Novica

Objavljeno: 11. 10. 2021 ob 16:14    Starost: 14 dni

Razpis volitev v Študentski svet PEF za študijsko leto 2021/2022

V skladu s 34. členom Statuta Univerze v Ljubljani in 10. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani ter v skladu s pozivom rektorja Univerze v Ljubljani se razpiše volitve v Študentski svet Pedagoške Fakultete (v nadaljevanju: ŠS PEF).

 

ŠS PEF sestavlja petindvajset (25) članov/-ic. Študentski svet sestavljajo predstavniki študijskih programov Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete prve, druge in tretje stopnje, rednega in izrednega študija.Za člana/članico Študentskega sveta PEF lahko kandidira vsak študent/študentka PEF (rednega ali izrednega študija), ki ima v tem študijskem letu status študenta/študentke.

 

Razpis volitev v ŠS PEF za študijsko leto 2021/22 se javno objavi 11. 10. 2021 na oglasni deski in spletni strani fakultete.

 

Vlaganje kandidatur bo potekalo od 12. 10. 2021 do 19. 10. 2021. Kandidature morajo vsebovati ime in priimek kandidata/-ke, univerzitetna digitalna identiteta, stalni in začasni naslov, telefonsko številko, datum in lastnoročni ali digitalni podpis kandidata/-tke. Vloge za kandidature, ki jih dobite na spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/1258.html , lahko oddate elektronsko (digitalno podpisano na: tajnistvo@pef.uni-lj.si ) ali osebno ali pošljete po pošti v tajništvo dekanata Pedagoške fakultete UL, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana. Kandidatura oddana osebno ali po pošti mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Za Volilno komisijo Pedagoške fakultete, kandidatura za izvolitev v Študentski svet PEF. Ne odpiraj!«.

 

Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani je dostopen TUKAJ.

 

Volitve bodo v skladu z določbo 4. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani izvedene na daljavo, v elektronski obliki, z uporabo elektronske aplikacije Simply Voting.

 

Volitve bodo potekale v ponedeljek, 15. novembra 2021, med 9. in 16. uro, v skladu z navodili, ki bodo pripravljena naknadno in javno objavljana.


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri