Založniška dejavnost

 

Založniška dejavnost je programsko usmerjena v izdajanje tematike s področja vzgoje in izobraževanja, ki pokriva različne znanstvene discipline. V času obstajanja je izšlo preko 150 publikacij. V začetnih letih so bila izdana predvsem učbeniška gradiva, kasneje pa se je knjižni program razširil na izdaje znanstvenih in strokovnih monografij, visokošolskih priročnikov in učbenikov ter ostale študijske literature, strokovnih knjig, zbornikov, projektnih poročil, letnih poročil fakultete, katalogov in ostalih del. Med izdajami so v zadnjem času tudi knjižne zbirke z naslovi Tematske edukacije, Socialno pedagoške teme in Almanah študentov. 

 

Vabimo vas, da si ogledate naslove in izvlečke iz vsebin naših knjig  na naši spletni prodaji. Navedene knjige je mogoče kupiti preko te spletne strani ali na recepciji fakultete oz. v knjižnici fakultete.