Kemija

Program je namenjen izobraževanju učiteljev kemije z vezavo v osnovni šoli in srednjih šolah, kjer kemija ni maturitetni predmet. Z dodatnim izobraževanjem v kemijski stroki se lahko diplomanti usposobijo tudi za poučevanje kemije na srednjih šolah.

Trajanje študija

4 leta (8 semestrov)

Podatki o predmetniku

Predmetnik obsega tri vsebinske sklope predmetov: 1) skupne predmete, 2) predmete v okviru kemijskega sklopa in 3) predmete v okviru izbrane vezave z biologijo, s fiziko ali z gospodinjstvom.

 

V okviru kemijskega sklopa predmetnik vključuje naslednje predmete:

 

1. letnik:
Splošna kemija (10 KT)
Analizna kemija (5 KT)
Anorganska kemija (5 KT)
Informacijska orodja za pouk kemije (5 KT)

 

2. letnik:
Organska kemija (16 KT)
Eksperimentalno delo I (5 KT)
Didaktika kemije I (3 KT)

 

3. letnik:
Didaktika kemije II z učno prakso (8 KT)
Fizikalna kemija (5 KT)
Eksperimentalno delo II (6 KT)
Izbirni predmet stroke I (4 KT)

 

4. letnik:
Eksperimentalno in projektno delo (9 KT)
Vrednotenje znanja (4 KT)
Osnove kemije okolja (3 KT)
Izbirni predmet stroke I (4 KT)

 

IZBIRNI PREDMETI STROKE:
Strokovna angleščina za kemike, naravne spojine v živih sistemih, organska analiza in spektroskopija, bioanorganska kemija, strukturna kemija, razvoj kemije, energija v procesu – fizikalno-kemijski pristop, pregled tehnologij.

 

Izvedba predmetov temelji na sodobnih pedagoških pristopih, ki so podprti z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in vključujejo aktivno delo študentov, npr. prek eksperimentalnega dela v laboratoriju, priprave samostojnih nastopov, skupinskega in projektnega dela, e-učenja ipd.

 

Zaključek študija in strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant/-ka

Študent konča študij z diplomskim projektom in pridobi naslov:
profesor/-ica biologije in kemije oz.
profesor/-ica fizike in kemije oz.
profesor/-ica gospodinjstva in kemije.

 

Po končani 1. stopnji lahko diplomanti, ki želijo poučevati, nadaljujejo študij na 2. stopnji.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri