Novica

Objavljeno: 24. 10. 2019 ob 11:32    Starost: 260 dni

Izid dveh novih publikacij - Založba UL Pedagoške fakultete

Obveščamo o dveh knjižnih novostih Založbe UL Pedagoške fakultete.

 

Nakup publikacij je mogoč v knjižnici UL PEF ali preko spletne prodaje http://www.pef.uni-lj.si/publikacije/

 

KEMIJSKE OSNOVE NARAVOSLOVJA Z NAVODILI ZA LABORATORIJSKE VAJE

Avtorja: Iztok Devetak in Miha Slapničar

 

            Učbenik “Kemijske osnove naravoslovja z navodili za laboratorijske vaje”, je namenjen študentkam in študentom razrednega pouka ter učiteljicam in učiteljem, ki razredni pouk ter tudi ostale naravoslovne predmete že poučujejo. V učbeniku so poleg laboratorijskih vaj podane temeljne teoretične osnove, ki so potrebne za razumevanje izvedbe in ugotovitev pri posameznem poskusu. Učbenik obsega deset laboratorijskih vaj s področja splošne in anorganske ter tudi organske kemije. V sklopu vsake laboratorijske vaje so zbrani poskusi, ki jih lahko učitelji tako razrednega pouka, kot tudi učitelji naravoslovnih predmetov uporabijo pri svojem poučevanju. Zbrani poskusi so primerni tako za samostojno eksperimentalno delo učencev in učenk, kot tudi za demonstracijsko izvedbo učitelja.

 

Ključne besede:

naravoslovje, kemija, laboratorijske vaje, učitelji razrednega pouka, učitelji naravoslovnih predmetov, eksperimentalno delo

 

IZBRANE TEME IZ OSNOV MATEMATIKE

Avtorja: Eva Horvat in Luka Boc Thaler

 

            Knjiga je v osnovi namenjena bodočim pedagogom, ki bodo (med drugim) poučevali matematiko. Njen namen je obravnava izbranih matematičnih tem, katerih poznavanje in razumevanje je za bodočega pedagoga pomembno in koristno: osnove logike, teorije števil, teorije množic, kombinatorike, verjetnosti, obdelave podatkov in nekaj izbranih tem iz geometrije. Način obravnave je primeren in dosegljiv tudi za druge bralce, npr. dijake gimnazij, ki jih matematika zanima in veseli.

V vsakem od prvih desetih poglavij so najprej na kratko predstavljeni osnovni pojmi in rezultati, ki zadevajo obravnavano temo, nato je predstavljenih nekaj konkretnih primerov nalog s podrobno opisanim postopkom reševanja takšnih nalog in problemov, ob koncu poglavja pa sledi še nabor nalog, ki so namenjene bralcu. Rešitve le-teh so zbrane v enajstem poglavju knjige.

 

Ključne besede:

matematika, učitelji matematike, študenti matematike, naloge iz matematike

 


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri