Založniška dejavnost

 

Publikacije so v prvi vrsti namenjene študentkam in študentom te fakultete, vendar so mnoge med njimi zanimive in uporabne tudi za učitelje/ice, ravnatelje/ice, strokovnjake/inje ter za druge bralke in bralce.

Vabimo vas, da si ogledate naslove in izvlečke iz vsebin naših knjig v naši spletni knjigarni.

 

Navedene knjige je mogoče kupiti preko te spletne strani ali na recepciji fakultete oz. v knjižnici fakultete.

 

Komisija za založništvo in tisk (KZT) deluje že od leta 1998. V tem času so jo vodili predsedniki iz različnih oddelkov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani med njimi dr. Marjan Blažič, dr. Saša A. Glažar, dr. Marja Bešter Turk, dr. Janez Krek in dr. Barbara Sicherl Kafol.

Založniška dejavnost je programsko usmerjena v izdajanje tematike s področja vzgoje in izobraževanja, ki pokriva različne znanstvene discipline. V času obstajanja je izšlo preko 150 publikacij. V začetnih letih so bila izdana predvsem učbeniška gradiva, kasneje pa se je knjižni program razširil na izdaje znanstvenih in strokovnih monografij, visokošolskih priročnikov in učbenikov ter ostale študijske literature, strokovnih knjig, zbornikov, projektnih poročil, letnih poročil fakultete, katalogov in ostalih del. Med izdajami so v zadnjem času tudi knjižne zbirke z naslovi Tematske edukacije, Socialno pedagoške teme in Almanah študentov. 

 

Strategija nadaljnjega delovanja založbe je poglabljanje obstoječe programske usmeritve še posebej v segmentu študijske literature. Cilji delovanja bodo tudi v prihodnje usmerjeni na področje prenosa znanja in širjenja bralne kulture.

 

Člani in seje Komisije za založništvo in tisk

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri