Novica

Objavljeno: 10. 09. 2019 ob 11:26    Starost: 266 dni

Odprt razpis: štipendije za obisk pri nosilcih projektov ERC (rok 7.11.2019)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila razpis za ŠTIPENDIJE ZA OBISK PRI NOSILCIH PROJEKTOV ERC. Gre za shemo financiranja gostovanja slovenskih raziskovalcev in raziskovalk, bodočih prijaviteljev ERC projektov, pri nosilcih projektov ERC (Evropskega znanstvenega sveta) »ERC Fellowship to Visit ERC Grantee«. Agencija bo gostujočim raziskovalcem/raziskovalkam v okviru javnega razpisa so-financirala nadomestilo za delo v tujini (stroške nastanitve, prevoza in prehrane med delom v skupnem znesku 1.600 EUR mesečno, pomnoženo s korekcijskim faktorjem življenjskih stroškov za državo gostovanja. Okvirna višina sredstev razpisa za leto 2020 je 240.000 evrov.

 

NAMEN RAZPISA:

NOVOST! Minimalno obdobje gostovanja je z letošnjim razpisom EN mesec in ne TRI.

Namen sheme je so-financiranje 1-6 mesečna raziskovalnega obiska/gostovanja pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo ERC projekte (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. ERC Fellowship nudi možnost kratkotrajnega sodelovanja v ERC projektu ter predvsem pridobitev veščin in kompetenc za razvoj, prijavljanje, vodenje in izvajanje lastnega ERC projekta. CILJ in POGOJ sheme je torej obvezna prijava znanstvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, vendar znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja.

 

POSTOPEK PRIJAVE:

Raziskovalna organizacija, ki je prijavitelj na javni razpis (raziskovalec izpolni prijavo, podpisnik je rektor), je hkrati raziskovalna organizacija, preko katere se gostujoči raziskovalec prijavi na razpis ERC po zaključku gostovanja, kot izhaja iz 3. točke javnega razpisa. Prijavitelj se pisno obveže, da se bo gostujoči raziskovalec prijavil na razpis ERC znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključenem gostovanju. V nasprotnem primeru bo agencija skladno s pogodbo zahtevala vrnitev vseh že izplačanih sredstev.

 

Prijava mora obvezno vsebovati:

a.      Osnutek dispozicije znanstvenoraziskovalnega projekta v slovenskem in angleškem jeziku v predpisanem formatu, s katero bo gostujoči raziskovalec kandidiral na bodočem razpisu ERC. Dolžina osnutka dispozicije je največ 15 strani za posamezno jezikovno različico. Pripadajoče tabele, grafe in ostale vizualne elemente je v prijavni vlogi mogoče priložiti kot datoteko, a največ na petih straneh ter v pdf obliki;

b.      Izjavo gostujočega raziskovalca, da bo ob prijavi na razpis ERC izpolnjeval pogoje razpisa, na katerega se bo prijavil: erc.europa.eu;

c.       Izjavo prijavitelja in gostujočega raziskovalca, da se bo slednji po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC, kot izhaja iz 2. odstavka 3. točke javnega razpisa;

d.      Življenjepis - Curriculum Vitae – ki izkazuje skladnost po kriteriju ocenjevanja znanstvene odličnosti gostujočega raziskovalca, kot sledi iz 8.b. točke javnega razpisa. Format življenjepisa se mora skladati z navodili ERC: erc.europa.eu;

e.      Pismo podpore vodje ERC projekta s predpisanimi vsebinskimi elementi:

·         seznanjenost vodje ERC projekta s pogoji pobude ERC Fellowship,

·         seznanjenost vodje ERC projekta z dispozicijo gostujočega raziskovalca,

·         strokovno mnenje vodje ERC projekta glede osnutka dispozicije gostujočega raziskovalca (opis prednosti in pomanjkljivosti ter potencial za uspeh na razpisu ERC),

·         opis načrta vključitve gostujočega raziskovalca v skupno delo na projektu;

f.        Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev.

 

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE NA ARRS je 7.11.2019

 

Cel razpis je objavljen tukaj: http://www.arrs.si/sl/medn/ERCFellowship/razpisi/19/razpis-ERC-2020.asp

 

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom:

Bojan Volf

(01) 400 5973 vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po e-pošti: bojan.volf@arrs.si.

 

 


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri