Računalništvo

Od temeljnih pedagoških predmetov študent spozna osnove pedagogike, didaktike, psihologije in sociologije, pedagoške metodologije, inkluzivne vzgoje in teorije vzgoje.

 

Predmetno področje računalništva obsega predmete, kot so uvod v računalništvo, uporaba programske opreme, uvod v programiranje, diskretne strukture, računalniška matematika, arhitekture računalniških sistemov, načrtovanje in uporaba IKT v računalništvu, verjetnostni račun in statistika, pogramiranje, algoritmi in podatkovne strukture, računalniške komunikacije, sistemska programska oprema, didaktika računalništva, uporaba računalnika v izobraževanju ter številni izbirni predmeti s področja računalništva in poučevanja računalništva.

Kakšen strokovni naslov pridobim?

Glede na izbrani predmetni področji študija z diplomo pridobiš naziv profesor/-ica izbranih predmetnih področij (matematike in računalništva, računalništva in tehnike, fizike in računalništva).

Kje se lahko zaposlim?

Po končanem magistrskem študiju na programu Predmetno poučevanje se lahko zaposliš kot učitelj/-ica dveh predmetov, za katera si se izobrazil/-a na prvostopenjskem študiju. Učiš lahko na osnovni šoli ali srednji šoli, na primer na srednji strokovni ali srednji oziroma nižji poklicni šoli.

 

Že po kočanem prvostopenjskem študiju pa se lahko zaposliš v založbah, različnih izobraževalnih ustanovah in v drugih podjetjih, ki se ukvarjajo z modernimi oblikami izobraževanja (na primer z računalniško podprtim izobraževanjem, s študijem na daljavo), ali v podjetjih, ki se ukvarjajo z razvojem in s trženjem programske opreme, saj je pomemben del dejavnosti takega podjetja tudi izobraževanje uporabnikov.

 

Temeljna pedagoška izobrazba, načrten pristop k reševanju problemov, hkrati pa dobro poznavanje sodobnih izobraževalnih tehnologij, ki jih pridobiš med študijem, so namreč več kot primerna osnova za tako delo.

 

Pa še nekaj: čedalje bolj se uveljavlja načelo vseživljenjskega učenja, ki pravi, da diploma ne pomeni konca učenja, ampak je le nekakšna vstopnica za nadaljnje izobraževanje. Zato vse več podjetij in ustanov zahteva kot pogoj za sprejem na delo samo univerzitetno diplomo, pri čemer smer študija ni pomembna. Naši diplomanti jo imajo, imajo pa tudi psihološka in pedagoška znanja, zato jih vse več dobi delo tudi na ta način.

Kje lahko nadaljujem študij?

Običajno nadaljevanje študija po prvi bolonjski stopnji je magistrski študij v programu Predmetno poučevanje. Vendar pa je bolonjski sistem študija zelo odprt. Med študijem na prvi stopnji so na voljo številni in raznoliki izbirni predmeti. S primerno načrtovanim študijem lahko diplomant/-ka pridobi zadostno število kreditov za vpis na drugostopenjski študij, tudi na drugih fakultetah, če je le-ta povezan z enim ali drugim izbranim predmetnim področjem oziroma z vzgojo in s poučevanjem.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri