Novica

Objavljeno: 07. 10. 2017 ob 10:49    Starost: 3 leto

Nova številka revije Revije Centra za študij edukacijskih strategij (CEPS)

Obveščamo o izidu nove številke revije Revije Centra za študij edukacijskih strategij (CEPS) (let. 7, št. 3, 2017), ki izhaja na Pedagoški fakulteti UL.

V tokratni fokusni številki na temo Raziskovalne ugotovitve in izzivi za razvijanje kritičnega mišljenja lahko berete:

 

Fokus

What is Needed to Develop Critical Thinking in Schools?

Kaj je potrebno za razvoj kritičnega mišljenja v šoli?

Lidija Radulović in Milan Stančić

 

Project Activities and Encouraging Critical Thinking: Exploring Teachers’ Attitudes

Projektno učno delo in spodbujanje kritičnega mišljenja: raziskovanje stališč učiteljev

Petra Pejić Papak, Lidija Vujičić in Željka Ivković

 

Critical Thinking as a Dimension of Constructivist Learning: Some of the characteristics of Students of Lower Secondary Education in Croatia

Kritično mišljenje kot dimenzija konstruktivističnega učenja: nekatere značilnosti učencev predmetne stopnje osnovne šole na Hrvaškem

Tomislav Topolovčan in Milan Matijević

 

Critical Reflection in the Professional Development of Teachers: Challenges and Possibilities

Kritična refleksija v profesionalnem razvoju učiteljev: izzivi in možnosti

Marjeta Šarić in Barbara Šteh

 

Encouraging Reflection and Critical Friendship in Preservice Teacher Education

Spodbujanje refleksije in kritičnega prijateljstva v začetnem izobraževanju učiteljev

Branko Bognar in Irena Krumes

 

Towards Professionalism in Music: Self-assessed Learning Strategies of Conservatory Music Students

Na poti k profesionalnosti v glasbi: samoocenjevanje učnih strategij študentov konservatorija za glasbo

Esa Virkkula in Säde-Pirkko Nissilä

 

Varia

Parental Involvement as a Important Factor for Successful Education

Vključevanje staršev kot pomemben dejavnik uspešnega izobraževanja

Maša Đurišić in Mila Bunijevac

 

The Pluralisation of Family Life: Implications for Preschool Education

Pluralizacija družinskega življenja: implikacije za predšolsko vzgojo

Mojca Kovač Šebart in Roman Kuhar

 

Recenziji knjižnih del

Jonathan Bergmann and Aaron Sams, Flipped Learning: Gateway to Student Engagement, International Society for Technology in Education: Eugene, Oregon and Washington, DC, 2014; 169 pp.: ISBN 978-1-56484-344-9

Romina Plešec Gasparič

 

David Mitchell, Diversities in Education: Effective Ways to Reach All Learners, Routledge: Abingdon, New York, 2016; 336 pp.: ISBN 9781138924703

Nika Šušterič

 

Prispevki so v celoti dostopni na spletni strani revije: http://www.cepsj.si/doku.php?id=sl:cepsj.

 

Vljudno vabljene, vabljeni branju.


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri