Novica

Objavljeno: 14. 09. 2021 ob 09:25    Starost: 14 dni

Pripovedovanje zgodbic za mlajše učence angleščine kot tujega jezika na temo novoletnih praznovanj

Obveščamo vas, da je bila Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani uspešna na razpisu ameriškega veleposlaništva v Sloveniji s projektom "Storytelling for EFL young learners: Holiday Celebrations" (STEFL) oz. pripovedovanje zgodbic za mlajše učence angleščine kot tujega jezika na temo novoletnih praznovanj. V sklopu projekta bo v mesecu oktobru izšla slikanica – avtorsko delo študentov naše fakultete z osmimi zgodbicami v angleščini, ki so jih napisali študenti prvostopenjskega študijskega programa razredni pouk. Zgodbice bodo pospremljene z ilustracijami osmih študentov likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V novembru in decembru 2021 bodo študentje v sklopu kratkih delavnic svoje zgodbice tudi predstavili najmlajšim učencem na osnovnih šolah po Sloveniji. Študenti bodo tako pridobili prve izkušnje pri pripovedovanju zgodbic v tujem jeziku ter hkrati pri učencih krepili interes za učenje angleščine. Dodana vrednost projekta pa je tudi razvijanje medkulturnosti pri mlajših učencih, saj so besedila in dejavnosti, ki jih bodo pripravili študenti v okviru bralnih delavnic, napisana na način, da poudarjajo različne vidike novoletnih praznikov v Sloveniji in v ZDA. 

 

Koordinatorici projekta sta Tjaša Dražnik in Tina Matić, asistentki za angleščino v izobraževanju, strokovno podporo pri izvajanju nalog projekta pa nudijo prof. dr. Karmen Pižorn, izr. prof. dr. Jurij Selan, doc. dr. Mateja Dagarin Fojkar in prof. dr. Milena Mileva Blažić. Projekt traja od 1.6.2021 do 31.12.202, finančno pa ga podpira ameriško veleposlaništvo v okviru programa Cultural Grants Program, ki spodbuja tovrstne kulturne in izobraževalne projekte, namenjene krepitvi vezi med ZDA in Slovenijo.


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri