Bibliografije raziskovalcev

Bibliografije raziskovalcev PEF


Za tekoče leto se dopolnjujejo trimesečno na osnovi podatkov iz sistema COBISS.

 

Seznam objav raziskovalcev PEF 2020 >>

 

Knjižnica Pedagoške fakultete izdeluje bibliografije v sistemu COBISS zaposlenim na fakulteti, ki imajo  šifro raziskovalca. Za vnos zapisov za bibliografijo morajo avtorji predložiti bibliografu primarni dokument. Bibliografija je lahko popolna le, če avtor v sodelovanju s knjižnico poskrbi za vnos, redakcijo bibliografskih zapisov ter dodelitev ustrezne tipologije, način objave ni pomemben. Za pravilno razvrstitev enot so odgovorni avtorji v sodelovanju z bibliografom.

Ustreznost tipologije preverjajo in verificirajo Osrednji specializirani informacijski centri glede na znanstveno področje objave. Če se avtor ne strinja s spremenjeno tipologijo s strani OSIC, ima možnost pritožbe, in sicer:
-  najprej na Osrednji specializirani informacijski center , ki je dokument verificiral,

-  če se avtor z obrazložitvijo OSIC-a avtorju ne strinja, se lahko pritoži na Znanstvenoraziskovalni svet pri ARRS.

 PDF Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS >>
Tipologija definira razvrščanje bibliografskih enot, vpisanih v sistem COBISS, po tipologiji, sprejeti na ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS).

 

Spremljanje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji (ARRS)

 
Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

 

 Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij >>

 

 Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij >>

 

 Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij >>

 

V Informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji SICRIS je možen izpis bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti. V predstavitvi raziskovalca v rubriki Bibliografija izberete povezavo Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS. Izpis vsebuje podatke o citatih iz zbirk Web of Science (WoS) in Scopus.

Avtomatske povezave med članki objavljenimi v COBISS.SI in Wos/SCOPUS so dostopne na povezavi  COBISS/SciMet.

Bibliografije za habilitacije na UL


Bibliografije za habilitacije na UL in bibliografije iz sistema COBISS se razlikujejo v:  klasifikaciji (razvrščanje bibliografskih enot po enotni tipologiji), kategorizaciji (veljavna merila institucije, ki bibliografijo vrednoti, vključno s točkovalnikom in metodologijo razdelitve točk med so/avtorji) in obliki citiranja bibliografskih enot (po navodilih za citiranje literature v znanstvenem časopisju).


Bibliografije si lahko izdelate preko storitve Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani (opis dopolnitev).
   

PDF Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, velja od 17. 10. 2019
Navodila za izvajanje Meril (tehnična navodila)
Habilitacijska področja
PDF  Habillitacijska področja UL PEF
Merila UL PEF

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri