Novica

Objavljeno: 04. 11. 2019 ob 11:32    Starost: 248 dni

INOVUP usposabljanja - vabilo

Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.

 

PRENOS ZNANJA MULTIPLIKATORJEV:

Visokošolski učitelji in sodelavci, ki se kot multiplikatorji usposabljajo v tujini, izvedejo po svoji vrnitvi na domači instituciji prenos znanja in dobrih praks iz mednarodnega okolja v slovenski visokošolski prostor. Za ogled napovedanih dogodkov kliknite prihajajoči prenosi znanj multiplikatorjev.

 

 

8. november 2019

Visokošolski pristopi poučevanja v Italiji – refleksija multiplikatorske izkušnje

dr. Nina Lovec, lektor

FTŠ Turistica UP

 

 

 

 

PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA:

Na usposabljanja se lahko prijavite s klikom na posamezni naslov v spodnjem nizu, kjer najdete povezavo do e-prijavnic na usposabljanja.

 

ORGANIZATOR

TERMIN

NASLOV

IZVAJALEC/KA

LOKACIJA

 

7. november 2019

Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente z gibalnimi ovirami in dolgotrajnimi boleznimi

izr. prof. dr. Tjaša Filipčič

PEF UL

 

8. november 2019

Snovalsko razmišljanje (design thinking) v visokošolskem prostoru

doc. dr. Stanislav Avsec,
asist. Veronika Šuligoj

PEF UL

 

8. november 2019

Internacionalizacija visokošolskega kurikuluma

izr. prof. dr. Stanko Pelc

PEF UPR

 

8. november 2019

Kaj spodbuja in kaj ovira visokošolske učitelje pri inoviranju poučevanja

prof. ddr. Barica Marentič Požarnik,
dr. Andreja Lavrič

FF UL

 

8. november 2019

Uporaba novih učnih oblik, metod, pristopov v luči kakovosti visokošolskega študija

izr. prof. dr. Tadej Vidmar

FF UL

 

14. november 2019

Multiplikacijski učinki usklajevanja interesov študentov, delodajalcev, profesorjev

izr. prof. dr. Drago Bokal

FNM UM

 

15. november 2019

Inovativna in fleksibilna učna okolja v visokem šolstvu za vzpostavljanje personalizirane učne interakcije

izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

PEF UPR

 

15. november 2019

Kako sestaviti dobra vprašanja izbirnega tipa v naravoslovnih študijskih programih?

izr. prof. dr. Andraž Stožer,
izr. prof. dr. Sara Tement

FF UM

 

15. november 2019

Spodbujanje študentov h kakovostnemu samostojnemu študiju

red. prof. ddr. Barica Marentič Požarnik

FF UL

 

16. november 2019

Odnosna komunikacija I - podlaga za inovativno poučevanje na visokošolski ravni

dr. Andreja Lavrič

FF UL

 

21. november 2019

Načrtovanje pedagoškega procesa in priprava na predavanje in vaje

red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

REGIJSKO ŠTUDIJSKO SREDIŠČE V CELJU

 

22. november 2019

Vključevanje študentov v preverjanje in ocenjevanje znanja

izr. prof. dr. Petra Dolenc,
dr. Ana Bardorfer, asist.

PEF UPR

 

29. november 2019

Praktična uporaba snovalskega razmišljanja (design thinking) kot problemskega pristopa

doc. dr. Stanislav Avsec,
asist. Veronika Šuligoj

PEF UL

 

29. november 2019

Podporne strategije vključevanja študentov s posebnimi potrebami in posebnimi statusi v proces visokošolskega izobraževanja

doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday,
dr. Karmen Drljić, viš. pred.

PEF UPR

 

29. november 2019

Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih programih

doc. dr. Andrej Naterer

FF UM

 

4. december 2019

Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)

doc. dr. Milena Košak Babuder,
asist. dr. Suzana Pulec Lah

PEF UL

                                                                                                                                                       

Vljudno vabljeni k udeležbi!

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

www.eu-skladi.si


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri