Objave raziskovalcev 2010

 

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

STANISLAV AVSEC [25994]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. AVSEC, Stanislav, KAUČIČ, Branko, RIHTARŠIČ, David. Analiza potreb za e-učno okolje ravnanja z odpadki COMBAT. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2010, Ljubljana 27. oktober 2010 = International Conference InfoKomTeh 2010, 27th October 2010. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 2010, str. 472-484, ilustr. [COBISS.SI-ID 8523849]

2. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Razvoj metode merjenja tehnološke pismenosti učencev : vzpostavljanje vsebinske veljavnosti. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, str. 397-400. [COBISS.SI-ID 8454473]

3. ROŽNIK, Jakob, KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav. Didaktično e-gradivo delovanja motorjev. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2010, str. 613-621, ilustr. http://www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/fotogalerija/2010/Zbornik/SIRIKT2010_Zbornik_WEB_v2.pdf. [COBISS.SI-ID 8254537]

4. NOVAK, Kristina, KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav. Spletno učenje s programom AuthorPoint. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2010, str. 664-669, ilustr. http://www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/fotogalerija/2010/Zbornik/SIRIKT2010_Zbornik_WEB_v2.pdf. [COBISS.SI-ID 8255561]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. ROŽNIK, Jakob, KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav. Didaktično e-gradivo delovanja motorjev = Didactic e-material on internal combustion engines. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik. Ljubljana: Miška, 2010, str. 191. [COBISS.SI-ID 8321609]

6. NOVAK, Kristina, KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav. Spletno učenje s programom AuthorPoint = Web learning with AuthorPoint. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik. Ljubljana: Miška, 2010, str. 208. [COBISS.SI-ID 8322377]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

7. AVSEC, Stanislav. Technological literacy: is technology education effective?, Operationalization ot the student achievement test instrument for measuring cognitive knowledge, skills and wider competences in technology education : [predavanji na] Pamukkale University, Denizli, 24. sep. 2010. Denizli, 2010. [COBISS.SI-ID 8512585]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. AVSEC, Stanislav. Ravnanje z odpadki : [referat na] Eko konferenca, Ljubljana, 23. apr. 2010. Ljubljana: ARSO, 2010. [COBISS.SI-ID 8251977]

JURIJ BAJC [13416]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, URANKAR, Bernarda, ČEPIČ, Mojca. Anisotropy of wood in the microwave region. Eur. j. phys., May 2010, vol. 31, no. 3, str. 531-542, ilustr. http://iopscience.iop.org/0143-0807/31/3/010/. [COBISS.SI-ID 8215113]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Experiments with microwaves and wood. V: RAINE, Derek (ur.). Physics community and cooperation : selected contributions. Leicester: Lulu, The Centre for Interdisciplinary Science, cop. 2010, str. 156-165, ilustr. http://www.scribd. com/doc/35785750/Physics-Community-and-Cooperation-Selected-Contributions-from-the-GIREP-EPEC-and-PHEC-2009-International-Conference. [COBISS.SI-ID 8406089]

3. BAJC, Jure. Bralna pismenost, fizika in nacionalno preverjanje znanja. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 8349257]

4. BAJC, Jure, PAVLIN, Jerneja. National assessment of knowledge of physics and curriculum development in Slovenia. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 8348233]

5. ČEPIČ, Mojca, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša. Physics and nature - a new course for the first year students of physics education. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8347721]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Teaching liquid crystals with a wood model. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 255. [COBISS.SI-ID 8401225]

7. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood model as an analogue of cholestric liquid crystal. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 141. [COBISS.SI-ID 8306761]

8. ČEPIČ, Mojca, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša. Physics and nature - a new course for the first year students of physics education. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 81. [COBISS.SI-ID 8344905]

9. BAJC, Jure, PAVLIN, Jerneja. National assessment of knowledge of physics and curriculum development in Slovenia. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 85. [COBISS.SI-ID 8345417]

10. BAJC, Jure. Reading literacy, physics, and national assessment of knowledge. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 101. [COBISS.SI-ID 8346697]

11. ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Experiences from the new subject for the first year students - physics and nature. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 82-83. [COBISS.SI-ID 8415561]

12. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood as a model for liquid crystals. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 325-326. [COBISS.SI-ID 8417097]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

13. ARH, Stanko, BAJC, Jure, FALETIČ, Sergej, JARH, Orest, SUSMAN, Katarina, VODOPIVEC, Urša, ZIHERL, Saša. Verižni eksperiment. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 62. občni zbor : Portorož, 5.-6. 11. 2010. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010, str. 38. [COBISS.SI-ID 15773529]

1.25 Drugi članki ali sestavki

14. ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina. IOSTE debates the complexities of STE. Phys. Educ., September 2010, vol. 45, no. 5, str. 441-442, ilustr. [COBISS.SI-ID 8488777]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Pisec recenzij

15. DEMŠAR, Ambrož, JURIČIĆ, Đulijana, KOŽUH, Vasja, MLAKAR, Valentina. Zakaj se dogaja?, Gibanje in elektrika 9, Delovni zvezek za fiziko v devetem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-271-002-6. [COBISS.SI-ID 251359488]

16. DEMŠAR, Ambrož, JURIČIĆ, Đulijana, KOŽUH, Vasja, MLAKAR, Valentina. Zakaj se dogaja?, Gibanje in elektrika 9, Učbenik za fiziko v devetem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-271-001-9. [COBISS.SI-ID 250740992]

BARBARA BAJD [01963]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. BAJD, Barbara. Ardipithecus ramidus. Proteus, februar 2010, letn. 72, št. 6, str. 259-266, ilustr. [COBISS.SI-ID 8191049]

1.05 Poljudni članek

2. BAJD, Barbara. Australopithecus sediba - nova najdba v Južni Afriki. Proteus, nov. 2010, letn. 73, št. 3, str. 130-132, ilustr. [COBISS.SI-ID 32027693]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. BAJD, Barbara. Razvrščanje plodov pri začetnem naravoslovju. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-3. [COBISS.SI-ID 8349513]

4. BAJD, Barbara. First year university students' conceptions about cell. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-7. [COBISS.SI-ID 8348489]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. BAJD, Barbara. Předškolní představy dětí o kůži = Pre-school children's conceptions about skin. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.). Anotace : výzkumný záměr MSM0021622421 : research plan MSM0021622421. Brno: Pedagogická fakulteta Masarykovy univerzity, 2010, str. 5. [COBISS.SI-ID 8533833]

6. BAJD, Barbara. First year university students' conceptions about cell. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 86. [COBISS.SI-ID 8345673]

7. BAJD, Barbara. Classifying fruits and understanding natural diversity. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 104. [COBISS.SI-ID 8346953]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. JEDLIČKOVÁ, Helena, BAJD, Barbara, OGOREVC HRADILOVÁ, Lenka. European dimension in education of primary school teachers. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.). Health education : contexts and inspiration, (School and health 21, 2010). 1st ed. Brno: MSD: Masarykova univerzita, cop. 2010, str. 57-73. [COBISS.SI-ID 8435017]

9. BAJD, Barbara, PRAPROTNIK, Luka, MATYÁŠEK, Jiří. Students' ideas about respiration : a comparison of Slovene and Czech students. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.). Health education : contexts and inspiration, (School and health 21, 2010). 1st ed. Brno: MSD: Masarykova univerzita, cop. 2010, str. 245-251. [COBISS.SI-ID 8435273]

10. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara. Zgodnje učenje naravoslovja. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 325-337. [COBISS.SI-ID 8503113]

11. BAJD, Barbara. Hominisation as a process. V: BAJD, Barbara (ur.). Where did we come from? : current views on human evolution. Ljubljana: Faculty of Education, 2010, str. 159-170. [COBISS.SI-ID 8616009]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

12. BAJD, Barbara. Sally Boysen: Najpametnejše živali sveta, prevod Metka Kralj, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2009, 192 str. Naravosl. solnica, jesen 2010, letn. 15, št. 1, str. 34, ilustr. [COBISS.SI-ID 8522057]

1.20 Predgovor, spremna beseda

13. BAJD, Barbara. Preface. V: BAJD, Barbara (ur.). Where did we come from? : current views on human evolution. Ljubljana: Faculty of Education, 2010, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 8610889]

14. BAJD, Barbara. Summary overview. V: BAJD, Barbara (ur.). Where did we come from? : current views on human evolution. Ljubljana: Faculty of Education, 2010, str. 9-17. [COBISS.SI-ID 8611145]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

15. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara. Koga motijo učbeniki?. Delo (Ljubl.), 24. maj 2010, leto 52, št. 117, str. 20. [COBISS.SI-ID 8296777]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

16. BAJD, Barbara, PRAPROTNIK, Luka (ur.). Raziskujmo gozd in travnik jeseni : priročnik za terensko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8474697]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

17. BAJD, Barbara, PRAPROTNIK, Luka (ur.). 200 - výročí Darwinova narození a 150 - výročí vydání knihy: "O původu druhů prostřednictvím přirozeného výběru". Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8191305]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

18. BAJD, Barbara, PRAPROTNIK, Luka. 200 - výročí Darwinova narození a 150 - výročí vydání knihy: "O původu druhů prostřednictvím přirozeného výběru" : Mendelovo muzeum, Brno, 2. feb. 2010 - 2. mar. 2010. Brno, 2010. [COBISS.SI-ID 8182857]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

19. BAJD, Barbara (ur.). Where did we come from? : current views on human evolution. Ljubljana: Faculty of Education, 2010. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-253-055-6. [COBISS.SI-ID 253669632]

Pisec recenzij

20. PUCIHAR, Tina. Raziskave oblike in metod dela pri pouku v petih mednarodnih revijah s področja izobraževanja v letih 2004-2008 : diplomsko delo = Researches of teaching forms and teaching methods in five international journals from educational field in years 2004-2008 : graduation thesis. Ljubljana: [T. Pucihar], 2010. IX, <st1:metricconverter ProductID="72 f" w:st="on">72 f</st1:metricconverter>., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8460617]

BOŠTJAN BAJŽELJ [29017]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BAJŽELJ, Boštjan. Načelo participacije mladih kot sestavni del doživljajske pedagogike. V: KRAJNČAN, Mitja (ur.), BENČIČ, Urška (ur.). Festival doživetij : zbornik povzetkov 3. mednarodnega kongresa doživljajske pedagogike, Bohinj, 7.-9. 10. 2010, (Bilten društva za doživljajsko pedagogiko). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije, 2010, str. 14. [COBISS.SI-ID 8479049]

1.25 Drugi članki ali sestavki

2. BAJŽELJ, Boštjan, KRAJNČAN, Mitja. Kulturalno senzitivna skrb ranljivih skupin, 2008-2010. Priložnosti, april 2010, letn. 2, št. 6, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 8273481]

MARCELA BATISTIČ ZOREC [12550]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Participacija otrok v slovenskih vrtcih z vidika stališč in izkušenj vzgojiteljev. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 67-85. [COBISS.SI-ID 8501065]

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, VOGRINC, Janez, SKUBIC, Darija, BERČNIK, Sanja. Uvod v monografijo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 8500809]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

3. DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. VI, 461 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-052-5. [COBISS.SI-ID 252457216]

4. Educa. <st1:PersonName w:st="on">Batistič-Zorec, Marcela </st1:PersonName>(član uredniškega odbora 1991-, 1996-, urednik 1991-). Kanal: Melior, 1991-. ISSN 0353-9369. [COBISS.SI-ID 23731202]

GREGOR BAVDEK [23565]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. REICHERT, Joachim, SCHIFFRIN, Agustin, AUWÄRTER, Willi, WEBER-BARGIONI, Alex, MARSCHALL, Matthias, DELL'ANGELA, Martina, CVETKO, Dean, BAVDEK, Gregor, COSSARO, Albano, MORGANTE, Alberto, BARTH, Johannes V. L-tyrosine on Ag(111) : universality of the amino acid 2D zwitterionic bonding scheme?. ACS nano, 2010, vol. 4, no. 2, str. 1218-1226, doi: 10.102/nn901669p. [COBISS.SI-ID 2217572]

2. AUWÄRTER, Willi, CVETKO, Dean, BAVDEK, Gregor. Site-specific electronic and geometric interface structure of Co-tetraphenyl-porphyrin layers on Ag(111). Phys. rev., B, Condens. matter mater. phys., 2010, vol. 81, no. 24, str. 245403-1-245403-14. [COBISS.SI-ID 23733031]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. STROJNIK, Martin, OMERZU, Aleš, MAJKIĆ, Aleksej, BAVDEK, Gregor, CVETKO, Dean, MIHAILOVIĆ, Dragan. Work function of Mo[sub]6S[sub]xI[sub](9-x). V: MIHAILOVIĆ, Dragan (ur.), HOČEVAR, Samo B. (ur.), ARČON, Denis (ur.), KUNEJ, Špela (ur.), UMEK, Polona (ur.), KNAVS, Martina (ur.). Book of abstracts : SLONANO 2010, 20-22 October 2010, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 2010, str. 73. [COBISS.SI-ID 24090663]

SANJA BERČNIK [30171]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko. Introducing special educational principles of Reggio Emilia concept in Slovene curricuclum [i. e. curriculum] for preschool education. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), MARTÍ BELENGUER, D. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). International conference of education, research and innovation, 15th-17th November 2010, Madrid : proceedings CD. Valencia: International Association of Technology, Education and Development, 2010, str. 88-95. [COBISS.SI-ID 3519406]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko. Introducing special educational principles of Reggio Emilia concept in Slovene curricuclum [i. e. curriculum] for preschool education. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), MARTÍ BELENGUER, D. (ur.), TORRES, Candel I. (ur.). International conference of education, research and innovation, 15th-17th November 2010, Madrid : abstracts CD. Valencia: International Association of Technology, Education and Development, 2010, 1 str. [COBISS.SI-ID 8576329]

3. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko. Parent kindergarten cooperation in the light of special pedagogical principles of Reggio Emilia concept. V: Social entrepreneurship democratic participation and educational research : [abstracts]. Antalya: [s. n.], 2010, str. 55. [COBISS.SI-ID 8271177]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. DEVJAK, Tatjana, BENČINA, Jože, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko, JUG, Anita, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka. Pogledi staršev otrok na življenje in delo vrtca. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 121-172. [COBISS.SI-ID 8501321]

5. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Vrtec in lokalna skupnost v luči kakovosti izvajanja predšolske vzgoje : slovenski vrtci in koncept Reggio Emilia. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 173-210. [COBISS.SI-ID 8501577]

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, VOGRINC, Janez, SKUBIC, Darija, BERČNIK, Sanja. Uvod v monografijo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 8500809]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

7. DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. VI, 461 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-052-5. [COBISS.SI-ID 252457216]

MARJA BEŠTER [06379]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

1. BEŠTER, Marja. Kdo naj odloči, katero učno gradivo smejo uporabljati učenci?. Delo (Ljubl.), 7. jun. 2010, letn. 52, št. 129, str. 20. [COBISS.SI-ID 8311625]

2. BEŠTER, Marja. Strokovni argumenti pri izbiri učbenikov. Dnevnik, 26. maj 2010, letn. 60, št. 119, str. 24. [COBISS.SI-ID 8299081]

3. BEŠTER, Marja. Pro&contra o učbenikih. Reporter. [Tiskana izd.], 24. maj 2010, letn. 3, št. 21, str. 61-62. [COBISS.SI-ID 8297801]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

4. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Slovenščina. Bešter-Turk, Marja (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-. ISSN 1581-9353. [COBISS.SI-ID 214353408]

Mentor pri doktorskih disertacijah

5. POTOČNIK, Nataša. Učinek udejanjanja faz v procesu nastajanja neumetnostnih besedil : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Potočnik], 2010. 288 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 8477769]

MARJAN BLAŽIČ [05926]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Marjan. Communication technologies and education. Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, 2010, god. 1, knj. 1, str. 49-59. [COBISS.SI-ID 513073783]

2. GORENC ZORAN, Annmarie, STARC, Jasmina, BLAŽIČ, Marjan. Electronic foreign language interactions and variations among participants. Int. J. Information and operations management education (Online). [Online izd.], 2010, vol. 3, no. 4, str. 356-367, doi: 10.1504/IJIOME.2010.034637. [COBISS.SI-ID 513125751]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. BLAŽIČ, Marjan. Usposabljanje učiteljev v pogojih globalizacije = Teachers' [!] training in the conditions of globalization. V: VILOTIJEVIĆ, Mladen (ur.), GOJKOV, Grozdanka (ur.). Osposobljavanje nastavnika za nove uloge : zbornik rezimea sa međunarodnog naučnog skupa, Beograd, 9. decembar 2010 : book of abstracts International scientific conference, Belgrade, 09. december 2010. Beograd: Srpska akademija obrazovanja, 2010, str. 22-24. [COBISS.SI-ID 513218679]

4. BLAŽIČ, Marjan. Vloga intelektualnega kapitala v pogojih globalizacije = The role of intellectual capital under conditions of globalization. V: Zbornik rezimea sa Međunarodnog naučnog skupa "Daroviti u procesu globalizacije", Vršac, Arad, 02. juli 2010, (Biblioteka Zbornici). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2010, str. 21-23. [COBISS.SI-ID 513098359]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. BLAŽIČ, Marjan. Münchenski model darovitosti : [Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet u Vranju, 8. februara 2010]. Vranje, 2010. [COBISS.SI-ID 513062775]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

6. BLAŽIČ, Marjan (ur.). Menedžment v pogojih globalne recesije : zbornik prispevkov : mednarodna konferenca = Management under global recession : collection of scientific papers : international scientific conference, 26. marec 2009. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje: = School of Business and Management, 2010. 509 str. ISBN 978-961-6309-34-9. [COBISS.SI-ID 250234624]

7. BLAŽIČ, Marjan (ur.). Pomen mikroklime in znanja za uspešnost poslovanja : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = The significance of endogenous factors and knowledge in business : book of abstracts : international scientific conference, <st1:metricconverter ProductID="25. in" w:st="on">25. in</st1:metricconverter> 26. marec 2010, Novo mesto. Novo mesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede: Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 2010. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6309-35-6. [COBISS.SI-ID 250254592]

8. Odgojne znanosti. Blažič, Marjan (član uredniškega odbora 2006-). U Zagrebu: Učiteljski fakultet: = Faculty of Teacher Education, 2006-. ISSN 1846-1204. [COBISS.SI-ID 7351625]

9. Pedagogija. Blažič, Marijan (član uredniškega odbora 2004-). Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije, 1963-. ISSN 0031-3807. [COBISS.SI-ID 2966786]

10. Pedagoška obzorja. Blažič, Marjan (glavni urednik 1986-, odgovorni urednik 1986-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. HALILOVIĆ, Emina. Analiza razvoja učeče se organizacije : primer: Krka, d. d. : magistrska naloga. Novo mesto: [E. Halilović], 2010. 45 str., [3] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513140599]

12. ROSIĆ, Igor. Lobiranje kot oblika medčloveških odnosov : magistrska naloga. Novo mesto: [I. Rosić], 2010. 173 str., [18] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513140855]

13. OVČINA, Jasmin. Merjenje zadovoljstva uporabnikov informatike v zdravstveni zavarovalnici : magistrska naloga. Novo mesto: [J. Ovčina], 2010. 52 str., [3] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513146999]

14. OVEN, Aljoša. Pomen in oblike učenja v učeči se organizaciji (AJPES) : magistrska naloga. Novo mesto: [A. Oven], 2010. 59 str., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513140087]

15. BRULC, Maja. Posodobitev učinkov evalvacije izobraževanja : magistrska naloga. Novo mesto: [M. Brulc], 2010. 52 str., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513146487]

16. ZUPAN, Alenka. Proučevanje ugleda podjetja Krka, d. d., Novo mesto : magistrska naloga. Novo mesto: [A. Zupan], 2010. 44 str., [29] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513146743]

17. HEYBAL, Pia. Spreminjanje vloge in pomena timskega dela v učeči se organizaciji : primer: Delo, d. d. : magistrska naloga. Novo mesto: [P. Heybal], 2010. 44 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513139831]

18. OVEN, Aleš. Uvajanje učeče se organizacije v računovodsko-svetovalnih podjetjih : magistrska naloga. Novo mesto: [A. Oven], 2010. 54 str., [5] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513140343]

Pisec recenzij

19. KESIČ DIMIC, Katarina. Vsi učenci so lahko uspešni : napotki za delo z učenci s posebnimi potrebami, (Zbirka Učiteljeva orodja). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-271-071-2. [COBISS.SI-ID 251908864]

MILENA MILEVA BLAŽIĆ [19319]

Osebna bibliografija za leto 2010

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. BLAŽIČ, Milena. Kajetan Kovič - sodobni mladinski klasik. Literatura (Ljublj.), januar-februar 2010, letn. 22, št. 227-228, str. 143-153. [COBISS.SI-ID 8312393]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza lika čarovnice v ruskih in slovenskih pravljicah -študija primera: Jaga baba in Pehta. V: SMOLE, Vera (ur.). Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 95-106. [COBISS.SI-ID 43112802]

3. BLAŽIČ, Milena. Utopije v sodobni slovenski mladinski književnosti (1980-2010). V: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ur.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 27-32. [COBISS.SI-ID 8537929]

4. BLAŽIČ, Milena. Motivi Plečnikove Ljubljane v mladinskih besedilih Kristine Brenkove. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 167-179. [COBISS.SI-ID 8473161]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza mladinskih besedil Oscarja Wilda na Cirila Kosmača = Comparative analysis of Wilde's and Kosmač's short stories for yonger audiences. V: BANDELJ, David (ur.). Simpozij o življenju in ustvarjalnosti Cirila Kosmača ob stoletnici rojstva, Tolmin, 17. septembra 2010. Domača dolina, moje okno v svet. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 10. [COBISS.SI-ID 14650930]

6. BLAŽIČ, Milena. Trendovi u suvremenoj dječjoj književnosti = Trends in contemporary children's literature. V: BEŽEN, Ante (ur.), MAJHUT, Berislav (ur.). Rano učenje hrvatskoga/materinskoga/stranoga jezika (RUHMSJ-4) : knjižica sažetaka. Zagreb: Europski centar za sustavna i napredna istraživanja (ECNSI): = European Center for Advanced and Systematic Research: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, 2010, str. 27-28. [COBISS.SI-ID 8540745]

7. BLAŽIČ, Milena. Mladinske pesmi Ljubke Šorli s posvetno in versko tematiko = Le poesie sacre e profane per la gioventú di Ljubka Šorli. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). "Uporno sem viharjem kljubovala". Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 6. [COBISS.SI-ID 8185417]

8. BLAŽIČ, Milena. Žensko avtorstvo in nova senzibilnost v slovenski mladinski književnosti v 19. stoletju = Female authorship and the new sensibility in Slovenian youth literature in the 19th century. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Žensko avtorstvo v književnostih malih dežel 19. stoletja : mednarodni simpozij, 22.-23. september 2010, Ljubljana, Mestna hiša : international symposium, 22-23 September 2010, Ljubljana, Town Hall. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 8480585]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. BLAŽIČ, Milena. Novi pogledi na znano - postavitvene skupine leposlovja za mladino. V: LAVRENČIČ VRABEC, Darja (ur.), JAMNIK, Tilka (ur.), ZADRAVEC, Vojko (ur.). Knjiga te čaka, poišči jo! : mednarodni dan knjig za otroke, petek, 2. april 2010 : predstavitev nove postavitve leposlovja za mladino, sreda, 14. april 2010. Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2010, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 8230729]

10. BLAŽIČ, Milena. Identitetne zgodbe v postmodernizmu. V: DEKLEVA, Bojan (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Razvoj predloga nacionalne strategije na področju brezdomstva. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2010, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 8354633]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. BLAŽIČ, Milena. Ivan Hribar in literatura. V: GRDINA, Igor, RAHTEN, Andrej, MATKOVIĆ, Stjepan, LAZAREVIĆ, Žarko, BOBIČ, Pavlina, TESTEN, Petra, DOBROVOLJC, Helena, BLAŽIČ, Milena. Hribarjev zbornik, (Zbirka Življenja in dela, Ljubljanski portreti, 7, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 145-162. [COBISS.SI-ID 31538989]

12. BLAŽIČ, Milena. Otroške in mladinske pesmi Ljubke Šorli s posvetno in versko tematiko. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 165-175. [COBISS.SI-ID 8443465]

13. BLAŽIČ, Milena. Poučevanje starejše slovenske književnosti v devetletki - študij primera Primož Trubar. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Reformacija na Slovenskem : (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 27). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 205-216, ilustr. [COBISS.SI-ID 8531785]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

14. BLAŽIČ, Milena. Irena Valikonja: Leto v znamenju polža : Ljubljana: DZS, 2008. Sobotna pril., mar. 2010, letn. 74, št. 3, str. 429-433, portret. [COBISS.SI-ID 1096410974]

15. BLAŽIČ, Milena. Mate Dolenc: Polnočna kukavica in druge zgodbe. Ljubljana: Mladika, 2009. Sodobnost, januar 2010, letn. 74, št. 1, str. 126-129. [COBISS.SI-ID 8165705]

16. BLAŽIČ, Milena. Evald Flisar: Alica v nori deželi (roman in drama) : Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG), 2008 (roman), 2010 (drama). Sodobnost, maj-jun. 2010, letn. 74, št. 5-6, str. 782-787, portret. [COBISS.SI-ID 1096731998]

17. BLAŽIČ, Milena. Lilijana Praprotnik Zupančič: Jezične zgodbe. Ilustracije: Dalibor Zupančič. Ljubljana: Mladika (Knjižna zbirka Planika), 2009. Sodobnost, oktober 2010, letn. 74, št. 10, str. 1296-1299, portret. [COBISS.SI-ID 8496457]

18. BLAŽIČ, Milena. Branje med vrsticami. Za starše, jan.-jun. 2010, št. 5- Št. 10. http://www.mladinska.com/za_starse. [COBISS.SI-ID 8190793]

1.20 Predgovor, spremna beseda

19. BLAŽIČ, Milena, SVETINA, Peter. Nekaj besed o zgodbah. V: KRAJŠEK, Ana. Gradim svet iz besed : zgodbe zmagovalcev literarnega natečaja 2009/10. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010, str. 5-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 8193353]

1.22 Intervju

20. BLAŽIČ, Milena. Oče na skiroju, sin z violino v roki. Dnevnik, 13. nov. 2010, letn. 60, št. 119264, str. 16, ilustr. http://www.dnevnik.si/novice/kultura/1042402539. [COBISS.SI-ID 8527433]

21. BLAŽIČ, Milena. Branje tiskanih medijev ni dovolj. Dobro jutro. [Tiskana izd.], 22. maj 2010, leto 9, št. 237, str. 18-19, portret. [COBISS.SI-ID 8294985]

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

22. BLAŽIČ, Milena. Domače znanje o mladinski književnosti : izbor novejših izvirnih monografij slovenske literarne vede o književnosti in mladinski književnosti. V: LAVRENČIČ VRABEC, Darja (ur.), MLAKAR, Ida (ur.). Ozvezdje Knjiga : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2009. Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2010, str. 26-29. [COBISS.SI-ID 8537161]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

23. GRDINA, Igor, RAHTEN, Andrej, MATKOVIĆ, Stjepan, LAZAREVIĆ, Žarko, BOBIČ, Pavlina, TESTEN, Petra, DOBROVOLJC, Helena, BLAŽIČ, Milena. Hribarjev zbornik, (Zbirka Življenja in dela, Ljubljanski portreti, 7, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-254-202-3. [COBISS.SI-ID 251557632]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

24. Preverjanje in ocenjevanje. Blažić, Milena (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

Zbiratelj

25. Novi svet iz besed 4 : berilo za 4. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-271-011-8. [COBISS.SI-ID 251228672]

26. Novi svet iz besed 7 : berilo za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-015-6. [COBISS.SI-ID 250761728]

27. Novi svet iz besed 7 : DVD k berilu za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 1 optični disk (DVD-ROM). ISBN 978-961-271-029-3. [COBISS.SI-ID 252382720]

28. BLAŽIČ, Milena, KOS, Gaja, MEGLIČ, Drago, RITLOP, Neža, VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Novi svet iz besed 4 : DVD k berilu za 4. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 1 video DVD, barve, zvok. ISBN 978-961-271-028-6. [COBISS.SI-ID 252382464]

Pripovedovalec

29. ROGELJ, Živa, EMERŠIČ, Živa (ur.). Zgodbe Kristine Brenkove. Ljubljana: RTS, 2010, 2009. 1 video DVD (ca 30 min), č-b, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 253253120]

30. GRDINA, Igor. Ivan Hribar, župan za vse čase : dokumentarni feljton : Televizija Slovenija, 1. program. Ljubljana, 2010. 27 min. [COBISS.SI-ID 31885869]

MIRKO BRATUŠA [18961]

Osebna bibliografija za leto 2010

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.17 Katalog razstave

1. BRATUŠA, Mirko, KALAN, Jurij, KOBAL, Aleksij, PLOTAJS, Silvester. Divji v srcu = Wild at heart : Mestna galerija Nova Gorica, 1.-22. 4. 2010. Nova Gorica: Javni zavod Kulturni dom, Mestna galerija, 2010. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14380338]

2. BRATUŠA, Mirko. Hipokriti : Galerija Božidar Jakac - nekdanja samostanska cerkev, Kostanjevica na Krki, 17. 09. 2010-30. 11. 2010. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2010. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6684-20-0. [COBISS.SI-ID 252506112]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

3. BRATUŠA, Mirko, HUZJAN, Zdenko. Naključja : slike, risbe, kipi : Galerija Murska Sobota, 10. jun. - 11. avg. 2010. Murska Sobota, 2010. [COBISS.SI-ID 8544841]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor - drugo

4. 4L10 : zaključna razstava likovnih del študentov četrtega letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 2. jun. 2010 - 5. jul. 2010. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 8307273]

5. RUTAR, Kristina. Keramika : Galerija Pef, Ljubljana, 8. apr. - 17. apr. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 8225609]

Umetnik

6. MENAŠE, Lev. Izzivi v keramiki = Challenges in Ceramics. Kranj: Gorenjski muzej, 2010. 4 str., [23] f. reprodukcij, ilustr. [COBISS.SI-ID 11631949]

7. DOMJAN, Alenka (ur.). Kiparstvo danes. Knj. 1, Komponente, stičišča in presečišča. Celje: Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, Galerija sodobne umetnosti, 2010. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-92011-9-0. [COBISS.SI-ID 252360192]

ALENKA CEMIČ [11603]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. LIČEN, Brigita, CEMIČ, Alenka. Analiza prehrambenih navad in gibalnih aktivnosti predšolskih otrok v mestu in na podeželju. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 228-229. [COBISS.SI-ID 8485449]

2. PILAT SIROTIĆ, Martina, CEMIČ, Alenka. Analiza mnenj študentk predšolske vzgoje v Ljubljani in na Reki o znanju in pomenu gibanja. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 292-294, ilustr. [COBISS.SI-ID 8485705]

3. ZAJEC, Jera, CEMIČ, Alenka. Življenjski slog bodočih vzgojiteljev. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 420-422, ilustr. [COBISS.SI-ID 8487497]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. LIČEN, Brigita, CEMIČ, Alenka. Analiza prehrambenih navad in gibalnih aktivnosti predšolskih otrok v mestu in na podeželju = The analysis of alimentary habitude and motor activities of pre-school children in urban and rural environment. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 161-162. [COBISS.SI-ID 8482121]

5. PILAT SIROTIĆ, Martina, CEMIČ, Alenka. Analiza mnenj študentk predšolske vzgoje v Ljubljani in na Reki o znanju in pomenu gibanja = Comparison of student's opinion about motor activities of pre-school population in Ljubljana and Rijeka. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 195-196. [COBISS.SI-ID 8482889]

6. ZAJEC, Jera, CEMIČ, Alenka. Življenjski slog bodočih vzgojiteljev = Lifestyle of future preschool teachers. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 247-248. [COBISS.SI-ID 8483401]

MATIJA CENCELJ [03342]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, DYDAK, Jerzy, MITRA, Atish, VAVPETIČ, Aleš. Bockstein theorem for nilpotent groups. Proc. Am. Math. Soc., 2010, vol. 138, no. 4, str. 1501-1510. http://dx.doi.org/10.1090/S0002-9939-09-10143-0. [COBISS.SI-ID 15493977]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. CENCELJ, Matija, DRANIŠNIKOV, Aleksandr N., DYDAK, Jerzy, MITRA, Atish, VAVPETIČ, Aleš. Nilpotent spaces as absolute extensors. V: 25th Summer Conference on Topology and Its Applications : Department of Mathematics, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland, July 25-30, 2010. Kielce: Department of Mathematics of Jan Kochanowski University, 2010, str. 17. [COBISS.SI-ID 15642969]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Komentor pri doktorskih disertacijah

3. VIRK, Žiga. Small loop space : doctoral thesis. Ljubljana: [Ž. Virk], 2010. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15564377]

MOJCA ČEPIČ [05974]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, URANKAR, Bernarda, ČEPIČ, Mojca. Anisotropy of wood in the microwave region. Eur. j. phys., May 2010, vol. 31, no. 3, str. 531-542, ilustr. http://iopscience.iop.org/0143-0807/31/3/010/. [COBISS.SI-ID 8215113]

2. YONG TAN, Teng, HOCK ONG, Lye, ČEPIČ, Mojca. The quadrupolar effects on dielectric loss in Sm(C[ub][alpha])[sup][ast] and Sm(C[subA)[sup][ast] phases. Ferroelectrics, 2010, vol. 400, no. 1, str. 294-302. [COBISS.SI-ID 24181287]

3. LEE, Guksik, JEONG, Hyeon-cheol, ARAOKA, Fumito, ISHIKAWA, Ken, LEE, Jong Gun, KANG, Kyung-Tae, ČEPIČ, Mojca, TAKEZOE, Hideo. Anchoring transition of bent-rod liquid crystal dimers on different surfaces : [invited article]. Liq. cryst., 2010, vol. 37, no. 6/7, str. 883-892. [COBISS.SI-ID 24101415]

4. SUSMAN, Katarina, ŽEKŠ, Boštjan, ČEPIČ, Mojca. Theoretical analysis of continuous pitch evolution and reversed phase sequence in antiferroelectric liquid crystals. Phys. rev., E Stat. nonlinear soft matter phys. (Print), 2010, vol. 81, no. 3, str. 031701-1-031701-4. [COBISS.SI-ID 23481127]

5. SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Can the full Moon and the Sun be observed on the same side of the sky?. Phys. Educ., September 2010, vol. 45, no. 5, str. 469-474, ilustr., doi: 10.1088/0031-9120/45/5/002. [COBISS.SI-ID 8419913]

1.02 Pregledni znanstveni članek

6. TAKEZOE, Hideo, GÓRECKA, Ewa, ČEPIČ, Mojca. Antiferroelectric liquid crystals : interplay of simplicity and complexity. Rev. mod. phys., 2010, vol. 82, no. 1, str. 897-937. [COBISS.SI-ID 23506727]

1.04 Strokovni članek

7. SUSMAN, Katarina, RAZPET, Nada, ČEPIČ, Mojca. Prostorska preslikava z lečo. Fiz. šoli, maj 2010, letn. 16, št. 1, str. 43-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 8317513]

8. ČEPIČ, Mojca. Kako nastanejo svetle lise na dnu bazena?. Fiz. šoli, november 2010, letn. 16, št. 2, str. 29-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 8596297]

9. ČEPIČ, Mojca. Kako spremeniti toploto v delo in kako črpati toploto s hladnega na toplo?. Naravosl. solnica, jesen 2010, letn. 15, št. 1, str. 4-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 8520009]

1.05 Poljudni članek

10. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Koliko toplote?. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 4, str. 20. [COBISS.SI-ID 8196937]

11. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Kateri najpočasneje tone - hja, beli kot sneg vendar. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 4, str. 20-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 8196681]

12. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Koliko toplote? Kako jo izračunati? : odgovor naloge. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 5, str. 13-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 8244297]

13. ČEPIČ, Mojca, TARMAN, Gregor. Kako plavajo?. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 5, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 8244809]

14. ČEPIČ, Mojca. Kje plavajo in zakaj je tako? : odgovor naloge. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 6, str. 18-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 8316489]

15. ČEPIČ, Mojca. Kateri se hitreje kotali?. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 6, str. 21, ilustr. [COBISS.SI-ID 8316745]

16. ČEPIČ, Mojca. Kateri se hitreje kotali? : odgovor naloge. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 1, str. 18-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 8419145]

17. ČEPIČ, Mojca. Opazuj svoje drevo, kako spreminja barve jeseni. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 1, str. 21. [COBISS.SI-ID 8419401]

18. ČEPIČ, Mojca. Svet v steklenici. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 2, str. 11-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 8505929]

19. ČEPIČ, Mojca. Mikroklima sobe. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 2, str. 18. [COBISS.SI-ID 8506185]

20. ČEPIČ, Mojca. Kako se spreminjajo barve : odgovor naloge. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 3, str. 18-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 8588873]

21. ČEPIČ, Mojca. Barve brez barvil. Presek, 2010/11, letn. 38, št. 3, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 8589129]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

22. ČEPIČ, Mojca. Outdoor experiences as a support to indoor teaching and learning. V: Encountering, experiencing and exploring nature in education : collection of conference papers. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2010, str. 255-261, ilustr. [COBISS.SI-ID 8456009]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

23. YONG, Tan Teng, LUM, Chia Yuee, SUSMAN, Katarina, HOCK, Ong Lye, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Is the general angle between the tilt and the polarization possible in rod-like systems?. V: New Challenges in chiral and polar systems : proceedings, (Ferroelectrics, vol. 395, no. 1, 2010). Zaragoza: Faculdad de Ciencias, 2010, 2010, vol. 395, no. 1, str. 133-138. http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a921461112. [COBISS.SI-ID 8252745]

24. SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Theoretical explanation of the continuous pitch evolution. V: New Challenges in chiral and polar systems : proceedings, (Ferroelectrics, vol. 395, no. 1, 2010). Zaragoza: Faculdad de Ciencias, 2010, 2010, vol. 395, no. 1, str. 139-144. http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a921470747. [COBISS.SI-ID 8253001]

25. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Experiments with microwaves and wood. V: RAINE, Derek (ur.). Physics community and cooperation : selected contributions. Leicester: Lulu, The Centre for Interdisciplinary Science, cop. 2010, str. 156-165, ilustr. http://www.scribd. com/doc/35785750/Physics-Community-and-Cooperation-Selected-Contributions-from-the-GIREP-EPEC-and-PHEC-2009-International-Conference. [COBISS.SI-ID 8406089]

26. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. It seems easy to float, but is it really? : a teaching unit for buoyancy. V: CONSTANTINOU, C. P. (ur.). Physics curriculum design, development and validation : selected papers. Nicosia: The learning in Science Group, Department of Educational Sciences, Univerity of Cyprus, cop. 2010, str. 279-293, ilustr. [COBISS.SI-ID 8418121]

27. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, ČEPIČ, Mojca. First year university students' conceptions about liquid crystals in Slovenia : Elektronski vir. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, 2 str. [COBISS.SI-ID 8347209]

28. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Concepts of density and buoyancy in eighth grade of primary school. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 8349001]

29. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., VAUPOTIČ, Nataša. A teaching unit on liquid crystals. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 8347977]

30. MOZER, Alenka, ČEPIČ, Mojca, DOLENC, Darko. Gimnazija Vič students' science projects in cooperation with research institutions. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 8348745]

31. ČEPIČ, Mojca, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša. Physics and nature - a new course for the first year students of physics education. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8347721]

32. PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok, VAUPOTIČ, Nataša, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Znanje o tekočih kristalih po končanem srednješolskem izobraževanju. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, <st1:metricconverter ProductID="23. in" w:st="on">23. in</st1:metricconverter> 24. september 2010. Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2010, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 8453193]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

33. LUM, Chia Yuee, HOCK, Ong Lye, ČEPIČ, Mojca. Influence of chiral interactions on smectic phases in free-standing films. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 39. [COBISS.SI-ID 8402505]

34. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. A mechanical model for phase transitions in smectics. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 59. [COBISS.SI-ID 8401737]

35. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Teaching liquid crystals with a wood model. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 255. [COBISS.SI-ID 8401225]

36. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. How to teach liquid crystals. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 256. [COBISS.SI-ID 8401481]

37. ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina. Can the first order transition between the SmA and the SmC phase mimics the SmCA phase?. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 446. [COBISS.SI-ID 8401993]

38. VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca, GOMOLA, Kinga, MIECZKOWSKI, Jozef, GÓRECKA, Ewa. General tilt structure in columnar structures of bent-core liquid crystals. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 594, ilustr. [COBISS.SI-ID 8402761]

39. HOCK, Ong Lye, YONG, Tan Teng, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. What the theory says about the six layer periodic structures in antiferroelectric liquid crystals?. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 653. [COBISS.SI-ID 8402249]

40. NOVOTNÁ, Vladimíra, GLOGAROVÁ, Milada, POCIECHA, Damian, GÓRECKA, Ewa, ČEPIČ, Mojca, KAŠPAR, Miroslav, HAMPLOVÁ, V. Re-entrancy of smectic A below the ferroelectric SmC* phase. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 36. [COBISS.SI-ID 8306249]

41. PAVLIN, Jerneja, URANKAR, Bernarda, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Experiment for demonstrating the direction dependency of extraordinary refraction index of liquid crystal. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 105. [COBISS.SI-ID 8307017]

42. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Helical springs as a model for liquid crystal ordering and phase transitions. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 126. [COBISS.SI-ID 8306505]

43. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood model as an analogue of cholestric liquid crystal. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 141. [COBISS.SI-ID 8306761]

44. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, ČEPIČ, Mojca. First year university students' conceptions about liquid crystals in Slovenia. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 58. [COBISS.SI-ID 8343881]

45. ČEPIČ, Mojca, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša. Physics and nature - a new course for the first year students of physics education. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 81. [COBISS.SI-ID 8344905]

46. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., VAUPOTIČ, Nataša. A teaching unit on liquid crystals. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 83. [COBISS.SI-ID 8345161]

47. MOZER, Alenka, ČEPIČ, Mojca, DOLENC, Darko. Gimnazija Vič students' science projects in cooperation with research institutions. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 88. [COBISS.SI-ID 8345929]

48. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Concepts of density and buoyancy in eighth grade of primary school. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 95. [COBISS.SI-ID 8346441]

49. ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Experiences from the new subject for the first year students - physics and nature. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 82-83. [COBISS.SI-ID 8415561]

50. ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina. Eurodiffusion - how the physicists study the society. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 84. [COBISS.SI-ID 8415817]

51. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. Learning by inquiry and liking it. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 116. [COBISS.SI-ID 8416073]

52. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Simple mechanical model for phase transitions. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 226-227. [COBISS.SI-ID 8416585]

53. PAVLIN, Jerneja, URANKAR, Bernarda, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. A drop of liquid crystals in school. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 310-311. [COBISS.SI-ID 8416841]

54. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood as a model for liquid crystals. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 325-326. [COBISS.SI-ID 8417097]

55. PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Znanje o tekočih kristalih po končanem srednješolskem izobraževanju. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, <st1:metricconverter ProductID="23. in" w:st="on">23. in</st1:metricconverter> 24. september 2010. Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2010, str. 98. [COBISS.SI-ID 8452681]

56. HORVAT, Boris, ČEPIČ, Mojca, PLANINŠIČ, Gorazd. NAUK - interaktivna e-gradiva iz fizike = NAUK -Interactive e-learning content in physics. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2010, str. 636-637, ilustr. http://www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/fotogalerija/2010/Zbornik/SIRIKT2010_Zbornik_WEB_v2.pdf. [COBISS.SI-ID 8255305]

57. HORVAT, Boris, ČEPIČ, Mojca, PLANINŠIČ, Gorazd. NAUK - interaktivna e-gradiva iz fizike = NAUK -Interactive e-learning content in physics. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik. Ljubljana: Miška, 2010, str. 196. [COBISS.SI-ID 8322121]

58. HORVAT, Boris, ČEPIČ, Mojca, PLANINŠIČ, Gorazd. NAUK - interaktivna e-gradiva iz fizike = NAUK - Interactive e-learning content in physics. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik. Ljubljana: Miška, 2010, str. 196-197. http://www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/fotogalerija/2010/Zbornik/SIRIKT2010_Zbornik_WEB_v2.pdf. [COBISS.SI-ID 15553881]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

59. ČEPIČ, Mojca, MEDVEŠ, Zdenko. Ali je nujno za 20 odstotkov skrčiti učne načrte že v devetletki? : pro & contra. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 11. jan. 2010, letn. 66, št. 7, str. 4, portret. [COBISS.SI-ID 8150857]

1.22 Intervju

60. ČEPIČ, Mojca. Mojca Čepič. Naravosl. solnica, jesen 2010, letn. 15, št. 1, str. 8, portret. [COBISS.SI-ID 8520265]

61. ČEPIČ, Mojca. Tegobe poučevanja naravoslovnih predmetov. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 5. okt. 2010, letn. 66, št. 231, str. 15, portret. [COBISS.SI-ID 8470601]

1.25 Drugi članki ali sestavki

62. ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina. IOSTE debates the complexities of STE. Phys. Educ., September 2010, vol. 45, no. 5, str. 441-442, ilustr. [COBISS.SI-ID 8488777]

63. ČEPIČ, Mojca. Conference highlights liquid crystal research in teaching. Phys. Educ., September 2010, vol. 45, no. 5, str. 444-445, ilustr. [COBISS.SI-ID 8489033]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

64. BABIČ, Vito, BELINA, Ruben, ČEPIČ, Mojca, KUKMAN, Iztok, MOHORIČ, Aleš, PLANINŠIČ, Gorazd, RAMŠAK, Anton, TOMIČ, Ivica, TRAMPUŠ, Miro, TRATNIK, Miran, DROLC, Aleš (ur.), TRKOV, Joži (ur.). Fizika, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2004-2009, (Maturitetni izpiti). 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2010. 488 str., ilustr. ISBN 978-961-6322-87-4. [COBISS.SI-ID 252859392]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

65. EMIN, Matej, ŽEMLJA, Aleš, ČEPIČ, Mojca, MARKOŠEK, Tatjana (ur.). Ugriznimo znanost : fizikalni paradoksi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 1. jun. 2010. 20 minut. [COBISS.SI-ID 8382025]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

66. ČEPIČ, Mojca. Vsakodnevno življenje, naravoslovna metoda in fizikalne vsebine : [predavanje na] Posvet o poučevanju fizike, kemije in matematike, Ljubljana, 22. sep. 2010. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2010. [COBISS.SI-ID 8457033]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

67. European journal of physics. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Instite of Physics. ISSN 0143-0807. [COBISS.SI-ID 25430528]

68. Presek. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

Mentor pri magistrskih delih

69. JUG, Maja. Odboj svetlobe na valoviti površini : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jug], 2010. X, 57 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8622409]

Komentor pri magistrskih delih

70. PAVLIN, Jerneja. Analiza znanja o tekočih kristalih pri študentih v prvem letniku univerzitetnega študija : magistrsko delo. Maribor: [J. Pavlin], 2010. VI, <st1:metricconverter ProductID="126 f" w:st="on">126 f</st1:metricconverter>., ilustr. [COBISS.SI-ID 17947400]

MATEJA DAGARIN FOJKAR [20745]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. JAZBEC, Saša, DAGARIN, Mateja. Zgodnje učenje tujih jezikov (angleščine, nemščine, francoščine in italijanščine) z vidika analize opazovanja pouka in portfoliev učiteljev. V: LIPAVIC OŠTIR, Alja (ur.), JAZBEC, Saša (ur.). Pot v večjezičnost - zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010, str. 31-56, ilustr. http://www.zrss.si/pdf/vecjezicnost.pdf. [COBISS.SI-ID 17771272]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Pisec recenzij

2. Beo beo. Dagarin Fojkar, Mateja (pisec recenzij 2006-). Ljubljana: Rokus, 2006-2007. ISSN 1854-5505. [COBISS.SI-ID 227278592]

BOJAN DEKLEVA [06565]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Evalvacija prvega leta delovanja programa nastanitvene podpore v društvu Kralji ulice. Soc. pedagog. (Ljubl.), april 2010, letn. 14, št. 1, str. 1-36. [COBISS.SI-ID 8304457]

2. DEKLEVA, Bojan. Mladinsko prestopništvo v Sloveniji v mednarodni primerjavi = Youth delinquency in Slovenia in international comparison. Soc. pedagog. (Ljubl.), december 2010, letn. 14, št. 4, str. 383-404, 471-493. [COBISS.SI-ID 8630089]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. DEKLEVA, Bojan. Raziskovanje brezdomstva v Sloveniji. V: DEKLEVA, Bojan (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Razvoj predloga nacionalne strategije na področju brezdomstva. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2010, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 8354889]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Slovenia. V: JUNGER-TAS, J. (ur.). Juvenile delinquency in Europe and beyond : results of the second international self-report delinquency study. Dordrecht [etc.]: Springer, cop. 2010, str. 327-340. [COBISS.SI-ID 8396617]

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. ŽNIDARŠIČ, Anja, DEKLEVA, Bojan. O težavah pri prodaji Kraljev ulice : uvodnik. Kralji ulice, februar 2010, letn. 6, št. 45, str. 2. [COBISS.SI-ID 8172873]

6. DEKLEVA, Bojan. 50!. Kralji ulice, julij 2010, letn. 6, št. 50, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 8400713]

1.25 Drugi članki ali sestavki

7. DEKLEVA, Bojan. Prvo leto in pol projekta Najprej stanovanje!. Kralji ulice, januar 2010, letn. 6, št. 44, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 8151113]

8. DEKLEVA, Bojan. Zaprto - odprto kot naše življenje. Kralji ulice, junij 2010, letn. 6, št. 49, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 8308041]

9. DEKLEVA, Bojan. Končanje brezdomstva : priročnik za ustvarjalce politik na področju brezdomstva. Kralji ulice, september 2010, letn. 6, št. 52, str. 19. [COBISS.SI-ID 8433993]

10. DEKLEVA, Bojan. Liceulice na beograjskih ulicah. Kralji ulice, oktober 2010, letn. 6, št. 53, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 8465993]

11. DEKLEVA, Bojan. Model stopnic, mocel dvigala in ciklusi spremembe - Najprej stanovanje in drugi nastavitveni modeli za brezdomce s kompleksnimi potrebami po podpori. Kralji ulice, november 2010, letn. 6, št. 54, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 8518473]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

12. RAZPOTNIK, Špela, KOPRIVŠEK, Nina, GIMPELJ, Andreja, DEKLEVA, Bojan. Mavrična zveza - model medkulturnega preventivnega dela. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-253-046-4. [COBISS.SI-ID 250304000]

13. DEKLEVA, Bojan, FILIPOVIČ HRAST, Maša, NAGODE, Mateja, RAZPOTNIK, Špela, SMOLEJ, Simona. Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji : zaključno poročilo študije. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za družbene vede UL, Pedagoška fakulteta UL, 2010. 90 str. [COBISS.SI-ID 3547749]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

14. DEKLEVA, Bojan (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Razvoj predloga nacionalne strategije na področju brezdomstva. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2010. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-253-049-5. [COBISS.SI-ID 251306496]

15. Kralji ulice. Dekleva, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

Oseba, ki intervjuva

16. RAZPOTNIK, Špela. Pogovor z odgovorno urednico časopisa Kralji ulice. Kralji ulice, julij 2010, letn. 6, št. 50, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 8400969]

Pisec recenzij

17. KOBOLT, Alenka, CAF, Bojana, BRENČIČ, Irena, LESAR, Irena, RAPUŠ-PAVEL, Jana, PELC ZUPANČIČ, Kristina, PEČEK, Mojca, METLJAK, Uroš, POTOČNIK, Špela, VERBNIK DOBNIKAR, Tatjana, CIMERMANČIČ, Zdenka. Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi, (Socialno pedagoške teme, 08). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 382 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-047-1. [COBISS.SI-ID 250372864]

IZTOK DEVETAK [18741]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVETAK, Iztok, HAJZERI, Metka, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez. The influence of different models on 15-years-old students' understanding of the solid state of matter. Acta chim. slov.. [Tiskana izd.], 2010, letn. 57, št. 4, str. 904-911. [COBISS.SI-ID 8605513]

2. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez. The role of qualitative research in science education. Eurasia, 2010, vol. 6, no. 1, str. 77-84. http://www.ejmste.com/v6n1/EURASIA_v6n1_Devetak.pdf. [COBISS.SI-ID 8191561]

3. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, GLAŽAR, Saša A. States of matter explanations in Slovenian textbooks for students aged 6 to 14. International journal of environmental and science education, April 2010, vol. 5, iss. 2, str. 217-235, ilustr. http://www.ijese.com/IJESE_v5n2_Devetak%20et%20al.pdf. [COBISS.SI-ID 8252233]

4. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. The influence of 16-year-old students' gender, mental abilities, and motivation on their reading and drawing submicrorepresentations achievements. Int. j. sci. educ., August 2010, vol. 32, issue 12, str. 1561-1593, ilustr., doi: 10.1080/09500690903150609. [COBISS.SI-ID 8386633]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Slovenian chemistry textbooks explanations of triple nature of chemical concepts. V: MACIEJOWSKA, Iwona (ur.). Book of abstracts. Kraków: Pedagogical University, 2010, str. 68-69. [COBISS.SI-ID 8384073]

6. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Pre-service primary school teachers' self-determined behaviour for science learning. V: TAŞAR, Mehmet Fatih (ur.). Contemporary science education research : pre-service and in-service teacher education : [a collection of papers presented at ESERA 2009 Conference]. Istanbul: ESERA: Pegam Akademi, cop. 2010, str. 23-26. [COBISS.SI-ID 8247881]

7. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, ČEPIČ, Mojca. First year university students' conceptions about liquid crystals in Slovenia : Elektronski vir. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, 2 str. [COBISS.SI-ID 8347209]

8. VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok. Ethical aspects in science education research. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-7. [COBISS.SI-ID 8385865]

9. PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok, VAUPOTIČ, Nataša, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Znanje o tekočih kristalih po končanem srednješolskem izobraževanju. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, <st1:metricconverter ProductID="23. in" w:st="on">23. in</st1:metricconverter> 24. september 2010. Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2010, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 8453193]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, ČEPIČ, Mojca. First year university students' conceptions about liquid crystals in Slovenia. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 58. [COBISS.SI-ID 8343881]

11. VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok. Ethical aspects in science education research. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 65-66. [COBISS.SI-ID 8344393]

12. PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Znanje o tekočih kristalih po končanem srednješolskem izobraževanju. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, <st1:metricconverter ProductID="23. in" w:st="on">23. in</st1:metricconverter> 24. september 2010. Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2010, str. 98. [COBISS.SI-ID 8452681]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. In-service experienced chemistry teachers' views on novice teachers' competences for teaching chemistry. V: HUDSON, Brian (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.), ASTRAND, Björn (ur.). Advancing quality cultures for teacher education in Europe : tensions and opportunities. Umea: Umea School of Education, Umea University, cop. 2010, str. 235-251. [COBISS.SI-ID 8436809]

14. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Approach to developing the learning to learn strategy in chemistry. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Ljubljana: Faculty of Education, 2010, str. 399-414, ilustr. [COBISS.SI-ID 8412745]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

15. DEVETAK, Iztok, CVIRN PAVLIN, Tanja, JAMŠEK, Samo. Peti element 8 : učbenik za kemijo v osmem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-209-996-1. [COBISS.SI-ID 250919936]

2.05 Drugo učno gradivo

16. DEVETAK, Iztok. Aminolisline gradniki beljakovin : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8577865]

17. DEVETAK, Iztok. Atomi, osnovni gradniki snovi : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8576585]

18. DEVETAK, Iztok. Delitev lipidov in triacilgliceroli : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8578889]

19. VRTAČNIK, Margareta, BOH, Bojana, DEVETAK, Iztok, DOLNIČAR, Danica, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, JAMŠEK, Samo, SAJOVIC, Irena, URBANČIČ, Matej, WISSIAK GRM, Katarina Senta, ZMAZEK, Boris, MESEC, Vida, PAJK, Brane. E-kemija : projekt ESS. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija. [COBISS.SI-ID 1401692]

20. DEVETAK, Iztok. Lastnosti aminokislin : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8578121]

21. DEVETAK, Iztok. Ogljikovi hidrati - monosaharidi : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8578377]

22. DEVETAK, Iztok. Ogljikovi hidrati - oligosaharidi in polisaharidi : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8578633]

23. DEVETAK, Iztok. Osnove toksikologije : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8577609]

24. DEVETAK, Iztok. Ostali esterski in neesterski lipidi : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8579145]

25. DEVETAK, Iztok. Simboli in formule - utrjevanje znanja : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8577353]

26. DEVETAK, Iztok. Simboli in formule : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8577097]

27. DEVETAK, Iztok. Višja raven - Pomen lipidov za organizme : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8579401]

28. DEVETAK, Iztok. Zakaj je pomembno poznavanje zgradbe atomov : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8576841]

29. DEVETAK, Iztok, CVIRN PAVLIN, Tanja, JAMŠEK, Samo. Peti element 8, Delovni zvezek za kemijo v osmem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-209-997-8. [COBISS.SI-ID 251552256]

30. GOLOB, Nika, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A.. Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti - kemijske vsebine : navodila za laboratorijske vaje. Maribor: Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2010. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 17460232]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

31. GERLIČ, Ivan, GOLOB, Nika, FERK SAVEC, Vesna, KRNEL, Dušan, MAJER, Janja, ŽARIĆ, Kornelia, DEVETAK, Iztok, DOJER, Brina, SIKOŠEK, Darinka. Didaktična gradiva/modeli : (kemijske vsebine) : K3 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 01. 2010-31. 03. 2010). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2010. 336 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17628680]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

32. GERLIČ, Ivan, GOLOB, Nika, FERK SAVEC, Vesna, KRNEL, Dušan, MAJER, Janja, ŽARIĆ, Kornelia, DEVETAK, Iztok, DOJER, Brina, SIKOŠEK, Darinka. Didaktična gradiva/modeli : (kemijske vsebine) : K3 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 01. 2010-31. 03. 2010). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2010. 336 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17628680]

33. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

TATJANA DEVJAK [17084]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko. Introducing special educational principles of Reggio Emilia concept in Slovene curricuclum [i. e. curriculum] for preschool education. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), MARTÍ BELENGUER, D. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). International conference of education, research and innovation, 15th-17th November 2010, Madrid : proceedings CD. Valencia: International Association of Technology, Education and Development, 2010, str. 88-95. [COBISS.SI-ID 3519406]

2. DEVJAK, Srečko, DEVJAK, Srečko, DEVJAK, Tatjana. Indicators for creditworthiness evaluation of municipalities in Slovenia. V: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. V Praze: Vysoká škola ekonomická, Oeconomica, 2010, str. [1-10], tabele. [COBISS.SI-ID 3396526]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. LENIČ, Katarina, DEVJAK, Tatjana. Preventivna disciplina v socialni in doživljajski pedagogiki. V: KRAJNČAN, Mitja (ur.), BENČIČ, Urška (ur.). Festival doživetij : zbornik povzetkov 3. mednarodnega kongresa doživljajske pedagogike, Bohinj, 7.-9. 10. 2010, (Bilten društva za doživljajsko pedagogiko). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije, 2010, str. 15. [COBISS.SI-ID 8479305]

4. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko. Introducing special educational principles of Reggio Emilia concept in Slovene curricuclum [i. e. curriculum] for preschool education. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), MARTÍ BELENGUER, D. (ur.), TORRES, Candel I. (ur.). International conference of education, research and innovation, 15th-17th November 2010, Madrid : abstracts CD. Valencia: International Association of Technology, Education and Development, 2010, 1 str. [COBISS.SI-ID 8576329]

5. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko. Parent kindergarten cooperation in the light of special pedagogical principles of Reggio Emilia concept. V: Social entrepreneurship democratic participation and educational research : [abstracts]. Antalya: [s. n.], 2010, str. 55. [COBISS.SI-ID 8271177]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. DEVJAK, Tatjana, BENČINA, Jože, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko, JUG, Anita, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka. Pogledi staršev otrok na življenje in delo vrtca. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 121-172. [COBISS.SI-ID 8501321]

7. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Vrtec in lokalna skupnost v luči kakovosti izvajanja predšolske vzgoje : slovenski vrtci in koncept Reggio Emilia. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 173-210. [COBISS.SI-ID 8501577]

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, VOGRINC, Janez, SKUBIC, Darija, BERČNIK, Sanja. Uvod v monografijo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 8500809]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

9. DEVJAK, Tatjana, DEVJAK, Srečko, BENČINA, Jože. Vrtec in lokalna skupnost : pogledi in izkušnje občinskih strokovnih delavcev na življenje in delo vrtca : raziskovalno poročilo. [Ljubljana]: [s.n.], 2010. <st1:metricconverter ProductID="84 f" w:st="on">84 f</st1:metricconverter>., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8508233]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. DEVJAK, Tatjana. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji in na Pedagoški fakulteti v Ljubljani : [prispevek] na znanstvenem sestanku v okviru bilateralnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo "Profesionalni razvoj učiteljev", Ljubljana, 21. dec. 2010. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2010. [COBISS.SI-ID 8619081]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

11. DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. VI, 461 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-052-5. [COBISS.SI-ID 252457216]

TJAŠA FILIPČIČ [17010]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Tjaša. A comparison of time characteristics in ball catching between children with and without Down's syndrome. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Gymn., 2010, vol. 40, no. 1, str. 61-67, ilustr. [COBISS.SI-ID 8461641]

2. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Complex imitation of gestures in school-aged children with learning difficulties. Kinesiology (Zagreb). [English ed.], June 2010, vol. 42, no. 1, str. 44-55. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=82639. [COBISS.SI-ID 8360265]

1.04 Strokovni članek

3. FILIPČIČ, Tjaša. Opolnomočenje invalida in vključevanje skozi psihomotorično obravnavo. Glasilo Zveze delovnih invalidov Slovenije, 2010, letn. 7, št. 7, str. 38-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 8620361]

4. FILIPČIČ, Tjaša. Gibalne aktivnosti za otroke z gibalno oviranostjo. Športnik, december 2010, letn. 6, št. 20, str. 8-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8615497]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša, KOGOVŠEK, Damjana, STARC, Igor. Povezanost učnih težav na področju branja in pisanja ter ritmičnih sposobnosti. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 278-280. [COBISS.SI-ID 8485961]

6. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, FILIPČIČ, Tjaša, STARC, Igor. Možnost odkrivanja specifičnih učnih težav s pomočjo nejezikovnih ritmičnih in praksičnih preizkusov. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010, str. 109-116. [COBISS.SI-ID 8468809]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša, KOGOVŠEK, Damjana, STARC, Igor. Povezanost učnih težav na področju branja in pisanja ter ritmičnih sposobnosti = Specific learning difficulties and rhythmic abilities. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 188-189. [COBISS.SI-ID 8482377]

8. FILIPČIČ, Tjaša. Assessment of motor skills and morphological characteristics of pupils with mild intellectual disabilities - Slovenian situation. V: Special Olympics : European Summer Games. [Warsaw]: [s.n.], 2010, str. 35-39. [COBISS.SI-ID 8511305]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. FILIPČIČ, Tjaša, OZBIČ, Martina. Specific teaching competence and attitudes toward inclusion of pupils with physical impairment into physical education. V: CAZZOLI, Stefania, ANTALA, Branislav. Integration and inclusion in physical education. 1st ed. Bratislava: Fédération Internationale d'Éducation Physique (FIEP), 2010, str. 25-37. [COBISS.SI-ID 8437321]

10. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Can the PE teacher detect pupils with learning difficulties during the PE class and help them to develop motor planing for school successfulness?. V: CAZZOLI, Stefania, ANTALA, Branislav. Integration and inclusion in physical education. 1st ed. Bratislava: Fédération Internationale d'Éducation Physique (FIEP), 2010, str. 108-115. [COBISS.SI-ID 8437577]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

11. Športnik. Filipčič, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

ČRTOMIR FRELIH [16174]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. FRELIH, Črtomir. Letošnja 3. mednarodna likovna prireditev .... = This year's third international art event ...z. V: Katalog mednarodnega natečaja Otroški portret III, OŠ Mengeš, 25. maja 2010. Mengeš: Osnovna šola Mengeš, 2010, str. [4]-[5]. [COBISS.SI-ID 8429897]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

2. BEGIĆ, Mirsad, HUZJAN, Zdenko, GORJUP, Tomaž, FRELIH, Črtomir. Figuralije - iz zbirke galerije : 8. 7. - 29. 8. 2010 : Ljubljana, Mestna Galerija. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 8420169]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

3. Likovna vzgoja. <st1:PersonName w:st="on">Frelih, Črtomir</st1:PersonName> (član uredniškega odbora 2001-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

Umetnik

4. BASSIN, Aleksander, GORJUP, Tomaž. Crtež u Sloveniji II : 1940 - 2009. - izbor = Risba na Slovenskem : 1940 - 2009 - izbor : Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 7. - 21. sep. 2010. Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2010. [COBISS.SI-ID 8432713]

5. KOMELJ, Milček. Risbe Črtomirja Freliha. Nova revija, 2010, letn. 29, št. 336/338, str. 286-290, ilustr. [COBISS.SI-ID 11948190]

Pisec recenzij

6. Predmetni izpitni katalog za maturo. <st1:PersonName w:st="on">Frelih, Črtomir</st1:PersonName> (pisec recenzij 2002-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-3982. [COBISS.SI-ID 35856384]

SLAVKO GABER [11753]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GABER, Slavko. Dewey, delo, šola in demokracija = Dewey, work, school, and democracy. Sodob. pedagog., 2010, letn. 61, št. 5, str. 36-55. [COBISS.SI-ID 8620617]

2. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica. Bralna pismenost osem- in devetletkarjev : za premišljeno uporabo rezultatov mednarodnih raziskav. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2010, letn. 21, št. 1-2, str. 55-71. [COBISS.SI-ID 8398153]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika, CANKAR, Gašper. The danger of misconceptualization, subsequent calculation, and interpretation in comparative analysis for educational policy. V: GÖK, Fatma (ur.). Bordering, re-bordering and new possibilities in education and society. Istambul: World Council of Comparative Education Societies, WCCES, 2010, str. 57. [COBISS.SI-ID 8352329]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. GABER, Slavko. Missing social dimension and higher education under Bologna?. V: The future of (European) higher education : a selection of papers from the international seminar. Ljubljana: Faculty of Education: Centre for Educational Policy Studies, CEPS, 2010, str. 41-46. [COBISS.SI-ID 8284745]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Réformes et changements en éducation en Slovénie. V: BOUVIER, Alain (ur.). Dossier, Palmares et classements en éducation, (Revue internationale d'éducation, 54, 2010). Sevres: Centre international d'études pédagogiques, 2010, str. 171-176. [COBISS.SI-ID 8475209]

1.22 Intervju

6. GABER, Slavko. Dr. Slavko Gaber, sociolog. Mladina, 10. sep. 2010, št. 36, str. 34-39, portret. [COBISS.SI-ID 8431945]

7. GABER, Slavko. Ocene danes zelo malo povejo. Ker so previsoke. Ona (Ljubl.), 22. jun. 2010, letn. 12, št. 23, str. 10-14, portret. [COBISS.SI-ID 8328521]

8. ŠTRAJN, Darko, GABER, Slavko. Brez družboslovja obsojeni na barbarstvo. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 9. 2. 2010, let. 66, št. 31, str. 36. [COBISS.SI-ID 1972567]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Šola v družbah brez dela : [predavanje na konferenci] Družba, kriza, razvoj, Portorož, 18. nov. 2010. Portorož: Slovensko sociološko društvo, 2010. [COBISS.SI-ID 8542025]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

10. Šolsko polje. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.com. [COBISS.SI-ID 122842112]

11. Theory and research in education. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

Mentor pri magistrskih delih

12. KOS, Živa. Šola, družba in izobraževanje učiteljstva. Ljubljana: [Živa Kos Kecojević], 2010. <st1:metricconverter ProductID="128 f" w:st="on">128 f</st1:metricconverter>. [COBISS.SI-ID 42591586]

VESNA GERŠAK [25996]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. GERŠAK, Vesna. Stališča vzgojiteljev do plesa kot pomembnega dejavnika v otrokovem socialnem razvoju. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 105-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 8484681]

2. GERŠAK, Vesna, PRUNK, Mojca. Ustvarjalni gib kot učni pristop pri likovni vzgoji. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 108-110, ilustr. [COBISS.SI-ID 8484937]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. GERŠAK, Vesna. Uresničevanje inkluzije z uporabo celostnih učnih pristopov = Implementation of inclusion by using holistic learning approaches. V: STARC, Sonja (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 8592969]

4. GERŠAK, Vesna. Stališča vzgojiteljev do plesa kot pomembnega dejavnika v otrokovem socialnem razvoju = Preschool teachers' viewpoint on dance as an important factor in children's social development. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 110-111. [COBISS.SI-ID 8481353]

5. GERŠAK, Vesna, PRUNK, Mojca. Ustvarjalni gib kot učni pristop pri likovni vzgoji = Creative movement as teaching approach in art education. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 112-113. [COBISS.SI-ID 8481609]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. GERŠAK, Vesna. Ples kot ustvarjalni proces in medpodročno povezovanje : analiza stanja v slovenskih vrtcih. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 291-306. [COBISS.SI-ID 8502601]

SAŠA ALEKSEJ GLAŽAR [04810]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVETAK, Iztok, HAJZERI, Metka, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez. The influence of different models on 15-years-old students' understanding of the solid state of matter. Acta chim. slov.. [Tiskana izd.], 2010, letn. 57, št. 4, str. 904-911. [COBISS.SI-ID 8605513]

2. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez. The role of qualitative research in science education. Eurasia, 2010, vol. 6, no. 1, str. 77-84. http://www.ejmste.com/v6n1/EURASIA_v6n1_Devetak.pdf. [COBISS.SI-ID 8191561]

3. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, GLAŽAR, Saša A. States of matter explanations in Slovenian textbooks for students aged 6 to 14. International journal of environmental and science education, April 2010, vol. 5, iss. 2, str. 217-235, ilustr. http://www.ijese.com/IJESE_v5n2_Devetak%20et%20al.pdf. [COBISS.SI-ID 8252233]

4. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. The influence of 16-year-old students' gender, mental abilities, and motivation on their reading and drawing submicrorepresentations achievements. Int. j. sci. educ., August 2010, vol. 32, issue 12, str. 1561-1593, ilustr., doi: 10.1080/09500690903150609. [COBISS.SI-ID 8386633]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Slovenian chemistry textbooks explanations of triple nature of chemical concepts. V: MACIEJOWSKA, Iwona (ur.). Book of abstracts. Kraków: Pedagogical University, 2010, str. 68-69. [COBISS.SI-ID 8384073]

6. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Pre-service primary school teachers' self-determined behaviour for science learning. V: TAŞAR, Mehmet Fatih (ur.). Contemporary science education research : pre-service and in-service teacher education : [a collection of papers presented at ESERA 2009 Conference]. Istanbul: ESERA: Pegam Akademi, cop. 2010, str. 23-26. [COBISS.SI-ID 8247881]

7. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, ČEPIČ, Mojca. First year university students' conceptions about liquid crystals in Slovenia : Elektronski vir. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, 2 str. [COBISS.SI-ID 8347209]

8. VRTAČNIK, Margareta, FERK SAVEC, Vesna, GLAŽAR, Saša A. How can we evoke interest of students in science and their better academic achievements? = Kako spodbujati interes mladih za naravoslovje in zagotavljati dobre študijske dosežke. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-4, ilustr. [COBISS.SI-ID 1431132]

9. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., VAUPOTIČ, Nataša. A teaching unit on liquid crystals. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 8347977]

10. PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok, VAUPOTIČ, Nataša, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Znanje o tekočih kristalih po končanem srednješolskem izobraževanju. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, <st1:metricconverter ProductID="23. in" w:st="on">23. in</st1:metricconverter> 24. september 2010. Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2010, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 8453193]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

11. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, ČEPIČ, Mojca. First year university students' conceptions about liquid crystals in Slovenia. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 58. [COBISS.SI-ID 8343881]

12. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., VAUPOTIČ, Nataša. A teaching unit on liquid crystals. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 83. [COBISS.SI-ID 8345161]

13. PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Znanje o tekočih kristalih po končanem srednješolskem izobraževanju. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, <st1:metricconverter ProductID="23. in" w:st="on">23. in</st1:metricconverter> 24. september 2010. Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2010, str. 98. [COBISS.SI-ID 8452681]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. In-service experienced chemistry teachers' views on novice teachers' competences for teaching chemistry. V: HUDSON, Brian (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.), ASTRAND, Björn (ur.). Advancing quality cultures for teacher education in Europe : tensions and opportunities. Umea: Umea School of Education, Umea University, cop. 2010, str. 235-251. [COBISS.SI-ID 8436809]

15. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Approach to developing the learning to learn strategy in chemistry. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Ljubljana: Faculty of Education, 2010, str. 399-414, ilustr. [COBISS.SI-ID 8412745]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

21. VRTAČNIK, Margareta, BOH, Bojana, DEVETAK, Iztok, DOLNIČAR, Danica, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, JAMŠEK, Samo, SAJOVIC, Irena, URBANČIČ, Matej, WISSIAK GRM, Katarina Senta, ZMAZEK, Boris, MESEC, Vida, PAJK, Brane. E-kemija : projekt ESS. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija. [COBISS.SI-ID 1401692]

22. GLAŽAR, Saša A.. Kamnine in minerali : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8579913]

23. GLAŽAR, Saša A.. Kamninski krog : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8580169]

24. GLAŽAR, Saša A.. Kovinski kristali, kovinska vez : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8581961]

25. GLAŽAR, Saša A.. Kroženje vode : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8580425]

26. GLAŽAR, Saša A.. Lastnosti maščob, mila : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8581449]

27. GLAŽAR, Saša A.. Maščobe : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8581193]

28. GLAŽAR, Saša A.. Oksidacija in redukcija : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8582217]

29. GLAŽAR, Saša A.. Oksidacijsko število : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8582473]

30. GLAŽAR, Saša A.. Sile med molekulami, molekulski kristali : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8581705]

31. GLAŽAR, Saša A.. Snovi so iz delcev : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8580937]

32. GLAŽAR, Saša A.. Snovi tekmujejo - kromatografija : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8580681]

33. GLAŽAR, Saša A.. Urejanje enačb redoks reakcij : učna enota : [projekt ESS - E-kemija]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, 2008-. http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286. [COBISS.SI-ID 8582729]

34. GOLOB, Nika, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A.. Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti - kemijske vsebine : navodila za laboratorijske vaje. Maribor: Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2010. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 17460232]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

35. DEKLEVA, Nina (ur.), GLAŽAR, Saša A. (ur.), ŠMALC, Andrej (ur.). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 1 zgibanka, ilustr. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 249274880]

36. Kemija v šoli in družbi. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega sveta 2008-). Ljubljana: Biteks, 2008-. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 15897864]

37. Nacionalni preizkusi znanja. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Državna komisija za vodenje nacionalnih preizkusov znanja, 2002-. ISSN 1581-5315. [COBISS.SI-ID 121374464]

38. Predmetni izpitni katalog za maturo. Kemija. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-4008. [COBISS.SI-ID 35931904]

39. Znanstveno raziskovalno in umetniško delo - Pedagoška fakulteta. Glažar, Saša Aleksej (urednik 1996-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 1996-2001. ISSN 1408-3205. [COBISS.SI-ID 67751936]

Mentor pri doktorskih disertacijah

40. PRESKAR, Stanka. Dejavniki učinkovitega pouka naravoslovja : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Preskar], 2010. X, 280 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 253817088]

Mentor pri magistrskih delih

41. ČAPALIJA, Marinela. Pomen vizualizacije za razumevanje raztapljanja snovi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Čapalija], 2010. 117 str. + priloge, ilustr. [COBISS.SI-ID 1429596]

LARA GODEC SORŠAK [25590]

Osebna bibliografija za leto 2010

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1.      Slovenščina v šoli. Godec Soršak, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

BOJAN GOLLI [02579]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠIRCA, Simon, GOLLI, Bojan, FIOLHAIS, Manuel, RUSO, L. A. Pion electro-production in the region of low-lying P11 and S11 resonances. Few-body syst., [in press] 2010, 4 str., doi: 10.1007/s00601-010-0120-x. [COBISS.SI-ID 24292135]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. GOLLI, Bojan. S and D-wave resonances in chiral quark model : coupled channel approach. V: GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings of the Mini-Workshop Dressing Hadrons : Bled, Slovenia, July 4 - 11, 2010, (Blejske delavnice iz fizike, let. 11, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010, 2010, vol. 11, no. 1, str. 56-63. [COBISS.SI-ID 24282919]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

3. GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings of the Mini-Workshop Dressing Hadrons : Bled, Slovenia, July 4 - 11, 2010, (Blejske delavnice iz fizike, let. 11, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010. VII, 76 str. [COBISS.SI-ID 2284900]

4. Blejske delavnice iz fizike. Golli, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. [COBISS.SI-ID 110264320]

5. Presek. Golli, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

TOMAŽ GORJUP [18582]

Osebna bibliografija za leto 2010

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

1. BASSIN, Aleksander, GORJUP, Tomaž. Crtež u Sloveniji II : 1940 - 2009. - izbor = Risba na Slovenskem : 1940 - 2009 - izbor : Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 7. - 21. sep. 2010. Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2010. [COBISS.SI-ID 8432713]

2. BEGIĆ, Mirsad, HUZJAN, Zdenko, GORJUP, Tomaž, FRELIH, Črtomir. Figuralije - iz zbirke galerije : 8. 7. - 29. 8. 2010 : Ljubljana, Mestna Galerija. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 8420169]

3. GORJUP, Tomaž. Sledi časa, slike 2009/2010 : galerija Grad Sevnica, 21. januar - 24. februar 2010. Sevnica, 2010. [COBISS.SI-ID 8149833]

4. GORJUP, Tomaž, KEMPERL, Metoda. Zgoščine časa : Galerija Pef, Ljubljana, 6. dec. 2010 - 10. jan. 2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 8575561]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Umetnik

5. DOLINŠEK, Sarah (ur.), LIPOVŠEK, Matjaž (ur.). 25. Viški likovni salon : 5. maj - 19. maj 2010. Ljubljana: Osnovna šola Vič, 2010. [44] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 8270921]

6. Prehojena pot : razstava članic in članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2010. 80 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64865537]

Komentor pri specialističnih delih

7. FAŠMON, Rasta. Skupinske oblike pomoči z umetnostjo v dijaškem domu : specialistično delo. Ljubljana: [R. Fašmon], 2010. 222 str., ilustr., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 8259657]

ANA GOSTINČAR BLAGOTINŠEK [12551]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.05 Poljudni članek

1. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Koliko sladkorja zaužijemo s pijačo. Naravosl. solnica, zima 2010, letn. 14, št. 2, str. 31. [COBISS.SI-ID 8168009]

2. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Koliko toplote?. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 4, str. 20. [COBISS.SI-ID 8196937]

3. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Kateri najpočasneje tone - hja, beli kot sneg vendar. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 4, str. 20-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 8196681]

4. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Koliko toplote? Kako jo izračunati? : odgovor naloge. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 5, str. 13-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 8244297]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Pollen Project - a community approach to science education. V: RAINE, Derek (ur.). Physics community and cooperation : selected contributions. Leicester: Lulu, The Centre for Interdisciplinary Science, cop. 2010, str. 1-4. http://www.scribd. com/doc/35785750/Physics-Community-and-Cooperation-Selected-Contributions-from-the-GIREP-EPEC-and-PHEC-2009-International-Conference. [COBISS.SI-ID 8405577]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. PAVLIN, Jerneja, URANKAR, Bernarda, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Experiment for demonstrating the direction dependency of extraordinary refraction index of liquid crystal. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 105. [COBISS.SI-ID 8307017]

7. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. Learning by inquiry and liking it. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 116. [COBISS.SI-ID 8416073]

8. PAVLIN, Jerneja, URANKAR, Bernarda, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. A drop of liquid crystals in school. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 310-311. [COBISS.SI-ID 8416841]

9. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Promoting science teaching and learning with IBSE. V: Workshop on high school physics/innovative teaching - gates to research : abstracts & program : July 12-18, 2010, Seismologic Station Cheia - Muntele Rosu, Romania. Bucharest: IFIN-HH, 2010, str. 6. [COBISS.SI-ID 8397897]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

10. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. 101 poskus z vodo : avtor Anita van Saan, prevod Andrej Tomše, Tehniška založba Slovenije, 2009, 135 str. Naravosl. solnica, zima 2010, letn. 14, št. 2, str. 33, ilustr. [COBISS.SI-ID 8168521]

1.25 Drugi članki ali sestavki

11. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Projekt Fibonacci. Naravosl. solnica, pomlad 2010, letn. 14, št. 3, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 8245833]

12. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Katero čistilno sredstvo je najboljše za pripravo mehurčkov. Naravosl. solnica, pomlad 2010, letn. 14, št. 3, str. 33. [COBISS.SI-ID 8247369]

13. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Kako slanost vode vpliva na plovnost predmetov?. Naravosl. solnica, jesen 2010, letn. 15, št. 1, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 8521289]

14. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, YILMAZ, Nese, DANIELSON, Wibke. Gründe für die Verbesserung der Sprachkompetenz durch Naturwissenschaften. V: Teaching science in Europe 3 : was europäische Lehrkräfte voneinander lernen könen. 1. Aufl. Berlin: Science on Stage Deutschland, 2010, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 8477001]

15. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, YILMAZ, Nese, DANIELSON, Wibke. Reasons to improve language skills using science. V: Teaching science in Europe 3 : what European teachers can learn from each other. 1st ed. Berlin: Science on Stage Deutschland, 2010, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 8476233]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.25 Druga izvedena dela

16. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Promoting science with a community approach to science education : seed cities for science : [predstavitev projekta Pollen na]EU-China Science and Technology Week, Shanghai, 16. jun. 2010. Shanghai: European Commission, 2010. [COBISS.SI-ID 8367945]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

17. Naravoslovna solnica. Gostinčar-Blagotinšek, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

MARIJA GRGINIČ [23554]

Osebna bibliografija za leto 2010

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. GRGINIČ, Marija, KREMPL, Urša. ABC 2 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole]. 1. dopolnjena in prenovljena izd. Mengeš: Izolit, 2010-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-6625-40-1. ISBN 978-961-6625-41-8. [COBISS.SI-ID 249798912]

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

2. GRGINIČ, Marija. Kako opismenjevati - poučevati ali učiti se pismenosti? : priročnik za učitelje. 1. izd. Mengeš: Izolit, 2010. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-45-6. [COBISS.SI-ID 252148736]

IRENA HERGAN [18742]

Osebna bibliografija za leto 2010

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. HERGAN, Irena, ROT VRHOVEC, Alenka, BATTELLI, Claudio, KOVAČ, Teja. Dotik okolja 2, Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole, (Lahki učbeniki). 1. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0805-4. [COBISS.SI-ID 250724864]

TATJANA HODNIK ČADEŽ [17009]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana. Medpredmetno povezovanje v Mlinčku. Naravosl. solnica, jesen 2010, letn. 15, št. 1, str. 10-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 8520521]

2. PRISTOVNIK, Tanja, PEER, Peter, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Učni pristop za poučevanje in učenje vsebin iz verjetnosti z e-gradivom v 4. razredu. Razred. pouk, januar 2010, letn. 11, št. 3, str. 10-15, portret. [COBISS.SI-ID 1353852]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Primary teacher students' strategies in comparing the cardinalities of infinite sets. V: AMBRUS, András (ur.), VÁSÁRHELYI, Éva (ur.). Problem solving in mathematics education : proceedings of the 11th ProMath conference, September 3- 6, <st1:metricconverter ProductID="2009 in" w:st="on">2009 in</st1:metricconverter> Budapest. Budapest: Eötvös Loránd University, Faculty of science, Institute of mathematics, Mathematics teaching and education center, cop. 2010, str. 87-102. [COBISS.SI-ID 8474953]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Didactic material as a mediator between physical manipulation and thought processes in learning mathematics. V: MAJ, Božena (ur.), SWOBODA, Ewa (ur.), TATSIS, Konstantinos (ur.). Motivation via natural differentiation in mathematics. Rzseszów: Wydawnicteo Uniwersytetu, cop. 2010, str. 342-353. [COBISS.SI-ID 8426825]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

5. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

6. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ, Milica G., PEČAR, Mojca, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, VRČKOVNIK, Renata (ur.), KNEZ, Simona (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-418-4. ISBN 978-961-241-419-1. ISBN 978-961-241-421-4. [COBISS.SI-ID 250340096]

2.05 Drugo učno gradivo

7. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KNEZ, Simona. Mlinček, Vadnica za matematiko za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-429-0. [COBISS.SI-ID 250707200]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

8. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Problem solving in mathematics. Role of different representations of mathematical concepts for learning with understanding : [predavanji na] Uludag University, Bursa, <st1:metricconverter ProductID="27. in" w:st="on">27. in</st1:metricconverter> 28. apr. 2010. Bursa: Uludag University, 2010. [COBISS.SI-ID 8280905]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. EPTE - towards a European primary teacher : delovanje in izkušnje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : [prispevek] na znanstvenem sestanku v okviru bilateralnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo "Profesionalni razvoj učiteljev", Ljubljana, 21. dec. 2010. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2010. [COBISS.SI-ID 8619593]

ALEKSANDRA HRIBAR-KOŠIR [16092]

Osebna bibliografija za leto 2010

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Lektor

1. DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. VI, 461 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-052-5. [COBISS.SI-ID 252457216]

ZDENKO HUZJAN [16088]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. HUZJAN, Zdenko. Iz prostora v prostor. Lindua, 2010, letn. 4, št. 8, str. 72-79, portret. [COBISS.SI-ID 8556873]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.17 Katalog razstave

2. BANFI, Igor, BEER, Nikolaj, BENÉTIK, Rudi, BIZJAK, Martin, HUZJAN, Zdenko, KALIŇKOVA, Zuzana, MOLNAR, Imre. Slikarska kolonija Primož Trubar, Moravske toplice 2010 : [Igor Banfi, Nikolaj Beer, Rudi Benétik, Martin Bizjak, Zdenko Huzjan, Zuzana Kaliňkova, Imre Molnár]. Murska Sobota: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, 2010. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 66053889]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

3. ASAAD, Eva, HUZJAN, Zdenko. 46° 29' 11'' N, 14° 35' 46'' O - Südpol 5.0 : [razstava] : Galerie Vorspann, Bad Eisenkappel, 3. dec. 2010 - jan. 2011. Bad Eisenkappel, 2010. [COBISS.SI-ID 8559433]

4. HUZJAN, Zdenko. Bivanjske lege : slike : galerija Equrna, Ljubljana, 2. - 19. feb. 2010 : Raziskovalna postaja ZRC SAZU, Tišina, maj 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 8166473]

5. BEGIĆ, Mirsad, HUZJAN, Zdenko, GORJUP, Tomaž, FRELIH, Črtomir. Figuralije - iz zbirke galerije : 8. 7. - 29. 8. 2010 : Ljubljana, Mestna Galerija. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 8420169]

6. BRATUŠA, Mirko, HUZJAN, Zdenko. Naključja : slike, risbe, kipi : Galerija Murska Sobota, 10. jun. - 11. avg. 2010. Murska Sobota, 2010. [COBISS.SI-ID 8544841]

3.25 Druga izvedena dela

7. HUZJAN, Zdenko. Zavetja in prehodi : [predavanje na razstavi] Nataša Pegan: Zavetja in prehodi, Dom krajanov Vipavski Križ, 7. maj 2010. Vipavski Križ, 2010. [COBISS.SI-ID 8556617]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor - drugo

8. 4L10 : zaključna razstava likovnih del študentov četrtega letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 2. jun. 2010 - 5. jul. 2010. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 8307273]

Umetnik

9. BASSIN, Aleksander, GORJUP, Tomaž. Crtež u Sloveniji II : 1940 - 2009. - izbor = Risba na Slovenskem : 1940 - 2009 - izbor : Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 7. - 21. sep. 2010. Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2010. [COBISS.SI-ID 8432713]

10. Iz zbirke UGM : Umetnostna galerija Maribor, 8. apr. - 9. maj 2010. Maribor, 2010. [COBISS.SI-ID 8544585]

11. MENAŠE, Lev. Izzivi v keramiki = Challenges in Ceramics. Kranj: Gorenjski muzej, 2010. 4 str., [23] f. reprodukcij, ilustr. [COBISS.SI-ID 11631949]

12. Mediteran 2010 : Split, 27. 8. 2010. Split: Ustanova u kulturi Galerija Kula, 2010. 159 str., ilustr. ISBN 978-953-7412-18-0. [COBISS.SI-ID 8545097]

13. DOLINŠEK, Sarah (ur.), LIPOVŠEK, Matjaž (ur.). 25. Viški likovni salon : 5. maj - 19. maj 2010. Ljubljana: Osnovna šola Vič, 2010. [44] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 8270921]

14. BANFI, Igor. Pogled od zgoraj : galerija Murska Sobota, 4. - 24. feb. 2010. Murska Sobota: Društvo likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije, 2010. [COBISS.SI-ID 8544329]

15. VII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010, 7. 10. - 14. 11. 2010 = VII. International biennial of drawing Pilsen 2010. Plzeň: Západačská univerzita v Plzni a Zájmové sdružení právnických osob Bienále kresby Plzeň, 2010. 148 str., ilustr. ISBN 978-80-7043-929-6. [COBISS.SI-ID 8617033]

16. HUZJAN, Ištvan. Vaterland. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2010. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6587-64-8. [COBISS.SI-ID 250448896]

JANEZ JAMŠEK [18583]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CILENŠEK, Katja, JAMŠEK, Janez. Pupils' waste materials and ecological awareness in a design and technology class in Slovenian elementary schools = Komunalni odpadki in ekološko osveščanje otrok pri pouku tehnike in tehnologije na osnovnih šolah. Journal of energy technology, Feb. 2010, vol. 3, iss. 1, str. 11-22. http://www.fe.uni-mb.si/images/stories/jet/e-jet/jet_3-1-final.pdf. [COBISS.SI-ID 1024024412]

2. CILENŠEK, Katja, JAMŠEK, Janez. Pupils' waste materials and ecological awareness in a design and technology class in Slovenian elementary schools. Journal of energy technology, Feb. 2010, vol. 3, iss. 1, str. 11-22. [COBISS.SI-ID 8248393]

3. JAMŠEK, Janez, PALUŠ, Milan, STEFANOVSKA, Aneta. Detecting couplings between interacting oscillators with time-varying basic frequencies : instantaneous wavelet bispectrum and information theoretic approach. Phys. rev., E Stat. nonlinear soft matter phys. (Print), 2010, vol. 81, no. 3, str. 036207-1-036207-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8252489]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. AZINOVIĆ, Katarina, JAMŠEK, Janez. Izdelava animacij za uporabo pri pouku tehnike in tehnologije v osnovni šoli. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2010, Ljubljana 27. oktober 2010 = International Conference InfoKomTeh 2010, 27th October 2010. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 2010, str. 634-643, ilustr. [COBISS.SI-ID 8524105]

5. JAMŠEK, Janez, STEFANOVSKA, Aneta. Phase coupling measure for the purpose of EEG phase coupling detection by wavelet bispectral analysis. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, str. 303-306, ilustr. [COBISS.SI-ID 8453705]

6. REMIH, Tanja, JAMŠEK, Janez. Pomen verbalne in neverbalne komunikacije v tehniškem izobraževanju - primer opazovanja komunikacije pri osnovnošolskem predmetu tehnika in tehnologija. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, str. 393-396, ilustr. [COBISS.SI-ID 8454217]

7. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Razvoj metode merjenja tehnološke pismenosti učencev : vzpostavljanje vsebinske veljavnosti. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, str. 397-400. [COBISS.SI-ID 8454473]

8. PEPELNJAK, Monika, JAMŠEK, Janez. Preverjanje/ocenjevanje znanja učencev iz uporabe programskih orodij CAD pri tehniki in tehnologiji v 7. razredu osnovne šole - primeri nalog. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2010, str. 628-633, ilustr. http://www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/fotogalerija/2010/Zbornik/SIRIKT2010_Zbornik_WEB_v2.pdf. [COBISS.SI-ID 8254793]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. PEPELNJAK, Monika, JAMŠEK, Janez. Preverjanje/ocenjevanje znanja učencev iz uporabe programskih orodij CAD pri tehniki in tehnologiji v 7. razredu osnovne šole - primeri nalog = CAD programming tool usage examination at design and technology subject for 13 years old pupils - examples of exercises. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik. Ljubljana: Miška, 2010, str. 193. [COBISS.SI-ID 8321865]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.13 Elaborat, predštudija, študija

10. ŠUŠTERŠIČ, Andrej, ŠKANTAR, Jaroslav, JAMŠEK, Janez, ZAKERŠNIK, Milena. Ocena emisij snovi v zraku in rezultati meritev emisijskih koncentracij JP Energetika Ljubljana-PDO v letu 2009 : referat št. 2039. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2010. IV, 57 str. [COBISS.SI-ID 34201349]

LIA JANŽELJ [31015]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. JANŽELJ, Lia. Kompozicija pri pisanju - diagnostika in strategije. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010, str. 162-169. [COBISS.SI-ID 8469577]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

2. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena, JANŽELJ, Lia, ANDREJČIČ, Minka, ZEMLJAK, Barbara. Diszlexiás tanulóknak : [felsőfokon]. [Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Pszichológiai Kutatóintézet], 2010. 86 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8616521]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Prevajalec

3. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.). Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v visokošolskem izobraževanju : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. 60 str. ISBN 978-961-91532-9-1. [COBISS.SI-ID 252619008]

4. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-0-2. [COBISS.SI-ID 252620544]

5. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavam, 2010. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-92931-1-9. [COBISS.SI-ID 252742912]

ANDREJA JEREB [31014]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. JEREB, Andreja. Pomen domačega učnega okolja in učinkovito delo s starši otrok z učnimi težavami. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010, str. 155-161. [COBISS.SI-ID 8469321]

JANEZ JERMAN [12306]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KRPAČ, Franc, JERMAN, Janez, KOS, Nika. Povezanost aktivnega odmora in pozornosti. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 204-205. [COBISS.SI-ID 8485193]

2. KOSTANJEVEC, Stojan, KOCH, Verena, JERMAN, Janez. Formal nutrition education and nutrition knowledge of 6th graders in nine-year primary schools in Slovenia. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-8. [COBISS.SI-ID 8347465]

3. JERMAN, Janez, KOCE JURJEVČIČ, Ana, NOVAK JERMAN, Darinka. Awareness of the approach the secondary school students have towards people with autism. V: BEZJAK, Jožica (ur.). Technical creativity in school's curricula with the form of project learning From idea to the product, Zbornik prispevkov, = Proceedings : from the kindergarten to the technical faculty : 8th international science symposium = 8. mednarodni znanstveni posvet. Ljubljana: Somaru, 2010, str. 336-341. [COBISS.SI-ID 8268105]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KOS, Marjanca, HROVAT, Mira, JERMAN, Janez. Learning about the origin of food in the Kindergarten and on local farms. V: Knowledge and voice in early childhood : who knows, who speaks, who listens? : abstract book. Birmingham: European Early Childhood Education Research Association, 2010, str. 71. [COBISS.SI-ID 8434505]

5. KOSTANJEVEC, Stojan, KOCH, Verena, JERMAN, Janez. Formal nutrition education and nutrition knowledge of 6th graders in nine-year primary schools in Slovenia. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 8344649]

6. KRPAČ, Franc, JERMAN, Janez, KOS, Nika. Povezanost aktivnega odmora in pozornosti = Connection between active break and pupils' attention span. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 150. [COBISS.SI-ID 8481865]

BRINA JEŽ-BREZAVŠČEK [14620]

Osebna bibliografija za leto 2010

1. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Song G za Barbaro : za glas solo = for voice solo. V: JERNEJČIČ FÜRST, Barbara. Dotiki, (Klasika). Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč; Ljubljana: Radio Slovenija, Urednišvo za resno glasbo, Program Ars, p, cop. 2010, 1 CD, št. 6, 7, 8. [COBISS.SI-ID 253246208]

ANITA JUG [32434]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. ŠTIRN, Petra, JUG, Anita. Predšolska vzgoja v "dialogu" z umetnostjo. V: KROFLIČ, Robi (ur.), JUG, Anita (ur.). Kulturno žlahtenje najmlajših : razvoj identitete otrok v prostoru in času preko raznovrstnih umetniških dejavnosti. Ljubljana: Vrtec Vodmat, 2010, str. 40-52. [COBISS.SI-ID 8618057]

2. DEVJAK, Tatjana, BENČINA, Jože, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko, JUG, Anita, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka. Pogledi staršev otrok na življenje in delo vrtca. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 121-172. [COBISS.SI-ID 8501321]

3. JUG, Anita. Segmenti akcijskega raziskovanja v pedagoškem pristopu Reggio Emilia. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 407-418. [COBISS.SI-ID 8503881]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

4. JUG, Anita. Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emila koncepta na področju predšolske vzgoje 2008-2013 : evalvacijsko poročilo : (drugo projektno leto, 2009/2010). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. <st1:metricconverter ProductID="45 f" w:st="on">45 f</st1:metricconverter>., preglednice. [COBISS.SI-ID 8463433]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

5. JUG, Anita. Primeri induktivne prakse : [predavanje na] zaključni konferenci in otvoritvi razstave v okviru projekta Kulturno žlahtenje najmlajših, Ljubljana, 24. sep. 2010. Ljubljana: Vrtec Vodmat, 2010. [COBISS.SI-ID 8605769]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

6. KROFLIČ, Robi (ur.), JUG, Anita (ur.). Kulturno žlahtenje najmlajših : razvoj identitete otrok v prostoru in času preko raznovrstnih umetniških dejavnosti. Ljubljana: Vrtec Vodmat, 2010. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-269-366-4. [COBISS.SI-ID 253528576]

MOJCA JURIŠEVIČ [15380]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VRTAČNIK, Margareta, JURIŠEVIČ, Mojca, FERK SAVEC, Vesna. Motivational profiles of slovenian high school students and their academic performance outcomes. Acta chim. slov.. [Tiskana izd.], 2010, vol. 57, no. 3, str. 733-740. [COBISS.SI-ID 1438556]

1.04 Strokovni članek

2. PUGELJ, Petra, JURIŠEVIČ, Mojca. Matematična samopodoba. Didakta, november 2010, letn. 20, št. 140, str. 30-33. [COBISS.SI-ID 8515913]

3. JURIŠEVIČ, Mojca. Raziskovalni tabor DUO-DUM kot model spodbujanja ustvarjalnosti. Vzgoja izob., 2010, letn. 46, št. 1, str. 44-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 8229705]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Pre-service primary school teachers' self-determined behaviour for science learning. V: TAŞAR, Mehmet Fatih (ur.). Contemporary science education research : pre-service and in-service teacher education : [a collection of papers presented at ESERA 2009 Conference]. Istanbul: ESERA: Pegam Akademi, cop. 2010, str. 23-26. [COBISS.SI-ID 8247881]

5. VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok. Ethical aspects in science education research. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-7. [COBISS.SI-ID 8385865]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. The criteria for evaluating the quality of the documents in pedagogical research settings. V: MACIEJOWSKA, Iwona (ur.). Book of abstracts. Kraków: Pedagogical University, 2010, str. 290-291. [COBISS.SI-ID 8384329]

7. JURIŠEVIČ, Mojca. Inkluzivna edukacija nadarjenih učencev v kontekstu izobraževanja učiteljev = Inclusion of gifted students in the context of teacher education. V: STARC, Sonja (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 29-30. [COBISS.SI-ID 8593225]

8. JURIŠEVIČ, Mojca. Koliko nadarjenih zmore Slovenija?. V: MUSIL, Bojan (ur.), PAVŠIČ, Mojca (ur.). VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 29. september - 2. oktober 2010. Povzetki prispevkov. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2010, str. 58. [COBISS.SI-ID 8471369]

9. JURIŠEVIČ, Mojca. Odkrivanje nadarjenih učencev v osnovni šoli : študija primera. V: MUSIL, Bojan (ur.), PAVŠIČ, Mojca (ur.). VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 29. september - 2. oktober 2010. Povzetki prispevkov. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2010, str. 97-98. [COBISS.SI-ID 8471625]

10. VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok. Ethical aspects in science education research. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 65-66. [COBISS.SI-ID 8344393]

11. JURIŠEVIČ, Mojca, NAGY, Mirt. Motiviranje nadarjenih v šoli : retrospektivna analiza izkušenj nadarjenih študentov = Motivating gifted at school : retrospective analysis of gifted student's past experiences. V: Zbornik rezimea sa Međunarodnog naučnog skupa "Daroviti u procesu globalizacije", Vršac, Arad, 02. juli 2010, (Biblioteka Zbornici). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2010, str. 49-51. [COBISS.SI-ID 8382793]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. JURIŠEVIČ, Mojca. Creativity in the zone of proximal motivational development. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Ljubljana: Faculty of Education, 2010, str. 415-429. [COBISS.SI-ID 8413001]

13. JURIŠEVIČ, Mojca. Vodenje strokovnega portfolia pri uvajanju tujega jezika v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole - izsledki evalvacije učiteljev. V: LIPAVIC OŠTIR, Alja (ur.), JAZBEC, Saša (ur.). Pot v večjezičnost - zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010, str. 57-71. http://www.zrss.si/pdf/vecjezicnost.pdf. [COBISS.SI-ID 8395081]

1.25 Drugi članki ali sestavki

14. JURIŠEVIČ, Mojca. Ozaveščeno postavljanje temeljev : spodbujanje učnih zmogljivosti. Šol. razgl., 19. mar. 2010, letn. 61, št. 6, str. 11. [COBISS.SI-ID 8208457]

15. JURIŠEVIČ, Mojca, ROSTOHAR, Gordana. Ustvarjalnost je gonilo. Šol. razgl., 15. okt. 2010, letn. 61, št. 16, str. 11. [COBISS.SI-ID 8494409]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

16. JURIŠEVIČ, Mojca. Tik pred zdajci do boljših ocen? : oddaja Turbulenca, Televizija Slovenija, 1. program. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2. 6. 2010. [COBISS.SI-ID 8383561]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

17. JURIŠEVIČ, Mojca. Psychological issues in developing research ideas : [predavanje na] ERASMUS Intensive Post-graduate Course "Perspectives on European Education Policy and Practice", Haapsalu, 12. - 23. avg. 2010. Haapsalu: Akdeniz Univerity (etc.), 2010. [COBISS.SI-ID 8420937]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

18. JURIŠEVIČ, Mojca. Analysis of the motivational effects of extracurricular activities in the context of fostering the potential of gifted students : [predavanje na konferenci] Talent without borders, Praga, 21. okt. 2010. Praga: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2010. [COBISS.SI-ID 8514633]

19. BEZIĆ, Tanja, JURIŠEVIČ, Mojca. Early childhood education in Slovenia : [predavanje na] 5th regional meeting Promotion of the Gifted and Talented, Salzburg, 11. okt. 2010. Salzburg: ÖZBF, 2010. [COBISS.SI-ID 8488521]

20. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivation for learning: some research findings and many research questions : [plenarno predavanje] Umea - Ljubljana Joint Doctoral Schools Seminar, Ljubljana, 11. apr. 2010. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 8390473]

3.25 Druga izvedena dela

21. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivacija učenika za školsko učenje : predavanje v sklopu projekta Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou - DILS - trening trenera, Beograd, 29. - 30. avg. 2010. Beograd: Ministarstvo prosvete, 2010. [COBISS.SI-ID 8420681]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Pisec recenzij

22. LAVIN, Karin (ur.). Živa dediščina : vaje poglobljenega doživljanja prostora, naravne in kulturne dediščine z občutenjem in ustvarjalnostjo : poučevanje skozi dediščino. Nova Gorica: Vrtec, 2010. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-90902-2-0. [COBISS.SI-ID 252562944]

LIDIJA KASTELIC [16086]

Osebna bibliografija za leto 2010

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Defektologica slovenica. Kastelic, Lidija (član uredniškega sveta 1993-2001, 2003-). Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije, 1993-. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 35354880]

BRANKO KAUČIČ [21047]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KAUČIČ, Branko, SRAKA, Dejan, RAMŠAK, Maja, KRAŠNA, Marjan. Observations on plagiarism in programming courses. V: Conference proceedings. [S. l.]: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, INSTICC, cop. 2010, str. 181-184, ilustr. [COBISS.SI-ID 8235849]

2. BUČAR, Urška, KAUČIČ, Branko. Interactive whiteboard and geometry lessons in primary school. V: Conference proceedings. [S. l.]: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, INSTICC, cop. 2010, str. 446-449, ilustr. [COBISS.SI-ID 8235593]

3. SRAKA, Dejan, MOHAR, Tanja, KAUČIČ, Branko. Ugotaljanje plagiatorstva v učnem okolju Moodle. V: JEŽOVNIK, Alen (ur.). Moodle.si 2010 : zbornik 4. mednarodne konference, Koper, 21. maj 2010 = 4th international conference proceedings, Koper, 21 May 2010. Koper: Fakulteta za management, 2010, str. 165-172, ilustr. [COBISS.SI-ID 8329289]

4. AVSEC, Stanislav, KAUČIČ, Branko, RIHTARŠIČ, David. Analiza potreb za e-učno okolje ravnanja z odpadki COMBAT. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2010, Ljubljana 27. oktober 2010 = International Conference InfoKomTeh 2010, 27th October 2010. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 2010, str. 472-484, ilustr. [COBISS.SI-ID 8523849]

5. GROŠELJ, Nejc, KAUČIČ, Branko. Delovanje centrov za pomoč uporabnikom in njihova programska orodja. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, str. 91-94. [COBISS.SI-ID 8454729]

6. LEBAR, Martina, KAUČIČ, Branko. Programska orodja elektronskega preverjanja znanja. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, str. 385-388, ilustr. [COBISS.SI-ID 8456521]

7. OBLAK, Marija, KAUČIČ, Branko. Izbor orodja za začetno učenje programiranja. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2010, str. 556-564, ilustr. http://www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/fotogalerija/2010/Zbornik/SIRIKT2010_Zbornik_WEB_v2.pdf. [COBISS.SI-ID 8254025]

8. ROŽNIK, Jakob, KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav. Didaktično e-gradivo delovanja motorjev. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2010, str. 613-621, ilustr. http://www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/fotogalerija/2010/Zbornik/SIRIKT2010_Zbornik_WEB_v2.pdf. [COBISS.SI-ID 8254537]

9. NOVAK, Kristina, KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav. Spletno učenje s programom AuthorPoint. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik vseh prispevkov. Ljubljana: Miška, 2010, str. 664-669, ilustr. http://www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/fotogalerija/2010/Zbornik/SIRIKT2010_Zbornik_WEB_v2.pdf. [COBISS.SI-ID 8255561]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. BUČAR, Urška, KAUČIČ, Branko. Interactive whiteboard and geometry lessons in primary school. V: Final program and book of abstracts. [s. l.]: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, INSTICC, cop. 2010, str. 89. [COBISS.SI-ID 8236361]

11. KAUČIČ, Branko, SRAKA, Dejan, RAMŠAK, Maja, KRAŠNA, Marjan. Observations on plagiarism in programming courses. V: Final program and book of abstracts. [s. l.]: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, INSTICC, cop. 2010, str. 90. [COBISS.SI-ID 8236617]

12. OBLAK, Marija, KAUČIČ, Branko. Izbor orodja za začetno učenje programiranja = Selection of learning tool for introductory programming learning. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik. Ljubljana: Miška, 2010, str. 182. [COBISS.SI-ID 8321353]

13. ROŽNIK, Jakob, KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav. Didaktično e-gradivo delovanja motorjev = Didactic e-material on internal combustion engines. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik. Ljubljana: Miška, 2010, str. 191. [COBISS.SI-ID 8321609]

14. NOVAK, Kristina, KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav. Spletno učenje s programom AuthorPoint = Web learning with AuthorPoint. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik. Ljubljana: Miška, 2010, str. 208. [COBISS.SI-ID 8322377]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Pisec recenzij

15. KRAŠNA, Marjan. Multimedija v izobraževanju. Nova Gorica: Educa, Melior, 2010. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-6753-21-0. [COBISS.SI-ID 251422208]

MARIJA KAVKLER [11939]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KAVKLER, Marija. Izobraževalna uspešnost učencev s specifičnimi učnimi težavami - izziv za pedagoško stroko. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010, str. 117-128. [COBISS.SI-ID 8469065]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana. Support for mathematical learning disabilities : models and issues in assessment and implication in Slovenia. Review of Psychology, 2010, vol. 17, no. 2, str. 137. [COBISS.SI-ID 8458569]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KAVKLER, Marija. Razvoj inkluzivne prakse s pomočjo inkluzivnih timov. V: KAVKLER, Marija, ADLEŠIČ, Irena. Razvoj inkluzivne prakse s pomočjo inkluzivnih timov : zbornik prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010, str. 5-13. [COBISS.SI-ID 8452169]

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. KAVKLER, Marija. Razvijanje potencialov študentov z disleksijo : uvodnik. AS. Andrag. spoznan., 2010, letn. 16, št. 4, str. 5-7, portret. [COBISS.SI-ID 8624201]

5. KAVKLER, Marija. Kaj se je v prvi polovici leta 2010 dogajalo v društvu Bravo. Bilten Bravo, julij 2010, letn. 6, št. 12, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 8409161]

6. KAVKLER, Marija. Izziv za strokovne delavce. Šol. razgl., 15. okt. 2010, letn. 61, št. 16, str. 1. [COBISS.SI-ID 8493897]

1.25 Drugi članki ali sestavki

7. KAVKLER, Marija. Vpis mladostnikov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v vojaško evidenco - možnost izbire. Bilten Bravo, julij 2010, letn. 6, št. 12, str. 8-12. [COBISS.SI-ID 8409417]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

8. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena, JANŽELJ, Lia, ANDREJČIČ, Minka, ZEMLJAK, Barbara. Diszlexiás tanulóknak : [felsőfokon]. [Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Pszichológiai Kutatóintézet], 2010. 86 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8616521]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

9. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.). Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v visokošolskem izobraževanju : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. 60 str. ISBN 978-961-91532-9-1. [COBISS.SI-ID 252619008]

10. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-0-2. [COBISS.SI-ID 252620544]

11. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavam, 2010. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-92931-1-9. [COBISS.SI-ID 252742912]

12. Bilten Bravo. <st1:PersonName w:st="on">Kavkler, Marija</st1:PersonName> (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

13. Preverjanje in ocenjevanje. <st1:PersonName w:st="on">Kavkler, Marija</st1:PersonName> (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

Pisec recenzij

14. KESIČ DIMIC, Katarina. Vsi učenci so lahko uspešni : napotki za delo z učenci s posebnimi potrebami, (Zbirka Učiteljeva orodja). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-271-071-2. [COBISS.SI-ID 251908864]

METODA KEMPERL [16424]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEMPERL, Metoda. Nekaj načrtov za stavbno zgodovino župnijske cerkve v Slovenski Bistrici. Zb. umet. zgod. (N.vrsta), 2010, 46, str. 316-323. [COBISS.SI-ID 44340322]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

2. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. O nerazumski in sentimentalni razstavni politiki Narodne galerije. Delo (Ljubl.), 20. jul. 2010, leto 52, št. 165, str. 19. [COBISS.SI-ID 8398409]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.13 Elaborat, predštudija, študija

3. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. Konceptualni okvir in vsebinska zasnova programa univerzitetnega študija druge stopnje muzejske pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani : (predlog študijskega programa). Ljubljana: [Pedagoška fakulteta], 2010. <st1:metricconverter ProductID="16 f" w:st="on">16 f</st1:metricconverter>., tabele. [COBISS.SI-ID 8556361]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

4. GORJUP, Tomaž, KEMPERL, Metoda. Zgoščine časa : Galerija Pef, Ljubljana, 6. dec. 2010 - 10. jan. 2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 8575561]

>

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Zbiratelj

5. Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti : gradivo za seminar : <st1:metricconverter ProductID="3. in" w:st="on">3. in</st1:metricconverter> 4. letnik. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 1 zv. (loč. pag.), Ilustr. [COBISS.SI-ID 8519241]

DARJA KEREC [22605]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KEREC, Darja. Chronological survey of the Slovene history. V: REPE, Božo. Between myths and ideology : some views on Slovene contemporary historiography. 1st ed. Ljubljana: Faculty of Arts, 2010, str. 62-72. [COBISS.SI-ID 8258633]

2. KEREC, Darja. Kulturne in socialne spremembe kot posledica imigracij v Prekmurje od 1919 do srede 20. stoletja. V: ŠTIH, Peter (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Migracije in slovenski prostor od antike do danes, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 39). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, str. 488-501. [COBISS.SI-ID 8473673]

ALENKA KOBOLT [11940]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOBOLT, Alenka, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Development trends in the fields of education and care for vulnerable groups in Slovenia. Eur. educ., winter 2009/2010, vol. 41, no. 4, str. 65-84. [COBISS.SI-ID 8195913]

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. VEC, Tomaž, KOBOLT, Alenka. Maatschappelijke en professionele context van de ontwikkeling van supervise in Slovenië. Supervisie en coaching, 2010, letn. 27, št. 2, str. 80-90. [COBISS.SI-ID 8343625]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KOBOLT, Alenka. Bildung, Erziehung und Sozialpädagogik : Richtungen und Lebensverläufe. V: WILKEN, Udo (ur.), THOLE, Werner (ur.). Kulturen sozialer Arbeit : Profession und Disziplin im gesellschaftlichen Wandel. 1. Aufl. Wiesbaden: VS-Verl., cop. 2010, str. 91-104. [COBISS.SI-ID 8536905]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

4. KOBOLT, Alenka, CAF, Bojana, BRENČIČ, Irena, LESAR, Irena, RAPUŠ-PAVEL, Jana, PELC ZUPANČIČ, Kristina, PEČEK, Mojca, METLJAK, Uroš, POTOČNIK, Špela, VERBNIK DOBNIKAR, Tatjana, CIMERMANČIČ, Zdenka. Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi, (Socialno pedagoške teme, 08). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 382 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-047-1. [COBISS.SI-ID 250372864]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

5. KOBOLT, Alenka (ur.). Supervizija in koučing. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010. ISBN 978-961-253-050-1. [COBISS.SI-ID 251824128]

6. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

7. Kriminologija & socijalna integracija. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

8. Sozialpädagogische Impulse. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

Mentor pri magistrskih delih

9. TORKAR, Lea. Svetovalni delavec - zagovornik otrokovih pravic : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Torkar], 2010. 135 str., [4] str. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 8562249]

Pisec recenzij

10. RAZPOTNIK, Špela, KOPRIVŠEK, Nina, GIMPELJ, Andreja, DEKLEVA, Bojan. Mavrična zveza - model medkulturnega preventivnega dela. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-253-046-4. [COBISS.SI-ID 250304000]

11. FERK, Jasmina (ur.), SENEKOVIČ, Marija (ur.), MACURA, Dušan (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik povzetkov = Models of education in global societies : abstract book. Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, 2010. 112 str. ISBN 978-961-269-222-3. [COBISS.SI-ID 250272768]

12. SENEKOVIČ, Marija (ur.), FERK, Jasmina (ur.), MACURA, Dušan (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik prispevkov = Models of education in global society : miscellany. Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, 2010. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-269-224-7. [COBISS.SI-ID 250387968]

VERENA KOCH [06025]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor, PINTARIČ, Miša, KOCH, Verena. Fruit and vegetable playing cards : utility of the game for nutrition education. Nutr. food sci., 2010, vol. 40, iss. 1, str. 74-80. [COBISS.SI-ID 8196169]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOSTANJEVEC, Stojan, KOCH, Verena, JERMAN, Janez. Formal nutrition education and nutrition knowledge of 6th graders in nine-year primary schools in Slovenia. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-8. [COBISS.SI-ID 8347465]

3. GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, GREGORIČ, Matej, TIVADAR, Blanka, KOCH, Verena, KOSTANJEVEC, Stojan, FAJDIGA TURK, Vida, ŽALAR, Aleksandra, LAVTAR, Darja. Prehranske navade odraslih Slovencev z vidika varovanja zdravja. V: HLASTAN-RIBIČ, Cirila (ur.). Cvahtetovi dnevi javnega zdravja 2010, Ljubljana, oktober 2010. Zdrava prehrana in javno zdravje : zbornik prispevkov. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2010, str. 55-68. [COBISS.SI-ID 2338789]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KOCH, Verena, LOVŠIN, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. Výchova ke zdraví ve slovinských základních školách = Education for health in Slovenian elementary schools. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.). Anotace : výzkumný záměr MSM0021622421 : research plan MSM0021622421. Brno: Pedagogická fakulteta Masarykovy univerzity, 2010, str. 30. [COBISS.SI-ID 8534089]

5. KOSTANJEVEC, Stojan, SCHMIDT, Doroteja, KOCH, Verena. Kvalita školního stravování na základních školách ve Slovinsku = Quality of school meals in Slovenian elementary schools. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.). Anotace : výzkumný záměr MSM0021622421 : research plan MSM0021622421. Brno: Pedagogická fakulteta Masarykovy univerzity, 2010, str. 34. [COBISS.SI-ID 8534345]

6. KOSTANJEVEC, Stojan, KOCH, Verena, JERMAN, Janez. Formal nutrition education and nutrition knowledge of 6th graders in nine-year primary schools in Slovenia. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 8344649]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. KOCH, Verena, KOSTANJEVEC, Stojan. Prehranjevanje prebivalcev Slovenije. V: Lokalna oskrba s hrano : povzetki referatov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2010, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 8459593]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. KOCH, Verena, KAVČIČ, Mateja. Nutrition knowledge and attitudes of 12-13 year olds towards healthy nutritionin Slovenia. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.). Health education : contexts and inspiration, (School and health 21, 2010). 1st ed. Brno: MSD: Masarykova univerzita, cop. 2010, str. 285-293. [COBISS.SI-ID 8435529]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

9. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. <st1:PersonName w:st="on">Koch, Verena</st1:PersonName> (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

Pisec recenzij

10. LOVŠIN, Francka, SVEČKO, Marina. Gospodinjstvo 5, Učbenik, (Vedež 5). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0082-6. [COBISS.SI-ID 251687168]

 

SLAVKO KOCIJANČIČ [11609]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠORGO, Andrej, VERČKOVNIK, Tatjana, KOCIJANČIČ, Slavko. Information and communication technologies (ICT) in biology teaching in Slovenian secondary schools. Eurasia, 2010, vol. 6, no. 1, str. 37-46. http://www.ejmste.com/v6n1/EURASIA_v6n1_Sorgo.pdf. [COBISS.SI-ID 17471752]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOCIJANČIČ, Slavko, ŠANTEJ, Gorazd. Dileme o uporabi IKT pri poučevanju prvih korakov v elektroniko. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2010, Ljubljana 27. oktober 2010 = International Conference InfoKomTeh 2010, 27th October 2010. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 2010, str. 236-250, ilustr. [COBISS.SI-ID 8522569]

DAMJANA KOGOVŠEK [20399]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Vowel formant values in hearing and hearing-impaired children : a discriminant analysis. Deafness educ. int., 2010, vol. 12, no. 2, str. 99-128. [COBISS.SI-ID 8297289]

2. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Voice quality, articulation, nasality, prosody and overall intelligibility in the speech of subjects with hearing impairment. Hrvat. rev. rehabil. istraž., 2010, vol. 46, br. 1, str. 41-56. [COBISS.SI-ID 8427593]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. The latent space of speech in deaf people : spoken language as a second language. International association of logopedics and phoniatrics, 6 str. http://ialp.info/joomla/docs/composia/papers/Cyprus2009/Ozbic%20&%20Kogovsek_Speech%20in%20Deaf%20People.pdf. [COBISS.SI-ID 8364617]

4. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša, KOGOVŠEK, Damjana, STARC, Igor. Povezanost učnih težav na področju branja in pisanja ter ritmičnih sposobnosti. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 278-280. [COBISS.SI-ID 8485961]

5. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Differences between frequencies of formants F1 and F0 and F2 in children with normal hearing and profound or severe hearing impairment. V: PAPATHANASIOU, Ilias (ur.). Proceedings. Athens: Panhellenic Association of Logopedists, 2010, str. 136-142. [COBISS.SI-ID 8428617]

6. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, FILIPČIČ, Tjaša, STARC, Igor. Možnost odkrivanja specifičnih učnih težav s pomočjo nejezikovnih ritmičnih in praksičnih preizkusov. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010, str. 109-116. [COBISS.SI-ID 8468809]

7. OZBIČ, Martina, FERLUGA, Valentina, KOGOVŠEK, Damjana. Preventiva specifičnih učnih težav v predšolski dobi in prvem razredu osnovne šole. V: HOČEVAR, Andreja (ur.), MAŽGON, Jasna (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2010, str. 69-88. [COBISS.SI-ID 8288329]

8. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Vrednosti formantov slovenskih samoglasnikov pri od 5 do 9 let starih otrocih : referenčne vrednoti za slišeče, naglušne in gluhe otroke. V: BRUMEC, Milan (ur.). Zbornik referatov 4. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom z mednarodno udeležbo, 12.-13. november 2010, Kongresni center Hotel Habakuk. Maribor: Center za sluh in govor, 2010, str. 59-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 8528969]

9. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, UMANSKI, Daniil. Formant frequencies in children with normal hearing and profound or severe hearing impairments. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Sedme konference Jezikovne tehnologije, 14. do 15. oktober 2010, Ljubljana, Slovenija : zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2010, zvezek C : proceedings of the 13th International Multiconference Information Society - IS 2010, volume C, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 89-94. [COBISS.SI-ID 8511817]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

10. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Preventiva specifičnih učnih težav, zgodnje odkrivanje in zgodnja intervencija. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavam, 2010, str. 281-285. [COBISS.SI-ID 8470857]

11. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Izobraževanje logopedov-surdopedagogov v Sloveniji. V: BRUMEC, Milan (ur.). Zbornik referatov 4. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom z mednarodno udeležbo, 12.-13. november 2010, Kongresni center Hotel Habakuk. Maribor: Center za sluh in govor, 2010, str. 127-130. [COBISS.SI-ID 8529225]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

12. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, Barbara Handford. Cross-linguistics study of protracted phonological development : Slovenian. V: ICPLA 2010. Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies: Bredtvet Resouce Centre, 2010, str. 178-179. [COBISS.SI-ID 8361289]

13. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. The formant frequencies in normal hearing children and in deaf children. V: ICPLA 2010. Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies: Bredtvet Resouce Centre, 2010, str. 282. [COBISS.SI-ID 8361545]

14. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Vowel discrimination using the laryngeal tone in deaf speakers : the formant frequencies in children with normal hearing and profound or severe hearing impairments. V: ICPLA 2010. Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies: Bredtvet Resouce Centre, 2010, str. 283. [COBISS.SI-ID 8361801]

15. UMANSKI, Daniil, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, SCHILLER, Niels Olaf. Development of voice-based rhythm game for training speech moto skills of children with speech motor disorders. International conference series on disability, virtual reality and associated technologies, 1 str. http://www.icdvrat.reading.ac.uk/2010/abstracts.htm. [COBISS.SI-ID 8429129]

16. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Nadarjeni z učnimi težavami : ali jih prepoznamo?. V: STARC, Sonja (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 60-61. [COBISS.SI-ID 8593737]

17. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, STARC, Igor. Learning difficulties and rhythm tasks : a discriminant analysis. V: Logopedija i izazovi novog vremena : knjiga sažetaka : abstract book. Zagreb: Hrvatsko logopedsko društvo, 2010, str. 85. [COBISS.SI-ID 8457545]

18. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša, KOGOVŠEK, Damjana, STARC, Igor. Povezanost učnih težav na področju branja in pisanja ter ritmičnih sposobnosti = Specific learning difficulties and rhythmic abilities. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 188-189. [COBISS.SI-ID 8482377]

MAJDA KONČAR [21562]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KONČAR, Majda, ŽOLGAR, Ingrid. Team approach for the development of the individualized education programme. V: KOVAČEVIĆ, Jasmina (ur.), VUČINIĆ, Vesna (ur.). Smetnje i poremećaji : fenomenologija, prvencija i tretman : phenomenology, prevention and treatment, (Edicija Radovi i monografije). Beograd = Belgrad: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: = University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitacion, 2010, zv. 1, str. 121-132. [COBISS.SI-ID 8498249]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. KONČAR, Majda, KOLENEC, Franci M. Zbirka delovnih zvezkov Od malčka do vseznalčka : iz mnenj. V: PERIŠIN, Erika. Čičke čačke za malčke, (Od malčka do vseznalčka, 1). Ljubljana: Centerkontura, 2009, str. 185. [COBISS.SI-ID 8551497]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

3. KONČAR, Majda. Brain gym v razredu : aktivnosti za učinkovitejše učenje, šport in življenje. [Ljubljana: M. Končar, 2010]. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8260937]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

4. Defektologica slovenica. <st1:PersonName w:st="on">Končar, Majda</st1:PersonName> (član uredniškega odbora 2001-). Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije, 1993-. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 35354880]

Prevajalec

5. DENNISON, Paul Ehrlich, DENNISON, Gail E.. Brain gym : iskanje ravnotežja v vsakdanjem življenju : priročnik brain gym 101. [Ljubljana: M. Končar, 2010]. 107 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8290377]

Prireditelj

6. DENNISON, Paul Ehrlich, DENNISON, Gail E.. Brain gym : iskanje ravnotežja v vsakdanjem življenju : priročnik brain gym 101. [Ljubljana: M. Končar, 2010]. 107 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8290377]

URBAN KORDEŠ [18389]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORDEŠ, Urban. Raziskovanje v konstruktivizmu?. Kairos, 2010, letn. 4, št. 1-2, str. 99-113. [COBISS.SI-ID 8312137]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KORDEŠ, Urban. Doživljanje čustev. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2010, 11.-15. oktober 2010 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 310-312. [COBISS.SI-ID 8514377]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KORDEŠ, Urban. Phenomenology of decision making. V: Toward a science of consciousness : April 12-17, 2010, Tuscon, Arizona. Tuscon: Center for Consciousness Studies, 2010, str. 182. [COBISS.SI-ID 8287305]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. TANCIG, Simona, KORDEŠ, Urban. Approaches to interdisciplinary collaborative research. V: KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (ur.), MÜLLER, Karl H. (ur.), SVETLIK, Ivan (ur.), TOŠ, Niko (ur.). Modern RISC-societies : towards a new paradigm for societal evolution, (Complexity design society, vol. 14). Vienna: Echoraum, cop. 2010, str. 477-501. [COBISS.SI-ID 8495945]

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. KORDEŠ, Urban, GAMS, Matjaž, MARKIČ, Olga. Predgovor. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2010, 11.-15. oktober 2010 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 261. [COBISS.SI-ID 24041767]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.03 Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo

6. KORDEŠ, Urban. Uvod v kognitivno znanost : pregled glavnih paradigem. Ljubljana: Slovenski inštitut za psihoterapijo, 2010. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-92883-0-6. [COBISS.SI-ID 251357184]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. KORDEŠ, Urban. Fenomenologija v religijskih doživetjih : [predavanje na konferenci] Družba, kriza, razvoj, Portorož, 18. nov. 2010. Portorož: Slovensko sociološko društvo, 2010. [COBISS.SI-ID 8544073]

8. KORDEŠ, Urban. Phenomenology of emotions : [predavanje na] 5th International Postgraduate Practical Epilepsy School, Preddvor, 23. sep. 2010. Preddvor: Ecole Pratique Jean Bancaud, 2010. [COBISS.SI-ID 8496201]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

9. ULE, Andrej (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.). Konteksti odločanja, (Zbirka Dialogi, letn. 10). 1. ponatis. Maribor: Aristej, 2010. ISBN 978-961-220-073-2. [COBISS.SI-ID 65503745]

10. BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2010, 11.-15. oktober 2010 : zvezek A = Proceedings of the 13th International Multiconference Information Society - IS 2010, October 11th-15th, 2010, Ljubljana, Slovenia : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010. X, 408 str., ilustr. ISBN 978-961-264-025-5. [COBISS.SI-ID 252779264]

Komentor pri doktorskih disertacijah

11. KERMAUNER, Aksinja. Fenomenologija samogenerirane slepote : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Kermauner], 2010. 138, VIII str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8626249]

HELENA KOROŠEC [21611]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KOROŠEC, Helena. Gledališko-lutkovno ustvarjanje : izmenjava idej med vzgojiteljem in otrokom. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 307-323. [COBISS.SI-ID 8502857]

MARJANCA KOS [14009]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOS, Marjanca. Outdoor play and learning in early childhood. V: Encountering, experiencing and exploring nature in education : collection of conference papers. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2010, str. 108-113, ilustr. [COBISS.SI-ID 8455753]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOS, Marjanca, HROVAT, Mira, JERMAN, Janez. Learning about the origin of food in the Kindergarten and on local farms. V: Knowledge and voice in early childhood : who knows, who speaks, who listens? : abstract book. Birmingham: European Early Childhood Education Research Association, 2010, str. 71. [COBISS.SI-ID 8434505]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

3. SCHMIDT, Gordana, KOS, Marjanca. Plesno izražanje in naravoslovje. Ljubljana: samozal., 2010. ISBN 978-961-245-951-2. http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Plesno%20izrazanje%20in%20naravoslovje.pdf. [COBISS.SI-ID 251191296]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Prevajalec

8. JENNINGS, Terry. Male živali, (Zbirka Mladi raziskovalec). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-251-179-1. [COBISS.SI-ID 248329216]

9. JENNINGS, Terry. Ptice, (Zbirka Mladi raziskovalec). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-251-180-7. [COBISS.SI-ID 248329984]

10. JENNINGS, Terry. Rastline, (Zbirka Mladi raziskovalec). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-251-181-4. [COBISS.SI-ID 248330240]

11. JENNINGS, Terry. Sesalci, (Zbirka Mladi raziskovalec). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-251-178-4. [COBISS.SI-ID 248330752]

STOJAN KOSTANJEVEC [18584]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. REBOLJ, Neva, PINTAR, Milena, KOSTANJEVEC, Stojan. Znanje osnovnošolcev o zdravem načinu prehranjevanja. V: I. mednarodno znanstveni posvet/konferenca na temo Prehrana, gibanje in zdravje v interakciji, od 20. 10. do 22. 10. 2010. Rakičan: RIS Dvorec, 2010, str. 75-82. [COBISS.SI-ID 8509769]

2. KOSTANJEVEC, Stojan, KOCH, Verena, JERMAN, Janez. Formal nutrition education and nutrition knowledge of 6th graders in nine-year primary schools in Slovenia. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-8. [COBISS.SI-ID 8347465]

3. GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, GREGORIČ, Matej, TIVADAR, Blanka, KOCH, Verena, KOSTANJEVEC, Stojan, FAJDIGA TURK, Vida, ŽALAR, Aleksandra, LAVTAR, Darja. Prehranske navade odraslih Slovencev z vidika varovanja zdravja. V: HLASTAN-RIBIČ, Cirila (ur.). Cvahtetovi dnevi javnega zdravja 2010, Ljubljana, oktober 2010. Zdrava prehrana in javno zdravje : zbornik prispevkov. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2010, str. 55-68. [COBISS.SI-ID 2338789]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KOCH, Verena, LOVŠIN, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. Výchova ke zdraví ve slovinských základních školách = Education for health in Slovenian elementary schools. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.). Anotace : výzkumný záměr MSM0021622421 : research plan MSM0021622421. Brno: Pedagogická fakulteta Masarykovy univerzity, 2010, str. 30. [COBISS.SI-ID 8534089]

5. KOSTANJEVEC, Stojan, SCHMIDT, Doroteja, KOCH, Verena. Kvalita školního stravování na základních školách ve Slovinsku = Quality of school meals in Slovenian elementary schools. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.). Anotace : výzkumný záměr MSM0021622421 : research plan MSM0021622421. Brno: Pedagogická fakulteta Masarykovy univerzity, 2010, str. 34. [COBISS.SI-ID 8534345]

6. KOSTANJEVEC, Stojan, KOCH, Verena, JERMAN, Janez. Formal nutrition education and nutrition knowledge of 6th graders in nine-year primary schools in Slovenia. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 8344649]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. KOCH, Verena, KOSTANJEVEC, Stojan. Prehranjevanje prebivalcev Slovenije. V: Lokalna oskrba s hrano : povzetki referatov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2010, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 8459593]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

8. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Kostanjevec, Stojan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

JANJA KOŠIR [31052]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOŠIR, Janja. Formativno spremljanje bralnega napredka na osnovi postopka spremljanja tekočnosti branja, ki temelji na kurikulumu. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010, str. 96-103. [COBISS.SI-ID 8468553]

STANISLAV KOŠIR [11610]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.25 Drugi članki ali sestavki

1. KOŠIR, Stanislav. Sposobni smo, a nekaj ni v redu. Šol. razgl., 5. feb. 2010, letn. 61, št. 3, str. 3. [COBISS.SI-ID 8172361]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

2. Defektologica slovenica. Košir, Stanislav (član uredniškega odbora 1995-, urednik 1995-). Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije, 1993-. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 35354880]

3. Šolsko polje. Košir, Stane (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.com. [COBISS.SI-ID 122842112]

MILENA KOŠAK BABUDER [26199]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. KOŠAK BABUDER, Milena. Študenti z disleksijo v visokošolskem izobraževanju - projekt TEMPUS - iSHEDS. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010, str. 238-245. [COBISS.SI-ID 8469833]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana. Support for mathematical learning disabilities : models and issues in assessment and implication in Slovenia. Review of Psychology, 2010, vol. 17, no. 2, str. 137. [COBISS.SI-ID 8458569]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena. Ovrednotenje profesionalnega delovanja inkluzivnih timov. V: KAVKLER, Marija, ADLEŠIČ, Irena. Razvoj inkluzivne prakse s pomočjo inkluzivnih timov : zbornik prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010, str. 112-124. [COBISS.SI-ID 8452425]

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. KOŠAK BABUDER, Milena. Spremna beseda za starše. V: AESOPUS. Osel in pes. 1. izd. Ljubljana: Piano, 2010, str. [16]-[17]. [COBISS.SI-ID 8466249]

5. KOŠAK BABUDER, Milena. Prednosti novega delovnega zvezka. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, OSTERMAN, Sonja. Slovenščina 3 : s slikanico na rami, Delovni zvezek za jezik v tretjem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010, [Na ovoju]. [COBISS.SI-ID 8591689]

6. KOŠAK BABUDER, Milena. Spremna beseda. V: CAF, Bojana. Škrat črkovil. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2010, str. [31]-[32]. [COBISS.SI-ID 8301897]

1.25 Drugi članki ali sestavki

7. KOŠAK BABUDER, Milena. Projekt TEMPUS - ISHEDS - prepoznavanje in podpora v visokošolskem izobraževanju študentom z disleksijo. Bilten Bravo, julij 2010, letn. 6, št. 12, str. 14-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 8409673]

8. MORRISON CLEMENT, Ann, KOŠAK BABUDER, Milena. Development and practice of inclusion teams. The learning teacher magazine, 2010, no. 1, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 8495689]

9. KOŠAK BABUDER, Milena. Kaj je revščina? : mnenje strokovnjakinje. Obvestila, 1 str. http://www.os-zirovnica.org/PNP/index. php?option=com_content&view=article&id=78:o-revini-z-mag-mileno-koak-babuder&catid=38:mnenje-strokovnjakinje&Itemid=59. [COBISS.SI-ID 8378953]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

10. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena, JANŽELJ, Lia, ANDREJČIČ, Minka, ZEMLJAK, Barbara. Diszlexiás tanulóknak : [felsőfokon]. [Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Pszichológiai Kutatóintézet], 2010. 86 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8616521]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

11. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.). Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v visokošolskem izobraževanju : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. 60 str. ISBN 978-961-91532-9-1. [COBISS.SI-ID 252619008]

12. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-0-2. [COBISS.SI-ID 252620544]

13. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavam, 2010. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-92931-1-9. [COBISS.SI-ID 252742912]

14. Bilten Bravo. Košak Babuder, Milena (glavni urednik 2009-, član uredniškega odbora 2008-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

BOJAN KOVAČIČ [16084]

Osebna bibliografija za leto 2010

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.17 Katalog razstave

1. KOVAČIČ, Bojan. Bojan Kovačič : Galerija Lek, 9. februar - 9. april 2010. [Ljubljana: Lek], 2010. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 514307199]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor - drugo

2. 4L10 : zaključna razstava likovnih del študentov četrtega letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 2. jun. 2010 - 5. jul. 2010. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 8307273]

3. MARKOVIČ, Nives. Nives Marković : razstava ilustracij : Galerija PeF, Ljubljana, 14. okt. do 30. okt. 2010. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 8492617]

MITJA KRAJNČAN [16083]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MRŽEK, Tina, KRAJNČAN, Mitja. Mladinska stanovanja - pogled nanje skozi oči mladostnikov in vzgojiteljev. Soc. pedagog. (Ljubl.), oktober 2010, letn. 14, št. 3, str. 303-326. [COBISS.SI-ID 8560201]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. KRAJNČAN, Mitja. Pomen in domet doživljajske pedagogike. V: SENEKOVIČ, Marija (ur.), FERK, Jasmina (ur.), MACURA, Dušan (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik prispevkov : miscellany. Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, 2010, str. 107-116. [COBISS.SI-ID 8223305]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KRAJNČAN, Mitja. Razvoj doživljajske pedagogike v slovenskem prostoru in njen domet. V: KRAJNČAN, Mitja (ur.), BENČIČ, Urška (ur.). Festival doživetij : zbornik povzetkov 3. mednarodnega kongresa doživljajske pedagogike, Bohinj, 7.-9. 10. 2010, (Bilten društva za doživljajsko pedagogiko). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije, 2010, str. 7. [COBISS.SI-ID 8478793]

4. KRAJNČAN, Mitja, BENČIČ, Urška. Monitor the behavior of the youth in a small, closed social system that the island provided, with the goal of perceiving behavioral changes and gaining social skills. V: BEKIROGULLARI, Zafer (ur.). ICEEPSY : abstracts. Kyrenia: [s. n.], 2010, str. 38-39. [COBISS.SI-ID 8612681]

5. KRAJNČAN, Mitja. Pomen in domet doživljajske pedagogike = Importance and scope of pedagogy of experience. V: FERK, Jasmina (ur.), SENEKOVIČ, Marija (ur.), MACURA, Dušan (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik povzetkov : abstract book. Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, 2010, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 8222793]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. KRAJNČAN, Mitja. Experimential pedagogy - an efficient method for children with behavioral difficulties. V: ŽUNIĆ-PAVLOVIĆ, Vesna (ur.), KOVAČEVIĆ-LEPOJEVIĆ, Marina (ur.). Prevencija i tretman poremećaja ponašanja. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta, 2010, str. 149-172, ilustr. [COBISS.SI-ID 8494665]

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. KRAJNČAN, Mitja. Uvodna beseda. Bilt. - Druš. doživlj. pedagog. Slov., junij 2010, letn. 13, št. 16, str. 5. [COBISS.SI-ID 8325705]

>

1.22 Intervju

8. KRAJNČAN, Mitja, JUVAN, Tadeja. Strah me je, ko očka pretepa mamico. Nika (Ljubl.), 24 nov. 2010, št. 209, str. 6-8, portret. [COBISS.SI-ID 8611657]

1.25 Drugi članki ali sestavki

9. BAJŽELJ, Boštjan, KRAJNČAN, Mitja. Kulturalno senzitivna skrb ranljivih skupin, 2008-2010. Priložnosti, april 2010, letn. 2, št. 6, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 8273481]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. KRAJNČAN, Mitja. Metode in oblike dela med včeraj in danes : [predavanja na seminarju] Aktualne oblike dela z vedenjsko izstopajočimi otroki v osnovni in srednji šoli, Ljubljana, 14. okt. 2010. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 8495177]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

11. KRAJNČAN, Mitja (ur.), BENČIČ, Urška (ur.). Festival doživetij : zbornik povzetkov 3. mednarodnega kongresa doživljajske pedagogike, Bohinj, 7.-9. 10. 2010, (Bilten društva za doživljajsko pedagogiko). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije, 2010. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8477257]

12. Doživljajska pedagogika. Krajnčan, Mitja (glavni urednik 2003-, odgovorni urednik 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

13. Socialna pedagogika. Krajnčan, Mitja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

14. Zeitschrift für Erlebnispädagogik. Krajnčan, Mitja (član uredniškega odbora 1997-). Lüneburg: Verl. Ed. Erlebnispädagogik, 1988-. ISSN 0933-565X. [COBISS.SI-ID 3460681]

Mentor pri magistrskih delih

15. BRUS, Smiljana. Pomoč učencem z vedenjskimi in čustvenimi težavami v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Brus], 2010. 237 str., tabele. [COBISS.SI-ID 8379209]

TOMAŽ KRANJC [01488]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRANJC, Tomaž, PETERNELJ, Jože, KOZAK, Jernej. The rate of heat flow through a flat vertical wall due to conjugate heat transfer. Int. j. heat mass transfer. [Print ed.], februar 2010, letn. 53, št. 5/6, str. 1231-1236, ilustr. http://www.sciencedirect. com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V3H-4XV2JG3-1-2C&_cdi=5731&_user=4776866&_orig=browse&_coverDate=02%2F28%2F2010&_sk=999469994&view=c&wchp=d GLzVlz-zSkWA&md5=f87bf940a98b3fd74ed7398a5f023e3e&ie=/sdarticle.pdf, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.10.004. [COBISS.SI-ID 4864865]

1.05 Poljudni članek

2. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Po takem tiru se giblje Luna. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 4, str. 2326, ilustr. [COBISS.SI-ID 8196425]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Primer e-učnega gradiva : izdelava animacij in simulacij. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2010, Ljubljana 27. oktober 2010 = International Conference InfoKomTeh 2010, 27th October 2010. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 2010, str. 436-445, ilustr. [COBISS.SI-ID 8523337]

4. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Ali bo to na spletu? : e-gradiva in e-učenje. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2010, Ljubljana 27. oktober 2010 = International Conference InfoKomTeh 2010, 27th October 2010. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 2010, str. 446-458, ilustr. [COBISS.SI-ID 8523593]

5. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. We are teaching students - what do they know?. V: RAINE, Derek (ur.). Physics community and cooperation : selected contributions. Leicester: Lulu, The Centre for Interdisciplinary Science, cop. 2010, str. 65-75, ilustr. http://www.scribd. com/doc/35785750/Physics-Community-and-Cooperation-Selected-Contributions-from-the-GIREP-EPEC-and-PHEC-2009-International-Conference. [COBISS.SI-ID 8405833]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. KRANJC, Tomaž. Delo z nadarjenimi učenci na področju naravoslovja = Working with gifted children in the area of natural sciences. V: STARC, Sonja (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 49-50. [COBISS.SI-ID 8593481]

7. KRANJC, Tomaž. Intuitive approach to defects in LCs. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 146. [COBISS.SI-ID 8417353]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. KRANJC, Tomaž. Kako padajo klasične in kvantne tarok karte?. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 62. občni zbor : Portorož, 5.-6. 11. 2010. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010, str. 48-49. [COBISS.SI-ID 15777625]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. KRANJC, Tomaž, PETERNELJ, Jože. Heat flow in composite rods - an old problem reconsidered. V: ArXiv.org. Ithaca, NY: The Cornell University Library, 1991-, 10 str. http://arxiv.org/abs/1006.2167, http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1006/1006.2167.pdf. [COBISS.SI-ID 5074017]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

10. Fizika v šoli. Kranjc, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

JANEZ KREK [16082]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. KREK, Janez. Foreword. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Ljubljana: Faculty of Education, 2010, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 8411465]

2. KREK, Janez. Predgovor. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 1. [COBISS.SI-ID 8500553]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

3. KREK, Janez. Nastajanje bele knjige : v konfliktu nasprotujočih si zahtev. Delo (Ljubl.), 1. sep. 2010, leto 52, št. 202, str. 4, portret. [COBISS.SI-ID 8419657]

4. KREK, Janez. Država, slaba mati. Pogledi, 30. jun. 2010, letn. 1, št. 7, str. 28. [COBISS.SI-ID 8363337]

1.22 Intervju

5. KREK, Janez. Naš šolski sistem v temelju ne potrebuje sprememb. Delo (Ljubl.), 15. mar. 2010, leto 52, št. 60, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 8204361]

6. KREK, Janez. Vloga učitelja postaja vse kompleksnejša. Didakta, december 2010 - januar 2011, letn. 20, št. 141, str. 4-6, portret. [COBISS.SI-ID 8582985]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

7. KOVAČ ŠEBART, Mojca, KREK, Janez. The public school, values and educational discourse. Pardubice: University of Pardubice, 2010. 35, [170] str. ISBN 978-80-7395-387-4. [COBISS.SI-ID 8395849]

2.02 Strokovna monografija

8. KERR, David, LOSITO, Bruno, HOSKINS, Bryony, SMIRNOV, William, KREK, Janez. Strategic support for decision makers : Policy tool for education for democratic citizenship and human rights : Drawing upon the experiences of the Council of Europe's EDC/HRE project. Strasbourg: Council of Europe, 2010. 76 str., ilustr. ISBN 978-92-871-6896-2. http://www.coe. int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Downloads/6896-2-ID9989-EDC-HRE%20Strategic%20Support%20for%20Decision%20Makers%2016x24%20assembl%C3%A9. pdf. [COBISS.SI-ID 8548937]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

9. TEPINA, Jasna, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, ŠČUKA, Viljem, KREK, Janez, KOŠIR, Manca, KLANČNIK, Janja, ŠKRINJAR, Mojca, ČERNILEC, Boris. Omizje : šola v ogledalu : oddaja Omizje, Radio televizija Slovenija, 1. program, 3. 2. 2010. Ljubljana: Radio televizija Slovenija, 1. program, 3. 2. 2010. [COBISS.SI-ID 41592418]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. KREK, Janez. Načela, usmeritve in izzivi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS : [predavanje na] 18. strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, Portorož, 8. nov. 2010. Portorož: Šola za ravnatelje, 2010. [COBISS.SI-ID 8546377]

11. KREK, Janez. Načela, usmeritve in izzivi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS : [predavanje na] 19. strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, Portorož, 22. nov. 2010. Portorož: Šola za ravnatelje, 2010. [COBISS.SI-ID 8609609]

12. VALENČIČ ZULJAN, Milena, KREK, Janez, VOGRINC, Janez. Sistemske rešitve na področju mentorstva in praktičnega usposabljanja bodočih učiteljev v Sloveniji kot podlaga učiteljevemu profesionalnemu razvoju : [prispevek] na znanstvenem sestanku v okviru bilateralnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo "Profesionalni razvoj učiteljev", Ljubljana, 21. dec. 2010. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2010. [COBISS.SI-ID 8619337]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

13. Informativni bilten za poučevanje državljanske vzgoje. Krek, Janez (urednik 2002-). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2003-. ISSN 1581-5358. [COBISS.SI-ID 121499136]

14. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

Komentor pri doktorskih disertacijah

15. PAVLETIČ, Andrej. Vrednota v vzgoji : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Pavletič], 2010. <st1:metricconverter ProductID="226 f" w:st="on">226 f</st1:metricconverter>. [COBISS.SI-ID 43872866]

DUŠAN KRNEL [12552]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan. Mačka miško, miš pšeničko. Naravosl. solnica, pomlad 2010, letn. 14, št. 3, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 8246857]

2. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana. Medpredmetno povezovanje v Mlinčku. Naravosl. solnica, jesen 2010, letn. 15, št. 1, str. 10-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 8520521]

1.05 Poljudni članek

3. KRNEL, Dušan. Gozdovi so naša pljuča. Naravosl. solnica, zima 2010, letn. 14, št. 2, str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 8167753]

4. KRNEL, Dušan. Zakaj se balon poveča?. Naravosl. solnica, jesen 2010, letn. 15, št. 1, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 8520777]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara. Zgodnje učenje naravoslovja. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 325-337. [COBISS.SI-ID 8503113]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

6. KRNEL, Dušan, BAJD, Barbara. Koga motijo učbeniki?. Delo (Ljubl.), 24. maj 2010, leto 52, št. 117, str. 20. [COBISS.SI-ID 8296777]

1.25 Drugi članki ali sestavki

7. KRNEL, Dušan. Zemljevid okusov na jeziku. Naravosl. solnica, jesen 2010, letn. 15, št. 1, str. 33, ilustr. [COBISS.SI-ID 8521545]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

8. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

9. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ, Milica G., PEČAR, Mojca, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, VRČKOVNIK, Renata (ur.), KNEZ, Simona (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-418-4. ISBN 978-961-241-419-1. ISBN 978-961-241-421-4. [COBISS.SI-ID 250340096]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

10. GERLIČ, Ivan, GOLOB, Nika, FERK SAVEC, Vesna, KRNEL, Dušan, MAJER, Janja, ŽARIĆ, Kornelia, DEVETAK, Iztok, DOJER, Brina, SIKOŠEK, Darinka. Didaktična gradiva/modeli : (kemijske vsebine) : K3 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 01. 2010-31. 03. 2010). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2010. 336 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17628680]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

11. GERLIČ, Ivan, GOLOB, Nika, FERK SAVEC, Vesna, KRNEL, Dušan, MAJER, Janja, ŽARIĆ, Kornelia, DEVETAK, Iztok, DOJER, Brina, SIKOŠEK, Darinka. Didaktična gradiva/modeli : (kemijske vsebine) : K3 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 01. 2010-31. 03. 2010). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2010. 336 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17628680]

12. Gospodarjenje z odpadki. Krnel, Dušan (tehnični urednik 1992-). Ljubljana: BITEKS, 1992-2007. ISSN 1318-0673. http://www.biteks.si. [COBISS.SI-ID 30458625]

13. Kemija v šoli in družbi. Krnel, Dušan (član uredniškega odbora 2008-). Ljubljana: Biteks, 2008-. ISSN 1855-3478. [COBISS.SI-ID 15897864]

14. Naravoslovna solnica. Krnel, Dušan (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

Grafični oblikovalec

15. Gospodarjenje z odpadki. Krnel, Dušan (grafični oblikovalec 1992-). Ljubljana: BITEKS, 1992-2007. ISSN 1318-0673. http://www.biteks.si. [COBISS.SI-ID 30458625]

Pisec recenzij

16. DRUŽINA, Branko, ROŠ, Milenko, ZAKRAJŠEK, Nejc. Nevarne snovi v proizvodnji : višješolski študijski program Varstvo okolja in komunala. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2010. http://egradiva.minet.si/course/view.php?id=9. [COBISS.SI-ID 4062571]

17. ROŠ, Milenko, DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Nejc. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda : višješolski študijski program Varstvo okolja in komunala. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2010. http://egradiva.minet.si/course/view.php?id=10. [COBISS.SI-ID 4062827]

18. ŽNIDARŠIČ, Bojan, DRUŽINA, Branko, ZAKRAJŠEK, Nejc. Učinkovita raba in obnovljivi viri energije : višješolski študijski program Elektrotehnika. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2010. http://egradiva.minet.si/course/view.php?id=13. [COBISS.SI-ID 4062315]

FRANC KRPAČ [04956]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KRPAČ, Franc, JERMAN, Janez, KOS, Nika. Povezanost aktivnega odmora in pozornosti. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 204-205. [COBISS.SI-ID 8485193]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KRPAČ, Franc, JERMAN, Janez, KOS, Nika. Povezanost aktivnega odmora in pozornosti = Connection between active break and pupils' attention span. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 150. [COBISS.SI-ID 8481865]

BOŠTJAN KUZMAN [23501]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOVÁCS, István, KUZMAN, Boštjan, MALNIČ, Aleksander. On non-normal arc-transitive 4-valent dihedrants. Acta math. Sin., Engl. ser. (Print), 2010, vol. 26, no. 8, str. 1485-1498. http://www.springerlink.com/content/91474375p0273m92/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s10114-010-8271-8. [COBISS.SI-ID 1024270932]

2. KUZMAN, Boštjan. Arc-transitive elementary abelian covers of the complete graph K [sub] 5. Linear algebra appl.. [Print ed.], 2010, vol. 433, iss. 11-12, str. 1909-1921. http://dx.doi.org/10.1016/j.laa.2010.07.009. [COBISS.SI-ID 15679065]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. MALNIČ, Aleksander, KOVÁCS, István, KUZMAN, Boštjan, WILSON, Stephen. The caracterization of edge-transitive 4-valent bicirculants. V: 4th Workshop SIGMAP - Symmetry in graphs, maps and polytopes, 20-25 June 2010, Oaxaca, Mexico. [S. l.: s. n., 2010], f. 22. [COBISS.SI-ID 1024265300]

IRENA LESAR [19638]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. PEČEK, Mojca, LESAR, Irena. Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja z vidika osnovnošolskih učiteljev. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010, str. 46-55. [COBISS.SI-ID 8467785]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. LESAR, Irena. Od pravičnosti k inkluzivnosti. V: Izzivi vodenja za raznolikost : gradivo za udeležence. Portorož: Šola za ravnatelje, 2010, str. 9-17. [COBISS.SI-ID 8221257]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. LESAR, Irena. Šola - prva spodbudna izkušnja sobivanja v družbi raznolikih. Inf. bilt. pouč. državljan. vzgoje, junij 2010, letn. 7, št. 1, str. 9-11. http://www.mss.gov.si/. [COBISS.SI-ID 8414025]

1.25 Drugi članki ali sestavki

4. LESAR, Irena. Ko je šolsko življenje brez potrebe težko. Šol. razgl., 5. feb. 2010, letn. 61, št. 3, str. 3. [COBISS.SI-ID 8172105]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

5. KOBOLT, Alenka, CAF, Bojana, BRENČIČ, Irena, LESAR, Irena, RAPUŠ-PAVEL, Jana, PELC ZUPANČIČ, Kristina, PEČEK, Mojca, METLJAK, Uroš, POTOČNIK, Špela, VERBNIK DOBNIKAR, Tatjana, CIMERMANČIČ, Zdenka. Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi, (Socialno pedagoške teme, 08). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 382 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-047-1. [COBISS.SI-ID 250372864]

2.05 Drugo učno gradivo

6. LESAR, Irena. Pedagoška praksa v seminarjih pri Teoriji vzgoje : izbrane naloge s področja Teorija vzgoje za izvajanje prakse : študijsko gradivo za študente razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. <st1:metricconverter ProductID="17 f" w:st="on">17 f</st1:metricconverter>. [COBISS.SI-ID 8466505]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Pisec recenzij

7. KROFLIČ, Robi (ur.), JUG, Anita (ur.). Kulturno žlahtenje najmlajših : razvoj identitete otrok v prostoru in času preko raznovrstnih umetniških dejavnosti. Ljubljana: Vrtec Vodmat, 2010. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-269-366-4. [COBISS.SI-ID 253528576]

MOJCA LIPEC-STOPAR [13908]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. LIPEC-STOPAR, Mojca. Teoretični pogled specialnega pedagoga na usmerjanje : klasifikacije in njihov pomen za odločitve o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. V: JURIŠIĆ, Branka D. (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.). Strokovno gradivo. Ljubljana: Sožitje, Sekcija za Downov sindrom, 2010, str. 21-28. [COBISS.SI-ID 8467273]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. LIPEC-STOPAR, Mojca, JENKO, Nika. Specific features in subgroups of students with literacy problems. V: KOVAČEVIĆ, Jasmina (ur.), VUČINIĆ, Vesna (ur.). Smetnje i poremećaji : fenomenologija, prvencija i tretman : phenomenology, prevention and treatment, (Edicija Radovi i monografije). Beograd = Belgrad: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: = University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitacion, 2010, zv. 1, str. 171-184. [COBISS.SI-ID 8498505]

3. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Implementation and evaluation of creative and relaxation activities for children with cancer. V: KOVAČEVIĆ, Jasmina (ur.), VUČINIĆ, Vesna (ur.). Smetnje i poremećaji : fenomenologija, prvencija i tretman : phenomenology, prevention and treatment, (Edicija Radovi i monografije). Beograd = Belgrad: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: = University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitacion, 2010, zv. 2, str. 289-301, ilustr. [COBISS.SI-ID 8499017]

FRANCKA LOVŠIN-KOZINA [17085]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LOVŠIN, Francka. Home economics contribution to improvement of people life : the case of Slovenia. Proc. Int. Sci. Conf. Econ. Sci. Rur. Dev. (Print), 2010, no. 23, str. 116-121, ilustr. [COBISS.SI-ID 8297545]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. LOVŠIN, Francka. Challenges of teacher training. V: SLAVÍK, Milan (ur.), JORDÁNOVÁ, Barbora (ur.). Teacher training for vocational education in contemporary Europe : proceedings : international conference on the occasion of 80th anniversary of the organized teacher training for agricultural and forestry schools, Prague, 9 - 10 September 2010. 1st ed. Prague: Czech University of Life Sciences: Institute of Education and Communication, 2010, str. 110-117. [COBISS.SI-ID 8561481]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOCH, Verena, LOVŠIN, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. Výchova ke zdraví ve slovinských základních školách = Education for health in Slovenian elementary schools. V: ŘEHULKA, Evžen (ur.). Anotace : výzkumný záměr MSM0021622421 : research plan MSM0021622421. Brno: Pedagogická fakulteta Masarykovy univerzity, 2010, str. 30. [COBISS.SI-ID 8534089]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. LOVŠIN, Francka, SVEČKO, Marina. Gospodinjstvo 5, Učbenik, (Vedež 5). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0082-6. [COBISS.SI-ID 251687168]

LIDIJA MAGAJNA [11137]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. MAGAJNA, Lidija. Tradicionalni in novi modeli prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja SUT/PPPU. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010, str. 73-84. [COBISS.SI-ID 8468041]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. MAGAJNA, Lidija. Disleksija : zavedanje in razumevanje. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.). Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v visokošolskem izobraževanju : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010, str. 4-10. [COBISS.SI-ID 8475977]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana. Support for mathematical learning disabilities : models and issues in assessment and implication in Slovenia. Review of Psychology, 2010, vol. 17, no. 2, str. 137. [COBISS.SI-ID 8458569]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

4. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena, JANŽELJ, Lia, ANDREJČIČ, Minka, ZEMLJAK, Barbara. Diszlexiás tanulóknak : [felsőfokon]. [Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Pszichológiai Kutatóintézet], 2010. 86 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8616521]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

5. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.). Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v visokošolskem izobraževanju : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. 60 str. ISBN 978-961-91532-9-1. [COBISS.SI-ID 252619008]

6. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-0-2. [COBISS.SI-ID 252620544]

7. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavam, 2010. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-92931-1-9. [COBISS.SI-ID 252742912]

8. Psihološka obzorja. Magajna, Lidija (član uredniškega sveta 2009-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

Prevajalec

9. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-0-2. [COBISS.SI-ID 252620544]

10. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavam, 2010. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-92931-1-9. [COBISS.SI-ID 252742912]

ZLATAN MAGAJNA [01920]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MAGAJNA, Zlatan. Proofs in geometry: using computer software for delineating problem space. V: Third Central- and Eastern Europan Conference on Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education : collection of abstract : University of South Bohemia, Pedagogical Faculty, 29 June - 1 July, 2010, Hluboká nad Vltavou. Češké Budějovice: University of South Bohemia, 2010, str. 28. http://home.pf.jcu.cz/~cadgme2010/annotations/47_Zlatan_Magajna.pdf. [COBISS.SI-ID 15642201]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. MAGAJNA, Zlatan. Moč in nemoč matematičnega modeliranja. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 62. občni zbor : Portorož, 5.-6. 11. 2010. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010, str. 50. [COBISS.SI-ID 15778649]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

3. IMO - Istraživanje matematičkog obrazovanja. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org./dmbl/meso/imb/imo2. [COBISS.SI-ID 8480073]

4. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Matematika. Magajna, Zlatan (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-. ISSN 1581-937X. [COBISS.SI-ID 214353920]

Pisec recenzij

5. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Skrivnosti števil in oblik 7, Zbirka nalog za 7. razred devetletne osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Rokus, 2003-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 961-209-366-0. [COBISS.SI-ID 123405824]

6. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Skrivnosti števil in oblik 8, Zbirka nalog za 8. razred devetletne osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus, 2004-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-209-407-1. ISBN 961-209-381-4. [COBISS.SI-ID 128655104]

EDVARD MAJARON [17086]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. MAJARON, Edi. Chidren's theatre : what? For whom? Why? How? = Pozorište za decu : šta? Kome? Zašto? Kako?. V: JURKOWSKI, Henryk (ur.), RADONJIĆ, Miroslav (ur.). Theatre for children - artistic phenomenon : a collection of papers. Volume 1 : zbornik radova. Knjiga 1, (Aesthetics of theatre for children series, vol. 5, knj. 5). Subotica: Open University: = Otvoreni univerzitet: International festival of children's theatres: = Međunarodni festival pozorišta za decu; Novi Sad: Theatre Museum of Vojvodina: = Pozorišni muzej Vojvodine, 2010, str. 51-60. [COBISS.SI-ID 8324681]

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. MAJARON, Edi. Gledališče Nebo = the Nebo theatre. V: BAŠIN, Miloš (ur.). Od skice do lutke : lutkovno gledališče Nebo : [skice, lutke, video in fotografije = sketches, puppets, video and photographs : 26. avgust - 21. oktober 2010 = 26 August - 21 October 2010, (Razstava, 2010, 12). Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Bežigrajska galerija 2, 2010, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 8467017]

1.22 Intervju

3. MAJARON, Edi. V čarobnem svetu lutk. Vzajemna (2000), april 2010, št. 4, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 8309065]

1.25 Drugi članki ali sestavki

4. MAJARON, Edi. Slovenske lutke = Slovenian puppets = Slowenische Puppenfiguren. Bilten, 2010, št. 81, str. 2023, ilustr. [COBISS.SI-ID 8309321]

5. MAJARON, Edi. Mara Kralj (1909 - 2010). Delo (Ljubl.), 30. okt. 2010, leto 52, št. 253, str. 16, portret. [COBISS.SI-ID 8510537]

6. MAJARON, Edi. Čarobna moč lutk. V: GRGINIČ, Marija. Kako opismenjevati - poučevati ali učiti se pismenosti? : priročnik za učitelje. 1. izd. Mengeš: Izolit, 2010, str. 15-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 8472905]

7. MAJARON, Edi. Ribar Palunko i njegova žena = Fisherman Palunko and his wife. Kat. PIF-a, 2010, št. 43, str. [28]. [COBISS.SI-ID 8450121]

8. MAJARON, Edi. 43. mednarodni lutkovni festival PIF. SiGledal.org, 20. sep. 2010, 1 str. http://www.veza.sigledal.org/prispevki/43-mednarodni-lutkovni-festival-pif. [COBISS.SI-ID 8443209]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor - drugo

9. Od skice do lutke, od lutke do predstave : izbirni predmet Scenografija z lutkarstvom : Galerija Pef, Ljubljana, 24. feb. - 8. mar. 2010. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 8187721]

Komentor pri specialističnih delih

10. LUKMAN, Terezija. Vpliv uporabe lutke pri spreminjanju motečega vedenja mlajših šolskih otrok : specialistično delo. Ljubljana: [T. Lukman], 2010. 152 str., ilustr., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 8386889]

 

ROMAN MAKŠE [22643]

Osebna bibliografija za leto 2010

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.17 Katalog razstave

1. ČAVRK, Hamo, ČUBER, Rajko, KORITNIK FAJT, Martina, KUMER, Jože, LAMPE KAJTNA, Mojca, MAKŠE, Roman, MARINČ, Jože, MEDLE, Jožica, MIRTIČ, Nataša, NEDANOVSKI, Jasmina, ORAČ, Janko, POTOČAR, Andreja, SLAK, Jože, ŠIMENKO, Gorazd, WEINBERGER, Uroš, ORAČ, Janko (ur.). DLUD 16+ : Društvo likovnih umetnikov Dolenjske : Hamo Čavrk, Rajko Čuder, Martina Koritnik Fajt, Jože Kumer, Mojca Lampe Kajtna, Roman Makše, Jože Marinč, Jožica Medle, Nataša Mirtič, Jasmina Nedanovski, Janko Orač, Andreja Potočar, Jože Slak, Gorazd Šimenko, Uroš, Weinberger : Galerija Simulaker, Novo mesto, april 2010. Novo mesto: Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, 2010. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8314697]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

2. MAKŠE, Roman. DLUD 16+ : Galerija AŽ, Zagreb, 14. maj - 28. maj 2010. Zagreb, 2010. [COBISS.SI-ID 8303177]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor - drugo

3. Kipi in risbe : razstava del študentov tretjega letnika likovne pedagogike Pedagoške fakultete v Ljubljani : galerija Srečišče, Ljubljana, 13. - 27 jul. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 8388169]

4. PRAZNIK, Matic. Odsev : razstava kiparskih izdelkov : galerija Srečišče, Ljubljana, 29. jun. - 7. jul. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 8356937]

5. BEČIĆ, Emira. Risbe, kipi, makete : razstava likovnih del študentov 3. letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 3. 2. do 22. 2. 2010. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 8169801]

Umetnik

6. DOMJAN, Alenka (ur.). Kiparstvo danes. Knj. 1, Komponente, stičišča in presečišča. Celje: Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, Galerija sodobne umetnosti, 2010. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-92011-9-0. [COBISS.SI-ID 252360192]

7. Prehojena pot : razstava članic in članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2010. 80 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64865537]

Pisec recenzij

8. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Likovna vzgoja 6 : učbenik za likovno vzgojo v šestem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0729-3. [COBISS.SI-ID 250986496]

9. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, KOMELJ, Milček. Likovni pogledi : učbenik za likovno snovanje v 1. letniku gimnazije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1328-7. [COBISS.SI-ID 251800576]

ALEKSANDER MALNIČ [02507]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOVÁCS, István, KUZMAN, Boštjan, MALNIČ, Aleksander. On non-normal arc-transitive 4-valent dihedrants. Acta math. Sin., Engl. ser. (Print), 2010, vol. 26, no. 8, str. 1485-1498. http://www.springerlink.com/content/91474375p0273m92/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s10114-010-8271-8. [COBISS.SI-ID 1024270932]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. MALNIČ, Aleksander, KOVÁCS, István, KUZMAN, Boštjan, WILSON, Stephen. The caracterization of edge-transitive 4-valent bicirculants. V: 4th Workshop SIGMAP - Symmetry in graphs, maps and polytopes, 20-25 June 2010, Oaxaca, Mexico. [S. l.: s. n., 2010], f. 22. [COBISS.SI-ID 1024265300]

3. MALNIČ, Aleksander, WILSON, Stephen. Crosscovers. V: Computers in scientific discovery 5 : CSD5 : Sheffield, July 19-23 2010. abstracts. [S. l.: s. n., 2010], str. 17. http://caagt.ugent.be/csd5/. [COBISS.SI-ID 1024270676]

4. MALNIČ, Aleksander. Covering space techniques in graph theory. V: CIBULKA, Josef (ur.), LIDICKÝ, Bernard (ur.), TESAŘ, Marek (ur.). Joint mathematical conference CSASC 2010 (XIth conference of Czech mathematicians), Prague, Czech Republic, January 22-27, 2010. Prague: Institute for theoretical computer science, 2010, str. 21. http://iti.mff.cuni.cz/series/files/2010/iti486.pdf. [COBISS.SI-ID 1024226644]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. MALNIČ, Aleksander. Covering techniques in graph theory : "Matematički kolokvij" na Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet, Tuzla, Bosna in Hercegovina, 28.5.2010. 2010. [COBISS.SI-ID 1024260948]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

6. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

VIDA MANFREDA KOLAR [16081]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Primary teacher students' strategies in comparing the cardinalities of infinite sets. V: AMBRUS, András (ur.), VÁSÁRHELYI, Éva (ur.). Problem solving in mathematics education : proceedings of the 11th ProMath conference, September 3- 6, <st1:metricconverter ProductID="2009 in" w:st="on">2009 in</st1:metricconverter> Budapest. Budapest: Eötvös Loránd University, Faculty of science, Institute of mathematics, Mathematics teaching and education center, cop. 2010, str. 87-102. [COBISS.SI-ID 8474953]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Didactic material as a mediator between physical manipulation and thought processes in learning mathematics. V: MAJ, Božena (ur.), SWOBODA, Ewa (ur.), TATSIS, Konstantinos (ur.). Motivation via natural differentiation in mathematics. Rzseszów: Wydawnicteo Uniwersytetu, cop. 2010, str. 342-353. [COBISS.SI-ID 8426825]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Prva matematika : učbenik za matematiko v prvem razredu osnovne šole, (Lahki učbeniki). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0578-7. [COBISS.SI-ID 249950208]

2.05 Drugo učno gradivo

4. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Prva matematika, Delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole, (Lahki učbeniki). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 2 zv. (67; 72 str., [4] f. pril. z nalepkami), ilustr. ISBN 978-961-01-0839-9. ISBN 978-961-01-0862-7. [COBISS.SI-ID 251160064]

DRAGAN MARUŠIČ [02887]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. WASSERMAN, Danuta, CARLI, Vladimir, WASSERMAN, Camilla, APTER, Alan, BALAZS, Judit, BRACALE, Renata, BRUNNER, Romuald, BURSZTEIN-LIPSICAS, Cendrine, CORCORAN, Paul, COSMAN, Doina, DURKEE, Tony, FELDMAN, Dana, GADOROS, Julia, GUILLEMIN, Francis, HARING, Christian, KAHN, Jean-Pierre, KAESS, Michael, KEELEY, Helen, MARUŠIČ, Dragan, NEMES, Bogdan, POŠTUVAN, Vita, REITER-THEIL, Stella, RESCH, Franz, RESCH, Franz, SÁIZ, Pilar, SARCHIAPONE, Marco, SISASK, Merike, VARNIK, Airi, HOVEN, Christina W. Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) : a randomized controlled trial. BMC Public Health, 2010, vol. 10, no. 192, str. 1-14. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-10-192.pdf. [COBISS.SI-ID 1024278100]

2. KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan, ŠPARL, Primož. An infinite family of half-arc-transitive graphs with universal reachability relation. Eur. j. comb., 2010, vol. 31, no. 7, str. 1725-1734, doi: doi:10.1016/j.ejc.2010.03.006. [COBISS.SI-ID 1024253268]

3. CARLI, Vladimir, JOVANOVIĆ, Nikolina, PODLESEK, Anja, ROY, Alec, RIHMER, Zoltan, MAGGI, Stefania, MARUŠIČ, Dragan, CESARO, Caterina, MARUŠIČ, Andrej, SARCHIAPONE, Marco. The role of impulsivity in self-mutilators, suicide ideators and suicide attempters : a study of 1265 male incarcerated individuals. J. affective disord.. [Print ed.], 2010, vol. 123, no. 1/3, str. 116-122. [COBISS.SI-ID 1024262996]

4. KOVÁCS, István, MARUŠIČ, Dragan, MUZYCHUK, Mikhail. On dihedrants admitting arc-regular group actions. J. algebr. comb., 2010, str. 1-18, doi: 10.1007/s10801-010-0251-7. [COBISS.SI-ID 1024277076]

5. KOVÁCS, István, KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan. Classification of edge-transitive rose window graphs. J. graph theory, 2010, vol. 65, no. 3, str. 216-231. http://dx.doi.org/10.1002/jgt.20475, doi: 10.1002/jgt.20475. [COBISS.SI-ID 1024189012]

6. KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan, JANEŽIČ, Dušanka. Fullerenes via their automorphism groups. MATCH Commun. Math. Comput. Chem. (Krag.), 2010, vol. 63, no. 2, str. 267-282. http://www.pmf.kg.ac.rs/match/content63n2.htm. [COBISS.SI-ID 4178202]

7. KOVÁCS, István, MARUŠIČ, Dragan, MUZYCHUK, Mikhail. Primitive bicirculant association schemes and a generalization of Wielandt's theorem. Trans. Am. Math. Soc., 2010, issue 6, vol. 362, str. 3203-3221. http://www.ams.org/tran/2010-362-06/S0002-9947-10-04864-6/home.html, doi: 10.1090/S0002-9947-10-04864-6. [COBISS.SI-ID 1024198996]

1.04 Strokovni članek

8. MARUŠIČ, Dragan. Mathematics : the missing link ---. Public service review, Science & technology, 2010, iss. 8, str. 1-2, portret. [COBISS.SI-ID 1024286548]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

9. LOVREČIČ SARAŽIN, Marko, MARUŠIČ, Dragan. Vertex-transitive expansions of (1, 3)-trees. V: KLAVŽAR, Sandi (ur.), MARUŠIČ, Dragan (ur.), MOHAR, Bojan (ur.), PISANSKI, Tomaž (ur.). 6th Slovenian International Conference on Graph Theory, Bled, 24-30 June 2007. Algebraic and topological graph theory, (Discrete mathematics, Vol. 310, iss. 12). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2010, 2010, vol. 310, no. 12, str. 1772-1782. http://dx.doi.org/10.1016/j.disc.2009.11.036, doi: 10.1016/j.disc.2009.11.036. [COBISS.SI-ID 1024192340]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan, ZHANG, Cui. On cubic non-Cayley vertex-transitive graphs. V: 4th Workshop SIGMAP - Symmetry in graphs, maps and polytopes, 20-25 June 2010, Oaxaca, Mexico. [S. l.: s. n., 2010], f. 23. [COBISS.SI-ID 1024265556]

11. KOVÁCS, István, MARUŠIČ, Dragan, MUZYCHUK, Mikhail. On regular Cayley maps on dihedral groups. V: 4th Workshop SIGMAP - Symmetry in graphs, maps and polytopes, 20-25 June 2010, Oaxaca, Mexico. [S. l.: s. n., 2010], f. 27. [COBISS.SI-ID 1024282196]

12. MARUŠIČ, Dragan. Some personal favorites from symmetries of graph. V: 4th Workshop SIGMAP - Symmetry in graphs, maps and polytopes, 20-25 June 2010, Oaxaca, Mexico. [S. l.: s. n., 2010], f. 31. [COBISS.SI-ID 1024265812]

13. ZHANG, Cui, FENG, Yan-Quan, KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan. Tetravalent one-regular graphs of order 4p2. V: Book of abstracts. [Koper]: UP FAMNIT & UP PINT, 2010, str. 22. [COBISS.SI-ID 1024282964]

14. KOVÁCS, István, MARUŠIČ, Dragan, MUZYCHUK, Mikhail. On regular Cayley maps on dihedral groups. V: Book of abstracts. [Koper]: UP FAMNIT & UP PINT, 2010, str. [27]. [COBISS.SI-ID 1024283476]

1.20 Predgovor, spremna beseda

15. KLAVŽAR, Sandi, MARUŠIČ, Dragan, MOHAR, Bojan, PISANSKI, Tomaž. Preface. V: KLAVŽAR, Sandi (ur.), MARUŠIČ, Dragan (ur.), MOHAR, Bojan (ur.), PISANSKI, Tomaž (ur.). 6th Slovenian International Conference on Graph Theory, Bled, 24-30 June 2007. Algebraic and topological graph theory, (Discrete mathematics, Vol. 310, iss. 12). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2010, str. 1651-1652. http://dx.doi.org/10.1016/j.disc.2010.01.005. [COBISS.SI-ID 15552089]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

16. Ars mathematica contemporanea. Marušič, Dragan (glavni in odgovorni urednik 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

17. Discrete mathematics. Marušič, Dragan (član uredniškega odbora 2005-, gostujoči urednik 1994, 1998, 2002, 2007, 2009, 2010). [Print ed.]. Amsterdam: North-Holland, 1971-. ISSN 0012-365X. [COBISS.SI-ID 1118479]

KLEMEN MIKLAVIČ [32759]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. MIKLAVIČ, Klemen. Changing mission of universities. V: The future of (European) higher education : a selection of papers from the international seminar. Ljubljana: Faculty of Education: Centre for Educational Policy Studies, CEPS, 2010, str. 36-40. [COBISS.SI-ID 8284489]

IRENA NANČOVSKA ŠERBEC [12665]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Assessment of Wiki-supported collaborative learning in higher education. V: ITHET 2010. [S. l.]: IEEE, cop. 2010, str. 79-85. [COBISS.SI-ID 8269897]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

2. RUGELJ, Jože, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Peer assessment of collaborative work supported by wikis and google docs : [predavanje na] JTEL Summer School on Technology Enhanced Learning, Ohrid, 7. jun. 2010. Ohrid: Joint European Summer School, 2010. [COBISS.SI-ID 8365129]

3. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Scratch and pair programming : [predavanje na] JTEL Summer School on Technology Enhanced Learning, Ohrid, 7. jun. 2010. Ohrid: Joint European Summer School, 2010. [COBISS.SI-ID 8364873]

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Scratch and pair programming : [predavanje] Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, 20. maj 2010. Reka: Sveučilište, 2010. [COBISS.SI-ID 8300361]

MARTINA OZBIČ [19321]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Vowel formant values in hearing and hearing-impaired children : a discriminant analysis. Deafness educ. int., 2010, vol. 12, no. 2, str. 99-128. [COBISS.SI-ID 8297289]

2. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Voice quality, articulation, nasality, prosody and overall intelligibility in the speech of subjects with hearing impairment. Hrvat. rev. rehabil. istraž., 2010, vol. 46, br. 1, str. 41-56. [COBISS.SI-ID 8427593]

3. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Complex imitation of gestures in school-aged children with learning difficulties. Kinesiology (Zagreb). [English ed.], June 2010, vol. 42, no. 1, str. 44-55. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=82639. [COBISS.SI-ID 8360265]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. The latent space of speech in deaf people : spoken language as a second language. International association of logopedics and phoniatrics, 6 str. http://ialp.info/joomla/docs/composia/papers/Cyprus2009/Ozbic%20&%20Kogovsek_Speech%20in%20Deaf%20People.pdf. [COBISS.SI-ID 8364617]

5. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša, KOGOVŠEK, Damjana, STARC, Igor. Povezanost učnih težav na področju branja in pisanja ter ritmičnih sposobnosti. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 278-280. [COBISS.SI-ID 8485961]

6. OZBIČ, Martina, STARC, Igor. Igranje glasbil - motorični izziv?. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 281-284. [COBISS.SI-ID 8486217]

7. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Differences between frequencies of formants F1 and F0 and F2 in children with normal hearing and profound or severe hearing impairment. V: PAPATHANASIOU, Ilias (ur.). Proceedings. Athens: Panhellenic Association of Logopedists, 2010, str. 136-142. [COBISS.SI-ID 8428617]

8. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, FILIPČIČ, Tjaša, STARC, Igor. Možnost odkrivanja specifičnih učnih težav s pomočjo nejezikovnih ritmičnih in praksičnih preizkusov. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010, str. 109-116. [COBISS.SI-ID 8468809]

9. OZBIČ, Martina, FERLUGA, Valentina, KOGOVŠEK, Damjana. Preventiva specifičnih učnih težav v predšolski dobi in prvem razredu osnovne šole. V: HOČEVAR, Andreja (ur.), MAŽGON, Jasna (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2010, str. 69-88. [COBISS.SI-ID 8288329]

10. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Vrednosti formantov slovenskih samoglasnikov pri od 5 do 9 let starih otrocih : referenčne vrednoti za slišeče, naglušne in gluhe otroke. V: BRUMEC, Milan (ur.). Zbornik referatov 4. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom z mednarodno udeležbo, 12.-13. november 2010, Kongresni center Hotel Habakuk. Maribor: Center za sluh in govor, 2010, str. 59-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 8528969]

11. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, UMANSKI, Daniil. Formant frequencies in children with normal hearing and profound or severe hearing impairments. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Sedme konference Jezikovne tehnologije, 14. do 15. oktober 2010, Ljubljana, Slovenija : zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2010, zvezek C : proceedings of the 13th International Multiconference Information Society - IS 2010, volume C, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 89-94. [COBISS.SI-ID 8511817]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

12. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Preventiva specifičnih učnih težav, zgodnje odkrivanje in zgodnja intervencija. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavam, 2010, str. 281-285. [COBISS.SI-ID 8470857]

13. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina. Izobraževanje logopedov-surdopedagogov v Sloveniji. V: BRUMEC, Milan (ur.). Zbornik referatov 4. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom z mednarodno udeležbo, 12.-13. november 2010, Kongresni center Hotel Habakuk. Maribor: Center za sluh in govor, 2010, str. 127-130. [COBISS.SI-ID 8529225]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

14. OZBIČ, Martina. Differences between frequencies of formants F1 and F0 and F2 in children with normal hearing and profound or severe hearing impairment. V: Final programme & abstracts. Athens: Panhellenic Association of Logopedists, 2010, str. 140. [COBISS.SI-ID 8428105]

15. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, Barbara Handford. Cross-linguistics study of protracted phonological development : Slovenian. V: ICPLA 2010. Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies: Bredtvet Resouce Centre, 2010, str. 178-179. [COBISS.SI-ID 8361289]

16. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. The formant frequencies in normal hearing children and in deaf children. V: ICPLA 2010. Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies: Bredtvet Resouce Centre, 2010, str. 282. [COBISS.SI-ID 8361545]

17. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Vowel discrimination using the laryngeal tone in deaf speakers : the formant frequencies in children with normal hearing and profound or severe hearing impairments. V: ICPLA 2010. Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies: Bredtvet Resouce Centre, 2010, str. 283. [COBISS.SI-ID 8361801]

18. UMANSKI, Daniil, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, SCHILLER, Niels Olaf. Development of voice-based rhythm game for training speech moto skills of children with speech motor disorders. International conference series on disability, virtual reality and associated technologies, 1 str. http://www.icdvrat.reading.ac.uk/2010/abstracts.htm. [COBISS.SI-ID 8429129]

19. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Nadarjeni z učnimi težavami : ali jih prepoznamo?. V: STARC, Sonja (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 60-61. [COBISS.SI-ID 8593737]

20. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, STARC, Igor. Learning difficulties and rhythm tasks : a discriminant analysis. V: Logopedija i izazovi novog vremena : knjiga sažetaka : abstract book. Zagreb: Hrvatsko logopedsko društvo, 2010, str. 85. [COBISS.SI-ID 8457545]

21. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša, KOGOVŠEK, Damjana, STARC, Igor. Povezanost učnih težav na področju branja in pisanja ter ritmičnih sposobnosti = Specific learning difficulties and rhythmic abilities. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 188-189. [COBISS.SI-ID 8482377]

22. OZBIČ, Martina, STARC, Igor. Igranje glasbil - motorični izziv? = Playing instruments - a motor challenge?. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 190-191. [COBISS.SI-ID 8482633]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

23. FILIPČIČ, Tjaša, OZBIČ, Martina. Specific teaching competence and attitudes toward inclusion of pupils with physical impairment into physical education. V: CAZZOLI, Stefania, ANTALA, Branislav. Integration and inclusion in physical education. 1st ed. Bratislava: Fédération Internationale d'Éducation Physique (FIEP), 2010, str. 25-37. [COBISS.SI-ID 8437321]

24. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Can the PE teacher detect pupils with learning difficulties during the PE class and help them to develop motor planing for school successfulness?. V: CAZZOLI, Stefania, ANTALA, Branislav. Integration and inclusion in physical education. 1st ed. Bratislava: Fédération Internationale d'Éducation Physique (FIEP), 2010, str. 108-115. [COBISS.SI-ID 8437577]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

25. KOVAČEVIĆ, Jasmina (ur.), VUČINIĆ, Vesna (ur.). Smetnje i poremećaji : fenomenologija, prvencija i tretman = Disabilities and disorders : phenomenology, prevention and treatment, (Edicija Radovi i monografije). Beograd = Belgrad: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: = University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitacion, 2010. 2 zv. (527; 607 str.), graf. prikazi. ISBN 978-86-80113-98-2. ISBN 978-86-80113-99-9. [COBISS.SI-ID 177448204]

JERNEJA PAVLIN [29708]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. It seems easy to float, but is it really? : a teaching unit for buoyancy. V: CONSTANTINOU, C. P. (ur.). Physics curriculum design, development and validation : selected papers. Nicosia: The learning in Science Group, Department of Educational Sciences, Univerity of Cyprus, cop. 2010, str. 279-293, ilustr. [COBISS.SI-ID 8418121]

2. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, ČEPIČ, Mojca. First year university students' conceptions about liquid crystals in Slovenia : Elektronski vir. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, 2 str. [COBISS.SI-ID 8347209]

3. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Concepts of density and buoyancy in eighth grade of primary school. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 8349001]

4. BAJC, Jure, PAVLIN, Jerneja. National assessment of knowledge of physics and curriculum development in Slovenia. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 8348233]

5. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., VAUPOTIČ, Nataša. A teaching unit on liquid crystals. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 8347977]

6. ČEPIČ, Mojca, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša. Physics and nature - a new course for the first year students of physics education. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8347721]

7. PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok, VAUPOTIČ, Nataša, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Znanje o tekočih kristalih po končanem srednješolskem izobraževanju. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, <st1:metricconverter ProductID="23. in" w:st="on">23. in</st1:metricconverter> 24. september 2010. Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2010, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 8453193]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. A mechanical model for phase transitions in smectics. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 59. [COBISS.SI-ID 8401737]

9. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Teaching liquid crystals with a wood model. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 255. [COBISS.SI-ID 8401225]

10. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. How to teach liquid crystals. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 256. [COBISS.SI-ID 8401481]

11. PAVLIN, Jerneja, URANKAR, Bernarda, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Experiment for demonstrating the direction dependency of extraordinary refraction index of liquid crystal. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 105. [COBISS.SI-ID 8307017]

12. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Helical springs as a model for liquid crystal ordering and phase transitions. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 126. [COBISS.SI-ID 8306505]

13. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood model as an analogue of cholestric liquid crystal. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 141. [COBISS.SI-ID 8306761]

14. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, ČEPIČ, Mojca. First year university students' conceptions about liquid crystals in Slovenia. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 58. [COBISS.SI-ID 8343881]

15. ČEPIČ, Mojca, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša. Physics and nature - a new course for the first year students of physics education. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 81. [COBISS.SI-ID 8344905]

16. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., VAUPOTIČ, Nataša. A teaching unit on liquid crystals. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 83. [COBISS.SI-ID 8345161]

17. BAJC, Jure, PAVLIN, Jerneja. National assessment of knowledge of physics and curriculum development in Slovenia. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 85. [COBISS.SI-ID 8345417]

18. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Concepts of density and buoyancy in eighth grade of primary school. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 95. [COBISS.SI-ID 8346441]

19. ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Experiences from the new subject for the first year students - physics and nature. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 82-83. [COBISS.SI-ID 8415561]

20. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Simple mechanical model for phase transitions. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 226-227. [COBISS.SI-ID 8416585]

21. PAVLIN, Jerneja, URANKAR, Bernarda, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. A drop of liquid crystals in school. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 310-311. [COBISS.SI-ID 8416841]

22. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood as a model for liquid crystals. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 325-326. [COBISS.SI-ID 8417097]

23. PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., ČEPIČ, Mojca. Znanje o tekočih kristalih po končanem srednješolskem izobraževanju. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, <st1:metricconverter ProductID="23. in" w:st="on">23. in</st1:metricconverter> 24. september 2010. Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2010, str. 98. [COBISS.SI-ID 8452681]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.09 Magistrsko delo

24. PAVLIN, Jerneja. Analiza znanja o tekočih kristalih pri študentih v prvem letniku univerzitetnega študija : magistrsko delo. Maribor: [J. Pavlin], 2010. VI, <st1:metricconverter ProductID="126 f" w:st="on">126 f</st1:metricconverter>., ilustr. [COBISS.SI-ID 17947400]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

25. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, BRATINA, Tomaž, NEMEC, Andrej, FALETIČ, Sergej, PAVLIN, Jerneja, KRAŠNA, Marjan. Preverjanje gradiv/modelov v šoli - gradivo F1. Del 2 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 01. 2010-31. 03. 2010). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2010. 117 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17627912]

MOJCA PEČAR

Osebna bibliografija za leto 2010

                                                                         Osebna bibliografija za leto 2010

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

26. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, BRATINA, Tomaž, NEMEC, Andrej, FALETIČ, Sergej, PAVLIN, Jerneja, KRAŠNA, Marjan. Preverjanje gradiv/modelov v šoli - gradivo F1. Del 2 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 01. 2010-31. 03. 2010). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2010. 117 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17627912]

6. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ, Milica G., PEČAR, Mojca, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, VRČKOVNIK, Renata (ur.), KNEZ, Simona (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-418-4. ISBN 978-961-241-419-1. ISBN 978-961-241-421-4. [COBISS.SI-ID 250340096]

MOJCA PEČEK ČUK [11611]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. PEČEK, Mojca, LESAR, Irena. Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja z vidika osnovnošolskih učiteljev. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010, str. 46-55. [COBISS.SI-ID 8467785]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

2. KOBOLT, Alenka, CAF, Bojana, BRENČIČ, Irena, LESAR, Irena, RAPUŠ-PAVEL, Jana, PELC ZUPANČIČ, Kristina, PEČEK, Mojca, METLJAK, Uroš, POTOČNIK, Špela, VERBNIK DOBNIKAR, Tatjana, CIMERMANČIČ, Zdenka. Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi, (Socialno pedagoške teme, 08). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 382 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-047-1. [COBISS.SI-ID 250372864]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

3. Šolska kronika. Peček-Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 51623936]

MARJANCA PERGAR-KUŠČER [15382]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PERGAR-KUŠČER, Marjanca, VAN DE HEL, Marijke, MORITOKI, Nagisa. How global are our universal values and archetypes?. V: Cultural change - meeting the challenge : congress handbook. Melbourne: University, 2010, str. 136. [COBISS.SI-ID 8446537]

2. VAN DE HEL, Marijke, PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Kaj o inkluziji menijo otroci = What do children in primary school think about inclusion. V: STARC, Sonja (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 62. [COBISS.SI-ID 8593993]

3. PERGAR-KUŠČER, Marjanca, VAN DE HEL, Marijke. Respectful mind and education. V: Life long learning and active citizenship : conference programme. Barcelona: Universitat Autonoma, 2010, str. 33. [COBISS.SI-ID 8445513]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Identity development : values, archetypes, and thinking styles : [predavanje na] Tohoku Fukushi University, Kunimi, 21. apr. 2010. Kunimi, 2010. [COBISS.SI-ID 8444233]

5. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. What is cross-culturaly universal in the development : [predavanje na] Gunma University, Gunma, april 2010. Gunma, 2010. [COBISS.SI-ID 8443977]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. VAN DE HEL, Marijke, PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Which planet are you from? : [predavanje na] 7th International Children and Communication Cogress, Istambul, 22. okt. 2010. Istambul: Communication Research Center, 2010. [COBISS.SI-ID 8526153]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Pisec recenzij

7. POČIVAVŠEK, Andreja. Jan igra : klavirska začetnica. Ljubljana: samozal., 2010. [COBISS.SI-ID 251446272]

TOMAŽ PETEK [12744]

Osebna bibliografija za leto 2010

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Geodetski vestnik. Petek, Tomaž (urednik 2010-). Ljubljana: Zveza geodetov Slovenije, 1957-. ISSN 0351-0271. [COBISS.SI-ID 5091842]

KARMEN PIŽORN [21612]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. PIŽORN, Karmen. Testiranje tujejezikovnih zmožnosti učencv tretjega razreda osnovne šole. V: LIPAVIC OŠTIR, Alja (ur.), JAZBEC, Saša (ur.). Pot v večjezičnost - zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010, str. 72-89. http://www.zrss.si/pdf/vecjezicnost.pdf. [COBISS.SI-ID 8395337]

2. PIŽORN, Karmen, VOGRINC, Janez. Stališča staršev do uvajanja tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole. V: LIPAVIC OŠTIR, Alja (ur.), JAZBEC, Saša (ur.). Pot v večjezičnost - zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010, str. 90-105. http://www.zrss.si/pdf/vecjezicnost.pdf. [COBISS.SI-ID 8395593]

3. PIŽORN, Karmen, PEVEC SEMEC, Katica. Izhodišča za uvajanje dodatnih jezikov v 1. VIO. V: LIPAVIC OŠTIR, Alja (ur.), JAZBEC, Saša (ur.). Pot v večjezičnost - zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010, str. 106-168. http://www.zrss.si/pdf/vecjezicnost.pdf. [COBISS.SI-ID 8396105]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. PEVEC SEMEC, Katica, PIŽORN, Karmen. Predstavitev projekta Sporazumevanje v tujih jezikih / uvajanje tujega jezika (UTJ) in jezikovnega/medkulturnega ozaveščanja (JIMU) v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ (1. 4. 2008 - 1. 4. 2010). V: LIPAVIC OŠTIR, Alja (ur.), JAZBEC, Saša (ur.). Pot v večjezičnost - zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010, str. 6-15. http://www.zrss.si/pdf/vecjezicnost.pdf. [COBISS.SI-ID 8394313]

1.25 Drugi članki ali sestavki

5. PEVEC SEMEC, Katica, PIŽORN, Karmen. Večjezičen, večkulturen : odmev s konference o učenju tujih jezikov v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Šol. razgl., 17. sep. 2010, letn. 61, št. 14, str. 3. [COBISS.SI-ID 8439113]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

6. PIŽORN, Karmen. Implementing foreign languages to the first triad of the primary school in Slovenia : [predavanje na] International scientific symposium A Competent Primary Teacher, Kielce, 26. maj 2010. Kielce: Jan Kochanowski University of Humanities and Science, 2010. [COBISS.SI-ID 8311369]

7. PEVEC SEMEC, Katica, PIŽORN, Karmen. Introducing plurilingualism and interculturalism in primary schools : the Slovene experience : [predavanje na konferenci] Plurilingual education in Europe: inclusive practices in Southeast Europe, Sarajevo, 7. jun. 2010. Sarajevo: European Centre for Modern Languages, 2010. [COBISS.SI-ID 8314953]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

8. Predmetni izpitni katalog za maturo. Angleški jezik. Pižorn, Karmen (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-4040. [COBISS.SI-ID 35856128]

Mentor pri magistrskih delih

9. ČELEŠNIK, Nina. Stališča staršev do vključevanja tujih jezikov v prvo triletje osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Čelešnik Kozamernik], 2010. 130 str., preglednice. [COBISS.SI-ID 8325961]

Pisec recenzij

10. MOL, Hans. Magic adventure : učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-209-954-1. [COBISS.SI-ID 250757632]

URŠULA PODOBNIK [21677]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. PODOBNIK, Uršula, BRAČUN SOVA, Rajka. Likovno-pedagoška praksa v slovenskih vrtcih skozi prizmo pedagoškega pristopa Reggio Emilia. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 255-274. [COBISS.SI-ID 8502345]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor - drugo

2. Likovna dela šudentov specialne in rehabilitacijske pedagogike : didaktična razstava - zaposlitvene tehnike in učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: likovna vzgoja : Galerija PeF, Ljubljana, 11. nov. - 30. nov. 2010. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 8561737]

Drugo

3. Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2010. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6101-51-6, doi: 10.2797/30438. [COBISS.SI-ID 249413120]

ALENKA POLAK [13907]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. POLAK, Alenka. Samoevalvacija kot nujni spremljevalec profesionalnega razvoja pedagoških delavcev. V: BUKOVEC, Janja (ur.). Samoevalvacija - zakonska zahteva ali kazalnik kakovosti. Ljubljana: Supra, 2010, str. 16-24. [COBISS.SI-ID 8194121]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. POLAK, Alenka. Tutorstvo kot oblika podpore študentom z učnimi težavami. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010, str. 262-268. [COBISS.SI-ID 8470089]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. POLAK, Alenka. Refleksija pedagoškega dela v vrtcu : razsežnosti in pomen za profesionalni razvoj. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 431-444. [COBISS.SI-ID 8504393]

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. POLAK, Alenka. Predgovor. V: PANJU, Marziyah. Strategije za spodbujanje čustvene inteligentnosti v razredu. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010, str. 7-10. [COBISS.SI-ID 8182345]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

5. Didakta. Polak, Alenka (član uredniškega sveta 2008-). Radovljica: Didakta, 1991-. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 23267586]

6. Vzgoja in izobraževanje. Polak, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

OLGA POLJŠAK-ŠKRABAN [13906]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Zadovoljstvo z življenjem v odraslosti in z njim povezanimi dejavniki = Subjective well-being in adulthood and connected factors. Soc. pedagog. (Ljubl.), december 2010, letn. 14, št. 4, str. 405-416, 495-507. [COBISS.SI-ID 8630345]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Family competence and adolescents' identity development. V: ZUKAUSKIENE, Rita (ur.). Proceedings of the 12th Biennial conference of the European Association for Research on Adolescence : Vilnius, Lithuania, May 12-15, 2010. Pianoro: Medimond, cop. 2010, str. 123-126. [COBISS.SI-ID 8547657]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Family competence and adolescents' identity development. V: Abstracts. Vilnius: European Association for Research on Adolescence, EARA, 2010, str. 1. [COBISS.SI-ID 8350025]

4. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Family competence, psychosocial development and subjective well-being in the period of adolescence and adulthood. V: 5th European conference on positive psychology, 23 - 26 June 2010, Copenhagen. Book of abstracts. Copenhagen: The Danish Network for Positive Psychology, 2010, str. 108. http://www.ecpp2010.dk/media/ECPP_-_Book_of_Abstracts_-_24_06_2010.pdf. [COBISS.SI-ID 8358473]

5. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Psihosocialni razvoj in zadovoljstvo z življenjem v odraslosti in dejavniki, ki vplivajo nanju. V: MUSIL, Bojan (ur.), PAVŠIČ, Mojca (ur.). VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 29. september - 2. oktober 2010. Povzetki prispevkov. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2010, str. 80. [COBISS.SI-ID 8471881]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

6. Socialna pedagogika. Poljšak-Škraban, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

BRANKA POTOČNIK KRAJNIK [20748]

Osebna bibliografija za leto 2010

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Dirigent, zborovodja

1. Sacrae : koncert : cerkev Marijinega vnebovzetja, Kanal, 16. jan. 2010 : župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika, Preska, 2. jan. 2010 : župnijska cerkev sv. Siksta, Predoslje pri Kranju, 3. jan. 2010. Kranj, 2010. [COBISS.SI-ID 8173897]

SIMONA PROSEN [25002]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Značilnosti študentov razrednega pouka in socialne pedagogike. Soc. pedagog. (Ljubl.), oktober 2010, letn. 14, št. 3, str. 327-346. [COBISS.SI-ID 8560457]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. PAHOLE, Marinka, PROSEN, Simona. Vidiki navezanosti pri psihodramski skupini na Enoti za motnje hranjenja Psihiatrične klinike Ljubljana. V: ŠKODLAR, Borut (ur.). 12. Bregantovi dnevi, [14.-17. oktober 2010, Rogaška Slatina]. Navezanost : zbornik prispevkov. Ljubljana: Združenje psihoterapevtov Slovenije, 2010, str. 107-118. [COBISS.SI-ID 8516169]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Relational needs of adolescents towards their parents. V: 5th European conference on positive psychology, 23 - 26 June 2010, Copenhagen. Book of abstracts. Copenhagen: The Danish Network for Positive Psychology, 2010, str. 58-59. http://www.ecpp2010.dk/media/ECPP_-_Book_of_Abstracts_-_24_06_2010.pdf. [COBISS.SI-ID 8358729]

4. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Do personality traits help students achieving better academic performance?. V: 5th European conference on positive psychology, 23 - 26 June 2010, Copenhagen. Book of abstracts. Copenhagen: The Danish Network for Positive Psychology, 2010, str. 63. http://www.ecpp2010.dk/media/ECPP_-_Book_of_Abstracts_-_24_06_2010.pdf. [COBISS.SI-ID 8359241]

5. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Osebnost in samospoštovanje kot dejavnika učne uspešnosti študentov. V: MUSIL, Bojan (ur.), PAVŠIČ, Mojca (ur.). VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 29. september - 2. oktober 2010. Povzetki prispevkov. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2010, str. 14. [COBISS.SI-ID 8472137]

ALENKA PRAPROTNIK [25589]

Osebna bibliografija za leto 2010

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.09 Magistrsko delo

1. ŽEROVNIK, Alenka. Celostni model računalniških predmetov s poudarkom na konstruktivizmu, projektnem in kolaborativnem delu = [An integrated model of computer science courses with an emphasis on constructivism, collaborative and project work] : magistrska naloga. Ljubljana: [A. Žerovnik], 2010. 189 str., ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/1099/. [COBISS.SI-ID 7763540]

SUZANA PULEC LAH [15383]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. PULEC LAH, Suzana. Neformalne oblike diagnostičnega ocenjevanja v hierarhičnem modelu obravnave učencev z učnimi težavami. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010, str. 85-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 8468297]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana. Support for mathematical learning disabilities : models and issues in assessment and implication in Slovenia. Review of Psychology, 2010, vol. 17, no. 2, str. 137. [COBISS.SI-ID 8458569]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. PULEC LAH, Suzana, KOŠAK BABUDER, Milena. Ovrednotenje profesionalnega delovanja inkluzivnih timov. V: KAVKLER, Marija, ADLEŠIČ, Irena. Razvoj inkluzivne prakse s pomočjo inkluzivnih timov : zbornik prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010, str. 112-124. [COBISS.SI-ID 8452425]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

4. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.). Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v visokošolskem izobraževanju : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. 60 str. ISBN 978-961-91532-9-1. [COBISS.SI-ID 252619008]

5. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-0-2. [COBISS.SI-ID 252620544]

6. KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), KAVKLER, Marija (ur.), MAGAJNA, Lidija (ur.), PULEC LAH, Suzana (ur.), STANČIĆ, Zrinjka (ur.), MORRISON CLEMENT, Ann (ur.). Specifične učne težave v vseh obdobjih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavam, 2010. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-92931-1-9. [COBISS.SI-ID 252742912]

MAJA RAMŠAK [29729]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KAUČIČ, Branko, SRAKA, Dejan, RAMŠAK, Maja, KRAŠNA, Marjan. Observations on plagiarism in programming courses. V: Conference proceedings. [S. l.]: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, INSTICC, cop. 2010, str. 181-184, ilustr. [COBISS.SI-ID 8235849]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KAUČIČ, Branko, SRAKA, Dejan, RAMŠAK, Maja, KRAŠNA, Marjan. Observations on plagiarism in programming courses. V: Final program and book of abstracts. [s. l.]: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, INSTICC, cop. 2010, str. 90. [COBISS.SI-ID 8236617]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. JAZBEC, Saša, RAMŠAK, Maja. Ugotovitve in izkušnje UTJ-JIMU projekta. Učiteljeva pot, E-portal : prispevek na konferenci Pot v večjezičnost - učenje tujih jezikov v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, Radenci, 29. 6. 2010-1. 7. 2010. Radenci, 2010. [COBISS.SI-ID 17780488]

JANA RAPUŠ PAVEL [15907]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOBOLT, Alenka, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Development trends in the fields of education and care for vulnerable groups in Slovenia. Eur. educ., winter 2009/2010, vol. 41, no. 4, str. 65-84. [COBISS.SI-ID 8195913]

2. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Izkušnje socialne v-/izključenosti mladih v položaju dolgotrajne brezposelnosti = The experiences of social in-/exclusion of young people during long-term unemployment. Soc. pedagog. (Ljubl.), december 2010, letn. 14, št. 4, str. 417-438, 509-530. [COBISS.SI-ID 8630601]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

3. KOBOLT, Alenka, CAF, Bojana, BRENČIČ, Irena, LESAR, Irena, RAPUŠ-PAVEL, Jana, PELC ZUPANČIČ, Kristina, PEČEK, Mojca, METLJAK, Uroš, POTOČNIK, Špela, VERBNIK DOBNIKAR, Tatjana, CIMERMANČIČ, Zdenka. Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi, (Socialno pedagoške teme, 08). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 382 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-047-1. [COBISS.SI-ID 250372864]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

4. Socialna pedagogika. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

CVETA RAZDEVŠEK PUČKO [03233]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, KRALJ, Mojca. Spreminjanje šolske prakse na področju uporabe šolskih štampiljk. Razred. pouk, maj 2010, letn. 12, št. 1, str. 48-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 8353353]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Partnership and research in teacher education for innovation and creativity. V: GASSNER, Ormar (ur.), KERGER, Lucien (ur.), SCHRATZ, Michael (ur.). The first ten years after Bologna. Bucureşti: Editura Universităţii din BucureŞti, 2010, str. 151-164. [COBISS.SI-ID 8455241]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Sodobni evropski trendi na področju profesionalnega razvoja učiteljev : delovanje in izkušnje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : [prispevek] na znanstvenem sestanku v okviru bilateralnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo "Profesionalni razvoj učiteljev", Ljubljana, 21. dec. 2010. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2010. [COBISS.SI-ID 8618825]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

4. 007. Razdevšek-Pučko, Cveta (član uredniškega odbora 2007-). Nikšić: Filozofski fakultet, 2007-. ISSN 1800-5535. [COBISS.SI-ID 11249680]

5. Didakta. Razdevšek-Pučko, Cveta (član uredniškega sveta 1993-). Radovljica: Didakta, 1991-. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 23267586]

6. Pedagoška obzorja. Razdevšek-Pučko, Cveta (član uredniškega odbora 1991-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

7. Psihološka obzorja. Razdevšek-Pučko, Cveta (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

8. Vodenje v vzgoji in izobraževanju. Razdevšek-Pučko, Cveta (član uredniškega odbora 2003-). Kranj: Šola za ravnatelje, 2003-. ISSN 1581-8225. [COBISS.SI-ID 127567616]

Pisec recenzij

9. KOBOLT, Alenka, CAF, Bojana, BRENČIČ, Irena, LESAR, Irena, RAPUŠ-PAVEL, Jana, PELC ZUPANČIČ, Kristina, PEČEK, Mojca, METLJAK, Uroš, POTOČNIK, Špela, VERBNIK DOBNIKAR, Tatjana, CIMERMANČIČ, Zdenka. Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi, (Socialno pedagoške teme, 08). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 382 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-047-1. [COBISS.SI-ID 250372864]

MARKO RAZPET [03231]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Logistična porazdelitev. Obz. mat. fiz., 2010, letn. 57, št. 3, str. 81-96. [COBISS.SI-ID 8410185]

2. RAZPET, Marko. Prava simetrična verižnica. Obz. mat. fiz., 2010, letn. 57, št. 4, str. 121-133, ilustr. [COBISS.SI-ID 8516425]

1.05 Poljudni članek

3. RAZPET, Marko. Vsota treh kubov. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 5, str. 10. [COBISS.SI-ID 8244553]

4. RAZPET, Marko. Vsota treh kubov : rešitev. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 6, str. 8. [COBISS.SI-ID 8315721]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. RAZPET, Marko. Franc Hočevar and his scientific work. V: BEČVÁŘOVÁ, Martina (ur.), BINDER, Christa (ur.). Mathematics in the Austrian-Hungarian empire : proceedings of a symposium held in Budapest on August 1, 2009 during the XXIII ICHST, (History of mathematics, vol. 41). 1st ed. Praga: Matfyzpress, cop. 2010, str. 149-160, ilustr. [COBISS.SI-ID 8319817]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

6. RAZPET, Marko. Verižnica - nekoliko drugače. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 62. občni zbor : Portorož, 5.-6. 11. 2010. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010, str. 53. [COBISS.SI-ID 15780441]

7. RAZPET, Marko. Nekoliko drugačna uporaba geoplošče. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 62. občni zbor : Portorož, 5.-6. 11. 2010. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010, str. 54. [COBISS.SI-ID 15780697]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

8. RAZPET, Marko. Jože Grasselli: Elementarna teorija števil, Knjižnica Sigma 87, DMFA - založništvo, Ljubljana 2009, 168 str. Obz. mat. fiz., 2010, letn. 57, št. 1, str. 39-40. [COBISS.SI-ID 8288841]

9. RAZPET, Marko. Ross Eckler: Making the alphabet dance - recreational wordplay, St. Martin's Press, New York 1996, 304 strani. Obz. mat. fiz., 2010, letn. 57, št. 2, str. 64-66, ilustr. [COBISS.SI-ID 8385353]

10. RAZPET, Marko. John A. Adam: A mathematical nature walk, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2009, 250 strani. Obz. mat. fiz., 2010, letn. 57, št. 2, str. 71-72, ilustr. [COBISS.SI-ID 8385609]

11. RAZPET, Marko. Sylvia Englert in Stefan Jäger: Café Andromenda - eine fantastische Reise durch die moderne Physik, Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2003, 208 str. Obz. mat. fiz., 2010, letn. 57, št. 3, str. 107-109, ilustr. [COBISS.SI-ID 8410441]

12. RAZPET, Marko. Gudrun Schury: Wer nicht sucht, der findet - Zufallsentdeckungen in der Wissenschaft, Campus Verlag, Frankfurt/New York 2006, 200 strani. Obz. mat. fiz., 2010, letn. 57, št. 3, str. 110-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 8410697]

13. RAZPET, Marko. Janez Strnad: Fiziki 7, Modrijan založba, Ljubljana 2010, 263 strani. Obz. mat. fiz., 2010, letn. 57, št. 3, str. 118-120, ilustr. [COBISS.SI-ID 8410953]

14. RAZPET, Marko. Cornelia Faustmann, Walter Thirring, Einstein entformelt - Wie ihm ein Teenager auf die Schliche kam, Seifert Verlag, Dunaj, 2007, vezano in tiskano v Ljubljani, 100 strani. Obz. mat. fiz., 2010, letn. 57, št. 4, str. 144-146, ilustr. [COBISS.SI-ID 8516681]

15. RAZPET, Marko. Mariana Cook, Mathematicians - An Outher View of the Inner World, Princeton University Press, 2009, 200 strani. Obz. mat. fiz., 2010, letn. 57, št. 4, str. 149, ilustr. [COBISS.SI-ID 8516937]

16. RAZPET, Marko. Cornelia Faustmann, Schwarze Löcher - Rätselhafte Phänomene im Weltall, Seifert Verlag, Dunaj, 2008, 188 strani. Obz. mat. fiz., 2010, letn. 57, št. 5, str. 196-XIX, ilustr. [COBISS.SI-ID 8583241]

17. RAZPET, Marko. Predstavitev knjige : Jože Grasselli: Elementarna teorija števil, Knjižnica Sigma - 87, DMFA - založništvo, Ljubljana 2009, 168 strani. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 6, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 8316233]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

18. RAZPET, Marko. Naloge iz diferencialnih enačb z rešitvami : študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2010. 237 str. [COBISS.SI-ID 8397129]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

19. Strokovno srečanje in 62 občni zbor DMFA Slovenije, Portorož, 5.-6. 11. 2010, RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. Še se jih spominjamo : plakati. Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2010. 1 optični disk. [COBISS.SI-ID 15730009]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

20. RAZPET, Marko. Verižica : [predavanje na] FAMNITovi Izleti v matematično vesolje, Koper, 22. okt. 2010. Koper: Univerza na Primorskem, 2010. [COBISS.SI-ID 8505673]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

21. Dr. Franc Hočevar : dokumenti. Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2010. 1 optični disk (46 PDF, 107 JPG datotek). [COBISS.SI-ID 15503193]

22. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

23. Presek. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

Zbiratelj

24. Dr. Franc Hočevar : dokumenti. Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2010. 1 optični disk (46 PDF, 107 JPG datotek). [COBISS.SI-ID 15503193]

Fotograf

25. Dr. Franc Hočevar : dokumenti. Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2010. 1 optični disk (46 PDF, 107 JPG datotek). [COBISS.SI-ID 15503193]

NADA RAZPET [13224]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. HRIBAR, Marjan, RAZPET, Nada. Sile na klancu. Fiz. šoli, maj 2010, letn. 16, št. 1, str. 16-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 8317001]

2. SUSMAN, Katarina, RAZPET, Nada, ČEPIČ, Mojca. Prostorska preslikava z lečo. Fiz. šoli, maj 2010, letn. 16, št. 1, str. 43-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 8317513]

1.05 Poljudni članek

3. RAZPET, Nada. Trki. Naravosl. solnica, zima 2010, letn. 14, št. 2, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 8168265]

4. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Po takem tiru se giblje Luna. Presek, 2009/10, letn. 37, št. 4, str. 2326, ilustr. [COBISS.SI-ID 8196425]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. RAZPET, Nada. Franc Hočevar - textbook author. V: BEČVÁŘOVÁ, Martina (ur.), BINDER, Christa (ur.). Mathematics in the Austrian-Hungarian empire : proceedings of a symposium held in Budapest on August 1, 2009 during the XXIII ICHST, (History of mathematics, vol. 41). 1st ed. Praga: Matfyzpress, cop. 2010, str. 161-176, ilustr. [COBISS.SI-ID 8320073]

6. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Primer e-učnega gradiva : izdelava animacij in simulacij. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2010, Ljubljana 27. oktober 2010 = International Conference InfoKomTeh 2010, 27th October 2010. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 2010, str. 436-445, ilustr. [COBISS.SI-ID 8523337]

7. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Ali bo to na spletu? : e-gradiva in e-učenje. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2010, Ljubljana 27. oktober 2010 = International Conference InfoKomTeh 2010, 27th October 2010. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 2010, str. 446-458, ilustr. [COBISS.SI-ID 8523593]

8. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. We are teaching students - what do they know?. V: RAINE, Derek (ur.). Physics community and cooperation : selected contributions. Leicester: Lulu, The Centre for Interdisciplinary Science, cop. 2010, str. 65-75, ilustr. http://www.scribd. com/doc/35785750/Physics-Community-and-Cooperation-Selected-Contributions-from-the-GIREP-EPEC-and-PHEC-2009-International-Conference. [COBISS.SI-ID 8405833]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. RAZPET, Nada. Zakaj bi se učil, če se mi ni treba = Why should I study if I don't have to?. V: STARC, Sonja (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 69-70. [COBISS.SI-ID 8594249]

10. RAZPET, Nada. Shadows. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 199-200. [COBISS.SI-ID 8416329]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

11. RAZPET, Nada. Matematični modeli. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 62. občni zbor : Portorož, 5.-6. 11. 2010. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010, str. 54. [COBISS.SI-ID 15780953]

1.25 Drugi članki ali sestavki

12. RAZPET, Nada. Prostornina hruške. Naravosl. solnica, pomlad 2010, letn. 14, št. 3, str. 33, ilustr. [COBISS.SI-ID 8247113]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

13. Strokovno srečanje in 62 občni zbor DMFA Slovenije, Portorož, 5.-6. 11. 2010, RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. Še se jih spominjamo : plakati. Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2010. 1 optični disk. [COBISS.SI-ID 15730009]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

14. Dr. Franc Hočevar : dokumenti. Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2010. 1 optični disk (46 PDF, 107 JPG datotek). [COBISS.SI-ID 15503193]

15. RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 62. občni zbor : Portorož, 5.-6. 11. 2010. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-212-223-2. [COBISS.SI-ID 252892928]

16. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

Zbiratelj

17. Dr. Franc Hočevar : dokumenti. Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2010. 1 optični disk (46 PDF, 107 JPG datotek). [COBISS.SI-ID 15503193]

ŠPELA RAZPOTNIK [21371]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Evalvacija prvega leta delovanja programa nastanitvene podpore v društvu Kralji ulice. Soc. pedagog. (Ljubl.), april 2010, letn. 14, št. 1, str. 1-36. [COBISS.SI-ID 8304457]

2. RAZPOTNIK, Špela. Mladi in zdravi, zakaj ne gredo delat?! : problematiziranje družbenega pogleda na brezdomne mlade = They are young; they are healthy, so why don't they go to work?! : examining society's view on youth homelessness. Soc. pedagog. (Ljubl.), december 2010, letn. 14, št. 4, str. 439-466, 531-558. [COBISS.SI-ID 8630857]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. RAZPOTNIK, Špela. Smernice in predlogi za oblikovanje politik na področju brezdomstva. V: DEKLEVA, Bojan (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Razvoj predloga nacionalne strategije na področju brezdomstva. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2010, str. 64-71. [COBISS.SI-ID 8355401]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. DEKLEVA, Bojan, RAZPOTNIK, Špela. Slovenia. V: JUNGER-TAS, J. (ur.). Juvenile delinquency in Europe and beyond : results of the second international self-report delinquency study. Dordrecht [etc.]: Springer, cop. 2010, str. 327-340. [COBISS.SI-ID 8396617]

1.22 Intervju

5. RAZPOTNIK, Špela. Pogovor z odgovorno urednico časopisa Kralji ulice. Kralji ulice, julij 2010, letn. 6, št. 50, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 8400969]

1.25 Drugi članki ali sestavki

6. RAZPOTNIK, Špela. Delimo moč - delamo skupaj. Kralji ulice, januar 2010, letn. 6, št. 44, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 8151369]

7. RAZPOTNIK, Špela. Nimate kje parkirat? Mi s tem nimamo težav. Kralji ulice, januar 2010, letn. 6, št. 44, str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 8151625]

8. RAZPOTNIK, Špela. Tisoč teles za tisoč koles. Kralji ulice, april 2010, letn. 6, št. 47, str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 8228937]

9. RAZPOTNIK, Špela. Slovenija kršila Evropsko socialno listino. Kralji ulice, april 2010, letn. 6, št. 47, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 8229193]

10. RAZPOTNIK, Špela. Lej jih, še vedno čakajo!. Kralji ulice, junij 2010, letn. 6, št. 49, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8308297]

11. RAZPOTNIK, Špela. Sanje na kolesih. Kralji ulice, junij 2010, letn. 6, št. 49, str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 8308553]

12. RAZPOTNIK, Špela. Potrebujemo strategijo!. Kralji ulice, avgust 2010, letn. 6, št. 51, str. 11. [COBISS.SI-ID 8400201]

13. RAZPOTNIK, Špela. Mesto za vse (A város mindenkié). Kralji ulice, november 2010, letn. 6, št. 54, str. 17. [COBISS.SI-ID 8518985]

14. RAZPOTNIK, Špela. Strokovni delavci o nepokritih potrebah na področju brezdomstva : povzetek sklepov sestanka strokovnih delavcev s področja brezdomstva, ki je bil na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, dne 23. 4. 2010. V: DEKLEVA, Bojan (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Razvoj predloga nacionalne strategije na področju brezdomstva. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2010, str. 33-37. [COBISS.SI-ID 8355145]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

15. RAZPOTNIK, Špela, KOPRIVŠEK, Nina, GIMPELJ, Andreja, DEKLEVA, Bojan. Mavrična zveza - model medkulturnega preventivnega dela. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-253-046-4. [COBISS.SI-ID 250304000]

16. DEKLEVA, Bojan, FILIPOVIČ HRAST, Maša, NAGODE, Mateja, RAZPOTNIK, Špela, SMOLEJ, Simona. Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji : zaključno poročilo študije. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za družbene vede UL, Pedagoška fakulteta UL, 2010. 90 str. [COBISS.SI-ID 3547749]

17. KUHAR, Metka, RAZPOTNIK, Špela. Potrebe slovenskih staršev s predadolescentnimi otroki : sumarno poročilo o spletni anketi. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2010. [9] f., tabele. [COBISS.SI-ID 29776733]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

18. DEKLEVA, Bojan (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Razvoj predloga nacionalne strategije na področju brezdomstva. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2010. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-253-049-5. [COBISS.SI-ID 251306496]

19. Kralji ulice. Razpotnik, Špela (urednik 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

20. Socialna pedagogika. Razpotnik, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

Mentor - drugo

21. CESTNIK, Tina. Analiza spletne raziskave odnos slovenskih staršev do skupnostnega povezovanja in družinskih centrov : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, 2010. <st1:metricconverter ProductID="125 f" w:st="on">125 f</st1:metricconverter>., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29612125]

22. ČAMPA, Tina. Analiza starševskih spletnih portalov : Med.over.net, Ringaraja.net, Otrokoskop.si, Mama.si : raziskovalno poročilo pri predmetu Starševstvo in druge oblike skupnostnega delovanja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, 2010. <st1:metricconverter ProductID="33 f" w:st="on">33 f</st1:metricconverter>. [COBISS.SI-ID 29610589]

23. KOŽAR, Dijana. Evalvacije slovenskih organizacij za starše in otroke : Naravni začetki, Družinska centra Mir in Kairos, Sezam, Tamala, Taka tuka, Familylab : raziskovalno poročilo pri predmetu Starševstvo in druge oblike skupnostnega delovanja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, 2010. <st1:metricconverter ProductID="45 f" w:st="on">45 f</st1:metricconverter>. [COBISS.SI-ID 29608541]

24. DOLŽAN, Neža, HIKEL, Tadeja. Kvalitativna študija odnosa posameznih skupin staršev do skupnostnega povezovanja in družinskih centrov : istospolne družine : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, 2010. <st1:metricconverter ProductID="54 f" w:st="on">54 f</st1:metricconverter>. [COBISS.SI-ID 29611869]

25. BANFI, Eva, GRUBELNIK, Tadeja, ČAMPA, Tina. Kvalitativna študija odnosa posameznih skupin staršev do skupnostnega povezovanja in družinskih centrov : matere na porodniškem dopustu, starši predšolskih otrok, gospodinje : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, 2010. <st1:metricconverter ProductID="83 f" w:st="on">83 f</st1:metricconverter>. [COBISS.SI-ID 29611613]

26. ŠAFARIČ, Alja. Kvalitativna študija odnosa posameznih skupin staršev do skupnostnega povezovanja in družinskih centrov : samohranilke, velike družine (s pet ali več otroki), študentske družine, socialno ogrožene družine : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, 2010. <st1:metricconverter ProductID="153 f" w:st="on">153 f</st1:metricconverter>. [COBISS.SI-ID 29610845]

27. KOŽAR, Dijana, STERNAD, Maša. Kvalitativna študija odnosa posameznih skupin staršev do skupnostnega povezovanja in družinskih centrov : socialno-pedagoško delo s starši in otroki z vedenjski in čustvenimi težavami v družinskem centru : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, 2010. <st1:metricconverter ProductID="51 f" w:st="on">51 f</st1:metricconverter>. [COBISS.SI-ID 29611357]

Oseba, ki intervjuva

28. LAH, Klemen. Ljubljanska kolesarska mreža - LKM. Kralji ulice, februar 2010, letn. 6, št. 45, str. 16. [COBISS.SI-ID 8173129]

DUŠAN REPOVŠ [07083]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BANAKH, Taras, DUDKO, Artem, REPOVŠ, Dušan. Symmetric monochromatic subsets in colorings of the Lobachevsky plane. Discret. math. theor. comput. sci. (Online), 2010, vol. 12, no. 1, str. 12-20. http://www.dmtcs.org/dmtcs-ojs/index.php/dmtcs/article/view/740. [COBISS.SI-ID 15492697]

2. MIHĂILESCU, Mihai, RĂDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. On a non-homogeneous eigenvalue problem involving a potential: an Orlicz-Sobolev space setting. J. math. pures appl.. [Print ed.], 2010, t. 93, fasc. 2, str. 132-148. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpur.2009.06.004. [COBISS.SI-ID 15433561]

3. REPOVŠ, Dušan, SEMENOV, Pavel Vladimirovič. A unified construction yielding precisely Hilbert and James sequences spaces. J. convex anal., 2010, vol. 17, no. 1, str. 349-356. http://www.heldermann.de/JCA/JCA17/JCA171/jca17025.htm. [COBISS.SI-ID 15455833]

4. COSTARA, Constantin, REPOVŠ, Dušan. Spectral isometries onto algebras having a separating family of finite-dimensional irreducible representations. J. math. anal. appl., 2010, vol. 365, no. 2, str. 605-608. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2009.11.040. [COBISS.SI-ID 15477337]

5. BALASHOV, Maxim V., REPOVŠ, Dušan. Weakly convex sets and modulus of nonconvexity. J. math. anal. appl., 2010, vol. 371, no. 1, str. 113-127. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2010.04.039. [COBISS.SI-ID 15616601]

6. AGEEV, Sergej Mihajlovič, REPOVŠ, Dušan. O prodolženii dejstvij grupp. Mat. sb. (Mosk.), 2010, t. 201, no. 2, str. 3-28. [COBISS.SI-ID 15539033]

7. RĂDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Existence results for variational-hemivariational problems with lack of convexity. Nonlinear anal.. [Print ed.], 2010, vol. 73, no. 1, str. 99-104. http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2010.03.001. [COBISS.SI-ID 15565145]

8. BRECKNER, Brigitte E., REPOVŠ, Dušan, VARGA, Csaba. On the existence of three solutions for the Dirichlet problem on the Sierpinski gasket. Nonlinear anal.. [Print ed.], 2010, vol. 73, no. 9, str. 2980-2990. http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2010.06.064. [COBISS.SI-ID 15657049]

9. GUTIK, Oleg, PAGON, Dušan, REPOVŠ, Dušan. On chains in H-closed topological pospaces. Order (Dordr.), 2010, vol. 27, no. 1, str. 69-81. http://dx.doi.org/10.1007/s11083-010-9140-x. [COBISS.SI-ID 15502169]

10. KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On noncontractible compacta with trivial homology and homotopy groups. Proc. Am. Math. Soc., 2010, vol. 138, no. 4, str. 1525-1531. http://dx.doi.org/10.1090/S0002-9939-09-10217-4. [COBISS.SI-ID 15382873]

11. AGEEV, Sergej Mihajlovič, REPOVŠ, Dušan. On extending actions of groups. Sbornik, Mathematics, 2010, vol. 201, no. 2, str. 159-182. http://iopscience.iop.org/1064-5616/201/2/A01/pdf/1064-5616_201_2_A01.pdf. [COBISS.SI-ID 15546969]

12. GUTIK, Oleg, REPOVŠ, Dušan. On the Brandt [lambda][sup]0-extensions of monoids with zero. Semigroup forum, 2010, vol. 80, no. 1, str. 8-32. http://dx.doi.org/10.1007/s00233-009-9191-8, doi: 10.1007/s00233-009-9191-8. [COBISS.SI-ID 15403353]

13. COSTARA, Constantin, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear mappings preserving at least one eigenvalue. Stud. Math., 2010, vol. 200, no. 1, str. 79-89. http://dx.doi.org/10.4064/sm200-1-5. [COBISS.SI-ID 15679321]

14. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan, ZDOMSKYY, Lyubomyr. o-Boundedness of free topological groups. Topol. appl.. [Print ed.], 2010, vol. 157, iss. 2, str. 466-481. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2009.10.006. [COBISS.SI-ID 15309913]

15. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan, ZARICHNYY, Igor. On metric spaces with the properties of de Groot and Nagata in dimension one. Topol. appl.. [Print ed.], 2010, vol. 157, no. 3, str. 643-650. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2009.11.005. [COBISS.SI-ID 15390297]

16. REPOVŠ, Dušan, ZDOMSKYY, Lyubomyr. A new Lindelöf topological group. Topol. appl.. [Print ed.], 2010, vol. 157, iss. 5, str. 990-996. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2009.12.014. [COBISS.SI-ID 15492441]

17. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan. Topological structure of direct limits in the category of uniform spaces. Topol. appl.. [Print ed.], 2010, vol. 157, no. 6, str. 1091-1100. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2010.01.010. [COBISS.SI-ID 15502681]

18. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan. Detecting Hilbert manifolds among isometrically homogeneous metric spaces. Topol. appl.. [Print ed.], 2010, vol. 157, iss. 7, str. 1202-1210. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2010.02.012. [COBISS.SI-ID 15532633]

19. NIKIFORČIN, Oleg Rostislavovič, REPOVŠ, Dušan. Inclusion hyperspaces and capacities on Tychonoff spaces: Functors and monads. Topol. appl.. [Print ed.], 2010, vol. 157, iss. 15, str. 2421-2434. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2010.07.032. [COBISS.SI-ID 15647577]

20. REPOVŠ, Dušan, ZDOMSKYY, Lyubomyr. On M-separability of countable spaces and function spaces. Topol. appl.. [Print ed.], 2010, vol. 157, iss. 16, str. 2538-2541. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2010.07.036. [COBISS.SI-ID 15665241]

21. REPOVŠ, Dušan, ZARICHNYI, Michael. On asymptotic extension dimension. Ukr. mat. ž., 2010, t. 62, no. 11, str. 1523-1530. [COBISS.SI-ID 15770713]

1.05 Poljudni članek

22. REPOVŠ, Dušan. John T. Tate in njegov vpliv na teorijo števil : Abelova nagrada 2010. Delo (Ljubl.), 1. apr. 2010, leto 52, št. 75, str. 24. [COBISS.SI-ID 15538521]

23. REPOVŠ, Dušan. Najvišja priznanja za mlade matematike : Fieldsove medalje 2010. Delo (Ljubl.), 26. avg. 2010, leto 52, št. 197, str. 19. [COBISS.SI-ID 15653721]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

24. BAZYLEVYCH, Lidia, REPOVŠ, Dušan, ZARICHNYI, Michael. Spaces of idempotent measures of compact metric spaces. V: Proceedings of the International Conference on Topology and its Applications 2007 at Kyoto; Jointly with 4th Japan Mexico Topology Conference, (Topology and its applications, Vol. 157, iss. 1, 2010). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2010, str. 136-144. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2009.04.040. [COBISS.SI-ID 15309657]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

25. REPOVŠ, Dušan, SEMENOV, Pavel Vladimirovič. On continuous choice of retractions onto nonconvex subsets. V: Advances in set-theoretic topology : proceedings of the conference in honour of Professor Tsugunori Nogura on his sixtieth birthday (9--19 June 2008, Erice, Sicily, Italy), (Topology and its applications, Vol. 157, iss. 8, 2010). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2010, str. 1510-1517. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2009.04.066. [COBISS.SI-ID 15551065]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

26. REPOVŠ, Dušan. Non-linear mappings preserving at least one eigenvalue : [invited lecture]. V: International conference on functional analysis dedicated to the 90-th anniversary of V. E. Lyantse, Lviv, Franko National University, 17-21 November 2010. Abstracts of reports. Lviv: Druk na potrebu, 2010, str. 81. [COBISS.SI-ID 15737945]

27. REPOVŠ, Dušan. Homogeneity and manifold recognition problems : [invited lecture]. V: Algebra meets topology: advances and applications : a conference in honour of Dikran Dikranjan's 60th birthday. Barcelona: Universitat Politecnica de Catalunya, 2010, str. 30. http://atlas-conferences.com/cgi-bin/abstract/cbah-06. [COBISS.SI-ID 15634009]

28. MEILSTRUP, Mark H., CONNER, Gregory R., PURCELL, Jessica, REPOVŠ, Dušan. Fundamental groups of solenoid complements. V: MAA Intermountain Section Meeting, Utah State University, Department of Mathematics and Statistics, March 26-27, 2010. Program and abstracts. Logan: Utah State University, Department of Mathematics and Statistics, 2010, str. 9. http://www.math.usu.edu/maa/PDF/Program.pdf. [COBISS.SI-ID 15551577]

29. REPOVŠ, Dušan, HEGENBARTH, Friedrich. Applications of controlled surgery in dimension 4. V: Topology, Geometry and Dynamics: Rokhlin Memorial, January 11-16, 2010 : program, abstracts. St. Petersburg: St. Petersburg department of Steklov Mathematical Institute [etc.], cop. 2010, str. 108-109. [COBISS.SI-ID 15443033]

30. REPOVŠ, Dušan. Teorija dimenzij in fizika : [vabljeno predavanje] = Dimension theory and physics : [invited lecture]. V: ROBNIK, Marko (ur.), KOROŠAK, Dean (ur.). 9. simpozij fizikov Univerze v Mariboru, Hotel Piramida, Maribor, 9., <st1:metricconverter ProductID="10. in" w:st="on">10. in</st1:metricconverter> 11. december 2010. Zbornik povzetkov : posvečen profesorju Siegfriedu Grossmannu ob njegovem 80. življenjskem jubileju. Maribor: CAMTP, 2010, [2] f. [COBISS.SI-ID 15753049]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

31. REPOVŠ, Dušan. Valery G. Romanovski in Douglas S. Shafer, THE CENTER AND CYCLICITY PROBLEMS - A COMPUTATIONAL ALGEBRA APPROACH, Birkhauser, Basel 2009, 348 strani. Obz. mat. fiz., 2010, letn. 57, št. 2, str. 72-76. [COBISS.SI-ID 15631193]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

32. REPOVŠ, Dušan. Bing-Borsuk and Busemann conjectures : Bing-Borsuk conjecture in dimension 3. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 22. sep. 2010. [COBISS.SI-ID 15673433]

33. REPOVŠ, Dušan. Bing-Borsuk and Busemann conjectures : Bing-Borsuk conjecture in dimensions > 3. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 23. sep. 2010. [COBISS.SI-ID 15674457]

34. REPOVŠ, Dušan. Bing-Borsuk and Busemann conjectures : Bing-Borsuk conjecture in dimensions < 3. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 21. sep. 2010. [COBISS.SI-ID 15673177]

35. REPOVŠ, Dušan. Bing-Borsuk and Busemann conjectures : Busemann conjecture in dimension > 4. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 28. sep. 2010. [COBISS.SI-ID 15675225]

36. REPOVŠ, Dušan. Bing-Borsuk and Busemann conjectures : Busemann conjecture in dimension 4. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 27. sep. 2010. [COBISS.SI-ID 15674969]

37. REPOVŠ, Dušan. Bing-Borsuk and Busemann conjectures : Busemann conjecture in dimensions < 4. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 24. sep. 2010. [COBISS.SI-ID 15674713]

38. REPOVŠ, Dušan. Bing-Borsuk and Busemann conjectures : de Groot conjectures and Moore conjecture. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 29. sep. 2010. [COBISS.SI-ID 15675481]

39. REPOVŠ, Dušan. Bing-Borsuk and Busemann conjectures : open problems and conjectures. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 30. sep. 2010. [COBISS.SI-ID 15675737]

40. REPOVŠ, Dušan. Bing-Borsuk and Busemann conjectures : various types of topological homogeneity. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Geometría y Topología, 20. sep. 2010. [COBISS.SI-ID 15672921]

41. REPOVŠ, Dušan. The role of homogeneity in detection of topological manifolds : [invited lecture]. Tokio: Waseda University, 2. nov. 2010. [COBISS.SI-ID 15709273]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

42. Computational and Geometric Topology, a conference in honour of Massimo Ferri and Carlo Gagliardi on their 60-th birthday, 2010 June 17-19, Bertinoro, REPOVŠ, Dušan. The Bing-Borsuk and the Busemann conjectures. Bertinoro (Italy), 18. 6. 2010. [COBISS.SI-ID 15608153]

43. The 13th Slovenia-Japan seminar on nonlinear science and Waseda AICS symposium on nonlinear and nonequilibrium phenomena in complex systems, Waseda University, Tokyo, November 4th to 6th, 2010, REPOVŠ, Dušan. Chaotic phenomena in geometric topology. Tokyo, 4. 11. 2010. [COBISS.SI-ID 15716185]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

44. Analele Universitaaţii din Craiova. Seria matematicaa, informaticaa. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2009-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. [COBISS.SI-ID 15211865]

45. Mediterranean journal of mathematics. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2004-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. [COBISS.SI-ID 13561433]

Mentor pri doktorskih disertacijah

46. VIRK, Žiga. Small loop space : doctoral thesis. Ljubljana: [Ž. Virk], 2010. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15564377]

DAVID RIHTARŠIČ [31016]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. AVSEC, Stanislav, KAUČIČ, Branko, RIHTARŠIČ, David. Analiza potreb za e-učno okolje ravnanja z odpadki COMBAT. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2010, Ljubljana 27. oktober 2010 = International Conference InfoKomTeh 2010, 27th October 2010. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 2010, str. 472-484, ilustr. [COBISS.SI-ID 8523849]

URŠKA RIHTARŠIČ [28914]

Osebna bibliografija za leto 2010

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.09 Magistrsko delo

1. RIHTARŠIČ, Urška. Uporaba matematičnih modelov in algoritmov pri raziskovanju bioloških zaporedij : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Rihtaršič], 2010. 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15550809]

BARBARA ROVŠEK [13366]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ROVŠEK, Barbara. Making a cat's eye in a classroom. Phys. Educ., March 2010, vol. 45, no. 2, str. 186-189, ilustr. [COBISS.SI-ID 8206665]

2. ROVŠEK, Barbara. Calibration of a horizontal sundial. Phys. teach., 2010, letn. 48, št. 6, str. 397-400, ilustr. [COBISS.SI-ID 8449609]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. ROVŠEK, Barbara. Ustvarjanje lastnih e-gradiv. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2010, Ljubljana 27. oktober 2010 = International Conference InfoKomTeh 2010, 27th October 2010. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 2010, str. 317-322, ilustr. [COBISS.SI-ID 8522825]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ROVŠEK, Barbara. A school project. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 206. [COBISS.SI-ID 8461385]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Pisec recenzij

5. DEMŠAR, Ambrož, JURIČIĆ, Đulijana, KOŽUH, Vasja, MLAKAR, Valentina. Zakaj se dogaja?, Gibanje in elektrika 9, Delovni zvezek za fiziko v devetem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-271-002-6. [COBISS.SI-ID 251359488]

6. DEMŠAR, Ambrož, JURIČIĆ, Đulijana, KOŽUH, Vasja, MLAKAR, Valentina. Zakaj se dogaja?, Gibanje in elektrika 9, Učbenik za fiziko v devetem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-271-001-9. [COBISS.SI-ID 250740992]

JOŽE RUGELJ [05808]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CARVALHO, Carlos Vaz de, SALONEN, Janne, BJORN, Kari, KNOCKAERT, Sven, VAN STEENBERGHE, Roel, SCHOOFS, Luk, RUGELJ, Jože, MARZO, Jose L. European study programme for advanced networking technologies. Elektron. elektrotech., 2010, nr. 6 (102), str. 31-34. [COBISS.SI-ID 8406345]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. RUGELJ, Jože, CERAR, Špela, BRODNIK, Andrej. An architecture of an ICT based system for constructivist based learning in higher education. V: AUER, Michael E. (ur.), SCHREURS, Jeanne (ur.). Academic and corporate e-learning in a global context. Wien: International Association of Online Engineering; Kassel: University Press, cop. 2010, str. 1185-1192, ilustr. [COBISS.SI-ID 8442441]

3. LAPUH BELE, Julijana, RUGELJ, Jože. Comparing learning results of web based and traditional learning students. V: XIANGFENG, Lou (ur.). Advances in web-based learning - ICWL 2010 : proceedings, (Lecture Notes in Computer Science, SL 3, Information Systems and Application, incl. Internet/Web and HCI, 6483). Berlin [etc.]: SpringerLink, cop. 2010, str. 375-380. http://www.springerlink.com/content/978-3-642-17406-3/#section=823226&page=1&locus=0. [COBISS.SI-ID 8616777]

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Assessment of Wiki-supported collaborative learning in higher education. V: ITHET 2010. [S. l.]: IEEE, cop. 2010, str. 79-85. [COBISS.SI-ID 8269897]

5. RUGELJ, Jože, MARZO, Jose L., STEENBERGHE, Roel Van, SALONEN, Janne, CARVALHO, Carlos Vaz de, KNOCKAERT, Sven, SCHOOFS, Luk, BJÖRN, Kari. Competence based joint study program on advanced networking technologies for blended learning. V: ITHET 2010. [S. l.]: IEEE, cop. 2010, str. 372-375. [COBISS.SI-ID 8269641]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

6. RUGELJ, Jože, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Peer assessment of collaborative work supported by wikis and google docs : [predavanje na] JTEL Summer School on Technology Enhanced Learning, Ohrid, 7. jun. 2010. Ohrid: Joint European Summer School, 2010. [COBISS.SI-ID 8365129]

7. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Scratch and pair programming : [predavanje na] JTEL Summer School on Technology Enhanced Learning, Ohrid, 7. jun. 2010. Ohrid: Joint European Summer School, 2010. [COBISS.SI-ID 8364873]

8. RUGELJ, Jože. Visualization of learning. Problem-based learning in teacher education. Technological integration in learning and teaching : [predavanja] Necatibey Education Faculty, Balikesir, 3. - 5. maj 2010. Belikesir: University, 2010. [COBISS.SI-ID 8281929]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

9. GAMS, Matjaž (ur.). Računalniški slovarček. 3. razširjena izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, Odsek za inteligentne sisteme, 2010. http://dis-slovarcek.ijs.si/about. [COBISS.SI-ID 24181799]

Mentor pri magistrskih delih

10. ŽEROVNIK, Alenka. Celostni model računalniških predmetov s poudarkom na konstruktivizmu, projektnem in kolaborativnem delu = [An integrated model of computer science courses with an emphasis on constructivism, collaborative and project work] : magistrska naloga. Ljubljana: [A. Žerovnik], 2010. 189 str., ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/1099/. [COBISS.SI-ID 7763540]

11. MAZI GOLOB, Helena. Vpliv računalniško podprtega učnega gradiva na rezultate učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [H. Mazi Golob], 2010. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8248137]

IGOR SAKSIDA [12453]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAKSIDA, Igor. Aktualnost tradicije pri pouku književnosti : naj mladi bralci v šoli res "berejo kar koli in kakor koli"?. Revija za elementarno izobraževanje, 2010, letn. 3, št. 4, str. 5-23. [COBISS.SI-ID 8609865]

2. SAKSIDA, Igor. Pismenost (naj)mlajših - dileme, vprašanja, izzivi. Sodob. pedagog., 2010, letn. 61, št. 1, str. 66-85. [COBISS.SI-ID 247456]

3. SAKSIDA, Igor. Pismenost (naj)mlajših - dileme, vprašanja, izzivi. Sodob. pedagog., 2010, letn. 61, št. 1, str. 66-85. [COBISS.SI-ID 8221769]

1.05 Poljudni članek

4. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : kdor vesele pesmi poje .... Kekec (Ljubl.), feb.-jun. 2010, letn. 19, št. 6-št. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8176969]

5. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : kdor vesele pesmi poje .... Kekec (Ljubl.), sep.-dec. 2010, letn. 20, št. 1-št. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 8413513]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. SAKSIDA, Igor. Vprašanja o posodobitvah pouka slovenščine. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 449-452. [COBISS.SI-ID 8473417]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. SAKSIDA, Igor. Aktualnost tradicije u nastavi književnosti : trebaju li mladi čitatelji u školi uistinu "čitati bilo što bilo kako"? = Tradition in currnet literature teaching : should young readers in schools really "read whatever and however"?. V: BEŽEN, Ante (ur.), MAJHUT, Berislav (ur.). Rano učenje hrvatskoga/materinskoga/stranoga jezika (RUHMSJ-4) : knjižica sažetaka. Zagreb: Europski centar za sustavna i napredna istraživanja (ECNSI): = European Center for Advanced and Systematic Research: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, 2010, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 8540489]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. SAKSIDA, Igor. Odprtost in vodenost pogovora o(b) knjigah. V: LAVRENČIČ VRABEC, Darja (ur.), JAMNIK, Tilka (ur.), ZADRAVEC, Vojko (ur.). Knjiga te čaka, poišči jo! : mednarodni dan knjig za otroke, petek, 2. april 2010 : predstavitev nove postavitve leposlovja za mladino, sreda, 14. april 2010. Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2010, str. 18-20. [COBISS.SI-ID 8231241]

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. SAKSIDA, Igor. Ustvarjalni učenke in učenci Osnovne šole Kapela .... V: KEMPTER, Christa. Veliki izlet. Kapelski Vrh: Osnovna šola Kapela, 2010, str. 33. [COBISS.SI-ID 8325193]

1.25 Drugi članki ali sestavki

10. SAKSIDA, Igor. Pismenost je kot ljubezen - nikoli je ni dovolj. Delo (Ljubl.), 24. maj 2010, leto 52, št. 117, str. 20. [COBISS.SI-ID 8298057]

11. SAKSIDA, Igor. Saša Vegri (1934-2010). Delo (Ljubl.), 9. sep. 2010, leto 52, št. 209, str. 16, portret. [COBISS.SI-ID 8431433]

12. SAKSIDA, Igor. Pa kva mi teli kle neki spet basajo, k jih sploh ne kaperam ... : ali: Le kaj mi ti tu pleteničijo v jeziku, ki ga sploh ne zapopadem .... Lutkovno gledališče Ljubljana, 2010, sezona 2010/11, str. 6-9. [COBISS.SI-ID 8519753]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.16  Umetniško delo

13. PUNTAR, Frane, ŠUBIC, Damjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, SAKSIDA, Igor. Tri igre, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 99 str., ilustr. 1 CD. ISBN 978-961-01-1346-1. [COBISS.SI-ID 251910656]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

14. SAKSIDA, Igor. Odprtost in vodenost pogovora o(b) knjigah : [predavanje] Na strokovni sredi Knjiga te čaka, poišči jo!, Ljubljana, 14. apr. 2010. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 8288073]

15. SAKSIDA, Igor. Prežih in bralna značka : referat na okrogli mizi Prežih - 60 let pozneje, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem, 17. feb. 2010. Ravne na Koroškem, 2010. [COBISS.SI-ID 8183625]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

16. SAKSIDA, Igor. Razvijanje pismenosti in "etos, naklonjen učenju" : plenarno predavanje na strokovnem srečanju Tretji čudežni mlinček, Ljubljana, 4. mar. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 8197193]

17. SAKSIDA, Igor. Ustvarjalno branje književnosti : [otvoritveno predavanje] 45. seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji, Gorica - Opčine, 3. sep. 2010. Gorica, 2010. [COBISS.SI-ID 8427337]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

18. KORDIGEL ABERŠEK, Metka (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Naj babica še pripoveduje? : slovenske ljudske pravljice, pripovedke in pesmi, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1342-3. [COBISS.SI-ID 252693760]

19. Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 244971520]

20. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Slovenščina. Saksida, Igor (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-. ISSN 1581-9353. [COBISS.SI-ID 214353408]

21. Slovenščina v šoli. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

Zbiratelj

22. Razširi roke : berilo 4 : za četrti razred osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0832-0. [COBISS.SI-ID 245182976]

23. Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 244971520]

Pisec recenzij

24. Zmajček. Saksida, Igor (pisec recenzij 2006-). Domžale: Hieroglif, 1994-. ISSN 1318-7449. [COBISS.SI-ID 55140352]

MATEJ SANDE [19289]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.22 Intervju

1. SANDE, Matej. Dr. Matej Sande : vodja raziskave o uživanju kokaina, ki so jo izvedli v združenju Art. Mladina, 12. nov. 2010, št. 45, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 8527177]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

2. Socialna pedagogika. Sande, Matej (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

GORDANA SCHMIDT [23034]

Osebna bibliografija za leto 2010

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

1. SCHMIDT, Gordana. Odzivanje na čutila : seznanjanje z nevrolingvističnim programiranjem v povezavi s plesnim izražanjem : priročnik za študente predšolske vzgoje pri predmetih Plesno izražanje in Začetno naravoslovje. Ljubljana: samozal., 2010. ISBN 978-961-245-950-5. http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Odzivanje%20na%20%e8uutila.pdf. [COBISS.SI-ID 251191040]

2. SCHMIDT, Gordana, KOS, Marjanca. Plesno izražanje in naravoslovje. Ljubljana: samozal., 2010. ISBN 978-961-245-951-2. http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Plesno%20izrazanje%20in%20naravoslovje.pdf. [COBISS.SI-ID 251191296]

JURIJ SELAN [28386]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SELAN, Jurij. Auctioning : a new way of placing good old-fashioned art. Journal of fine and studio arts, Aug. 2010, vol. 1, no. 1, str. 1-4. http://www.academicjournals.org/JFSA/PDF/Pdf2010/Salan.pdf. [COBISS.SI-ID 8531273]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

2. SELAN, Jurij. Exploring the method of hypothetical artwork modelling : case of the primary colours fallacy. Leonardo (Oxf.). [Print ed.], June 2010, vol. 43, no. 3, str. 314-315, doi: 10.1162/leon.2010.43.3.314. [COBISS.SI-ID 8517193]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. SELAN, Jurij. Likovnik Milan Butina : ob slovenjegraški retrospektivi. Ampak (Ljubl.), januar-februar 2010, letn. 11, št. 1-2, str. 84-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 8517961]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor - drugo

4. 4L10 : zaključna razstava likovnih del študentov četrtega letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 2. jun. 2010 - 5. jul. 2010. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 8307273]

BARBARA SICHERL-KAFOL [13869]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. SICHERL-KAFOL, Barbara. Motivation for creative expression through contemporary music. V: ŘÍHA, Jozef (ur.). Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe V : sborník z mezinárodni konference konané 12. - 13. 11. 2009 na PF UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyné, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy, cop. 2010, 9 str. [COBISS.SI-ID 8285769]

2. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga. The importance of interdisciplinary planning of the learning process. Procedia - social and behavioral sciences. [Online ed.], 2010, vol. 2, iss. 2, str. 4695-4701, doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.752. [COBISS.SI-ID 8270665]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga. The importance of interdisciplinary planning of the learning process. V: Abstracts book. Istambul: Academic World Education & Research Center, cop. 2010, str. 1. [COBISS.SI-ID 8173641]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. SICHERL-KAFOL, Barbara. Medpredmetno povezovanje. V: HOLCAR, Ada, BEUERMANN, Dimitrij, BREZNIK, Inge, SICHERL-KAFOL, Barbara, HABJANIČ GABERŠEK, Manica, JAKŠA JURKOVIĆ, Mateja, KOPAČ, Vida. Glasba, Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010, str. 26-30. [COBISS.SI-ID 1441404]

1.25 Drugi članki ali sestavki

5. LION, Brigitte, STÖGER, Christine, SICHERL-KAFOL, Barbara. Accompagnato : building bridges between students and classroom teachers in music education. meNet, 1 str. http://menet.mdw.ac.at/menetsite/english/topics.html?m=4&c=0〈=en. [COBISS.SI-ID 8274761]

6. SICHERL-KAFOL, Barbara. Integrating folk music into the primary music curriculum. meNet, 1 str. http://menet.mdw.ac.at/menetsite/english/topics.html?m=5&c=0〈=en. [COBISS.SI-ID 8274249]

7. SICHERL-KAFOL, Barbara. The teachers' group from Ljubljana - SI. meNet, 1 str. http://menet.mdw.ac.at/menetsite/english/topics.html?m=4&c=0〈=en. [COBISS.SI-ID 8273737]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.02 Strokovna monografija

8. HOLCAR, Ada, BEUERMANN, Dimitrij, BREZNIK, Inge, SICHERL-KAFOL, Barbara, HABJANIČ GABERŠEK, Manica, JAKŠA JURKOVIĆ, Mateja, KOPAČ, Vida. Glasba, Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-234-853-3. [COBISS.SI-ID 251411200]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. SICHERL-KAFOL, Barbara, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Slišim prostor, vidim zrak : predavanje na strokovnem srečanju Tretji čudežni mlinček, Ljubljana, 4. mar. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 8197449]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

10. Glasba v šoli in vrtcu. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

11. Glasbeno-pedagoški zbornik. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 1995-. ISSN 1318-6876. [COBISS.SI-ID 53810176]

Mentor pri specialističnih delih

12. DELIN, Ana. Integrativna glasbena terapija pri osebi s psihotično motnjo : specialistično delo. Ljubljana: [A. Ddelin], 2010. 157 str., [14 f. pril.], ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8512329]

DARJA SKRIBE-DIMEC [11613]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. SKRIBE-DIMEC, Darja. Gozd v Sloveniji 2 : razlaga k stenski sliki. Naravosl. solnica, zima 2010, letn. 14, št. 2, str. 34-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 8168777]

2. SKRIBE-DIMEC, Darja. Biološka raznolikost v učilnici. Naravosl. solnica, pomlad 2010, letn. 14, št. 3, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 8245321]

3. SKRIBE-DIMEC, Darja. Obešanka : prehranjevalni splet iz slamic in sponk za papir. Naravosl. solnica, jesen 2010, letn. 15, št. 1, str. 16-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 8521033]

4. SKRIBE-DIMEC, Darja. Biotska raznovrstnost : živalim ni vseeno. Naravosl. solnica, jesen 2010, letn. 15, št. 1, str. 36-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 8522313]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. SKRIBE-DIMEC, Darja. Diferenciacija pri pouku naravoslovja = Differentiation in teaching science. V: STARC, Sonja (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 74-75. [COBISS.SI-ID 8594505]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

6. Naravoslovna solnica. Skribe-Dimec, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

Pisec recenzij

7. HERGAN, Irena, ROT VRHOVEC, Alenka, BATTELLI, Claudio, KOVAČ, Teja. Dotik okolja 2, Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole, (Lahki učbeniki). 1. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0805-4. [COBISS.SI-ID 250724864]

DARIJA SKUBIC [17088]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKUBIC, Darija. Funkcionalna pismenost bodočih vzgojiteljev ter učiteljev razrednega pouka. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2010, letn. 55, št. 1/2, str. 91-106. [COBISS.SI-ID 8511049]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. SKUBIC, Darija. Pomen besednega in nebesednega izražanja v pedagoškem pristopu Reggio Emilia. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 233-254. [COBISS.SI-ID 8502089]

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, VOGRINC, Janez, SKUBIC, Darija, BERČNIK, Sanja. Uvod v monografijo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 8500809]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

4. MEDVED-UDOVIČ, Vida, ZORMAN, Anja, SKUBIC, Darija, FURLAN, Irena, JURKOVIČ, Majda. Cici zvezek 1 : [od 3. leta naprej]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1325-6. [COBISS.SI-ID 250508800]

5. MEDVED-UDOVIČ, Vida, ZORMAN, Anja, SKUBIC, Darija, FURLAN, Irena, JURKOVIČ, Majda. Cici zvezek 2 : [od 4. leta naprej]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1326-3. [COBISS.SI-ID 250509312]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

6. DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. VI, 461 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-052-5. [COBISS.SI-ID 252457216]

Pisec recenzij

7. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

8. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ, Milica G., PEČAR, Mojca, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, VRČKOVNIK, Renata (ur.), KNEZ, Simona (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-418-4. ISBN 978-961-241-419-1. ISBN 978-961-241-421-4. [COBISS.SI-ID 250340096]

Lektor

9. DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. VI, 461 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-052-5. [COBISS.SI-ID 252457216]

HELENA SMRTNIK VITULIĆ [21600]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, ZUPANČIČ, Maja. Personality traits as a predictor of academic achievement in adolescents. Educ. stud., 6. maj 2010, str. 1-14. http://pdfserve.informaworld.com/508566_731563610_921991475.pdf, doi: 10.1080/03055691003729062. [COBISS.SI-ID 42284642]

2. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Značilnosti študentov razrednega pouka in socialne pedagogike. Soc. pedagog. (Ljubl.), oktober 2010, letn. 14, št. 3, str. 327-346. [COBISS.SI-ID 8560457]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Relational needs of adolescents towards their parents. V: 5th European conference on positive psychology, 23 - 26 June 2010, Copenhagen. Book of abstracts. Copenhagen: The Danish Network for Positive Psychology, 2010, str. 58-59. http://www.ecpp2010.dk/media/ECPP_-_Book_of_Abstracts_-_24_06_2010.pdf. [COBISS.SI-ID 8358729]

4. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Do personality traits help students achieving better academic performance?. V: 5th European conference on positive psychology, 23 - 26 June 2010, Copenhagen. Book of abstracts. Copenhagen: The Danish Network for Positive Psychology, 2010, str. 63. http://www.ecpp2010.dk/media/ECPP_-_Book_of_Abstracts_-_24_06_2010.pdf. [COBISS.SI-ID 8359241]

5. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Osebnost in samospoštovanje kot dejavnika učne uspešnosti študentov. V: MUSIL, Bojan (ur.), PAVŠIČ, Mojca (ur.). VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 29. september - 2. oktober 2010. Povzetki prispevkov. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2010, str. 14. [COBISS.SI-ID 8472137]

DEJAN SRAKA [91319]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KAUČIČ, Branko, SRAKA, Dejan, RAMŠAK, Maja, KRAŠNA, Marjan. Observations on plagiarism in programming courses. V: Conference proceedings. [S. l.]: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, INSTICC, cop. 2010, str. 181-184, ilustr. [COBISS.SI-ID 8235849]

2. SRAKA, Dejan, MOHAR, Tanja, KAUČIČ, Branko. Ugotaljanje plagiatorstva v učnem okolju Moodle. V: JEŽOVNIK, Alen (ur.). Moodle.si 2010 : zbornik 4. mednarodne konference, Koper, 21. maj 2010 = 4th international conference proceedings, Koper, 21 May 2010. Koper: Fakulteta za management, 2010, str. 165-172, ilustr. [COBISS.SI-ID 8329289]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KAUČIČ, Branko, SRAKA, Dejan, RAMŠAK, Maja, KRAŠNA, Marjan. Observations on plagiarism in programming courses. V: Final program and book of abstracts. [s. l.]: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, INSTICC, cop. 2010, str. 90. [COBISS.SI-ID 8236617]

MATEJA STRNAD [31671]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, STRNAD, Mateja, RUGELJ, Jože. Assessment of Wiki-supported collaborative learning in higher education. V: ITHET 2010. [S. l.]: IEEE, cop. 2010, str. 79-85. [COBISS.SI-ID 8269897]

KATARINA SUSMAN [28552]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUSMAN, Katarina, ŽEKŠ, Boštjan, ČEPIČ, Mojca. Theoretical analysis of continuous pitch evolution and reversed phase sequence in antiferroelectric liquid crystals. Phys. rev., E Stat. nonlinear soft matter phys. (Print), 2010, vol. 81, no. 3, str. 031701-1-031701-4. [COBISS.SI-ID 23481127]

2. SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Can the full Moon and the Sun be observed on the same side of the sky?. Phys. Educ., September 2010, vol. 45, no. 5, str. 469-474, ilustr., doi: 10.1088/0031-9120/45/5/002. [COBISS.SI-ID 8419913]

1.04 Strokovni članek

3. SUSMAN, Katarina, RAZPET, Nada, ČEPIČ, Mojca. Prostorska preslikava z lečo. Fiz. šoli, maj 2010, letn. 16, št. 1, str. 43-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 8317513]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. YONG, Tan Teng, LUM, Chia Yuee, SUSMAN, Katarina, HOCK, Ong Lye, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Is the general angle between the tilt and the polarization possible in rod-like systems?. V: New Challenges in chiral and polar systems : proceedings, (Ferroelectrics, vol. 395, no. 1, 2010). Zaragoza: Faculdad de Ciencias, 2010, 2010, vol. 395, no. 1, str. 133-138. http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a921461112. [COBISS.SI-ID 8252745]

5. SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Theoretical explanation of the continuous pitch evolution. V: New Challenges in chiral and polar systems : proceedings, (Ferroelectrics, vol. 395, no. 1, 2010). Zaragoza: Faculdad de Ciencias, 2010, 2010, vol. 395, no. 1, str. 139-144. http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a921470747. [COBISS.SI-ID 8253001]

6. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. It seems easy to float, but is it really? : a teaching unit for buoyancy. V: CONSTANTINOU, C. P. (ur.). Physics curriculum design, development and validation : selected papers. Nicosia: The learning in Science Group, Department of Educational Sciences, Univerity of Cyprus, cop. 2010, str. 279-293, ilustr. [COBISS.SI-ID 8418121]

7. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Concepts of density and buoyancy in eighth grade of primary school. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 8349001]

8. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., VAUPOTIČ, Nataša. A teaching unit on liquid crystals. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 8347977]

9. ČEPIČ, Mojca, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša. Physics and nature - a new course for the first year students of physics education. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8347721]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. A mechanical model for phase transitions in smectics. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 59. [COBISS.SI-ID 8401737]

11. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Teaching liquid crystals with a wood model. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 255. [COBISS.SI-ID 8401225]

12. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. How to teach liquid crystals. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 256. [COBISS.SI-ID 8401481]

13. ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina. Can the first order transition between the SmA and the SmC phase mimics the SmCA phase?. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 446. [COBISS.SI-ID 8401993]

14. HOCK, Ong Lye, YONG, Tan Teng, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. What the theory says about the six layer periodic structures in antiferroelectric liquid crystals?. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 653. [COBISS.SI-ID 8402249]

15. PAVLIN, Jerneja, URANKAR, Bernarda, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Experiment for demonstrating the direction dependency of extraordinary refraction index of liquid crystal. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 105. [COBISS.SI-ID 8307017]

16. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Helical springs as a model for liquid crystal ordering and phase transitions. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 126. [COBISS.SI-ID 8306505]

17. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood model as an analogue of cholestric liquid crystal. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 141. [COBISS.SI-ID 8306761]

18. ČEPIČ, Mojca, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša. Physics and nature - a new course for the first year students of physics education. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 81. [COBISS.SI-ID 8344905]

19. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., VAUPOTIČ, Nataša. A teaching unit on liquid crystals. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 83. [COBISS.SI-ID 8345161]

20. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Concepts of density and buoyancy in eighth grade of primary school. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 95. [COBISS.SI-ID 8346441]

21. ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Experiences from the new subject for the first year students - physics and nature. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 82-83. [COBISS.SI-ID 8415561]

22. ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina. Eurodiffusion - how the physicists study the society. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 84. [COBISS.SI-ID 8415817]

23. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Simple mechanical model for phase transitions. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 226-227. [COBISS.SI-ID 8416585]

24. PAVLIN, Jerneja, URANKAR, Bernarda, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. A drop of liquid crystals in school. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 310-311. [COBISS.SI-ID 8416841]

25. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood as a model for liquid crystals. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 325-326. [COBISS.SI-ID 8417097]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

26. ARH, Stanko, BAJC, Jure, FALETIČ, Sergej, JARH, Orest, SUSMAN, Katarina, VODOPIVEC, Urša, ZIHERL, Saša. Verižni eksperiment. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 62. občni zbor : Portorož, 5.-6. 11. 2010. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010, str. 38. [COBISS.SI-ID 15773529]

1.25 Drugi članki ali sestavki

27. ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina. IOSTE debates the complexities of STE. Phys. Educ., September 2010, vol. 45, no. 5, str. 441-442, ilustr. [COBISS.SI-ID 8488777]

MARJAN ŠIMENC [12196]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ŠIMENC, Marjan. Personal identity and teaching philosophy = osobni identitet i nastava filozofije. V: ZAGORAC, Ivana (ur.). 19. dani Frane Petrića : glavna tema Pitanja identiteta, Cres, Hrvatska, 19.-22. rujna 2010 : stalna tema Petrić i renesansne filozofske tradicije, Cres, Hrvatska, 22.-25. rujna 2010 : main theme Questions of identity, Cres, Croatia, September 19-22, 2010 : regular annual theme Petrić and renaissance philosophical traditions, Cres, Croatia, September 22-25, 2010 : Hauptthema Die Fragen der Identität, Cres, Kroatien, 19.-22. September 2010 : ständiges Thema Petrić und die philosophischen Traditionen der Renaissance, Cres, Kroatien, 22.-25. September 2010 : tema principale Questioni di identita, Cherso, Croazia, 19-22 settembre 2010 : tema fisso Patrizi e tradizioni filosofiche rinascimental, Cherso, Croazia, 22-25 settembre 2010, (Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, 18). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2010, str. 162-163. [COBISS.SI-ID 2103639]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

2. ŠIMENC, Marjan. Education et qualité : le cas de <st1:PersonName ProductID="la Slov←nie" w:st="on">la Slovénie</st1:PersonName> : [vabljeno predavanje na "L'Education pour tous de la qualité a l'excellence : Dialogue Euro-Arabe des Commissions Nationales pour l'UNESCO", Commision Nationale Tunisienne pour l'Education, <st1:PersonName ProductID="la Science" w:st="on">la Science</st1:PersonName> et <st1:PersonName ProductID="la Culture" w:st="on">la Culture</st1:PersonName>, Tunis, 29-30 mai 2010]. Tunis: Commision Nationale Tunisienne pour l'Education, <st1:PersonName ProductID="la Science" w:st="on">la Science</st1:PersonName> et <st1:PersonName ProductID="la Culture" w:st="on">la Culture</st1:PersonName>, 2010. [COBISS.SI-ID 2115159]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

3. FULCHER, James, ŠIMENC, Marjan (ur.). Kapitalizem : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 11). V Ljubljani: Krtina, 2010. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-260-029-7. [COBISS.SI-ID 250658048]

4. FNM. Filozofija na maturi. Šimenc, Marjan (odgovorni urednik 1994-, član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1998-. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 79291136]

5. Maturitetno letno poročilo. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1996-. ISSN 1318-7783. [COBISS.SI-ID 57556224]

6. Predmetni izpitni katalog za maturo. Filozofija. Šimenc, Marjan (član uredniškega sveta 1993-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-413X. [COBISS.SI-ID 35829760]

7. Problemi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1962-. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 13608448]

8. Šolsko polje. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.com. [COBISS.SI-ID 122842112]

9. Vzgoja in izobraževanje. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

PRIMOŽ ŠPARL [23341]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUTNAR, Klavdija, ŠPARL, Primož. Distance-transitive graphs admit semiregular automorphisms. Eur. j. comb., 2010, vol. 31, no. 1, str. 25-28. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejc.2009.03.018, doi: 10.1016/j.ejc.2009.03.018. [COBISS.SI-ID 1024085332]

2. KUTNAR, Klavdija, MARUŠIČ, Dragan, ŠPARL, Primož. An infinite family of half-arc-transitive graphs with universal reachability relation. Eur. j. comb., 2010, vol. 31, no. 7, str. 1725-1734, doi: doi:10.1016/j.ejc.2010.03.006. [COBISS.SI-ID 1024253268]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. ŠPARL, Primož. Almost all quartic half-arc-transitive weak metacirculants of Class II are of Class IV. V: KLAVŽAR, Sandi (ur.), MARUŠIČ, Dragan (ur.), MOHAR, Bojan (ur.), PISANSKI, Tomaž (ur.). 6th Slovenian International Conference on Graph Theory, Bled, 24-30 June 2007. Algebraic and topological graph theory, (Discrete mathematics, Vol. 310, iss. 12). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2010, str. 1737-1742. http://dx.doi.org/10.1016/j.disc.2009.11.015, doi: 10.1016/j.disc.2009.11.015. [COBISS.SI-ID 15369561]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ŠPARL, Primož, MIKLAVIČ, Štefko. Extendability of paths to Hamilton paths and Hamilton cycles. V: 4th Workshop SIGMAP - Symmetry in graphs, maps and polytopes, 20-25 June 2010, Oaxaca, Mexico. [S. l.: s. n., 2010], f. 32. [COBISS.SI-ID 1024282452]

VESNA ŠTEMBERGER [13904]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ŠTEMBERGER, Vesna. Outdoor teaching in education for primary school teachers. V: Encountering, experiencing and exploring nature in education : collection of conference papers. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2010, str. 37-43. [COBISS.SI-ID 8455497]

2. RUPRET, Kristina, ŠTEMBERGER, Vesna. DVD kot pripomoček pri ocenjevanju znanja pri športni vzgoji v prvi triadi devetletne osnovne šole. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 335-337. [COBISS.SI-ID 8486473]

3. ŠTEMBERGER, Vesna, PAJEK, Keli. Mnenja učencev o testiranju za športno-vzgojni karton. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 384-386. [COBISS.SI-ID 8486729]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ŠTEMBERGER, Vesna, PAJEK, Keli. Mnenja učencev o testiranju za športno-vzgojni karton = Pupil's opinion about PE cards testing. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 67. [COBISS.SI-ID 8480841]

5. KOTNIK, Urška, ŠTEMBERGER, Vesna. Gimnastična abeceda v prvem in drugem triletju osnovne šole = Gymnastic alphabet in the first and second triad of primary school. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 272-273. [COBISS.SI-ID 8484169]

6. RUPRET, Kristina, ŠTEMBERGER, Vesna. DVD kot pripomoček pri ocenjevanju znanja pri športni vzgoji v prvi triadi devetletne osnovne šole = DVD as an aid for assessment of physical education knowledge in the first three years of the nine-year primary school. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 279-280. [COBISS.SI-ID 8483913]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

7. ŠTEMBERGER, Vesna. Pogledi na šport 1: predšolski športno-vzgojni program Zlati sonček, Šola v naravi, Aktualni odzivi. Šport (Ljublj.), 2010, letn. 58, št. 1/2, str. 52, ilustr. [COBISS.SI-ID 3860913]

8. ŠTEMBERGER, Vesna. Pogledi na šport 2 : predšolski športno-vzgojni program Zlati sonček, Šola v naravi, Aktualni odzivi. Šport (Ljublj.), 2010, letn. 58, št. 1-2, str. 51, ilustr. [COBISS.SI-ID 8399433]

1.25 Drugi članki ali sestavki

9. ŠTEMBERGER, Vesna. Še nekaj pojasnil o ... športni vzgoji in razrednih učiteljih. Šol. razgl., 5. feb. 2010, letn. 61, št. 3, str. 6. [COBISS.SI-ID 8171849]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

10. PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki = Proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010. 1 USB ključ. ISBN 978-961-6328-84-5. [COBISS.SI-ID 65657089]

11. PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = Contemporary views on the motor development of a child = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010. 287 str. ISBN 978-961-6328-83-8. [COBISS.SI-ID 252753920]

Mentor - drugo

12. KOTNIK, Urška. Gimnastična abeceda v prvem in drugem triletju osnovne šole. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 194-197, ilustr. [COBISS.SI-ID 8488009]

Pisec recenzij

13. KRISTAN, Silvo. Pogledi na šport. 2, Predšolski športnovzgojni program Zlati sonček, šola v naravi, aktualni odzivi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 409 str. ISBN 978-961-253-045-7. [COBISS.SI-ID 249558016]

TONKA TACOL [13905]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. TACOL, Tonka. Likovni svet otrok. V: VENIŠNIK, Alenka (ur.). Osnovna šola Šoštanj prireja 42. razstavo Likovni svet otrok 2010. Šoštanj: Osnovna šola, 2010, str. 4-7. [COBISS.SI-ID 8346185]

2. TACOL, Tonka. Ustvarjanje morja idej mladih ustvarjalcev : strokovna ocena komisije. V: ŽIŽEK FUIS, Sonja (ur.). Otroci odraslim 2010 : ponosni na dvajset let ustvarjanja, (). Ljubljana: Petrol, 2010, str. [5]-[6]. [COBISS.SI-ID 8440649]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. TACOL, Tonka. Research of the teaching in the elementary and middle schools in the Republic of Slovenia : predavanja na Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK, Bratislava, 31. maj 2010. Bratislava, 2010. [COBISS.SI-ID 8532041]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

4. Likovna vzgoja. Tacol, Antonija (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

Mentor pri doktorskih disertacijah

5. BATIČ, Janja. Arhitekturno oblikovanje pri likovni vzgoji v osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Batič], 2010. 230 str., [20] str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 8192073]

Mentor pri magistrskih delih

6. DROBNIČ, Katarina. Avtentični učni proces - izhodišče spodbujanja likovnega razvoja učencev : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Drobnič], 2010. 219 str., [50] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 8384841]

Pisec recenzij

7. ŠUPŠÁKOVÁ, Božena. Vizuálna kultúra-umenie-vzdelávanie = [Visual culture-art-education]. Bratislava: Dolis, 2010. 257 str., ilustr. ISBN 978-80-970419-0-8. [COBISS.SI-ID 8590153]

SIMONA TANCIG [04007]

Osebna bibliografija za leto 2010

>

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. TANCIG, Simona. Umetnostna terapija med teorijo, prakso in raziskovalnimi pristopi. Panika (Ljubljana), 2010, letn. 14, št. 3, str. 24-28. [COBISS.SI-ID 8305737]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. TANCIG, Simona, KORDEŠ, Urban. Approaches to interdisciplinary collaborative research. V: KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (ur.), MÜLLER, Karl H. (ur.), SVETLIK, Ivan (ur.), TOŠ, Niko (ur.). Modern RISC-societies : towards a new paradigm for societal evolution, (Complexity design society, vol. 14). Vienna: Echoraum, cop. 2010, str. 477-501. [COBISS.SI-ID 8495945]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena

3. Dr. Simona Tancig. Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za leto ..., oktober 2010, str. [10], portret. [COBISS.SI-ID 8478281]

Pisec recenzij

4. Predmetni izpitni katalog za maturo. Psihologija. Tancig, Simona (pisec recenzij 2002-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-4105. [COBISS.SI-ID 35830016]

VERONIKA TAŠNER [31048]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika, CANKAR, Gašper. The danger of misconceptualization, subsequent calculation, and interpretation in comparative analysis for educational policy. V: GÖK, Fatma (ur.). Bordering, re-bordering and new possibilities in education and society. Istambul: World Council of Comparative Education Societies, WCCES, 2010, str. 57. [COBISS.SI-ID 8352329]

2. FEKONJA, Urška, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika, PFIFER, Ajda, SOČAN, Gregor, KRANJC, Simona. Assessing family literacy environment : the direct-observation approach. V: Knowledge and voice in early childhood : who knows, who speaks, who listens? : abstract book. Birmingham: European Early Childhood Education Research Association, 2010, str. 221. [COBISS.SI-ID 43503458]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Réformes et changements en éducation en Slovénie. V: BOUVIER, Alain (ur.). Dossier, Palmares et classements en éducation, (Revue internationale d'éducation, 54, 2010). Sevres: Centre international d'études pédagogiques, 2010, str. 171-176. [COBISS.SI-ID 8475209]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Šola v družbah brez dela : [predavanje na konferenci] Družba, kriza, razvoj, Portorož, 18. nov. 2010. Portorož: Slovensko sociološko društvo, 2010. [COBISS.SI-ID 8542025]

BEATRIZ G. TOMŠIČ ČERKEZ [19727]

Osebna bibliografija za leto 2010

>

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Discovering cultural diversity through art education. V: GIL JAURENA, Inés (ur.). Diversity, inclusion and the values of democracy : conference proceedings : Ljubljana, 28 - 30 September, 2009. [s. l.]: INTER Network, cop. 2010, str. 60-67, ilustr. [COBISS.SI-ID 8294729]

2. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, URBANČ, Primož. Attention and the visual world in the society of risk. V: FITZSIMMONS, Phil (ur.). Refocusing the vision, the viewer and viewing through an interdisciplinary lens. First ed. Oxford: Inter-Disciplinary Press, cop. 2010, str. 91-98. http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2010/05/vl2ever2050510.pdf. [COBISS.SI-ID 8298313]

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Ocenjevanje in enakopravnost likovne vzgoje : uvodnik = Dear readers! : editorial. Likov. vzgoja, marec/april 2010, letn. 11, št. 51-52, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 8226121]

4. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Ko arhitekturni prostor postane izhodišče za ustvarjalno učenje in likovno izražanje ... = When architectural space becomes the starting point for creative learning and manner of artistic expression. V: Po Fabianijevih poteh. Koper: Društvo likovnih pedagogov Primorja, 2010, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 8537673]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

5. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Likovna vzgoja 6 : učbenik za likovno vzgojo v šestem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0729-3. [COBISS.SI-ID 250986496]

6. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, KOMELJ, Milček. Likovni pogledi : učbenik za likovno snovanje v 1. letniku gimnazije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1328-7. [COBISS.SI-ID 251800576]

2.05 Drugo učno gradivo

7. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Vija-vaja. 2, Igra nas razvaja. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0734-7. [COBISS.SI-ID 251501568]

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

8. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, TACAR, Barbara. Likovne kuharije : uporabne likovne tehnike. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1337-9. [COBISS.SI-ID 253372160]

2.17 Katalog razstave

9. LENARDIČ, Mojca, MARION, Vesna, MARKOČIČ, Vlasta, MELAN, Mateja, NANUTA, Vasja, PFEIFER, Ksenija, PREGELJ, Ervin, SAMEC, Tanja, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, VALIČ, Milovan. Razstava likovnih del članov Društva likovnih pedagogov Primorja : Galerija pri Valetovih, Štanjel, 23. oktober 2010 - 23. november 2010. Komen: OŠ Antona Šibelja - Stjenka, 2010. [22] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8553033]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

10. BELLA, Paco, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Arte Europeo & promesas del flamenco : Real Alcázar de Sevilla, Sevilla, del 6 al 19 de Octubre : Sala de Exposiciones Temporales, Granada, 21. oct. 2010. Granada; Sevilla, 2010. [COBISS.SI-ID 8493641]

11. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Beatriz Tomšič Čerkez : galerija Grad Sevnica, 29. apr. - 19. maj 2010. Sevnica: KŠTM, 2010. [COBISS.SI-ID 8292169]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

12. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. The development of the city in Latin America: reality or fiction? : [predavanja v okviru] Utrecht Network International Summer School Erasmus program, University of Graz, 18. jul. - 1. avg. 2010. Graz: Center for the Study of the Americas, 2010. [COBISS.SI-ID 8493385]

13. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. El espacio del juego. ?Qué significa el éxito de la educación? : [predavanje na] Universidad de Huelva, 3. - 7. maj 2010. Huelva: Universidad, 2010. [COBISS.SI-ID 8292681]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

14. CETINSKI, Uršula, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Ali umetnost sploh lahko še "premaga" mobitel? : strokovni pogovor, Kulturni Bazar Kultura se predstavi, Ljubljana, 20. maj 2010. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 2010. [COBISS.SI-ID 8293193]

15. SICHERL-KAFOL, Barbara, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Slišim prostor, vidim zrak : predavanje na strokovnem srečanju Tretji čudežni mlinček, Ljubljana, 4. mar. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 8197449]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

16. Likovna vzgoja. Tomšič-Čerkez, Beatriz G. (glavni urednik 2001-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

Mentor - drugo

17. BEČIĆ, Emira. Risbe, kipi, makete : razstava likovnih del študentov 3. letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 3. 2. do 22. 2. 2010. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 8169801]

Umetnik

18. TOMAŠEVIĆ DANČEVIĆ, Mirjana. Bol : osjećaj boli u radovima umjetnica-edukatorica izražen u mediju digitalne fotografije : projekt Kako izraziti osjećaj u mediju digitalne fotografije? : [Izložbeni salon "Izidor Kršnjavi", 15. - 22 studenoga 2010] = Pain : feeling of pain in artwork of women artist-educators expressed in the medium of digital photo : project How to communicate feelings in the medium of digital photo? : [Izložbeni salon "Izidor Kršnjavi", 15 - 22 November 2010]. Zagreb: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, 2010. [28] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8556105]

19. DOLINŠEK, Sarah (ur.), LIPOVŠEK, Matjaž (ur.). 25. Viški likovni salon : 5. maj - 19. maj 2010. Ljubljana: Osnovna šola Vič, 2010. [44] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 8270921]

Komentor pri doktorskih disertacijah

20. BATIČ, Janja. Arhitekturno oblikovanje pri likovni vzgoji v osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Batič], 2010. 230 str., [20] str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 8192073]

NADICA TURNŠEK [18696]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TURNŠEK, Nada, ROŽIČ, Alenka. Podobe otrok v Evropi - primerjalna študija zaželenih lastnosti otrok = Images of children in Europe - a comparative survey of characteristics desired in children. Sodob. pedagog., 2010, letn. 61, št. 2, str. 180-200, 201-223. [COBISS.SI-ID 8376649]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. ROŽIČ, Alenka, TURNŠEK, Nada. Moč in omejitve ideje kompetentnega otroka. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 339-357. [COBISS.SI-ID 8503369]

1.22 Intervju

3. TURNŠEK, Nada. Vzgoja je učenje pogajanja. Vzgojiteljica (Celje), januar - februar 2010, letn. 12, št. 1, str. 18-20, portret. [COBISS.SI-ID 8270409]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. TURNŠEK, Nada. Strpnost kot vrednotna orientacija in dimenzija medkulturne vzgoje : [predavanje na posvetu] K uspešnemu vključevanju migrantov v vzgojo in izobraževanje v Republiki Sloveniji, Koper, 2. apr. 2010. Koper: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2010. [COBISS.SI-ID 8261961]

MAJA UMEK [06622]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. UMEK, Maja. Zakaj sever ni zgoraj. Naravosl. solnica, pomlad 2010, letn. 14, št. 3, str. 6-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 8245065]

2. UMEK, Maja. Orientacija v naravi : razlaga k stenski sliki. Naravosl. solnica, pomlad 2010, letn. 14, št. 3, str. 37-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 8247625]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. UMEK, Maja. Uporaba transformativnega modela učenja pri praktičnih vajah didaktike družboslovja = Student centered lessons at pedagogical praxis within didactic of asocial sciences. V: STARC, Sonja (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 90-91. [COBISS.SI-ID 8594761]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

4. Preverjanje in ocenjevanje. Umek, Maja (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

Pisec recenzij

14. BARAZUTTI, Nadja, KRIŽMANČIČ, Lučka (ur.). www.zgo.zem.1.r. : zgodovina, zemljepis in še kaj --- : priročnik za učitelje. V Trstu: Deželni šolski urad Furlanije-Julijske krajine, Urad za slovenske šole = Trieste: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, 2010. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3931884]

15. BARAZUTTI, Nadja, KRIŽMANČIČ, Lučka (ur.). Zzz.zgo.zem.1.r. : zgodovina, zemljepis in še kaj --- : učbenik za zgodovino in zemljepis z elementi delovnega zvezka za 1. razred osnovne šole. V Trstu: Deželni šolski urad Furlanije-Julijske krajine, Urad za slovenske šole = Trieste: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, 2010. 110 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3931628]

MILENA VALENČIČ ZULJAN [11436]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VALENČIČ ZULJAN, Milena, KLANDER, Janja, SEŠEK, Urška. Activities and effects in the professional development of teachers - the perspectives of teachers and headmasters. Pedagoš. obz., 2010, letn. 25, št. 1, str. 143-156. [COBISS.SI-ID 8281161]

2. PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, VALENČIČ ZULJAN, Milena, KALIN, Jana, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila. Primary and secondary school students' motivation and achievement in math. Pedagoš. obz., 2010, letn. 25, št. 2, str. 97-115. [COBISS.SI-ID 8397385]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. COTIČ, Mara, MEŠINOVIĆ, Sanela, VALENČIČ ZULJAN, Milena, SIMČIČ, Blaž. Geometrical problems and the use of geoboard. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Ljubljana: Faculty of Education, 2010, str. 375-398, ilustr. [COBISS.SI-ID 8412489]

4. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. The factors of encouraging teacher innovation from the perspective of teachers and headmasters. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Ljubljana: Faculty of Education, 2010, str. 455-469. [COBISS.SI-ID 8413257]

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Introduction. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Ljubljana: Faculty of Education, 2010, str. 10-16. [COBISS.SI-ID 8411721]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. VALENČIČ ZULJAN, Milena, KREK, Janez, VOGRINC, Janez. Sistemske rešitve na področju mentorstva in praktičnega usposabljanja bodočih učiteljev v Sloveniji kot podlaga učiteljevemu profesionalnemu razvoju : [prispevek] na znanstvenem sestanku v okviru bilateralnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo "Profesionalni razvoj učiteljev", Ljubljana, 21. dec. 2010. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2010. [COBISS.SI-ID 8619337]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

7. VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Ljubljana: Faculty of Education, 2010. 490 str., ilustr. ISBN 978-961-253-051-8. [COBISS.SI-ID 251854592]

8. Pedagoška obzorja. <st1:PersonName w:st="on">Valenčič Zuljan, Milena</st1:PersonName> (član uredniškega odbora 2001-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

TOMAŽ VEC [25477]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. VEC, Tomaž, KOBOLT, Alenka. Maatschappelijke en professionele context van de ontwikkeling van supervise in Slovenië. Supervisie en coaching, 2010, letn. 27, št. 2, str. 80-90. [COBISS.SI-ID 8343625]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. VEC, Tomaž. Razvoj motečega vedenja ter možnosti delovanja. V: SENEKOVIČ, Marija (ur.), FERK, Jasmina (ur.), MACURA, Dušan (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik prispevkov : miscellany. Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, 2010, str. 197-209. [COBISS.SI-ID 8223561]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. VEC, Tomaž. Razvoj motečega vedenja ter možnosti delovanja = Basic developmental factors and possibility of action in irritating behaviour. V: FERK, Jasmina (ur.), SENEKOVIČ, Marija (ur.), MACURA, Dušan (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik povzetkov : abstract book. Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, 2010, str. 24. [COBISS.SI-ID 8223049]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. VEC, Tomaž. Osnove dobre komunikacije z otroki in njihovimi starši. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 361-388. [COBISS.SI-ID 8503625]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

5. Šolsko svetovalno delo. Vec, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 58450432]

MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN [32551]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Medkulturno izobraževanje in medkulturna občutljivost. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2010, 32, str. 139-150. [COBISS.SI-ID 32043565]

2. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Pouk maternega jezika in kulture pri učencih priseljencih : temelj za medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli?. Sodob. pedagog., 2010, letn. 61, št. 1, str. 104-120. [COBISS.SI-ID 8222025]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Izziv za nadarjene mlade bralce in bralke : program Obrazi knjige. V: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ur.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 355-361. [COBISS.SI-ID 8538185]

4. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Podobe priseljencev in etničnih skupnosti v sodobni slovenski mladinski književnosti. V: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ur.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 363-369. [COBISS.SI-ID 8538441]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Otroci priseljencev : zakonodaja in prve izkušnje. V: MEDICA, Karmen (ur.), LUKIČ, Goran (ur.), BUFON, Milan (ur.). Migranti v Sloveniji - med integracijo in alienacijo, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010, str. 221-239, 263-265. [COBISS.SI-ID 1913043]

1.25 Drugi članki ali sestavki

6. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Dobro delo se obrestuje : otroci priseljencev. Šol. razgl., 19. feb. 2010, letn. 61, št. 4, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 8182601]

7. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Ko beseda osvobaja : program za mame in njihove otroke. Šol. razgl., 3. dec. 2010, letn. 61, št. 19, str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 8572233]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Medkulturni dialog znotraj osnovnošolskega kurikula : prispevek na posvetu K uspešnemu vključevanju migrantov v vzgojo in izobraževanje v Republiki Sloveniji, Koper, 2. apr. 2010. Koper: Osnovna šola Koper, 2010. [COBISS.SI-ID 8366409]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

>

Zbiratelj

9. Novi svet iz besed 4 : berilo za 4. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-271-011-8. [COBISS.SI-ID 251228672]

10. BLAŽIČ, Milena, KOS, Gaja, MEGLIČ, Drago, RITLOP, Neža, VIŽINTIN, Marijanca Ajša. Novi svet iz besed 4 : DVD k berilu za 4. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 1 video DVD, barve, zvok. ISBN 978-961-271-028-6. [COBISS.SI-ID 252382464]

ALENKA VODNIK [14563]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VODNIK, Alenka. O legendah in legendi sv. Andreja na Gostečah. Zb. umet. zgod. (N.vrsta), 2010, 46, str. 36-56. [COBISS.SI-ID 44331618]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

2. Zbornik za umetnostno zgodovino. Vodnik, Alenka (glavni in odgovorni urednik 2008-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 1951-. ISSN 0351-224X. [COBISS.SI-ID 32546]

JANEZ VOGRINC [23750]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVETAK, Iztok, HAJZERI, Metka, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez. The influence of different models on 15-years-old students' understanding of the solid state of matter. Acta chim. slov.. [Tiskana izd.], 2010, letn. 57, št. 4, str. 904-911. [COBISS.SI-ID 8605513]

2. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez. The role of qualitative research in science education. Eurasia, 2010, vol. 6, no. 1, str. 77-84. http://www.ejmste.com/v6n1/EURASIA_v6n1_Devetak.pdf. [COBISS.SI-ID 8191561]

3. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, GLAŽAR, Saša A. States of matter explanations in Slovenian textbooks for students aged 6 to 14. International journal of environmental and science education, April 2010, vol. 5, iss. 2, str. 217-235, ilustr. http://www.ijese.com/IJESE_v5n2_Devetak%20et%20al.pdf. [COBISS.SI-ID 8252233]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Pre-service primary school teachers' self-determined behaviour for science learning. V: TAŞAR, Mehmet Fatih (ur.). Contemporary science education research : pre-service and in-service teacher education : [a collection of papers presented at ESERA 2009 Conference]. Istanbul: ESERA: Pegam Akademi, cop. 2010, str. 23-26. [COBISS.SI-ID 8247881]

5. VOGRINC, Janez. Doslidžennja včiteliv jak oslova efektyvnogo navčannja. V: BOČAROVA, Olena (ur.), COTIČ, Mara (ur.), TERKULOV, Vjačeslav (ur.). Paradygmy sučasnoi pedagogiky : materialy naukovoi konferencii. Gorlivka: Ministerstvo osvity i nauki Ukraini: Gorlivs´kyi deržavnyi pedagogičnyi instytut inozemnyh mov: Krakowska akademia im. A. F. Modrzewskiego, 2010, str. 141-150. [COBISS.SI-ID 8217161]

6. VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok. Ethical aspects in science education research. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-7. [COBISS.SI-ID 8385865]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. The criteria for evaluating the quality of the documents in pedagogical research settings. V: MACIEJOWSKA, Iwona (ur.). Book of abstracts. Kraków: Pedagogical University, 2010, str. 290-291. [COBISS.SI-ID 8384329]

8. VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok. Ethical aspects in science education research. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 65-66. [COBISS.SI-ID 8344393]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. The factors of encouraging teacher innovation from the perspective of teachers and headmasters. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Ljubljana: Faculty of Education, 2010, str. 455-469. [COBISS.SI-ID 8413257]

10. VOGRINC, Janez, PODGORNIK, Vesna. Analiziranje pedagoške dokumentacije. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 419-430. [COBISS.SI-ID 8504137]

11. PIŽORN, Karmen, VOGRINC, Janez. Stališča staršev do uvajanja tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole. V: LIPAVIC OŠTIR, Alja (ur.), JAZBEC, Saša (ur.). Pot v večjezičnost - zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010, str. 90-105. http://www.zrss.si/pdf/vecjezicnost.pdf. [COBISS.SI-ID 8395593]

12. KOVAČ ŠEBART, Mojca, HOČEVAR, Andreja, ŠTEFANC, Damijan, VOGRINC, Janez. Vzdělávací koncept školy a úspěšnost prevence užívání drog ve školství - úloha učitele. V: KRYKORKOVÁ, Hana (ur.), VÁŇOVÁ, Růžena (ur.). Učitel v současné škole. Praga: Filozofická fakulteta Univerzity Karlovy, 2010, str. 235-248. [COBISS.SI-ID 43292770]

1.20 Predgovor, spremna beseda

13. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Introduction. V: VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Ljubljana: Faculty of Education, 2010, str. 10-16. [COBISS.SI-ID 8411721]

14. DEVJAK, Tatjana, BATISTIČ-ZOREC, Marcela, VOGRINC, Janez, SKUBIC, Darija, BERČNIK, Sanja. Uvod v monografijo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 8500809]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

15. VALENČIČ ZULJAN, Milena, KREK, Janez, VOGRINC, Janez. Sistemske rešitve na področju mentorstva in praktičnega usposabljanja bodočih učiteljev v Sloveniji kot podlaga učiteljevemu profesionalnemu razvoju : [prispevek] na znanstvenem sestanku v okviru bilateralnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo "Profesionalni razvoj učiteljev", Ljubljana, 21. dec. 2010. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2010. [COBISS.SI-ID 8619337]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

16. VALENČIČ ZULJAN, Milena (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Facilitating effective student learning through teacher research and innovation. Ljubljana: Faculty of Education, 2010. 490 str., ilustr. ISBN 978-961-253-051-8. [COBISS.SI-ID 251854592]

17. DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. VI, 461 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-052-5. [COBISS.SI-ID 252457216]

Komentor pri magistrskih delih

18. ČELEŠNIK, Nina. Stališča staršev do vključevanja tujih jezikov v prvo triletje osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Čelešnik Kozamernik], 2010. 130 str., preglednice. [COBISS.SI-ID 8325961]

19. KOLENC, Mojca. Učinkovitost poučevanja s pomočjo umetnostnih sredstev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kolenc], 2010. 249 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 8512073]

Pisec recenzij

20. KOŽUH, Boris. Statistične metode v pedagoškem raziskovanju. 3. ponatis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-237-038-1. [COBISS.SI-ID 252809216]

ASTA VREČKO [33097]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.05 Poljudni članek

1. VREČKO, Asta. Predstavljamo umetnike : Milan Klemenčič. Vzajemna (2000), marec 2010, št. 3, str. 29, ilustr. [COBISS.SI-ID 8586057]

2. VREČKO, Asta. Predstavljamo umetnike : France Mihelič. Vzajemna (2000), april 2010, št. 4, str. 29, ilustr. [COBISS.SI-ID 8586313]

3. VREČKO, Asta. Predstavljamo umetnike : Anton Ažbe. Vzajemna (2000), maj 2010, št. 5, str. 29, ilustr. [COBISS.SI-ID 8586569]

4. VREČKO, Asta. Predstavljamo umetnike : Ivan Grohar. Vzajemna (2000), junij 2010, št. 6, str. 29, ilustr. [COBISS.SI-ID 8586825]

5. VREČKO, Asta. Predstavljamo umetnike : Hinko Smrekar. Vzajemna (2000), julij/avgust 2010, št. 7/8, str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 8587337]

6. VREČKO, Asta. Predstavljamo umetnike : France Kralj. Vzajemna (2000), september 2010, št. 9, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 8587593]

7. VREČKO, Asta. Predstavljamo umetnike : Janez Šubic. Vzajemna (2000), oktober 2010, št. 10, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 8587849]

8. VREČKO, Asta. Predstavljamo umetnike : Stane Kregar. Vzajemna (2000), november 2010, št. 11, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 8588361]

9. VREČKO, Asta. Predstavljamo umetnike : Nikolaj Pirnat. Vzajemna (2000), december 2010, št. 12, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 8588617]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

10. VREČKO, Asta. Kritične refleksije o današnji družbi. Pogledi, 6. okt. 2010, letn. 1, št. 14, str. 8-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 8584521]

11. VREČKO, Asta. Subtilno zabeležen trenutek. Pogledi, 20. okt. 2010, letn. 1, št. 15, str. 23. [COBISS.SI-ID 8585033]

12. VREČKO, Asta. Sredi ustvarjalnega procesa. Pogledi, 15. dec. 2010, letn. 1, št. 19/20, str. 34. [COBISS.SI-ID 8595785]

13. VREČKO, Asta. Gesamtkunst Laibach, Temelji 1980-1990 : Mednarodni grafični likovni center, 15. 4. - 6. 6. 2010. Tribuna (Ljubl.), maj 2010, str. 30. [COBISS.SI-ID 8589641]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

14. VREČKO, Asta. Lepo je biti mlad. Tribuna (Ljubl.), 2010, št. 11, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 8589385]

1.25 Drugi članki ali sestavki

15. VREČKO, Asta. Diktatura podob. Kated. (Maribor), oktober 2010, letn. 5, št. 10, str. 34, ilustr. [COBISS.SI-ID 8589897]

MOJCA VRHOVSKI-MOHORIČ [19512]

Osebna bibliografija za leto 2010

p>

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. Il parametro paradossale : l'ingresso nel mondo del lavoro dell'Homo Sapiens. Integr. scolast. soc., aprile 2010, vol. 9, n. 2, str. 117-120. [COBISS.SI-ID 8430409]

2. VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. L'inclusione degli studenti disabili nei sistemi universitari europei. Integr. scolast. soc., settembre 2010, vol. 9, n. 4, str. 400-412. [COBISS.SI-ID 8430665]

RAJKO VUTE [04027]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VUTE, Rajko, GOLTNIK URNAUT, Anita. Analysis of sport preferences among 13-21 year old youth with physical disabilities in Slovenia. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Gymn., 2010, vol. 39, no. 2, str. 59-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 8462921]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. VUTE, Rajko. Varnost pri učenju plavanja in dejavnostih v vodi mladih s posebnimi potrebami. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 414-416. [COBISS.SI-ID 8486985]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. VUTE, Rajko. Varnost pri učenju plavanja in dejavnostih v vodi mladih s posebnimi potrebami = Safety and water activities for youth with special needs. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 68-69. [COBISS.SI-ID 8481097]

1.25 Drugi članki ali sestavki

4. VUTE, Rajko. Prvi WOVD Masters v odbojki sede - Topolščica in Šoštanj 2011. Športnik, december 2010, letn. 6, št. 20, str. 29-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 8615753]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

5. VUTE, Rajko. Prilagojena športna dejavnost = Adapted physical activity : izročki/teze. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2010. <st1:metricconverter ProductID="32 f" w:st="on">32 f</st1:metricconverter>. [COBISS.SI-ID 8159817]

6. VUTE, Rajko. Razvedrilne športne igre : študijsko gradivo : izročki - teze. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2010. <st1:metricconverter ProductID="26 f" w:st="on">26 f</st1:metricconverter>. [COBISS.SI-ID 8156745]

7. VUTE, Rajko. Teorija športa z didaktiko športne vzgoje I. : študijsko gradivo : izročki - teze. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 20 str., [5] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 8310345]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.25 Druga izvedena dela

8. VUTE, Rajko, KRUŠEC, Klavdija, ROTAR, Neda, BURJA, Cirila, GROLEGER, Katja. Hallivick method for therapeutic swimming : [demonstracija metode na] 8th International Congress on Cerebral Palsy, Bled, 1. sep. 2010. Bled, 2010. [COBISS.SI-ID 8492361]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Pisec recenzij

9. KRISTAN, Silvo. Pogledi na šport. 2, Predšolski športnovzgojni program Zlati sonček, šola v naravi, aktualni odzivi. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. 409 str. ISBN 978-961-253-045-7. [COBISS.SI-ID 249558016]

DARIJ ZADNIKAR [06841]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.22 Intervju

1. ZADNIKAR, Darij. Temeljna značilnost fašizma je vedno gospostvo normalnosti. Dnevnik, 10. apr. 2010, letn. 60, št. 82, str. 6-7, portret. [COBISS.SI-ID 8234569]

1.25 Drugi članki ali sestavki

2. ZADNIKAR, Darij. Drhal ali ljudstvo?. Kralji ulice, januar 2010, letn. 6, št. 44, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 8151881]

3. ZADNIKAR, Darij. Eko-kapitalizem. Kralji ulice, april 2010, letn. 6, št. 47, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 8229449]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

4. BEZNEC, Barbara, GREGORČIČ, Marta, PUREBER, Tjaša, ZADNIKAR, Darij. Recepcija krize in družbeni nemiri na obrobju Evrope : cikel okroglih miz Razprte misli, Koper, Palača Tarsia, 9. junij 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 797037]

JERA ZAJEC [32756]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. VIDEMŠEK, Mateja, ŠTIHEC, Jože, KARPLJUK, Damir, MEŠKO, Maja, ZAJEC, Jera. Nekateri vidiki športnih dejavnosti predšolskih otrok = Some aspects of sports activities of pre-school children. Šport (Ljublj.), 2010, letn. 58, št. 1/2, str. 11-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 3858865]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ZAJEC, Jera, VIDEMŠEK, Mateja, ŠTIHEC, Jože, ŠIMUNIČ, Boštjan. Starši kot zgled otrokom za pogostost ukvarjanja z gibalnimi/športnimi dejavnostmi. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 417-419. [COBISS.SI-ID 8487241]

3. ZAJEC, Jera, CEMIČ, Alenka. Življenjski slog bodočih vzgojiteljev. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Prispevki. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 420-422, ilustr. [COBISS.SI-ID 8487497]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ZAJEC, Jera, VIDEMŠEK, Mateja, ŠTIHEC, Jože, ŠIMUNIČ, Boštjan. Starši kot zgled otrokom za pogostost ukvarjanja z gibalnimi/športnimi dejavnostmi = Parents as role models to children for the frequency of dealing with motor/sports activity. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 246. [COBISS.SI-ID 8483145]

5. ZAJEC, Jera, CEMIČ, Alenka. Življenjski slog bodočih vzgojiteljev = Lifestyle of future preschool teachers. V: PIŠOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ŠIMUNIČ, Boštjan (ur.), DOLENC, Petra (ur.), MALEJ, Ronald (ur.). Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2010, str. 247-248. [COBISS.SI-ID 8483401]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. ZAJEC, Jera. Analiza gibalnih/športnih dejavnosti otrok in vzgojiteljev kot argument za vključevanje nekaterih dejavnikov zdravega načina življenja v vrtce. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (ur.), VOGRINC, Janez (ur.), SKUBIC, Darija (ur.), BERČNIK, Sanja (ur.). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 213-232. [COBISS.SI-ID 8501833]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

7. Ješprk. ZAJEC, Jera (ur.). [Notranje Gorice: Jera Zajec], 2007-. ISSN 1855-718X. http://jerazajec.sportblog.si/. [COBISS.SI-ID 7869257]

PAVEL ZGAGA [05263]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. ZGAGA, Pavel, KOMLJENOVIČ, Janja. Quality assurance in Slovenia. Q&A, 2010, no. 2, str. 27-29, portret. [COBISS.SI-ID 8495433]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. ZGAGA, Pavel. Introduction to the main theme: education and society : the role of teachers. V: Education for sustainable democratic societies : the role of teachers : le rôle des enseignants. Strasbourg: Council of europe, 2010, str. 5-21. [COBISS.SI-ID 8324425]

3. ZGAGA, Pavel. Quality assurance : European vs. national, institutional vs. disciplinary. V: Quality assurance and teacher education in Europe colloquium : Dublin, 21st - 22nd June 2010. Dublin: European Education Research Association, EERA: Teacher Education Policy in Europe Network, TEPE, 2010, 5 str. [COBISS.SI-ID 8351817]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. ZGAGA, Pavel. Education for a better world : between cosmopolitanism and globalism. V: Universidad 2010 : memorias. Habana: Ministerio de Educación, cop. 2010, 10 str. [COBISS.SI-ID 8184137]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. ZGAGA, Pavel. Academic freedom and institutional autonomy : the role of public authorities. V: Conference on Academic freedom and institutional autonomy : the role of public authorities : Strasbourg, 8-9 November 2010 : conference materials. Strasbourg: Council of Europe: = Conseil de l'Europe, 2010, 6 str. [COBISS.SI-ID 8620105]

6. ZGAGA, Pavel. QA in the Slovenian teacher education. V: ECER 2010 : Education and Cultural Change. [Spletna izd.]. Helsinki: ECER: EERA, 2010, 1 str. http://www.eera-ecer.eu/ecer-programmes/conference/ecer-2010/contribution/1804-1/?no_cache=1&cHash=bfe9f06188. [COBISS.SI-ID 8534857]

7. ZGAGA, Pavel. Focus on higher education in Europe in 2010. V: International forum on higher education reform : foresight 2020 : Dubrovnik, 27 - 29 September 2010 : proceedings : an experts' event sustaining "Novi Sad initiative". Dubrovnik: Centre for Advanced Academic Studies, 2010, 4 str. [COBISS.SI-ID 8491337]

8. ZGAGA, Pavel. Why European teacher education institutions need common quality standards?. V: Key note lectures and presentations. Tallinn: University, 2010, 7 str. [COBISS.SI-ID 8491593]

9. ZGAGA, Pavel. Reconsidering university autonomy and governance : from academic freedom to institutional autonomy. V: Reform of university governance - developments, policy, fads and experience in comparative perspective : program. Vancouver: University of British Columbia, 2010, str. [35]. [COBISS.SI-ID 8491849]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

10. ZGAGA, Pavel. (European) higher education in a global setting. V: The future of (European) higher education : a selection of papers from the international seminar. Ljubljana: Faculty of Education: Centre for Educational Policy Studies, CEPS, 2010, str. 61-69. [COBISS.SI-ID 8285257]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. ZGAGA, Pavel. Between national higher education systems and internationalisation : the case of teacher education in Europe. V: GEO-JAJA, Macleans A. (ur.), MAJHANOVICH, Suzanne (ur.). Education, language, and economics : growing national and global dilemmas. Rotterdam; Boston; Taipei: Sense, cop. 2010, str. 167-179. [COBISS.SI-ID 8399945]

12. ZGAGA, Pavel. The role of higher education in national development : South-Eastern Europe and reconstruction of the Western Balkans. V: The Europa world of learning : 2011. 61st ed. London; New York: Routledge, 2010, str. 19-24. [COBISS.SI-ID 8492105]

1.20 Predgovor, spremna beseda

13. HUDSON, Brian, ZGAGA, Pavel, ASTRAND, Björn. Introduction. V: HUDSON, Brian (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.), ASTRAND, Björn (ur.). Advancing quality cultures for teacher education in Europe : tensions and opportunities. Umea: Umea School of Education, Umea University, cop. 2010, str. 7-10. [COBISS.SI-ID 8436553]

14. ZGAGA, Pavel. Poročilo predsednika odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije v šolstvu za leto 2010. Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za leto ..., oktober 2010, str. [2]-[3]. [COBISS.SI-ID 8478025]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

15. ZGAGA, Pavel. Prispevek k razmisleku o razvoju slovenskega visokošolskega prostora. V: Javna razprava o razvoju visokega šolstva. Ljubljana: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: [Direktorat za visoko šolstvo], 2010-, 1 str. http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/visoko_solstvo/Zgaga_Pavel.pdf. [COBISS.SI-ID 8219721]

1.22 Intervju

16. ZGAGA, Pavel. Bologna revisited : where and what next?. IAU horiz. (Print), september 2010, vol. 16, no. 2, str. 14-15, portret. [COBISS.SI-ID 8539721]

1.25 Drugi članki ali sestavki

17. ZGAGA, Pavel. The making of Bologna : 1999 - 2010. V: Achievements, challenges and perspectives : 1999 - 2010. Berlin: Dr. Josef Raabe Verlags, [2010], str. 6-9, portret. [COBISS.SI-ID 8218441]

18. ZGAGA, Pavel. Poročilo predsednika odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije v šolstvu za leto 2010. Šol. razgl., 15. okt. 2010, letn. 61, št. 16, str. 4-5, portreti. [COBISS.SI-ID 8494153]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.13 Elaborat, predštudija, študija

19. ZGAGA, Pavel. The development of a standard-setting instrument on academic freedom and institutional autonomy : the role of public authorities : feasibility study for the Steering Committee for Higher Education and Research, Council of Europe. Ljubljana: Centre for Educational Policy Studies, CEPS: Faculty of Education, 2010. 31 str. [COBISS.SI-ID 8183369]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

20. ZGAGA, Pavel. Developing a master thesis : [predavanja na] SEE University, Tetovo, 5. apr. in 1. - 3. jul. 2010. Tetovo, 2010. [COBISS.SI-ID 8381513]

21. ZGAGA, Pavel. Education research and theories of science : [predavanje na] Postgraduate school within the Educational Science Field (FU), Umea University, 25. - 28. maj 2010. Umea, 2010. [COBISS.SI-ID 8311113]

22. ZGAGA, Pavel. Novi opseg kompetencija za nove izazove u nastavi : [predavanje na] Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, 26. feb. 2010. Novia Sad, 2010. [COBISS.SI-ID 8218953]

23. ZGAGA, Pavel. What are the challenges for higher education in Europe? : [predavanje na] Postgraduate School within the Educational Sciences Field, Umea University, 31. mar. 2010. Umea, 2010. [COBISS.SI-ID 8219209]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

24. ZGAGA, Pavel. The European higher education area : proposals for the future : summary of the day : Lo Spazio Europeo dell'istruzione superiore: proposte per il futuro, Bologna, 15. sep. 2010. Bologna, 2010. [COBISS.SI-ID 8490569]

25. ZGAGA, Pavel. Modernisation of teacher education and the role of transversal competences : [referat na] Informal conference of ministers of education from the western Balkans: Teachers transversal competences for diverse democratic societies - a comparative look at developments in the western Balkans, Ministry of Education of Serbia and Council of Europe, Beograd, 25. jan. 2010. Beograd, 2010. [COBISS.SI-ID 8184649]

26. ZGAGA, Pavel. Policy co-operation and mobility in the European higher education area : [predavanje na] Conference on Student Mobility and Recognition of Study Periods Abroad, Western Balkans - EU, Ljubljana, 11. okt. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 8490313]

27. ZGAGA, Pavel. Profesional higher education in Slovenia : [referat na] Forum on Professional Higher Education in Central Europe, European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) and Academic Co-operation Association (ACA), Budimpešta, 9. mar. 2010. Budimpešta, 2010. [COBISS.SI-ID 8219465]

28. ZGAGA, Pavel. System perspectives of quality assurance in higher education : [predavanje na] Training for the Slovenian Quality Assurance Agency Council Members, Ljubljana, 11. maj 2010. Ljubljana: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, 2010. [COBISS.SI-ID 8280393]

29. ZGAGA, Pavel. Ten years after : time for reconsideration : [prispevek na okrogli mizi] Processing the Bologna Process: current losses and futute gains, Sveučilište u Zagrebu, 5. mar. 2010. Zagreb, 2010. [COBISS.SI-ID 8222281]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

30. ZGAGA, Pavel. The Bologna process : actions taken and lessons learnt : introduction : [vabljeno predavanje] Bologna Ministerial Anniversary Conference, 2nd Bologna Policy Forum - information session, Dunaj, 12. mar. 2010. Dunaj, 2010. [COBISS.SI-ID 8216649]

31. ZGAGA, Pavel. Elaboration d'un instrument normatif sur la liberté académique et l'autonomie institutionnelle : le rôle des pouvoirs publics : [vabljeno predavanje] Comité Directeur de l'Enseignement supérieur et de <st1:PersonName ProductID="la Recherche" w:st="on">la Recherche</st1:PersonName> /CDESR), Strasbourg, 24. mar. 2010. Strasbourg, 2010. [COBISS.SI-ID 8216393]

32. ZGAGA, Pavel. Evropski izzivi v izobraževanju učiteljev : [uvodni referat] na znanstvenem sestanku v okviru bilateralnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo "Profesionalni razvoj učiteljev", Ljubljana, 21. dec. 2010. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2010. [COBISS.SI-ID 8618569]

33. ZGAGA, Pavel. Internationalisation at universities: challenges and problems : [predavanje na] UNICA 2010 Student Conference, Rim, 23. sep. 2010. Rim: Sapienza University, 2010. [COBISS.SI-ID 8494921]

34. ZGAGA, Pavel. Universities and knowledge : between the olive tree and the lexus : [vabljeno predavanje na konferenci] The University in the 21st Century: Challenges and Perspectives, Atene, 23. apr. 2010. Atene: Hellenic Federation of University Teachers' Associations, POSEDP, 2010. [COBISS.SI-ID 8280137]

3.25 Druga izvedena dela

35. DE GROOF, Jan, MAASSEN, Peter A. M., ERIKSSON-WATERSHOOT, Sophia, ZGAGA, Pavel. Evaluation of Bologna and the 2011-2021 agenda : [okrogla miza] The Future of European Universities after Bologna, Brussels, 13. dec. 2010. Brussels: University Foundation, 2010. [COBISS.SI-ID 8618313]

Urednik

36. HUDSON, Brian (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.), ASTRAND, Björn (ur.). Advancing quality cultures for teacher education in Europe : tensions and opportunities. Umea: Umea School of Education, Umea University, cop. 2010. 301 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-91-7459-042-5. [COBISS.SI-ID 8436297]

37. Education enquiry. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Ume°a: Ume°a School of Education, Ume°a University, 2010-. ISSN 2000-4508. http://www.use.umu.se/english/research/EducationInquiry/. [COBISS.SI-ID 8206921]

38. Journal of education policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Washington (DC): Taylor & Francis, 1986-. ISSN 0268-0939. http://search.epnet.com/direct.asp?db=aph&jid=%22B9M%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 40376576]

39. Managing global transitions. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). Koper: Faculty of management, 2003-. ISSN 1581-6311. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311.htm. [COBISS.SI-ID 123432192]

40. Mediterranean journal of educational studies. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Msida: Faculty of Education, University of Malta. ISSN 1024-5375. [COBISS.SI-ID 182871]

41. Šolsko polje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.com. [COBISS.SI-ID 122842112]

42. Teorija in praksa. Zgaga, Pavel (član uredniškega sveta 2004-). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.teorijainpraksa.si/. [COBISS.SI-ID 763652]

43. Theory and research in education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

44. Voprosy obrazovaniâ. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Moskva: Gosudarstvennyj universitet Vysšaâ škola ekonomiki, 2004-. ISSN 1814-9545. http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=362. [COBISS.SI-ID 8234057]

DARJA ZORC MAVER [13902]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. ZORC-MAVER, Darja. Uvod = Introduction. Soc. pedagog. (Ljubl.), december 2010, letn. 14, št. 4, str. 381-382, 469-470. [COBISS.SI-ID 8629321]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

2. AS. Andragoška spoznanja. <st1:PersonName w:st="on">Zorc Maver, Darja</st1:PersonName> (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1995-. ISSN 1318-5160. [COBISS.SI-ID 45586176]

3. Doživljajska pedagogika. Zorc-Maver, Darja (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

4. Socialna pedagogika. Zorc Maver, darja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

NATAŠA ZRIMŠEK [19513]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. POTOČNIK, Nataša. Učinek eksperimentalnega e-gradiva na interes za pisanje in kvaliteto zapisanih besedil. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2010, Ljubljana 27. oktober 2010 = International Conference InfoKomTeh 2010, 27th October 2010. Nova vizija tehnologij prihodnosti. Ljubljana: Evropska svetovalnica, 2010, str. 415-435, ilustr. [COBISS.SI-ID 8523081]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. VOGEL, Jerica, POTOČNIK, Nataša, BERDAJS, Metka, JAVORNIK, Radojka. Slovenščina, Delovni zvezek za slovenščino - jezik v petem razredu 9-letne in četrtem razredu 8-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 86-11-16634-5. ISBN 86-11-16637-X. [COBISS.SI-ID 123751680]

3. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

4. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ, Milica G., PEČAR, Mojca, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, VRČKOVNIK, Renata (ur.), KNEZ, Simona (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-418-4. ISBN 978-961-241-419-1. ISBN 978-961-241-421-4. [COBISS.SI-ID 250340096]

2.05 Drugo učno gradivo

5. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, JAMNIK, Tilka, GRUDEN-CIBER, Jožica, OSTERMAN, Sonja. Slovenščina 2 : s slikanico na rami, [Delovni zvezek za jezik in književnost v drugem razredu osnovne šole], (Lahki učbeniki). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1349-2. [COBISS.SI-ID 251159296]

6. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, OSTERMAN, Sonja. Slovenščina 3 : s slikanico na rami, Delovni zvezek za jezik v tretjem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1323-2. [COBISS.SI-ID 252442368]

2.08 Doktorska disertacija

7. POTOČNIK, Nataša. Učinek udejanjanja faz v procesu nastajanja neumetnostnih besedil : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Potočnik], 2010. 288 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 8477769]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. POTOČNIK, Nataša, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Branje kratkih besedil z razumevanjem : predavanje na strokovnem srečanju Tretji čudežni mlinček, Ljubljana, 4. mar. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 8197705]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

9. Razredni pouk. Potočnik, Nataša (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 78568960]

Drugo

13. KOKALJ, Tatjana. Mlinček, Vadnica za slovenščino za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 89 str., [3] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-438-2. [COBISS.SI-ID 251068416]

SAŠA ZIHERL [30982]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, URANKAR, Bernarda, ČEPIČ, Mojca. Anisotropy of wood in the microwave region. Eur. j. phys., May 2010, vol. 31, no. 3, str. 531-542, ilustr. http://iopscience.iop.org/0143-0807/31/3/010/. [COBISS.SI-ID 8215113]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Experiments with microwaves and wood. V: RAINE, Derek (ur.). Physics community and cooperation : selected contributions. Leicester: Lulu, The Centre for Interdisciplinary Science, cop. 2010, str. 156-165, ilustr. http://www.scribd. com/doc/35785750/Physics-Community-and-Cooperation-Selected-Contributions-from-the-GIREP-EPEC-and-PHEC-2009-International-Conference. [COBISS.SI-ID 8406089]

3. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Concepts of density and buoyancy in eighth grade of primary school. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 8349001]

4. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., VAUPOTIČ, Nataša. A teaching unit on liquid crystals. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 8347977]

5. ČEPIČ, Mojca, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša. Physics and nature - a new course for the first year students of physics education. V: DOLINŠEK, Slavko (ur.). XIV. IOSTE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : proceedings. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 1-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8347721]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. A mechanical model for phase transitions in smectics. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 59. [COBISS.SI-ID 8401737]

7. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Teaching liquid crystals with a wood model. V: 23rd International Liquid Crystal Conference, 11-16 July, Krakow, Poland. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2010, str. 255. [COBISS.SI-ID 8401225]

8. PAVLIN, Jerneja, URANKAR, Bernarda, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Experiment for demonstrating the direction dependency of extraordinary refraction index of liquid crystal. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 105. [COBISS.SI-ID 8307017]

9. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Helical springs as a model for liquid crystal ordering and phase transitions. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 126. [COBISS.SI-ID 8306505]

10. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood model as an analogue of cholestric liquid crystal. V: XIX Czech-Polish seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Telč, Czech Republic, May 24-28, 2010. Book of abstracts and program. [S. l.: s. n.], 2010, str. 141. [COBISS.SI-ID 8306761]

11. ČEPIČ, Mojca, ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša. Physics and nature - a new course for the first year students of physics education. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 81. [COBISS.SI-ID 8344905]

12. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., VAUPOTIČ, Nataša. A teaching unit on liquid crystals. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 83. [COBISS.SI-ID 8345161]

13. SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Concepts of density and buoyancy in eighth grade of primary school. V: LAZAR, Borut (ur.), DOLINŠEK, Slavko (ur.), LYONS, Terry J. (ur.). XIV. IOSTE Symposium, June 13.-18. 2010, Bled, Slovenia. Socio-cultural and human values in science and technology education : conference program. Ljubljana: Institute for Innovation and Development of University, 2010, str. 95. [COBISS.SI-ID 8346441]

14. ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure, PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša. Experiences from the new subject for the first year students - physics and nature. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 82-83. [COBISS.SI-ID 8415561]

15. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Simple mechanical model for phase transitions. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 226-227. [COBISS.SI-ID 8416585]

16. PAVLIN, Jerneja, URANKAR, Bernarda, SUSMAN, Katarina, ZIHERL, Saša, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. A drop of liquid crystals in school. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 310-311. [COBISS.SI-ID 8416841]

17. ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Wood as a model for liquid crystals. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 325-326. [COBISS.SI-ID 8417097]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

18. ARH, Stanko, BAJC, Jure, FALETIČ, Sergej, JARH, Orest, SUSMAN, Katarina, VODOPIVEC, Urša, ZIHERL, Saša. Verižni eksperiment. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 62. občni zbor : Portorož, 5.-6. 11. 2010. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010, str. 38. [COBISS.SI-ID 15773529]

INGRID ŽOLGAR JERKOVIĆ [14649]

Osebna bibliografija za leto 2010

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KONČAR, Majda, ŽOLGAR, Ingrid. Team approach for the development of the individualized education programme. V: KOVAČEVIĆ, Jasmina (ur.), VUČINIĆ, Vesna (ur.). Smetnje i poremećaji : fenomenologija, prvencija i tretman : phenomenology, prevention and treatment, (Edicija Radovi i monografije). Beograd = Belgrad: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: = University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitacion, 2010, zv. 1, str. 121-132. [COBISS.SI-ID 8498249]

2. ŽOLGAR, Ingrid, ŠPROHAR, Luj, RENER, Roman. Social identity and perception of visually impaired. V: KOVAČEVIĆ, Jasmina (ur.), VUČINIĆ, Vesna (ur.). Smetnje i poremećaji : fenomenologija, prvencija i tretman : phenomenology, prevention and treatment, (Edicija Radovi i monografije). Beograd = Belgrad: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: = University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitacion, 2010, zv. 1, str. 511-524. [COBISS.SI-ID 8498761]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

3. KAČIČ, Marino, STIRN-KRANJC, Branka, VIDOVIČ-VALENTINČIČ, Nataša, HAFNAR, Mirjana, KOBAL GRUM, Darja, ŽOLGAR, Ingrid, ŠTABUC-ŠILIH, Mirna, DRNOVŠEK-OLUP, Brigita, WRABER, Tomaž. Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih (CRSS). Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Očesna klinika: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2010. ISBN 978-961-91372-6-0. http://www4.kclj.si/admin/dokumenti/00000116-000001ef-crss_e-publikacija.pdf. [COBISS.SI-ID 251724032]

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri