Novica

Objavljeno: 04. 10. 2019 ob 09:35    Starost: 146 dni

Izzid monografij dr. Vesne Ferk Savec in dr. Jožeta Ruglja

Univerza v Ljubljani je izdala znanstveni monografiji Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu” ter “Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike”, ki sta ju uredila prof. Vesna Ferk Savec in prof. Jože Rugelj s Pedagoške fakultete UL.

 

V monografijah so zbrani prispevki visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev z Univerze v Ljubljani, ki pri svojem delu uporabljajo inovativne didaktične pristope za izboljšanja kakovosti študijskega procesa z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. Avtorji so predstavili trenutno stanje in proces posodabljanja pedagoškega procesa v visokošolskem izobraževanju na UL z uporabo aktivnih oblik učenja in IKT ter evalvirali učinkovitost tega procesa na osnovi mnenj vseh deležnikov. Opisali so tudi predloge za izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja na predmetnih področjih kemija, biologija, fizika, matematika, računalništvo in informatika, tehnika, varstvo okolja, poučevanje tujih jezikov, likovno in glasbeno izobraževanje ter šport.

 

Uporaba v obeh monografijah zbranih in predstavljenih izkušenj ter zavedanje, da morajo biti pri posodabljanju študijskega procesa vedno v ospredju potrebe študentov in doseganje zastavljenih učnih ciljev, bodo bralcem monografij pomagali pri posodabljanju in izboljševanju učnega procesa tako, da bo pot do znanja za študente lažja in bolj učinkovita.

 

 


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri