

Oddelek za temeljni pedagoški študij (TPŠ) je vključen v študijske programe vseh drugih oddelkov Pedagoške fakultete.

 

Člani/ice oddelka

IME IN PRIIMEK NAZIV
dr. Sanja Berčnik docentka
dr. Mateja Dagarin Fojkar docentka
dr. Tatjana Devjak izredna profesorica
Tjaša Dražnik raziskovalka
dr. Slavko Gaber izredni profesor
dr. Polona Gradišek asistentka
mag. Aleksandra Hribar Košir učiteljica veščin
mag. Anica Hrvat raziskovalka
dr. Mojca Juriševič redna profesorica
dr. Ana Jovanović asistentka
dr. Živa Kos docentka
dr. Janez Krek redni profesor
Žan Korošec asistent
Luka Leitinger učitelj veščin
dr. Irena Lesar redna profesorica
Tina Matić (nadomeščanje PD TINA ROZMANIČ) asistentka
Mira Metljak asistentka
dr. Karmen Mlinar asistentka
dr. Mojca Peček Čuk redna profesorica
dr. Mateja Peršak asistentka
dr. Karmen Pižorn izredna profesorica
dr. Romina Plešec Gasparič asistentka
Neža Podlogar asistentka
dr. Vesna Podgornik visokošolska učiteljica
dr. Alenka Polak docentka
dr. Olga Poljšak Škraban docentka
dr. Simona Prosen docentka
Tina Rozmanič asistentka
dr. Laura Rožman Krivec asistentka
Jakob Saje mladi raziskovalec
dr. Helena Smrtnik Vitulić izredna profesorica
dr. Marjan Šimenc redni profesor
Nika Šušterič mlada raziskovalka
dr. Veronika Tašner asistentka
dr. Milena Valenčič Zuljan redna profesorica
dr. Janez Vogrinc izredni profesor
dr. Darij Zadnikar docent
dr. Pavel Zgaga redni profesor
Urška Žerak asistentka
dr. Mojca Žveglič Mihelič
asistentka

 

Upokojeni sodelavci oddelka

dr. Sonja Žorgaprof.
dr. Marjanca Pergar Kuščerizr. prof.

 

Predmetna področja, ki jih oddelek izvaja

Učitelji in drugi strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, ki se izobražujejo na Pedagoški fakulteti UL, so v svoji poklicni vlogi strokovnjaki za širše področje vzgoje in izobraževanja, zato je pomembno, da so zmožni graditi svojo strokovno in profesionalno identiteto, ki jim omogoča kakovostno pedagoško delo z mladimi, uspešno komunikacijo z učenci, sodelavci, kolegi in starši kot tudi širšim okoljem ter razmišljujoč, raziskovalno usmerjen pristop.
K temu jih spodbujajo učitelji Oddelka za temeljni pedagoški študij oz. študij na predmetnih področjih, ki jih oddelek izvaja in razvija: izbrana poglavja iz filozofije, sociologija vzgoje, teorija vzgoje, pedagoška in razvojna psihologija, didaktika in pedagoška metodologija ter poglabljanje znanj tujih jezikov. S temi znanji študentke in študenti pridobijo predvsem:

 

- sposobnost spoznavanja individualnih posebnosti učencev in njihovih potreb; sposobnost načrtovanja, izvajanja in vrednotenja učnega procesa, ki je usmerjen k optimalnemu razvoju učenca in kar najbolje ustreza zbliževanju individualnih potreb in družbenih ciljev šolstva;

 

- zadostno znanje o superviziji in komunikaciji, o psiholoških in družbenih procesih, ki se dogajajo pri učenju in pouku, kot tudi znanja, potrebna za evalvacijo lastnega dela, ki prispeva h kakovostni prilagodljivosti učitelja in njegovemu profesionalnemu razvoju;

 

- osnovna filozofska in sociološka znanja, ki omogočajo refleksijo sodobne družbe, občih in spefičnih kulturnih form in človeka ter vrednotnih sistemov sodobne pluralne družbe; na tem temelji refleksija fenomena vzgoje, znanja in vzgojno-izobraževalnih institucij ter sistemov.

 

Oddelek za temeljni pedagoški študij sodeluje tudi v programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja in v podiplomskem študiju.

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri