Novica

Objavljeno: 14. 11. 2019 ob 09:26    Starost: 243 dni

Delavnica/ Workshop: How to make presentations in science more engaging_28.11.2019

Namen delavnice How to make presentations in science more engaging je predstaviti smernice za učinkovito predstavitev od začetne ideje, analognega načrtovanja, izdelave in oblikovanja do izvedbe, ki navdušuje in angažira občinstvo. Koncept delavnice temelji na tako imenovanem »predstavitvenem trikotniku«, kjer je za uspešno predstavitev potrebno posvetiti enako mero pozornosti vsebini, oblikovanju in nastopu. Po krajšem interaktivnem predavanju na začetku bodo udeleženci delavnice dobili priložnost, da v parih ali skupinah uporabijo teoretično znanje še v praksi. Udeleženci bodo preko drugačnega pristopa, novega materiala in virov pridobili novo znanje o dobrih in slabih predstavitvenih praksah, o katerih bodo lahko najprej razmišljali in jih kasneje tudi uporabili v svojih znanstvenih predstavitvah.  

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku v izvedbi mag. Barbare Luštek Preskar.

The aim of the workshop How to make presentations in science more engaging is to present the guidelines for an effective presentation from its initial idea, analogue planning, drafting, building and designing, to a delivery that impresses and interacts with the audience. The focus is on the so-called “presentation triangle”, where a successful presenter gives the same amount of attention to the content, design and delivery of the presentation. After each input, the workshop participants will be given the opportunity to apply the presented aspect in practice either in pairs or groups. Using a different approach, new material and resources, the participants will go home with some new know-how regarding good as well as bad presentation practices that they will be able to first contemplate upon and later also apply in their own scientific presentations.

Workshop held in English will be conducted by mag. Barbara Luštek Preskar.

 

 

28.11.2019, 13.00

 

Rektorat UL (Soba rektorjev, 1 nad.)

UL Rectorate (Rectors room, 1st floor), Kongresni trg 12, Ljubljana

 

Prijava na dogodek // Registration

(število prostih mest je omejeno)

(number of participants is limited)

 

! Na delavnico prinesite svoje prenosnike in USB ključ // Bring your laptops and USB key to the workshop

 

 

 

Program:

13:00–14:00

Uvod v delavnico in prvi del interaktivnega predavanja na temo »VSEBINA«
Praktični del delavnice (delo v parih ali skupinah), kjer se udeleženci na dano temo pripravijo z vidika strukture vsebine

14:00–14:30

Drugi del interaktivnega predavanja na temo »OBLIKA« I.

14.30-14.45

Odmor

14.45-15.15

Praktični del delavnice, kjer udeleženci na že znano temo začnejo »analogno« snovati predstavitev II.

15:15–16:15

Tretji del interaktivnega predavanja na temo »NASTOP«
Praktični del delavnice, kjer udeleženci zaključijo s pripravo predstavitve z izdelavo prosojnic

 

Zaključek

 

Programme:

13:00–14:00

Introduction to workshop and input on the first constituent element of the presentation triangle “CONTENT”
Practical part (work in pairs or groups) with participants preparing themselves on a given topic from the viewpoint of CONTENT of their presentations

14:00–14:30

Input on the second constituent element on the presentation triangle “DESIGN” I.

14.30-14.45

Coffee break

14.45-15.15

Practical part with participants starting analogue planning of their presentations on an already known topic II.

15:15–16:15

Input on the second constituent element on the presentation triangle “DELIVERY”
Practical part with participants focusing on the final preparation stage by elaborating slides

 

Wrap-up

 

 

 


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri