Katedra za šport

Na katedri za šport smo zbrani člani različnih oddelkov, ki imajo v svojih programih vključene programe, povezane z izvajanjem športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem procesu.

Člani katedre opravljamo pedagoško delo na različnih oddelkih fakultete, in sicer Oddelku za razredni pouk, Oddelku za predšolsko vzgojo, Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko v Ljubljani.

Člani katedre smo (po abecednem vrstnem redu)

IME IN PRIIMEK NAZIV
dr. Tjaša Filipčič izredna profesorica
dr. Jera Gregorc docentka
spec. Aleš Omahen višji predavatelj
dr. Vesna Štemberger izredna profesorica

 

Pri svojem delu želimo v prvi vrsti študentom približati različne oblike ukvarjanja s športom, še bolj pomemben segment našega pedagoškega dela pa je prenašanje znanj za delo z najmlajšimi na področju športa. V prenovljenih programih vseh oddelkov je področje športne vzgoje (didaktika, metodika, teoretične osnovne, delo z učenci s posebnimi potrebami) zastopano v 24 različnih predmetih od obveznih do izbirnih. Kvalitetno pedagoško delo se odraža tudi v številu diplom, saj smo bili člani katedre v letu 2008 mentorji 42 študentom pri izdelavi diplomskih del, v letu 2009 pa je diplome pod našim mentorstvom zagovarjalo že 40 študentov.

 

Poleg pedagoškega dela opravljajo člani katedre še znanstveno- raziskovalno delo in strokovno delo na področju didaktike športne vzgoje, metodike gibalne/ športne vzgoje, teorije športa, gibalnega razvoja, prilagojene športne dejavnosti ter redne športne vzgoje. Člani katedre so, v okviru Pedagoške fakultete, tudi organizatorji bienalnega mednarodnega znanstvenega posveta Otrok v gibanju, ki je bil letos organiziran že 5. zapored in je postal prepoznaven tako v slovenskem prostoru kot tudi v tujini.

 

Utrinki našega dela:

Terenske vaje pri modulu šport

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri