Novica

Objavljeno: 09. 09. 2021 ob 09:46    Starost: 18 dni

Znanstveno popoldne UL PEF - izr. prof. Brina Jež-Brezavšček: Dan glasbe v Dragi.

Vabimo vas na Znanstveno popoldne Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete v študijskem letu 2020/21, ki bo v Zoom predavalnici, 15. septembra 2021, ob 16.15 uri, na povezavi https://uni-lj-si.zoom.us/j/99772083540?pwd=ZEk0SlZPQ2w1d3JkdktjMlBUM0lFQT09 .

 

Na tokratnem srečanju v okviru Znanstvenih popoldnevov Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete bo
umetniški projekt predstavila izr. prof. Brina Jež-Brezavšček v predavanju z naslovom Dan glasbe v Dragi.

 

Projekt je bil prek internega razpisa finančno podprt s sredstvi fakultete. Predstavitev bo vključno z
razpravo trajala približno eno uro.

 

Vljudno vabljeni!

 

--

Dan glasbe v Dragi

 

Uvajanje glasbene ustvarjalnosti v razredih Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Dolfke
Boštjančič, Draga. Priprava, vodenje in izvedba glasbenega nastopa s pretežno lastnimi glasbenimi
improvizacijami uporabnikov CUDV Draga.


Umetniški projekt Dan glasbe v Dragi je bil posvečen Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV)
Dolfke Boštjančič, Draga. Z umetniško vodjo in pedagogi Centra smo izbrali štiri osnovne razrede oz.
skupine, s katerimi so študentke v sodelovanju s pedagogi in mentorico pripravljale glasbeni projekt.
V dolgoletnem sodelovanju s CUDV Draga z glasbenimi dejavnostmi ter obiski in nastopi študentk in
študentov, smo prišli do spoznanja, da glasba varovancem CUDV Draga pri Igu veliko pomeni. Znano
je, da je prav glasbeno področje tisto, ki pri motnjah v duševnem razvoju večkrat ostaja neokrnjeno ali
celo izrazito močno področje. Prav razvoj na glasbenem področju osebam z motnjo v duševnem razvoju
tako pomeni dodatno oporo pri izgradnji samozavesti, dostojanstva in tudi zanimivega delovanja, ki
prinaša veselje in duševno zadovoljstvo. Vse navedeno ima posebno vrednost ob upoštevanju, da je
CUDV Draga namenjen uporabnikom s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.


V pripravljalnih aktivnostih v zimskem semestru je sodelovalo sedem študentk dodiplomskega študija in
trije pedagogi iz Drage. V naslednjem semestru pa smo se osredotočali na izvedbo nastopa uporabnikov na prostem v internem obsegu, za starše, osebje, pedagoge, vodstvene delavce, gojence doma in vabljene prijatelje. Glavne usmeritve so bile, da uporabniki v sproščenem vzdušju predstavijo svojo zmožnost nastopiti in predstaviti glasbene dejavnosti. Sodelovalo je devet študentk na drugi stopnji študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, ki so obiskovale izbirni predmet »glasbena ustvarjalnost z improvizacijo« in pet pedagogov iz CUDV Draga. Odločili smo se za krovno temo Afrike, ki je omogočila primeren okvir za predstavitev glasbenega ustvarjanja uporabnikov CUDV Draga. Seveda tu ni šlo za to, da bi pripravili dovršen nastop, temveč za sam proces priprave in zadovoljitve želje, da svoje delo prikažejo, kar je bilo vsem v velik izziv.


Priprava in izvedba navedenega dogodka je bil za uporabnike Drage pomemben dogodek in lahko bi
pomenil vzorec za podobne nastope, kjer se vključuje večje število nastopajočih. Rokovanje z
inštrumenti, proizvajanje zanimivih zvokov in sooblikovanje ustvarjalnih zvočnih pokrajin bogatijo svet
oseb z motnjo v duševnem razvoju. Te dejavnosti jim omogočajo, da se v polnejši meri izrazijo, sprostijo napetosti in so deležni še drugih pozitivnih učinkov.


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri