Novica

Objavljeno: 01. 12. 2017 ob 15:04    Starost: 3 leto

Dosežki sodelavcev UL PEF: mednarodne objave

Naslovnica revije

Kolega Primož Šparl je skupaj s sodelavcem (Potočnik, P.) v mednarodni reviji Discrete Mathematics (WOS: IF 0.639, PQ - mathematics; 159/311; četrtina: 3) objavil članek z naslovom On the radius and the attachment number of tetravalent half-arc-transitive graphs.

 

Pri študiju strukturnih lastnosti grafov stopnje 4, ki dopuščajo poltranzitivno delovanje grupe avtomorfizmov (torej vozliščno in povezavno tranzitivno, ne pa ločno tranzitivno) so se kot zelo pomemben koncept izkazali tako imenovani alternirajoči cikli in dva parametra, ki ju lahko v zvezi s tem definiramo. Gre za tako imenovani radij (polovica dolžine alternirajočih ciklov) in spojno število (velikost preseka dveh takih ciklov). Iz same definicije je jasno razvidno, da spojno število deli dvakratnik radija. Empirični podatki pa nakazujejo, da morda velja celo več. Zdi se namreč, da pri grafih, pri katerih tudi celotna grupa simetrij deluje poltranzitivno, spojno število deli tudi radij. V pričujočem članku ​obravnavamo ta presenetljiv pojav in dokažemo rezultate, ki podajo delni odgovor na vprašanje, ali to dejansko velja za celotno družino poltranzitivnih grafov stopnje 4.

 

ČESTITAMO!                             December 2017


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri