Matematika

Od temeljnih pedagoških predmetov študent spozna osnove pedagogike, didaktike, psihologije in sociologije, pedagoške metodologije, inkluzivne vzgoje, teorije vzgoje.

 

Predmetno področje matematike obsega študij analize, algebre, geometrije, topologije, didaktike matematike, elementarne matematike, logike, diskretne in uporabne matematike ter številnih izbirnih predmetov s področja matematike in poučevanja matematike.

Kakšen izobrazbeni naziv pridobim?

Glede na izbrani predmetni področji študija z diplomo pridobiš naziv profesor/ica izbranih predmetnih področij (matematike in računalništva, matematike in tehnike, fizike in matematike).

Kje se lahko zaposlim?

Po končanem magistrskem študiju v programu Predmetno poučevanje se lahko zaposliš kot učitelj/-ica dveh predmetov, za katera si se izobrazil/-a na 1. in 2. stopnji študija. Učiš lahko na osnovni šoli ali tudi na srednji šoli, če na tej šoli predmeta nista maturitetna, na primer na srednji strokovni ali na srednji oziroma nižji poklicni šoli.

 

Že po končanem prvostopenjskem študiju pa se lahko zaposliš v založbah, različnih izobraževalnih ustanovah in v drugih podjetjih, ki se ukvarjajo z modernimi oblikami izobraževanja (na primer z računalniško podprtim izobraževanjem, s študijem na daljavo), ali (če je drugo predmetno področje študij računalništva) v podjetjih, ki se ukvarjajo z razvojem in s trženjem programske opreme, saj je pomemben del dejavnosti takega podjetja tudi izobraževanje uporabnikov.

 

Temeljna pedagoška izobrazba, načrtni pristop k reševanju problemov, hkrati pa dobro poznavanje sodobnih izobraževalnih tehnologij, ki jih pridobiš med študijem, so namreč več kot primerna osnova za tako delo.

 

Pa še nekaj: čedalje bolj se uveljavlja načelo vseživljenjskega učenja, ki pravi, da diploma ne pomeni konca učenja, ampak je le nekakšna vstopnica za nadaljnje izobraževanje. Zato vse več podjetij in ustanov zahteva kot pogoj za sprejem na delo samo univerzitetno diplomo, pri čemer smer študija ni pomembna. Naši diplomanti jo imajo, imajo pa tudi psihološka in pedagoška znanja, zato jih vse več dobi delo tudi na ta način.

Kje lahko nadaljujem študij?

Običajno nadaljevanje študija po prvi bolonjski stopnji je magistrski študij na programu Predmetno poučevanje. Vendar pa je bolonjski sistem študija zelo odprt. Med študijem na prvi stopnji so na voljo številni in raznoliki izbirni predmeti. S primerno načrtovanim študijem lahko diplomant/-ka pridobi zadostno število kreditov za vpis na drugostopenjski študij, tudi na drugih fakultetah, če je le-ta povezan z enim ali drugim izbranim predmetnim področjem oziroma z vzgojo in s poučevanjem. Študij se lahko nadaljuje tudi na doktorskem študijskem programu.

 

 

 

Raziskovanje

 

Na Pedagoški fakulteti deluje tudi Center za diskretno matematiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (CDM UL PeF). [več ...]

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri