Usmerjanje izobraževalnih prehodov v Evropi

Governing educational trajectories in Europe – GOETE

Usmerjanje izobraževalnih prehodov v Evropi

 

V raziskovalnem programu poleg koordinatorjev iz Univerze v Tübingenu, ter inštitutov in univerz  Amsterdam, Helsinki in Turku, Belfast, Bristol, Rennes,  Bologna in Urbino ter Varšava sodeluje tudi Univerza v Ljubljani – oziroma njeni članici Pedagoška fakulteta (Pef) ter Fakulteta za družbene vede (FDV).

 

Projekt analizira izobraževalne življenjske poteke in prehode ter vlogo šole in izobraževanja v novih pogojih  odraščanja v evropskih družbah znanja.  Osnovno raziskovalno vprašanje in cilj projekta je ugotoviti, kako izobraževalne institucije konceptualizirajo in organizirajo individualne izobraževalne poti s poudarkom na ranljivih skupinah mladih in njihovem položaju na naslednjih področjih: dostop do izobraževanja, vloga izobraževanja pri socialni integraciji in prehodu na trg dela, analiza sodelovanja  med izobraževalnimi sistemi, trgom dela, subjekti izobraževanja, starši, učitelji.. . Študija se usmeri v prehode v obveznem izobraževanju ter prehode iz obveznih v nadaljevalne izobraževalne stopnje, kar starostno pomeni med 10 in 16 leti, upoštevaje različnost izobraževalnih sistemov v sodelujočih državah. V Evropskih družbah znanja razumemo ustreznost izobraževalnih procesov kot iskanje ravnotežja med individualnimi, socialnimi in ekonomskimi dejavniki. Projekt temelji na kombinaciji kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih pristopov, zajame tako glas učencev/dijakov kot njihovih staršev, učiteljev, ravnateljev in tistih, ki vodijo izobraževalno politiko. Usmeri se  k sodelovanju akterjev na področju izobraževanja, dela in sociale.

 

Pričakujemo, da bodo raziskovalni rezultati spodbudili slovenske diskusije in ukrepe na področju dostopnosti in relevantnosti šolanja, povezovanju šol in trga dela, vključevanja in oblikovanja ustreznih podpor ranljivim skupinam mladih. Cilj projekta je namreč tudi spodbuditi dialoški model na področju edukacije in planiranja tako na nacionalni kot na lokalnih raveh, pri čemer dialog vključuje  dijake, njihove starše, učitelje ter vodilne na področju izobraževanja.

 

Raziskovalno skupino sestavljajo:

dr. Alenka Kobolt – koordinatorica za Slovenijo in

dr. Mirjana Ule – nosilka dela na FDV in članica nadzornega sveta projekta GOETE
ter sodelavke/sodelavec: dr. Bojan Dekleva, dr. Peček Čuk Mojca, dr. Špela Razpotnik, dr. Jana Rapuš Pavel, Andreja Živoder.

 

Mednarodno stran projekta najdete na naslovu: www.goete.eu

Fotografija s skupnega sestanka PeF in FDV.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri