Novica

Objavljeno: 31. 07. 2017 ob 07:12    Starost: 3 leto

Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi na področju vzgoje in izobraževanja - drugo obvestilo

Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (CRSN) organizira

 

2. mednarodno strokovno-raziskovalno srečanje – konferenco

21. in 22. septembra 2017

 

 

Vabljeni so posamezniki in ustanove s področja obravnave nadarjenih, Točke za nadarjene v okviru Evropske mreže za nadarjene (ETSN) ter vzgojitelji, učitelji, profesorji mentorji in raziskovalci, ki se pri svojem delu srečujejo z nadarjenimi in bi radi izenjali izkušnje na tem področju ter pridobili nova znanja in poznanstva.

 

Cilji konference so:

-          Predstavitve posameznih ustanov – Točk za nadarjene v okviru Evropske mreže za nadarjene (ETSN) ter njihove prakse in izzivov dela z nadarjenimi.

-          Izmenjava izkušenj in strokovnih znanj ter raziskovalnih idej na področju prepoznavanja, spodbujanja oziroma dela z nadarjenimi na nacionalni in mednacionalni ravni ter na različnih področjih, npr. naravoslovje, družboslovje, humanistika, matematika, umetnost, šport, računalništvo, tehnika…

-          Spoznavanje in povezovanje ustanov s podobnimi strokovnimi oz. raziskovalnimi interesi.

-          Kultiviranje učeče se skupnosti strokovnjakov za kakovostno poučevanje na osnovi spodbujanja učnih potencialov nadarjenih.

 

Program:

Četrtek, 21. 9. 2017

8.00 – 8.45

Zbiranje udeležencev in registracija

9.00 – 9.20

Otvoritev konference

-          Kulturni program:

prof. dr. Črtomir Frelih, prof. dr. Barbara Siherl Kafol, doc. Alenka Vidrih

-          Uvodni pozdravi:

izr. prof. dr. Mojca Juriševič, predstojnica CRSN UL PEF

izr. prof. dr. Janez Vogrinc, dekan UL PEF

ga. Csilla Fuszek, sekretarka Evropske mreže za podporo nadarjnim (ETSN)

9.20 – 10.05

dr. Fani Nolimal, ZRSŠ (plenarno predavanje):

UČNO OKOLJE ZA NADARJENE: DIDAKTIČNI PRISTOPI IN STRATEGIJE

10.05 – 10.30

Odmor in druženje

10.30 – 12.30

Predstavitve z diskusijo – individualni prispevki v tematskih sekcijah (koordinatorji: doc. dr. Boštjan Kuzman, izr. prof. dr. Vesna Ferk Savec, izr. prof. dr. Mojca Juriševič, doc. dr. Darija Skubic, doc. dr. Maja Umek)

Začetek dela na tekmovalnem projektu »24NADur« – nadarjeni dijaki iz Točk za nadarjene v okviru CRSN v sodelovanju s študenti UL PEF (koordinira: izr. prof. dr. Gregor Torkar)

12.30 – 13.30

Kosilo v fakultetni restavraciji

13.30 – 14.15

Predstavitve posterjev ob kavi

14.30 – 15.15

prof. dr. Heidrun Stoeger, Universität Regensburg; South German Talent Centre (plenarno predavanje / plenary talk):

ONLINE MENTORING AS AN EXTRACURRICULAR MEASURE TO ENCOURAGE TALENTED GIRLS IN STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS)

15.15 – 16.45

Okrogla miza: RAZISKOVANJE Z NADARJENIMI

Sodelujoči: Točke za nadarjene v okviru CRSN; koordinira: prof. dr. Mojca Čepič

 

Petek, 22. 9. 2017

8.00 – 8.45

Zbiranje udeležencev in registracija

9.00 – 9.45

dr. Margaret Sutherland, University of Glasgow (plenarno predavanje/plenary talk):

STARTING STRONG: WHAT DOES THIS MEAN FOR YOUNG GIFTED LEARNERS?

9.45 – 10.00

-          Kulturni program:

prof. dr. Črtomir Frelih, prof. dr. Barbara Siherl Kafol, doc. Alenka Vidrih

10.00 – 10.45

dr. Colm O'Reilly, Centre for Talented Youth Ireland; CTY Talent Centre (plenarno predavanje/plenary talk):

CASE STUDY OF A UNIVERSITY BASED PROGRAMME FOR GIFTED STUDENTS: CTY IRELAND

10.45 – 11.15

Odmor in druženje

11.15 – 12.45

Predstavitve z diskusijo – individualni prispevki v tematskih sekcijah (koordinatorji: doc. dr. Boštjan Kuzman, izr. prof. dr. Vesna Ferk Savec, izr. prof. dr. Mojca Juriševič, doc. dr. Darija Skubic, doc. dr. Maja Umek)

Predstavitve projektnih izdelkov »24NADur« in ocenjevanje – nadarjeni dijaki iz Točk za nadarjene v okviru CRSN (koordinira: izr. prof. dr. Gregor Torkar)

12.45 – 13.45

Kosilo v fakultetni restavraciji

14.00 – 14.45

dr. Željko Rački, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Talent Point (plenarno predavanje/Plenary talk):

GIFTED EDUCATION AND THE STRUCTURE OF CREATIVE BEHAVIOR

14.45 – 15.45

Okrogla miza: NADARJENI O IZOBRAŽEVANJU NADARJENIH

Sodelujoči: Točke za nadarjene v okviru CRSN; koordinira: izr. prof. dr. Gregor Torkar

Razglasitev zmagovalne ekipe na tekmovalnem projektu »24NADur«

 

Kotizacija za udeležbo na dvodnevnem posvetu je ob zgodnji prijavi za udeležence iz Točk za nadarjene 40 EUR, za vse ostale udeležence 80 EUR. Po 3. juliju bo kotizacija enotna, in sicer 100 EUR. V kotizacijo so všteti osnovni stroški posveta (pogostitev med odmori, kosilo, gradivo). Študenti, upokojenci in brezposelni so oproščeni kotizacije.

 

Kotizacijo lahko poravnate na račun TRR SI56 0110 0603 0706 731 (sklic SI00 291254) oz. nam pošljete podatke za izdajo računa po e-pošti crsn@pef.uni-lj.si ali na naslov CRSN, Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Prijave na konferenco sprejemamo preko spletne povezave: https://www.1ka.si/a/119672

 

Vse zainteresirane vabimo, da se konference aktivno udeležijo in predstavijo svoje delo in izkušnje. Jezik konference je slovenski in angleški. Plenarna predavanja ne bodo prevajana, po potrebi bodo prevajane predstavitve prispevkov v tematskih sekcijah.

 

Do 30. 6. 2017 še sprejemamo prijave za posterje - prijavo naslova in kratek povzetek vsebine posterja (100–150 besed), v slovenskem in angleškem jeziku, in sicer preko spletne povezave: https://www.1ka.si/a/120362. Vsi aktivni udeleženci bodo prejeli potrdilo o aktivni udeležbi na mednarodni konferenci, ki se točkuje po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS št. 54/2002 in dopolnitve).

 

V soboto, 23. 9., bo organizirana strokovna ekskurzija v Škocijanski zatok pri oz. pred Koprom, s prijetnim druženjem na slovenski obali, v sodelovanju s Točko za nadarjene: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Prijave sprejemamo na: https://www.1ka.si/a/132673

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: crsn@pef.uni-lj.si oz. po telefonu 01 5892 353.

Spremljajte nas na naslovu: https://www.pef.uni-lj.si/crsn.html

 

 

Vabimo Vas, da na konferenci predstavite svoje delo ter izkušnje na področju obravnave nadarjnih ter postanete del strokovne in učeče se skupnosti v okviru Evropske mreže za podporo nadarjenim (ETSN).

Vse Točke za nadarjene še posebej vljudno vabimo, da svoje delovanje predstavijo v obliki posterja, ki bo predstavljen v okviru spoznavanja in sodelovanja znotraj mreže.

 

Pričakujemo udeležbo kolegic in kolegov iz Slovenije ter drugih evropskih držav oziroma Centrov in Točk za nadarjene.

 

V imenu Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in CRSN Vas lepo pozdravljava in se veseliva srečanja z Vami,

 

 

 

 

izr. prof. dr. Mojca Juriševič, predstojnica CRSN                      

 

izr. prof. dr. Janez Vogrinc, dekan UL PEF


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri