Bibliografije raziskovalcev

Bibliografije raziskovalcev PEF


Za tekoče leto se dopolnjujejo trimesečno na osnovi podatkov iz sistema COBISS.

 

 Seznam objav raziskovalcev PEF 2022 >>

 

Knjižnica Pedagoške fakultete izdeluje bibliografije v sistemu COBISS zaposlenim na fakulteti, ki imajo  šifro raziskovalca. Za vnos zapisov za bibliografijo morajo avtorji predložiti bibliografu primarni dokument. Bibliografija je lahko popolna le, če avtor v sodelovanju s knjižnico poskrbi za vnos, redakcijo bibliografskih zapisov ter dodelitev ustrezne tipologije, način objave ni pomemben. Za pravilno razvrstitev enot so odgovorni avtorji v sodelovanju z bibliografom.

Ustreznost tipologije preverjajo in verificirajo Osrednji specializirani informacijski centri glede na znanstveno področje objave. Če se avtor ne strinja s spremenjeno tipologijo s strani OSIC, ima možnost pritožbe, in sicer:
-  najprej na Osrednji specializirani informacijski center , ki je dokument verificiral,

-  če se avtor z obrazložitvijo OSIC-a avtorju ne strinja, se lahko pritoži na Znanstvenoraziskovalni svet pri ARRS.

 PDF Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS >>
Tipologija definira razvrščanje bibliografskih enot, vpisanih v sistem COBISS, po tipologiji, sprejeti na ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS).

PDF Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti

 

Spremljanje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji (ARRS)

 
Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

 

 Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij >>

 

 Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij >>

 

 Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij >>

 

V Informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji SICRIS je možen izpis bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti. V predstavitvi raziskovalca v rubriki Bibliografija izberete povezavo Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS. Izpis vsebuje podatke o citatih iz zbirk Web of Science (WoS) in Scopus.

Avtomatske povezave med članki objavljenimi v COBISS.SI in Wos/SCOPUS so dostopne na povezavi  COBISS/SciMet.

Bibliografije za habilitacije na UL


Bibliografije za habilitacije na UL in bibliografije iz sistema COBISS se razlikujejo v:  klasifikaciji (razvrščanje bibliografskih enot po enotni tipologiji), kategorizaciji (veljavna merila institucije, ki bibliografijo vrednoti, vključno s točkovalnikom in metodologijo razdelitve točk med so/avtorji) in obliki citiranja bibliografskih enot (po navodilih za citiranje literature v znanstvenem časopisju).


Bibliografije si lahko izdelate preko storitve Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani (opis dopolnitev).

 

PDF Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, UPB št. 4 z dne 25. 5. 2021, velja od 17. 6. 2021 dalje


PDF Navodila za izvajanje (tehnična navodila), UPB št. 2, velja od 1. 8. 2020 dalje

 

PDF Habilitacijska področja članic UL, zadnja sprememba: 20. 10. 2020

 

 Priloge UL Pedagoške fakultete k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Priloge UL PEF k Merilom)

 

 

 

 

Pomembna obvestila

PDF Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, UPB št. 4 z dne 25. 5. 2021, velja od 17. 6. 2021 dalje

 

PDF Navodila za izvajanje (tehnična navodila), UPB št. 2, velja od 1. 8. 2020 dalje

APA navodila za citiranje

 

 APA

Založnikom, izdajateljem


Če želite izdati publikacijo, potrebujete:

 CIP
 ISBN

 Obvezni izvod

 Odprta znanost (na portalu odprta knjižnica)

Nacionalni portal odprte znanosti.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri