Katedra za glasbo

Predstojnica: prof. dr. Barbara Sicherl Kafol

 

Katedra za glasbo ima sledeče člane/ice:

IME IN PRIIMEK NAZIV
Brina Jež Brezavšček izredna profesorica
Branka Potočnik Krajnik učiteljica veščin
dr. Barbara Sicherl Kafol redna profesorica
dr. Konstanca Zalar docentka
Mirjam Žgavec učiteljica veščin
Petra Brdnik Juhart asistentka

 

Člani/ce katedre poučujejo na Oddelkih za razredni pouk, predšolsko vzgojo ter specialno in rehabilitacijsko pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

 

Na Oddelku za razredni pouk se izvajajo predavanja, seminarji in vaje na prvostopenjskem študijskem programu pri naslednjih predmetih:

 • Glasba;
 • Didaktika glasbene vzgoje I, II, III;
 • izbirni strokovni predmeti: Pevski zbor I, II, III;
 • izbirni strokovni predmeti: Instrumentalna igra I, II, III;
 • splošni izbirni predmeti: Slovenska ljudska glasbena dediščina I, II;
 • splošni izbirni predmeti: Zborovodstvo I, II.
 • splošni izbirni predmeti: Glasbena ustvarjalnost
 • D izbirni predmet: Ansambelska igra

 

Na drugostopenjskem magistrskem študijskem programu »Poučevanje«  se glasbeni predmeti izvajajo v okviru:

 • Interdisciplinarnega izbirnega modula: Učitelj raziskovalec
 • Strokovnega obveznega modula: Medpredmetno povezovanje
 • Strokovnega izbirnega modula: Izbrane teme iz didaktike glasbene vzgoje
 • Strokovnega izbirnega modula: Raziskovanje pri glasbeni vzgoji
 • Skupni izbirni modul: Glasbena ustvarjalnost z improvizacijo

 

Na drugostopenjskem magistrskem študijskem programu »Predšolska vzgoja«  se glasbeni predmeti izvajajo v okviru:

 • Strokovnega obveznega modula: Vzgoja skozi umetnost
 • Strokovnega izbirnega modula: Umetnost v kurikulu za vrtce

 

Na študijskem programu tretje stopnje »Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede« se glasbeni predmeti izvajajo v okviru:

 • Modula študijske smeri: Poučevanje na področju umetnosti I in II.

 

Glasbeni predmeti potekajo v okviru rednih in izbirnih vsebin. Študenti, ki izberejo predmete pevski zbor in zborovodstvo opravijo še 60 fakultativnih ur, zato dobijo po opravljenem študiju potrdilo za vodenje zbora v prvem triletju osnovne šole.

 

Na Oddelku za predšolsko vzgojo potekajo predavanja in vaje pri naslednjih predmetih:

 • Glasba;
 • Glasba v zgodnjem otroštvu;
 • izbirni predmet stroke: Komunikacija z glasbo

 

Na Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko potekajo predavanja in vaje pri naslednjih predmetih:

 • Učenje in poučevanje otrok s PP: glasbena vzgoja
 • strokovni izbirni predmet: Glasbene igrarije

 

Člani/ce katedre za glasbo in zborovodstvo delujejo na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem in umetniškem področju. S svojim delovanjem pokrivajo področja glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, glasbenopedagoške znanosti in publicistike. V tem okviru sodelujejo v programih dodiplomskega in podiplomskega študija ter stalnega strokovnega spopolnjevanja. Ob tem izdajajo učna (pisna in zvočna) gradiva in ostalo strokovno literaturo. Na umetniškem področju se uveljavljajo s pomembnimi skladateljskimi in izvajalskimi dosežki ter z refleksivnim pisanjem o glasbi. V domačem in mednarodnem prostoru delujejo v številnih strokovnih in umetniških odborih ter združenjih.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri