Novica

Objavljeno: 21. 08. 2019 ob 09:58    Starost: 2 leto

INOVUP usposabljanja - vabilo

Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.

 

VABILO NA NACIONALNI POSVET PROJEKTA INOVUP:

Posvet z naslovom Kaj potrebuje visokošolski učitelj za pedagoško odličnost? bo potekal 25. septembra 2019 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Program bo na voljo mesec dni pred dogodkom, ko bodo odprte tudi prijave na posvet.

 

 

PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA:

Na usposabljanja se lahko prijavite s klikom na posamezni naslov v spodnjem nizu, kjer najdete povezavo do e-prijavnic na usposabljanja.

 

ORGANIZATOR

TERMIN

NASLOV

IZVAJALEC/KA

LOKACIJA

 

28. avgust 2019

Razvijanje ustvarjalnosti v visokošolskem izobraževanju

doc. dr. Jerneja Žnidaršič

PEF UM

 

29. avgust 2019

Razvijanje pedagoških, socialno – emocionalnih kompetenc študentov v procesu visokošolskega izobraževanja

izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše

PEF UM

 

2. september 2019

Samopredstavitev in kulturna identiteta

doc. dr. Neva Čebron
Sophie Burton

FHŠ UPR

 

5. september 2019

 

Prilagodljivost in prepoznavanje obnašanjskih vzorcev

doc. dr. Neva Čebron
Sophie Burton

FHŠ UPR

 

6. september 2019   

Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvu

izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc doc. dr. Borut Mikulec

FF UL

 

6. september 2019

„Soba za pobeg“ kot izobraževalna metoda

prof. dr. Maja Stojanović

FNM UM

 

9. september 2019

Zavzeti učitelji – zavzeti študenti? Spodbujanje zavzetosti študentov za študij

izr. prof. dr. Katja Košir

FF UM

 

9. september 2019

Kulturne razlike pri pisnem izražanju

doc. dr. Neva Čebron
Sophie Burton

FHŠ UPR

 

12. september 2019

Vplivi sodobne generacije študentov na načrtovanje inovativnih pristopov k visokošolskemu izobraževanju

doc. dr. Vesna Vuk Godina

FF UM

 

17. september 2019 

Preverjanje in ocenjevanje kot podpora kakovostnemu učenju

rof. ddr. Barica Marentič Požarnik

FF UL

 

18. september 2019

Učenje z raziskovanjem v naravoslovnem, tehničnem in matematičnem visokošolskem izobraževanju

doc. dr. Jerneja Pavlin
viš. pred. dr. Ana Gostinčar Blagotinšek
izr. prof. dr. Dušan Krnel

PEF UL

 

19. september 2019

Skupinsko delo v visokošolskem izobraževanju

red. prof. dr. Janica Kalin

FF UL

 

19. september 2019

Poučevanje za aktiven študij

izr. prof. dr. Barbara Šteh

FF UL

 

19. september 2019

Problemsko učenje v sodelovalnih učnih okoljih

izr. prof. dr. Alenka Lipovec

PEF UM

 

 

Vljudno vabljeni k udeležbi!

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

http://www.eu-skladi.si


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri