Vključenost članov oddelka Ma-Ra v raziskovalne programe in projekte

Raziskovalni programi:

ARRS P1-0285,  temeljni raziskovalni program (PINT UP, IMFM in  PeF UL)

Trajanje: 2009-2014Naslov: Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija igerNosilec: dr. Dragan Marušič (PeF UL in FAMNIT UP)Sodelavci: dr. Aleksander Malnič, dr. Primož Šparl

ARRS P1-0294, temeljni raziskovalni program (IMFM)

Trajanje: 2009-2014
Naslov: Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki,
kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v
naravoslovju in družboslovju
Nosilec: dr. Tomaž Pisanski (FMF)
Sodelavec: dr. Marko Razpet

ARRS P1-0291, temeljni raziskovalni program (FMF UL)

Trajanje: 2009-2014
Naslov:    Analiza in geometrija
Nosilec: dr. France Forstnerič (FMF)
Sodelvci: dr. Marko Slapar, dr. Tadej Starčič

ARRS P1-0292-0101, temeljni raziskovalni program (IMFM)

Trajanje: 2009-2014
Naslov: Topologija in geometrija
Nosilec: dr. Dušan Repovš
Sodelavec: dr. Matija Cencelj

Raziskovalni projekti:

ARRS J1-2055, temeljni raziskovalni projekt (PINT UP in UL PeF)

Trajanje: 1.5.2009 - 30.4.2012
Naslov: O problemu eksistence polregularnih elementov v 2-zaprtih tranzitivnih
grupah z aplikacijo v točkovno tranzitivnih grafih.
Nosilec projekta:
dr. Dragan Marušič (PeF UL in FAMNIT UP)
Sodelavci:  dr. Aleksander Malnič,  dr. Primož Šparl, mag. Boštjan Kuzman

ARRS J1-9643-0101, temeljni raziskovalni projekt (IMFM)

Trajanje: 2007-2010
Naslov: Nove metode v geometriji in topologiji ter njihova uporaba  
Nosilec: dr. Dušan Repovš
Sodelavec: dr. Matija Cencelj

ARRS J1-2057-0101, temeljni raziskovalni projekt (IMFM)

Trajanje: 2009-2012
Naslov: Nestandardne vložitve Cantorjeve množice v Evklidski 3-prostor  
Nosilec: dr. Dušan Repovš
Sodelavec: dr. Matija Cencelj

ESPANT 142015-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-ECDEM, European Study Programme for Advanced Networking Technologies

Trajanje: 2008-2010
Naročnik: ERASMUS   
Koordinator na PeF UL: dr. Jože Rugelj
Sodelavci: dr. Irena Nančovska Šerbec, Mateja Strnad, Matej Zapušek, Alenka Žerovnik

Bilateralni projekti:

ARRS BI-China/09-11/2-23, bilateralni projekt Slovenija-Kitajska (PINT UP)

Trajanje: 2009-2011
Naslov: Tranzitivna delovanja grup z aplikacijami v kombinatoriki
Nosilec: dr. Dragan Marušič
Sodelavci: dr. Aleksander Malnič, dr. Primož Šparl

ARRS  BI-US/09-10-31, bilateralni projekt Slovenija-ZDA (PINT UP)

Trajanje: 2009-2012
Naslov: Polregularni avtomorfizmi v točkovno tranzitivnih grafih
Nosilec: dr. Dragan Marušič
Sodelavci: dr. Aleksander Malnič, dr. Primož Šparl

ARRS  BI-US/09-12-43, bilateralni projekt Slovenija-ZDA (PINT UP)

Trajanje: 2009-2012
Naslov: Polregularni avtomorfizmi v točkovno tranzitivnih grafih
Nosilec: dr. Aleksander Malnič
Sodelavci: dr. Dragan Marušič, dr. Primož Šparl, mag. Boštjan Kuzman

ARRS  BI-A/09-10-13, bilateralni projekt Slovenija-Avstrija (IMFM)

Trajanje: 2009-2010
Naslov: Točkovno tranzitivni neskončni grafi in digrafi
Nosilec: dr. Aleksander Malnič
Sodelavci: dr. Dragan Marušič, dr. Primož Šparl, mag. Boštjan Kuzman

ARRS  BI-HU/08-09-001, bilateralni projekt Slovenija-Madžarska (IMFM)

Trajanje: 2008-2009
Naslov: Geometrije, grafi, grupe in njihova soodvisnost
Nosilec: dr. Aleksander Malnič
Sodelavci: dr. Dragan Marušič, dr. Primož Šparl, mag. Boštjan Kuzman

ARRS BI-HU/08-09/004, bilateralni projekt Slovenija-Madžarska (IMFM)

Trajanje:  2008-2009
Naslov:  Izbrani problemi v geometriji in topologiji
Nosilec: dr. Dušan Repovš
Sodelavec: dr. Matija Cencelj

ARRS SLO-POL-/08-09-010, bilateralni projekt Slovenija-Poljska (IMFM)

Trajanje:  2008-2009
Naslov:  Geometrijska topologija
Nosilec: dr. Dušan Repovš
Sodelavec: dr. Matija Cencelj

ARRS BI-RU/08-09-002, bilateralni projekt Slovenija-Rusija (IMFM)

Trajanje:  2008-2009
Naslov:  Geometrija in topologija
Nosilec: dr. Dušan Repovš
Sodelavec: dr. Matija Cencelj

ARRS BI-RU/08-09-016, bilateralni projekt Slovenija-Rusija (IMFM)

Trajanje:  2008-2009
Naslov:  Algebra in topologija
Nosilec: dr. Matija Cencelj
Sodelavec: dr. Dušan Repovš

ARRS BI-SK/08-09-003, bilateralni projekt Slovenija-Slovaška (IMFM)

Trajanje:  2008-2009
Naslov:  Izbrani problemi iz topologije
Nosilec: dr. Dušan Repovš
Sodelavec: dr. Matija Cencelj

ARRS BI-UA/09-10-002, bilateralni projekt Slovenija-Ukrajina (IMFM)

Trajanje:  2009-2010
Naslov:  Algebraične in kategorialne strukture v topologiji
Nosilec: dr. Matija Cencelj
Sodelavec: dr. Dušan Repovš

ARRS BI-UA/09-10-005, bilateralni projekt Slovenija-Ukrajina (IMFM)

Trajanje:  2009-2010
Naslov:  Topologija mnogoterosti in uporaba
Nosilec: dr. Dušan Repovš
Sodelavec: dr. Matija Cencelj

ARRS BI-US/08-10/29, bilateralni projekt Slovenija-ZDA (IMFM)

Trajanje:  2008-2010
Naslov:  Nove metode v nizko dimenzionalni geometrijski topologiji
Nosilec: dr. Dušan Repovš
Sodelavec: dr. Matija Cencelj

ARRS BI-RU/10-11-02, bilateralni projekt Slovenija-Rusija (IMFM)

Trajanje:  2010-2011
Naslov:  3-mnogoterosti
Nosilec: dr. Dušan Repovš
Sodelavec: dr. Matija Cencelj

 

Nazaj >>

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri