Novica

Objavljeno: 02. 04. 2021 ob 09:41    Starost: 46 dni

Erasmus+ razpis za sofinanciranje mobilnosti zaposlenih

Obveščamo vas, da je odprt Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja in za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+.

 

Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti je od 1. 6. 2021 do najkasneje 31. 5. 2022. Če se bo Nacionalna agencija odločila za podaljšanje upravičenosti razpisa (zaradi izrednih okoliščin, ki so posledica pandemije Covid-19), bo o tem naknadno izdan sklep o podaljšanju razpisa (z upravičenim obdobjem predvidoma do 31.5.2023).

 

Mobilnost osebja za namen poučevanja (STA)/ in usposabljanja

Mobilnost osebja za namen poučevanja (Erasmus+ STA)/ in usposabljanja (»Staff mobility for teaching / and training«) v okviru programa Erasmus+ med programskimi državami (KA103) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti / in usposabljanja na instituciji gostiteljici v tujini.

 >> Besedilo razpisa Erasmus + STA 2020/2021

 >> Prijava (rok prijave je 30. 4. 2021 oziroma po tem roku do porabe sredstev)

Rok za oddajo prijave na PEF (Pisarna za mednarodno sodelovanje) je 30. 4. 2021 oziroma po tem roku do porabe sredstev. Za uspešno prijavo na razpis je potrebno izpolniti spletni prijavni obrazec.

 

Mobilnost osebja za namen usposabljanja (STT)

Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja (STT) (»Staff mobility for training«) se nanaša na mobilnost (predvsem neakademskega) osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja.

 >> Besedilo razpisa STT ERASMUS+ 2020-21 mobilnost osebja za usposabljanje

 >> Prijava (Rok za prijavo 30. 4. 2021 oziroma po tem roku do porabe sredstev)

Rok za oddajo prijave na PEF (Pisarna za mednarodno sodelovanje) je 30. 4. 2021 oziroma po tem roku do porabe sredstev. Za uspešno prijavo na razpis je potrebno izpolniti spletni prijavni obrazec.


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri