Katedra za slovenščino

Predstojnica: izr. prof. dr. Marja Bešter Turk

 

Članice in člani katedre:

IME IN PRIIMEK NAZIV
dr. Marja Bešter Turk izredna profesorica
dr. Milena Mileva Blažić redna profesorica
dr. Lara Godec Soršak docentka
dr. Tomaž Petek izredni profesor
dr. Alenka Rot Vrhovec asistentka
dr. Igor Saksida redni profesor
dr. Darija Skubic docentka

 

Predmeti na Oddelku za RP:

 • Slovenski jezik 1,
 • Slovenski jezik 2,
 • Uvod v književnost,
 • Mladinska književnost,
 • Didaktika slovenskega jezika,
 • Didaktika književnosti,
 • Didaktika slovenščine,
 • izbirni predmet usmeritvenega modula (Književnost z didaktiko, Pragmatično jezikoslovje, Didaktična igra pri pouku slovenščine).

Predmeti na Oddelku za PV:

 • Slovenski jezik,
 • Jezik in književnost,
 • izbirni predmet (Pedagoški govor v vrtcu, Mladinska književnost).

Članice in člani katedre sodelujejo še:

 • v dodiplomskih študijskih programih na UP (Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, Fakulteta za humanistične študije),
 • v podiplomskih študijskih programih na Pedagoški fakulteti UL in Filozofski fakulteti UL,
 • pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju diplomantov PeF in diplomantov drugih fakultet (Pivzg).

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri