prof. dr. Mojca Čepič

dr. Mojca Čepič

Redna prof. za področje fizike

Izredna prof. za področje fizikalno izobraževanje

Oddelek za fiziko in tehniko

 

For more information see..... (EN / SI)

 

 

 

Kabinet / P013

Telefon / 01 5892 218

e naslov / mojca.cepic (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

Izvajanje predmetov:

D izbirni: Zanimiva fizika za mlajše učence

Izbirni predmet: Didaktika fizike v naravoslovju

Didaktika fizike 2

Termodinamika in elektromagnetika v poučevanju

Projekti:

N/01/B/PP/-131.014: Leonardo da Vinci projekt SUPERComet (2002-2005)
Nosilna institucija: NTNU Trondheim, Norveška;
Univerza v Ljubljani, Pedago\v ska fakulteta
ostale sodelujoče države: Italija, Anglija, Škotska.
Koordinatorica za Slovenijo: Mojca Čepič;

J5-0365: ARRS raziskovalni projekt
(2008-2011)
Učenje in poučevanje zahtevnejših in interdisciplinarnih fizikalnih vsebin
Nosilka: Mojca Čepič

J5-4002: ARRS raziskovalni projekt
(2011-2014)
Vpeljava sodobne interdisciplinarne vsebine v izobraževanje - tekoči kristali
Nosilka: Mojca Čepič